Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen"

Transkript

1 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi er en fagdisiplin i rivende utvikling. I takt med utviklingen av datautstyr blir også gjengivelsen av radiologiske undersøkelser stadig bedre. Dette bidrar til at det stilles større krav til diagnostikk og diagnostiker. Tannlegene må følge med i utviklingen av bedre utstyr, men samtidig ha en kritisk tilnærming til utstyr og programvare. Les mer på Husk påmelding! Innhold Lederen har ordet side 3 Medlemsmøtet 27. januar side 5 Folk i farten... side 6 Nasjonal faglig retningslinje side 7 Bli bedre kjent med side 8 Invitasjon til Honnørklubbens vårmøte side 11 Kontaktinformasjon UTV side 13 Kontaktinformasjon OTF side 14 Personalia side 15 OTFs aktivitetskalender side 15

2

3 Lederen har ordet Det nærmer seg vår! Våren er kanskje den mest aktive periodene i Oslo Tannlegeforening. OTFs tillitsvalgte har deltatt eller skal delta på Tannlegespesialistenes Fellesorganisasjon (TSF) Fellesseminar 2015, NTFs Kurs for tillitsvalgte, Forum for tillitsvalgte, Forum for etterutdanning og Tariffkonferansen for offentlige/statlige ansatte tannleger. Det er viktig for OTF og våre tillitsvalgte å være tilstede på alle disse arrangementene for å kunne oppdatere oss på hva som skjer, samt få inspirasjon og ny kunnskap som kan komme våre medlemmer til gode. Den private tannhelsetjenesten i Oslo På Fellesseminaret til Tannlegespesialistenes Fellesorganisasjon (TSF) fikk OTF en hyggelig overraskelse fra Jostein Grytten og hans samarbeidspartnere på seksjon for samfunnsodontologi ved Universitetet i Oslo. Da dataene ikke er publisert er det ikke mulig å referere alt nå, men Grytten fortalte med klare ord at Oslos private tannleger er mye bedre enn sitt rykte. Selv om det er mange private tannleger, er det lite som tyder på at det er for mye (over-) behandling eller misbruk av Helfo her i Oslo. Det er allikevel en urovekkende trend at flere private tannleger og spesialister i Oslo skulle ønske de hadde mer å gjøre. For standens anseelse og videre rykte er det derfor viktig å opprettholde vår etiske standard også i årene som kommer. Den offentlige tannhelsetjenesten Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge går en spennende tid i møte. Arbeidet med en ny faglig retningslinje for behandling av barn og unge er i gang (se side 7 i dette bladet). I de neste månedene/årene vil Stortinget arbeide med en kommunereform som sannsynligvis også vil omfatte fylkeskommunen. Hvilke kommuner og/eller fylker som blir slått sammen er vanskelig å spå, men at det etter hvert også kommer til å blir diskutert hvor de fylkeskommunale tjenestene som tannhelsetjenesten skal havne, er ikke vanskelig å forutse. Jeg håper NTF og fylkestannlegene er med fra start i disse diskusjonene, slik av vi selv kan være med å påvirke det endelige utfallet. Våre tillitsvalgte kommer til å følge med på utviklingen og jobbe for fortsatt gode forhold for våre medlemmer. I følge de offisielle tallene fra KOSTRA kommer det til å bli en stor debatt om ressursbruken. De offisielle tallene som er rapportert inn fra tannhelsetjenestene i Norge viser at hvert tannpleier- og tannlegeårsverk visstnok kun behandler ca. 640 pasienter i året. Grunnet den store kariesreduksjonen i landet legger visstnok halvparten av tannlegene også under 200 fyllinger i året. Undertegnede kan ikke forstå at disse tallene kan være korrekte og lurer derfor på om det er innrapporteringen som er feil, eller om det er noe annet som er årsaken. Hverdagen blant våre tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten oppleves virkelig ikke slik disse tallene rapporterer. Samtidig er det disse tallene våre politikere beregner støtte og budsjett ut i fra. Det er fremdeles slik at majoriteten av behandlede pasienter i DOT er barn og unge, så det er kanskje på tide å endre innrapporteringen. Som Marit Skeie et. al så fint påpekte i deres artikkel i fra 2012*: Nåværende KOSTRA-rutiner bør endres og arbeidsmetoder oppdateres i samsvar med moderne syn på kariesforebyggelse og terapi. Det å inkludere emaljelesjoner i KOSTRA-rapportene og overvåke kariesutviklingen fra tidlig alder, er essensielt hvis planlegging av tannhelsetjenesten for barn og ungdom skal kunne gjennomføres på optimal måte.. Tallene fra SSB viser oss også at 1 av 5 pasienter i DOT er voksne betalende pasienter. Jeg tviler sterkt på at dette er situasjonen i Oslo og Akershus pr. dags dato, men tallene er viktige å ha med seg i diskusjonen om framtiden til den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. Vi håper på høy deltakelse til årets skidag og resten av våre arrangementer. Oppdaterte referater fra de forskjellige forum og møter vi deltar på vil komme fortløpende i OTF-nytt. Påsken står straks for tur, så da gjenstår bare å ønske alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god påske! Kjetil Strøm Leder OTF * OTF-nytt 2-15 side 3

4 NY VÅR MEST AVANSERTE BØRSTE HITTIL. PERFEKT VINKLET FOR EN MEGET GOD RENGJØRING * 16 º vinkel ORAL-B PRO 6000 MED EN NY MILEPEL INNEN BØRSTETEKNOLOGI Perfekt vinklede børstestrå med forskjellig lengde gir 22 % bedre fjerning av plakk og 35 % mindre gingival blødning. *sammenlignet med en vanlig manuell tannbørste og Sonicare DiamondClean sammenlignet med Sonicare DiamondClean etter 6 ukers bruk. Sonicare DiamondClean er et registrert varemerke hos Philips Oral Healthcare Inc. ORAL-B ELEKTRISKE TANNBØRSTER GENTLE. EFFECTIVE. THOROUGH. Fortsatt god tannpleie etter besøket hos deg

5 OSLO TANNLEGEFORENING Medlemsmøte tirsdag 27. januar Dentale erosjoner Til fagnemnda og forsamlingens store glede ble fagårets første møte åpnet med introduksjon av lokale krefter. Foredragsholderne var Aida Mulic og Kjersti Stenhagen fra Universitet i Oslo. Dentale erosjoner er et tema som appellerer til mange. Aldri har et medlemsmøte blitt så raskt fullbooket. Forskning har vist at det er høy forekomst av dentale erosjoner både i Norge og i mange andre land. Fokus var rettet mot utredning, diagnostikk og forebyggelse. Det ble også vist flere kliniske kasus med behandling. Dentale erosjoner ble definert som et progressivt tap av dentalt hardvev som ikke skyldes bakterier. Dentale erosjoner på et tidlig stadium kan være utfordrende å diagnostisere, og erosjoner kan også være kombinert med annen form for tannslitasje, spesielt hos voksne pasienter. Utredning av risikopasienter kan være utfordrende. Det har derfor blitt utviklet et program for lettere å systematisere individuell risiko for erosjoner. DEWRA Dental Erosive Wear Risk Assessment form er et klinisk hjelpemiddel for å systematisere diagnostiske opplysninger og skal være et hjelpemiddel i klinikken. DEWRA kategoriserer pasienter til å ha høy, moderat eller lav risiko for erosjoner. Det kan også brukes til å planlegge profylaktisk behandling samt til å regulere innkallingsintervall. Årsaksfaktorer til dentale erosjoner klassifiseres etter indre (intrinsic) og ytre (extrinsic) faktorer. Indre faktorer er tilfeller hvor syre kommer fra magen og påvirker tennene. Eksempel på dette er oppkast, sure oppstøt og stille reflux. I og med at stille reflux er symptomfri, er mange pasienter ikke klar over at tilstanden forekommer. Ut i fra anamnesen og det kliniske bildet kan tannlegen likevel få mistanke om dette og anbefale utredning/behandling via pasientens fastlege. Ytre faktorer inkluderer blant annet mat og drikke, medikamenter og arbeidsrelaterte årsaker. Faktorer som har betydning for forebyggelse og beskyttelse mot dentale erosjoner kan deles opp i kjemiske, biologiske og atferdsrelaterte. Produkter som hyppig konsumeres kan for eksempel modifiseres kjemisk for å redusere det erosive potensialet ved å tilsette blant annet kalsium eller fosfat. Biologiske beskyttelsesfaktorer omfatter salivas egenskaper, pellikel, dental- og bløtvevsanatomi. Stimulering av salivasekresjon vil øke bikarbonatbuffer og mineralinnhold som er hensiktsmessig for forebygging av dentale erosjoner. Atferdsfaktorer er blant annet spise- og drikkevaner og munnhygienerutiner. Fluorskylling er anbefalt og risikopasienter bør bruke fluortannkrem med lav slipeeffekt. Det forskes mye på ulike sammensetninger i midler som kan gi bedre beskyttelse mot dentale erosjoner enn konvensjonell fluor. Foreløpig har en kombinasjon med tinnfluorid (SnF2) vist betydelig effekt i studier in situ både for tannpasta og skyllemidler. For å forebygge dentale erosjoner er flere tiltak mulig, og det er viktig med en grundig utredning for å kunne informere pasientene om risikofaktorer og å gi individuelt tilpassede råd. Referent: Jenny Bogstad Søvik Aida Mulic og Kjersti R. Stenhagen holdt kurs for OTFs medlemmer 27. januar. Vi ses vel på medlemsmøtet 24. mars? Moderne radiologi ved Bamse Mork-Knutsen Husk å melde deg på! OTF-nytt 2-15 side 5

6 Medlemsmøtet 27. januar 2015 Folk i far ten... Tid til litt oppdateringer før møtestart. Fra venstre Kathrine Holt Simonsen, Helene Bye Nordbæk og Ingunn Texmon. Utstillingene ble godt besøkt på medlemsmøtet i januar. OTF takker alle utstillere for godt oppmøte! Disse var: Dental Digital, Dentalforum, Denta Net, Dental Sør, Embassi, Heraeus Kulzer, Implant Direct, Ivoclar Vivadent, Jacobsen Dental og Unident. Utstillinger i alle rom på medlemsmøtet 27. januar. Alle fotos: Kjetil Strøm Smil til fotografen! Fra venstre Jenny B. Søvik, Erik Mauland med fler. Muntert i pausen.

7 Nasjonal faglig retningslinje Helsedirektoratet arbeider med en nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge. Prosjektleder er tannlege Ragnhild Elin Nordengen, hun koordinerer en bredt sammensatt arbeidsgruppe på 17 personer. Det er forventet at retningslinjen publiseres i løpet av Den primære målgruppen er de ansvarlige for den offentlige tannhelsetjenesten, og tannhelsepersonell som yter tjenester til barn og unge, både offentlig og privat. Den sekundære målgruppen er helsestasjon og skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, fastleger, psykologer, øvrig helsepersonell og andre som yter tjenester til barn og unge. Retningslinjen er inndelt i sju hovedområder. Foreløpig har det blitt angitt sentrale problemstillinger innenfor hvert område hvor arbeidsgruppen vil komme med anbefalinger. Helsefremmende og forebyggende arbeid Hvilke helsefremmende og forebyggende tiltak er virksomme? Har forebygging på individnivå effekt, og hvilke metoder virker for å få barnet/foreldrene til å endre tannhelsevaner? Ulikheter i tannhelse Hvordan kan tannhelsetjenesten bidra til å utjevne sosiale ulikheter i munnhelse? Hvordan kan man sørge for at barn får de tannhelsetjenestene de har rett til? Hvilke forhold påvirker/hindrer fremmøte til tannklinikken? Hvordan kan slike barrierer reduseres? Barn med alvorlige og sammensatte behov En del barn og unge har store tannhelseproblemer, ofte i kombinasjon med generelle helseproblemer. Hvordan kan man sikre at barn og ungdom med langvarige helseutfordringer og funksjonsnedsettelser får et likeverdig tilbud? Bør problemstillinger om tannhelse inkluderes i individuell plan? Bør det være en hovedansvarlig (koordinator) i tannhelsetjenesten for disse barna? Hvilken spesialkompetanse bør være tilgjengelig for disse barna? Opplysningsplikten til barnevernet Hvilke funn gir grunn til mistanke om omsorgssvikt eller overgrep (seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner)? I hvilke tilfeller er det grunn til å undersøke/utrede funn nærmere, og hvordan bør det gjøres? I hvilke tilfeller er alvorlig karies resultat av omsorgssvikt? Hvordan skal bekymringer dokumenteres, journalføres og meldes? Undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging Flertallet av barn og unge i dag har god tannhelse, men den gode tannhelsen må vedlikeholdes. Tannsykdommen karies gjør det nødvendig med regelmessige kontroller. Hva inngår i den gode undersøkelsen? Gir aldersrelatert sjekkliste bedre diagnostikk inkludert utviklingsavvik i tannhelsetjenesten? Hvilke metoder er effektive for å behandle initialkaries slik at fyllinger ikke blir nødvendig? Tannbehandlingsangst og odontofobi Hvordan kan tannhelsetjenesten bidra til å forhindre utvikling av odontofobi? Hvordan kan tannhelsetilbudet til barn tilrettelegges? Samhandling. Bruk av sedasjon, lystgass, narkose. Organisering og kommunikasjon Samhandling med helsestasjon og skolehelsetjenesten, hvordan og hvorfor? Kriterier for henvisning fra helsestasjon til tannklinikk? Samhandling om barn med økt risiko for tannsykdom - med hvem og hvordan? Hvordan oppnå gode og helhetlige pasientforløp? Spesialkompetanse: Hvilke tannlegespesialister har barn og unge behov for? Tilgjengelighet til spesialisttjenester. Andre spesialtilbud som lystgass, generell anestesi tilrettelegging og tilgjengelighet. Kommunikasjon: Hva er god kommunikasjon med barn og deres foreldre, og hvorfor er det viktig? Tolketjenester. For mer informasjon https://helsedirektoratet.no/sider/ Gode-tannhelsetjenester-til-barn-og-unge.aspx For redaksjonen; Marianne Horgen OTF-nytt 2-15 side 7

8 Bli bedre kjent med... Tannlegeutstillingen på Tannlegeutstillingen ble opprettet i nært samarbeid mellom Norsk Folkemuseum og Oslo Tannlegeselskap som det het den gangen. I 1986 ble et tannlegekontor med tilstøtende laboratorium fra ca åpnet og overlevert Norsk Folkemusem som en gave fra OTS. I forbindelse med OTS 100-årsjubileum i 1999 ble utstillingen utvidet. Kontorene inneholder hovedsakelig gjenstander utlånt fra De odontologiske samlinger ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Fra 1989 har museumskomiteen organisert en vaktordning med tannleger, slik at utstillingen er åpen i sommerhalvåret. Utstillingens tittel er «Tenner til gru og glede» og viser de store endringene som har skjedd på tannhelseområdet siden slutten av 1800-tallet. Utstillingen inneholder tre tannlegekontorer fra henholdsvis ca. 1900, 1930 og Kontoret fra 1960-tallet gjenkjennes av mange besøkende, mye er likt som dagens tannlegekontorer. Vannboret og sterilisatoren var i bruk, mens spyttefontene og kraftig belysning hadde vært i bruk lenge. Noe mer strømlinjeformet har det blitt på dagens tannlegekontorer. I den senere tid har det også blitt installert filmer som viser dagens tannleger. Her legges det vekt på kommunikasjon med pasienten, pasientrettigheter og på helsefremmende arbeid. Ved siden av tannlegekontoret fra 1900-tallet er det tanntekniske laboratoriet. Ofte var dette en del av tannlegekontoret, og det var tannlegen selv som framstilte innlegg, kroner og proteser. Denne delen av utstillingen fikk en ansiktsløftning i 2009, Primus-motorer for tannlegeutstillingen, f.v. Ingrid Halle og Reidun Stenvik. Brit Ø vi var på besøk. dette ble gjort i samarbeid med Oslo Tannlegeforenings museumskomité og tannteknikere. Formålet var å bedre kunne formidle til publikum hva tannteknikk er. Det er produsert to korte filmer som viser utviklingen av tannteknikerfaget og gir informasjon om de forskjellige typene av tannerstatninger som kroner, broer og tannimplantater. Nå i 2015 er det planlagt en oppgradering av plakater og noe av innholdet i montrene. Styremedlem Rabia Khawaja og redaktør Marianne Horgen ble invitert til utstillingen for å komme med eventuelle innspill til dette arbeidet. Timene gikk altfor fort i selskap med Reidun Stenvik og Ingrid Drangsholt Halle, begge to meget engasjerte og kunnskapsrike damer fra museumskomiteen. Vi fikk en lærerik innføring i utviklingen av vårt yrke, både utstyr, profylakse og behandlingsmetoder. Kjente instrumenter, flott bomullsholder! Museumskomiteen organiserer verter slik at utstillingen kan holdes åpen på søndager i sommerhalvåret samt på julemarkedet i desember. Det er stor interesse blant publi-

9 Norsk Folkemuseum og museumskomiteen Unit og kontor fra 1960-tallet. lstad og Anne Vonen var ikke tilstede da Flott arbeidslampe fra 1930-tallet. kum som stiller mange spørsmål. Spesielt kontoret fra 1960 vekker mange minner. Er det noen som kan tenke seg å bli vert? Museumskomiteen ønsker tannleger i alle aldre velkommen, ta kontakt med en i komiteen, hvis du synes dette høres morsomt ut! Museumskomiteen består av fire medlemmer, alle tannleger. For tiden er dette leder Ingrid D. Halle, Brit Ølstad, Reidun Stenvik og Anne Vonen. Tekst og foto: Marianne Horgen Svingbord med parafinlampe og egen anretning for å få lyst opp munnen. OTF-nytt 2-15 side 9

10 Bilder fra tannlegemuseet Flott stol i rød velur og med frynser fra tidlig på 1900-tallet. Ikke lett å holde ren! God folkeopplysning! Amalgam - hjelpemidler og produkter.

11 Profylakse - ingen mangel på gode hjelpemidler! Plastfyllinger i mange varianter. Honnørklubben inviterer til vårmøte Onsdag 15. april 2015 kl i OTFs lokaler i Niels Juels gate 24. Vi gleder oss til å høre Professor Arild Stenvik, som presenterer kliniske eksempler: Pasienter med komplekse problemer: Faglig samarbeid kan gi bedre livskvalitet Påmelding til Sigmund Seland: e-post telefon eller Dagrun lover at gryterett skal serveres, og Terje ordner med noe attåt. Møteavgift kr betales ved velkomstdrinken. Du er hjertelig velkommen til å vise ditt blide åsyn!! På vegne av honnørklubben Sigmund Seland OTF-nytt 2-15 side 11

12 Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere en god påske! Hilsen Styret i Oslo Tannlegeforening

13 UTV kontaktpersoner 2015 UTV Oslo Styret Henrik Storås, leder Marin Miosku, styremedlem Riaz Shah, styremedlem og UTV Oslos representant til OTFs styre Marianne Horgen, styremedlem Britt Heidi Sundve, varastyremedlem Elin Rakstang Rundberg, varastyremedlem Knut Norman Larsen, revisor Valgkomiteen Roya Bazargani Sadaf Afzal Mette Baldetorp UTV Akershus Styret Birgit Hjorth Kollevold, leder Kristin Røsholm, nestleder og UTV Akershus representant til OTFs styre Pernille Østmundset, sekretær Selma Taso, styremedlem Bahram Radmard, styremedlem UTV UiO 2015 Kjetil Strøm, leder Jenny Bogstad Søvik, styremedlem og UTV UiOs representant til OTFs styre Tiril Willumsen, styremedlem Anne Karine Sørum, styremedlem Som medlem i Oslo Tannlegeforening får du: Gratis medlemsmøter med anerkjente foredragsholdere Heldagskurs til medlemspris Kursdeltakelse på OTFs kurs gir tellende timer OTF-nytt Nyhetsbrev på e-post Muligheter til å delta i foreningsarbeid Gratis annonsering på Markedsplassen (oslotann.no) Muligheter til å delta på OTFs egen skidag Mottar du ikke nyhetsbrev eller OTF-nytt? Send oss en e-post med korrekte opplysninger så endrer vi dette for deg. E-post: OSLO TANNLEGEFORENING Besøk oss på OTF-nytt 2-15 side 13

14 Kontaktpersoner i Oslo Tannlegeforening 2015 OTF-nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Redaktør OTF-nytt og web Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Ingunn Texmon Mobil: Sissel G. Haram Mobil: Helene Bye Nordbæk Mobil: Eli Lerheim Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: Mobil: Fotoillustrasjoner: Fotolia. Neste OTF-nytt postlegges i uke 23. For oppdatering av medlemsinformasjon, annonsering og lignende, kontakt OTFs sekretariat: Tlf: Mobil: Husk at redaksjonen gjerne tar i mot innspill og artikler! Se materiellfrister på nest siste side i bladet eller på Tillitsvalgte i OTF Styret Kjetil Strøm, leder Ingunn Texmon, nestleder Rabia Khawaja, styremedlem Jasna Kazazic Eger, sekretær Marianne Horgen, redaktør Eva Marie Ross, leder fagnemnd Sofia Johansson, varastyremedlem Kristin Røsholm, styremedlem UTV- Akershus Riaz Hussain Shah, styremedlem UTV-Oslo Jenny B. Søvik, styremedlem UTV- UiO Fagnemnden Eva Marie Ross, leder Carl Hjortsjö, medlem Odd Carsten Koldsland, medlem Gisle Haug, medlem Klagenemnden Anders Rye, leder Kjersti Asbjørnsen, sekretær Brita Lie, medlem Stine Angelsen Nordhus, medlem Ragnar Gjone, medlem Christian Nyhus, varamedlem Randi Dahl Espeland, varamedlem Praksistakseringsutvalget Per Tryggve Krossholm, leder Einar Bjart Haugen, medlem Bjørn Gulbrandsen, medlem Finn Rossow, medlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Anne Vonen Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Kjetil Strøm Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Svein Riiber Anne Vonen Anne Beate Sønju Clasen Kjetil Strøm Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardel Harald Skaanes Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Anne Beate Sønju Clasen, leder Liss Fongaard, medlem Finn Rossow, medlem Lise Nyøygard, varamedlem Honnørklubben Sigmund Seland, leder

15 Fødselsdager 30 år Pettersen, Hege Lobben, Rogn, Åsmund, Grønningsæter, Ola Rasmus, Pham Theresa, år Bryne, Alexandra Chamorro, Plascencia, Roberto, Stadsnes, Charlotte Maaseide, Johansen, Kim Christian, Al-Aysa, Mayyada, Storli, Sissel, år Attramadal, Kåre Jan, Asbjørnsen, Kjersti, Müller-Henneberg, Ulf, Heistein, Stig, Lystad, Lars, Skjerven, Finn Henrik, år Aabø, Tone Norun, Gjone, Ragnar, Bryne, Magne, Sørum, Anne-Karine, Øren, Anne Kristin, Hanssen, Jørgen Storm, Dahl, Pål Orve, Lerheim, Eli, Loe, Signe Vibeke, år Bølstad, Jan, Woldhaug,Arne, Rognhaug,Jan, år Haanæs, Hans R., Aass, Steinar, Årøen, Helge, år Haugen, Gunnar, Ramstad, Tore, Kjersem, Jarle, Stavelie, Knut Erik, Reservasjon mot publisering av runde år må sendes skriftlig til OTFs sekretariat senest 12 uker før fødselsdagen. E-post: OTF aktivitetskalender 2015 Medlemsmøter og kurs 24. mars: Moderne radiologi. Foredragsholder: Bamse Mork-Knutsen 9. juni: Irriterende infraksjoner og komplisert karies. Foredragsholder: Arne Lund 1. september: Tema ikke avklart 3. november: Generalforsamling og valg til representantskap. NB. ingen utstilling! 13. november: Heldagskurs: Tema ikke avklart 8. desember: Tema ikke avklart Styremøter 17. mars 28. april 2. juni 25. august 22. september 27. oktober 1. desember OTF-nytt redaksjonsmøter 18. mai 10. august 28. september 16. november 14. desember OTF-nytt materiellfrister 27. april (3-15) 21. juli (4-15) 7. september (5-15) 27. oktober (6-15) 14. november (7-15) OTF-nytt distribusjon Nr uke 22 Nr uke 34 Nr uke 42 Nr uke 48 Nr uke 52 OTF-nytt 2-15 side 15

16

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Nr. 1 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Snart vår

Nr. 1 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Snart vår Polio Nr. 1 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Snart vår POLIORAMMEDE Elise og Ole Gotaas fond for poliomyelittrammede kan etter søknad gi individuell støtte på inntil

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

If one of us win, we all win!

If one of us win, we all win! Nr. 2, 2009 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Likemannssamling på Sodefjed 6.-8. november. Fra side 8 Verdenskonferanse i Vancouver side 4 Nye rehabiliteringstilbud. side 10 Den originale Huntington stolen

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Heftets tittel: Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

helsesøstre Kunsten å holde seg frisk Tidsskrift for landsgruppen av helsesøstre nsf Tema

helsesøstre Kunsten å holde seg frisk Tidsskrift for landsgruppen av helsesøstre nsf Tema I DETTE NUMMERET: Morsom trim Sunn mat på førskulevukku Vern mot resistente stafylokokker Røykestopp Tidsskrift for helsesøstre Nr. 2-2012 landsgruppen av helsesøstre nsf Tema Kunsten å holde seg frisk

Detaljer