Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom."

Transkript

1 Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom.

2

3 Omsorgssvikt Samhandling Barn med spesielle behov

4

5 Sentrale kunnskapsdokumenter Socialstyrelsen dk - Innkallingsintervaller - Risikovurdering Sedering jämfört med narkos vid tandbehandling av barn och ungdomar Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling Att förebygga karies Behandling av mineraliseringsstörningar i emalj och dentin en systematisk kartläggning av restaureringsmaterial för barn- och ungdomstandvården

6 «Hva mener du det er viktigst at veilederen har anbefalinger om? Prioriter 6 områder». Rangering etter antall «stemmer» Forebyggende arbeid Karies Behandlings vanskelige barn Diagnostikk, risikovurd, terapiplanl Erosjoner Overgrep/omsorgssvikt Traumer Mineraliseringsforstyrrelser Samarbeid med eksterne Barn med spesielle behov

7 Hovedkapitler i TannBarn Del 1 Helsefremmende og forebyggende arbeid Behandling av initialkaries (non-operativ behandling) Reduksjon av ulikheter i tannhelse Barn som ikke møter til avtalt time Mishandling, overgrep og omsorgssvikt (Opplysningsplikten) Undersøkelser Del 2 Undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging (noe i del 1) Barn med alvorlige og sammensatte behov Tannbehandlingsangst og odontofobi Erosjoner Spesialkompetanse Samhandling og helhetlige pasientforløp Kommunikasjon, informasjon (bakes inn i de aktuelle anbefalingene?) Rapportering av data kvalitetsindikatorer

8 Anbefalinger Omsorgssvikt BW-rutiner Fissurforsegling Kariesrisikovurdering Samarbeidsamhandling Ulikheter i tannhelse Undersøkelsesintervaller Ikke møtt - problematikk Kosthold Innvandrere Overgrep Risikogrupper Fluorlakk Tannpuss Fissurforsegling Andre F-midler Atferdsendring klorhexidin Munn us før 3 år Den gode undersøkelsen Fissurforsegling Non- operativ

9 Andel helt tannløse gr. C1 og C2 på Helgeland Fra

10 Tannhelse: Pusset du tennene i går kveld?, etter foreldrenes utdanningsnivå 100 % 0, , , , % 60 % 40 % 0, , , , Nei Ja 20 % 0 % Lang høyere utd. Kort høyere utd. Videregående Ungdomsskolen

11 Pusset du tennene i dag tidlig - etter foreldrenes utdanningsnivå 100 % 80 % 0, , , , % 40 % 0, , , , Nei Ja 20 % 0 % Lang høyere utd. Kort høyere utd. Videregående Ungdomsskolen

12 Tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig fra frembrudd av første tann Anbefaling Vi anbefaler tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig fra frembrudd av første tann Fluoridinnholdet i tannkremen bør være minst 0,1 % (1000ppm). Munnen bør ikke skylles etter tannpuss. Mengden tannkrem økes gradvis: Begynn med en knapt synlig mengde fra 1. tanns frembrudd. Øk til en mengde tilsvarende barnet lillefingernegl ved 1 års alder. Øk videre til en ertstor mengde ved 6-års alder. Vi anbefaler hjelp til tannpuss når barnet er under 10 år. Vi anbefaler at barn og foreldre får god praktisk opplæring og at opplæringen gjentas inntil barnet/foresatte behersker tannpussen.

13 Tannpuss med fluortannkrem Begrunnelse Solid forskning viser: Bruk av fluortannkrem gir god beskyttelse mot karies. Fluortannkrem med ppm fluorid forebygger effektivt karies. Dose-respons forhold mellom mengde av fluorid og nivå i kariesreduksjon.tannkrem med ppm fluorid gir bedre kariesforebyggelse enn tannkrem med ppm fluorid. Det ble ikke funnet systematiske oversikter hvor tannkrem med høyere fluoridinnhold enn 2800 ppm var inkludert.

14 Tannpuss med fluortannkrem Begrunnelse Anbefalingen om at munnen ikke bør skylles etter tannpuss er basert på dokumentasjon i enkeltstudier. Det anbefales dessuten i retningslinjer fra flere land. Det er godt dokumentert at fluor kan gi bivirkninger i form av dental fluorose hvis barnet svelger for mye fluorid i perioden hvor permanente tenner dannes. For å unngå bivirkninger anbefales derfor at konsentrasjon og mengde av fluortannkrem tilpasses barnas alder og vekt. Lenke Skjema: Fluorid (konsentrasjon, mengde) etter alder og vekt.

15 Kostholdsveiledning som følger nasjonale retningslinjer Det bør gis råd om at barnet unngår hyppig inntak av søt mat og drikke unngår hyppig inntak av syreholdig mat og drikke, eksempelvis sure godterier, sitrusfrukter og juice bruker vann som tørstedrikk, også om natten Kostholdsveiledning bør i utgangspunktet gis ved hvert besøk. Veiledningen tilpasses det enkelte barn og foreldre.

16 Fluorlakk på risikoflater hos barn 2-18 år ved hver konsultasjon Anbefaling Vi anbefaler at risikoflater i primære og permanente tenner på barn 2-18 år pensles med fluorlakk hver gang de undersøkes eller behandles. Risikoflater er: Nyerupterte tenner i sidesegmentene Okklusal- og approksimalflater i molarregionen Flater med initialkaries (non-operativ behandling) Anbefalingen vil medføre at barn med høy risiko for karies får pensling hyppigere enn barn med lav kariesrisiko.

17 Fissurforsegling av permanente molarer tidligst mulig etter erupsjon Anbefaling Vi anbefaler at permanente molarer fissurforsegles tidligst mulig etter full erupsjon. Fissurforsegling kan unnlates hos barn med lav risiko for utvikling av karies. Fissurforsegling krever optimal tørrlegging. Forsegling med glassionomer eller pensling med fluorlakk kan vurderes i tilfeller der resinbasert materiale ikke kan benyttes på grunn av fuktighet. Fissurforseglede tenner må følges opp regelmessig for å sikre intakt forsegling. Nylagte fissurforseglinger bør pusses med pimpesten for å minske eksponering for uherdet monomer fra overflaten av fissurforseglingen (NIOM).

18 Fissurforsegling av permanente molarer tidligst mulig etter erupsjon Begrunnelse Det er god forskningsbasert dokumentasjon for at fissurforsegling har kariesforebyggende effekt i okklusale flater på permanente molarer. Kunnskapsgrunnlaget er begrenset når det gjelder ulikhet i kariesforebyggende effekt av resinbasert materiale sammenlignet med glassionomer. Retensjon av resinbasert materiale er dokumentert å være bedre enn for glassionomer. Fissurforsegling gir langtidseffekt over flere år.

19 Munnundersøkelse ved 1-og 2-års alder Anbefaling Vi anbefaler at barn får tann- og munnundersøkelse ved 1- og 2-års alder og at undersøkelsen foretas på helsestasjonen av helsesøster eller lege. Barn som har behov bør henvises til tannhelsetjenesten. Anbefalingen forutsetter et godt og strukturert samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og helsestasjonen. Tannhelsetjenesten bør gi ansatte på helsestasjon opplæring og veiledning.

20 Munnundersøkelse ved 1-og 2-års alder Begrunnelse En systematisk oversikt som inkluderer to studier fant at helsepersonell med opplæring kunne identifisere småbarn med karies med tilnærmet samme presisjon som tannhelsepersonell. I tillegg er anbefalingen basert på ekspertvurderinger fra arbeidsgruppen: Det er naturlig at tannhelse innlemmes i helsestasjonskontrollene som en del av barnets helse. Helsesøster har forbyggende kompetanse og har allerede en relasjon til barnet og familien som er nyttig i vurderingen av risiko og tiltak. Barn og familier med helseproblemer eller andre utfordringer, er ofte utsatt for tannsykdom. Risikokofaktorene for utvikling av karies og andre sykdommer er stort sett sammenfallende.

21 Munnundersøkelse ved 1-og 2-års alder Vedlegg (lenker) Beskrivelse av hvordan undersøkelse bør gjennomføres Henvisningskriterier: Synlig belegg eller karies Kroniske sykdommer Sukkerholdig drikke om natten Innvandrerbakgrunn Risikofamilier Nasjonal kvalitetsindikator for andelen 2-åringer som er henvist til tannhelsetjenesten

22 Risikopasienten 20% av barn og ungdom har 80% av alle kariøse tenner Småtannundersøkelsen år 10% av barna hadde 60% av alle kariøse tenner 30% av barna hadde 95% av alle kariøse tenner

23 Kariesrisikovurdering ved hver undersøkelse av barn Anbefaling Vi anbefaler å vurdere barnets kariesrisiko ved hver tannundersøkelse før det fastsettes intervall til neste undersøkelse.

24 Kariesrisikovurdering ved hver undersøkelse av barn Anbefaling Forhold som vektlegges ved vurderingen er: nåværende og tidligere karieserfaring tannalder tannmorfologiske avvik og mineraliseringsforstyrrelser hyppig inntak av sukkerholdig mat og drikke tannpussevaner bruk av fluor saliva-sekresjon medikamentbruk langvarige helseutfordringer barnets/foreldrenes kunnskap, motivasjon og holdninger til tannhelse

25 Undersøkelse Lav risiko Middels risiko Høy risiko Behandling Operativ non operativ Forebyggende basispakke Forebyggende basispakke Forsterket basispakke Forebyggende basispakke Forsterket basispakke Tilleggsprofylakse Lav risiko Middels risiko Høy risiko

26 Kariesrisikovurdering ved hver undersøkelse av barn Begrunnelse Forskningsbasert dokumentasjon viser at det er mange forhold som har betydning for kariesutvikling hos barn, men det er begrenset dokumentasjon på hvor godt kariesprediksjon virker. Kariesprediksjon er vist å fungere best hos førskolebarn, og modeller som inkluderer både sosiodemografiske faktorer og etiologiske faktorer har best treffsikkerhet. Tidligere karieserfaring er den enkeltprediktoren som fungerer best. Sukkerkonsum alene er vist å ha mindre betydning for kariesutvikling hos skolebarn enn hos førskolebarn. Nylig frembrutte molarer har størst risiko for å utvikle karies de første 2-4 år etter frembrudd, og dette bør tas med i kariesrisikovurderingen. Erfaring har vist at tannpussevaner og bruk av fluor, saliva-sekresjon, medisinsk bakgrunn og grupper med innvandrerbakgrunn er forhold som bør vektlegges ved kariesrisikobedømmelse

27 Undersøkelse av barn ved bestemte aldre Anbefaling Vi anbefaler at barn undersøkes ved følgende aldre: 1 år-2 år-3 år-5 år-8/9 år-12 år-15 år-18 år 18 år 15år 12 år 8/9år Undersøkelsesintervall bør fastsettes etter individuell risikovurdering. Det anbefales at undersøkelsesintervallene maksimalt er 24 måneder 1 år 2 år 5 år 3 år

28 Undersøkelse av barn ved bestemte aldre Begrunnelse Sikre tidlig diagnostikk av karies og avdekke tannerupsjonsproblemer og agenesier. Intervaller lengre enn 24 måneder anbefales ikke siden pasienters livsstil og sykdomsrisiko kan endre seg, og siden det er andre forhold enn karies som må vurderes hos barn og unge Regelmessig oppfølging av barn og unge ligger til grunn for tannhelsetjenesten. Viktig å gripe inn i kariesprosessen så tidlig som mulig og hindre at karies utvikles. Bestemte årskull anbefales (3,5,12, 15 og 18 år) selv om den faglige indikasjonen tilsier et aldersintervall. Begrunnelsen for dette er å øke kvaliteten på rapporterte tannhelsedata.

29 Involvering og samarbeid med barnets familie Anbefaling Vi anbefaler å involvere foreldrene særskilt der barnet har mye karies eller økt kariesrisiko. Legg vekt på god kommunikasjon og tett oppfølging Gi søsken spesiell oppmerksomhet. Gi opplæring og instruksjon i tannpuss inntil barnet/foresatte behersker dette. Vurder å henvise til/rådføre med spesialist i pedodonti.

30 Praktisk informasjon - utdyping Målet er å endre tannhelsevanene gjennom god kommunikasjon og tett kontakt med foreldrene Registrer og journalfør tannhelsevanene (tannpuss, gotterivaner og lignende) ved oppstart og underveis Barn 0-3 år: Helsestasjonen er arena. Her anbefales at helsestasjonen - gir informasjon og veiledning om hvordan barnets tannhelse kan ivaretas. - lærer opp foreldrene til å pusse barnets tenner når første tann er kommet Den offentlige tannhelsetjenesten skal sørge for at helsesøster har nødvendig kunnskap og ferdigheter. Et formalisert samarbeid mellom tannhelsetjenesten og helsestasjonen anbefales (lenke til egen anbefaling) Barn 0-6 år: er særlig avhengig av foreldrene, det legges et grunnlag for senere oral helse Barn 7-15 år: intervensjoner mot barnet kan være hensiktsmessig avhengig av alder og modenhet Barn år: intervensjoner gjøres mot barnet (juss)

31 Involvering og samarbeid med barnets familie Begrunnelse Anbefalingen er begrunnet i arbeidsgruppens ekspertgruppevurderinger. Erfaring og forskningsbasert kunnskap tilsier at foresatte er viktige for å få etablert gode tannhelsevaner hos barna. Det må derfor sørges for at disse får korrekt og god informasjon om dette under svangerskapet og mens barna er små og tennene bryter frem. For risikobarn er det avgjørende at foresatte involveres i arbeidet med å redusere risikoen. Familie involveres.

32 Høy oppmerksomhet mot barn med innvandrerbakgrunn anbefaling: Anbefaling Vi anbefaler å ha høy oppmerksomhet mot barn med innvandrerbakgrunn og tett oppfølging av de med som har behov. Identifiser individer eller grupper med tannhelseutfordringer Iverksett individrettede og/eller grupperettede tiltak Legg stor vekt på god kommunikasjon og samarbeid med foreldrene. Gi det enkelte barn og foreldre tett oppfølging for å etablere gode tannhelsevaner. Ha sterk fokus på praktisk opplæring i tannpuss og kostholdsinformasjon Kvalifisert tolk skal benyttes hvis barn/foreldre har begrensede norskkunnskaper. Barn skal ikke benyttes som tolk (lenke til veileder) Tilrettelegg for de som har særlige utfordringer

33 Praktisk informasjon - utdyping Det er viktig å komme tidlig i kontakt med barn og foreldre. Det kan oppnås ved følgende tiltak: Strukturert samarbeid med statlige mottak, flyktningkontor og innvandrermiljøer lokalt Strukturert samarbeid med helsestasjoner for tidlig avdekking og oppfølging Samarbeid med fastleger og øvrig helsetjeneste slik at pasienter i målgruppene henvises til den offentlig tannhelsetjenesten Gode møter med barn og foreldre bør tilstrebes for å oppnå gjensidig tillit. Det handler mye om god informasjon og kommunikasjon. Gjensidig tillit og respekt er nøkkelord. Ha sterk fokus på praktisk opplæring i tannpuss og kostholdsinformasjon. Både barn og foreldre bør læres opp. Tiltakene bør gjøres intensivt til tannhelseatferden er god. Det er store forskjeller mellom innvandrergrupper og innad i innvandrergruppene, avhengig av utdanning, norskkunnskaper, sosioøkonomisk status, botid i landet etc. Tilrettelegging er viktig overfor de som har særlige utfordringer. Innvandrere med kort botid har mindre kunnskap om helsetjenesten og det norske systemet, og kan trenge mer tilrettelagt informasjon.

34 Høy oppmerksomhet mot barn med innvandrerbakgrunn Begrunnelse Innvandrere er en sammensatt gruppe, og det er sosiale ulikheter blant innvandrere på samme måte som blant innfødte nordmenn. Kunnskap om tannhelsen i ulike innvandrergrupper er mangelfull. Grupper av barn med innvandrerbakgrunn har større risiko for å ha høy forekomst av, eller økt risiko for å utvikle, tannsykdom.

35 Høy oppmerksomhet mot barn av foreldre med alvorlig sykdom, rus- eller psykiske lidelser Anbefaling Vi anbefaler å ha høy oppmerksomhet mot av barn av foreldre med alvorlig somatisk sykdom eller skade, psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet. Gi tett oppfølging av de som har behov Delta i eksisterende fora for tverrsektorielt samarbeid fastlegen har en nøkkelrolle Arbeid for at helsestasjon, fastleger, voksenpsykiatrisk poliklinikk og annet helsepersonell henviser barna til tannklinikken. Vær oppmerksom på opplysningsplikten til barnevernstjenesten (Lenke til anbefaling)

36 Praktisk informasjon - utdyping Barn av foreldre med slike lidelser har høy risiko for å utvikle karies, hvis foreldrene ikke evner å sørge for at barna opprettholder gode tannhelsevaner. Lenke til aktuelle anbefalinger om oppfølging Det tverrfaglige samarbeidet for å hjelpe barna er sentralt. Det er et mål at helsestasjon, fastleger, voksenpsykiatrisk poliklinikk og annet helsepersonell som er i kontakt med foreldrene får kunnskap om barnas kariesrisiko og kan henvise dem til tannklinikken. Helsepersonell har en lovmessig plikt til å bidra til at mindreårige barn ivaretas (lenke til Helsepersonelloven 10). Fastlegen har en nøkkelrolle i helsetjenesten og er en viktig samarbeidspartner. Det kan også være aktuelt for tannklinikken å sende bekymringsmelding til barnevernstjenenesten.

37 Høy oppmerksomhet mot barn av foreldre med alvorlig sykdom, rus- eller psykiske lidelser Begrunnelse Arbeidsgruppens erfaring er at barn som har vanskelige forhold hjemme kan være i risikosonen når det gjelder å utvikle tannsykdom. Dersom tannhelsetjenesten blir kjent med slike forhold er det grunn til å ha en økt oppmerksomhet og tettere oppfølging av barna. Den tverrfaglige kommunikasjonen med øvrig helsetjeneste, spesielt fastlegen, er sentral

38 Motiverende samtale for å endre tannhelseatferd Anbefaling Dersom det avdekkes uheldig tannhelseatferd hos barn eller foresatte anbefales metoden motiverende samtale (MI) for å forsøke å endre atferden. Samtalen retter seg mot foresatte og/eller barnet avhengig av barnets alder, modenhet og eventuelt andre forhold. Anamnese og kliniske funn som del av undersøkelsen danner basis for tiltakene.

39 Motiverende samtale for å endre tannhelseatferd Begrunnelse Det er begrenset forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak for å fremme gode tannhelsevaner og endre ugunstig tannhelseatferd. Den metoden som er mest brukt for å endre tannhelseatferd er Motiverende samtale (MI). Selv om det er begrenset dokumentasjon på effekt av metoden for å forebygge karies, er det en metode som tar utgangspunkt i årsaker til sykdom, pasientens situasjon og ønske og mulighet til å endre tannhelseatferd. Metoden er relativt utbredt i tannhelsetjenesten, og er gjenkjennbar for mange. Erfaringen med metoden er gode i forhold til å endre tannhelsevaner.

40 Motiverende samtale for å endre tannhelseatferd Praktisk info/lenker Småbarn 0-3 år: Helsestasjonen er primær arena. Småbarn 3-6 år: Tannklinikken er primær arena Barn 7-11 år: samtale både med foreldrene og med barnet avhengig av dets modenhet. Barn år: samtale med barnet, og med foreldrene ved behov. Foreldrene skal i utgangspunktet informeres. Barn år: samtale med barnet. Foreldrene involveres hvis det er nødvendig for at de skal kunne ivareta foreldreansvaret Helsedirektoratet anbefaler motiverende samtale som metode for endring av uheldig helseatferd. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF har laget en film om hvordan tannhelsepersonell kan motivere pasienten til å ivareta sin tannhelse (youtube.com).

41 Standardisert prosedyre ved munnundersøkelser av barn og unge Anbefaling den gode undersøkelsen Vi anbefaler at tannhelsepersonell følger en standardisert prosedyre ved alle undersøkelser av barn og unge.

42 Standardisert prosedyre ved munnundersøkelser av barn og unge Den gode undersøkelsen kjennetegnes ved: En grundig anamnese av medisinske, sosiale og odontologiske forhold, samt en ekstraoral og intraoral undersøkelse av tenner, munn og kjever. Informasjon om basisforebyggelse (tannpuss, fluorbruk og kostholdsinformasjon). Informasjonen tilpasses det enkelte barn/ foresatte. Dette danner grunnlag for, ved behov, diskusjon med pasienten og/eller foresatte om betydningen av endring av uheldig tannhelseatferd (ved behov for atferdsendring benyttes Motiverende samtale, jf anbefalingen om atferdsendring). Vurdering av risikofaktorer (se skjema/sjekkliste for kariesrisikovurdering) som kan påvirke pasientens oral helse og risikofaktorenes betydning for fastsettelse av individuelle undersøkelsesintervall. Vurdering av behovet for henvisning Oppmerksomhet på om barnet kan være utsatt for mishandling eller annen alvorlig omsorgssvikt Mal for «den gode undersøkelse» / inkludert aldersrelatert sjekkliste anbefales benyttet.

43 Standardisert prosedyre ved munnundersøkelser av barn og unge Begrunnelse I forskningsbasert kunnskapsgrunnlag, basert på to retningslinjer er det dokumentert at karies og feil i tannutvikling og tannerupsjon er de største utfordringer for barn og unge. Viktige elementer i undersøkelsen er derfor vurdering av eksisterende sykdom (karies) hos barn og unge og deres risiko for fremtidig kariesutvikling. I tillegg, systematisk oppfølging av tannerupsjon og bittutvikling er viktig for å forebygge komplikasjoner og bør derfor inkluderes i alle undersøkelser. Bruk av aldersrelatert sjekkliste medfører sannsynligvis mindre variasjon mellom klinikere. Praktisk info/lenker Skjema for risikovurdering Mal for «den gode undersøkelsen» Aldersrelatert sjekkliste

44 Standardisert prosedyre ved munnundersøkelser av barn og unge Anbefaling Vi anbefaler at tannhelsepersonell følger en standardisert prosedyre ved alle undersøkelser av barn og unge. Den gode undersøkelsen kjennetegnes ved: En grundig anamnese av medisinske, sosiale og odontologiske forhold, samt en ekstraoral og intraoral undersøkelse av tenner, munn og kjever. Informasjon om basisforebyggelse (tannpuss, fluorbruk og kostholdsinformasjon). Informasjonen tilpasses det enkelte barn/ foresatte. Dette danner grunnlag for, ved behov, diskusjon med pasienten og/eller foresatte om betydningen av endring av uheldig tannhelseatferd (ved behov for atferdsendring benyttes Motiverende samtale, jf anbefalingen om atferdsendring). Vurdering av risikofaktorer (se skjema/sjekkliste for kariesrisikovurdering) som kan påvirke pasientens oral helse og risikofaktorenes betydning for fastsettelse av individuelle undersøkelsesintervall. Vurdering av behovet for henvisning Oppmerksomhet på om barnet kan være utsatt for mishandling eller annen alvorlig omsorgssvikt Mal for «den gode undersøkelse» / inkludert aldersrelatert sjekkliste anbefales benyttet.

45 Standardisert prosedyre ved munnundersøkelser av barn og unge Begrunnelse I forskningsbasert kunnskapsgrunnlag, basert på to retningslinjer er det dokumentert at karies og feil i tannutvikling og tannerupsjon er de største utfordringer for barn og unge. Viktige elementer i undersøkelsen er derfor vurdering av eksisterende sykdom (karies) hos barn og unge og deres risiko for fremtidig kariesutvikling. I tillegg, systematisk oppfølging av tannerupsjon og bittutvikling er viktig for å forebygge komplikasjoner og bør derfor inkluderes i alle undersøkelser. Bruk av aldersrelatert sjekkliste medfører sannsynligvis mindre variasjon mellom klinikere. Praktisk info/lenker Skjema for risikovurdering Mal for «den gode undersøkelsen» Aldersrelatert sjekkliste

46 Mishandling, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn Anbefalinger - pålegg 1. Opplysningsplikt til barnevern og politi (helsepersonelloven 33 og 31). 2. Fysiske tegn på mishandling, overgrep og omsorgssvikt av barn 3. Tegn i barnets munn på mishandling eller overgrep 4. Psykiske signaler om mishandling eller overgrep mot barn 5. Tegn på manglende ivaretakelse av barnet omsorgssvikt 6. Bekymringsmeldinger skal dokumenteres og journalføres (Journalforskriften) 7. Gode rutiner - Internkontroll som sikrer at lovkrav følges (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3) 8. Opplæring og vedlikehold av kompetanse (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3)

47 Ikke møtt Sjekk addresse og tlf Forsøk å ta telefonisk kontakt Dersom ikke kontakt send «ikke møtt brev 1» Ikke møtt Ingen kontakt 4 uker 4 uker Forsøk å ta telefonisk kontakt Dersom ikke kontakt send «ikke møtt brev 2» (varsel) Ikke møtt Ingen kontakt Send bekymringsmelding til barnevernet Ny innkalling 6 mnd

48

49

50 Some surfaces have higher risk for caries progression Median survival time = number of years to 50 % of lesions has progressed from grade 3 to 4 The lower number, the higher progression Mejare et al 1999

51 Non-operativ kariesbehandling Anbefalinger Tannpuss minst 2 X pr dag Ved manglende tannpuss Fissurforsegling over initiale kariesangrep Fluorlakk av initiale kariesangrep minst 2 X pr år Fluorskyll Fluorgel Fluortabletter Kombinasjoner av tiltak Tanntråd

52 Forslag til endring i rapportering Antall tenner og antall personer med initialkaries (Nå rapporteres kun karies som krever fyllinger) Tannhelsedata i flere indikatorårskull, dvs 3- og 15 år (nå rapporteres 5-, 12- og 18 år) Barn i alle indikatorkull som har mye karies Antall tannlegespesialister i de 7 ulike spesialitetene i den offentlige tannhelsetjenesten (obs. pedodonti)

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Disposisjon Generelt om nasjonale faglige retningslinjer Om retningslinjen Tannhelsetjenester

Detaljer

Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom.

Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom. Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom. Norsk Tannvern 18.april 2016 Organisering Helsedirektoratet (Prosjekteier) Prosjektleder Ragnhild Elin Nordengen Arbeidsutvalg Ivar Espelid, Lars

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Disposisjon Generelt om nasjonale faglige retningslinjer Om retningslinjen Tannhelsetjenester

Detaljer

Trenger vi retningslinje?

Trenger vi retningslinje? Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge Trenger vi retningslinje? Fornøyde brukere Barn og unge har god tannhelse Ande grupper har større behov for en retningslinje Fylkestannlegens

Detaljer

Tannhelsepersonell bør pensle barn og unges risikoflater med fluorlakk ved hver konsultasjon på tannklinikken for å forebygge kariesutvikling.

Tannhelsepersonell bør pensle barn og unges risikoflater med fluorlakk ved hver konsultasjon på tannklinikken for å forebygge kariesutvikling. Kostnadsberegning av anbefalingen om å pensle barn og unges risikoflater med fluorlakk ved hver konsultasjon på tannklinikken Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, 2016.

Detaljer

Risikovurdering. Espelid Hensikten med prediksjon må være at vi kan og vil påvirke utviklingen. Hvilken strategi skal vi velge?

Risikovurdering. Espelid Hensikten med prediksjon må være at vi kan og vil påvirke utviklingen. Hvilken strategi skal vi velge? Hva skal vi bygge prediksjonen på? Det er svært at spå - især om fremtiden Om kariesprediksjon k Gjetting Ivar Espelid NFP vårseminar i Bergen 25. mars 2011 Kariesmodeller Alternative metoder Klinisk skjønn

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema - Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, del 1.

Tilbakemeldingsskjema - Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, del 1. Tilbakemeldingsskjema - Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, del 1. Vennligst send skjemaet på e-post postmottak@helsedir.no med vår referanse «16/40504 Innspill

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til postmottak@helsedir.

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til postmottak@helsedir. Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger

Detaljer

Sammenstilling av høringsinnspill - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge

Sammenstilling av høringsinnspill - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge Sammenstilling av høringsinnspill - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge Saksnummer (360): 16/40504 Høringsinstans: Navn: Avdeling/divisjon Akershus fylkeskommune

Detaljer

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hovedinnhold Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 23.November 2017 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Detaljer

Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013

Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013 Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013 Rigmor Moe Folkehelsekoordinator, tannhelsetjenesten i Akershus Dagens tema: Tannhelse for ulike aldersgrupper

Detaljer

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Kari Storhaug spesialtannlege Dr.odont. 20. september 2013 Hva kan være et klinisk etisk problem? Når man vet hva som er riktig men ytre

Detaljer

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn.

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Vi anerkjenner vold og overgrep mot barn som et betydelig folkehelseproblem og et av samfunnets store utfordringer. Å bli utsatt for dette i barndommen har store konsekvenser for det enkelte barn, og for

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

Rådslag om TannBarn 27.8.2015 kommentarer fra tilhørerne

Rådslag om TannBarn 27.8.2015 kommentarer fra tilhørerne Rådslag om TannBarn 27.8.2015 kommentarer fra tilhørerne Oversikt over deltakere sist i referatet Tannpuss: - Ikke skrive «minst 2 ganger» - Pusse morgen og kveld? Ikke alle enige i dette, ikke tidfeste,

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger

Detaljer

Tannhelse + barnevern = sant

Tannhelse + barnevern = sant Tannhelse + barnevern = sant Hvor gode er vi? Egentlig? Folkehelserådgiver Hilde Søberg 07.03.2017 Lovverket Lov om helsepersonell: 33.Opplysninger til barneverntjenesten Den som yter helsehjelp, skal

Detaljer

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14 Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykehusprosjektet 2010-2012 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013 Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom Forum 12.6.2013 Oppdraget I Arbeidsutvalg oppnevnt av Helsedirektoratet. Første møte 15. mai 2012. Oppdrag å lage utkast til veileder (eventuelt retningslinjer)

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen Arendal kommune Arendal kommune Organisasjonskart - helse Nettverksgruppen for barneansvarlige i Arendal kommune Nettverket ble satt sammen for ca 2 år

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Hvorfor arbeidet er igangsatt Nasjonale retningslinjer for forebygging

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Fluorprofylakse. Fluorens rolle i odontologien og retningslinjer for bruk i Norge. Maria Kristine Valan og Catharina Bendiksen

Fluorprofylakse. Fluorens rolle i odontologien og retningslinjer for bruk i Norge. Maria Kristine Valan og Catharina Bendiksen Institutt for klinisk odontologi Fluorprofylakse Fluorens rolle i odontologien og retningslinjer for bruk i Norge " Maria Kristine Valan og Catharina Bendiksen Masteroppgave i odontologi juni 2015 Veileder:

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø

Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø Tanntastisk er tilrettelagt for 8. klasse og utarbeidd av: Tannhelsepersonell i Rogaland Lektor ved Håvåsen skole HEMIL senteret i Bergen Gjennomført fyrste

Detaljer

Frisklivssentralen Levanger kommune

Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen 14.11.12 Gro Toldnes, Fungeredne daglig leder I Frisklivssentralen Oppstart 01. januar 2012 Utarbeidet av Gro Toldnes,fungerende daglig leder Frisklivssentralen

Detaljer

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land?

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Familie fra Eritrea som har vært i Norge i tre år, bosatte flyktninger. De har en jente på 5 mnd. og en gutt på 3 år. Far snakker

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og tannhelsetjenesten

Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og tannhelsetjenesten Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og tannhelsetjenesten NFP-seminar 15.-16.november 2012 Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver Helsedirektoratet 16.11.2012 1 Disposisjon Kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Rett til helse- og omsorgstjenester En person som søker

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik 23.11.2016 Statens helsetilsyn har gitt fylkesmannen i oppdrag (Landsomfattende

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Pårørende til pasienter og brukere skal bli sett, hørt og fulgt opp av helsepersonell som involverer og støtter dem. Dette gjelder uansett om den pårørende

Detaljer

Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart?

Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart? Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart? Erfaringer med arbeid med pakkeforløp i psykisk helsevern Christine Bull Bringager Overlege PhD Nydalen DPS, OUS Et pakkeforløp er et helhetlig,

Detaljer

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Selvmordsrisikovurdering

Selvmordsrisikovurdering Selvmordsrisikovurdering Et undervisningsopplegg for ansatte i Psykisk helsevern Rita Småvik Fagutvikler St.Olavs Hospital avd. Østmarka Bakgrunn Sterk økning i selvmordstallene fra 1950-tallet 1994 Vedtatt

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten 2 Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt 3 Sykelig

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Matteus. 25 kap. 29 vers

Matteus. 25 kap. 29 vers Matteus-effekten: De som har mye skal få mer. Kariesepidemiologi blant barn og unge. NFP-Vårmøte Bergen, 25. mars 211 Matteus. 25 kap. 29 vers For hver den som har, ham skal gis, og han skal ha i overflod...

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom barnevernstjenesten og Tannhelse Rogaland FKF

Samarbeidsavtale. mellom barnevernstjenesten og Tannhelse Rogaland FKF Samarbeidsavtale mellom barnevernstjenesten og Tannhelse Rogaland FKF Samarbeid mellom Barnevernstjenesten og Tannhelse Rogaland FKF. Tannhelsetjenesten har meldeplikt til barnevernstjenesten. FN sin

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer knyttet til

Detaljer

Fagdag barn som pårørende

Fagdag barn som pårørende Fagdag barn som pårørende Steinkjer rådhus 20.10.2016. Mette Holte, koordinator Barn som pårørende Britt Helen Haukø, psykiatrisk sykepleier Tema Innledning Lovverk Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i Helse

Detaljer

...aktuell forskning. Erosjoner og forebyggende tiltak

...aktuell forskning. Erosjoner og forebyggende tiltak ......aktuell forskning Erosjoner og forebyggende tiltak Unngå overforbruk av sitrusfrukter og sure drikker Reduser tiden sure drikker er i kontakt med tennene Puss ikke tennene umiddelbart etter måltidet

Detaljer

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt:

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Metodebok: Helsestasjonen Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Prosedyre: Oppfølging av risikoutsatte barn Neste revisjon: Ansvarlig for neste revisjon: Leiande helsesøster.

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på?

Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på? Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på? Professor emeritus Magne Raadal Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1966 Nytt odontologibygg, Universitetet i Bergen og DOT Hordaland 2012 Hva

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 Bakgrunn: Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i Eidsvoll og Hurdal kommuner viser at mange har karieserfaring. Kariesstatistikken

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING 04.06.15 OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA NTpFs landsmøte i Sandefjord 6. 8. juni 1996 Fra programmet i 1996

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Innhold Beboe re på sykehjem vurdert av lege siste 12 måneder...... 2 Beboere på sykehjem vurdert

Detaljer

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING MULIGE KONSEKVENSER FOR FORELDREROLLEN

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING MULIGE KONSEKVENSER FOR FORELDREROLLEN Psykologspesialist Anne M. Well PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING MULIGE KONSEKVENSER FOR FORELDREROLLEN 15. februar 2016 Hva er konsekvensene av at personer med psykisk utviklingshemming får barn? Motivasjon

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

RETT TIL HELSEHJELP. Marianne Hegg, rådgiver, tlf ,

RETT TIL HELSEHJELP. Marianne Hegg, rådgiver, tlf , RETT TIL HELSEHJELP Marianne Hegg, rådgiver, tlf. 22 00 37 95, fmoamahe@fylkesmannen.no RETT TIL HELSEHJELP - Helsedirektoratets veileder for helsetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse

Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse Rønnaug Sæves Lovisenberg Diakonale sykehus Oslo. Lillehammer 3 november 2011. side 1 PWS - historikk Beskrevet første gang i 1956 av Prader-Labhart- Willi Kasus-rapporter

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Fellesbygget: Tannpleierutdanningen Biomaterialer/Bivirkningsgruppen Odontologi PKI Allt är inte karies Innkallingsintervaller Magne Raadal, Odontologisk institutt

Detaljer

Hvordan ser 12-åringenes tenner ut?

Hvordan ser 12-åringenes tenner ut? F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 152 6 Nina J. Wang, Katrine Instefjord Nodeland og Huong Thanh Truong Hvordan ser 12-åringenes tenner ut? Karieserfaring i det permanente tannsett Antall tenner

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema - Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, del 1.

Tilbakemeldingsskjema - Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, del 1. Tilbakemeldingsskjema - Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, del 1. Vennligst send skjemaet på e-post postmottak@helsedir.no med vår referanse «16/40504 Innspill

Detaljer

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta?

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? FYLKESMANNEN I HORDALAND, Konferanse om seksuell helse 13. november 2017 Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? Agnes C W Giertsen, Helsesøster og høgskolelektor KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT.eller

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Seniorrådgiver Gro Saltnes Lopez, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer