Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege"

Transkript

1 Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege

2 Disposisjon Generelt om nasjonale faglige retningslinjer Om retningslinjen Tannhelsetjenester til barn og unge («TannBarn») - Metodikken - Anbefalingenes kunnskapsgrunnlag - publiseringsløsning

3 Hva er en faglig retningslinje? Kunnskapsbaserte faglige retningslinjer inneholder systematisk utarbeidete råd og anbefalinger knyttet til forebygging, diagnostikk, behandling, rehabilitering, oppfølging eller organisering innenfor helsetjenesten Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer utviklet i tjenesten

4 Nasjonale faglige retningslinjer Helsedirektoratet har mandat til å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale veiledere (Helse- og omsorgstjenesteloven 12-5 og spesialisthelsetjenesteloven 7-3) Folkehelseinstituttet Nasjonalt vaksinasjonsprogram (Vaksinasjonshåndboka) Tuberkulosekontroll (Tuberkuloseveilederen). Har mandat til å gi råd og veiledning (Smittevernloven 7-9)

5 Hvorfor nasjonale faglige retningslinjer? Bidra til kunnskapsbasert praksis Hindre uønsket variasjon i tjenesten Sikre god kvalitet Sikre riktige prioriteringer Løse samhandlingsutfordringer Sikre helhetlige pasientforløp

6 Hvordan utvikles nasjonale retningslinjer? Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer (IS-1870) Internasjonal retningslinjemetodikk En ny generasjon troverdige kliniske retningslinjer (Vanvik et al 2013): https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/ 1644

7 Systematiske søk Arbeidsgruppen 1. Definerer problemstillingene og prioriterer de viktigste spørsmålene 2. Utarbeide PICO: P- Populasjon (f.eks Barn 0-18 år) I - Intervensjon (Tannpuss) C - Comparison (Ikke tannpuss) O - Outcome (Karies, gingivitt) Helsedirektoratets bibliotek Bygger opp søkeprofiler Foretar systematiske søk

8 Kunnskapspyramiden forskningsbasert kunnskap Framtidens pasientjournaler/beslutningssystem Faglige retningslinjer Cochrane og andre systematiske oversikter Embase, Pubmed osv

9 Fra forskningsbasert kunnskap til anbefaling fordeler og ulemper kontekst: lover og forskrifter verdier ressursbruk prioriteringskriterier pasientens verdier og preferanser DECIDE

10 GRADE som graderingsmetode Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation Hvorfor? For å få et systematisk utarbeidet og transparent beslutningsgrunnlag To steg i graderingsprosessen 1: kvaliteten på forskningsbasert kunnskapsgrunnlag 2: styrken på anbefalingene

11 Anbefalingens styrke uttrykker graden av tillit til at det å følge en anbefaling vil gjøre mer nytte enn skade. Ønskede effekter Bedre helse Mindre plager Innsparinger Uønskede effekter Skade Økning i plager Kostnader Styrken på anbefalingene avhenger av Kvaliteten på dokumentasjonen Nytte i forhold til mulige bivirkninger/ulemper Om det er enighet om verdier og preferanser knyttet til anbefalingene Kost nytte vurderinger

12 Anbefalingers rettslige status Anbefalinger gitt i nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale veiledere er ikke rettslig bindende, men retningsgivende og normerende. Individuelle vurderinger skal alltid gjøres ved hvert handlingsvalg (helsepersonelloven 4). Hvis behandler velger å fravike gitte anbefalinger i vesentlig grad, skal dette dokumenteres (journalforskriften 8, h) Klinikere bør være forberedt på å begrunne sine valg i ev. klagesaker eller ved tilsyn

13 Retningslinjen Tannhelsetjenester til barn og unge («TannBarn»), følger Helsedirektoratets nye og internasjonale metodikk

14 Mål med retningslinjen TannBarn optimal tannhelse for barn og unge reduksjon av sosiale, etniske, geografiske, kjønnsrelaterte og sykdomsrelaterte ulikheter tilpassede og gode tann- og munnhelsetjenester uavhengig av bosted, kjønn, diagnose, sosial- og etnisk bakgrunn bidra til at tannhelsepersonell følger opplysningsplikten i lovverket og melder til rette myndighet ved mistanke om mishandling, omsorgssvikt, mishandling eller seksuelle overgrep

15 Målgrupper Ansvarlige for den offentlige tannhelsetjenesten og tannhelsepersonell som yter tjenester til barn og unge, både offentlig og privat. Sekundære målgrupper er helsestasjon og skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, fastleger, psykologer, øvrig helsepersonell og andre som yter tjenester til barn og unge.

16 Retningslinjen skal være til hjelp for klinikere og ledere i tannhelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre Særlig ønsker vi å få til en vridning av ressurser bl.a. til - Forebyggende tiltak som har effekt - Behandling av initialkaries (non-operativ behandling) - En sterkere prioritering av de som har størst behov for tjenester og redusere ulikheter i tannhelse - Økt fokus på samhandling og helhetlige pasientforløp Helsedir utvikler også retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten - samarbeider med TannBarn

17 Hovedkapitler i TannBarn Del 1 Helsefremmende og forebyggende arbeid Behandling av initialkaries (non-operativ behandling) Reduksjon av ulikheter i tannhelse og Barn som ikke møter til avtalt time Mishandling, overgrep og omsorgssvikt (Opplysningsplikten) Undersøkelser Del 2 Undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging (noe i del 1) Barn med alvorlige og sammensatte behov Tannbehandlingsangst og odontofobi Erosjoner (syreskader) Spesialkompetanse Samhandling og helhetlige pasientforløp Kommunikasjon, informasjon (bakes inn i de aktuelle anbefalingene?) Rapportering av data kvalitetsindikatorer

18 Styrke på anbefalingene Sterk «vi anbefaler» «bør» Svak «vi foreslår» «kan» Lovkrav «skal» - sterk «anbefaling» (under opplysningsplikten)

19 Begrunnelse av anbefalingene Tekstlig begrunnelse/redegjørelse for hvorfor anbefalingen er blitt som den er, dvs sammendrag av dokumentasjonen (forskning) sett i sammenheng med begrunnelsen fra arbeidsgruppens vurderinger. I tillegg vil begrunnelse inneholde DECIDE-prosessene (fordeler/ulemper, verdier, ressurshensyn)

20 Prosessen videre med TannBarn - Vurdering av innspill etter rådslag og skriving av retningslinjen - Intern høring i Helsedir (2-3 uker) - Ledermøtebehandling i Helsedir - Ekstern høring (3 mnd) - Publisering vår/sommer 2016 Parallelt jobber vi med del 2 av retningslinjen

21 Publisering av TannBarn Elektronisk utgave på Skal også kunne skrives ut i PDF Kan gjøres tilgjengelig i elektronisk pasientjournal a. Ved at EPJ-leverandørene «henter» Helsedirektoratets elektroniske versjon (enkelt) b. Ved å utarbeide koder der klinikeren får opp den aktuelle anbefalingen i hvert tilfelle (komplisert)

STATUS METODE PROSESS

STATUS METODE PROSESS Nasjonal faglig retningslinje for diabetes: Revisjon og digitalisering STATUS METODE PROSESS Prosjektleder Ingvild Felling Meyer, Helsedirektoratet Dagens Medisin Arena Fagseminar Diabetes type 2, Diakonhjemmet,

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

HØRINGSSVAR PÅ KOMMUNEDELPLAN FOR HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID 2012-2016, TRONDHEIM KOMMUNE

HØRINGSSVAR PÅ KOMMUNEDELPLAN FOR HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID 2012-2016, TRONDHEIM KOMMUNE Vår saksbehandler: Vår ref: age høringer 2012 Vår dato: 10.02.12 Deres ref.: 11/29829/143 & 13 HØRINGSSVAR PÅ KOMMUNEDELPLAN FOR HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID 2012-2016, TRONDHEIM KOMMUNE Landsgruppen

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Arbeidsgruppe 3 Ressursbruk og oppgavefordeling innen psykisk helsevern for barn og unge Mars 2012 2 1. Forord...

Detaljer

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Prosedyreprosjektet - et eksempel på bruk av Kunnskapsesenterets nye PPT-mal kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Vi trenger fagprosedyrer

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018

Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: G27 Saksmappe: 2014/1303-18804/2015 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Rådet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester 18. oktober 2010 1 Del I. Innledning bakgrunn for forslagene... 25 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Norsk Sykepleierforbund Juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Forord Helsedirektoratet fikk i brev datert 14.05.09 med endringer i brev 4.11.2009 i oppdrag av Helse- og omsorgdepartementet å utrede

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer