Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan"

Transkript

1 Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

2 Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte oppgaver (Hordaland totalt 350 ansatte) Liten samhandling mellom privat/offentlig til nå De som har rettigheter må få tannbehandlingen utført på offentlig tannklinikk Honorartakstene er som hovedregel ulik mellom privat/offentlig

3 Tannhelse for eldre Lov om tannhelseteneste (1983) Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling.

4 Tannhelse for eldre Lov om tannhelseteneste (1983) Tannhelsetenesta skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: Gruppe a: alle 0 til og med 18 år Gruppe b: alle psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon Gruppe c: eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og i hjemmesykepleie (3 mnd/1 besøk pr uke) Gruppe d: 19- og 20 åringer Gruppe e: innsatte i fengsel og personer i rusomsorgen Gruppe f: betalende pasienter

5 Tannhelse for eldre Tannhelsetenesta i Hordaland 64 tannklinikker pr i dag minst en i alle kommuner (unntatt Øygarden kommune) Egen tannklinikk på noen av de største sykehjemmene. Sykehjem > tannpleiere undersøker, og henviser ev videre til behandling hos tannlege Det er kommunene som definerer hvem som har pleiebehov og dermed rett på gratis tannbehandling i gruppe C «eldre, uføre og langtidssyke..» Dette krever SAMHANDLING mellom PLOMS i kommunene og den fylkeskommunale tannhelsetenesta

6 Tannhelse for eldre Samarbeidsavtaler Tannhelsetenesta har inngått samarbeidsavtaler med alle kommuner i Hordaland Overordnet samarbeidsavtale mellom overtannlege og rådmann Lokale avtaler mellom klinikksjef (tannhelsetenesta) og enhetsleder (kommune) Avtalen tydeliggjør ansvar og plikter mhp informasjon, samarbeidsmøter, kontaktpersoner og aktuell behandling

7 Tannhelse for eldre Samarbeidsavtaler Overordnet avtale m/rådmann Pleie- og omsorgstjenesten Helsestasjon og skolehelsetjenesten Utviklingshemmede over 18 år NAV sosialtjeneste/rusomsorgen Barnevernet Statlige mottak

8 Tannhelse for eldre Tannhelsesituasjonen Fokus på barn og unge (skoletannlegen) Rapportering 5-, 12 og 18-åringer Tannhelsesituasjonen i Hordaland i 2011: 82,5% av 5-åringene har aldri hatt hull 50,2% av 12-åringen har aldri hatt hull 14,8% av 18-åringene har aldri hatt hull Tannsykdom er irreversibel Tannhelsetenesta MÅ HA ØKT FOKUS på de eldre

9 Visste du at Kjelde: Change in oral health status among the institutionalized Norwegian elderly over a period of 16 years, Heidi Samson no/tannhelse

10 Tannhelse for eldre Utfordringer i behandlingen av gr C (institusjon og hjemmesykepleie) Sykehjemspasienter er eldre, sykere og har stadig flere tenner (ofte med store, kostbare behandlinger) Tann- og munnstellet er en del av den nødvendig pleie OBS opplæring/»tannkontakter» Tannkrem og tannbørste er en del av de hygieneartiklene som institusjonen må holde Kunnskap om rettigheter (friske eldre) Tannhelseloven er gått ut på dato (under revisjon) Smertefrihet tyggefunksjon estetikk

11 Særskilt fokus på eldre Eldredagen 1. oktober Antal pasientar i gruppe C med eigne tenner aukar stadig. Tannhelsetenesta må auka sin førebyggande og helsefremmande innsats retta mot denne gruppa. Tannhelsetenesta skal markera den nasjonale eldredagen i heile fylket. 11

12 12

13

14

15 Tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleie Forprosjektsøknad sendt til: Regionale forskningsfond Vestlandet 17. oktober 2012

16 Samarbeidspartar i forprosjektsøknaden Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Høgskolen i Bergen Medisinsk odontologisk fakultet Tannhelsetenesta Kompetansesenter Vest Nasjonalforeningen for folkehelse Tannhelsetilbudet til heimebuande med pleiebehov kartlegging av eksisterende tilbud og datagrunnlag for videre forskning. intervensjon i form av organisatoriske tiltak. utarbeide verktøy og tiltak for forbedring av tannhelsetilbudet til denne målgruppa

17 Forprosjektsøknad Tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleie Forskningen vil kunne gje indikasjoner på problemområder i forhold til samhandlingen mellom det offentlige tannhelsetilbudet og pleie og omsorgstjenestene. Det er eit fakta at mange takker nei til det offentlige tannhelsetilbudet, uten at ein veit noko eksakt om årsaka til det. - Os, Tysnes og Bergen kommune.

18 Tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleie. Prosjektets hovedmål og delmål 1. Kartlegge og evaluere målgrupper med rett til fri tannhelsehjelp. 2. Systematisere logistikk for informasjon, rapportering, transport, behandling og oppfølging. 3. Initiere kompetanseheving blant involvert helsepersonell med sikte på en optimalisert ressursutnyttelse. 4. Tilpasset og målrettet hjelp til egenomsorg. 5. Kvalitetssikre tjenesten slik at brukerne ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen, at de har tilfredsstillende tyggefunksjon og kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes lidelser i

19 Takk for meg!