TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE"

Transkript

1 TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark

2 FUTT-prosjektet F orsøksordning U tvidet fylkeskommunalt T annhelse T ilbud

3 Sluttrapport FUTT 2004 Bestilling: IS-1230, IS-1231

4 FUTT kommuner Hedmark: Tynset, Trysil, Hamar Nor-Trøndelag: Stjørdal, Frosta,Inderøy,Fosnes Vest-Agder: Kristiansand, Marnadal, Lyngdal

5 Målgrupper FUTT Personer m/kommunale hjemmetj. (ikke hjemmesykepleie) Personer m/pleiebehov som ivaretas av pårørende Personer i rusmiddelomsorgen Personer innen psykisk helsevern

6 Hensikten med FUTT- prosjektet: Gi et vurderingsgrunnlag for en ev landsomfattende utvidelse av tannhelsetilbudet gjennom Kunnskap om målgruppens omfang Kunnskap om tannhelseforhold og behandlingsbehov Kunnskap og erfaring fra mulige organisasjonsmodeller Kunnskap om administrative og økonomiske konsekvenser av ev utvidelse av tilbudet

7 FUTT - organisering I Hedmark organisert som et tannpleierprosjekt etter modell av Kronaprosjektet Prosjektleder var tannpleier Prosjektgruppe: 3 led.tp + 3 prosjekttannpleiere, repr. fra kommune Styringsgruppe: Fylkestannl, 3 overtannleger, 1 priv.tannl

8 Samarbeidspartnere i FUTT Helse- og sosialtjenesten (kommuner) Privat tannhelsetjeneste Off.tannhelsetjeneste Brukerorganisasjoner

9 Overordnet mål AKSEPTABEL ORAL HELSE: Ikke ha smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen Ha tilfredsstillende tyggefunksjon Kunne kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene

10 Nødvendig tannbehandling (NTFs kriterier) Nødvendig tannbehandling ut fra mål om akseptabel oral helse Viktig med info. om beh.tilbudet fra den som formidler tilbudsbrevet Viktig med forebyggende tiltak, god oppfølging Kostnadsoverslag or kr skal godkjennes før behandling

11 Resultater FUTT (rus) Ca 70% i rusgruppen tok i mot tilbudet Gj.snittsalder år Den målgruppen som opplever å ha best helse Over 90% hadde egne tenner

12 Resultater forts. (rus) Ca 72% har smerter/plager fra tenner/munnhule Ca 50% har tyggeproblemer Ca 100% har behov for tannbehandling! 22% har akutt behandlingsbehov

13 Resultater forts. (rus) Alle team ved off. tannklinikk behandlet rusgruppen Gjennomsnittlig kostnad for tannbeh. Kr per år Grunnlag for statlige midler i ny ordning fra 2006

14 Hvordan samarbeidet vi i FUTT-prosjektet? Felles møteplasser Nettverks/samarbeidsgrupper Tverrfaglige seminarer/tema-dager Faglig nettverk av tannleger off/priv

15 FUTT Samarbeid privat tannhelsetjeneste Kontrakt med 32 priv.tannleger (Hedmark) Tannhelsetj. takst + driftstilskudd Us hos off.tannpleier Henvisningsskjema Prosedyrer for Ikke møtt

16 Samarbeidsgrupper Repr. fra off tannhelsetjeneste (led.tannpleier) Repr. fra kommunens helse- og sosialtjeneste Repr. fra priv.tannleger (Hamar) Sluttrapporten viser at dette var et nyttig forum for gjennomføring av tilbudet

17 Utfordringer Ikke møtt Kontaktpersoner (Tilbudsbrev) Kopi av timekort til kontaktperson Ledsagertjenesten må organiseres via kommunen (sosialtjenesten) Prosedyrer for Ikke møtt

18 Erfaringer fra samarbeidet Viktige forutsetninger for videreføring av samarbeidet: (Sluttrapporten) Samarbeidet må formaliseres Samarbeidet må forankres i ledelsen både i off.tannhelsetjeneste og kommunene

19 Erfaringer forts.. Faktorer som forsterker samarbeidet: Felles møteplasser Skriftlige rutiner og prosedyrer for de viktigste arbeidsoppgavene Tilfredsstillende samarbeidsavtaler mellom off/priv.tannhelsetjeneste Brukermedvirkning

20 Erfaringer forts.. En del motstand i starten- avtok mot slutten av prosjektet også blant priv.praktiserende tannleger. Ca 75% av FUTT-pasientene i Hedmark ble behandlet av priv.tannleger FUTT-prosjektet en døråpner for videre samarbeid om beh. av prioriterte gr

21 Statens satsing på tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere 2005 /2006 Tre satsingsområder: 1. Rusmiddelmisbrukere i institusjon 2. Rusmiddelbmisbrukere i LAVterskel helsetiltak 3. Rusmiddelmisbrukere under kommunal omsorg

22 Organisering av tannhelsetilbud til rusgruppen Hedmark 2006 Eget tilbudsbrev Skriv til alle kommuner v/ledelsen av sosialtjenesten Skriv til off. og priv.tannhelsetj. Møte med lokal tannlegeforening Temadager rus/tannhelse april 2006 Kartlegging av pas.gruppen i kommunene Samarbeid med rusmisbrukernes interesseorganisasjon( RIO)

23 Organisering av samarbeid Samarbeidet koordineres fra fylkestannlegens kontor v/rådgiver helsefr.arbeid Lokalt organiserer led.tannpleiere samarbeidet mot kommunene

24

25

26 Organisering fortsatt Tilbudsbrevene fra tannhelsetjenesten sendes via Sosialtjenesten til nærmeste gjeldende tannklinikk for reg. Pas. uten fast tannl. får time off. Pas. som har priv.tannlege henvises dit hvis vedkommende vil inngå avtale

27 Organisering fortsatt Avtale med ca 40 privatpraktiserende tannleger Bruker off. takster + driftstilskudd kr 1000 per pas/år Kostnadsoverslag over kr må godkjennes før behandling starter

28 LAVterskel helsetiltak Mål: Stimulere til at tannhelse skal bli en del av lavterskel helsetiltak Tilskudd til kommuner etter søknad. Skal benyttes til kartlegging, akuttbeh. og videre oppfølging m/behandling Hamar kommune ansatt tannpleier i 20%stilling

29 Samarbeidsmodell Hamartiltakene Arbeideren Mål: samle kompetanse på rusfeltet i ett hus (4.juni 2007) Helhetlig tilbud god samhandling Møtested for rusmisbrukere(lavterskel) boligtiltak, arbeidstreningstiltak, oppfølgingssenter Samarbeid off.myndigheter, ideelle org. som Kirkens sosialtj., Røde Kors, kommunen, RIO, Tannhelsetjenesten Innredet rom for tannpleier/tannlege (på sikt) Fokus på tilvenning, kosthold, kartlegge beh.behov

30 Hva er viktig i møte med denne pasientgruppen? Har et sterkt ønske om å bli møtt som en hvilken som helst annen pasient Skape trygghet Bruk god tid Klar kommunikasjon Ikke for lenge på venterommet

31 Kartlegging av målgruppen - behandling registrert i kommunene 275 i rusinstitusjoner Undersøkt/beh. 335 pas. (kommunal omsorg+institusjon) Over halvparten beh.hos priv.tannl.

32 Ny St.meld. om tannhelsetjenesten FUTT-prosjektet brukt som grunnlag i NOU 2005 og St.meld. om tannhelsetjenesten 2007 Besøk av Helseministeren febr.07 for orientering om organiseringen i Hedmark. se Tannhelse

33 Publikasjon fra SHdir 2005 (nyttig informasjon) 3 historeier om å hjelpe mennesket bak misbrukeren (LAVterskel helsetiltak) Bestilling: IS-1321 (gratis)

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Rapport. Tannbehandlingstilbud til og tannhelseforhold hos rusmiddelmisbrukere og personer med kvalifiseringsstønad fra NAV

Rapport. Tannbehandlingstilbud til og tannhelseforhold hos rusmiddelmisbrukere og personer med kvalifiseringsstønad fra NAV Rapport Tannbehandlingstilbud til og tannhelseforhold hos rusmiddelmisbrukere og personer med kvalifiseringsstønad fra NAV 10.3.2015 1 Forord Rapporten er skrevet av Tannhelsetjenestens kompetansesenter

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Tannhelseloven(1983)

Tannhelseloven(1983) Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste)

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere Innhold Forord...4 1 Innledning... 5 1.1 Kommunen- en hovedaktør... 5 1.2 Strategien

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15

Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15 INNHOLD side Forord av styreleder 2 Sammendrag 3 Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5 Organisering 6 Mål og resultater 7 Tannhelse 10 Helsefremmende og forebyggende arbeid 12 Andre aktiviteter

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010 Foto: Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING...

Detaljer

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2015 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2013 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1 Organisering...

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

ÅRSRAPPORT TKØ 2013. 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11

ÅRSRAPPORT TKØ 2013. 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11 ÅRSRAPPORT TKØ 2013 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11 1. Oppsummering Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - TKØ er et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17 Arnhild Sunde Seim, Ellen Kveen, Henrik N. Jakobsen, Roy Heine Olsen og Tiril Willumsen Tannhelse og pasienter med hjemmetjenester En pilotstudie

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere 2006 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Innledning... 5 3.1 Kommunen- en hovedaktør...

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer