Tannhelseloven(1983)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelseloven(1983)"

Transkript

1 Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste) Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen har ansvar for Den offentlige tannhelsetjenesten. Den offentlige tannhelsetjenesten omfatter tannhelsetjeneste som utføres på gruppene som er nevnt i 1-3 enten av fylkeskommunens ansatte eller av privatpraktiserende tannlege som har inngått avtale med fylkeskommunen etter

2 Grupper. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser. Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene skal denne prioritering følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling. Årsresultat 2013 TH Data Tilsyn Etterslep Ikke møtt Sic indeks Bekymringsmeldinger Økonomi 2

3 Produksjon under tilsyn A-E (+358) under tilsyn F (+613) Tannhelsedata 2013 Årskull 3 år 5 år 12 år 15 år 18 år Andelen med DMFT=0 Andelen undersøkt 95 % 85 % (0,5) 68 % (0,7) 44 % (1,9) 27 % (3,4) 87 % 89 % 87 % 78 % 80 % I 2012: 95 % 84 % (0,6) 65 % (0,8) 39 % (2,0) 26 % (3,4) % Undersøkt 91 % 91 % 89 % 83 % 86 % 3

4 Tannhelsedata 2013 forts Dvs. Noe færre antall undersøkt i hvert indekskull i 2013 jamført med 2012=resultatene kunne vært enda bedre? Årsak: Turnover? TH data 2013-distriktsvis 3 klinikker har 100 % kariesfrie 3 åringer(alvdal, Os og Nord-Odal) 8 klinikker utover disse har tall over snitt for Hedmark ad 3 åringer Dvs.>95 % 10 klinikker har >27 % kariesfrie 18 åringer 4 klinikker> 40 %. 44 % av 15 åringene har nå DMFT=0!!! Mål for 18 åringene er 50 % i

5 Årsrapport Tannhelsetjenesten i Hedmark 2013 Tall for Hedmark: Andelen med null hull i enkelte årskull jamført med landet for øvrig(2011) 3år 5år 12år 18år 95 % 85 % 68 % 27 % Norge 2012 Norge 2012 Norge % 55% 18 % Tynset 99 % 86 % 68 % 43 % Alvdal 100 % 85 % 82 % 29 % Folldal 94 % 91 % 77 % 22 % Os 100 % 84 % 62 % 14 % Tolga 93 % 85 % 59 % 5 % Engerdal 100 % 94 % 83 % 15 % Stor-Elvdal/Rendalen 87 % 72 % 50 % 21 % Brøttum 98 % 97 % 73 % 41 % Moelv 94 % 94 % 64 % 32 % Brumunddal 96 % 78 % 64 % 20 % Hamar 95 % 84 % 71 % 36 % Løten 95 % 85 % 64 % 16 % Åkershagan 97 % 83 % 63 % 22 % Nord-Odal 100 % 84 % 74 % 42 % Trysil 98 % 85 % 82 % 29 % Åmot 93 % 85 % 70 % 19 % Elverum 95 % 90 % 64 % 20 % Våler 95 % 92 % 71 % 27 % Åsnes 92 % 89 % 73 % 20 % Grue 96 % 87 % 65 % 27 % Kongsvinger 90 % 85 % 67 % 24 % Sør-Odal 97 % 91 % 68 % 27 % Eidskog 96 % 75 % 68 % 40 % Fylkestannlegen i Hedmark Januar 2014 Tannhelseresultat Norge 2013 Fylke 3 år 5 år 12 år 15 år 18 år Hedmark 95 % 85 % (0,5) 68 % (0,7) 44 % (1,9) 27 % (3,4) Vestfold 95% 84 % (0,7) 57 % (1,0) 31 % (2,6) 18 % (4,3) Møre og Romsdal 87 % 92 % (0,6) 59 % (1,2) 29 % (3,0) 17 % (4,7) Akershus 93 % 84 % (0,7) 59 % (0,9) 36 % (2,2) 23 % (3,6) Sogn og Fjordane 95 % 85 % (0,6) 62 % (1,0) 36 % (3,1)? 23 % (3,7) Sør-Trøndelag 87,3 % 57,7 % (1,0) 33,9% (2,6) 20 % (4,1) Troms 94 % 84 % 54 % (1,15) 24 % (3,4) 16 % (4,8) Østfold 94 % 83 % (0,6) 60 % (0,9) 37 % (2,3) 24 % (3,7) Rogaland 95 % 84 % 56 % (1,1) 30 % ( 2,7 ) 17 % (4,5) Oslo 90 % 71 % 57 % (1,1) 36 % (2,4 ) 23 % (3,5) Oppland 87 % 60 % (1,0) 21 % (4,0) Telemark 94 % 83 % (0,6) 54,3 % (1,1) 29,1 % (2,8) 19 % (4,3) Aust-Agder 93 % 82 % 55 % (1,1) 32 % (2,6) 18 % (4,3) Nordland 82 % (0,6) 53 % (1,2) 16 % (4,7) Buskerud 95 % 83 % (0,7) 60 % (0,9) 33 % (2,4) 24 % (3,6) Hordaland 83,3 % 53,3 % (1,2) 16,5 % (4,7) Vest-Agder 89,5 % 84 % (0,6) 49 % (1,3) 29,4 % (3,0) 17 % (4,5) Nord-Trøndelag 94 % 86 % (0,5) 54 % (1,1) 29 % (2,9) 18 % (4,6) Finnmark 82 % 42 % (1,67) 13 % (5,53) 5

6 Indekskull og andel undersøkt i prosent for alle landets fylker: Fylke 3 år 5 år 12 år 15 år 18 år Troms 96 % 97,3 % 95,3 % Østfold 74 % 81 % 72 % 67 % 70 % Hedmark 87 % 89 % 87 % 78 % 80 % Oppland 96 % 96 % 90 % Nord-Trøndelag 74 % 87 % 83 % 70 % 75 % Akershus 68 % 68 % 73 % Vestfold 88 % 77 % 66 % 67 % 69 % Telemark 69 % 75 % 73 % 70 % 71 % Aust-Agder 92 % 84 % 92 % Rogaland 74 % 82 % 79 % Buskerud 78,5 % 74,3 % 74,8 % TH data 2012 Mjøsdistriktet 6

7 TH-data 2013 Nord-Øst Klinikk 3 år 5år 12år 15år 18år Våler 95 % 92 % 71 % (0,5) 44 % 27 % (3,2) Åsnes 92 % 89 % 73 % (0,6) 44 % 20 % ( 4,3) Engerdal 94,1 % 83 % 58 % 15 % (2,2) Elverum 95 % 90 % 64 % (0,7) 43 % 20 % (3,5) Trysil 98 % 85 % 82 % (0,3) 47 % 29 % (3,5) Åmot 93 % 85 % 70 % (0,6) 56 % 19 % (3,3) Stor- Elvdal/Rendalen 87 % 72 % 50 % (1,3) 44 % 21 % (4,5) Alvdal 100 % 85 % 82 % (0,4) 59 % 29 % (3,2) Folldal 94 % 91 % 77 % (0,3) 54 % 22 % (2,8) Tynset 99 % 86 % 68 % (0,7) 44 % 43 % (2,3) Tolga 93 % 85 % 59 % (0,6) 43 % 5 % (5,0) Os 100 % 84 % 62 % (0,9) 24 % 14 % (4,2) Hedmark 95 % 85 % 68 % (0,7) 44 % 27 % (3,4) TH-data Sør-Hedmark

8 Tilsyn 2013 Gruppe A 99 % (95 % for alle i gruppene A-D) Gruppe B 98 % Gruppe C1 87 % Gruppe C2 63 % = liten nedgang fra 2012 Gruppe D 83 % = økning fra 2012 Gruppe E 53 % = 3 % økning jf. med 2012 Gruppe F 99 % Etterslep 2013 Antall behandlede personer har gått ned med nesten for fylket som helhet. Mjøsdistriktet har behandlet færre, Nord-Øst 350 færre, mens Sør har 150 færre behandlede enn i Etterslepet er en kvalitetsindikator som beskriver hvor mange som ikke blir innkalt i planlagt måned. Det er økt med 200 personer fra 2012, eller fra 8,1 % til 8,3 %. Mjøsdistriktet har økt etterslepet med 200, Nord-Øst med 375, mens Sør har redusert etterslepet med 375 personer. Aktivitet per Mjøs-distriktet Nord-Øst Hedmark Sør-Hedmark Hedmark Prioriterte grupper. (antall som ønsker tilbud) Under tilsyn per : Andel under tilsyn: 93 % 95 % 96 % 95 % Produksjon (antall i alle gruppene) Behandlet per : Andel undersøkt/behandlet: 58 % 65 % 67 % 63 % Kvalitet (antall i alle gruppene) "Etterslep" per : "Etterslep" som andel av de som ønsker tilbud: 7,3 % 9,9 % 7,9 % 8,3 % 8

9 Ikke møtt : 8,1 % 2009: 7,6 % 2010: 7,2 % 2011: 7,0 % 2012: 6,8 % 2013: 6,8 % SIC indeks 2013 = Sosial ulikhet i tannhelse , , , ,35 Klinikker med høyere score enn snitt for Hedmark: Stange (2,19),Løten (2,40) Moelv (2,56) Brumunddal( 2,36),Os (2,50), Stor-Elvdal/Rendalen (3,25) og Grue (2,79) Lavest: Brøttum(1,27)Hamar(1,88), Elverum( 2,07), Åmot (1,89) Trysil(0,96) Våler( 1,56),Åsnes (1,77),Tolga (1,50), Alvdal(1,11),Folldal(1,0)Nord- Odal(1,68) 9

10 Varsel/meldinger i Hedmark meldinger og 17 varsler I 2012: 14 meldinger og 17 varsler I 2011: 24 meldinger og 77 varsler. Kontaktperson er tannlege Siv Lilleholt, Tynset: Fylkestannlegen vektlegger og utvikler fokuset på omsorgssvikt. Kontaktpersonen mot barnevernet blir jevnlig og kontinuerlig kurset for økt kunnskap, tverretatlig samarbeid og økt faglig tyngde ved konsultasjoner internt Fylkestannlegen har bidratt til et sterkt engasjement og så høyt kunnskapsnivå hos vår kontaktperson at hun også underviser ved tannpleierutdanningen på Elverum om omsorgssvikt og offentlig ansattes ansvar ved omsorgssvikt. Økonomi 2013-Inntjening voksne Inntjening på voksne betalende pasienter, pr klinikk og pr time Innbet gr F Helfo Fengsel Totalt gr F Timer Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Brøttum , ,00 0, ,00 213, , , , , ,28 956,20 882,18 Brumunddal , ,00 0, , , , , ,13 918,88 799,72 763,98 788,42 Moelv , ,00 0, ,00 584, , , , ,01 996,03 901,16 881,53 Hamar , , , , , , , , , ,72 664,55 699,79 Løten , , , ,00 380,75 968, , , ,18 966, , ,71 Åkershagan , , , ,50 622, , ,26 893,00 919,06 895,52 634,89 754,01 Elverum , ,00 0, , , , , , , , ,99 884,59 Trysil , ,00 0, , , , , , , , ,58 955,85 Åmot , ,00 0, ,50 383, , , , , , ,72 892,95 Åsnes , ,00 0, ,00 541, , , ,42 887,28 943, , ,86 Våler , ,00 0, ,75 648, , , ,45 974,98 865,31 954, ,91 Os , ,00 0, ,00 762, , , ,50 976, ,46 886,81 923,10 Tolga , ,00 0, ,00 390, , , , , , , ,95 Tynset , ,00 0, , , , , , , ,16 924,30 881,23 Alvdal , ,00 0, ,50 574, , , , , ,25 890,90 947,98 Folldal , ,00 0, ,50 426, , , , , , , ,34 Stor-Elvdal , ,00 0, ,30 447, , , , , , , ,71 Kongsvinger , , , , , , , , , , , ,95 Grue , ,00 0, ,00 182, , , , ,63 906, , ,69 Eidskog , ,00 0, , , , , , , ,73 908,03 876,82 Sør-Odal , , , ,00 447, , , , , ,98 864,07 523,17 Nord-Odal , , , ,00 430, , , , , ,10 937, , , , , , , , , , , ,22 934,26 921,56 10

11 Økonomi-resultater % fullt resultatansvar. Pott fra 2012 på +4.7 mill.kr. brukt i helhet til utstyrsinvesteringer etter plan på felles ledermøte mai 2013.»skyggeregnskap» Overskudd per ca. 3, 43 mill.kr. Udisponerte midler-tilskudd kommunal tannpleier 0,4.mill.kr og til tannpleierutdanningen på kr. 0,15 mill. kr er søkt overført til Brukt 5,6 mill. til rus(gruppe E1+E2)Ramme 4,9 mill.kr(utfordring ) Tannpleierutdanning Ramme 3,4 mill.kr-brukt ca. 3,25. Fengsel-ramme 1 mill. Brukt 0,94 mill.kr(hamar, Bruvoll, Vardåsen, Ilseng) Inntekter i 2013 i forhold til budsjett: Totalt 25,2 mill.kr. eller+0,3 % eller ,- over 2013 budsjettet. Inntjening per distrikt: Nord-Øst+ 1,5 % (+ Åmot, Trysil, Våler, Tynset, Alvdal og Folldal-resten -), Sør-Hedmark+ 16,28 % (+ Kongsvinger og Eidskog-resten), Mjøsdistriktet- 17,13 %( + Hamar og Brøttum-resten) Forbruksvarer: Overforbruk på 5,79 % eller ,- Mellom distriktene: Nord- Øst +18,67,Sør-Hedmark +8,36 og Mjøsdistriktet -6,89%- Sammenheng mellom inntjening og bruk av forbruksvarer. En viss sammenheng mellom pasientinntekter og forbruksvarer (+inntekter= +forbruksvare). Dog ikke entydig bilde. Økonomi /resultat 2013 forts. Vikarbruk: +3,0 mill.kr (vakanser, sykefravær) Klar sammenheng mellom bruk av vikarer og vakanser i stillinger:-fastlønn=+vikarlønn. Totalt brukt 0,21 % eller merforbruk på i forhold til budsjett når det gjelder lønn. Generalplan fulgt. Grunnet mindre-forbruk (fullt resultatansvar) 2012 er planen forskuttert slik at ustyrsinv. I planperioden er mindre enn forutsatt i plan Takster. +2,0 % for Klinikkene følger opp med stadig takssetting i tråd med aktuell timetakst.(her kommer politisk sak til Fylkestinget i april 2014=økte takster-esa+8,8 % utover dette per 1. mai 2014-nye signaler for 2015-overskudd? Kurspotten: totalt. Brukt 0,958 mill.kr i 2013-Husk på ompostering på kr+ 0,15 mill.kr til distriktene høsten Vi har mål om å bruke ca. 2 % av lønnsbudsjettet: Dvs. vi havner på ca. 1,3 % i Konklusjon: Fantastiske tannhelseresultat (TH-data) for Hedmark. God tilsynsdekning. Flere behandlede totalt, alle grupper, Stabilisering av ikke møtt tall på 6,8 % totalt, SIC-indeks fortsatt nedover, balanse i inntjening. Totalt 2,84 mill.kr i + = god økonomistyring. Samlet sett en tjeneste som på alle målevariabler innfrir i forhold til mål som er satt for Forbedringsmuligheter: Bedre lagerstyring enkelte klinikker, bedre inntjening på enkelte klinikker. Stabilitet i stillinger, dvs mindre turnover. Alt i alt et resultat som de ansatte i tannhelsetjenesten skal være stolte av å ha levert i

12 Målprosess Virksomhetsplaner i 4 års rater ny runde 2015 for Involvering(prosjektgruppe-styringsgruppehøring-AMU) Klinikkene lager egne planer-analysen Oppstartsmøte jan hvert år(ledelse, tillitsvalgte,ledende tannpleiere og brukerorganisasjoner-siden 2010) Klinikkrunden februar/mars hvert år Corporater Virksomhetsplan Planen omfatter følgende områder: 1. HELSEFREMMENDE ARBEID 2. FOREBYGGENDE TANNHELSEARBEID 3. NØDVENDIG TANNBEHANDLING 4. TILGJENGELIGHET 5. ORGANISERING 12

13 Virksomhetsplanen pkt.1-4-»styringshjulet» Mål Evt. Revisjon av mål Tiltak Evaluering Resultat Klinikkplaner 13

14 Visjon Tannhelsetjenesten bidrar til bedre helse gjennom kompetanse og kvalitet.(frem til 2008) Ny visjon fra 2010; Tannhelsetjenesten - en viktig medspiller for god helse GENERELT OM VIRKSOMHETEN Info om gruppe C i hht Lov om tannhelsetjenesten 1-3: Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie Som har mottatt tjenester i 3 mndr eller mer. Gr. C1= institusjon, Gr C2 = hjemmesykepleie Årsrapport 2013: Antall C Tilsyn C1: 87% av gruppen Antall C Tilsyn C2 : 63% av gruppen 14

15 KVALITETSSIKRING FOR Å NÅ MÅL Overordna samarbeidsavtaler v/rådmann og fylkestannlege Samarbeidsavtaler (tjenestenivå) med Hjemmebasert omsorg og institusjoner for eldre som regulerer samarbeid mellom tannhelsetjenesten og ansvarsfordeling (jfr. Hdirs s veileder 2004»Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten» Tilbudsbrev fra Tannhelsetjenesten formidles via Pleie- og omsorgs Serviceerklæring tilgjengelig for samarbeidspartnere og brukere Aktivitetsplan for hver klinikk - viser når samarbeidsmøter finner sted og hvem som har ansvar for aktiviteten på klinikk/distrikt Rapportering årlig ved led.tp til overtannlege og fylkestannlegen over utført samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten. Tidsbruk rapporteres til Kostra. TILBUD BRUKERE AV HJEMESYKEPLEIEN Tilbudsbrev fra tannhelsetjenesten i alle kommuner Tilbudet formidles av pleie- og omsorgstjenesten Tilbudet gjelder behandling på offentlig tannklinikk 15

16 TILBUD TIL BRUKERE I INSTITUSJON Rutinemessig oppsøkende undersøkelse og tannbehandling (jfr. Aktivitetsplanen) Undervisning i munn- og tannstell for personalet Tannhelsepermer med informasjon på alle avdelinger Tannhelsekontakter for at samarbeidet med institusjonen skal fungere best mulig SAMARBEIDSAVTALE eks. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TANNHELSETJENESTEN OG HJEMMEBASERT OMSORG I..KOMMUNE Målgruppe: Brukere som har hatt sammenhengene pleie i hjemmesykepleien minst en gang pr. uke i tre måneder eller mer. Mål: Utvikle et godt og effektivt samarbeid mellom tjenestene som medvirker til at tannhelse blir en del av helsetilbudet pasienten har krav på /opplever som tilfredsstillende. Hjemmebasert omsorg har ansvar for: Tilbudet blir formidlet til målgruppen Tilbudsbrev fra Tannhelsetjenesten deles ut til målgruppen Tilbudsbrevet med helseskjema blir fylt ut. Dette skal fylles ut av alle både de som ønsker og ikke ønsker tilbudet. De som svarer JA fyller også ut helseskjema Det skal føres oversikt over hvem som har fått tilbudet, og hva de har svart Tannhelsetjenesten må få melding om pasienter som ikke lenger hører inn under tjenesten Utføre tann- og munnstell på de pasienter som ikke klarer dette selv Tannhelsetjenestens har ansvar for: 1. Avtaler informasjons-/samarbeidsmøte mellom ansatte i hjemmebasert omsorg og tannhelsetjenesten en gang per år. 2. Ved behov gi opplæring i tann- og munnstell til ansatte i pleie- og Omsorgstjenesten. 3. Bistå ved utarbeidelse av munnstellrutiner som inngår i beboernes individuelle Plan. Ansvarsfordelingen er gjort med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter. Dato For hjemmebasert omsorg For Tannhelsetjenesten Mai

17 TANNHELSETJENESTENS TILBUDSBREV... Stempel klinikk TILBUD OM GRATIS TANNBEHANDLING FRA TANNHELSETJENESTEN Du som er i institusjon eller har helsehjelp med hjemmel i Helse- og Omsorgstjenesteloven 3-2, første ledd, pkt 6 og har hatt tjeneste i minimum 3 måneder og minst 1gang pr. uke, har rett til gratis nødvendig tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Ønsker du tilsyn og tannbehandling av den off. tannhelsetjenesten? Ja Nei Jeg samtykker i at tannhelsetjenesten og hjemmebasert tjeneste deler informasjon om min helse- og tannhelsetilstand, samt medisinbruk. Samtidig samtykker jeg i at nødvendige opplysninger om min tannhelse blir gitt til institusjonen/hjemmebasert tjeneste. Helseskjema/medisinliste må fylles ut før tannbehandling, og medbringes til første time. Navn.Fødselsnr... (BLOKKBOSKSTAVER) Adresse.Postnr..Telefon Dato.. Underskrift Må være utfylt av institusjon/hjemmebasert tjeneste: Institusjon:..Avd:. Hjemmesykepleien i Distrikt/sone..Telefon Kontaktperson i helse- og omsorgstjenesten Jeg bekrefter at brukeren har et aktivt vedtak fattet dato..om helsehjelp hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2, første ledd, pkt 6 bokstav a eller c. Dato. Underskrift sykepleier Tilbudsbrevet skal vedlegges vedtaksbrevet. Innholdet forklares for pasientene evt. tilby hjelp til utfylling. Utfylt skjema scannes i pasientjournalen og videresendes til nærmeste tannklinikk når pasienten takker JA UTFORDRINGER MHT SAMARBEID Pilot C2 Elverum 2012 Hensikten med prosjektet å få bedre samhandling med hjemmesykepleiens personell med fokus på forebyggende tannhelsearbeid Prosjekt «Kommunal tannpleier» Zendiumprisen

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Hullete tannhelsestatistikk

Hullete tannhelsestatistikk Andreas Hedum Hullete tannhelsestatistikk Er tannhelse et helsepolitisk stebarn? Selv om dårlig tannhelse kan oppleves som et like stort problem som annen sykelighet, må den norske befolkning i stor grad

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms

Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms Rapport 2004:1 Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms Birgit Abelsen Tittel : Forfatter : Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms Birgit Abelsen Norut NIBR rapport :

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer