Tannhelseloven(1983)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelseloven(1983)"

Transkript

1 Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste) Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen har ansvar for Den offentlige tannhelsetjenesten. Den offentlige tannhelsetjenesten omfatter tannhelsetjeneste som utføres på gruppene som er nevnt i 1-3 enten av fylkeskommunens ansatte eller av privatpraktiserende tannlege som har inngått avtale med fylkeskommunen etter

2 Grupper. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser. Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene skal denne prioritering følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling. Årsresultat 2013 TH Data Tilsyn Etterslep Ikke møtt Sic indeks Bekymringsmeldinger Økonomi 2

3 Produksjon under tilsyn A-E (+358) under tilsyn F (+613) Tannhelsedata 2013 Årskull 3 år 5 år 12 år 15 år 18 år Andelen med DMFT=0 Andelen undersøkt 95 % 85 % (0,5) 68 % (0,7) 44 % (1,9) 27 % (3,4) 87 % 89 % 87 % 78 % 80 % I 2012: 95 % 84 % (0,6) 65 % (0,8) 39 % (2,0) 26 % (3,4) % Undersøkt 91 % 91 % 89 % 83 % 86 % 3

4 Tannhelsedata 2013 forts Dvs. Noe færre antall undersøkt i hvert indekskull i 2013 jamført med 2012=resultatene kunne vært enda bedre? Årsak: Turnover? TH data 2013-distriktsvis 3 klinikker har 100 % kariesfrie 3 åringer(alvdal, Os og Nord-Odal) 8 klinikker utover disse har tall over snitt for Hedmark ad 3 åringer Dvs.>95 % 10 klinikker har >27 % kariesfrie 18 åringer 4 klinikker> 40 %. 44 % av 15 åringene har nå DMFT=0!!! Mål for 18 åringene er 50 % i

5 Årsrapport Tannhelsetjenesten i Hedmark 2013 Tall for Hedmark: Andelen med null hull i enkelte årskull jamført med landet for øvrig(2011) 3år 5år 12år 18år 95 % 85 % 68 % 27 % Norge 2012 Norge 2012 Norge % 55% 18 % Tynset 99 % 86 % 68 % 43 % Alvdal 100 % 85 % 82 % 29 % Folldal 94 % 91 % 77 % 22 % Os 100 % 84 % 62 % 14 % Tolga 93 % 85 % 59 % 5 % Engerdal 100 % 94 % 83 % 15 % Stor-Elvdal/Rendalen 87 % 72 % 50 % 21 % Brøttum 98 % 97 % 73 % 41 % Moelv 94 % 94 % 64 % 32 % Brumunddal 96 % 78 % 64 % 20 % Hamar 95 % 84 % 71 % 36 % Løten 95 % 85 % 64 % 16 % Åkershagan 97 % 83 % 63 % 22 % Nord-Odal 100 % 84 % 74 % 42 % Trysil 98 % 85 % 82 % 29 % Åmot 93 % 85 % 70 % 19 % Elverum 95 % 90 % 64 % 20 % Våler 95 % 92 % 71 % 27 % Åsnes 92 % 89 % 73 % 20 % Grue 96 % 87 % 65 % 27 % Kongsvinger 90 % 85 % 67 % 24 % Sør-Odal 97 % 91 % 68 % 27 % Eidskog 96 % 75 % 68 % 40 % Fylkestannlegen i Hedmark Januar 2014 Tannhelseresultat Norge 2013 Fylke 3 år 5 år 12 år 15 år 18 år Hedmark 95 % 85 % (0,5) 68 % (0,7) 44 % (1,9) 27 % (3,4) Vestfold 95% 84 % (0,7) 57 % (1,0) 31 % (2,6) 18 % (4,3) Møre og Romsdal 87 % 92 % (0,6) 59 % (1,2) 29 % (3,0) 17 % (4,7) Akershus 93 % 84 % (0,7) 59 % (0,9) 36 % (2,2) 23 % (3,6) Sogn og Fjordane 95 % 85 % (0,6) 62 % (1,0) 36 % (3,1)? 23 % (3,7) Sør-Trøndelag 87,3 % 57,7 % (1,0) 33,9% (2,6) 20 % (4,1) Troms 94 % 84 % 54 % (1,15) 24 % (3,4) 16 % (4,8) Østfold 94 % 83 % (0,6) 60 % (0,9) 37 % (2,3) 24 % (3,7) Rogaland 95 % 84 % 56 % (1,1) 30 % ( 2,7 ) 17 % (4,5) Oslo 90 % 71 % 57 % (1,1) 36 % (2,4 ) 23 % (3,5) Oppland 87 % 60 % (1,0) 21 % (4,0) Telemark 94 % 83 % (0,6) 54,3 % (1,1) 29,1 % (2,8) 19 % (4,3) Aust-Agder 93 % 82 % 55 % (1,1) 32 % (2,6) 18 % (4,3) Nordland 82 % (0,6) 53 % (1,2) 16 % (4,7) Buskerud 95 % 83 % (0,7) 60 % (0,9) 33 % (2,4) 24 % (3,6) Hordaland 83,3 % 53,3 % (1,2) 16,5 % (4,7) Vest-Agder 89,5 % 84 % (0,6) 49 % (1,3) 29,4 % (3,0) 17 % (4,5) Nord-Trøndelag 94 % 86 % (0,5) 54 % (1,1) 29 % (2,9) 18 % (4,6) Finnmark 82 % 42 % (1,67) 13 % (5,53) 5

6 Indekskull og andel undersøkt i prosent for alle landets fylker: Fylke 3 år 5 år 12 år 15 år 18 år Troms 96 % 97,3 % 95,3 % Østfold 74 % 81 % 72 % 67 % 70 % Hedmark 87 % 89 % 87 % 78 % 80 % Oppland 96 % 96 % 90 % Nord-Trøndelag 74 % 87 % 83 % 70 % 75 % Akershus 68 % 68 % 73 % Vestfold 88 % 77 % 66 % 67 % 69 % Telemark 69 % 75 % 73 % 70 % 71 % Aust-Agder 92 % 84 % 92 % Rogaland 74 % 82 % 79 % Buskerud 78,5 % 74,3 % 74,8 % TH data 2012 Mjøsdistriktet 6

7 TH-data 2013 Nord-Øst Klinikk 3 år 5år 12år 15år 18år Våler 95 % 92 % 71 % (0,5) 44 % 27 % (3,2) Åsnes 92 % 89 % 73 % (0,6) 44 % 20 % ( 4,3) Engerdal 94,1 % 83 % 58 % 15 % (2,2) Elverum 95 % 90 % 64 % (0,7) 43 % 20 % (3,5) Trysil 98 % 85 % 82 % (0,3) 47 % 29 % (3,5) Åmot 93 % 85 % 70 % (0,6) 56 % 19 % (3,3) Stor- Elvdal/Rendalen 87 % 72 % 50 % (1,3) 44 % 21 % (4,5) Alvdal 100 % 85 % 82 % (0,4) 59 % 29 % (3,2) Folldal 94 % 91 % 77 % (0,3) 54 % 22 % (2,8) Tynset 99 % 86 % 68 % (0,7) 44 % 43 % (2,3) Tolga 93 % 85 % 59 % (0,6) 43 % 5 % (5,0) Os 100 % 84 % 62 % (0,9) 24 % 14 % (4,2) Hedmark 95 % 85 % 68 % (0,7) 44 % 27 % (3,4) TH-data Sør-Hedmark

8 Tilsyn 2013 Gruppe A 99 % (95 % for alle i gruppene A-D) Gruppe B 98 % Gruppe C1 87 % Gruppe C2 63 % = liten nedgang fra 2012 Gruppe D 83 % = økning fra 2012 Gruppe E 53 % = 3 % økning jf. med 2012 Gruppe F 99 % Etterslep 2013 Antall behandlede personer har gått ned med nesten for fylket som helhet. Mjøsdistriktet har behandlet færre, Nord-Øst 350 færre, mens Sør har 150 færre behandlede enn i Etterslepet er en kvalitetsindikator som beskriver hvor mange som ikke blir innkalt i planlagt måned. Det er økt med 200 personer fra 2012, eller fra 8,1 % til 8,3 %. Mjøsdistriktet har økt etterslepet med 200, Nord-Øst med 375, mens Sør har redusert etterslepet med 375 personer. Aktivitet per Mjøs-distriktet Nord-Øst Hedmark Sør-Hedmark Hedmark Prioriterte grupper. (antall som ønsker tilbud) Under tilsyn per : Andel under tilsyn: 93 % 95 % 96 % 95 % Produksjon (antall i alle gruppene) Behandlet per : Andel undersøkt/behandlet: 58 % 65 % 67 % 63 % Kvalitet (antall i alle gruppene) "Etterslep" per : "Etterslep" som andel av de som ønsker tilbud: 7,3 % 9,9 % 7,9 % 8,3 % 8

9 Ikke møtt : 8,1 % 2009: 7,6 % 2010: 7,2 % 2011: 7,0 % 2012: 6,8 % 2013: 6,8 % SIC indeks 2013 = Sosial ulikhet i tannhelse , , , ,35 Klinikker med høyere score enn snitt for Hedmark: Stange (2,19),Løten (2,40) Moelv (2,56) Brumunddal( 2,36),Os (2,50), Stor-Elvdal/Rendalen (3,25) og Grue (2,79) Lavest: Brøttum(1,27)Hamar(1,88), Elverum( 2,07), Åmot (1,89) Trysil(0,96) Våler( 1,56),Åsnes (1,77),Tolga (1,50), Alvdal(1,11),Folldal(1,0)Nord- Odal(1,68) 9

10 Varsel/meldinger i Hedmark meldinger og 17 varsler I 2012: 14 meldinger og 17 varsler I 2011: 24 meldinger og 77 varsler. Kontaktperson er tannlege Siv Lilleholt, Tynset: Fylkestannlegen vektlegger og utvikler fokuset på omsorgssvikt. Kontaktpersonen mot barnevernet blir jevnlig og kontinuerlig kurset for økt kunnskap, tverretatlig samarbeid og økt faglig tyngde ved konsultasjoner internt Fylkestannlegen har bidratt til et sterkt engasjement og så høyt kunnskapsnivå hos vår kontaktperson at hun også underviser ved tannpleierutdanningen på Elverum om omsorgssvikt og offentlig ansattes ansvar ved omsorgssvikt. Økonomi 2013-Inntjening voksne Inntjening på voksne betalende pasienter, pr klinikk og pr time Innbet gr F Helfo Fengsel Totalt gr F Timer Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Brøttum , ,00 0, ,00 213, , , , , ,28 956,20 882,18 Brumunddal , ,00 0, , , , , ,13 918,88 799,72 763,98 788,42 Moelv , ,00 0, ,00 584, , , , ,01 996,03 901,16 881,53 Hamar , , , , , , , , , ,72 664,55 699,79 Løten , , , ,00 380,75 968, , , ,18 966, , ,71 Åkershagan , , , ,50 622, , ,26 893,00 919,06 895,52 634,89 754,01 Elverum , ,00 0, , , , , , , , ,99 884,59 Trysil , ,00 0, , , , , , , , ,58 955,85 Åmot , ,00 0, ,50 383, , , , , , ,72 892,95 Åsnes , ,00 0, ,00 541, , , ,42 887,28 943, , ,86 Våler , ,00 0, ,75 648, , , ,45 974,98 865,31 954, ,91 Os , ,00 0, ,00 762, , , ,50 976, ,46 886,81 923,10 Tolga , ,00 0, ,00 390, , , , , , , ,95 Tynset , ,00 0, , , , , , , ,16 924,30 881,23 Alvdal , ,00 0, ,50 574, , , , , ,25 890,90 947,98 Folldal , ,00 0, ,50 426, , , , , , , ,34 Stor-Elvdal , ,00 0, ,30 447, , , , , , , ,71 Kongsvinger , , , , , , , , , , , ,95 Grue , ,00 0, ,00 182, , , , ,63 906, , ,69 Eidskog , ,00 0, , , , , , , ,73 908,03 876,82 Sør-Odal , , , ,00 447, , , , , ,98 864,07 523,17 Nord-Odal , , , ,00 430, , , , , ,10 937, , , , , , , , , , , ,22 934,26 921,56 10

11 Økonomi-resultater % fullt resultatansvar. Pott fra 2012 på +4.7 mill.kr. brukt i helhet til utstyrsinvesteringer etter plan på felles ledermøte mai 2013.»skyggeregnskap» Overskudd per ca. 3, 43 mill.kr. Udisponerte midler-tilskudd kommunal tannpleier 0,4.mill.kr og til tannpleierutdanningen på kr. 0,15 mill. kr er søkt overført til Brukt 5,6 mill. til rus(gruppe E1+E2)Ramme 4,9 mill.kr(utfordring ) Tannpleierutdanning Ramme 3,4 mill.kr-brukt ca. 3,25. Fengsel-ramme 1 mill. Brukt 0,94 mill.kr(hamar, Bruvoll, Vardåsen, Ilseng) Inntekter i 2013 i forhold til budsjett: Totalt 25,2 mill.kr. eller+0,3 % eller ,- over 2013 budsjettet. Inntjening per distrikt: Nord-Øst+ 1,5 % (+ Åmot, Trysil, Våler, Tynset, Alvdal og Folldal-resten -), Sør-Hedmark+ 16,28 % (+ Kongsvinger og Eidskog-resten), Mjøsdistriktet- 17,13 %( + Hamar og Brøttum-resten) Forbruksvarer: Overforbruk på 5,79 % eller ,- Mellom distriktene: Nord- Øst +18,67,Sør-Hedmark +8,36 og Mjøsdistriktet -6,89%- Sammenheng mellom inntjening og bruk av forbruksvarer. En viss sammenheng mellom pasientinntekter og forbruksvarer (+inntekter= +forbruksvare). Dog ikke entydig bilde. Økonomi /resultat 2013 forts. Vikarbruk: +3,0 mill.kr (vakanser, sykefravær) Klar sammenheng mellom bruk av vikarer og vakanser i stillinger:-fastlønn=+vikarlønn. Totalt brukt 0,21 % eller merforbruk på i forhold til budsjett når det gjelder lønn. Generalplan fulgt. Grunnet mindre-forbruk (fullt resultatansvar) 2012 er planen forskuttert slik at ustyrsinv. I planperioden er mindre enn forutsatt i plan Takster. +2,0 % for Klinikkene følger opp med stadig takssetting i tråd med aktuell timetakst.(her kommer politisk sak til Fylkestinget i april 2014=økte takster-esa+8,8 % utover dette per 1. mai 2014-nye signaler for 2015-overskudd? Kurspotten: totalt. Brukt 0,958 mill.kr i 2013-Husk på ompostering på kr+ 0,15 mill.kr til distriktene høsten Vi har mål om å bruke ca. 2 % av lønnsbudsjettet: Dvs. vi havner på ca. 1,3 % i Konklusjon: Fantastiske tannhelseresultat (TH-data) for Hedmark. God tilsynsdekning. Flere behandlede totalt, alle grupper, Stabilisering av ikke møtt tall på 6,8 % totalt, SIC-indeks fortsatt nedover, balanse i inntjening. Totalt 2,84 mill.kr i + = god økonomistyring. Samlet sett en tjeneste som på alle målevariabler innfrir i forhold til mål som er satt for Forbedringsmuligheter: Bedre lagerstyring enkelte klinikker, bedre inntjening på enkelte klinikker. Stabilitet i stillinger, dvs mindre turnover. Alt i alt et resultat som de ansatte i tannhelsetjenesten skal være stolte av å ha levert i

12 Målprosess Virksomhetsplaner i 4 års rater ny runde 2015 for Involvering(prosjektgruppe-styringsgruppehøring-AMU) Klinikkene lager egne planer-analysen Oppstartsmøte jan hvert år(ledelse, tillitsvalgte,ledende tannpleiere og brukerorganisasjoner-siden 2010) Klinikkrunden februar/mars hvert år Corporater Virksomhetsplan Planen omfatter følgende områder: 1. HELSEFREMMENDE ARBEID 2. FOREBYGGENDE TANNHELSEARBEID 3. NØDVENDIG TANNBEHANDLING 4. TILGJENGELIGHET 5. ORGANISERING 12

13 Virksomhetsplanen pkt.1-4-»styringshjulet» Mål Evt. Revisjon av mål Tiltak Evaluering Resultat Klinikkplaner 13

14 Visjon Tannhelsetjenesten bidrar til bedre helse gjennom kompetanse og kvalitet.(frem til 2008) Ny visjon fra 2010; Tannhelsetjenesten - en viktig medspiller for god helse GENERELT OM VIRKSOMHETEN Info om gruppe C i hht Lov om tannhelsetjenesten 1-3: Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie Som har mottatt tjenester i 3 mndr eller mer. Gr. C1= institusjon, Gr C2 = hjemmesykepleie Årsrapport 2013: Antall C Tilsyn C1: 87% av gruppen Antall C Tilsyn C2 : 63% av gruppen 14

15 KVALITETSSIKRING FOR Å NÅ MÅL Overordna samarbeidsavtaler v/rådmann og fylkestannlege Samarbeidsavtaler (tjenestenivå) med Hjemmebasert omsorg og institusjoner for eldre som regulerer samarbeid mellom tannhelsetjenesten og ansvarsfordeling (jfr. Hdirs s veileder 2004»Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten» Tilbudsbrev fra Tannhelsetjenesten formidles via Pleie- og omsorgs Serviceerklæring tilgjengelig for samarbeidspartnere og brukere Aktivitetsplan for hver klinikk - viser når samarbeidsmøter finner sted og hvem som har ansvar for aktiviteten på klinikk/distrikt Rapportering årlig ved led.tp til overtannlege og fylkestannlegen over utført samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten. Tidsbruk rapporteres til Kostra. TILBUD BRUKERE AV HJEMESYKEPLEIEN Tilbudsbrev fra tannhelsetjenesten i alle kommuner Tilbudet formidles av pleie- og omsorgstjenesten Tilbudet gjelder behandling på offentlig tannklinikk 15

16 TILBUD TIL BRUKERE I INSTITUSJON Rutinemessig oppsøkende undersøkelse og tannbehandling (jfr. Aktivitetsplanen) Undervisning i munn- og tannstell for personalet Tannhelsepermer med informasjon på alle avdelinger Tannhelsekontakter for at samarbeidet med institusjonen skal fungere best mulig SAMARBEIDSAVTALE eks. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TANNHELSETJENESTEN OG HJEMMEBASERT OMSORG I..KOMMUNE Målgruppe: Brukere som har hatt sammenhengene pleie i hjemmesykepleien minst en gang pr. uke i tre måneder eller mer. Mål: Utvikle et godt og effektivt samarbeid mellom tjenestene som medvirker til at tannhelse blir en del av helsetilbudet pasienten har krav på /opplever som tilfredsstillende. Hjemmebasert omsorg har ansvar for: Tilbudet blir formidlet til målgruppen Tilbudsbrev fra Tannhelsetjenesten deles ut til målgruppen Tilbudsbrevet med helseskjema blir fylt ut. Dette skal fylles ut av alle både de som ønsker og ikke ønsker tilbudet. De som svarer JA fyller også ut helseskjema Det skal føres oversikt over hvem som har fått tilbudet, og hva de har svart Tannhelsetjenesten må få melding om pasienter som ikke lenger hører inn under tjenesten Utføre tann- og munnstell på de pasienter som ikke klarer dette selv Tannhelsetjenestens har ansvar for: 1. Avtaler informasjons-/samarbeidsmøte mellom ansatte i hjemmebasert omsorg og tannhelsetjenesten en gang per år. 2. Ved behov gi opplæring i tann- og munnstell til ansatte i pleie- og Omsorgstjenesten. 3. Bistå ved utarbeidelse av munnstellrutiner som inngår i beboernes individuelle Plan. Ansvarsfordelingen er gjort med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter. Dato For hjemmebasert omsorg For Tannhelsetjenesten Mai

17 TANNHELSETJENESTENS TILBUDSBREV... Stempel klinikk TILBUD OM GRATIS TANNBEHANDLING FRA TANNHELSETJENESTEN Du som er i institusjon eller har helsehjelp med hjemmel i Helse- og Omsorgstjenesteloven 3-2, første ledd, pkt 6 og har hatt tjeneste i minimum 3 måneder og minst 1gang pr. uke, har rett til gratis nødvendig tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Ønsker du tilsyn og tannbehandling av den off. tannhelsetjenesten? Ja Nei Jeg samtykker i at tannhelsetjenesten og hjemmebasert tjeneste deler informasjon om min helse- og tannhelsetilstand, samt medisinbruk. Samtidig samtykker jeg i at nødvendige opplysninger om min tannhelse blir gitt til institusjonen/hjemmebasert tjeneste. Helseskjema/medisinliste må fylles ut før tannbehandling, og medbringes til første time. Navn.Fødselsnr... (BLOKKBOSKSTAVER) Adresse.Postnr..Telefon Dato.. Underskrift Må være utfylt av institusjon/hjemmebasert tjeneste: Institusjon:..Avd:. Hjemmesykepleien i Distrikt/sone..Telefon Kontaktperson i helse- og omsorgstjenesten Jeg bekrefter at brukeren har et aktivt vedtak fattet dato..om helsehjelp hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2, første ledd, pkt 6 bokstav a eller c. Dato. Underskrift sykepleier Tilbudsbrevet skal vedlegges vedtaksbrevet. Innholdet forklares for pasientene evt. tilby hjelp til utfylling. Utfylt skjema scannes i pasientjournalen og videresendes til nærmeste tannklinikk når pasienten takker JA UTFORDRINGER MHT SAMARBEID Pilot C2 Elverum 2012 Hensikten med prosjektet å få bedre samhandling med hjemmesykepleiens personell med fokus på forebyggende tannhelsearbeid Prosjekt «Kommunal tannpleier» Zendiumprisen

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 IK-2766 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Grunnlaget for årsmeldingen... 3 3. Resultater... 4 3.1 Omfangsdata... 4

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2014 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell... 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2014... 3 Tannhelsedata... 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Årsrapport. Tannhelsetjenesten i Hedmark 2014. Sammen videre mot nye mål

Årsrapport. Tannhelsetjenesten i Hedmark 2014. Sammen videre mot nye mål Årsrapport Tannhelsetjenesten i Hedmark 2014 Sammen videre mot nye mål Årsrapport Tannhelsetjenesten i Hedmark 2014 Tall for Hedmark: Andelen med null hull i enkelte årskull jamført med landet for øvrig

Detaljer

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Ein tydeleg medspelar Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Prosedyrar for samarbeid mellom tannhelsetenesta og kommunal rusomsorg/nav om tannhelsetilbodet til rusmiddelmisbrukarar under kommunal omsorg.

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 FEBRuar 2010 Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 Tannhelsetjenesten med særlig

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 1. KJØNN Kvinne 72,3% 60 Mann 27,7% 23 answered question 83 skipped question 0 2. ARBEIDSSTED Barneskole 54,2% 45 Ungdomsskole 30,1% 25 Voksenopplæring 8,4%

Detaljer

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 1. KJØNN Kvinne 71,7% 1 146 Mann 28,3% 452 answered question 1 598 skipped question 0 2. ARBEIDSSTED Barneskole 50,3% 803 Ungdomsskole 27,4% 438 Voksenopplæring

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,

Detaljer

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Det presiseres at eiendomslisten vil kunne endres, og ikke alle eiendommer skal knyttes opp mot rammeavtalene. Østfold: Fylkets seks byer

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

3. Folkehelse, tannhelse, sykdomsbilde og sosial ulikhet

3. Folkehelse, tannhelse, sykdomsbilde og sosial ulikhet 3. Folkehelse, tannhelse, sykdomsbilde og sosial ulikhet Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helse og reduserer faktorer som medfører helserisiko. Det skal

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? TILBODET FRÅ DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA TIL DEI PRIORITERTE GRUPPENE, OVERSYN OVER BEMANNINGSSITUASJONEN OG OPPSUMMERING AV RAPPORTERINGA FRÅ HELSETILSYNET I FYLKA Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Tannlegesenter Oslo Nytt moderne tannlegesenter åpner i juni 2006 sentralt i Oslo. Vår nye klinikk vil ha behandlingsrom som er ergonomisk designet for å kunne tilby alle

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2013 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet

Detaljer

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer