Tannhelseloven(1983)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelseloven(1983)"

Transkript

1 Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste) Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen har ansvar for Den offentlige tannhelsetjenesten. Den offentlige tannhelsetjenesten omfatter tannhelsetjeneste som utføres på gruppene som er nevnt i 1-3 enten av fylkeskommunens ansatte eller av privatpraktiserende tannlege som har inngått avtale med fylkeskommunen etter

2 Grupper. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser. Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene skal denne prioritering følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling. Årsresultat 2013 TH Data Tilsyn Etterslep Ikke møtt Sic indeks Bekymringsmeldinger Økonomi 2

3 Produksjon under tilsyn A-E (+358) under tilsyn F (+613) Tannhelsedata 2013 Årskull 3 år 5 år 12 år 15 år 18 år Andelen med DMFT=0 Andelen undersøkt 95 % 85 % (0,5) 68 % (0,7) 44 % (1,9) 27 % (3,4) 87 % 89 % 87 % 78 % 80 % I 2012: 95 % 84 % (0,6) 65 % (0,8) 39 % (2,0) 26 % (3,4) % Undersøkt 91 % 91 % 89 % 83 % 86 % 3

4 Tannhelsedata 2013 forts Dvs. Noe færre antall undersøkt i hvert indekskull i 2013 jamført med 2012=resultatene kunne vært enda bedre? Årsak: Turnover? TH data 2013-distriktsvis 3 klinikker har 100 % kariesfrie 3 åringer(alvdal, Os og Nord-Odal) 8 klinikker utover disse har tall over snitt for Hedmark ad 3 åringer Dvs.>95 % 10 klinikker har >27 % kariesfrie 18 åringer 4 klinikker> 40 %. 44 % av 15 åringene har nå DMFT=0!!! Mål for 18 åringene er 50 % i

5 Årsrapport Tannhelsetjenesten i Hedmark 2013 Tall for Hedmark: Andelen med null hull i enkelte årskull jamført med landet for øvrig(2011) 3år 5år 12år 18år 95 % 85 % 68 % 27 % Norge 2012 Norge 2012 Norge % 55% 18 % Tynset 99 % 86 % 68 % 43 % Alvdal 100 % 85 % 82 % 29 % Folldal 94 % 91 % 77 % 22 % Os 100 % 84 % 62 % 14 % Tolga 93 % 85 % 59 % 5 % Engerdal 100 % 94 % 83 % 15 % Stor-Elvdal/Rendalen 87 % 72 % 50 % 21 % Brøttum 98 % 97 % 73 % 41 % Moelv 94 % 94 % 64 % 32 % Brumunddal 96 % 78 % 64 % 20 % Hamar 95 % 84 % 71 % 36 % Løten 95 % 85 % 64 % 16 % Åkershagan 97 % 83 % 63 % 22 % Nord-Odal 100 % 84 % 74 % 42 % Trysil 98 % 85 % 82 % 29 % Åmot 93 % 85 % 70 % 19 % Elverum 95 % 90 % 64 % 20 % Våler 95 % 92 % 71 % 27 % Åsnes 92 % 89 % 73 % 20 % Grue 96 % 87 % 65 % 27 % Kongsvinger 90 % 85 % 67 % 24 % Sør-Odal 97 % 91 % 68 % 27 % Eidskog 96 % 75 % 68 % 40 % Fylkestannlegen i Hedmark Januar 2014 Tannhelseresultat Norge 2013 Fylke 3 år 5 år 12 år 15 år 18 år Hedmark 95 % 85 % (0,5) 68 % (0,7) 44 % (1,9) 27 % (3,4) Vestfold 95% 84 % (0,7) 57 % (1,0) 31 % (2,6) 18 % (4,3) Møre og Romsdal 87 % 92 % (0,6) 59 % (1,2) 29 % (3,0) 17 % (4,7) Akershus 93 % 84 % (0,7) 59 % (0,9) 36 % (2,2) 23 % (3,6) Sogn og Fjordane 95 % 85 % (0,6) 62 % (1,0) 36 % (3,1)? 23 % (3,7) Sør-Trøndelag 87,3 % 57,7 % (1,0) 33,9% (2,6) 20 % (4,1) Troms 94 % 84 % 54 % (1,15) 24 % (3,4) 16 % (4,8) Østfold 94 % 83 % (0,6) 60 % (0,9) 37 % (2,3) 24 % (3,7) Rogaland 95 % 84 % 56 % (1,1) 30 % ( 2,7 ) 17 % (4,5) Oslo 90 % 71 % 57 % (1,1) 36 % (2,4 ) 23 % (3,5) Oppland 87 % 60 % (1,0) 21 % (4,0) Telemark 94 % 83 % (0,6) 54,3 % (1,1) 29,1 % (2,8) 19 % (4,3) Aust-Agder 93 % 82 % 55 % (1,1) 32 % (2,6) 18 % (4,3) Nordland 82 % (0,6) 53 % (1,2) 16 % (4,7) Buskerud 95 % 83 % (0,7) 60 % (0,9) 33 % (2,4) 24 % (3,6) Hordaland 83,3 % 53,3 % (1,2) 16,5 % (4,7) Vest-Agder 89,5 % 84 % (0,6) 49 % (1,3) 29,4 % (3,0) 17 % (4,5) Nord-Trøndelag 94 % 86 % (0,5) 54 % (1,1) 29 % (2,9) 18 % (4,6) Finnmark 82 % 42 % (1,67) 13 % (5,53) 5

6 Indekskull og andel undersøkt i prosent for alle landets fylker: Fylke 3 år 5 år 12 år 15 år 18 år Troms 96 % 97,3 % 95,3 % Østfold 74 % 81 % 72 % 67 % 70 % Hedmark 87 % 89 % 87 % 78 % 80 % Oppland 96 % 96 % 90 % Nord-Trøndelag 74 % 87 % 83 % 70 % 75 % Akershus 68 % 68 % 73 % Vestfold 88 % 77 % 66 % 67 % 69 % Telemark 69 % 75 % 73 % 70 % 71 % Aust-Agder 92 % 84 % 92 % Rogaland 74 % 82 % 79 % Buskerud 78,5 % 74,3 % 74,8 % TH data 2012 Mjøsdistriktet 6

7 TH-data 2013 Nord-Øst Klinikk 3 år 5år 12år 15år 18år Våler 95 % 92 % 71 % (0,5) 44 % 27 % (3,2) Åsnes 92 % 89 % 73 % (0,6) 44 % 20 % ( 4,3) Engerdal 94,1 % 83 % 58 % 15 % (2,2) Elverum 95 % 90 % 64 % (0,7) 43 % 20 % (3,5) Trysil 98 % 85 % 82 % (0,3) 47 % 29 % (3,5) Åmot 93 % 85 % 70 % (0,6) 56 % 19 % (3,3) Stor- Elvdal/Rendalen 87 % 72 % 50 % (1,3) 44 % 21 % (4,5) Alvdal 100 % 85 % 82 % (0,4) 59 % 29 % (3,2) Folldal 94 % 91 % 77 % (0,3) 54 % 22 % (2,8) Tynset 99 % 86 % 68 % (0,7) 44 % 43 % (2,3) Tolga 93 % 85 % 59 % (0,6) 43 % 5 % (5,0) Os 100 % 84 % 62 % (0,9) 24 % 14 % (4,2) Hedmark 95 % 85 % 68 % (0,7) 44 % 27 % (3,4) TH-data Sør-Hedmark

8 Tilsyn 2013 Gruppe A 99 % (95 % for alle i gruppene A-D) Gruppe B 98 % Gruppe C1 87 % Gruppe C2 63 % = liten nedgang fra 2012 Gruppe D 83 % = økning fra 2012 Gruppe E 53 % = 3 % økning jf. med 2012 Gruppe F 99 % Etterslep 2013 Antall behandlede personer har gått ned med nesten for fylket som helhet. Mjøsdistriktet har behandlet færre, Nord-Øst 350 færre, mens Sør har 150 færre behandlede enn i Etterslepet er en kvalitetsindikator som beskriver hvor mange som ikke blir innkalt i planlagt måned. Det er økt med 200 personer fra 2012, eller fra 8,1 % til 8,3 %. Mjøsdistriktet har økt etterslepet med 200, Nord-Øst med 375, mens Sør har redusert etterslepet med 375 personer. Aktivitet per Mjøs-distriktet Nord-Øst Hedmark Sør-Hedmark Hedmark Prioriterte grupper. (antall som ønsker tilbud) Under tilsyn per : Andel under tilsyn: 93 % 95 % 96 % 95 % Produksjon (antall i alle gruppene) Behandlet per : Andel undersøkt/behandlet: 58 % 65 % 67 % 63 % Kvalitet (antall i alle gruppene) "Etterslep" per : "Etterslep" som andel av de som ønsker tilbud: 7,3 % 9,9 % 7,9 % 8,3 % 8

9 Ikke møtt : 8,1 % 2009: 7,6 % 2010: 7,2 % 2011: 7,0 % 2012: 6,8 % 2013: 6,8 % SIC indeks 2013 = Sosial ulikhet i tannhelse , , , ,35 Klinikker med høyere score enn snitt for Hedmark: Stange (2,19),Løten (2,40) Moelv (2,56) Brumunddal( 2,36),Os (2,50), Stor-Elvdal/Rendalen (3,25) og Grue (2,79) Lavest: Brøttum(1,27)Hamar(1,88), Elverum( 2,07), Åmot (1,89) Trysil(0,96) Våler( 1,56),Åsnes (1,77),Tolga (1,50), Alvdal(1,11),Folldal(1,0)Nord- Odal(1,68) 9

10 Varsel/meldinger i Hedmark meldinger og 17 varsler I 2012: 14 meldinger og 17 varsler I 2011: 24 meldinger og 77 varsler. Kontaktperson er tannlege Siv Lilleholt, Tynset: Fylkestannlegen vektlegger og utvikler fokuset på omsorgssvikt. Kontaktpersonen mot barnevernet blir jevnlig og kontinuerlig kurset for økt kunnskap, tverretatlig samarbeid og økt faglig tyngde ved konsultasjoner internt Fylkestannlegen har bidratt til et sterkt engasjement og så høyt kunnskapsnivå hos vår kontaktperson at hun også underviser ved tannpleierutdanningen på Elverum om omsorgssvikt og offentlig ansattes ansvar ved omsorgssvikt. Økonomi 2013-Inntjening voksne Inntjening på voksne betalende pasienter, pr klinikk og pr time Innbet gr F Helfo Fengsel Totalt gr F Timer Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Inntj netto Brøttum , ,00 0, ,00 213, , , , , ,28 956,20 882,18 Brumunddal , ,00 0, , , , , ,13 918,88 799,72 763,98 788,42 Moelv , ,00 0, ,00 584, , , , ,01 996,03 901,16 881,53 Hamar , , , , , , , , , ,72 664,55 699,79 Løten , , , ,00 380,75 968, , , ,18 966, , ,71 Åkershagan , , , ,50 622, , ,26 893,00 919,06 895,52 634,89 754,01 Elverum , ,00 0, , , , , , , , ,99 884,59 Trysil , ,00 0, , , , , , , , ,58 955,85 Åmot , ,00 0, ,50 383, , , , , , ,72 892,95 Åsnes , ,00 0, ,00 541, , , ,42 887,28 943, , ,86 Våler , ,00 0, ,75 648, , , ,45 974,98 865,31 954, ,91 Os , ,00 0, ,00 762, , , ,50 976, ,46 886,81 923,10 Tolga , ,00 0, ,00 390, , , , , , , ,95 Tynset , ,00 0, , , , , , , ,16 924,30 881,23 Alvdal , ,00 0, ,50 574, , , , , ,25 890,90 947,98 Folldal , ,00 0, ,50 426, , , , , , , ,34 Stor-Elvdal , ,00 0, ,30 447, , , , , , , ,71 Kongsvinger , , , , , , , , , , , ,95 Grue , ,00 0, ,00 182, , , , ,63 906, , ,69 Eidskog , ,00 0, , , , , , , ,73 908,03 876,82 Sør-Odal , , , ,00 447, , , , , ,98 864,07 523,17 Nord-Odal , , , ,00 430, , , , , ,10 937, , , , , , , , , , , ,22 934,26 921,56 10

11 Økonomi-resultater % fullt resultatansvar. Pott fra 2012 på +4.7 mill.kr. brukt i helhet til utstyrsinvesteringer etter plan på felles ledermøte mai 2013.»skyggeregnskap» Overskudd per ca. 3, 43 mill.kr. Udisponerte midler-tilskudd kommunal tannpleier 0,4.mill.kr og til tannpleierutdanningen på kr. 0,15 mill. kr er søkt overført til Brukt 5,6 mill. til rus(gruppe E1+E2)Ramme 4,9 mill.kr(utfordring ) Tannpleierutdanning Ramme 3,4 mill.kr-brukt ca. 3,25. Fengsel-ramme 1 mill. Brukt 0,94 mill.kr(hamar, Bruvoll, Vardåsen, Ilseng) Inntekter i 2013 i forhold til budsjett: Totalt 25,2 mill.kr. eller+0,3 % eller ,- over 2013 budsjettet. Inntjening per distrikt: Nord-Øst+ 1,5 % (+ Åmot, Trysil, Våler, Tynset, Alvdal og Folldal-resten -), Sør-Hedmark+ 16,28 % (+ Kongsvinger og Eidskog-resten), Mjøsdistriktet- 17,13 %( + Hamar og Brøttum-resten) Forbruksvarer: Overforbruk på 5,79 % eller ,- Mellom distriktene: Nord- Øst +18,67,Sør-Hedmark +8,36 og Mjøsdistriktet -6,89%- Sammenheng mellom inntjening og bruk av forbruksvarer. En viss sammenheng mellom pasientinntekter og forbruksvarer (+inntekter= +forbruksvare). Dog ikke entydig bilde. Økonomi /resultat 2013 forts. Vikarbruk: +3,0 mill.kr (vakanser, sykefravær) Klar sammenheng mellom bruk av vikarer og vakanser i stillinger:-fastlønn=+vikarlønn. Totalt brukt 0,21 % eller merforbruk på i forhold til budsjett når det gjelder lønn. Generalplan fulgt. Grunnet mindre-forbruk (fullt resultatansvar) 2012 er planen forskuttert slik at ustyrsinv. I planperioden er mindre enn forutsatt i plan Takster. +2,0 % for Klinikkene følger opp med stadig takssetting i tråd med aktuell timetakst.(her kommer politisk sak til Fylkestinget i april 2014=økte takster-esa+8,8 % utover dette per 1. mai 2014-nye signaler for 2015-overskudd? Kurspotten: totalt. Brukt 0,958 mill.kr i 2013-Husk på ompostering på kr+ 0,15 mill.kr til distriktene høsten Vi har mål om å bruke ca. 2 % av lønnsbudsjettet: Dvs. vi havner på ca. 1,3 % i Konklusjon: Fantastiske tannhelseresultat (TH-data) for Hedmark. God tilsynsdekning. Flere behandlede totalt, alle grupper, Stabilisering av ikke møtt tall på 6,8 % totalt, SIC-indeks fortsatt nedover, balanse i inntjening. Totalt 2,84 mill.kr i + = god økonomistyring. Samlet sett en tjeneste som på alle målevariabler innfrir i forhold til mål som er satt for Forbedringsmuligheter: Bedre lagerstyring enkelte klinikker, bedre inntjening på enkelte klinikker. Stabilitet i stillinger, dvs mindre turnover. Alt i alt et resultat som de ansatte i tannhelsetjenesten skal være stolte av å ha levert i

12 Målprosess Virksomhetsplaner i 4 års rater ny runde 2015 for Involvering(prosjektgruppe-styringsgruppehøring-AMU) Klinikkene lager egne planer-analysen Oppstartsmøte jan hvert år(ledelse, tillitsvalgte,ledende tannpleiere og brukerorganisasjoner-siden 2010) Klinikkrunden februar/mars hvert år Corporater Virksomhetsplan Planen omfatter følgende områder: 1. HELSEFREMMENDE ARBEID 2. FOREBYGGENDE TANNHELSEARBEID 3. NØDVENDIG TANNBEHANDLING 4. TILGJENGELIGHET 5. ORGANISERING 12

13 Virksomhetsplanen pkt.1-4-»styringshjulet» Mål Evt. Revisjon av mål Tiltak Evaluering Resultat Klinikkplaner 13

14 Visjon Tannhelsetjenesten bidrar til bedre helse gjennom kompetanse og kvalitet.(frem til 2008) Ny visjon fra 2010; Tannhelsetjenesten - en viktig medspiller for god helse GENERELT OM VIRKSOMHETEN Info om gruppe C i hht Lov om tannhelsetjenesten 1-3: Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie Som har mottatt tjenester i 3 mndr eller mer. Gr. C1= institusjon, Gr C2 = hjemmesykepleie Årsrapport 2013: Antall C Tilsyn C1: 87% av gruppen Antall C Tilsyn C2 : 63% av gruppen 14

15 KVALITETSSIKRING FOR Å NÅ MÅL Overordna samarbeidsavtaler v/rådmann og fylkestannlege Samarbeidsavtaler (tjenestenivå) med Hjemmebasert omsorg og institusjoner for eldre som regulerer samarbeid mellom tannhelsetjenesten og ansvarsfordeling (jfr. Hdirs s veileder 2004»Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten» Tilbudsbrev fra Tannhelsetjenesten formidles via Pleie- og omsorgs Serviceerklæring tilgjengelig for samarbeidspartnere og brukere Aktivitetsplan for hver klinikk - viser når samarbeidsmøter finner sted og hvem som har ansvar for aktiviteten på klinikk/distrikt Rapportering årlig ved led.tp til overtannlege og fylkestannlegen over utført samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten. Tidsbruk rapporteres til Kostra. TILBUD BRUKERE AV HJEMESYKEPLEIEN Tilbudsbrev fra tannhelsetjenesten i alle kommuner Tilbudet formidles av pleie- og omsorgstjenesten Tilbudet gjelder behandling på offentlig tannklinikk 15

16 TILBUD TIL BRUKERE I INSTITUSJON Rutinemessig oppsøkende undersøkelse og tannbehandling (jfr. Aktivitetsplanen) Undervisning i munn- og tannstell for personalet Tannhelsepermer med informasjon på alle avdelinger Tannhelsekontakter for at samarbeidet med institusjonen skal fungere best mulig SAMARBEIDSAVTALE eks. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TANNHELSETJENESTEN OG HJEMMEBASERT OMSORG I..KOMMUNE Målgruppe: Brukere som har hatt sammenhengene pleie i hjemmesykepleien minst en gang pr. uke i tre måneder eller mer. Mål: Utvikle et godt og effektivt samarbeid mellom tjenestene som medvirker til at tannhelse blir en del av helsetilbudet pasienten har krav på /opplever som tilfredsstillende. Hjemmebasert omsorg har ansvar for: Tilbudet blir formidlet til målgruppen Tilbudsbrev fra Tannhelsetjenesten deles ut til målgruppen Tilbudsbrevet med helseskjema blir fylt ut. Dette skal fylles ut av alle både de som ønsker og ikke ønsker tilbudet. De som svarer JA fyller også ut helseskjema Det skal føres oversikt over hvem som har fått tilbudet, og hva de har svart Tannhelsetjenesten må få melding om pasienter som ikke lenger hører inn under tjenesten Utføre tann- og munnstell på de pasienter som ikke klarer dette selv Tannhelsetjenestens har ansvar for: 1. Avtaler informasjons-/samarbeidsmøte mellom ansatte i hjemmebasert omsorg og tannhelsetjenesten en gang per år. 2. Ved behov gi opplæring i tann- og munnstell til ansatte i pleie- og Omsorgstjenesten. 3. Bistå ved utarbeidelse av munnstellrutiner som inngår i beboernes individuelle Plan. Ansvarsfordelingen er gjort med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter. Dato For hjemmebasert omsorg For Tannhelsetjenesten Mai

17 TANNHELSETJENESTENS TILBUDSBREV... Stempel klinikk TILBUD OM GRATIS TANNBEHANDLING FRA TANNHELSETJENESTEN Du som er i institusjon eller har helsehjelp med hjemmel i Helse- og Omsorgstjenesteloven 3-2, første ledd, pkt 6 og har hatt tjeneste i minimum 3 måneder og minst 1gang pr. uke, har rett til gratis nødvendig tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Ønsker du tilsyn og tannbehandling av den off. tannhelsetjenesten? Ja Nei Jeg samtykker i at tannhelsetjenesten og hjemmebasert tjeneste deler informasjon om min helse- og tannhelsetilstand, samt medisinbruk. Samtidig samtykker jeg i at nødvendige opplysninger om min tannhelse blir gitt til institusjonen/hjemmebasert tjeneste. Helseskjema/medisinliste må fylles ut før tannbehandling, og medbringes til første time. Navn.Fødselsnr... (BLOKKBOSKSTAVER) Adresse.Postnr..Telefon Dato.. Underskrift Må være utfylt av institusjon/hjemmebasert tjeneste: Institusjon:..Avd:. Hjemmesykepleien i Distrikt/sone..Telefon Kontaktperson i helse- og omsorgstjenesten Jeg bekrefter at brukeren har et aktivt vedtak fattet dato..om helsehjelp hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2, første ledd, pkt 6 bokstav a eller c. Dato. Underskrift sykepleier Tilbudsbrevet skal vedlegges vedtaksbrevet. Innholdet forklares for pasientene evt. tilby hjelp til utfylling. Utfylt skjema scannes i pasientjournalen og videresendes til nærmeste tannklinikk når pasienten takker JA UTFORDRINGER MHT SAMARBEID Pilot C2 Elverum 2012 Hensikten med prosjektet å få bedre samhandling med hjemmesykepleiens personell med fokus på forebyggende tannhelsearbeid Prosjekt «Kommunal tannpleier» Zendiumprisen

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 IK-2766 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Grunnlaget for årsmeldingen... 3 3. Resultater... 4 3.1 Omfangsdata... 4

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Hedmark Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet for bedrifter Attraktiv som bosted Bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet henger ofte sammen men ikke

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Besøk Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 495 475 494 470 480 454 450 465 477 486 510 498 507 510 490 675 625 628 576 599 608 620

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Besøk Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 122 1 101 1 087

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Ein tydeleg medspelar Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Prosedyrar for samarbeid mellom tannhelsetenesta og kommunal rusomsorg/nav om tannhelsetilbodet til rusmiddelmisbrukarar under kommunal omsorg.

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Kultur for læring. «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet!»

Kultur for læring. «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet!» «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet!» Alf Prøysen, «Visa om livet» fra «Jinter je har møtt» Foto Johan Brun - Hedmarksmuseets fotoarkiv

Detaljer

4. Likestilling og inkludering

4. Likestilling og inkludering 4. Likestilling og inkludering Hedmark skal være et samfunn med likestilling og fravær av diskriminering der alle har like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2014 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell... 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2014... 3 Tannhelsedata... 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige

Detaljer

Bestand medier voksne

Bestand medier voksne Innbyggere pr. 01.01.13 Bestand medier barn Bestand medier voksne Bestand, annet Bestand totalt Innkjøpsordn., % av tilvekst Bestand digitale medier Komm unenr. 0402 Kongsvinger bibliotek 17 638 19 124

Detaljer

TANNVERNSEMINAR 12. MARS 2013

TANNVERNSEMINAR 12. MARS 2013 TANNVERNSEMINAR 12. MARS 2013 Pilotprosjekt C2 i Elverum kommune Ledende tannpleier Ellen Birgi9e Kveen 1 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM TANNHELSETJENESTEN OG ELVERUM KOMMUNE ved pleie- og omsorgstjenesten.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Årsrapport. Tannhelsetjenesten i Hedmark 2014. Sammen videre mot nye mål

Årsrapport. Tannhelsetjenesten i Hedmark 2014. Sammen videre mot nye mål Årsrapport Tannhelsetjenesten i Hedmark 2014 Sammen videre mot nye mål Årsrapport Tannhelsetjenesten i Hedmark 2014 Tall for Hedmark: Andelen med null hull i enkelte årskull jamført med landet for øvrig

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hedmark Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 FEBRuar 2010 Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 Tannhelsetjenesten med særlig

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Nettverkssamling høsten 2016

Nettverkssamling høsten 2016 Etablere i Hedmark Nettverkssamling høsten 2016 Etablereropplæringen i Hedmark AButvikling as Rådhuset Vingelen AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune Agenda Erfaringer etablererkursene høsten 2016 Erfaringer

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Dette søknadsskjemaet gjelder for førstegangsoppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale

Detaljer

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Dette søknadsskjemaet gjelder for førstegangsoppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Bredbånd berger bygda

Bredbånd berger bygda Nettverkssamling 15. 16. november 2017 Bredbånd berger bygda Næring og nyskaping Egil Langseth Prosjektleder bredbånd Innhold Hvorfor bredbånd? Mål som ble satt jan 2017 Hvordan gikk det? Er vi ferdig?

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 2/14 Møtedato: 17.03.2014 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E-202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 359 2,4-276 -10 Delvis ledige 924 0,9-31 -3 Arbeidssøkere på tiltak 372 0,4 72 24 Kvinner

Detaljer