Tannhelsetjenesten Måloppnåelse og resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater"

Transkript

1 Tannhelsetjenesten Måloppnåelse og resultater

2 Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten Tabell 2b Prosentandel av personer i prioritert gruppe A D under tilsyn og undersøkt/behandlet 4 Tabell 3a Tannhelsedata 2013 for 5-åringer (født 2008) 4 Tabell 3b Tannhelsedata 2013 for 5-åringer (født 2008) 5 Tabell 4a Tannhelsedata 2013 for 12-åringer (født 2001) 5 Tabell 4b Tannhelsedata 2013 for 12-åringer (født 2001) 5 Tabell 5a Tannhelsedata 2013 for 18-åringer (født 1995) 5 Tabell 6 5-, 12- og 18-åringer 2013 etter DMFT-verdi 6 Tannhelsedata pr. kommune 7 5-åringer åringer åringer , 12-, 15- og 18-åringer Pasienter behandlet i narkose 11 Tannbehandling med narkose 2013 ved Det odontologiske fakultet i Oslo 11 Tannbehandling med narkose 2013 ved Ahus tannklinikk 11 Tannbehandling i fengsler 11 Ullersmo og Ila 11 Måloppnåelse 12 KOSTRA-tall pr. pasient under tilsyn 13 Regnskap 13 For utfyllende opplysninger, se årsrapport for Akershus fylkeskommune på akershus.no. s. 2

3 Personell Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr Tannhelsedata Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten 2013 s. 3

4 Tabell 2b Prosentandel av personer i prioritert gruppe A D under tilsyn og undersøkt/behandlet Tabell 3a Tannhelsedata 2013 for 5-åringer (født 2008) s. 4

5 Tabell 3b Tannhelsedata 2013 for 5-åringer (født 2008) Tabell 4a Tannhelsedata 2013 for 12-åringer (født 2001) Tabell 4b Tannhelsedata 2013 for 12-åringer (født 2001) Tabell 5a Tannhelsedata 2013 for 18-åringer (født 1995) s. 5

6 Tabell 6 5-, 12- og 18-åringer 2013 etter DMFT-verdi s. 6

7 Tannhelsedata pr. kommune 5-åringer åringer s. 7

8 18 åringer s. 8

9 5-, 12-, 15- og 18-åringer år 12 år 12 år 12 år 15 år 15 år 15 år % dmft gj sn % DMFT gj sn % DMFT gj sn Kommune =0 dmft Kommune =0 DMFT SIC Kommune =0 DMFT SIC Kommu Fet 90,1 0,4 Frogn 72,4 0,5 1,4 Bærum 40,7 1,8 4,4 Frogn Aurskog-Høland 90 0,2 Gjerdrum 74,5 0,5 1,7 Nesodden 43,3 1,7 4,4 Oppegå Nes 88,5 0,6 Lørenskog 65,2 0,7 2,1 Lørenskog 36,5 1,9 4,5 Nesodd Nesodden 88 0,4 Aurskog-Høland 63,9 0,8 2,1 Frogn 42,2 1,8 4,6 Asker Sørum 87,4 0,6 Nesodden 62 0,7 2,1 Vestby 40 1,9 4,6 Bærum Bærum 87,2 0,5 Nittedal 56,4 0,8 2,2 Oppegård 40,3 1,9 4,6 Lørensk Oppegård 86,2 0,6 Sørum 62,8 0,8 2,2 Fet 41,6 2,1 5,0 Nitteda Nittedal 86 0,5 Vestby 63,9 0,8 2,3 Asker 38,6 2 5,0 Vestby Asker 85,5 0,6 Bærum 59,6 0,8 2,3 Gjerdrum 30,9 2,2 5,3 AFK Frogn 85,5 0,3 Hurdal 55,6 0,9 2,3 AFK 36,3 2,2 5,3 Ski Vestby 85,1 0,6 Asker 58,1 0,9 2,4 Ski 39,7 2,1 5,3 Skedsm Hurdal 84,2 0,4 AFK 58,7 0,9 2,5 Rælingen 27 2,6 5,5 Rælinge Enebakk 83,9 0,7 Skedsmo 60,8 0,9 2,5 Enebakk 38,5 2,2 5,6 Enebak Ullensaker 83,7 0,7 Oppegård 59,7 0,9 2,6 Nannestad 33,3 2,4 5,6 Ås AFK 83,6 0,7 Fet 63,6 0,9 2,6 Aurskog-Høland 26,3 2,5 5,6 Sørum Gjerdrum 81,6 0,5 Ullensaker 55,8 1 2,7 Sørum 30,2 2,5 5,8 Ullensa Lørenskog 81,5 0,8 Nannestad 42,9 1,1 2,7 Nittedal 28,3 2,7 6,0 Aurskog Skedsmo 77,8 1 Ski 53,7 1,1 3,0 Nes 27,8 2,7 6,1 Gjerdru Ski 77,2 1 Rælingen 51,6 1,1 3,0 Ullensaker 33,2 2,6 6,1 Nes Rælingen 77 1,1 Enebakk 54,4 1,1 3,1 Hurdal 11,1 3,7 6,3 Fet Ås 76,5 0,9 Eidsvoll 50,7 1,2 3,2 Eidsvoll 29,6 2,8 6,4 Eidsvoll Nannestad 73,2 0,9 Nes 49,2 1,4 3,6 Skedsmo 35,6 2,7 6,4 Nannes Eidsvoll 62,4 1,3 Ås 41,8 1,7 4,0 Ås 27,5 3,1 6,9 Hurdal r 12 år 15 år 15 år 15 år 18 år 18 år 18 år n % DMFT gj sn % DMFT gj sn FT SIC Kommune =0 DMFT SIC Kommune =0 DMFT SIC 0,5 1,4 Bærum 40,7 1,8 4,4 Frogn 35,5 2,4 5,9 0,5 1,7 Nesodden 43,3 1,7 4,4 Oppegård 23,4 2,9 6,5 0,7 2,1 Lørenskog 36,5 1,9 4,5 Nesodden 28,9 2,9 6,6 0,8 2,1 Frogn 42,2 1,8 4,6 Asker 23,4 3,3 7,1 0,7 2,1 Vestby 40 1,9 4,6 Bærum 26,4 3,2 7,1 0,8 2,2 Oppegård 40,3 1,9 4,6 Lørenskog 27,6 3,3 7,4 0,8 2,2 Fet 41,6 2,1 5,0 Nittedal 22,5 3,8 7,6 0,8 2,3 Asker 38,6 2 5,0 Vestby 18,4 3,8 7,8 0,8 2,3 Gjerdrum 30,9 2,2 5,3 AFK 23 3,6 7,9 0,9 2,3 AFK 36,3 2,2 5,3 Ski 22,7 3,6 8,1 0,9 2,4 Ski 39,7 2,1 5,3 Skedsmo 20,3 3,8 8,1 0,9 2,5 Rælingen 27 2,6 5,5 Rælingen 20,7 4 8,3 0,9 2,5 Enebakk 38,5 2,2 5,6 Enebakk 23,5 3,9 8,6 0,9 2,6 Nannestad 33,3 2,4 5,6 Ås 14,9 4,3 8,7 0,9 2,6 Aurskog-Høland 26,3 2,5 5,6 Sørum 19,3 4 8,8 1 2,7 Sørum 30,2 2,5 5,8 Ullensaker 16 4,3 8,9 1,1 2,7 Nittedal 28,3 2,7 6,0 Aurskog-Høland 17,1 4,4 9,0 1,1 3,0 Nes 27,8 2,7 6,1 Gjerdrum 30,4 3,8 9,2 1,1 3,0 Ullensaker 33,2 2,6 6,1 Nes 15,1 4,7 9,5 1,1 3,1 Hurdal 11,1 3,7 6,3 Fet 24,3 4,2 9,8 1,2 3,2 Eidsvoll 29,6 2,8 6,4 Eidsvoll 14,3 5 10,2 1,4 3,6 Skedsmo 35,6 2,7 6,4 Nannestad 21,3 5 10,7 1,7 4,0 Ås 27,5 3,1 6,9 Hurdal 11,1 6,1 12,2 s. 9

10 s. 10

11 Pasienter behandlet i narkose Tannbehandling med narkose 2013 ved Det odontologiske fakultet i Oslo Tannbehandling med narkose 2013 ved Ahus tannklinikk Tannbehandling i fengsler Ullersmo og Ila s. 11

12 Måloppnåelse Hovedmål Tiltak Resultatindikatorer Måloppnåelse Fylkeskommunen skal ha en helsefremmende politikk. 8.1 Sikre god tannhelse i de prioriterte gruppene. Tannhelsen for 5-, 12- og 18-åringer er lik eller bedre enn gjennomsnittet for Øst-Norge. *) Målet er nådd og resultatene er bedre enn året før. Resultatene for alle grupper er bedre eller på samme nivå som gjennomsnittet for Øst-Norge. Mål 5 år: 84 % uten hull; resultat:84 %. For 12 og 18 år er målet basert på gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring. Mål 12 år: 0,9 tenner; resultat 0,9 tenner. Mål 18 år: 3,8 tenner; resultat 3,6 tenner Andelen 12- og 18- åringer med 5 eller flere hull er lavere enn året før. Målet er nådd. Mål 12 år: < 3 % av gruppen: Resultat 12 år:= 3,0 %. Mål 18 år: 33,6 % av gruppen; resultat = 30,9 % av gruppen Dekningsgraden (andel under tilsyn i prosent) for de prioriterte grupper er på nivå med gjennomsnittet for Øst- Norge. **) Målet er nådd. Dekningsgraden er lik eller høyere for alle grupper med unntak av for gr. C2 hvor den er 6 %, og gruppe D som er 10 % lavere enn målet resultat Akershus er angitt i parentes Gr. A: 95 % (95), Gr. B: 95 % (95), Gr. C1: 71 % (73) ;Gr. C2: 25 % (24); Gr. D: 67 % (65) 8.2 Levere kostnadseffektive tjenester med høy brukertilfredshet. Andel 12-åringer undersøkt/behandlet de tre siste år er på nivå med gjennomsnittet for Øst- Norge. Målet er nådd. Andelen undersøkt er 96,1 %, en svak økning fra 2012 (95,6 Akershus og 95,5 for Øst- Norge) Netto driftsutgifter pr. prioritert pasient er lavere enn gjennomsnittet for fylkene i Øst-Norge. Brukerundersøkelse skal gjennomføres periodisk. Neste undersøkelse er planlagt gjennomført i 2015, forrige undersøkelse var i Målet er nådd. Gjennomsnitt for fylkene i Øst-Norge ligger på 1501,- kroner pr prioritert pasient under tilsyn, mens Akershus ligger på 1321,- kroner. *). Øst-Norge omfatter fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. **) Personer under tilsyn: personer undersøkt av tannlege/tannpleier, gitt nødvendig behandling eller gitt tilbud om oppfølging Prioriterte grupper: Gruppe A: Barn og ungdom 0-18 år Gruppe B: Psykisk utviklingshemmede over 18 år Gruppe C1: Eldre og uføre i institusjon Gruppe C2: Eldre og uføre i hjemmesykepleie Gruppe D: Ungdom år s. 12

13 KOSTRA-tall pr. pasient under tilsyn Regnskap s. 13

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 IK-2766 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Grunnlaget for årsmeldingen... 3 3. Resultater... 4 3.1 Omfangsdata... 4

Detaljer

Tannhelseloven(1983)

Tannhelseloven(1983) Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste)

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2013 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2014 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, for alle gruppene sett under

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 Akershus universitetssykehus (Ahus) har lagt bak seg en periode med rivende utvikling. Vi har flyttet inn i et av Europas mest moderne

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen Endret med ikrafttredelse 1.1.2014 Forskrift til opplæringsloven Kapittel 14 Krav

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget

årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget INNHOLD AKERSHUS FYLKESKOMMUNES VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL... 3 Oversikt og nøkkeltall...4 Hendelser i 2010...6 Fylkesrådmannens forord...

Detaljer

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2015 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1

Detaljer

Hullete tannhelsestatistikk

Hullete tannhelsestatistikk Andreas Hedum Hullete tannhelsestatistikk Er tannhelse et helsepolitisk stebarn? Selv om dårlig tannhelse kan oppleves som et like stort problem som annen sykelighet, må den norske befolkning i stor grad

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjonsprosjektet Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie November 2008 Foto: Rami Abood Mye i Media AS Tidligere undersøkelser

Detaljer

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2013 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1 Organisering...

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer