Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?"

Transkript

1 Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Neste medlemsmøte Tirsdag 12. april Ivar Espelid; Emaljen - kan vi tenke oss et liv uten? OTF medlemsmøter (generalfors.) (heldagskurs) TSE 2011 Modul april Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf.: SMS: Faks: E-post: Web: Hvor? Håndverkeren Kurs og konferansesenter, Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo (inngang fra Kristian IV s gate vis à vis hotell Bristol) OTF nytt 2-11 side

2 OTF nytt 2-11 side 2

3 Lederen har ordet Spesialister i blant oss Stadig vekk finner jeg reklame på nye dentale materialer i postkassen. Ny og forbedret, mer effektiv, forbedret estetikk eller styrke Det er mye å ta stilling til skal en henge med i dansen. Slik er det i vårt fag. Vi kan ikke akkurat kalles konservative på den fronten, de fleste kolleger jeg kjenner tar nye ting raskt i bruk, prøver ut selv. Jeg legger sjeldent merke til en konservativ holdning av typen: Jeg avventer, det er ikke gjort noe upartisk forskning på dette enda. Man kan vel trygt si at standen ikke kan betegnes som konservativ på denne fronten. Annerledes er det når man møtes i foreningens organer og skal ta beslutninger som kanskje påvirker vår yrkesutøvelse. Dette til tross for at vi ser at tannlegestanden også forandrer seg: Prosentandelen av spesialister stiger, på landsbasis består standen av ca 13 % spesialister. Vi har syv spesialiteter og kommer trolig til å få en åttende om ikke lenge. Det er den veien standen har gått de siste tyve årene, flere spesialiteter og langt flere spesialister. Tannlegefaget rommer mer og mer, og jeg ser på dette som en naturlig utvikling. De mest sjeldne kasus, som vi kanskje ikke viet nok interesse noen tiår tilbake, eller som vi ikke hadde utstyr eller materialer til å behandle, blir i dag ofte behandlet av spesialister. Spesialistene får henvist slike spesielle kasus, noen ganger også de mer alminnelige kasus og behandler disse for sine allmennpraktiserende kolleger på servicebasis. Jeg ser det slik at spesialistene er der for å støtte allmennpraktikeren i hans/hennes hverdag. Spesialistene tar seg av behandling som allmennpraktikeren av en eller annen grunn ikke ser seg i stand til å utføre selv. Ofte er dette kasus av høy sjeldenhetsgrad, som for en allmennpraktiker derfor fremstår som langt vanskeligere enn for spesialisten, som gjennom utdanningen har skaffet seg mengdetrening i nettopp sjeldne kasus. Selv om spesialister og allmennpraktikere lever av og i et slikt avhengighetsforhold hører jeg dessverre altfor ofte knurring mot den andre part. Jeg har ikke inntrykk av at spesialistene knurrer mindre enn allmennpraktikerne, la det være sagt, men denne unødvendige og lite konstruktive holdningen har i mange allmennpraktiserende kretser ført til innstillingen at spesialistene, de må vi passe oss for! Helt inn i NTFs organer ser denne holdningen utrolig nok til å ha satt seg. Jeg har selv merket det på Forum for tillitsvalgte, Representantskap og liknende. Men er det norsk Jantelov som har satt seg eller er det en eller annen misunnelse fordi mange spesialister har høye omsetninger og inntekter? Kanskje er det fordi enkelte spesialister (sorry, det må sies) inntar en unødvendig arrogant holdning overfor allmennpraktikerne? De fleste av oss burde være såpass oppegående at de burde skyve alle slike holdninger tilside, da de er uhyre lite konstruktive i det avhengighetsforholdet spesialister og allmennpraktikere befinner seg i. Men, hvorfor er denne skepsis og nesten negative dere må ikke komme her og komme her -innstillingen likevel til å ta og føle på når man er på de ovennevnte møter i moderforeningen? Det kan være at håret reiser seg og protestene ligger på tungespissen når dette eventuelt leses av allmennpraktiserende kolleger som er aktive i NTFs systemer. Jeg skal forsøke å forklare hva jeg mener. Spesialistforeningene har i noen tid, i det senere gjennom sin paraplyorganisasjon, fremlagt forslag om direkte valg (fra egne rekker av spesialister) av en spesialistrepresentant til Representantskapet. Motargumentene har antallsmessig haglet, men lyder stort sett som følger: Spesialistene kan la seg velge inn som representanter fra lokalforeningene, da kan jo langt flere enn én spesialist være med som representant. Jeg synes ikke dette er noe godt argument, for lar jeg meg velge av lokalforeningens medlemmer så er det dem jeg skal representere og argumentere for. Er jeg en valgt representant for spesialistene er mitt mandat å tale spesialistenes sak, sørge for at spesialistenes meninger i alt det som berører dem er tydelig for forsamlingen. På den måten kan jeg kanskje påvirke forsamlingen til å ta beslutninger som gagner spesialistene på en spesiell måte. Jeg tror at en valgt spesialistrepresentant ville lyttes til på en annen måte av forsamlingen ganske enkelt på grunn av sin likeverd i status. Slik det er i dag, med spesialister som observatører, gjør man over ti prosent av standen til statister i mange sammenheng. Og mange argumenterer for at slik skal det være, slik skal det forbli. Hvorfor i all verden denne konservatismen? Hvorfor tilpasser vi oss ikke forandringene i tannlegestanden? Hva har vi å tape på det? Hva er det som er så farlig med det at vi med nebb og klør må holde på gamle ordninger? Jeg forstår det ikke, jeg forstår verken redselen, skepsisen eller organisasjonens iboende seighet i denne saken. I en såpass stor forsamling som det Representantskapet er, vil én valgt representant ikke representere noen fare for allmennpraktikernes beslutningsdyktighet. Jeg mener vi har mye å vinne ved å ta inn over oss at standen har forandret sammensetning og at NTF derfor har flere behov å dekke nå enn før. La oss henge med i dansen slik vi gjør det på andre områder! Anne Beate Sønju Clasen OTF nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Midlertidig ansvarlig redaktør: Anne Beate Sønju Clasen Mobil: Redaksjonskomité: Håkon V. Rukke Mobil: Nina Orskaug (permisjon) Mobil: Informasjonssekretær: Marianne Horgen Mobil: Webredaktør: Flemming Christenson Mobil: Layout: Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Telefon SMS Telefaks OTF nytt 2-11 side 3

4 OTF nytt 2-11 side 4

5 Medlemsmøte 25. januar 2011 Referat fra medlemsmøte 25.januar: Røntgen ved Bjørn Bamse Mork-Knutsen Anne Beate Sønju Clasen ønsket velkommen til årets første medlemsmøte. Etter håndsopprekning ble det bestemt at heldagskurset som arrangeres i november skal avholdes på fredag 11. november fra kl.12:00 til18:00. Det ble informert om at OTF nytt trenger en ny redaktør, så medlemmene ble oppfordret til å melde seg. Oppgaven som redaktør er ikke en altfor omfattende jobb, da layout og redigering gjøres av kontorleder. Interesserte ble bedt om å ta kontakt med Tine i sekretariatet. Toril Leirskar Baumann fra fagnemnda ønsket kveldens foredragsholder Bjørn Bamse Mork-Knutsen velkommen. Kveldens tema var: Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen. Bamse var ferdigutdannet tannlege i 1983, og er utdannet spesialist i kjeve og ansiktsradiologi. Han arbeider nå som universitetslektor ved UiO ved avdeling for kjeve og ansiktsradiologi. Ved avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi har de nå fått CT-scanner nummer to. Da de fikk den første på 90- tallet var de den første odontologiske institusjon i Europa som hadde CTskanner. Litt historikk: Wilhelm Conrad Röntgen ( ) forsket i 3 uker og presenterte/beskrev røntgenstrålene. Etter dette tok det 11 år før noen andre forsket på røntgenstråling. Stråling er transmisjon av energi gjennom rom og substans. Røntgen selv ville kalle stålene for X- stråler. Tyskland og Skandinavia har kalt strålene for Røntgen- stråler etter forslag fra Wilhelm Conrad Röntgens samtidige. Røntgenstrålene har bølgelengde rundt diameteren på et atom, strålene kalles for ioniserende. Spenningen er høy, over V i de rørene vi bruker, men strømstyrken er lav. Røntgen stråler ingen masse, de er bare energi. Optimalisering: Røntgenapparat -Nytt-Gammelt - Vekselstrøm -Likestrøm -Rund kollumator -Rektangulær kollumator - Thyroideaskjerm bør brukes for å redusere stråling mot glandulae thyroidea. Røntgen-us skal være optimalisert slik at de utføres med lavest mulig stråledose for pasientene, ALARA prinsippet skal følges as low as reasonable achieveable. Vekselstrømapparatene gir jevnere stråling. Rektangulær collumator / blender reduserer strålefeltet på pasient med ca. 60 % v/ bytte av blender fra rund til rektangulær. (rund diameter gir mer spredt stråling. Røntgenopptak med rektangulær blender er vanskeligere å innstille). Doseberegning: Ekvivalent dose (H) = absorbert dose x en vektningsfaktor (WR) for strålingstypen. Måleenhet SV (Sivert) etter Rolf Sivert. Gjennomsnittstråling for en Skandinaver: Opptaksteknikker Radon ca. 2mSV BW: Tannlege Røntgen. ca 0.01 msv Diagnostisk radiologi 0,7 msv Naturlig stråling 1mSV Andre kilder 0.3 msv Berettigelse og optimalisering: For informasjon om lovgivningen rundt bruk av røntgen ble det vist til strålevernsforskriften kapittel VII, som omhandler medisinsk strålebruk. Se særlig paragraf 29 berettigelse og paragraf 30 optimalisering. Angående gravide ble det formidlet at forventet dose til foster var tilnærmet lik null ved orale røntgenopptak, men det ble presisert at berettigelsespunktet skal være oppfylt. Parallellteknikk: Gode BW opptak skal gi et bilde som omfatter distale del av hjørnetann og til distalflate på 7-ere. Bruk stabile filmholdere sett den indre kanten av filmplaten parallelt med 7 - ere i ukj eller tenk at tannaksen er parallell med filmplanet. Intraoral og periapikal under søkelse: Størst mulig avstand fra strålekilde til objekt(tann), men ved lave stråledoser har avstanden konus/plate stor betydning for resultatet. Minst mulig avstand fra objekt til phosphorplate/sensor. Sentralstrålen 90 grader på tannaksen. Eggens holdere kan brukes men bruk da papp rundt phosphorplatene. Fortsettelse side 7 OTF nytt 2-11 side 5

6 OTF nytt 2-11 side 6

7 Medlemsmøte 25. januar 2011 Fortsatt fra side 5 Parallellitet er viktig! Det kan være en fordel å gå mot midten av ganen. Fikser alltid mot den kjeven man arbeider i og plasser filmen litt mot midten av munngulvet. Bildebehandling og optimalisering: Røntgen er et diagnostisk hjelpemiddel, røntgen gir oss ikke alltid konsise svar. Det kan være lurt å invertere røntgen-bildene og se på dem i positiv modus. Viktig å få mest mulig ut av røntgenstrålene, dette er optimalisering. Digitalrøntgen gir muligheter til å forstørre, invertere, øke kontrast, kantforsterke og manipulere. Kantforsterking, programmet gjør dette, husk å lese bruksanvisning da alle programmer har forskjellige metoder for å endre forholdet mellom mørke og lyse pixler. Gråtonefilter forsterker lyse gråtoner, brukes i mørke områder. Sigma-filter forsterker det lyseste i det lyse områdene og det mørkeste i de mørke områdene. Bamse oppfordret til å prøve oss frem. På noen røntgenapparat kan ma stilles inn. En kollega fikk levert et nytt røntgen apparat og leverandøren hadde innstilt apparatet på 4mA. Lav ma gir mye støy. Det anbefales å innstille apparatet på i alle fall på 8 ma. Lukkertid kan være 0,16. Man kan prøve seg litt frem med eksponeringstiden. Noen gamle vekselstrømapparater har vanskeligheter med å levere samme spenning kort tid etter at forrige bilde ble tatt dvs. man får et bra BW, neste bilde blir ikke så bra. Berettiger et ikke et godt bilde til et nytt bilde? Svaret er JA. Røntgengranskning: Dataskjerm på uniten letter kommunikasjon med pasienten, men er ikke egnet til diagnostikk. Lys fra vinduer gjør røntgengranskningen vanskeligere, skal diagnostikk gjøres i behandler rommet, plasser skjermen i skyggen av f.eks. et skap. Optimalt lys i rommet for granskning er 50 lux, lysflåte kan være rundt Lux anslått av Bamse. Tilfeldige funn på røntgen forlanger supplerende røntgen undersøkelse. Dosen på OPG med moderne utstyr er nå veldige lave. CT: Vi behandler tre-dimensjonale pasienter, derfor kan 3D-dignostikk være en hjelp å bruke i gitte tilfeller. For selv å benytte Cone-Beam CT må alle brukere være stråleutdannet. (se Strålevern- bestemmelser 29 Berettigelse) Skal man ha et Cone-beam CT må en knytte til seg en kjeve- og ansiktsradiolog! Dentoalveolære CB-CT kan tolkes av tannlege med relevant kompetanse dersom tilknyttet radiolog godkjenner dette. Henvisning: Radiologer tar i mot henvisninger, men kan utføre andre røntgen-opptak enn det som er angitt i henvisningen. Røntgen er alltid usikkert, en røntgendiagnose er alltid pr. definisjon en tentativ diagnose. Et negativt røntgen-svar fritar ikke henvisende / behandlende tannlege fra videre undersøkelse Referenter Anne Beate Sønju Clasen og Liss Fongaard Wilhelm Conrad Röntgen med røntgenbilde av sin kones hånd (med ring) Vi takker også våre utstillere for deltakelsen: Dental Care, Dental Sør AS, Dentalforum AS, Ivoclar Vivadent Nobel Biocare, Norsk Dental Depot, Tannlab Formidling og Unident Vi minner om at medlemskontingenten for 2011 har forfalt til betaling. Kontingenten ble sendt ut med OTF nytt OTF nytt 2-11 side 7

8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2011 Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling tirsdag 25. januar 2011 kl 16:30 på Håndverkeren kurs og konferansesenter Innkallingen ble godkjent og den ekstraordinære generalforsamlingen ble lovlig satt og var beslutnings dyktig. Dagsorden: 1. Vedtektsendringer 2. Budsjett Eventuelt Vedtektsendringer 9 Generalforsamling Generalforsamlingen har til oppgave: å velge styre, fagnemnd, informasjonssekretær med varamedlem, valgkomite og foreta andre valg hvor særbestemmelser forlanger dette. Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning 11 Valg Alle valg unntatt valg av representanter til NTFs representantskap, honnørklubbens styre og museumskomiteen foretas av generalforsamlingen. Foreligger det et tillitsvervforslag på flere kandidater enn det antall som skal velges, stemmes skriftlig. På stemmeseddelen skal det stå så mange forskjellige navn av de foreslåtte som det antallet som skal velges. Stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, forkastes. Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning 5. avsnitt i 11: Fagnemnda består av fire medlemmer, hvorav en leder. Etter innstilling fra valgkomiteen velges: 1. To medlemmer for 2 år. 2. Leder, for ett år, blant de fire medlemmene. Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning 16 Vederlag for tillitsvalgtes tapte inntekt OTFs tillitsvalgte kan etter styrets godkjenning få godgjort tapt arbeidsinntekt og kompensasjon for fravær fra praksis når tillitsmannsarbeid, møter og lignende må skje i arbeidstiden. Vederlaget for kompensasjon i privat praksis kan utgjøre inntil 1/10 G pr. dag. Kompensasjon til offentlig ansatte og tillitsvalgte med deltid/ kombinasjonsstillinger følger NTFs retningslinjer. Slik kompensasjon skal ikke utgjøre mer enn 2 G pr. år for alle tillitsvalgte til sammen. Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning 2. Budsjett 2011 Gjennomgang ved leder Anne Beate Sønju Clasen Budsjettet for 2011 enstemmig godkjent ved håndsopprekning Eventuelt Ingen saker Ekstraordinær generalforsamling ble avsluttet kl Referent Benedicte H. Jørgensen OTF HELDAGSKURS Heldagskurset er flyttet til fredag 11. november kl 12:00 18:00. Kurset arrangeres på Håndverkeren kurs og konferansesenter. Mer informasjon blir lagt ut på i løpet av våren. OTF nytt 2-11 side 8

9 Honnørklubben i OTF Invitasjon til Honnørklubbens vårmøte! Det inviteres til vårmøte i OTFs Honnørklubb i OTFs lokaler, Niels Juels gate 24, onsdag 6. april kl Styret planlegger en hyggelig sammenkomst i tradisjonell stil for seniorene i Oslo Tannlegeforening. Det blir noe å spise og noe å drikke; ost, kjeks og rødvin Det blir kåseri ved Kari Storhaug, avdelingssjef ved TAKO senteret, om tannbehandling for funksjonshemmede i dag. Medlemmer betaler kr 100,, kollegaer uten medlemskap kr 200, Påmelding helst innen 1. april til: Fra sommermøte 2010 Odd Hensten Pettersen, telefon , mobil eller e post o h OTF nytt 2-11 side 9

10 OTF informasjon OTF styresammensetning 2011 Anne Beate Sønju Clasen, leder Benedicte Heireth Jørgensen, nestleder Ann Kristin Engen, styremedlem Kenneth Stenshol Hestvik, styremedlem Liss Fongaard, vara styremedlem Kristin Bratz, styremedlem, UTV Akershus Riaz Hussain Shah, styremedlem, UTV Oslo Flemming Christenson, web ansvarlig Marianne Horgen, informasjonssekretær Mette G. Hillestad, leder fagnemnd Ansvarlig redaktør OTF nytt (ikke oppnevnt da bladet gikk i trykken) Kontaktperson for annonsører og utstillere: Tine Berg, OTFs sekretariat OTF nytt søker redaktør!! Vil du være med å gjøre medlemsbladet enda bedre? Ta kontakt med eller sekretariatet på telefon om dette høres spennende ut for deg! OTF nytt 2-11 side 10

11 Personalia 50 år Vigdal Rita H., Bågesund Mats Ander, Gloppestad Siri, Knudsen Irina, Helsingen Anne Lise, år Dekke Ragnar, Coll Inger Randi, Oudenstad Amund, Ekerwald-Gadelius Susanna, Skaare Pål E., år Skalpe Sissel, Dahle Bjørgulf, Kardel Knud Mikkel, Dal Johan, år Hippe Bjørn, Nye medlemmer 3. januar februar 2011 Bjering Ragnar Bunes Marius Chen Yaozong Dalen Emilie Haugen Per Idstad Charlotte Jalali Golsa Johansson Sofia Kingsford Tor Berg Nadeem Malik Nguyen My - Loan Thi Rusthen Shermin Seljestad Nina Thorvaldsen Camilla Valen Ingrid OTF aktivitetsplan 2011 Medlemsmøter og kurs: 15. mars Stig Ottesen Smerte 12. april Ivar Espelid Tannutviklingsforstyrrelser 24. mai Standspolitisk møte Inger Lise Mathiesen og Nina Støveren Hals 30. august Informasjon kommer senere 11. november NY dato! Heldagskurset Informasjon kommer senere 6. desember Informasjon kommer senere Styremøter: 8. mars 5. april 18. mai 23. august 20. september 1. november 29. november TSE Modul 5 Protetikk april Påmelding til NTF Materiellfrist OTF nytt: 5. mars (3-11) 16. april (4-11) 27. juli (5-11) 20. august (6-11) 17. september (7-11) 28. oktober (8-11) 27. september Informasjon kommer senere 8. november Valg til representantskap Generalforsamling (ingen utstillere) Redaksjonsmøter: 22. mars 3. mai 16. august 4. oktober 15. november Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 2-11 side 11

12 OTF nytt 2-11 side 12

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 4 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april 2011 10 Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår 2011 14 Årskursus i København

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer