Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse"

Transkript

1 Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013 utarbeidet en spørreundersøkelse vedrørende munnhelse til medlemmer av Pensjonistforbundet. Et av formålene med undersøkelsen var blant annet å finne ut om deltagerne hadde blitt informert vedrørende sammenhengene mellom medisiner / munntørrhet og munntørrhet /karies. I tillegg ønsket man å få vite hvem som hadde bidratt med eventuell informasjon. Blant annet i hvilken grad fastlegen har fokus på dette området, siden det er fastlegen som skriver ut medisinene. Data ble innsamlet i perioden september februar 2014 fra møter i pensjonistforeninger i Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane og Oslo. Alle besvarelsene var anonyme, og alle deltagerne ble på forhånd gjort kjent med hva spørreskjemaene skulle brukes til. 1

2 Resultater: 289 pensjonister besvarte spørsmålene. 5 % unnlot å svare. Flere besvarelser var ufullstendige. Gjennomsnittsalderen var 75 ± 6 år med et aldersspenn fra 57 til 92 år. Flest kvinner (59%) deltok i spørreundersøkelsen. Tannlegebesøk: 33% gikk til tannlegen hvert halvår og 55% en gang i året. 1% besøkte tannlegen hvert annet år, og 10% svarte at de gikk til kontroll ved behov. Tannstatus: 91% hadde en eller flere egne tenner. 9% var helt uten egne tenner, men brukte proteser. Karies: 34% av gruppen med egne tenner hadde hatt hull i tennene ved siste tannhelsekontroll. Hvor ofte pusser du tennene? 81% pusset tennene mins 1 x pr.dag og 17% minst 3 x daglig. Bruk av elektrisk tannbørste: 24% brukte elektrisk tannbørste. Antall medisiner pr.dag: (205 svar). 74% brukte en eller flere medisiner daglig. Antall medisiner i gjennomsnitt var 3 ± 2 medisiner daglig. Det største antall medisiner daglig var 11 forskjellige medisiner. Er du plaget av munntørrhet?: 24% av 287 deltagere svarte at de var munntørre. 2

3 De som brukte medisiner og i tillegg var plaget med munntørrehet (n=48), tok i gjennomsnitt 4 medisiner daglig. De som tok medisiner, men ikke følte seg munntørr, brukte i gjennomsnitt 2 medisiner daglig. Forskjellen var significant (p<0.001). Dette samsvarer med resultater fra flere forskningsstudier som viser at tar man minst 4 medisiner daglig, kan man få en følelse av tørr munn. Har du fått informasjon om at enkelte medisiner kan føre til munntørrhet?: (271 svar). 68% svarte at de ikke hadde fått noen informasjon om dette, mens 12% var blitt informert av tannhelsepersonell, 9 % av fastlegen og 11% av andre. Har du fått informasjon om at munntørrhet kan gi økt risiko for hull i tennene?: (266 svar) 73% hadde ikke fått informasjon om dette. 16 % var blitt informert av tannhelsepersonell, 3% av fastlegen og 9% av andre. Har du fått anbefalt fluortabletter?: (251 svar). 27% av deltagere svarte at de hadde fått anbefalt F- tabletter. 3

4 Hvem har anbefalt fluortabletter?: (218 svar). 62% hadde fått anbefaling av tannhelsepersonell, 1% av fastlegen og 30% av andre. Bruker du fluortabletter?: (279 svar). Kun 6% av respondentene brukte fluortabletter. Har din fastlegen vist interesse for din munnhelse?: (283 svar). 9% svarte ja på dette spørsmålet. Har fastlegen henvist deg til tannlege?: (279 svar) 1% var blitt henvist fra sin fastlege til tannlege. Hvordan opplever du din munnhelse? (285 svar). 55% av deltagerne vurderte sin munnhelse som god, 41% som middels, mens 4% mente at munnhelsen var dårlig. 4

5 Diverse analyser vedrørende munntørrhet. Vi har gjort diverse analyser på enkelte grupper for å se hvordan informasjonen fordelte seg hos: 1) respondenter som brukte medisiner og var plaget av munntørrhet,(n=48) 2) respondenter som var plaget med munntørrhet og som hadde karies ved siste tannhelsekontroll, (n=26). Som man ser av figur 1 er det en tendens til at fastlegen er noe flinkere til å informere om medisinbruk og munntørhet. Muligens fordi pasienten har klaget over munntørrhet etter å ha fått medisiner. Figur 2 viser at tannhelsepersonell har informert bedre om sammenhengen mellom munntørrhet og karies til den gruppen som tok medisiner og var plaget med munntørrhet. Når det gjelder gruppen med var plaget med munntørrhet og som hadde karies ved siste tannhelsekontroll, ser vi av figur 3 en tendens til at både fastleger og tannhelsepersonell har vært flinkere med informasjon når det gjelder sammenhenhengen mellom medisinbruk og munntørrhet. Figur 4 illustrerer også at tannhelsepersonell er mer oppmerksom på å opplyse om sammenheng mellom munntørrhet og karies hos de pasientene som er kariesaktive. Tallene fra anlyser av disse to gruppene må tolkes med forsiktighet på bakgrunn av lavt antall svar. 5

6 Figur 1. Respondenter (n= 48) som bruker medisiner og er munntørre. Fordeling av svar ang. informasjon / ikke informasjon vedrørende sammenhengen mellom munntørrhet og medisiner Figur 2.Rrespondenter (n=48) som bruker medisiner og er munntørre. Fordeling av svar angående informasjon / ikke informasjon vedrørende sammenhengen mellom munntørrhet og karies. 6

7 Figur 3. Respondenter (n = 26) som var munntørre og hadde karies. Fordeling av svar ang. mottatt informasjon / ikke informasjon vedrørende sammenhengen mellom medisiner og munntørrhet Figur 4: Respondenter (n=26) som var munntørr og som hadde karies. Fordeling av svar ang. mottatt informasjon / ikke informasjon vedr. sammenhengen mellom munntørrhet og karies 7

8 Oppsummering: Resultatene viser at 88 % av pensjonistene går til tannlegen for kontroll minst en gang i året. Dette viser at aktive pensjonister er opptatt av å ha en god munnhelse. De fleste har en eller flere av sine egne tenner og kun 9 % var helt uten egne tenner. Dette viser også at flere og flere av dagens eldre kommer til å beholde sine egne tenner i høy alder. Friske eldre er flinke til å pusse tennene regelmessig og ofte, men andelen som foretrekker elektrisk tannbørste er relativ liten. Elektrisk tannbørste er et godt hjelpemiddel, spesielt ved tap av egenomsorg. Det er derfor ingen ulempe om man venner seg til å bruke elektrisk tannbørste mens man er frisk og rask. 34 % av de med egne tenner hadde karies ved siste tannlegebesøk. Resultater fra egne og andre studier viser at det er en sammenheng mellom sammenhengen mellom økende alder, sykdom og kariesaktivitet. Tre fjerdedeler av deltagerne brukte medikamenter daglig, og nær 25% av deltagerne var plaget av munntørrhet. Som nevnt ovenfor er det gjerne de som bruker 4 eller flere medikamenter som føler seg munntørr. Dette er i tråd med internasjonale forskningsstudier. Både tannleger og fastleger er for dårlig til å informere om at medisiner kan forårsake munntørrhet. Det er uakseptabelt at 8

9 nærmere 70 % sier at de ikke har fått informasjon om dette. Det var en tendens til noe mer informasjon både fra tannlege og fastlege til den gruppen som led av munntørrhet og tok medisiner i forhold til gruppen som helhet. Man burde kunne forvente seg en langt høyre andel som hadde fått informasjon om dette problemet fra sin fastlege. Når det gjelder munntørrhet og risiko for karies, er heller ikke tannleger flinke nok til å informere sine pasienter. Kun 27% av pensjonistene hadde fått opplysning om risiko for karies av helsepersonell, hvorav 16% var blitt informert av tannhelsepersonell. Det er likevel positivt at tannleger er flinkere til informasjon viss pasineten er munntørr og har karies. Ca en fjerdedel har fått anbefalt fluortabletter og stort sett var informasjonen gitt av tannhelsepersonell. Fluortabletter er viktig for å stimulere spytt og for å forhindre karies. De fleste eldre vil etter hvert bruke flere medisiner daglig. Dette sammen med flere egne tenner, munntørrhet og risiko for karies, bør gjøre at både tannlehelsepersonell og fastleger blir flinkere til å informere om fordelene ved bruk av fluortabletter. Dessverre er det få av deltagerene som bruker fluortabletter til tross for at de har fått dette anbefalt. Ved tolkning av resultatene vedrørende informasjon, er det viktig å påpeke at dette er respondentenes egen oppfatning. Det er mulig at informasjon er gitt i langt større grad enn det 9

10 som fremkommer her, men det er tydeligvis ikke blitt oppfattet av respondentene. Konklusjon: Tannhelsepersonell er for dårlig til å informere om sammenhengen mellom medisiner, munntørrhet og karies. Vi hadde også ønsket at fastlegene hadde hatt større fokus på dette området, spesielt når det gjelder medisiner og munntørrhet. Fastlegene trenger også å oppdateres på sammenhengen mellom munntørrhet og økt kariesaktivitet. Både tannhelsepersonell og fastleger bør engasjere seg i lang større grad i problematikken vedrørende sykdom, polyfarmasi, munntørrhet og kariesaktivitet, samt hva man kan gjøre for å bevare en god munnhelse livet ut hos sine eldre pasienter. Dette er en oppgave som må gå på tvers av profesjonsgrensene viss vi skal lykkes. Kirsten Solemdal Tannlege, ph.d Rådgiver for pensjonistforbundet i munnhelsespørsmål Oslo

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M.

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M. eldre og Tannhelse Foto: Erik M. Sundt 100 101 Noe for deg? sammendrag Hva tilfører denne artikkelen? Studien viser at de fleste eldre i hjemmesykepleien i Oslo har egne tenner. Dårlig tannhelse kan få

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17 Arnhild Sunde Seim, Ellen Kveen, Henrik N. Jakobsen, Roy Heine Olsen og Tiril Willumsen Tannhelse og pasienter med hjemmetjenester En pilotstudie

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Selger Kjøper GEM/1/ Marius Bergan Ingvar Tjøstheim Januar, 2 Megler Markedsføringsportal NR-notat/NR Note Tittel/Title: Undersøkelse om markedsføring

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Den store barnehageundersøkelsen 2014

Den store barnehageundersøkelsen 2014 Den store barnehageundersøkelsen 2014 Forord I november 2014 gjennomførte vi for tredje gang Den Store Barnehage undersøkelsen (DSB 2014) 1. Undersøkelsen gikk ut til nesten 6000 norske barnehage ledere

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon...

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

RAPPORT HVA KAN FARMASØYTER

RAPPORT HVA KAN FARMASØYTER Torheim Pharmaceuticals AS Grundingen 6, 0262 OSLO +47 996 47 452 kontakt@torheim.no torheim.no RAPPORT HVA KAN FARMASØYTER Gjennom en spørreundersøkelse blant 197 norske farmasøyter har vi kartlagt farmasøytenes

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer