KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Bjørn Lian, Forfall: Tove Eliassen, Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, plan- og næringskonsulent, helse- og sosialsjef, Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Leif Krøyserth hadde permisjon fra kl 1300 til kl Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0018/06 06/00155 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0019/06 04/00197 STAKKVIK HAVN 0020/06 04/01018 BEVILGNING TIL MEDLEMSKAPET I TROMS REISELIV AS 0021/06 04/01090 KARLSØY TELE & ELEKTRO: SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 0027/06 05/00697 DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 FRITIDSPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 12/1, SKOGSFJORDVATN 0022/06 06/00163 KANDIDATER TIL STYRET FOR UNIVERSITETSSYKEHUSET 0023/06 06/00167 SERVICEERKLÆRING 0024/06 04/00313 NOR-FISHING - FISKERIMESSE 0025/06 02/00395 KAIAVGIFT - VANNVÅG

3 0026/06 06/00157 REFERAT SAKER 0028/06 06/00003 LÅN TIL PALLEFABRIKKEN, ENDRING AV VEDTAK 0029/06 06/00049 SMÅBÅTHAVN KRISTOFFERVALE TILSAGN LÅN/TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET /06 03/00145 SALG AV BAKKUM

4 0018/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollene fra møtene og godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollene fra møtene og godkjennes. 0019/06 STAKKVIK HAVN 1. Karlsøy kommune godkjenner avtalen om prosjektsamarbeid mellom Karlsøy kommune og Kystverket angående Stakkvik fiskerihavn. 2. Revidering av regulerings- og bebyggelsesplan for området igangsettes straks, jfr. pkt. 1.8 i avtalen. 3. Det søkes mulig samarbeid med annet reguleringsplanarbeid i området, jfr. boligfelt Stakkvik og utbyggingsplaner for Reinøy Eiendomsutvikling. 4. Det bevilges kr ,- til reguleringsarbeidet, som snarest legges ut på anbud. Utgiftene belastes prosjektet. 5. Følgende velges til kommunal byggekomite: Byggekomiteen starter sitt arbeid omgående. De får ansvar for å lyse ut anbud for byggeprosjektet. 7. Det forutsettes at opprinnelig finansieringsplan med deltakelse fra brukerne opprettholdes, jfr. K-sak 6/05.

5 8. Vedtaket er fattet med forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret. Forslag fra Leif Krøyserth: Pkt 7: Innstillingen utgår. Nytt pkt. 7: Det tas opp et kommunalt lån til 65 % av totale kostnader. Brukernes andel (33%) dekkes inn ved årlig leie. Rådmannen la fram følgende tilleggsforslag til innstillingens pkt. 7: Karlsøy kommune som eier av anlegget opptar et lån tilsvarende prosjektkostnader kr ,-, men med fradrag for merverdiavgift som refunderes. Statstilskuddet benyttes til nedbetaling av lånet. Brukernes finansieringsmedvirkning skal skje i form av langsiktige leieavtaler som dekker en tredjedel av prosjektkostnadene og med tillegg av drifts- og vedlikeholdskostnadene på anlegget. Leif Krøyserth trakk sitt forslag. Pkt. 5: Forslag til byggekomite: Hanny Ditlefsen Leif Krøysertk Asle Cebakk Komiteen konstituerer seg selv. Innstillingen med tilleggsforslag til pkt. 7 og byggekomite pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune godkjenner avtalen om prosjektsamarbeid mellom Karlsøy kommune og Kystverket angående Stakkvik fiskerihavn. 2. Revidering av regulerings- og bebyggelsesplan for området igangsettes straks, jfr. pkt. 1.8 i avtalen. 3. Det søkes mulig samarbeid med annet reguleringsplanarbeid i området, jfr. boligfelt Stakkvik og utbyggingsplaner for Reinøy Eiendomsutvikling. 4. Det bevilges kr ,- til reguleringsarbeidet, som snarest legges ut på anbud. Utgiftene belastes prosjektet. 5. Følgende velges til kommunal byggekomite: Hanny Ditlefsen, Leif Krøyserth og

6 Asle Cebakk 6. Byggekomiteen starter sitt arbeid omgående. De får ansvar for å lyse ut anbud for byggeprosjektet. 7. Det forutsettes at opprinnelig finansieringsplan med deltakelse fra brukerne opprettholdes, jfr. K-sak 6/05. Karlsøy kommune som eier av anlegget opptar et lån tilsvarende prosjektkostnader kr ,-, men med fradrag for merverdiavgift som refunderes. Statstilskuddet benyttes til nedbetaling av lånet. Brukernes finansieringsmedvirkning skal skje i form av langsiktige leieavtaler som dekker en tredjedel av prosjektkostnadene og med tillegg av drifts- og vedlikeholdskostnadene på anlegget. 8. Vedtaket er fattet med forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret. 0020/06 BEVILGNING TIL MEDLEMSKAPET I TROMS REISELIV AS 1. Det bevilges kr ,- til Troms Reiseliv AS i henhold til samarbeidsavtale mellom selskapet og Karlsøy kommune. 2. Beløpet, som skal dekke medlemskapet for 2006, belastes næringsfondet. 3. Den årlige medlemskontingenten innarbeides i kommunens driftsbudsjett fra og med medlemsåret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges kr ,- til Troms Reiseliv AS i henhold til samarbeidsavtale mellom selskapet og Karlsøy kommune. 2. Beløpet, som skal dekke medlemskapet for 2006, belastes næringsfondet. 3. Den årlige medlemskontingenten innarbeides i kommunens driftsbudsjett fra og med medlemsåret 2007.

7 0021/06 KARLSØY TELE & ELEKTRO: SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD Karlsøy Tele & Elektro AS ved Vigdis Johansen innvilges næringslån kr ,- samt opplæringstilskudd kr ,- i forbindelse med oppstart av tele- og elektrobedrift på Hansnes. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Tilskudd utbetales i henhold til dokumentasjon i forbindelse med kursdeltakelse. Asle Cebakk erklærte seg inhabil fordi han er styremedlem. Forslag fra Egil Fjellstad: Det innvilges næringslån kr ,- og opplæringstilskudd kr ,-. Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme avgitt for Egil Fjellstad sitt forslag. Karlsøy Tele & Elektro AS ved Vigdis Johansen innvilges næringslån kr ,- samt opplæringstilskudd kr ,- i forbindelse med oppstart av tele- og elektrobedrift på Hansnes. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Tilskudd utbetales i henhold til dokumentasjon i forbindelse med kursdeltakelse. 0027/06 DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 FRITIDSPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 12/1, SKOGSFJORDVATN

8 Vedtak i sak 27/05 opprettholdes. Vi kan ikke se at det er kommet nye momenter i klagen som tilsier en omgjøring av vedtaket. Saken oversendes fylkeslandbruksstyret i Troms for endelig avgjørelse Forslag fra Hanny Ditlefsen: Saken utsettes. Vedtatt mot 2 stemmer. Saken utsettes. 0022/06 KANDIDATER TIL STYRET FOR UNIVERSITETSSYKEHUSET Forslag fra Hanny Ditlefsen: Alf Lorentsen Helse- og sosialsjef Forslag fra Asle Cebakk: Hanny Ditlefsen Kandidatene velges.

9 Alf Lorentsen Hanny Ditlefsen 0023/06 SERVICEERKLÆRING Forslag fra Hanny Ditlefsen: Formannskapet ber administrasjonen jobbe videre med å lage forslag til serviceerklæring for Karlsøy kommune. Videre bør administrasjonen komme med forslag til hvilken avdeling/område man skal starte med. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapet ber administrasjonen jobbe videre med å lage forslag til serviceerklæring for Karlsøy kommune. Videre bør administrasjonen komme med forslag til hvilken avdeling/område man skal starte med. 0024/06 NOR-FISHING - FISKERIMESSE Karlsøy kommune deltar ikke på NOR-FISHING 2006 i Trondheim.

10 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune deltar ikke på NOR-FISHING 2006 i Trondheim. 0025/06 KAIAVGIFT - VANNVÅG Det bevilges kr 8000,- til ekstra kaiutgifter i Vannvåg i henhold til avtale mellom Troms fylkeskommune og Karlsøy kommune, som følge av anløp hurtigbåt. Utgiften belastes konto refusjon til andre, med overføring fra konto reserverte tilleggsbevilgninger. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Nytt pkt. 2: Ordfører må snarest få til møte med Fylkeskommunen for å avklare kommunens utgifter ved anløpene i Vannvåg. Innstillingen med forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges kr 8000,- til ekstra kaiutgifter i Vannvåg i henhold til avtale mellom Troms fylkeskommune og Karlsøy kommune, som følge av anløp hurtigbåt. Utgiften belastes konto refusjon til andre, med overføring fra konto reserverte tilleggsbevilgninger. 2. Ordfører må snarest få til møte med Fylkeskommunen for å avklare kommunens utgifter ved anløpene i Vannvåg.

11 0026/06 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning. Forslag fra Bjørn Lian: Vedr. referat sak nr. 2: Karlsøy formannskap ber administrasjonen se på praksis og regler for bruk av Hansnes småbåthavn og komme med forslag til et av de første formannskapsmøter. Innstillingen med forslaget fra Bjørn Lian ble enstemmig vedtatt. Referat sakene tas til etterretning. Karlsøy formannskap ber administrasjonen se på praksis og regler for bruk av Hansnes småbåthavn og komme med forslag til et av de første formannskapsmøter. 0028/06 LÅN TIL PALLEFABRIKKEN, ENDRING AV VEDTAK Punkt 1 i vedtak i f-sak 12/06 endres slik: 1. Polar Paller NUF, nystiftet selskap, ved Petter Evanger og Kenneth Rosèn innvilges lån i næringsfondet kr ,- til følgende nyinvesteringer: truck, lufttrykkanlegg og kostemaskin. Punkt 2 og 3 uendret.

12 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 1 i vedtak i f-sak 12/06 endres slik: 1. Polar Paller NUF, nystiftet selskap, ved Petter Evanger og Kenneth Rosèn innvilges lån i næringsfondet kr ,- til følgende nyinvesteringer: truck, lufttrykkanlegg og kostemaskin. Punkt 2 og 3 uendret. 0029/06 SMÅBÅTHAVN KRISTOFFERVALE TILSAGN LÅN/TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - Vedtak i f-sak 09/06 opprettholdes. Det gjøres oppmerksom på at tilsagnet må ses under ett. Om næringslån ikke benyttes, må tilsagn om tilskudd vurderes på nytt. Rådmannen endret sin innstilling slik: Om næringslån ikke benyttes, faller tilskuddsdelen bort. Innstillingen med endring enstemmig vedtatt. Vedtak i f-sak 09/06 opprettholdes. Det gjøres oppmerksom på at tilsagnet må ses under ett. Om næringslån ikke benyttes, faller tilskuddsdelen bort.

13 0030/06 SALG AV BAKKUM Rådmannen får fullmakt til å godkjenne bud under takst. Forslag fra Egil Fjellstad: Prisantydning kr ,-. Selges via megler. Rådmann og ordfører får fullmakt til å godkjenne bud.. Forslaget fra Egil Fjellstad ble enstemmig vedtatt. Prisantydning kr ,-. Selges via megler. Rådmann og ordfører får fullmakt til å godkjenne bud..

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 6/24/2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 10.03.2004 Tid: 11.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED LUNSJ I VINTERHAGEN

Detaljer