KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari Ann Myrvang Fra administrasjonen møtte: Rådmann, helse- og sosialsjef, kultur- og oppvekstsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kontorsjef Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0166/04 02/01053 KOMMUNENS EIENDOM 16/2 PÅ HERSØYA 0167/04 04/00197 STAKKVIK HAVN 0168/04 04/00783 KJØP AV EIENDOMMEN GNR. 41 BNR. 91 PÅ GAMNES 0169/04 04/00806 VANNLEDNING DALAN - BURØYSUND 0149/04 02/01732 BUDSJETT REHABILITERING VANNVÅG SVØMMEHALL 0146/04 04/00804 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0150/04 03/00420 FERGESAMBANDET 0152/04 03/01248 KOMMUNALT TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG BALLBINGE VANNAREID 0148/04 02/01955 HØYSPENTANLEGGET TIL BASESTASJON PÅ KVALKJEFTEN

3 0161/04 04/00762 SKRÅBILDEFOTOGRAFERING KARLSØY KOMMUNE 0162/04 04/00781 SØKNAD OM FRI SAKSBEHANDLING/FRADELING/REGULERING AV SKYTEBANE PÅ DÅFJORDEIDET 0160/04 04/00652 SØKNAD OM OVERFØRING AV TOMT G BNR. 2/78 TIL HOVEDBRUKET GBNR. 2/48, VANNAREID 0165/04 04/00849 REFERAT SAKER /04 04/00795 SALG AV BRAKKERIGG VED FERGELEIET PÅ VANNØYA 0001/04 04/00842 LEIE AV KAIPLASS I TORSVÅG - GUDMUND MIKKELSEN 0164/04 04/00828 SKOLEBYGNINGEN PÅ KARLSØYA 0159/04 04/00494 SØSØKNAD OM TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING AV LOKALER TIL UNGDOMMEN - KLAGE 0156/04 04/00281 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN /04 04/00413 TV-AKSJONEN 2004 HJERTEROM

4 0153/04 03/01366 RINGSMOLT 0147/04 02/00352 LINKSTASJON-REBBENESØY 0158/04 04/00454 TERTIALRAPPORTER /04 03/01028 KOMMUNAL KAI I STAKKVIK 0155/04 04/00779 KJELL ARILD OLSEN: SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET 0154/04 04/00043 ANG. SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET - HARRY PEDERSEN, REBBENES

5 0166/04 KOMMUNENS EIENDOM 16/2 PÅ HERSØYA Enighetsprotokoll ble underskrevet av Hansnes og omegn båtforening. Denne underskriften manglet fra før. Enighetsprotokoll ble underskrevet av Hansnes og omegn båtforening. Denne underskriften manglet fra før. 0167/04 STAKKVIK HAVN Bevilgning til forprosjekt for utbygging av Stakkvik havn vurderes i forbindelse med 2005 budsjettet og økonomiplanen. Forslag fra Thor Tøllefsen: Barlindhaug /Norfico engasjeres til forprosjektet innenfor ei ramme på kr ,- kr eks. mva. Frist må overholdes for søknad innen Enstemmig vedtatt.

6 Barlindhaug /Norfico engasjeres til forprosjektet innenfor ei ramme på kr ,- kr eks. mva. Frist må overholdes for søknad innen /04 KJØP AV EIENDOMMEN GNR. 41 BNR. 91 PÅ GAMNES 1. Karlsøy kommune kjøper eiendommen 41/91 på Gamnes for kr ,-. 2. Tomten knyttes til plassering av avfallscontainere. 3. Kostnadene belastes kapitalbudsjettet 2004, med overføring fra driftsbudsjettet renovasjon. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune kjøper eiendommen 41/91 på Gamnes for kr ,-. 2. Tomten knyttes til plassering av avfallscontainere. 3. Kostnadene belastes kapitalbudsjettet 2004, med overføring fra driftsbudsjettet renovasjon. 0169/04 VANNLEDNING DALAN - BURØYSUND Jan Hugo Sørensen inhabil i denne saken.

7 Formannskapet godkjenner at det avholdes avklarende drøftelser med Per A & Steinar Sørensen AS med sikte på å inngå kontrakt med firmaet for utførelse av ny hovedvannledning Dalan Burøysund. Dersom resultatet av avklarende drøftelser endrer de forutsetninger som er lagt til grunn for anbefalingen, godkjenner Formannskapet at det inngåes tilsvarende drøftelser med Antek AS. Saken utsettes til formannskapet Enstemmig Saken utsettes til formannskapet /04 BUDSJETT REHABILITERING VANNVÅG SVØMMEHALL 1. De innkomne anbud forkastes. 2. Ny kostnads- og finansieringsplan for rehabilitering av Vannvåg svømmehall vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett 2005 og økonomiplanen Forslag til vedtak: Saken utsettes til budsjettmøtet den

8 Saken utsettes til budsjettmøtet den /04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 0150/04 FERGESAMBANDET Forslag til vedtak: Det sendes et brev til TFDS der det presiseres at vedtak i sak 62/04 opprettholdes. Det er meget viktig at TFDS i samråd med Karlsøy kommune kommer fram til neste års fergeruter, jfr. vedtak nedenfor,

9 Formannskapet har i møte drøftet TFDS sine disponeringer av fergemateriell i Karlsøy den siste tiden. Formannskapet påpeker at Karlsøy er en av landets mest fergeavhengige kommuner. Fergesambandene er eneste forbindelse for innbyggerne, næringsliv og andre som reiser til/fra kommunen. Formannskapet ber om at samferdselsmyndighetene og TFDS i god tid før endringer drøfter med Karlsøy kommune disponering av fergemateriell. Enstemmig vedtatt. Det sendes et brev til TFDS der det presiseres at vedtak i sak 62/04 opprettholdes. Det er meget viktig at TFDS i samråd med Karlsøy kommune kommer fram til neste års fergeruter, jfr. vedtak nedenfor, Formannskapet har i møte drøftet TFDS sine disponeringer av fergemateriell i Karlsøy den siste tiden. Formannskapet påpeker at Karlsøy er en av landets mest fergeavhengige kommuner. Fergesambandene er eneste forbindelse for innbyggerne, næringsliv og andre som reiser til/fra kommunen. Formannskapet ber om at samferdselsmyndighetene og TFDS i god tid før endringer drøfter med Karlsøy kommune disponering av fergemateriell. 0152/04 KOMMUNALT TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG BALLBINGE VANNAREID 1. Søknaden fra Vannareid skole imøtekommes. Kommunen forskotterer det beløp det er gitt tilsagn om i spillemidler fra staten kroner Forskottering ut over kroner trekkes fra på den kommunale bevilgning til formålet.

10 Forslag til vedtak: 1. Kommunen forskotterer det beløp det er gitt tilsagn om i spillemidler fra staten kr ,-. 2. Prosjektet kan igangsettes straks. Enstemmig vedtatt. 1. Kommunen forskotterer det beløp det er gitt tilsagn om i spillemidler fra staten kr ,-. 2. Prosjektet kan igangsettes straks. 0148/04 HØYSPENTANLEGGET TIL BASESTASJON PÅ KVALKJEFTEN Karlsøy kommune inngår avtale med Troms Kraft om driftsleder for bassestasjonene på Kvalkjeften, jfr. vedlagte avtale. Avtalen godkjennes med oppstart Enstemmig som innstillingen. Karlsøy kommune inngår avtale med Troms Kraft om driftsleder for bassestasjonene på Kvalkjeften, jfr. vedlagte avtale. Avtalen godkjennes med oppstart /04

11 SKRÅBILDEFOTOGRAFERING KARLSØY KOMMUNE Karlsøy kommune slutter seg til prosjektet Skråbildefotografering sv kystlinjen i Karlsøy kommune. Nytt pkt. 2: Kommunal andel kr ,- belastes næringsfondet konto Innstillingen og nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune slutter seg til prosjektet Skråbildefotografering sv kystlinjen i Karlsøy kommune. 2. Kommunal andel kr ,- belastes næringsfondet konto /04 SØKNAD OM FRI SAKSBEHANDLING/FRADELING/REGULERING AV SKYTEBANE PÅ DÅFJORDEIDET Saken vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett Saken utsettes til budsjettmøtet Enstemmig vedtatt. Saken utsettes til budsjettmøtet

12 0160/04 SØKNAD OM OVERFØRING AV TOMT GBNR. 2/78 TIL HOVEDBRUKET GBNR. 2/48, VANNAREID Halvard Karslen får kjøpe tilbake tomt på 500 m2 på gnr. 2 og bnr. 78 for kr ,- samt omkostninger med overskjøting. Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. Saken oversendes kommunestyret. Halvard Karslen får kjøpe tilbake tomt på 500 m2 på gnr. 2 og bnr. 78 for kr ,- samt omkostninger med overskjøting. Saken oversendes kommunestyret. 0165/04 REFERAT SAKER Referatsakene tas til etterretning. Sak nr. 13 legges opp som egen sak i neste formannskap. Sak nr. 15 tas opp i møte med Solheim den Sak nr. 17 oversendes kommunikasjonsutvalget v/svein Egil Haugen Enstemmig vedtatt.

13 Referatsakene tas til etterretning med følgende endringer: Sak nr. 13 legges opp som egen sak i neste formannskap. Sak nr. 15 tas opp i møte med Solheim den Sak nr. 17 oversendes kommunikasjonsutvalget v/svein Egil Haugen 0163/04 SALG AV BRAKKERIGG VED FERGELEIET PÅ VANNØYA Karlsøy kommune selger ikke brakkeriggen ved fergeleiet på Vannøya før spesialavfallsmottak er avklart. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune selger ikke brakkeriggen ved fergeleiet på Vannøya før spesialavfallsmottak er avklart. 0001/04 LEIE AV KAIPLASS I TORSVÅG - GUDMUND MIKKELSEN Karlsøy kommune forlenger ikke avtalen om tillatelse til å fortøye privat flytebrygge i den kommunale kaien i Torsvåg. Avtalen opphører

14 Forslag til vedtak fra Freddy Mikkelsen: Saken utsettes for endelig avgjørelse inntil partene har hatt møte og befaring i Torsvåg. Som parter regnes driftsstyret for kommunal flytebrygge, representant fra formannskapet og Gudmund Mikkelsen. Forsalg fra Hanny Ditlefsen: Driftsstyret tar avgjørelsen om bruken av området. Freddy Mikkelsen sitt forslag ble vedtatt mot to stemmer. Saken utsettes for endelig avgjørelse inntil partene har hatt møte og befaring i Torsvåg. Som parter regnes driftsstyret for kommunal flytebrygge, representant fra formannskapet og Gudmund Mikkelsen. 0164/04 SKOLEBYGNINGEN PÅ KARLSØYA Svein Egil Haugen erklærte seg inhabil i saken. Forslag til vedtak: Karlsøy skole gis vederlagsfritt til Karlsøyfestivalen. Ordfører tar initiativ til et folkemøte på Karlsøy i forbindelse med overtakelsen. Møtet avholdes før neste kommunestyremøte i oktober. Enstemmig.

15 Karlsøy skole gis vederlagsfritt til Karlsøyfestivalen. Ordfører tar initiativ til et folkemøte på Karlsøy i forbindelse med overtakelsen. Møtet avholdes før neste kommunestyremøte i oktober. 0159/04 SØSØKNAD OM TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING AV LOKALER TIL UNGDOMMEN - KLAGE Freddy Mikkelsen inhabil i denne saken. Søknaden kan ikke imøtekommes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Søknaden kan ikke imøtekommes. 0156/04 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Forslag til vedtak: Saken utsettes til Enstemmig.

16 Saken utsettes til /04 TV-AKSJONEN 2004 HJERTEROM Søknaden kan ikke imøtekommes da det ikke er midler i budsjettet. Forslag til vedtak: Det bevilges kr 5000,- til aksjonen. Utgiftsføres konto innenfor skolesjefens budsjett. Enstemmig vedtatt. Det bevilges kr 5000,- til aksjonen. Utgiftsføres konto innenfor skolesjefens budsjett. 0153/04 RINGSMOLT Restbeløp kr ,- til anskaffelse av Ringsmolt, lånefinansieres.

17 Innstillingen enstemmig vedtatt. Restbeløp kr ,- til anskaffelse av Ringsmolt, lånefinansieres. 0147/04 LINKSTASJON-REBBENESØY Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. Avtalen med Troms Kraft om drift av høyspenningsanlegget til Stompedalstuva godkjennes, med oppstart Kostnadene belastes driftsbudsjettet til teknisk sektor, og innarbeides i 2005 budsjettet. Innstillingen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. Avtalen med Troms Kraft om drift av høyspenningsanlegget til Stompedalstuva godkjennes, med oppstart Kostnadene belastes driftsbudsjettet til teknisk sektor, og innarbeides i 2005 budsjettet.

18 0158/04 TERTIALRAPPORTER Tertialrapporten pr taes til etterretning. 2. Følgende investeringsprosjekter som er innarbeidet i 2004-budsjettet utsettes inntil videre: a. Burøysund industriområde b. Åbornes industriområde c. Stakkvik boligfelt d. Vannareid oppvekstsenter e. Branngarasje Hansnes Pkt. 1 Enstemmig vedtatt. Pkt. 2 Utsettes til neste møte Tertialrapporten pr taes til etterretning. 2. Utsettes til budsjettmøtet /04 KOMMUNAL KAI I STAKKVIK 1. Det settes i gang arbeid med å etablere en landingsplass for legeskyssbåten ved fergeleiet i Reinskar.

19 2. Det innhentes takst på kaien i Stakkvik med sikte på salg. 3. Dersom det kan sikres gode landingsforhold for legeskyssbåten ved fergeleiet i Reinskar, legges kaien ut for salg uten nevneverdige klausuler. 4. Eventuell salgssum for kaien skal benyttes til å gjennomføre innstillingens pkt Når kostnadsspørsmålet er avklart, forelegges saken for kommunestyret. Forslag fra Egil Fjellstad: 6. Det inngås en klausul om at kaien skal være åpen for allmenn ferdsel inkludert legebåt. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Kai i Stakkvik selges ikke før det er sikret sikker landingsplass for legebåten. Forslag fra Thor Tøllefsen: Saken utsettes inntil administrasjonen har innhentet kostnadsoverslag på landingsplass for legeskyssbåt på Reinskaret. Forslaget fra Thor Tøllefsen ble vedtatt mot 2 stemmer. Saken utsettes inntil administrasjonen har innhentet kostnadsoverslag på landingsplass for legeskyssbåt på Reinskaret. 0155/04 KJELL ARILD OLSEN: SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET

20 Kjell Arild Olsen, Grunnfjord, innvilges lån i næringsfondet kr ,- til finansiering av semitralle. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Sikkerhet: Pant i semitralle. Belastes konto: Innstillingen ble enstemmig vedtatt, men administrasjonen endret sikkerhet til gjeldsbrev. Kjell Arild Olsen, Grunnfjord, innvilges lån i næringsfondet kr ,- til finansiering av semitralle. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Belastes konto: /04 ANG. SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET - HARRY PEDERSEN, REBBENES Søknaden kan ikke imøtekommes da Næringsfondet ikke skal benyttes til finansiering av fiskeredskaper, drifts-/vedlikeholdsutgifter eller refinansiering. Jfr. Vedtekter for næringsfondet 5. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Søknaden kan ikke imøtekommes da Næringsfondet ikke skal benyttes til finansiering av fiskeredskaper, drifts-/vedlikeholdsutgifter eller refinansiering. Jfr. Vedtekter for næringsfondet 5.

21

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 24.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer