KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen, Liv Skogvoll, Marit Sørensen, Gudmund Mikkelsen, Freddy Mikkelsen, Kjell Lekang, Bjørn Lian, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Egil Fjellstad, Osvald Olsen, Tove Eliassen, Trine Thomassen, Leif Krøyserth Forfall: Liv Skogvoll permisjon fra kl Ingen merknader til innkallingen. Til saklista: Referat sak nr. 3 føres opp som egen sak nr 56/05 Referat sak nr. 19 føres opp som egen sak nr 57/05 Ingen flere merkander til sakliste og tilleggssakliste. Fra administrasjonen møtte: Rådmann, helse- og sosialsjef, kultur- og oppvekstsjef, kontorsjef, plan-og næringskonsulent, Frode Albrigtsen, Vidar Haug, Torgeir Bøe, Sverre Benum og Geir Olav Jensen Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0036/05 05/00959 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0037/05 03/00200 OPPVEKSTSENTER PÅ VANNAREID SKOLE - UTSKIFTING AV VINDUER 0038/05 05/00759 SALG AV AKSJER - DESTINASJON TROMSØ AS 0039/05 04/00719 NOFI TROMSØ AS: UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN I DÅFJORD 0040/05 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR /05 05/00508 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - BARNAS REPRESENTANT I DRIFTSUTVALGET 0042/05 05/00382 LANGSUNDFORBINDELSEN - KOMMUNEDELPLAN RV 863 HØRING 0043/05 05/00794 TILBAKEKJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ HANSNES, GBNR. 44/189

3 0044/05 04/00020 REDUKSJON AV VEILYS 0045/05 02/01068 VEDTEKTSENDRING - NÆRINGSFONDET 0046/05 05/00985 HØRING OM ENDRINGER I KOMMUNELOVEN 0047/05 05/00954 LEASING / KJØP AV TRAKTOR 0048/05 02/00995 ASFALTERING/ FAST DEKKE PÅ VEI 0049/05 05/00813 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL /05 03/01359 EIENDOMSSKATT 0051/05 05/00462 BUDSJETT /05 05/00960 REFERATSAKER 0053/05 03/00209 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 0054/05 05/00099 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

4 0055/05 05/00956 UNGDOMMENS HUS PÅ HANSNES

5 0036/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 0037/05 OPPVEKSTSENTER PÅ VANNAREID SKOLE - UTSKIFTING AV VINDUER Formannskapets vedtak i F-sak 137/05 tas til etterretning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak i F-sak 137/05 tas til etterretning.

6 0038/05 SALG AV AKSJER - DESTINASJON TROMSØ AS Karlsøy kommune selger sine aksjer i Destinasjon Tromsø. Midlene tilføres næringsfondet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune selger sine aksjer i Destinasjon Tromsø. Midlene tilføres næringsfondet. 0039/05 NOFI TROMSØ AS: UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN I DÅFJORD 1. Karlsøy kommune opptar lån kr 3 millioner til styrking av næringsfondet. Avdragstid 20 år. 2. NOFI Tromsø AS innvilges lån kr 3 millioner i næringsfondet til etablering av servicestasjon for oppdrett i Dåfjord. Rentevilkår tilsvarende den til enhver tid gjeldende innlånsrente kommunen har på sitt lån. Avdragstid 20 år, hvorav første år er avdragsfritt. Sikkerhet: Gjeldsbrev og selvskyldnerkausjon av NOFI Tromsø Eiendom AS. Forslag fra ordføreren: Saken trekkes, jfr. Kommuneloven 50.

7 Saken trekkes, jfr. Kommuneloven /05 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Fristen for å komme i gang på tomter som tildeles f.o.m og ut året, må være i gang med byggingen innen Tilleggsforslag fra Hanny Ditlefsen: Ordningen evalueres etter periodens utløp. Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Fristen for å komme i gang på tomter som tildeles f.o.m og ut året, må være i gang med byggingen innen Ordningen evalueres etter periodens utløp. 0041/05 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - BARNAS REPRESENTANT I DRIFTSUTVALGET Nina Bakken får fritak som barnas representant i driftsutvalget. Følgende ny representant velges: Forslag fra Freddy Mikkelsen. Følgende ny representant velges: Finn Harald Hansen, 9136 Vannareid Innstillingen og forslaget fra Freddy Mikkelsen ble enstemmig vedtatt.

8 Nina Bakken får fritak som barnas representant i driftsutvalget. Følgende ny representant velges: Finn Harald Hansen, 9136 Vannareid 0042/05 LANGSUNDFORBINDELSEN - KOMMUNEDELPLAN RV 863 HØRING 1. Kommunedelplan for RV 863 Langsundforbindelsen, som har ligget ute til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens 27-1, jfr. 20-5, 2. avsnitt, vedtaes slik: a. Karlsøy kommune går inn for at den undersjøiske tunnelen plasseres etter alternativ 2, Grågård Reinskard. b. Karlsøy kommune går inn for at det bygges ny vei ovenfor bebyggelsen i Stakkvika, jfr. alternativ B. c. Karlsøy kommune går inn for at det bygges nytt ferjeleie i Sætervika på nordspissen av Reinøya. d. For øvrig har ikke Karlsøy kommune noen merknader til forslaget til kommunedelplan for RV 863 Langsundforbindelsen. 2. Karlsøy kommune ber om at arbeidet med reguleringsplan for RV 863 Langsundforbindelsen straks starter opp. Vedtaket er fattet i medhold av bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Forslag fra Bjørn Lian: 1. a) etter alternativ 1 b. Rådmannens forslag til innstilling pkt 1 a ble vedtatt mot 2 stemmer som ble avgitt for Bjørn Lian sitt forslag.. Pkt. 1 b, c og d ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling til pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

9 1. Kommunedelplan for RV 863 Langsundforbindelsen, som har ligget ute til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens 27-1, jfr. 20-5, 2. avsnitt, vedtaes slik: a. Karlsøy kommune går inn for at den undersjøiske tunnelen plasseres etter alternativ 2, Grågård Reinskard. b. Karlsøy kommune går inn for at det bygges ny vei ovenfor bebyggelsen i Stakkvika, jfr. alternativ B. c. Karlsøy kommune går inn for at det bygges nytt ferjeleie i Sætervika på nordspissen av Reinøya. d. For øvrig har ikke Karlsøy kommune noen merknader til forslaget til kommunedelplan for RV 863 Langsundforbindelsen. 2 Karlsøy kommune ber om at arbeidet med reguleringsplan for RV 863 Langsundforbindelsen straks starter opp. Vedtaket er fattet i medhold av bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 0043/05 TILBAKEKJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ HANSNES, GBNR. 44/ Karlsøy kommune kjøper tilbake næringstomt, gnr. 44, bnr. 189 i Karlsøy, øverst mot nord på industriområdet på Hansnes, som kommunen solgte til Dåfjord Laks i Kjøpesummen, ca. kr ,-, belastes kapitalkonto. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune kjøper tilbake næringstomt, gnr. 44, bnr. 189 i Karlsøy, øverst mot nord på industriområdet på Hansnes, som kommunen solgte til Dåfjord Laks i Kjøpesummen, ca. kr ,-, belastes kapitalkonto.

10 0044/05 REDUKSJON AV VEILYS 1. Kommunestyret godkjenner at man viderefører drøftelser med Troms Kraft med sikte på overdragelse- og driftsavtale på kommunens veilysnett pr Driftsavtalen skal være på 10 år. 3. Kommunestyret forutsetter at kommunen har rett til å kjøpe tilbake veilysnettet etter utløp av driftsavtalen om 10 år. Tilbakekjøpsavtalen skal da hensynta de investeringer Troms Kraft har foretatt, med tilhørende avskrivninger som er foretatt i perioden. Videre skal man legge til grunn den kjøpesum som fastsettes når Troms Kraft overtar veilysnettet pr I forhandlingene skal det legges til grunn maksimalt 1300 lyspunkter. 5. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne avtalene med Troms Kraft, innenfor de rammer som er satt ovenfor. Herunder får formannskapet fullmakt til å godkjenne hvilke lyspunkter som ikke skal omfattes av avtalen, og derved ikke belaste kommunale budsjetter. 6. Hvis det ikke oppnåes enighet med Troms Kraft om de aktuelle avtaler, så får formannskapet i oppdrag å utarbeide forslag til kommunestyret på oppgradering og drift av veilysnettet, med maksimalt 1300 punkter. Pkt. 1 i innstillingen enstemmig vedtatt. Pkt 2 blir som følger: Avtaleutkastene legges fram for formannskapet og kommunestyret for slutt behandling. Enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret godkjenner at man viderefører drøftelser med Troms Kraft med sikte på overdragelse- og driftsavtale på kommunens veilysnett pr Avtaleutkastene legges fram for formannskapet og kommunestyret for slutt behandling.

11 0045/05 VEDTEKTSENDRING - NÆRINGSFONDET 1) Vedtekter for forvaltning av næringsfondet, sist endret i k-sak 44/02, forblir uendret. 2) Det innføres Retningslinjer ved bruk fra næringsfondet med følgende punkter: a) Fiskefartøy må som et minimum være dekket. Det innvilges ikke støtte til udekkede fartøyer. b) Det kan gis støtte i form av tilskudd inntil kr ,- til planlegging/ prosjektering av ny virksomhet, begrenset oppad til 50% av dokumenterte utgifter. c) Det kan gis støtte i form av tilskudd inntil kr 5.000,- til kurs/opplæring som har relevans for virksomhetens oppstart og drift, samt til etablererskole, begrenset oppad til 50% av dokumenterte utgifter. d) Det kan gis markedsføringstilskudd inntil kr 5.000,- i forbindelse med oppstart av ny virksomhet. e) Det kan gis opplæringstilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger fra Karlsøy kommune, etter lov om videregående utdanning, med følgende beløpsgrenser: Kr 7.500,- pr år dersom bedriften ligger i Karlsøy kommune. Kr 5.000,- pr år dersom bedriften ligger utenfor Karlsøy kommune. f) Utviklingslagene i kommunen kan gis tilskudd på inntil kr 5.000,- iht. søknad som skal inneholde regnskap for siste år, samt budsjett. g) Utkantbutikkstøtten, iht. Troms fylkeskommunes ordning, belastes næringsfondet. h). i). Forslag fra Gudmund Mikkelsen til pkt. 2 a: Det gis ikke finansiering til udekkede fartøyer. Innstillingen og forslaget fra Gudmund Mikkelsen ble enstemmig vedtatt.

12 1.)Vedtekter for forvaltning av næringsfondet, sist endret i k-sak 44/02, forblir uendret. 2.)Det innføres Retningslinjer ved bruk fra næringsfondet med følgende punkter: a) Fiskefartøy må som et minimum være dekket. Det ikke gis finansiering til udekkede fartøyer. b) Det kan gis støtte i form av tilskudd inntil kr ,- til planlegging/ prosjektering av ny virksomhet, begrenset oppad til 50% av dokumenterte utgifter. c)det kan gis støtte i form av tilskudd inntil kr 5.000,- til kurs/opplæring som har relevans for virksomhetens oppstart og drift, samt til etablererskole, begrenset oppad til 50% av dokumenterte utgifter. d) Det kan gis markedsføringstilskudd inntil kr 5.000,- i forbindelse med oppstart av ny virksomhet. e)det kan gis opplæringstilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger fra Karlsøy kommune, etter lov om videregående utdanning, med følgende beløpsgrenser: Kr 7.500,- pr år dersom bedriften ligger i Karlsøy kommune. Kr 5.000,- pr år dersom bedriften ligger utenfor Karlsøy kommune. f)utviklingslagene i kommunen kan gis tilskudd på inntil kr 5.000,- iht. søknad som skal inneholde regnskap for siste år, samt budsjett. g) Utkantbutikkstøtten, iht. Troms fylkeskommunes ordning, belastes næringsfondet. 0046/05 HØRING OM ENDRINGER I KOMMUNELOVEN Kommunestyret har følgende merknader til forslag om endringer i kommuneloven: Kommunestyret støtter forslaget om endringer i kommuneloven. Enstemmig vedtatt.

13 Kommunestyret støtter forslaget om endringer i kommuneloven. 0047/05 LEASING / KJØP AV TRAKTOR 1. Rådmannen får fullmakt til å gå til anskaffelse av 2 stk traktorer innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. 2. Anskaffelsen godkjennes gjennomført i Anskaffelsen finansieres med låneopptak. Forslag fra Bjørn Lian: Brøyting settes ut på anbud. Forslaget fikk 3 stemmer og falt. Forslaget fra rådmannen ble enstemmig vedtatt. 1. Rådmannen får fullmakt til å gå til anskaffelse av 2 stk traktorer innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. 2. Anskaffelsen godkjennes gjennomført i Anskaffelsen finansieres med låneopptak. 0048/05 ASFALTERING/ FAST DEKKE PÅ VEI 1. Karlsøy kommunestyre opptar drøftelser med Troms fylkeskommune med sikte på 100 % kommunal forskottering av utgiftene til oppgradering og asfaltering av fylkesveistrekningen i området Reinskard Nordre Stakkvik.

14 2. Den aktuelle veistrekningen skal tilsvare den delen av fylkesveien som blir erstattet av ny riksvei ovenfor Stakkvik, jfr. kommunedelplanen for RV 863 Langsundforbindelsen. 3. Kommunestyret setter en øvre kostnadsramme på 6 millioner kroner. 4. Kostnadene finansieres med låneopptak, og det forutsettes at det innvilges avdragsfrihet i 5 år. 5. Det forutsettes at det oppnåes forskotteringsavtale med Troms fylkeskommune, og at kommunens utlegg refunderes innen 5 år. Karlsøy kommune vil ikke kreve rente- eller priskompensasjon for forskotteringsperioden. 6. Arbeidet med oppgradering og asfaltering utføres på vanlig måte i regi av Statens Vegvesen. 7. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne forskotteringsavtalen innenfor rammene ovenfor. Forslag fra AP, H ot SV v/bent Gabrielsen: Til pkt. 5. Siste setning i innstillingen strykes. Falt mot 10 stemmer. Rådmannens innstilling ble ellers enstemmig vedtatt og punkt 5 ble vedtatt mot 8 stemmer. 1. Karlsøy kommunestyre opptar drøftelser med Troms fylkeskommune med sikte på 100 % kommunal forskottering av utgiftene til oppgradering og asfaltering av fylkesveistrekningen i området Reinskard Nordre Stakkvik. 2. Den aktuelle veistrekningen skal tilsvare den delen av fylkesveien som blir erstattet av ny riksvei ovenfor Stakkvik, jfr. kommunedelplanen for RV 863 Langsundforbindelsen. 3. Kommunestyret setter en øvre kostnadsramme på 6 millioner kroner. 4. Kostnadene finansieres med låneopptak, og det forutsettes at det innvilges avdragsfrihet i 5 år. 5. Det forutsettes at det oppnåes forskotteringsavtale med Troms fylkeskommune, og at kommunens utlegg refunderes innen 5 år. Karlsøy kommune vil ikke kreve rente- eller priskompensasjon for forskotteringsperioden. 6. Arbeidet med oppgradering og asfaltering utføres på vanlig måte i regi av Statens Vegvesen. 7. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne forskotteringsavtalen innenfor

15 rammene ovenfor. 0049/05 TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL Tertialrapporten pr taes til etterretning. 2. Forslag til budsjettreguleringer innenfor drifts- og kapitalbudsjettet 2005 godkjennes, jfr. vedlagte budsjettreguleringsskjemaer. 3 Fordelte pensjonskostnader utover normalpremien, det vil si premieavviket, dekkes inn ved tilsvarende budsjettreguleringer på de enkelte ansvarsområder. Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre disse budsjettreguleringene. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Tertialrapporten pr taes til etterretning. 2. Forslag til budsjettreguleringer innenfor drifts- og kapitalbudsjettet 2005 godkjennes, jfr. vedlagte budsjettreguleringsskjemaer. 3. Fordelte pensjonskostnader utover normalpremien, det vil si premieavviket, dekkes inn ved tilsvarende budsjettreguleringer på de enkelte ansvarsområder. Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre disse budsjettreguleringene. 0050/05 EIENDOMSSKATT 1. Det innføres eiendomsskatt fra på samtlige eiendommer i områder i kommunen som defineres som heilt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. 2. Følgende områder defineres som.. heilt eller delvis er utbygd. : a.. b..

16 c.. Forslag fra FRP, SP og KY: Det innføres ikke utvidet eiendomsskatt i Karlsøy kommune. Forslaget fra FRP, SP og KY ble vedtatt mot 1 stemme. Det innføres ikke utvidet eiendomsskatt i Karlsøy kommune. 0051/05 BUDSJETT Den framlagte selvkostkalkylen for 2006 for VAR-sektoren godkjennes. 2. Tidligere årsunderskudd på avløpssektoren, kr , dekkes inn slik at halvparten dekkes over kommunens driftsbudsjett de nærmeste 5 årene, mens den andre halvparten dekkes inn ved årlige avgiftsøkninger de nærmeste 5 årene. 3. Avgiftene endres slik med virkning fra , med årlig beløp, ekskl.mva: a. Abonnement vann bolig økes med 4 %, fra kr 1.687,- til kr 1755,- b. Tilknytningsavgift vann økes med 4 %, fra kr 2.249,- til kr 2.339,- c. Forbruksgebyr vann økes med 4 %, fra kr/m 3 3,37,- til kr/m 3 3,50,- d. Forbruksgebyr vann, Næring 1 < 1000 m 3 økes med 4 %, fra kr 1.687,- til kr 1.755,- e. Forbruksgebyr vann, Næring 2 < 5000 m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- f. Forbruksgebyr vann, Næring 3 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- g. Forbruksgebyr vann, Næring 4 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- h. Forbruksgebyr vann, Næring 5 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- i. Forbruksgebyr, Næring 6 > m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- j. Abonnement avløp bolig økes med 48 %, fra kr 1.746,- til kr 2.585,-

17 k. Abonnement avløp Næring økes med 48 %, fra kr 1.746,- til kr 2.585,- l. Forbruksgebyr avløp økes med 48 %, fra kr/m 3 3,03,- til kr/m 3 4,48,- m. Tilknytningsavgift avløp økes med 48 %, fra kr 2.426,- til kr 3.590,- n. Hytterenovasjon senkes med 5 %, fra kr 600,- til kr. 570,- o. Boligrenovasjonen økes med 15 %, fra kr 1.980,- til kr ,- p. Slam bolig holdes uforandret med kr. 889,- q. Slam hytte holdes uforandret med kr. 549,- r. Feieavgiften økes med 24 %, fra kr 203,- til kr 251,- 4. Punktet utgår jfr. vedtak i K-sak 50/ Nye investeringer og tiltak i 2006 planlegges slik: a. Renovering av veilysanleggene (hvis det inngåes avtale med Troms Kraft om overdragelse og drift, så utgår dette prosjektet) b. Brannstasjon Hansnes, areal 300 m2 inkl. strøsandlager, kostnad om lag 1 million kr. Aadministrasjonen kostnadsberegner ulike alternativer. c. Vannledning Hansnes- Stakkvik. Det forutsettes at prosjektet kan realiseres innenfor opprinnelig kostnadsplan, og at dette derved ikke belaster vannverkssektoren mer enn driften av dagens vannverk i Stakkvik. d. Kvalhausberg industriområde m/uttak og salg av steinmasser i 2006 uttak pr. bil. Framtidige uttak pr. båt forutsetter etablering av transportbånd og kaipir. e. Renovering Vannvåg svømmehall, med redusert kostnad ca. 6 7 mill. Administrasjonen utarbeider forslag til redusert utbygging. f. Stakkvik havn, med kostnad 5 mill kr, som finansieres med statstilskudd kr , egenandel fra brukerne kr og kommunal egenandel kr g. Kommunal forskuttering asfaltering fylkesvei Reinskard Stakkvik, jfr. særskilt K-sak. h. Åbornes industriområde. i. Glimbukta industriområde m/uttak og salg av grusmasser. j. Stakkvik boligfelt. k. Nytt boligfelt Hansnes. l. Ballbinge Stakkvik. m. Miljøstasjon Hansnes. n. Miljøstasjon Vannøy. 6. Kommunestyret vil vurdere bevilgninger i 2006 til nødstrømanlegg til Karlsøy omsorgssenter og Karlsøy adm.bygg/osk. Kostnad om lag kr. 7. Spørsmålet om kjøp av gravemaskin utsettes og vil bli vurdert nærmere av

18 kommunestyret under den endelige budsjettbehandlingen i desember Forslag fra Bent Gabrielsen: Pkt. 8: Alle boliger som etter lov kan tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg tilknyttes i løpet av 2006, jfr. Plan og bygningsloven. Forslag fra AP v/laila B. Johansen: Pkt. 9: Kommunen gjeninnfører ordningen med lærlingetilskudd for 2 lærlinger. Forslag fra ordføreren: Pkt. 5 utsettes til desembermøtet. Forslaget fra ordføreren og Laila B. Johansen oversendes formannskapet. Forslag fra Freddy Mikkelsen, jfr. forslag fra Bent Gabrielsen: De som fra før er tilknyttet privat vannverk, skal unngå å betale tilknytningsavgift. Forslaget fra Bent Gabrielsen ble ble vedtatt mot 8 stemmer. Forslaget fra Freddy Mikkelsen ble enstemmig vedtatt. 1. Den framlagte selvkostkalkylen for 2006 for VAR-sektoren godkjennes. 2. Tidligere årsunderskudd på avløpssektoren, kr , dekkes inn slik at halvparten dekkes over kommunens driftsbudsjett de nærmeste 5 årene, mens den andre halvparten dekkes inn ved årlige avgiftsøkninger de nærmeste 5 årene. 3. Avgiftene endres slik med virkning fra , med årlig beløp, ekskl.mva: a. Abonnement vann bolig økes med 4 %, fra kr 1.687,- til kr 1755,- b. Tilknytningsavgift vann økes med 4 %, fra kr 2.249,- til kr 2.339,- c. Forbruksgebyr vann økes med 4 %, fra kr/m 3 3,37,- til kr/m 3 3,50,- d. Forbruksgebyr vann, Næring 1 < 1000 m 3 økes med 4 %, fra kr 1.687,- til kr 1.755,-

19 e. Forbruksgebyr vann, Næring 2 < 5000 m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- f. Forbruksgebyr vann, Næring 3 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- g. Forbruksgebyr vann, Næring 4 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- h. Forbruksgebyr vann, Næring 5 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- i. Forbruksgebyr vann, Næring 6 > m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- j. Abonnement avløp bolig økes med 48 %, fra kr 1.746,- til kr 2.585,- k. Abonnement avløp Næring økes med 48 %, fra kr 1.746,- til kr 2.585,- l. Forbruksgebyr avløp økes med 48 %, fra kr/m 3 3,03,- til kr/m 3 4,48,- m. Tilknytningsavgift avløp økes med 48 %, fra kr 2.426,- til kr 3.590,- n. Hytterenovasjon senkes med 5 %, fra kr 600,- til kr. 570,- o. Boligrenovasjonen økes med 15 %, fra kr 1.980,- til kr ,- p. Slam bolig holdes uforandret med kr. 889,- q. Slam hytte holdes uforandret med kr. 549,- r. Feieavgiften økes med 24 %, fra kr 203,- til kr 251,- 4. Punktet utgår jfr. K-sak 50/05 5. Nye investeringer og tiltak i 2006 utsettes og behandles i kommunestyrets møte i desember Kommunestyret vil vurdere bevilgninger i 2006 til nødstrømanlegg til Karlsøy omsorgssenter og Karlsøy adm.bygg/osk. Kostnad om lag kr. 7. Spørsmålet om kjøp av gravemaskin utsettes og vil bli vurdert nærmere av kommunestyret under den endelige budsjettbehandlingen i desember Alle boliger som etter lov kan tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg tilknyttes i løpet av 2006, jfr. plan- og bygningsloven. 9. De som fra før av er tilknyttet privat vannverk, skal unngå å betale tilknytningsavgift. 10. Forslaget fra Laila B. Johansen om at kommunen gjeninnfører ordningen med lærlingetilskudd for 2 lærlinger oversendes formannskapet for behandling.

20 0052/05 REFERATSAKER Referatsakene tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. 0053/05 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT Kommunestyret tar årsmeldingen fra kontrollutvalget til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar årsmeldingen fra kontrollutvalget til orientering.

21 0054/05 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Kommunestyret fastsetter Plan for forvaltningsrevisjon i Karlsøy kommune i samsvar med saksfremlegg: Prioritering: Prosjektnavn: 1 Spesialundervisning i grunnskolen 2 Pleie og omsorg 3 Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet 4 Oppfølging av politiske vedtak 5 Ressursbruken i grunnskolen 2. Eventuelle endringer i planperioden kan foretas av kontrollutvalget. Notat til rådmannen fra helse- og sosialsjefen ble referert. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret fastsetter Plan for forvaltningsrevisjon i Karlsøy kommune i samsvar med saksfremlegg: Prioritering: Prosjektnavn: 1 Spesialundervisning i grunnskolen 2 Pleie og omsorg 3 Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet 4 Oppfølging av politiske vedtak 5 Ressursbruken i grunnskolen

22 2. Eventuelle endringer i planperioden kan foretas av kontrollutvalget. 0055/05 UNGDOMMENS HUS PÅ HANSNES 1. Haugjord leies ut til et Ungdommens hus, i første omgang i en prøveperiode på 6 måneder. 2. Formannskapet godkjenner leieavtale og aktivitetsplan. 3. Etter 6 måneder foretas en evaluering som forelegges formannskapet. 4. Eventuell videre utleie delegeres til formannskapet. Oppsigelsestiden bør være 3 måneder. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Haugjord leies ut til et Ungdommens hus, i første omgang i en prøveperiode på 6 måneder. 2. Formannskapet godkjenner leieavtale og aktivitetsplan 3. Etter 6 måneder foretas en evaluering som forelegges formannskapet. 4. Eventuell videre utleie delegeres til formannskapet. Oppsigelsestiden bør være 3 måneder Sak 56/05: FERGEFORBINDELSEN VANNØY HANSNES Referat sak nr. 3 kom opp som ekstrasak i møtet. Forslag fra AP v/bent Gabrielsen 1. Karlsøy kommunestyre ser meget alvorlig på den nedsatte kommunikasjonen mht. reisetid på fergeforbindelsen Hansnes Vannøy. 2. Karlsøy kommunestyre ber formannskapet få til et møte mellom Troms fylke, Statens Vegvesen og TFDS for og få til en akseptabel løsning på riksveisambandet Hansnes Vannøy. Enstemmig vedtatt.

23 VEDTAK: 1. Karlsøy kommunestyre ser meget alvorlig på den nedsatte kommunikasjonen mht. reisetid på fergeforbindelsen Hansnes Vannøy. 2. Karlsøy kommunestyre ber formannskapet få til et møte mellom Troms fylke, Statens Vegvesen og TFDS for og få til en akseptabel løsning på riksveisambandet Hansnes Vannøy. Sak 57/05: FYLKESVEI 304, HANSNES GRUNNFJORD. Forslag fra Egil Fjellstad: Samtlige fylkesveier i Karlsøy kommune bør være i klasse 2. For øvrig bør kommunestyres prioritering følges med hensyn til hvor det skal asfalteres. Forslag fra AP, H, SV v/svein Egil Haugen: Karlsøy kommune må arbeide aktivt for å få samtlige grusveier i Karlsøy med i fylkets plan for asfaltering de neste 4 årene. Enstemmig vedtatt, VEDTAK: 1. Samtlige fylkesveier i Karlsøy kommune bør være i klasse 2. For øvrig bør kommunestyres prioritering følges med hensyn til hvor det skal asfalteres. 2. Karlsøy kommune må arbeide aktivt for å få samtlige grusveier i Karlsøy med i fylkets plan for asfaltering de neste 4 årene.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 14.12.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 14.12.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 14.12.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: 18.05.2005 og 20.05.2005 Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.10.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0037/05 03/00200 OPPVEKSTSENTER PÅ VANNAREID SKOLE - UTSKIFTING AV VINDUER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0037/05 03/00200 OPPVEKSTSENTER PÅ VANNAREID SKOLE - UTSKIFTING AV VINDUER Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Tromsø Rådhus Møtedato: 01.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Hanny Ditlefsen, Gunhild Johansen, Øyvind Hilmarsen, Arild

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2013 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 11.05.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Monica Jensen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 6/24/2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, økonomisjefen, helse- og sosialsjef, kontorsjef, Hans Holmeslett

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, økonomisjefen, helse- og sosialsjef, kontorsjef, Hans Holmeslett Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 05.05.2004 PROTOKOLL Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle CEBAKK, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 21.11.2007 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Marit Sørensen, Mona Sørensen, Kristian Eldnes, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.03.2005 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil Haugen, Liv

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.04 Møtetid: Kl. 13:35 14:15 Fra saksnr. 115/04-121/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.20

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Arnulf Mortensen, Marit Sørensen, Roger Sørensen, Jan

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen,

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen, PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Rådhuset i Tromsø Møtedato: 18.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Gunhild Johansen, Arild Hausberg, Gunda Johansen, Kjell Sverre Myrvoll,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyriket, Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Svein Harald Tårnes, Elisabeth Johansen, Frank Harry

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Øyrike, Hansnes Møtedato: 01.03.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tilstede på møtet: KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Mork, Monica Jensen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

PROTOKOLL. Else Buchard fikk permisjon kl Lillian Ditlefsen fikk permisjon kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes,

PROTOKOLL. Else Buchard fikk permisjon kl Lillian Ditlefsen fikk permisjon kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Frank pettersen, Bjørnar Løvvold, Laila

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: HANSNES KRO Møtedato: 11.11.2003 Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad Faste medlemmer: Asle

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAP

REFERATSAKER FORMANNSKAP SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2011 Tilstede: Knut H. Olsen H Eli Skog AP Kjell Ove Larsen - SP Hanne Fredriksen Saml Geir Gjessing Frp vara for Rita Løkke Forfall: Rita

Detaljer