KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad Forfall: Bent Gabrielsen, Tove Eliassen Fra administrasjonen møtte: Rådmann og kontorsjef Svein Egil Haugen erklærte seg inhabil i sak 73/05- Salg av lærerbolig på Karlsøya. Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0068/05 05/00275 GODKJENNING AV PROTOKOLL /05 03/00196 SØKNAD OM FRITAK FOR ETABLERINGSKOSTNADER "SLETTMOBAKKEN" TI LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG 0070/05 02/00983 VANNØY SJØCAMPING - SØKNAD OM TILSKOTT TIL OPPLÆRING 0071/05 04/00460 GEIR-HELGE SCHJØLBERG: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SIKKERHETSUTSTYR 0072/05 04/01034 HENRY OG OTTO THOMASSEN: SØKNAD OM OMDISPONERING AV INNVILGET LÅN 0073/05 04/00995 SALG AV LÆRERBOLIG PÅ KARLSØYA 0074/05 05/00020 ELDREBOLIGEN "KVELDRO" 0075/05 05/00023 SØKNAD OM DRIFTSMIDLER TIL BYGDESENTRALEN VANNØY 0076/05 05/00166 SAMFERDSELPLAN FOR TROMS

3 0077/05 02/00751 NASJONAL TRANSPORTPLAN /05 05/00167 SØKNAD OM GRUNN/LEIE AV HAVNEPLASS I HANSNES HAVN 0079/05 05/00184 MÅNEDLIGE RAPPORTER ØKONOMI /05 05/00252 FULLFØRING AV VANN OG AVLØP NYBORG BOLIGFELT 0081/05 05/00289 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER 0082/05 05/00298 BUDSJETT TIL UNGDOMSRÅDET 0083/05 05/00276 REFERAT SAKER 0084/05 04/01032 KAI HANSEN / DIREKTØR'N BISTRO: SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE 0085/05 05/00026 MARION SØRENSEN - SØKNAD OM UTBETALING AV LÅN

4 0068/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG Protokollene fra møtet og godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollene fra møtet og godkjennes. 0069/05 SØKNAD OM FRITAK FOR ETABLERINGSKOSTNADER "SLETTMOBAKKEN" TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG Søknaden kan ikke imøtekommes. Forslag til vedtak fra Thor Tøllefsen: Søknaden fra Slettmobakken velforening imøtekommes. Utgiften belastes konto lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. Forslaget fra Thor Tøllefsen ble enstemmig vedtatt. Søknaden fra Slettmobakken velforening imøtekommes. Utgiften belastes konto lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger.

5 0070/05 VANNØY SJØCAMPING - SØKNAD OM TILSKOTT TIL OPPLÆRING Vannøy Sjøcamping innvilges opplæringsstøtte på kr ,-, det vil si kr 7.500,- x 3 personer, til opplæring av nye drivere. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis i henhold til dokumentasjon på gjennomført opplæring. Belastes næringsfondet, konto Forslag fra Thor Tøllefsen. Under forutsetning av avtale mellom leietaker og Vannøy Sjøcamping forefinnes, innvilges søknaden. Rådmannens innstilling og Thor Tøllefsens forslag ble enstemmig vedtatt. Vannøy Sjøcamping innvilges opplæringsstøtte på kr ,-, det vil si kr 7.500,- x 3 personer, til opplæring av nye drivere. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis i henhold til dokumentasjon på gjennomført opplæring. Belastes næringsfondet, konto Under forutsetning av avtale mellom leietaker og Vannøy Sjøcamping forefinnes, innvilges søknaden. 0071/05 GEIR-HELGE SCHJØLBERG: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SIKKERHETSUTSTYR Geir-Helge Schjølberg innvilges tilskudd kr 6.500,- fra næringsfondet til finansiering av sikkerhetsutstyr til fiskebåten. Belastes konto:

6 Forslag fra ordfører: Søknaden avslåes. Lån og tilskudd gis ikke til sikkerhetsutstyr. Ordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Søknaden avslåes. Lån og tilskudd gis ikke til sikkerhetsutstyr. 0072/05 HENRY OG OTTO THOMASSEN: SØKNAD OM OMDISPONERING AV INNVILGET LÅN 1. Lånebeløpet kr ,- i F-sak 222/04 opprettholdes. Lånet skal gå til forlengelse av eksisterende fartøy i partsrederiet, samt til inndekning av gammelt næringslån til samme fartøy, til rest ca kr ,-.Vanlige lånevilkår. Rente for tiden 2,9%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Belastes konto: PR Gåsegga II innvilges tilskudd kr ,- til forbedring av de sanitære forhold om bord. Belastes konto: Rådmannens innstilling falt mot 6 stemmer. Søknaden avslåes.

7 0073/05 SALG AV LÆRERBOLIG PÅ KARLSØYA Karlsøy kommune selger lærerboligen til høystbydende. Administrasjonen får fullmakt til å akseptere bud. Forslag fra Thor Tøllefsen: Boligen selges til Karlsøyfestivalen for kr , -. Forslaget fra Thor Tøllefsen enstemmig vedtatt. Boligen selges til Karlsøyfestivalen for kr , /05 ELDREBOLIGEN "KVELDRO" Boligen Kveldro leies ut til en bestemt bruker i helseetaten. Forslag fra Thor Tøllefsen: Boligen selges til høystbydende. Forslaget fra Thor Tøllefsen vedtatt mot 3 stemmer. Boligen selges til høystbydende.

8 0075/05 SØKNAD OM DRIFTSMIDLER TIL BYGDESENTRALEN VANNØY Klagen kan ikke imøtekommes da det ikke er midler til dette i budsjettet for Forslag fra Thor Tøllefsen: Saken utsettes og forberedes til neste møte. Saken utsettes og forberedes til neste møte. 0076/05 SAMFERDSELPLAN FOR TROMS Forslag til vedtak: Karlsøy kommune ber Troms fylkesting om at samferdselsplanen for Troms for og Troms fylkesvegplan for hensynta de store utfordringer Karlsøy har, jfr. Vedlagte samferdselsnotat. Karlsøy kommune ber Troms fylkesting om at samferdselsplanen for Troms for og Troms fylkesvegplan for hensynta de store utfordringer Karlsøy har, jfr. Vedlagte samferdselsnotat.

9 0077/05 NASJONAL TRANSPORTPLAN Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: Saken utsettes til neste møte. Saken utsettes til neste møte. 0078/05 SØKNAD OM GRUNN/LEIE AV HAVNEPLASS I HANSNES HAVN Langsund andelsfiskarlag får leie plass for å etablere /legge ut flytekaier i havna som omsøkt. Likeså får Hans-Erling Sørensen leie plass for å etablere/legge ut flytekai som omsøkt på følgende vilkår: 1. Det må utarbeides bestemmelser for bruken av flytekaiene. 2. Øvrige leievilkår fastsettes av Rådmannen. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Nytt pkt. 2: Forslag til leievilkår legges fram for formannskapet i neste møte. Rådmannens innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt. Forslaget fra Hanny Ditlefsen til nytt pkt 2 enstemmig vedtatt.

10 Langsund andelsfiskarlag får leie plass for å etablere /legge ut flytekaier i havna som omsøkt. Likeså får Hans-Erling Sørensen leie plass for å etablere/legge ut flytekai som omsøkt på følgende vilkår: 1. Det må utarbeides bestemmelser for bruken av flytekaiene. 2. Forslag til leievilkår legges fram for formannskapet i neste møte. 0079/05 MÅNEDLIGE RAPPORTER ØKONOMI 2005 Rapporten tas til etterretning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rapporten tas til etterretning. 0080/05 FULLFØRING AV VANN OG AVLØP NYBORG BOLIGFELT 1. Vann- og avløpsnettet i Nyborg boligfelt utvides i samsvar med forslag fra Anleggskontoret, jfr. notat datert Kostnadene kr ,- finansieres ved at posten Salg av fast eiendom økes fra kr ,- til kr ,-. 3. Prosjektet gjennomføres i Formannskapet godkjenner at prosjektet starter opp umiddelbart, slik at aktuelle tomtesøkere kan starte opp sine boligprosjekter våren 2005.

11 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Vann- og avløpsnettet i Nyborg boligfelt utvides i samsvar med forslag fra Anleggskontoret, jfr. notat datert Kostnadene kr ,- finansieres ved at posten Salg av fast eiendom økes fra kr ,- til kr ,-. 3. Prosjektet gjennomføres i Formannskapet godkjenner at prosjektet starter opp umiddelbart, slik at aktuelle tomtesøkere kan starte opp sine boligprosjekter våren /05 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER 1. Etter hvert som nåværende leasingkontrakter for kommunale biler utgår skal som hovedregel ikke leasingavtalene fornyes, men kommunen kjøper inn nye varebiler. Der transportbehov tilsier stor eller spesialtilpasset varebil kan leasing fortsatt vurderes. 2. Det forutsettes at regler for kommunale innkjøp følges. 3. Nye biler finansieres med låneopptak. Lånekostnader dekkes inn ved innsparing i leasingutgifter. 4. Hvis ikke særskilte behov foreligger kjøpes inn 2 seters varebiler i prisklasse ,- ekskl. mva. Forslag til vedtak: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Saken utsettes.

12 0082/05 BUDSJETT TIL UNGDOMSRÅDET Forslag til vedtak: Det bevilges kr ,- til ungdomsrådet. Utgiften overføres fra posten reserverte tilleggsbevilgninger. Det bevilges kr ,- til ungdomsrådet. Utgiften overføres fra posten reserverte tilleggsbevilgninger. 0083/05 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning. Forslag til vedtak: Referat sak nr. 6 legges fram som egen sak i neste formannskap. Referat sakene tas til etterretning. Referat sak nr. 6 legges fram som egen sak i neste formannskap.

13 0084/05 KAI HANSEN / DIREKTØR'N BISTRO: SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE Karlsøy kommune viker prioritet med vår obligasjon kr ,- i gnr. 44 bnr. 129 i Karlsøy, til fordel for ny pantobligasjon kr ,- i Sparebank1 Nord-Norge. Det forutsettes at Sparebank1 Nord-Norges obligasjon kr ,- slettes, slik at Karlsøy kommune har 2.prioritets pant etter Sparebank1 Nord-Norge kr ,-. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune viker prioritet med vår obligasjon kr ,- i gnr. 44 bnr. 129 i Karlsøy, til fordel for ny pantobligasjon kr ,- i Sparebank1 Nord-Norge. Det forutsettes at Sparebank1 Nord-Norges obligasjon kr ,- slettes, slik at Karlsøy kommune har 2.prioritets pant etter Sparebank1 Nord-Norge kr , /05 MARION SØRENSEN - SØKNAD OM UTBETALING AV LÅN Lån og tilskudd utbetales ikke før vilkår i F-sak 33/05 er oppfylt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Lån og tilskudd utbetales ikke før vilkår i F-sak 33/05 er oppfylt.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 6/24/2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 10.03.2004 Tid: 11.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED LUNSJ I VINTERHAGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer