KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen, Bent Gabrielsen. Faste medlemmer: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen. Forfall: Per Åsmund Pettersen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen Varamedlemmer: Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Bent Gabrielsen. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Jan Hugo Sørensen, Økonomisjef Sverre Benum. Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 63/03 ble behandlet først. Anne K. Giæver møtte etter behandlingen av sak 63/03, kl Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Heidi Hansen servicemedarbeider

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/03 03/00292 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0043/03 03/00130 TROMS FYLKESVEIPLAN /03 03/00151 HANNE LARSEN: SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL BRANNVARSLING 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS 0046/03 03/00293 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I TROMS OG FINNMARK 0047/03 03/00319 SØKNAD OM OVERTAGELSE AV FLYTEBRYGGE- KARLSØY KOMMUNE 0048/03 03/00313 REFERAT - SAKER 0049/03 03/00320 JORDLOVS- OG KONSESJONSSAKER - REFERAT 0050/03 03/00338 FRANK NIKOLAISEN: SØKNAD OM FISKEBÅTFINANSIERING

3 0051/03 03/00341 REMI LARSEN: SØKNAD OM LÅN TIL FISKEBÅT 0052/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR /03 03/00306 JOHN-KYRRE SOLBERG: LÅN/TILSKUDD TIL TRANSPORTFIRMA 0054/03 03/00305 LEIF MAGNE JOHANSEN: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV VEDMASKIN 0055/03 03/00295 ARNE HANSEN: OVERTAKELSE AV NÆRINGSLÅN 0056/03 03/00304 MELDING/KONSESJONSPLIKT DATATILSYNET 0057/03 02/01958 LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG 0058/03 03/00166 BUNNKJETTINGER 0059/03 03/00036 DEKNING AV UTGIFTER VED KONSEKVENSUTREDNING REGULERINGSPLAN I SKÅNINGSBUKT 0060/03 02/02210 FYLKESPLAN FOR TROMS /03 03/00350 UTVIDELSE AV FASTNETT TIL BREDBÅND

4 0062/03 03/00260 SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL NÆRINGSFORMÅL GBNR. 38/163, STAKKVIK ARNE-BJØRN LOCKE RTSEN 0063/03 02/00069 KJØP AV VANNVÅG FORRETNINGSBYGG 0064/03 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE - PETROLEUMSGRUPPA 0065/03 02/01239 ETABLERING LYD-BILDE-STUDIO, VIDERE FRAMDRIFT

5 0042/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollene fra møtet og godkjennes. Innstillingen ble enstmmig vedtatt. Protokollene fra møtet og godkjennes. 0043/03 TROMS FYLKESVEIPLAN Forslag fra Thor Tøllefsen: Det er uholdbart i 2003 at vi ennå har dårlige grusveger i kommunen. Skal kommunens næringsliv kunne utvikle seg til å bli en livskraftig aktør i kommunen, så må fylkesvegene i kommunen oppgraderes med fast dekke. Man skal ikke glemme at Karlsøy kommune var en foregangskommune når det gjaldt forskuddtering av fylkesveger i kommunen. Om kommunen skal ha muligheten til å utvikle kommunen positivt, så må det et krafttak til. På denne bakgrunn vil Karlsøy kommune ta kontakt med vegkontoret i Troms med den hensikt å være med i en økonomisk pakke, der kommunen og vegkontoret kan diskutere en delingsmodell. Likeså vil kommunen også ta med de planer som kommunen og fylkeskommunen har hatt i flere år, Langsundforbindelsen. Denne forbindelsen vil på sikt også kunne spare store utgifter til fergetransport som også kan brukes til å styrke kommunikasjonene i kommunen. Med dette

6 vedtak håper Karlsøy kommune at vegkontoret og fylkeskommunen tar kommunens innspill på en positiv måte. Vi ser i dag at den befolkning som bor på de plasser som i dag har så dårlig vegstandard allerede nå vurderer å flytte, og da flytter de ut av kommunen. Dette kan ikke og skal ikke være løsninger som både kommunen, vegkontoret og fylkeskommunen kan godta. O m Karlsøy kommune atter en gang skal bli sist i rekken når prioritering av fylkesveger blir vedtatt, må bevilgende myndigheter ta ansvaret for den befolkning som kommunen har hatt inntil nå. Forslaget fra Thor Tøllefsen ble enstemmig vedtatt. Det er uholdbart i 2003 at vi ennå har dårlige grusveger i kommunen. Skal kommunens næringsliv kunne utvikle seg til å bli en livskraftig aktør i kommunen, så må fylkesvegene i kommunen oppgraderes med fast dekke. Man skal ikke glemme at Karlsøy kommune var en foregangskommune når det gjaldt forskuddtering av fylkesveger i kommunen. Om kommunen skal ha muligheten til å utvikle kommunen positivt, så må det et krafttak til. På denne bakgrunn vil Karlsøy kommune ta kontakt med vegkontoret i Troms med den hensikt å være med i en økonomisk pakke, der kommunen og vegkontoret kan diskutere en delingsmodell. Likeså vil kommunen også ta med de planer som kommunen og fylkeskommunen har hatt i flere år, Langsundforbindelsen. Denne forbindelsen vil på sikt også kunne spare store utgifter til fergetransport som også kan brukes til å styrke kommunikasjonene i kommunen. Med dette vedtak håper Karlsøy kommune at vegkontoret og fylkeskommunen tar kommunens innspill på en positiv måte. Vi ser i dag at den befolkning som bor på de plasser som i dag har så dårlig vegstandard allerede nå vurderer å flytte, og da flytter de ut av kommunen. Dette kan ikke og skal ikke være løsninger som både kommunen, vegkontoret og fylkeskommunen kan godta. Om Karlsøy kommune atter en gang skal bli sist i rekken når prioritering av fylkesveger blir vedtatt, må bevilgende myndigheter ta ansvaret for den befolkning som kommunen har hatt inntil nå.

7 0044/03 HANNE LARSEN: SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL BRANNVARSLING Hanne Larsen, Nordeidet, innvilges personlig lån kr til finansiering av egenkapital til brannvarslingsanlegg for driftsbygning. Lånet gis på følgende vilkår: Lånet slås sammen med tidligere lån til Hanne Larsen, med samme tilbakebetalingstid som opprinnelig lån, dvs. økte terminbeløp. Rente f.t. 7,8%. Belastes næringsfondet: Forslag fra Bent Gabrielsen: Søknaden avslås. Det vises til den allerede gunstige finansieringen fra Gjensidige Nor samt vedtak i kommunestyret 20/6-02, sak 44/02, samt senere praksis om at det skal føres en meget restriktiv politikk når det gjelder lån. Innstillingen ble vedtatt mot en stemme avgitt for forslaget fra Bent Gabrielsen. Hanne Larsen, Nordeidet, innvilges personlig lån kr til finansiering av egenkapital til brannvarslingsanlegg for driftsbygning. Lånet gis på følgende vilkår: Lånet slås sammen med tidligere lån til Hanne Larsen, med samme tilbakebetalingstid som opprinnelig lån, dvs. økte terminbeløp. Rente f.t. 7,8%. Belastes næringsfondet:

8 0045/03 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Renovasjonssatsene for hytter og fritidshus for 2002 reduseres tilsvarende de nye satsene i kroner som vedtaes for De aktuelle abonnentene godskrives for denne reduksjonen. Renovasjonssatsene for hytter og fritidshus for 2002 reduseres tilsvarende de nye satsene i kroner som vedtaes for De aktuelle abonnentene godskrives for denne reduksjonen. 0046/03 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I TROMS OG FINNMARK Søknaden kan ikke imøtekommes da det ikke er midler på budsjettet til slike tilskudd.

9 Søknaden kan ikke imøtekommes da det ikke er midler på budsjettet til slike tilskudd. 0047/03 SØKNAD OM OVERTAGELSE AV FLYTEBRYGGE - KARLSØY KOMMUNE Flytebryggen på Bromnes lyses ut for salg. Nytt pkt. 2: Den gamle flytebryggen i Skåningsbukt lyses også ut for salg. Nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Flytebryggen på Bromnes lyses ut for salg. 2. Den gamle flytebryggen i Skåningsbukt lyses også ut for salg. 0048/03 REFERAT SAKER Referat sakene taes til etterretning,

10 Referat sakene taes til etterretning. 0049/03 JORDLOVS- OG KONSESJONSSAKER - REFERAT Jordlovs- og konsesjonssakene tas til etterretning. Jordlovs- og konsesjonssakene tas til etterretning. 0050/03 FRANK NIKOLAISEN: SØKNAD OM FISKEBÅTFINANSIERING

11 1. Frank Nikolaisen innvilges næringslån kr til finansiering av fiskefartøyet Hanne-Judit. 2. Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. 3. Før utbetaling må kjøpekontrakt fremlegges og finansiering være i orden. 4. Belastes næringsfondet: Frank Nikolaisen innvilges næringslån kr til fin ansiering av fiskefartøyet Hanne-Judit. 2. Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. 3. Før utbetaling må kjøpekontrakt fremlegges og finansiering være i orden. 4. Belastes næringsfondet: /03 REMI LARSEN: SØKNAD OM LÅN TIL FISKEBÅT 1. Remi Larsen innvilges næringslån kr til kjøp av fiskefartøy Hansen jr. 2. Vanlige vilkår, det vil si 10 års nedbetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. Finansieringen må være i orden før lånet utbetales. 3. Sikkerhet: Lånet sikres med 2. prioritets pant i fartøyet. Belastes næringsfondet:

12 1. Remi Larsen innvilges næringslån kr til kjøp av fiskefartøy Hansen jr. 2. Vanlige vilkår, det vil si 10 års nedbetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. Finansieringen må være i orden før lånet utbetales. 3. Sikkerhet: Lånet sikres med 2. prioritets pant i fartøyet. Belastes næringsfondet: /03 JAN JOHANNESSEN: SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Jan Johannessen innvilges lån til egenkapital kr til anskaffelse av nytt fiskefartøy. Kjøpekontrakt i underskrevet form må foreligge før utbetaling, samt at finansiering må være i orden. Vanlige vilkår: 10 års nedbetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. Belastes næringsfondet: Saken utsettes. Administrasjonen utreder nærmere om næringsfondet bør finansiere prosjekter der en reder blir eier av flere båter. Enstemmig vedtatt.

13 Saken utsettes. Administrasjonen utreder nærmere om næringsfondet bør finansiere prosjekter der en reder blir eier av flere båter. 0053/03 JOHN-KYRRE SOLBERG: LÅN/TILSKUDD TIL TRANSPORTFIRMA 1. John-Kyrre Solberg innvilges næringslån kr til kjøp av trailer. Vanlige vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente p.t. 7,8%. Kjøpekontrakt eller lignende dokument må framlegges før utbetaling. 2. Solberg innvilges et markedsføringstilskudd på kr Belastes næringsfondet, lån , tilskudd John-Kyrre Solberg innvilges næringslån kr til kjøp av trailer. Vanlige vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente p.t. 7,8%. Kjøpekontrakt eller lignende dokument må framlegges før utbetaling. 2. Solberg innvilges et markedsføringstilskudd på kr Belastes næringsfondet, lån , tilskudd

14 0054/03 LEIF MAGNE JOHANSEN: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV VEDMASKIN Søknaden avslås. Det vises til vedtak i kommunestyret , sak 44/02, samt til senere praksis, om at det skal føres en meget restriktiv politikk når det gjelder investeringstilskudd. Søknaden avslås. Det vises til vedtak i kommunestyret , sak 44/02, samt til senere praksis, om at det skal føres en meget restriktiv politikk når det gjelder investeringstilskudd. 0055/03 ARNE HANSEN: OVERTAKELSE AV NÆRINGSLÅN Arne Hansen overtar Kurt Eriksens andel av næringslån, opprinnelig kr , innvilget til de to i fellesskap under firmanavnet PR Skjoldmøen til finansiering av fiskefartøyet AK Senior.

15 Arne Hansen overtar Kurt Eriksens andel av næringslån, opprinnelig kr , innvilget til de to i fellesskap under firmanavnet PR Skjoldmøen til finansiering av fiskefartøyet AK Senior. 0056/03 MELDING/KONSESJONSPLIKT DATATILSYNET Karlsøy kommune bevilger inntil kr ,- eks.mva til konsulentbistand vedr. datasikkerhet. Belastes ansvar 109 administrasjon med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. Karlsøy kommune bevilger inntil kr ,- eks.mva til konsulentbistand vedr. datasikkerhet. Belastes ansvar 109 administrasjon med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. 0057/03 LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG 1. Karlsøy kommune bekrefter at det er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at statstilskuddet mottas på de vilkår som er satt.

16 2. Det settes i gang arbeid med å utarbeide reguleringsplan for Torsvåg/Koja m/havneområde. 3. Det engasjeres ekstern bistand for utarbeidelse av reguleringsplanen. Rådmannen bes innhente pristilbud fra aktuelle konsulentfirma. 4. Det etableres et driftsstyre på 3 medlemmer. Vannareid Fiskarlag har oppnevnt Johnny Karlsen, 9136 Vannareid. Som Karlsøy kommunes representanter oppnevnes: Som Karlsøy kommunes representanter oppnevnes: Sigmund Bjørndal, 9135 Vannvåg Anita Ytterland, 9136 Vannareid Enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune bekrefter at det er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at statstilskuddet mottas på de vilkår som er satt. 2. Det settes i gang arbeid med å utarbeide reguleringsplan for Torsvåg/Koja m/havneområde. 3. Det engasjeres ekstern bistand for utarbeidelse av reguleringsplanen. Rådmannen bes innhente pristilbud fra aktuelle konsulentfirma. 4. Det etableres et driftsstyre på 3 medlemmer. Vannareid Fiskarlag har oppnevnt Johnny Karlsen, 9136 Vannareid. Som Karlsøy kommunes representanter oppnevnes: Sigmund Bjørndal, 9135 Vannvåg Anita Ytterland, 9136 Vannareid

17 0058/03 BUNNKJETTINGER 1. Karlsøy kommune beklager sterkt at Kystverket 5. Distrikt legger opp til at kommunen/brukerne skal overta ansvaret for drift og vedlikehold av bunnkjettingssysteme i kommunen. Karlsøy kommune er av den oppfatning at dette må være et statlig ansvar inntil at det er etablert andre og mer sikre ordninger med flytekaier m.v. 2. Staten må øke bevilgningene over kap post 60, slik at arbeidet med å få utbygd sikre løsninger med flytekaier i fiskerihavnene kan skje i et raskere tempo en nå. 3. Karlsøy kommune, sammen med brukerne, ber om et snarlig møte med Kystverket 5. Distrikt, for å drøfte denne sak slik at bunnkjettingene ikke blir fjernet uten at det er etablert andre løsninger. 1. Karlsøy kommune beklager sterkt at Kystverket 5. Distrikt legger opp til at kommunen/brukerne skal overta ansvaret for drift og vedlikehold av bunnkjettingssysteme i kommunen. Karlsøy kommune er av den oppfatning at dette må være et statlig ansvar inntil at det er etablert andre og mer sikre ordninger med flytekaier m.v. 2. Staten må øke bevilgningene over kap post 60, slik at arbeidet med å få utbygd sikre løsninger med flytekaier i fiskerihavnene kan skje i et raskere tempo en nå.

18 3. Karlsøy kommune, sammen med brukerne, ber om et snarlig møte med Kystverket 5. Distrikt, for å drøfte denne sak slik at bunnkjettingene ikke blir fjernet uten at det er etablert andre løsninger. 0059/03 DEKNING AV UTGIFTER VED KONSEKVENSUTREDNING REGULERINGSPLAN I SKÅNINGSBUKT Formannskapet bevilger kr ,- eks. mva. for konsekvensutredning i forbindelse med regulering av steinbrudd i Skåningsbukt, samt eventuelle dokumenterte kostnader ved befaringer med berørte parter, annonsering, kopieringskostnader m.v. Formannskapet bevilger kr ,- eks. mva. for konsekvensutredning i forbindelse med regulering av steinbrudd i Skåningsbukt, samt eventuelle dokumenterte kostnader ved befaringer med berørte parter, annonsering, kopieringskostnader m.v. 0060/03 FYLKESPLAN FOR TROMS

19 1. Formannskapet gir innspill til høringsuttalelse på fylkesplanen. 2. Administrasjonen får fullmakt til å utforme høringsuttalelsen ut fra de innspill formannskapet gir. 1. Formannskapet gir innspill til høringsuttalelse på fylkesplanen. 2. Administrasjonen får fullmakt til å utforme høringsuttalelsen ut fra de innspill formannskapet gir. 0061/03 UTVIDELSE AV FASTNETT TIL BREDBÅND 1. Det inngås avtale med Itet/Catch om å etablere en 2 Mb aksesslinje basert på Telenor sin infrastruktur. 2. Det bevilges kr ,- til etablering av 2Mb fastlinje. Kostnaden belastes reserverte tilleggsbevilgninger. 3. Økte driftskostnader, ca. kr pr.år, belastes driftsbudsjett med overføring fra konto reservert tilleggsbevilgning. 4. Arbeidet med å få så mange skoler og barnehager som mulig med i dette nettet fortsetter.

20 Pkt. 4 endres slik: Arbeidet med å få så mange skoler og barnehager som mulig med i dette nettet prioriteres, og det fremmes særskilt sak på dette i n este formannskapsmøte. Innstillingen med endret pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Det inngås avtale med Itet/Catch om å etablere en 2 Mb aksesslinje basert på Telenor sin infrastruktur. 2. Det bevilges kr ,- til etablering av 2Mb fastlinje. Kostnaden belastes reserverte tilleggsbevilgninger. 3. Økte driftskostnader, ca. kr pr.år, belastes driftsbudsjett med overføring fra konto reservert tilleggsbevilgning. 4. Arbeidet med å få så mange skoler og barnehager som mulig med i dette nettet prioriteres, og det fremmes særskilt sak på dette i neste formannskapsmøte. 0062/03 SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL NÆRINGSFORMÅL GBNR. 38/163, STAKKVIK ARNE-BJØRN LOCKERTSEN Karlsøy kommune tilbyr Reinøy Gartneri ved Arne-Bjørn Lockertsen å kjøpe inntil m2 av kommunens eiendom i Reinskar, gbnr. 38/163, til en pris av kr 10,- pr. m2. Nytt pkt 2: Administrasjonen får fullmakt til å selge økt areal hvis søker har behov for dette. Innstillingen og nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

21 1. Karlsøy kommune tilbyr Reinøy Gartneri ved Arne-Bjørn Lockertsen å kjøpe inntil m2 av kommunens eiendom i Reinskar, gbnr. 38/163, til en pris av kr 10,- pr. m2. 2. Administrasjonen får fullmakt til å selge økt areal hvis søker har behov for dette. Saken skal oversendes kommunestyret. 0063/03 KJØP AV VANNVÅG FORRETNINGSBYGG 1. Formannskapet godkjenner forslag til kjøpekontrakt vedr. kjøp av Vannvåg forretningsbygg, eiendommen gnr. 50, bnr Kjøpesummen kr 2,5 millioner + tinglysingsgebyr og dokumentavgift kr ,- finansieres slik: a. Låneopptak kr ,- b. Bruk av kapitalfondet kr ,- 3. Overtagelsen av bygget skjer snarest mulig 4. Bygget benevnes heretter Vannvåg Forretningssenter 5. Leieavtalen med Jan Håheim vedr. teknisk lager sies opp snarest, og man planlegger overflytting til forretningsbygget 6. Etablering av brannstasjon og oljevernlager for Vannøya planlegges lokalisert i forretningsbygget 7. Administrasjonen utarbeider samlet plan for disponering av bygget a. Kommunale formål (teknisk lager/velferdsrom, brannstasjon og oljevernlager, aktuelle helsetjenester m.v.) b. Eventuelle andre offentlige formål (postkontor) c. Eksisterende leiekontrakter (frisørsalong og Fiskeridirektoratet) d. Utleie til næringsdrivende (kafe, handel, service m.v.) 8. Administrasjonen utarbeider forslag til utleiesatser som skal benyttes for nye leiekontrakter 9. Administrasjonens forslag til disponering av bygget og utleiesatser legges fram for formannskapet og kommunestyret til behandling

22 10. Administrasjonen utreder samtidig hvilke investeringskostnader som vil påløpe før bygget kan taes i bruk Pkt. 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 4 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 6: Thor Tøllefsen foreslo at pkt. 6 oljevernlager taes ut. Pkt. 6 i innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer avgitt for Thor Tøllefsens forslag. Pkt. 7: Thor Tøllefsen foreslo at akuelle helsetjenester i pkt. 7 a taes ut. Thor Tøllefsens forslag ble enstemmig vedtatt. For øvrig ble innstillingen i pkt. 7 enstemmig vedtatt. Pkt. 8 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 9 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 10 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet godkjenner forslag til kjøpekontrakt vedr. kjøp av Vannvåg forretningsbygg, eiendommen gnr. 50, bnr Kjøpesummen kr 2,5 millioner + tinglysingsgebyr og dokumentavgift kr ,- finansieres slik: a. Låneopptak kr ,- b. Bruk av kapitalfondet kr ,- 3. Overtagelsen av bygget skjer snarest mulig 4. Bygget benevnes heretter Vannvåg Forretningssenter 5. Leieavtalen med Jan Håheim vedr. teknisk lager sies opp snarest, og man planlegger overflytting til forretningsbygget 6. Etablering av brannstasjon og oljevernlager for Vannøya planlegges lokalisert i forretningsbygget 7. Administrasjonen utarbeider samlet plan for disponering av bygget a. Kommunale formål (teknisk lager/velferdsrom, brannstasjon og oljevernlager, m.v.) b. Eventuelle andre offentlige formål (postkontor)

23 c. Eksisterende leiekontrakter (frisørsalong og Fiskeridirektoratet) d. Utleie til næringsdrivende (kafe, h andel, service m.v.) 8. Administrasjonen utarbeider forslag til utleiesatser som skal benyttes for nye leiekontrakter 9. Administrasjonens forslag til disponering av bygget og utleiesatser legges fram for formannskapet og kommunestyret til behandling 10. Administrasjonen utreder samtidig hvilke investeringskostnader som vil påløpe før bygget kan taes i bruk 0064/03 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE - PETROLEUMSGRUPPA Faktura pålydende kr ,- dekkes med overføring fra næringsfondet. Faktura pålydende kr ,- dekkes med overføring fra næringsfondet. 0065/03 ETABLERING LYD-BILDE-STUDIO, VIDERE FRAMDRIFT

24 Det bevilges inntil kr ,- fra næringsfondet til investering i et lyd -bilde-studio. Nytt forslag: 1.Det bevilges inntil kr ,- fra næringsfondet til investering i lyd -bilde-studioer på Hansnes og Vannøya. 2. Lokaliseringen av studioene delegeres til rådmannen som foretarer de nødvendige faglige og økonomiske vurderinger. Enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges inntil kr ,- fra næringsfondet til investering i lyd -bilde-studioer på Hansnes og Vannøya. 2. Lokaliseringen av studioene delegeres til rådmannen som foretarer de nødvendige faglige og økonomiske vurderinger.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 28.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer