KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen, Bent Gabrielsen. Faste medlemmer: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen. Forfall: Per Åsmund Pettersen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen Varamedlemmer: Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Bent Gabrielsen. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Jan Hugo Sørensen, Økonomisjef Sverre Benum. Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 63/03 ble behandlet først. Anne K. Giæver møtte etter behandlingen av sak 63/03, kl Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Heidi Hansen servicemedarbeider

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/03 03/00292 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0043/03 03/00130 TROMS FYLKESVEIPLAN /03 03/00151 HANNE LARSEN: SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL BRANNVARSLING 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS 0046/03 03/00293 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I TROMS OG FINNMARK 0047/03 03/00319 SØKNAD OM OVERTAGELSE AV FLYTEBRYGGE- KARLSØY KOMMUNE 0048/03 03/00313 REFERAT - SAKER 0049/03 03/00320 JORDLOVS- OG KONSESJONSSAKER - REFERAT 0050/03 03/00338 FRANK NIKOLAISEN: SØKNAD OM FISKEBÅTFINANSIERING

3 0051/03 03/00341 REMI LARSEN: SØKNAD OM LÅN TIL FISKEBÅT 0052/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR /03 03/00306 JOHN-KYRRE SOLBERG: LÅN/TILSKUDD TIL TRANSPORTFIRMA 0054/03 03/00305 LEIF MAGNE JOHANSEN: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV VEDMASKIN 0055/03 03/00295 ARNE HANSEN: OVERTAKELSE AV NÆRINGSLÅN 0056/03 03/00304 MELDING/KONSESJONSPLIKT DATATILSYNET 0057/03 02/01958 LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG 0058/03 03/00166 BUNNKJETTINGER 0059/03 03/00036 DEKNING AV UTGIFTER VED KONSEKVENSUTREDNING REGULERINGSPLAN I SKÅNINGSBUKT 0060/03 02/02210 FYLKESPLAN FOR TROMS /03 03/00350 UTVIDELSE AV FASTNETT TIL BREDBÅND

4 0062/03 03/00260 SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL NÆRINGSFORMÅL GBNR. 38/163, STAKKVIK ARNE-BJØRN LOCKE RTSEN 0063/03 02/00069 KJØP AV VANNVÅG FORRETNINGSBYGG 0064/03 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE - PETROLEUMSGRUPPA 0065/03 02/01239 ETABLERING LYD-BILDE-STUDIO, VIDERE FRAMDRIFT

5 0042/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollene fra møtet og godkjennes. Innstillingen ble enstmmig vedtatt. Protokollene fra møtet og godkjennes. 0043/03 TROMS FYLKESVEIPLAN Forslag fra Thor Tøllefsen: Det er uholdbart i 2003 at vi ennå har dårlige grusveger i kommunen. Skal kommunens næringsliv kunne utvikle seg til å bli en livskraftig aktør i kommunen, så må fylkesvegene i kommunen oppgraderes med fast dekke. Man skal ikke glemme at Karlsøy kommune var en foregangskommune når det gjaldt forskuddtering av fylkesveger i kommunen. Om kommunen skal ha muligheten til å utvikle kommunen positivt, så må det et krafttak til. På denne bakgrunn vil Karlsøy kommune ta kontakt med vegkontoret i Troms med den hensikt å være med i en økonomisk pakke, der kommunen og vegkontoret kan diskutere en delingsmodell. Likeså vil kommunen også ta med de planer som kommunen og fylkeskommunen har hatt i flere år, Langsundforbindelsen. Denne forbindelsen vil på sikt også kunne spare store utgifter til fergetransport som også kan brukes til å styrke kommunikasjonene i kommunen. Med dette

6 vedtak håper Karlsøy kommune at vegkontoret og fylkeskommunen tar kommunens innspill på en positiv måte. Vi ser i dag at den befolkning som bor på de plasser som i dag har så dårlig vegstandard allerede nå vurderer å flytte, og da flytter de ut av kommunen. Dette kan ikke og skal ikke være løsninger som både kommunen, vegkontoret og fylkeskommunen kan godta. O m Karlsøy kommune atter en gang skal bli sist i rekken når prioritering av fylkesveger blir vedtatt, må bevilgende myndigheter ta ansvaret for den befolkning som kommunen har hatt inntil nå. Forslaget fra Thor Tøllefsen ble enstemmig vedtatt. Det er uholdbart i 2003 at vi ennå har dårlige grusveger i kommunen. Skal kommunens næringsliv kunne utvikle seg til å bli en livskraftig aktør i kommunen, så må fylkesvegene i kommunen oppgraderes med fast dekke. Man skal ikke glemme at Karlsøy kommune var en foregangskommune når det gjaldt forskuddtering av fylkesveger i kommunen. Om kommunen skal ha muligheten til å utvikle kommunen positivt, så må det et krafttak til. På denne bakgrunn vil Karlsøy kommune ta kontakt med vegkontoret i Troms med den hensikt å være med i en økonomisk pakke, der kommunen og vegkontoret kan diskutere en delingsmodell. Likeså vil kommunen også ta med de planer som kommunen og fylkeskommunen har hatt i flere år, Langsundforbindelsen. Denne forbindelsen vil på sikt også kunne spare store utgifter til fergetransport som også kan brukes til å styrke kommunikasjonene i kommunen. Med dette vedtak håper Karlsøy kommune at vegkontoret og fylkeskommunen tar kommunens innspill på en positiv måte. Vi ser i dag at den befolkning som bor på de plasser som i dag har så dårlig vegstandard allerede nå vurderer å flytte, og da flytter de ut av kommunen. Dette kan ikke og skal ikke være løsninger som både kommunen, vegkontoret og fylkeskommunen kan godta. Om Karlsøy kommune atter en gang skal bli sist i rekken når prioritering av fylkesveger blir vedtatt, må bevilgende myndigheter ta ansvaret for den befolkning som kommunen har hatt inntil nå.

7 0044/03 HANNE LARSEN: SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL BRANNVARSLING Hanne Larsen, Nordeidet, innvilges personlig lån kr til finansiering av egenkapital til brannvarslingsanlegg for driftsbygning. Lånet gis på følgende vilkår: Lånet slås sammen med tidligere lån til Hanne Larsen, med samme tilbakebetalingstid som opprinnelig lån, dvs. økte terminbeløp. Rente f.t. 7,8%. Belastes næringsfondet: Forslag fra Bent Gabrielsen: Søknaden avslås. Det vises til den allerede gunstige finansieringen fra Gjensidige Nor samt vedtak i kommunestyret 20/6-02, sak 44/02, samt senere praksis om at det skal føres en meget restriktiv politikk når det gjelder lån. Innstillingen ble vedtatt mot en stemme avgitt for forslaget fra Bent Gabrielsen. Hanne Larsen, Nordeidet, innvilges personlig lån kr til finansiering av egenkapital til brannvarslingsanlegg for driftsbygning. Lånet gis på følgende vilkår: Lånet slås sammen med tidligere lån til Hanne Larsen, med samme tilbakebetalingstid som opprinnelig lån, dvs. økte terminbeløp. Rente f.t. 7,8%. Belastes næringsfondet:

8 0045/03 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Renovasjonssatsene for hytter og fritidshus for 2002 reduseres tilsvarende de nye satsene i kroner som vedtaes for De aktuelle abonnentene godskrives for denne reduksjonen. Renovasjonssatsene for hytter og fritidshus for 2002 reduseres tilsvarende de nye satsene i kroner som vedtaes for De aktuelle abonnentene godskrives for denne reduksjonen. 0046/03 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I TROMS OG FINNMARK Søknaden kan ikke imøtekommes da det ikke er midler på budsjettet til slike tilskudd.

9 Søknaden kan ikke imøtekommes da det ikke er midler på budsjettet til slike tilskudd. 0047/03 SØKNAD OM OVERTAGELSE AV FLYTEBRYGGE - KARLSØY KOMMUNE Flytebryggen på Bromnes lyses ut for salg. Nytt pkt. 2: Den gamle flytebryggen i Skåningsbukt lyses også ut for salg. Nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Flytebryggen på Bromnes lyses ut for salg. 2. Den gamle flytebryggen i Skåningsbukt lyses også ut for salg. 0048/03 REFERAT SAKER Referat sakene taes til etterretning,

10 Referat sakene taes til etterretning. 0049/03 JORDLOVS- OG KONSESJONSSAKER - REFERAT Jordlovs- og konsesjonssakene tas til etterretning. Jordlovs- og konsesjonssakene tas til etterretning. 0050/03 FRANK NIKOLAISEN: SØKNAD OM FISKEBÅTFINANSIERING

11 1. Frank Nikolaisen innvilges næringslån kr til finansiering av fiskefartøyet Hanne-Judit. 2. Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. 3. Før utbetaling må kjøpekontrakt fremlegges og finansiering være i orden. 4. Belastes næringsfondet: Frank Nikolaisen innvilges næringslån kr til fin ansiering av fiskefartøyet Hanne-Judit. 2. Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. 3. Før utbetaling må kjøpekontrakt fremlegges og finansiering være i orden. 4. Belastes næringsfondet: /03 REMI LARSEN: SØKNAD OM LÅN TIL FISKEBÅT 1. Remi Larsen innvilges næringslån kr til kjøp av fiskefartøy Hansen jr. 2. Vanlige vilkår, det vil si 10 års nedbetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. Finansieringen må være i orden før lånet utbetales. 3. Sikkerhet: Lånet sikres med 2. prioritets pant i fartøyet. Belastes næringsfondet:

12 1. Remi Larsen innvilges næringslån kr til kjøp av fiskefartøy Hansen jr. 2. Vanlige vilkår, det vil si 10 års nedbetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. Finansieringen må være i orden før lånet utbetales. 3. Sikkerhet: Lånet sikres med 2. prioritets pant i fartøyet. Belastes næringsfondet: /03 JAN JOHANNESSEN: SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Jan Johannessen innvilges lån til egenkapital kr til anskaffelse av nytt fiskefartøy. Kjøpekontrakt i underskrevet form må foreligge før utbetaling, samt at finansiering må være i orden. Vanlige vilkår: 10 års nedbetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 7,8%. Belastes næringsfondet: Saken utsettes. Administrasjonen utreder nærmere om næringsfondet bør finansiere prosjekter der en reder blir eier av flere båter. Enstemmig vedtatt.

13 Saken utsettes. Administrasjonen utreder nærmere om næringsfondet bør finansiere prosjekter der en reder blir eier av flere båter. 0053/03 JOHN-KYRRE SOLBERG: LÅN/TILSKUDD TIL TRANSPORTFIRMA 1. John-Kyrre Solberg innvilges næringslån kr til kjøp av trailer. Vanlige vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente p.t. 7,8%. Kjøpekontrakt eller lignende dokument må framlegges før utbetaling. 2. Solberg innvilges et markedsføringstilskudd på kr Belastes næringsfondet, lån , tilskudd John-Kyrre Solberg innvilges næringslån kr til kjøp av trailer. Vanlige vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente p.t. 7,8%. Kjøpekontrakt eller lignende dokument må framlegges før utbetaling. 2. Solberg innvilges et markedsføringstilskudd på kr Belastes næringsfondet, lån , tilskudd

14 0054/03 LEIF MAGNE JOHANSEN: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV VEDMASKIN Søknaden avslås. Det vises til vedtak i kommunestyret , sak 44/02, samt til senere praksis, om at det skal føres en meget restriktiv politikk når det gjelder investeringstilskudd. Søknaden avslås. Det vises til vedtak i kommunestyret , sak 44/02, samt til senere praksis, om at det skal føres en meget restriktiv politikk når det gjelder investeringstilskudd. 0055/03 ARNE HANSEN: OVERTAKELSE AV NÆRINGSLÅN Arne Hansen overtar Kurt Eriksens andel av næringslån, opprinnelig kr , innvilget til de to i fellesskap under firmanavnet PR Skjoldmøen til finansiering av fiskefartøyet AK Senior.

15 Arne Hansen overtar Kurt Eriksens andel av næringslån, opprinnelig kr , innvilget til de to i fellesskap under firmanavnet PR Skjoldmøen til finansiering av fiskefartøyet AK Senior. 0056/03 MELDING/KONSESJONSPLIKT DATATILSYNET Karlsøy kommune bevilger inntil kr ,- eks.mva til konsulentbistand vedr. datasikkerhet. Belastes ansvar 109 administrasjon med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. Karlsøy kommune bevilger inntil kr ,- eks.mva til konsulentbistand vedr. datasikkerhet. Belastes ansvar 109 administrasjon med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. 0057/03 LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG 1. Karlsøy kommune bekrefter at det er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at statstilskuddet mottas på de vilkår som er satt.

16 2. Det settes i gang arbeid med å utarbeide reguleringsplan for Torsvåg/Koja m/havneområde. 3. Det engasjeres ekstern bistand for utarbeidelse av reguleringsplanen. Rådmannen bes innhente pristilbud fra aktuelle konsulentfirma. 4. Det etableres et driftsstyre på 3 medlemmer. Vannareid Fiskarlag har oppnevnt Johnny Karlsen, 9136 Vannareid. Som Karlsøy kommunes representanter oppnevnes: Som Karlsøy kommunes representanter oppnevnes: Sigmund Bjørndal, 9135 Vannvåg Anita Ytterland, 9136 Vannareid Enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune bekrefter at det er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at statstilskuddet mottas på de vilkår som er satt. 2. Det settes i gang arbeid med å utarbeide reguleringsplan for Torsvåg/Koja m/havneområde. 3. Det engasjeres ekstern bistand for utarbeidelse av reguleringsplanen. Rådmannen bes innhente pristilbud fra aktuelle konsulentfirma. 4. Det etableres et driftsstyre på 3 medlemmer. Vannareid Fiskarlag har oppnevnt Johnny Karlsen, 9136 Vannareid. Som Karlsøy kommunes representanter oppnevnes: Sigmund Bjørndal, 9135 Vannvåg Anita Ytterland, 9136 Vannareid

17 0058/03 BUNNKJETTINGER 1. Karlsøy kommune beklager sterkt at Kystverket 5. Distrikt legger opp til at kommunen/brukerne skal overta ansvaret for drift og vedlikehold av bunnkjettingssysteme i kommunen. Karlsøy kommune er av den oppfatning at dette må være et statlig ansvar inntil at det er etablert andre og mer sikre ordninger med flytekaier m.v. 2. Staten må øke bevilgningene over kap post 60, slik at arbeidet med å få utbygd sikre løsninger med flytekaier i fiskerihavnene kan skje i et raskere tempo en nå. 3. Karlsøy kommune, sammen med brukerne, ber om et snarlig møte med Kystverket 5. Distrikt, for å drøfte denne sak slik at bunnkjettingene ikke blir fjernet uten at det er etablert andre løsninger. 1. Karlsøy kommune beklager sterkt at Kystverket 5. Distrikt legger opp til at kommunen/brukerne skal overta ansvaret for drift og vedlikehold av bunnkjettingssysteme i kommunen. Karlsøy kommune er av den oppfatning at dette må være et statlig ansvar inntil at det er etablert andre og mer sikre ordninger med flytekaier m.v. 2. Staten må øke bevilgningene over kap post 60, slik at arbeidet med å få utbygd sikre løsninger med flytekaier i fiskerihavnene kan skje i et raskere tempo en nå.

18 3. Karlsøy kommune, sammen med brukerne, ber om et snarlig møte med Kystverket 5. Distrikt, for å drøfte denne sak slik at bunnkjettingene ikke blir fjernet uten at det er etablert andre løsninger. 0059/03 DEKNING AV UTGIFTER VED KONSEKVENSUTREDNING REGULERINGSPLAN I SKÅNINGSBUKT Formannskapet bevilger kr ,- eks. mva. for konsekvensutredning i forbindelse med regulering av steinbrudd i Skåningsbukt, samt eventuelle dokumenterte kostnader ved befaringer med berørte parter, annonsering, kopieringskostnader m.v. Formannskapet bevilger kr ,- eks. mva. for konsekvensutredning i forbindelse med regulering av steinbrudd i Skåningsbukt, samt eventuelle dokumenterte kostnader ved befaringer med berørte parter, annonsering, kopieringskostnader m.v. 0060/03 FYLKESPLAN FOR TROMS

19 1. Formannskapet gir innspill til høringsuttalelse på fylkesplanen. 2. Administrasjonen får fullmakt til å utforme høringsuttalelsen ut fra de innspill formannskapet gir. 1. Formannskapet gir innspill til høringsuttalelse på fylkesplanen. 2. Administrasjonen får fullmakt til å utforme høringsuttalelsen ut fra de innspill formannskapet gir. 0061/03 UTVIDELSE AV FASTNETT TIL BREDBÅND 1. Det inngås avtale med Itet/Catch om å etablere en 2 Mb aksesslinje basert på Telenor sin infrastruktur. 2. Det bevilges kr ,- til etablering av 2Mb fastlinje. Kostnaden belastes reserverte tilleggsbevilgninger. 3. Økte driftskostnader, ca. kr pr.år, belastes driftsbudsjett med overføring fra konto reservert tilleggsbevilgning. 4. Arbeidet med å få så mange skoler og barnehager som mulig med i dette nettet fortsetter.

20 Pkt. 4 endres slik: Arbeidet med å få så mange skoler og barnehager som mulig med i dette nettet prioriteres, og det fremmes særskilt sak på dette i n este formannskapsmøte. Innstillingen med endret pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Det inngås avtale med Itet/Catch om å etablere en 2 Mb aksesslinje basert på Telenor sin infrastruktur. 2. Det bevilges kr ,- til etablering av 2Mb fastlinje. Kostnaden belastes reserverte tilleggsbevilgninger. 3. Økte driftskostnader, ca. kr pr.år, belastes driftsbudsjett med overføring fra konto reservert tilleggsbevilgning. 4. Arbeidet med å få så mange skoler og barnehager som mulig med i dette nettet prioriteres, og det fremmes særskilt sak på dette i neste formannskapsmøte. 0062/03 SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL NÆRINGSFORMÅL GBNR. 38/163, STAKKVIK ARNE-BJØRN LOCKERTSEN Karlsøy kommune tilbyr Reinøy Gartneri ved Arne-Bjørn Lockertsen å kjøpe inntil m2 av kommunens eiendom i Reinskar, gbnr. 38/163, til en pris av kr 10,- pr. m2. Nytt pkt 2: Administrasjonen får fullmakt til å selge økt areal hvis søker har behov for dette. Innstillingen og nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

21 1. Karlsøy kommune tilbyr Reinøy Gartneri ved Arne-Bjørn Lockertsen å kjøpe inntil m2 av kommunens eiendom i Reinskar, gbnr. 38/163, til en pris av kr 10,- pr. m2. 2. Administrasjonen får fullmakt til å selge økt areal hvis søker har behov for dette. Saken skal oversendes kommunestyret. 0063/03 KJØP AV VANNVÅG FORRETNINGSBYGG 1. Formannskapet godkjenner forslag til kjøpekontrakt vedr. kjøp av Vannvåg forretningsbygg, eiendommen gnr. 50, bnr Kjøpesummen kr 2,5 millioner + tinglysingsgebyr og dokumentavgift kr ,- finansieres slik: a. Låneopptak kr ,- b. Bruk av kapitalfondet kr ,- 3. Overtagelsen av bygget skjer snarest mulig 4. Bygget benevnes heretter Vannvåg Forretningssenter 5. Leieavtalen med Jan Håheim vedr. teknisk lager sies opp snarest, og man planlegger overflytting til forretningsbygget 6. Etablering av brannstasjon og oljevernlager for Vannøya planlegges lokalisert i forretningsbygget 7. Administrasjonen utarbeider samlet plan for disponering av bygget a. Kommunale formål (teknisk lager/velferdsrom, brannstasjon og oljevernlager, aktuelle helsetjenester m.v.) b. Eventuelle andre offentlige formål (postkontor) c. Eksisterende leiekontrakter (frisørsalong og Fiskeridirektoratet) d. Utleie til næringsdrivende (kafe, handel, service m.v.) 8. Administrasjonen utarbeider forslag til utleiesatser som skal benyttes for nye leiekontrakter 9. Administrasjonens forslag til disponering av bygget og utleiesatser legges fram for formannskapet og kommunestyret til behandling

22 10. Administrasjonen utreder samtidig hvilke investeringskostnader som vil påløpe før bygget kan taes i bruk Pkt. 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 4 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 6: Thor Tøllefsen foreslo at pkt. 6 oljevernlager taes ut. Pkt. 6 i innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer avgitt for Thor Tøllefsens forslag. Pkt. 7: Thor Tøllefsen foreslo at akuelle helsetjenester i pkt. 7 a taes ut. Thor Tøllefsens forslag ble enstemmig vedtatt. For øvrig ble innstillingen i pkt. 7 enstemmig vedtatt. Pkt. 8 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 9 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 10 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet godkjenner forslag til kjøpekontrakt vedr. kjøp av Vannvåg forretningsbygg, eiendommen gnr. 50, bnr Kjøpesummen kr 2,5 millioner + tinglysingsgebyr og dokumentavgift kr ,- finansieres slik: a. Låneopptak kr ,- b. Bruk av kapitalfondet kr ,- 3. Overtagelsen av bygget skjer snarest mulig 4. Bygget benevnes heretter Vannvåg Forretningssenter 5. Leieavtalen med Jan Håheim vedr. teknisk lager sies opp snarest, og man planlegger overflytting til forretningsbygget 6. Etablering av brannstasjon og oljevernlager for Vannøya planlegges lokalisert i forretningsbygget 7. Administrasjonen utarbeider samlet plan for disponering av bygget a. Kommunale formål (teknisk lager/velferdsrom, brannstasjon og oljevernlager, m.v.) b. Eventuelle andre offentlige formål (postkontor)

23 c. Eksisterende leiekontrakter (frisørsalong og Fiskeridirektoratet) d. Utleie til næringsdrivende (kafe, h andel, service m.v.) 8. Administrasjonen utarbeider forslag til utleiesatser som skal benyttes for nye leiekontrakter 9. Administrasjonens forslag til disponering av bygget og utleiesatser legges fram for formannskapet og kommunestyret til behandling 10. Administrasjonen utreder samtidig hvilke investeringskostnader som vil påløpe før bygget kan taes i bruk 0064/03 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE - PETROLEUMSGRUPPA Faktura pålydende kr ,- dekkes med overføring fra næringsfondet. Faktura pålydende kr ,- dekkes med overføring fra næringsfondet. 0065/03 ETABLERING LYD-BILDE-STUDIO, VIDERE FRAMDRIFT

24 Det bevilges inntil kr ,- fra næringsfondet til investering i et lyd -bilde-studio. Nytt forslag: 1.Det bevilges inntil kr ,- fra næringsfondet til investering i lyd -bilde-studioer på Hansnes og Vannøya. 2. Lokaliseringen av studioene delegeres til rådmannen som foretarer de nødvendige faglige og økonomiske vurderinger. Enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges inntil kr ,- fra næringsfondet til investering i lyd -bilde-studioer på Hansnes og Vannøya. 2. Lokaliseringen av studioene delegeres til rådmannen som foretarer de nødvendige faglige og økonomiske vurderinger.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: 18.05.2005 og 20.05.2005 Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Liv Skogvoll, Egil Fjellstad,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

PROTOKOLL. Else Buchard fikk permisjon kl Lillian Ditlefsen fikk permisjon kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes,

PROTOKOLL. Else Buchard fikk permisjon kl Lillian Ditlefsen fikk permisjon kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Frank pettersen, Bjørnar Løvvold, Laila

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Marit Sørensen, Mona Sørensen, Kristian Eldnes, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: HANSNES KRO Møtedato: 11.11.2003 Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad Faste medlemmer: Asle

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Fjordcamp, Kråkberget Møtedato: 07.09.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen Kjell Richardsen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Tromsø Rådhus Møtedato: 01.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Hanny Ditlefsen, Gunhild Johansen, Øyvind Hilmarsen, Arild

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyriket, Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Svein Harald Tårnes, Elisabeth Johansen, Frank Harry

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll for Næringsstyret

Møteprotokoll for Næringsstyret ANDØY KOMMUNE Møteprotokoll for Næringsstyret Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 12 1430 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 020/16-029/16 Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.10.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-40 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2015 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen, Svein I. Slåtsveen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Torbjørn Hjertø, Marita

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 30.06.2009 Fra kl: 12.45 Til: 13.20 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen unntatt sak 62/09 Laila

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 21.11.2007 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet "Vardø kulturarv og utvikling"

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet Vardø kulturarv og utvikling VARDØ KOMMUNE Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 20.02.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring plan og kultur Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Rudolf

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer