PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad Forfall: Tove Eliassen Vara: Egil Fjellstad Fra administrasjonen møtte: Rådmann, helse- og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, plan- og næringskonsulent, kulturog oppvekstsjef, kontorsjef, Torgeir Bøe, Thor Tøllefsen erklærte seg inhabil i sak 203/04. Svein Egil Haugen fikk permisjon kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0199/04 04/00999 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0200/04 02/00022 REINØY SJØMAT AS: SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD 0201/04 02/02071 REISELIVET I TROMS - DESTINASJON TROMSØ AS VS. TROMS REISELIV AS 0202/04 03/00610 DRIFTSSTYRE FOR LIGGEPLASSER FISKEFLÅTEN I TORSVÅG INSTRUKS OG REGLEMENT 0203/04 04/00960 KJELL-IVAR ROBERTSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV FISKEFARTØY 0204/04 04/00982 ARILD HALVARD P. HANSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV BÅT 0205/04 04/01000 JAN-ØYVIND PEDERSEN: SØKNAD OM STØTTE, ETABLERING AV RINGVASSRØYA 0206/04 02/00977 LANGSUNDFORBINDELSEN-, VANNØY- OG KARLSØYFORBINDELSEN 0207/04 03/00551 DROSJELØYVE 0208/04 04/00281 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN /04 04/00712 SKREDFAREVURDERING FJELLHEIM-URDELVA, REINØYA I KARLSØY 0210/04 04/00755 ANKE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL BOLIGTOMT

3 0211/04 04/00783 KJØP AV EIENDOMMEN GNR. 41 BNR. 91 PÅ GAMNES 0212/04 04/00829 UTLEIE AV BANKTUN 0213/04 04/00943 HØYESTE PRIS VED KONSESJON - EIENDOMMEN GNR.36, BNR.33 OG 34 I KARSLØY KOMMUNE 0214/04 04/01001 REFERAT - SAKER

4 0199/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Enstemmig som innstillingen. Protokollen fra møtet godkjennes. 0200/04 REINØY EIENDOMSUTVIKLING: SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD Reinøy Eiendomsutvikling AS innvilges bedriftsutviklingstilskudd kr til planlegging av oppgradering og nybygg til produksjon av fiskemat. Belastes næringsfondets konto Enstemmig vedtatt som innstillingen. Reinøy Eiendomsutvikling AS innvilges bedriftsutviklingstilskudd kr til planlegging av oppgradering og nybygg til produksjon av fiskemat. Belastes næringsfondets konto /04 REISELIVET I TROMS - DESTINASJON TROMSØ AS VS. TROMS REISELIV AS

5 Karlsøy kommune melder seg ut av Destinasjon Tromsø AS og melder seg inn i Troms Reiseliv AS fra og med Ordfører delegeres myndighet til å undertegne avtaler. Forslag fra Egil Fjellstad: Karlsøy kommune vil i en prøveperiode avstå fra å melde seg inn i noen reiselivsorganisasjon. Forslaget fra rådmannen ble vedtat mot 3 stemmer. Karlsøy kommune melder seg ut av Destinasjon Tromsø AS og melder seg inn i Troms Reiseliv AS fra og med Ordfører delegeres myndighet til å undertegne avtaler. 0202/04 DRIFTSSTYRE FOR LIGGEPLASSER FISKEFLÅTEN I TORSVÅG INSTRUKS OG REGLEMENT 1. Formannskapet godkjenner de framlagte forslag til: Instruks for driftsstyret Ordensreglement for flytebryggeanlegget i Torsvåg 2. Driftsstyrets leder godtgjøres med en årlig sum på kr 5000,-, medlemmer kr 2500,-. Belastes , godtgjørelse til folkevalgte. Forslag fra Bent Gabrielsen: Endring på pkt. 2: Belastes over flytebryggeanleggets eget budsjett. Forslag med endringer ble enstemmig vedtatt. Saken sendes kommunestyret for endelig avgjørelse. 1. Formannskapet godkjenner de framlagte forslag med endringer: Instruks for driftsstyret Ordensreglement for flytebryggeanlegget i Torsvåg 2. Driftsstyrets leder godtgjøres med en årlig sum på kr 5000,-, medlemmer kr 2500,-. Belastes over flytebryggeanleggets eget budsjett. Thor Tøllefsen erklær te seg inhabil i sak 203/ /04

6 KJELL-IVAR ROBERTSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV FISKEFARTØY. Kjell-Ivar Robertsen innvilges lån i næringsfondet kr , - til finansiering av fartøykjøp og rigging. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Prosjektet må være fullfinansiert før lån utbetales. Belastes næringsfondets konto Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. Kjell-Ivar Robertsen innvilges lån i næringsfondet kr , - til finansiering av fartøykjøp og rigging. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Prosjektet må være fullfinans iert før lån utbetales. Belastes næringsfondets konto /04 ARILD HALVARD P. HANSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV BÅT Arild Halvard Hansen, Vannvåg, innvilges lån kr ,- til kjøp av fiskebåt. Vanlige lånevilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Belastes næringsfondets konto Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Arild Halvard Hansen, Vannvåg, innvilges lån kr ,- til kjøp av fiskebåt. Vanlige lånevilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Belastes næringsfondets konto /04

7 JAN-ØYVIND PEDERSEN: SØKNAD OM STØTTE, ETABLERING A RINGVASSRØYA V Jan-Øyvind Pedersen innvilges forprosjektstøtte med inntil kr , - til planlegging av bedriften RingvassRøya AS. Belastes næringsfondet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Jan-Øyvind Pede rsen innvilges forprosjektstøtte med inntil kr ,- til planlegging av bedriften RingvassRøya AS. Belastes næringsfondet: /04 LANGSUNDFORBINDELSEN-, VANNØY - OG KARLSØYFORBINDELSEN 1. Det bevilges ytterligere kr til prosjektutredninger på Langsundforbindelsen og Vannøy-/Karlsøyforbindelsene, i tillegg til bevilgningen på kr som ble vedtatt i F-sak 131/ De avsatte planleggingsmidlene, jfr. K-sak 55/02 og K-sak 06/03 punkt 22, benyttes. 3. Formannskapet forutsetter at Sjurelv Konsultasjon, i samråd med Langsundforbindelsen A/S, fakturerer disse utgiftene direkte på Karlsøy kommune. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges ytterligere kr til prosjektutredninger på Langsundforbindelsen og Vannøy-/Karlsøyforbindelsene, i tillegg til bevilgningen på kr som ble vedtatt i F-sak 131/ De avsatte planleggingsmidlene, jfr. K-sak 55/02 og K-sak 06/03 punkt 22, benyttes.

8 3. Formannskapet forutsetter at Sjurelv Konsultasjon, i samråd med Langsundforbindelsen A/S, fakturerer disse utgiftene direkte på Karlsøy kommune. 0207/04 DROSJELØYVE Det er ikke behov for videreføring av ordinært og reservedrosjeløyve nr x -215 og R/39 fra utløp av bestyrerordningen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det er ikke behov for videreføring av ordinært og reservedrosjeløyve nr x -215 og R/39 fra utløp av bestyrerordningen /04 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Skatteørene for 2005 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak (forslag til statsbudsjett 2005 er 13,2 %, som er samme sats som i 2004). 2. Det kreves inn eiendomsskatt på verker og bruk i 2005, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Jfr. kommunestyrevedtak i sak 122/03 og 117/ Eiendomsskatt: a. Det innføres eiendomsskatt fra på samtlige eiendommer i områder i kommunen som defineres som heilt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Vedtatt mot 2 stemmer. b. Følgende områder defineres som heilt eller delvis er utbygd. : UTSETTES TIL Eiendomsskatten for 2005 fastsettes til 0,4 % av skattegrunnlaget.

9 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2005 fastsettes til kr ,-. 6. Administrasjonen får fullmakt til å selge inntil 4 boliger i Boligene forutsettes solgt via megler til minimum takstverdi. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne salg der man eventuelt ikke oppnår takstverdien. Netto salgsinntekter godskrives kapitalfondet. Formannskapet godkjenner hvilke boliger som skal selges. 7. Det opptaes kr i Startlån for videre utlån. 8. Renovasjonsavgiften for boliger økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr.. til kr.. pr år. UTSETTES TIL Renovasjonsavgiften for fritidsboliger økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr til kr. pr år. UTSETTES TIL Slamavgiften økes/reduseres med.. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr til kr.. pr år. UTSETTES TIL Vannavgiften økes/reduseres med.. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr.. pr år. UTSETTES TIL Avløpsavgiften økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr.. pr år. UTSETTES TI L Feieavgiften økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr pr år. UTSETTES TIL Gebyrer for delingssaker og byggesaker økes med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr.. til kr. pr år. UTSETTES TIL Kulturskolekontingenten økes med.. % med virkning fra Kontingenten økes derved fra kr..til kr. pr år. UTSETTES TIL Barnehagsesatsene endres slik med virkning fra : a. Hel plass kr fra b. Søskenmoderasjon slik: UTSETTES TIL Egenandelen på skolefritidsordningen endres ikke. 18. Billettsatsene for svømmehallene endres slik med virkning fra : a. Barn kr 15 b. Voksne kr Administrasjonen får fullmakt til å iverksette husleieøkninger i samtlige kommunale boliger, omsorgsboliger og Bo- og servicesentret i samsvar med økningen i konsumprisindeksen. 20. Administrasjonen får fullmakt til å prissette strøm i de tilfeller kommunale boliger leies ut med kommunalt strømabonnement. 21. Ordførergodtgjørelsen for 2005 fastsettes til kr Varaordførergodtgjørelsen for 2005 fastsettes til 6 % av ordførerens godtgjørelse. 23. Reglement for godtgjørelse folkevalgte beholdes uendret i Vedtatt mot 2 stemmer. 24. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne mottak av flyktninger i 2005, basert på mulighetene for god intregrering gjennom arbeid og bolig. 25. Antall veilys pr skal reduseres fra 1535 punkter til punkter, jfr. forslag fra utvalg nedsatt av kommunestyret i møte UTSATT TIL

10 26. Resterende antall veilyspunkter, stolper og linjenett skal oppgraderes innen slik at veilysnettet tilfredsstiller de nye PCB-kravene og tekniske krav for øvrig. UTSATT TIL Satsene for omsorgslønn justeres ikke i Salg av tekniske tjenester prissettes slik pr : a. Leie av mannskap kr. pr mann pr. ordinær time. Utenom ordinær arbeidstid økes prisen med 100 %. UTSATT TIL b. Leie av spyle-/tinevogn kr pr ordinær time, inklusiv 1 mann. Utenom ordinær arbeidstid økes prisen med 50 %. UTSATT TIL Rammetimetallet pr endres fra. timer til timer. UTSATT TIL Åpningstidene i svømmehallene fastsettes av Kultur- og oppvekstutvalget. 31. Samarbeidet med Kirkelig Fellesråd vedrørende diakonstillingen avvikles pr , jfr. kommunestyrevedtak i sak 117/ Nedbetaling av lån forskyves i samsvar med formannskapets innstilling, jfr. vedlegg. 33. Kristoffervalen barnehage nedlegges pr Gamnes barnehage nedlegges pr Vannareid barnehage og Vannareid skole omorganiseres og samlokaliseres til Vannareid oppvekstsenter klasse ved Stakkvik skole overføres til Hansnes skole pr Det opprettes en felles ungdomsskole på Vannøy fra Teknisk uteseksjon Vannøy reduseres snarest mulig med 1 årsverk, i form av naturlig avgang. UTSETTES TIL Teknisk uteseksjon Hansnes reduseres snarest mulig med 1 årsverk, i form av naturlig avgang. UTSETTES TIL % stilling som hjemmehjelp avvikles og satser for egenbetaling justeres tilsvarende kr Omsorgslønn reduseres slik at samlet årlig utgift reduseres med kr Tjenester innenfor helse- og sosialsektoren reduseres med samlet 1 million kroner i forhold til 2004-nivå. Herunder pålegges administrasjonen ved forhandlinger å redusere utgiftene innenfor legetjenesten med kr og utgiftene innenfor fysioterapi kr Rådmannen får fullmakt til å justere organisasjonsplanen pr slik at man oppnår de nødvendige besparelser og rasjonaliseringer i budsjett Det bevilges kr av disposisjonsfondet for å saldere budsjett Nye investerings- og driftstiltak i 2005 godkjennes i samsvar med vedlagte økonomiplan. UTSATT TIL Låneopptak med kr. til investeringstiltakene etter punkt 38 godkjennes. UTSATT TIL Budsjett 2005 og økonomiplan , jfr. vedlegg, godkjennes med ovennevnte endringer. UTSATT TIL Formannskapet jobbet med ulike tiltak for å redusere budsjettunderskuddet i 2005.

11 Vedtakene i Helse- og sosialutvalget, Kultur- og oppvekstutvalget og Driftsutvalget ble fremlagt. Aktuelle innsparings- og inntektstiltak ble godkjent i samsvar med forslagene fra etatene og rådmannen. Etter behandlingen mangler det kr for å få budsjett 2005 i balanse. Formannskapet ber rådmannen om å legge fram forslag til budsjett 2005 og økonomiplan til formannskapets møte Formannskapet forutsetter at forslag til budsjett og økonomiplan minimum skal være i balanse. Formannskapet ber rådmannen spesifisere ulike tiltak som kan innfri de innsparinger som er forutsatt innenfor administrasjonen og politisk sektor. Videre forutsettes at det fremlegges forslag som gir inndekning på manglende beløp kr i budsjett Skatteørene for 2005 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak (forslag til statsbudsjett 2005 er 13,2 %, som er samme sats som i 2004). 2. Det kreves inn eiendomsskatt på verker og bruk i 2005, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Jfr. kommunestyrevedtak i sak 122/03 og 117/ Eiendomsskatt: a. Det innføres eiendomsskatt fra på samtlige eiendommer i områder i kommunen som defineres som heilt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Vedtatt mot 2 stemmer. b. Følgende områder defineres som heilt eller delvis er utbygd. : UTSETTES TIL Eiendomsskatten for 2005 fastsettes til 0,4 % av skattegrunnlaget. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2005 fastsettes til kr ,-. 6. Administrasjonen får fullmakt til å selge inntil 4 boliger i Boligene forutsettes solgt via megler til minimum takstverdi. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne salg der man eventuelt ikke oppnår takstverdien. Netto salgsinntekter godskrives kapitalfondet. Formannskapet godkjenner hvilke boliger som skal selges. 7. Det opptaes kr i Startlån for videre utlån. 8. Renovasjonsavgiften for boliger økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr.. til kr.. pr år. UTSETTES TIL Renovasjonsavgiften for fritidsboliger økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr til kr. pr år. UTSETTES TIL Slamavgiften økes/reduseres med.. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr til kr.. pr år. UTSE TTES TIL Vannavgiften økes/reduseres med.. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr.. pr år. UTSETTES TIL Avløpsavgiften økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr.. pr år. UTSETTES TIL

12 13. Feieavgiften økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr pr år. UTSETTES TIL Gebyrer for delingssaker og byggesaker økes med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr.. til kr. pr år. UTSETTES TIL Kulturskolekontingenten økes med.. % med virkning fra Kontingenten økes derved fra kr..til kr. pr år. UTSETTES TIL Barnehagsesatsene endres slik med virkning fra : a. Hel plass kr fra b. Søskenmoderasjon slik: UTSETTES TIL Egenandelen på skolefritidsordningen endres ikke. 18. Billettsatsene for svømmehallene endres slik med virkning fra : a. Barn kr 15 b. Voksne kr Administrasjonen får fullmakt til å iverksette husleieøkninger i samtlige kommunale boliger, omsorgsboliger og Bo- og servicesentret i samsvar med økningen i konsumprisindeksen. 20. Administrasjonen får fullmakt til å prissette strøm i de tilfeller kommunale boliger leies ut med kommunalt strømabonnement. 21. Ordførergodtgjørelsen for 2005 fastsettes til kr Varaordførergodtgjørelsen for 2005 fastsettes til 6 % av ordførerens godtgjørelse. 23. Reglement for godtgjørelse folkevalgte beholdes uendret i Vedtatt mot 2 stemmer. 24. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne mottak av flyktninger i 2005, basert på mulighetene for god intregrering gjennom arbeid og bolig. 25. Antall veilys pr skal reduseres fra 1535 punkter til punkter, jfr. forslag fra utvalg nedsatt av kommunestyret i møte UTSATT TIL Resterende antall veilyspunkter, stolper og linjenett skal oppgraderes innen slik at veilysnettet tilfredsstiller de nye PCB-kravene og tekniske krav for øvrig. UTSATT TIL Satsene for omsorgslønn justeres ikke i Salg av tekniske tjenester prissettes slik pr : a. Leie av mannskap kr. pr mann pr. ordinær tim e. Utenom ordinær arbeidstid økes prisen med 100 %. UTSATT TIL b. Leie av spyle-/tinevogn kr pr ordinær time, inklusiv 1 mann. Utenom ordinær arbeidstid økes prisen med 50 %. UTSATT TIL Rammetimetallet pr endres fra. tim er til timer. UTSATT TIL Åpningstidene i svømmehallene fastsettes av Kultur- og oppvekstutvalget. 31. Samarbeidet med Kirkelig Fellesråd vedrørende diakonstillingen avvikles pr , jfr. kommunestyrevedtak i sak 117/ Nedbetaling av lån forskyves i samsvar med formannskapets innstilling, jfr. vedlegg. 33. Kristoffervalen barnehage nedlegges pr Gamnes barnehage nedlegges pr

13 35. Vannareid barnehage og Vannareid skole omorganiseres og samlokaliseres til Vannareid oppvekstsenter klasse ved Stakkvik skole overføres til Hansnes skole pr Det opprettes en felles ungdomsskole på Vannøy fra Teknisk uteseksjon Vannøy reduseres snarest mulig med 1 årsverk, i form av naturlig avgang. UTSETTES TIL Teknisk uteseksjon Hansnes reduseres snarest mulig med 1 årsverk, i form av naturlig avgang. UTSETTES TIL % stilling som hjemmehjelp avvikles og satser for egenbetaling justeres tilsvarende kr Omsorgslønn reduseres slik at samlet årlig utgift reduseres med kr Tjenester innenfor helse- og sosialsektoren reduseres med samlet 1 million kroner i forhold til 2004-nivå. Herunder pålegges administrasjonen ved forhandlinger å redusere utgiftene innenfor legetjenesten med kr og utgiftene innenfor fysioterapi kr Rådmannen får fullmakt til å justere organisasjonsplanen pr slik at man oppnår de nødvendige besparelser og rasjonaliseringer i budsjett Det bevilges kr av disposisjonsfondet for å saldere budsjett Nye investerings- og driftstiltak i 2005 godkjennes i samsvar med vedlagte økonomiplan. UTSATT TIL Låneopptak med kr. til investeringstiltakene etter punkt 38 godkjennes. UTSATT TIL Budsjett 2005 og økonomiplan , jfr. vedlegg, godkjennes med ovennevnte endringer. UTSATT TIL Svein Egil Haugen fikk permisjon kl Egil Fjellstad inhabil i sak 209/ /04 SKREDFAREVURDERING FJELLHEIM-URDELVA, REINØYA I KARLSØY Søknaden kan ikke imøtekommes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Søknaden kan ikke imøtekommes.

14 0210/04 ANKE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL BOLIGTOMT Anken er ikke framsatt innenfor ankefristen og saken kan derfor ikke behandles og vedtaket i sak 125/04 opprettholdes. 1. Kommunestyrets vedtak i K-sak 55/04 i møte om kommunalt tilskudd på kr ,- skal gjelde boligbygging som påbegynnes etter Søknaden kan derfor ikke innvilges. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Anken er ikke framsatt innenfor ankefristen og saken kan derfor ikke behandles og vedtaket i sak 125/04 opprettholdes. 1. Kommunestyrets vedtak i K-sak 55/04 i møte om kommunalt tilskudd på kr ,- skal gjelde boligbygging som påbegynnes etter Søknaden kan derfor ikke innvilges. 0211/04 KJØP AV EIENDOMMEN GNR. 41 BNR. 91 PÅ GAMNES 1. Kostnadene ved kjøp av eiendommen gnr. 41 bnr. 91 på Gamnes i Karlsøy, kr (kjøp kr tinglysingsomkostninger kr 2000) finansieres med bruk av disposisjonsfondet. 1. Kostnadene ved kjøp av eiendommen gnr. 41 bnr. 91 på Gamnes i Karlsøy, kr (kjøp kr tinglysingsomkostninger kr 2000) finansieres med bruk av disposisjonsfondet.

15 0212/04 UTLEIE AV BANKTUN 1. Tele 4 avd. Troms får leie hovedetasjen på Banktun, samt fellesareal (toalett) i underetasjen. 2. Leien settes til kr 5.500,- pr. mnd. Strøm, renhold og snørydding er leietakers ansvar. 3. Administrasjonen får fullmakt til å inngå leieavtale med Tele 4. Forslag fra ordfører til pkt. 2: Leien settes til kr 5000,-. Innstillingen med endring ble enstemmig vedtatt. 1. Tele 4 avd. Troms får leie hovedetasjen på Banktun, samt fellesareal (toalett) i underetasjen. 2. Leien settes til kr 5.000,- pr. mnd. Strøm, renhold og snørydding er leietakers ansvar. 3. Administrasjonen får fullmakt til å inngå leieavtale med Tele /04 HØYESTE PRIS VED KONSESJON - EIENDOMMEN GNR.36, BNR.33 OG 34 I KARSLØY KOMMUNE Ved konsejonsbehandling i forbindelse med erverv av eiendommen gnr. 36 bnr i Karlsøy kommune, vil det bli akseptert en kjøpesum på maksimalt ,- for eiendommen inkl. den påstående bebyggelse. Dette vedtaket kan påklages til Fylkeslandbruksstyret i Troms innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jfr. Forvaltningslovens 28. Evt. klage sendes Fylkesmannen i Troms. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

16 Ved konsejonsbehandling i forbindelse med erverv av eiendommen gnr. 36 bnr i Karlsøy kommune, vil det bli akseptert en kjøpesum på maksimalt ,- for eiendommen inkl. den påstående bebyggelse. Dette vedtaket kan påklages til Fylkeslandbruksstyret i Troms innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jfr. Forvaltningslovens 28. Evt. klage sendes Fylkesmannen i Troms. 0214/04 REFERAT - SAKER Referat sakene tas til etterretning. Sak nr. 1 føres opp som egen sak til møtet Sak nr. 13 føres opp som egen sak til møtet Referat sakene tas til etterretning. Sak nr. 1 føres opp som egen sak til møtet Sak nr. 13 føres opp som egen sak til møtet

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.2.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 10.03.2004 Tid: 11.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED LUNSJ I VINTERHAGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0070/04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0070/04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 21.04.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer