PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad Forfall: Tove Eliassen Vara: Egil Fjellstad Fra administrasjonen møtte: Rådmann, helse- og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, plan- og næringskonsulent, kulturog oppvekstsjef, kontorsjef, Torgeir Bøe, Thor Tøllefsen erklærte seg inhabil i sak 203/04. Svein Egil Haugen fikk permisjon kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0199/04 04/00999 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0200/04 02/00022 REINØY SJØMAT AS: SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD 0201/04 02/02071 REISELIVET I TROMS - DESTINASJON TROMSØ AS VS. TROMS REISELIV AS 0202/04 03/00610 DRIFTSSTYRE FOR LIGGEPLASSER FISKEFLÅTEN I TORSVÅG INSTRUKS OG REGLEMENT 0203/04 04/00960 KJELL-IVAR ROBERTSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV FISKEFARTØY 0204/04 04/00982 ARILD HALVARD P. HANSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV BÅT 0205/04 04/01000 JAN-ØYVIND PEDERSEN: SØKNAD OM STØTTE, ETABLERING AV RINGVASSRØYA 0206/04 02/00977 LANGSUNDFORBINDELSEN-, VANNØY- OG KARLSØYFORBINDELSEN 0207/04 03/00551 DROSJELØYVE 0208/04 04/00281 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN /04 04/00712 SKREDFAREVURDERING FJELLHEIM-URDELVA, REINØYA I KARLSØY 0210/04 04/00755 ANKE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL BOLIGTOMT

3 0211/04 04/00783 KJØP AV EIENDOMMEN GNR. 41 BNR. 91 PÅ GAMNES 0212/04 04/00829 UTLEIE AV BANKTUN 0213/04 04/00943 HØYESTE PRIS VED KONSESJON - EIENDOMMEN GNR.36, BNR.33 OG 34 I KARSLØY KOMMUNE 0214/04 04/01001 REFERAT - SAKER

4 0199/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Enstemmig som innstillingen. Protokollen fra møtet godkjennes. 0200/04 REINØY EIENDOMSUTVIKLING: SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD Reinøy Eiendomsutvikling AS innvilges bedriftsutviklingstilskudd kr til planlegging av oppgradering og nybygg til produksjon av fiskemat. Belastes næringsfondets konto Enstemmig vedtatt som innstillingen. Reinøy Eiendomsutvikling AS innvilges bedriftsutviklingstilskudd kr til planlegging av oppgradering og nybygg til produksjon av fiskemat. Belastes næringsfondets konto /04 REISELIVET I TROMS - DESTINASJON TROMSØ AS VS. TROMS REISELIV AS

5 Karlsøy kommune melder seg ut av Destinasjon Tromsø AS og melder seg inn i Troms Reiseliv AS fra og med Ordfører delegeres myndighet til å undertegne avtaler. Forslag fra Egil Fjellstad: Karlsøy kommune vil i en prøveperiode avstå fra å melde seg inn i noen reiselivsorganisasjon. Forslaget fra rådmannen ble vedtat mot 3 stemmer. Karlsøy kommune melder seg ut av Destinasjon Tromsø AS og melder seg inn i Troms Reiseliv AS fra og med Ordfører delegeres myndighet til å undertegne avtaler. 0202/04 DRIFTSSTYRE FOR LIGGEPLASSER FISKEFLÅTEN I TORSVÅG INSTRUKS OG REGLEMENT 1. Formannskapet godkjenner de framlagte forslag til: Instruks for driftsstyret Ordensreglement for flytebryggeanlegget i Torsvåg 2. Driftsstyrets leder godtgjøres med en årlig sum på kr 5000,-, medlemmer kr 2500,-. Belastes , godtgjørelse til folkevalgte. Forslag fra Bent Gabrielsen: Endring på pkt. 2: Belastes over flytebryggeanleggets eget budsjett. Forslag med endringer ble enstemmig vedtatt. Saken sendes kommunestyret for endelig avgjørelse. 1. Formannskapet godkjenner de framlagte forslag med endringer: Instruks for driftsstyret Ordensreglement for flytebryggeanlegget i Torsvåg 2. Driftsstyrets leder godtgjøres med en årlig sum på kr 5000,-, medlemmer kr 2500,-. Belastes over flytebryggeanleggets eget budsjett. Thor Tøllefsen erklær te seg inhabil i sak 203/ /04

6 KJELL-IVAR ROBERTSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV FISKEFARTØY. Kjell-Ivar Robertsen innvilges lån i næringsfondet kr , - til finansiering av fartøykjøp og rigging. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Prosjektet må være fullfinansiert før lån utbetales. Belastes næringsfondets konto Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. Kjell-Ivar Robertsen innvilges lån i næringsfondet kr , - til finansiering av fartøykjøp og rigging. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Prosjektet må være fullfinans iert før lån utbetales. Belastes næringsfondets konto /04 ARILD HALVARD P. HANSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV BÅT Arild Halvard Hansen, Vannvåg, innvilges lån kr ,- til kjøp av fiskebåt. Vanlige lånevilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Belastes næringsfondets konto Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Arild Halvard Hansen, Vannvåg, innvilges lån kr ,- til kjøp av fiskebåt. Vanlige lånevilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Belastes næringsfondets konto /04

7 JAN-ØYVIND PEDERSEN: SØKNAD OM STØTTE, ETABLERING A RINGVASSRØYA V Jan-Øyvind Pedersen innvilges forprosjektstøtte med inntil kr , - til planlegging av bedriften RingvassRøya AS. Belastes næringsfondet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Jan-Øyvind Pede rsen innvilges forprosjektstøtte med inntil kr ,- til planlegging av bedriften RingvassRøya AS. Belastes næringsfondet: /04 LANGSUNDFORBINDELSEN-, VANNØY - OG KARLSØYFORBINDELSEN 1. Det bevilges ytterligere kr til prosjektutredninger på Langsundforbindelsen og Vannøy-/Karlsøyforbindelsene, i tillegg til bevilgningen på kr som ble vedtatt i F-sak 131/ De avsatte planleggingsmidlene, jfr. K-sak 55/02 og K-sak 06/03 punkt 22, benyttes. 3. Formannskapet forutsetter at Sjurelv Konsultasjon, i samråd med Langsundforbindelsen A/S, fakturerer disse utgiftene direkte på Karlsøy kommune. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges ytterligere kr til prosjektutredninger på Langsundforbindelsen og Vannøy-/Karlsøyforbindelsene, i tillegg til bevilgningen på kr som ble vedtatt i F-sak 131/ De avsatte planleggingsmidlene, jfr. K-sak 55/02 og K-sak 06/03 punkt 22, benyttes.

8 3. Formannskapet forutsetter at Sjurelv Konsultasjon, i samråd med Langsundforbindelsen A/S, fakturerer disse utgiftene direkte på Karlsøy kommune. 0207/04 DROSJELØYVE Det er ikke behov for videreføring av ordinært og reservedrosjeløyve nr x -215 og R/39 fra utløp av bestyrerordningen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det er ikke behov for videreføring av ordinært og reservedrosjeløyve nr x -215 og R/39 fra utløp av bestyrerordningen /04 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Skatteørene for 2005 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak (forslag til statsbudsjett 2005 er 13,2 %, som er samme sats som i 2004). 2. Det kreves inn eiendomsskatt på verker og bruk i 2005, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Jfr. kommunestyrevedtak i sak 122/03 og 117/ Eiendomsskatt: a. Det innføres eiendomsskatt fra på samtlige eiendommer i områder i kommunen som defineres som heilt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Vedtatt mot 2 stemmer. b. Følgende områder defineres som heilt eller delvis er utbygd. : UTSETTES TIL Eiendomsskatten for 2005 fastsettes til 0,4 % av skattegrunnlaget.

9 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2005 fastsettes til kr ,-. 6. Administrasjonen får fullmakt til å selge inntil 4 boliger i Boligene forutsettes solgt via megler til minimum takstverdi. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne salg der man eventuelt ikke oppnår takstverdien. Netto salgsinntekter godskrives kapitalfondet. Formannskapet godkjenner hvilke boliger som skal selges. 7. Det opptaes kr i Startlån for videre utlån. 8. Renovasjonsavgiften for boliger økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr.. til kr.. pr år. UTSETTES TIL Renovasjonsavgiften for fritidsboliger økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr til kr. pr år. UTSETTES TIL Slamavgiften økes/reduseres med.. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr til kr.. pr år. UTSETTES TIL Vannavgiften økes/reduseres med.. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr.. pr år. UTSETTES TIL Avløpsavgiften økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr.. pr år. UTSETTES TI L Feieavgiften økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr pr år. UTSETTES TIL Gebyrer for delingssaker og byggesaker økes med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr.. til kr. pr år. UTSETTES TIL Kulturskolekontingenten økes med.. % med virkning fra Kontingenten økes derved fra kr..til kr. pr år. UTSETTES TIL Barnehagsesatsene endres slik med virkning fra : a. Hel plass kr fra b. Søskenmoderasjon slik: UTSETTES TIL Egenandelen på skolefritidsordningen endres ikke. 18. Billettsatsene for svømmehallene endres slik med virkning fra : a. Barn kr 15 b. Voksne kr Administrasjonen får fullmakt til å iverksette husleieøkninger i samtlige kommunale boliger, omsorgsboliger og Bo- og servicesentret i samsvar med økningen i konsumprisindeksen. 20. Administrasjonen får fullmakt til å prissette strøm i de tilfeller kommunale boliger leies ut med kommunalt strømabonnement. 21. Ordførergodtgjørelsen for 2005 fastsettes til kr Varaordførergodtgjørelsen for 2005 fastsettes til 6 % av ordførerens godtgjørelse. 23. Reglement for godtgjørelse folkevalgte beholdes uendret i Vedtatt mot 2 stemmer. 24. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne mottak av flyktninger i 2005, basert på mulighetene for god intregrering gjennom arbeid og bolig. 25. Antall veilys pr skal reduseres fra 1535 punkter til punkter, jfr. forslag fra utvalg nedsatt av kommunestyret i møte UTSATT TIL

10 26. Resterende antall veilyspunkter, stolper og linjenett skal oppgraderes innen slik at veilysnettet tilfredsstiller de nye PCB-kravene og tekniske krav for øvrig. UTSATT TIL Satsene for omsorgslønn justeres ikke i Salg av tekniske tjenester prissettes slik pr : a. Leie av mannskap kr. pr mann pr. ordinær time. Utenom ordinær arbeidstid økes prisen med 100 %. UTSATT TIL b. Leie av spyle-/tinevogn kr pr ordinær time, inklusiv 1 mann. Utenom ordinær arbeidstid økes prisen med 50 %. UTSATT TIL Rammetimetallet pr endres fra. timer til timer. UTSATT TIL Åpningstidene i svømmehallene fastsettes av Kultur- og oppvekstutvalget. 31. Samarbeidet med Kirkelig Fellesråd vedrørende diakonstillingen avvikles pr , jfr. kommunestyrevedtak i sak 117/ Nedbetaling av lån forskyves i samsvar med formannskapets innstilling, jfr. vedlegg. 33. Kristoffervalen barnehage nedlegges pr Gamnes barnehage nedlegges pr Vannareid barnehage og Vannareid skole omorganiseres og samlokaliseres til Vannareid oppvekstsenter klasse ved Stakkvik skole overføres til Hansnes skole pr Det opprettes en felles ungdomsskole på Vannøy fra Teknisk uteseksjon Vannøy reduseres snarest mulig med 1 årsverk, i form av naturlig avgang. UTSETTES TIL Teknisk uteseksjon Hansnes reduseres snarest mulig med 1 årsverk, i form av naturlig avgang. UTSETTES TIL % stilling som hjemmehjelp avvikles og satser for egenbetaling justeres tilsvarende kr Omsorgslønn reduseres slik at samlet årlig utgift reduseres med kr Tjenester innenfor helse- og sosialsektoren reduseres med samlet 1 million kroner i forhold til 2004-nivå. Herunder pålegges administrasjonen ved forhandlinger å redusere utgiftene innenfor legetjenesten med kr og utgiftene innenfor fysioterapi kr Rådmannen får fullmakt til å justere organisasjonsplanen pr slik at man oppnår de nødvendige besparelser og rasjonaliseringer i budsjett Det bevilges kr av disposisjonsfondet for å saldere budsjett Nye investerings- og driftstiltak i 2005 godkjennes i samsvar med vedlagte økonomiplan. UTSATT TIL Låneopptak med kr. til investeringstiltakene etter punkt 38 godkjennes. UTSATT TIL Budsjett 2005 og økonomiplan , jfr. vedlegg, godkjennes med ovennevnte endringer. UTSATT TIL Formannskapet jobbet med ulike tiltak for å redusere budsjettunderskuddet i 2005.

11 Vedtakene i Helse- og sosialutvalget, Kultur- og oppvekstutvalget og Driftsutvalget ble fremlagt. Aktuelle innsparings- og inntektstiltak ble godkjent i samsvar med forslagene fra etatene og rådmannen. Etter behandlingen mangler det kr for å få budsjett 2005 i balanse. Formannskapet ber rådmannen om å legge fram forslag til budsjett 2005 og økonomiplan til formannskapets møte Formannskapet forutsetter at forslag til budsjett og økonomiplan minimum skal være i balanse. Formannskapet ber rådmannen spesifisere ulike tiltak som kan innfri de innsparinger som er forutsatt innenfor administrasjonen og politisk sektor. Videre forutsettes at det fremlegges forslag som gir inndekning på manglende beløp kr i budsjett Skatteørene for 2005 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak (forslag til statsbudsjett 2005 er 13,2 %, som er samme sats som i 2004). 2. Det kreves inn eiendomsskatt på verker og bruk i 2005, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Jfr. kommunestyrevedtak i sak 122/03 og 117/ Eiendomsskatt: a. Det innføres eiendomsskatt fra på samtlige eiendommer i områder i kommunen som defineres som heilt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Vedtatt mot 2 stemmer. b. Følgende områder defineres som heilt eller delvis er utbygd. : UTSETTES TIL Eiendomsskatten for 2005 fastsettes til 0,4 % av skattegrunnlaget. 5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2005 fastsettes til kr ,-. 6. Administrasjonen får fullmakt til å selge inntil 4 boliger i Boligene forutsettes solgt via megler til minimum takstverdi. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne salg der man eventuelt ikke oppnår takstverdien. Netto salgsinntekter godskrives kapitalfondet. Formannskapet godkjenner hvilke boliger som skal selges. 7. Det opptaes kr i Startlån for videre utlån. 8. Renovasjonsavgiften for boliger økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr.. til kr.. pr år. UTSETTES TIL Renovasjonsavgiften for fritidsboliger økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr til kr. pr år. UTSETTES TIL Slamavgiften økes/reduseres med.. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr til kr.. pr år. UTSE TTES TIL Vannavgiften økes/reduseres med.. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr.. pr år. UTSETTES TIL Avløpsavgiften økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr.. pr år. UTSETTES TIL

12 13. Feieavgiften økes/reduseres med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr. til kr pr år. UTSETTES TIL Gebyrer for delingssaker og byggesaker økes med. % med virkning fra Avgiften endres derved fra kr.. til kr. pr år. UTSETTES TIL Kulturskolekontingenten økes med.. % med virkning fra Kontingenten økes derved fra kr..til kr. pr år. UTSETTES TIL Barnehagsesatsene endres slik med virkning fra : a. Hel plass kr fra b. Søskenmoderasjon slik: UTSETTES TIL Egenandelen på skolefritidsordningen endres ikke. 18. Billettsatsene for svømmehallene endres slik med virkning fra : a. Barn kr 15 b. Voksne kr Administrasjonen får fullmakt til å iverksette husleieøkninger i samtlige kommunale boliger, omsorgsboliger og Bo- og servicesentret i samsvar med økningen i konsumprisindeksen. 20. Administrasjonen får fullmakt til å prissette strøm i de tilfeller kommunale boliger leies ut med kommunalt strømabonnement. 21. Ordførergodtgjørelsen for 2005 fastsettes til kr Varaordførergodtgjørelsen for 2005 fastsettes til 6 % av ordførerens godtgjørelse. 23. Reglement for godtgjørelse folkevalgte beholdes uendret i Vedtatt mot 2 stemmer. 24. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne mottak av flyktninger i 2005, basert på mulighetene for god intregrering gjennom arbeid og bolig. 25. Antall veilys pr skal reduseres fra 1535 punkter til punkter, jfr. forslag fra utvalg nedsatt av kommunestyret i møte UTSATT TIL Resterende antall veilyspunkter, stolper og linjenett skal oppgraderes innen slik at veilysnettet tilfredsstiller de nye PCB-kravene og tekniske krav for øvrig. UTSATT TIL Satsene for omsorgslønn justeres ikke i Salg av tekniske tjenester prissettes slik pr : a. Leie av mannskap kr. pr mann pr. ordinær tim e. Utenom ordinær arbeidstid økes prisen med 100 %. UTSATT TIL b. Leie av spyle-/tinevogn kr pr ordinær time, inklusiv 1 mann. Utenom ordinær arbeidstid økes prisen med 50 %. UTSATT TIL Rammetimetallet pr endres fra. tim er til timer. UTSATT TIL Åpningstidene i svømmehallene fastsettes av Kultur- og oppvekstutvalget. 31. Samarbeidet med Kirkelig Fellesråd vedrørende diakonstillingen avvikles pr , jfr. kommunestyrevedtak i sak 117/ Nedbetaling av lån forskyves i samsvar med formannskapets innstilling, jfr. vedlegg. 33. Kristoffervalen barnehage nedlegges pr Gamnes barnehage nedlegges pr

13 35. Vannareid barnehage og Vannareid skole omorganiseres og samlokaliseres til Vannareid oppvekstsenter klasse ved Stakkvik skole overføres til Hansnes skole pr Det opprettes en felles ungdomsskole på Vannøy fra Teknisk uteseksjon Vannøy reduseres snarest mulig med 1 årsverk, i form av naturlig avgang. UTSETTES TIL Teknisk uteseksjon Hansnes reduseres snarest mulig med 1 årsverk, i form av naturlig avgang. UTSETTES TIL % stilling som hjemmehjelp avvikles og satser for egenbetaling justeres tilsvarende kr Omsorgslønn reduseres slik at samlet årlig utgift reduseres med kr Tjenester innenfor helse- og sosialsektoren reduseres med samlet 1 million kroner i forhold til 2004-nivå. Herunder pålegges administrasjonen ved forhandlinger å redusere utgiftene innenfor legetjenesten med kr og utgiftene innenfor fysioterapi kr Rådmannen får fullmakt til å justere organisasjonsplanen pr slik at man oppnår de nødvendige besparelser og rasjonaliseringer i budsjett Det bevilges kr av disposisjonsfondet for å saldere budsjett Nye investerings- og driftstiltak i 2005 godkjennes i samsvar med vedlagte økonomiplan. UTSATT TIL Låneopptak med kr. til investeringstiltakene etter punkt 38 godkjennes. UTSATT TIL Budsjett 2005 og økonomiplan , jfr. vedlegg, godkjennes med ovennevnte endringer. UTSATT TIL Svein Egil Haugen fikk permisjon kl Egil Fjellstad inhabil i sak 209/ /04 SKREDFAREVURDERING FJELLHEIM-URDELVA, REINØYA I KARLSØY Søknaden kan ikke imøtekommes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Søknaden kan ikke imøtekommes.

14 0210/04 ANKE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL BOLIGTOMT Anken er ikke framsatt innenfor ankefristen og saken kan derfor ikke behandles og vedtaket i sak 125/04 opprettholdes. 1. Kommunestyrets vedtak i K-sak 55/04 i møte om kommunalt tilskudd på kr ,- skal gjelde boligbygging som påbegynnes etter Søknaden kan derfor ikke innvilges. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Anken er ikke framsatt innenfor ankefristen og saken kan derfor ikke behandles og vedtaket i sak 125/04 opprettholdes. 1. Kommunestyrets vedtak i K-sak 55/04 i møte om kommunalt tilskudd på kr ,- skal gjelde boligbygging som påbegynnes etter Søknaden kan derfor ikke innvilges. 0211/04 KJØP AV EIENDOMMEN GNR. 41 BNR. 91 PÅ GAMNES 1. Kostnadene ved kjøp av eiendommen gnr. 41 bnr. 91 på Gamnes i Karlsøy, kr (kjøp kr tinglysingsomkostninger kr 2000) finansieres med bruk av disposisjonsfondet. 1. Kostnadene ved kjøp av eiendommen gnr. 41 bnr. 91 på Gamnes i Karlsøy, kr (kjøp kr tinglysingsomkostninger kr 2000) finansieres med bruk av disposisjonsfondet.

15 0212/04 UTLEIE AV BANKTUN 1. Tele 4 avd. Troms får leie hovedetasjen på Banktun, samt fellesareal (toalett) i underetasjen. 2. Leien settes til kr 5.500,- pr. mnd. Strøm, renhold og snørydding er leietakers ansvar. 3. Administrasjonen får fullmakt til å inngå leieavtale med Tele 4. Forslag fra ordfører til pkt. 2: Leien settes til kr 5000,-. Innstillingen med endring ble enstemmig vedtatt. 1. Tele 4 avd. Troms får leie hovedetasjen på Banktun, samt fellesareal (toalett) i underetasjen. 2. Leien settes til kr 5.000,- pr. mnd. Strøm, renhold og snørydding er leietakers ansvar. 3. Administrasjonen får fullmakt til å inngå leieavtale med Tele /04 HØYESTE PRIS VED KONSESJON - EIENDOMMEN GNR.36, BNR.33 OG 34 I KARSLØY KOMMUNE Ved konsejonsbehandling i forbindelse med erverv av eiendommen gnr. 36 bnr i Karlsøy kommune, vil det bli akseptert en kjøpesum på maksimalt ,- for eiendommen inkl. den påstående bebyggelse. Dette vedtaket kan påklages til Fylkeslandbruksstyret i Troms innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jfr. Forvaltningslovens 28. Evt. klage sendes Fylkesmannen i Troms. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

16 Ved konsejonsbehandling i forbindelse med erverv av eiendommen gnr. 36 bnr i Karlsøy kommune, vil det bli akseptert en kjøpesum på maksimalt ,- for eiendommen inkl. den påstående bebyggelse. Dette vedtaket kan påklages til Fylkeslandbruksstyret i Troms innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jfr. Forvaltningslovens 28. Evt. klage sendes Fylkesmannen i Troms. 0214/04 REFERAT - SAKER Referat sakene tas til etterretning. Sak nr. 1 føres opp som egen sak til møtet Sak nr. 13 føres opp som egen sak til møtet Referat sakene tas til etterretning. Sak nr. 1 føres opp som egen sak til møtet Sak nr. 13 føres opp som egen sak til møtet

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen. Administrasjonsbygget, Hansnes Møtedato: 16.12.2004 Til stede på møtet: Hanny Ditlefsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: 18.05.2005 og 20.05.2005 Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 28.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Egil Fjellstad, Laila B. Johansen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Liv Skogvoll, Egil Fjellstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyriket, Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Svein Harald Tårnes, Elisabeth Johansen, Frank Harry

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2013 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Marit Sørensen, Mona Sørensen, Kristian Eldnes, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 15.10.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl,

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: 10.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Øyrike, Hansnes Møtedato: 01.03.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap /17 Høylandet kommunestyre /

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap /17 Høylandet kommunestyre / Høylandet kommune Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5689 Saksbehandler: Eva-Janne Falstad Dato: 28.11.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap 27.11.2017 71/17 Høylandet kommunestyre

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 01.07.2010 Møtestart: Kl. 11.30. Møteslutt: Kl.15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen Hilde Nilsen Tor Andersen Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Tromsø Rådhus Møtedato: 01.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Hanny Ditlefsen, Gunhild Johansen, Øyvind Hilmarsen, Arild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm. Heidi Kalvåg, Filip Mikkelsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm. Heidi Kalvåg, Filip Mikkelsen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 24.11.2016 Tid: 10:00-16:50 Til stede på møtet Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm. Heidi Kalvåg, Filip Mikkelsen forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.10.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: HANSNES KRO Møtedato: 11.11.2003 Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad Faste medlemmer: Asle

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.12.2013 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kari Wiegaard, Siri Kleiven,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 14.12.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 14.12.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 14.12.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 11.05.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Monica Jensen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-19:30 Til stede på møtet Møteleder Inger Marit Skallerud Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Marit Rønneberg

Detaljer