KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: og Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil Haugen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Thor Tøllefsen 2. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Tove Eliassen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Thor Tøllefsen Forfall 2. dag: Mari-Ann Myrvang og Svein Egil Haugen Fra administrasjonen møtte: Rådmann, kultur- op oppvekstsjef, helse- og sosialsjef, næringskonsulent og kontorsjef Hanny Ditlefsen og Svein Egil Haugen fikk permisjon kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef Utskrift er sendt til: Medlemmer, varamedlemmer, etatene og andre.

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0113/05 05/00413 KOMMUNEPLAN 0114/05 05/00344 BJØRNAR FLØYSTAD: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL EGENKAPITAL FOR KJØP AV FISKEFARTØY 0115/05 03/00063 UTVIKLINGSLAG - SØKNAD FRA STAKKVIK UTVIKLINGSLAG 0116/05 04/01029 VANNAREID SAMDRIFTSKONTOR AS: SØKNAD OM TILSKUDD 0117/05 05/00034 STIG NORDANG: SØKNAD OM STØTTE TIL PLANLEGGING AV KAMSKJELLPROSJEKT 0118/05 05/00306 MARTIN KORNELIUSSEN: SØKNAD OM STØTTE TIL FISKEUTSTYR 0119/05 05/00435 VANNLEDNING HANSNES - STAKKVIK 0120/05 04/00575 SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE 0102/05 02/00633 HANSNES KRO OG OVERNATTING: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

3 0107/05 05/00023 SØKNAD OM DRIFT SMIDLER TIL BYGDESENTRALEN VANNØY 0091/05 02/00751 NASJONAL TRANSPORTPLAN HAVN 0094/05 04/00554 SYKETRANSPORT REINØY 0092/05 03/00199 VANNAVGIFT FRITIDSHUS GBNR. 1/1, TORSVÅG 0098/05 05/00065 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN PÅ EIENDOMMEN GBNR. 36/ /05 05/00359 PICYBU 0096/05 05/00138 ÅRSMELDING /05 04/00719 NOFI TROMSØ AS: UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN I DÅFJORD 0090/05 02/00435 INDUSTRIOMRÅDE GLIMBUKTA 0093/05 03/00600 VINMONOPOL I BUTIKK

4 0097/05 05/ TERTIALRAPPORT /05 05/00345 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD - TORSVÅG HAVFISKESENTER SUS 0112/05 05/00402 REFERAT SAKER 0099/05 05/00088 KARTLEGGING BIOLOGISK MANGFOLD 0100/05 05/00289 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER 0111/05 05/00403 PROSJEKT LOKAL MAT 0088/05 05/00415 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 0095/05 05/00062 REGNSKAP /05 05/00404 KARLSØYFESTIVALEN: SØKNAD OM NÆRINGSLÅN T IL KJØP AV LÆRERBOLIG 0109/05 05/00396 VIDAR JACOBSEN/FREDDY PEDERSEN: TILSKUDD OG LÅN TIL FISKEFARTØY

5 0106/05 04/01034 HENRY OG OTTO THOMASSEN: ANKE PÅ AVSLAG: LÅN TIL FORLENGELSE AV BÅT 0089/05 02/00395 KAIAVGIFT - VANNVÅG 0105/05 04/01018 AVTALER MED TROMS REISELIV AS 0104/05 04/00960 KJELL-IVAR ROBERTSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV FISKEFARTØY - ENDRING AV OBJEKT

6 0113/05 KOMMUNEPLAN 1. Administrasjonen utarbeider prosessplan for arbeidet med kommuneplanens tekstdel til junimøtet i formannskapet. 2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel pågår. Driftsutvalget er styringsgruppe og følger opp dette arbeidet. 1. Administrasjonen utarbeider prosessplan for arbeidet med kommuneplanens tekstdel til junimøtet i formannskapet. 2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel pågår. Driftsutvalget er styringsgruppe og følger opp dette arbeidet. 0114/05 BJØRNAR FLØYSTAD: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL EGENKAPITAL FOR KJØP AV FISKEFARTØY Bjørnar Fløystad innvilges et personlig lån kr ,- i næringsfondet til egenkapital til kjøp av fiskefartøy, 10,3 meter, med fulle fiskerettigheter. Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 2,9%. Belastes konto Rådmannen trekker sitt forslag og legger fram nytt forslag i møtet slik: Søknaden avslås p.g.a. at prosjektet er fullfinansiert. Søknaden avslås p.g.a. at prosjektet er fullfinansiert.

7 0115/05 UTVIKLINGSLAG - SØKNAD FRA STAKKVIK UTVIKLINGSLAG 1. Karlsøy kommune opprettholder den årlige støtten til utviklingslagene, jfr. vedtak i F-sak 34/03. Støtten søkes innarbeidet i kommunens driftsbudsjett. For 2005 belastes næringsfondet, konto Det ytes ikke ekstra tilskudd til inventar, utstyr, etc. ut over det generelle driftstilskuddet. 3. Søknaden fra Stakkvik og omegn utviklingslag om støtte til kjøp av PC avslås. 1. Karlsøy kommune opprettholder den årlige støtten til utviklingslagene, jfr. vedtak i F-sak 34/03. Støtten søkes innarbeidet i kommunens driftsbudsjett. For 2005 belastes næringsfondet, konto Det ytes ikke ekstra tilskudd til inventar, utstyr, etc. ut over det generelle driftstilskuddet. 3. Søknaden fra Stakkvik og omegn utviklingslag om støtte til kjøp av PC avslås. Gudmund Mikkelsen erklærte seg inhabil i neste sak p.g.a. slektsforhold. 0116/05 VANNAREID SAMDRIFTSKONTOR AS: SØKNAD OM TILSKUDD 1. Søknad om omprioritering avslås med følgende begrunnelse: Tilsagnet er foreldet, jfr. Vedtekter for forvaltning av næringsfondet, En eventuell ny søknad må minimum inneholde budsjett for bruken av midlene.

8 1. Søknad om omprioritering avslås med følgende begrunnelse: Tilsagnet er foreldet, jfr. Vedtekter for forvaltning av næringsfondet, En eventuell ny søknad må minimum inneholde budsjett for bruken av midlene. 0117/05 STIG NORDANG: SØKNAD OM STØTTE TIL PLANLEGGING AV KAMSKJELLPROSJEKT Stig Nordang innvilges tilskudd kr ,- til planlegging og prosjektering av kamskjellprosjekt i Karlsøy. Utbetaling i henhold til dokumenterte utgifter. Belastes næringsfondets konto Forslag fra Egil Fjellstad: Søknaden avslås p.g.a. av begrensede midler i fondet. Forslaget fra Egil Fjellstad ble enstemmig vedtatt. Søknaden avslås p.g.a. begrensede midler i fondet. 0118/05 MARTIN KORNELIUSSEN: SØKNAD OM STØTTE TIL FISKEUTSTYR Forslag til vedtak fra ordføreren: Det innvilges kr 1000,- kr i tilskudd til prosjektet. Utgiften belastes næringsfondet kto

9 Det innvilges kr 1000,- kr i tilskudd til prosjektet. Utgiften belastes næringsfondet kto /05 VANNLEDNING HANSNES STAKKVIK 1. Karlsøy kommune etablerer ny vannforsyning til Stakkvik ved at det legges en sjøledning fra Hansnes til Stakkvik. 2. Kostnadsplanen godkjennes med kr , ekskl. mva. 3. Prosjektet finansieres med låneopptak. 4. Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres i Forslag til nytt pkt. 5 fra Bent Gabrielsen: Administrasjonen får i oppdrag å beregne den økonomiske konsekvensen for vannavgift ved en slik investering. Videre får administrasjonen i oppgave å finne ut hva vannavgiften ville bli dersom samtlige som kunne tilkobles kommunens vannverk ble tilkoblet. Forslag fra Thor Tøllefsen: Saken utsettes til neste formannskap Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste formannskap 0120/05 SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE Karlsøy kommune viker prioritet med vår pantobligasjon kr ,- tinglyst , til fordel for Innovasjon Norge sin pantobligasjon kr ,-, tinglyst , i eiendommen gnr. 38, bnr. 208, i Karlsøy. Karlsøy kommunes pantobligasjon får dermed

10 3. prioritet etter Sparebanken Nord-Norge sin 1. prioritets og Innovasjon Norge sin 2. prioritets pantobligasjon. Karlsøy kommune viker prioritet med vår pantobligasjon kr ,- tinglyst , til fordel for Innovasjon Norge sin pantobligasjon kr ,-, tinglyst , i eiendommen gnr. 38, bnr. 208, i Karlsøy. Karlsøy kommunes pantobligasjon får dermed 3. prioritet etter Sparebanken Nord-Norge sin 1. prioritets og Innovasjon Norge sin 2. prioritets pantobligasjon. 0102/05 HANSNES KRO OG OVERNATTING: SØKN AD TIL NÆRINGSFONDET Hansnes Kro og Overnatting innvilges investeringstilskudd kr ,- til innredning og møblering av rorbu samt innkjøp av båt med motor. Tilskudd utbetales i henhold til dokumentasjon, jfr vedlagte vilkår. Belastes næringsfondet: Forslag til vedtak: Søknaden avslås p.g.a. begrensede midler på fondet. Søknaden avslås p.g.a. begrensede midler på fondet. 0107/05 SØKNAD OM DRIFTSMIDLER TIL BYGDESENTRALEN VANNØY

11 Bygdesentralen Vannøy innvilges driftstilskudd kr ,-. Dette utgjør Karlsøy kommunes bidrag til opprettholdelse av sentralen i Det kommunale tilskuddet forutsetter at Bygdesentralen fortsetter med å fungere som en hjelper overfor befolkningen og lag/foreninger, samt fungerer som et bindeledd mellom dem og det offentlige. Før utbetaling legges fram sentralens regnskap for 2004 og budsjett Belastes næringsfondet: Bygdesentralen Vannøy innvilges driftstilskudd kr ,-. Dette utgjør Karlsøy kommunes bidrag til opprettholdelse av sentralen i Det kommunale tilskuddet forutsetter at Bygdesentralen fortsetter med å fungere som en hjelper overfor befolkningen og lag/foreninger, samt fungerer som et bindeledd mellom dem og det offentlige. Før utbetaling legges fram sentralens regnskap for 2004 og budsjett Belastes næringsfondet: /05 NASJONAL TRANSPORTPLAN HAVN Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. Karlsøy kommunestyre ber Stortinget om å øke bevilgningene til fiskerihavneformål. 2. Karlsøy kommunestyre ber om at Troms fylkeksommune arbeider for at Troms får en større del av bevilgningene til fiskerihavner. 3. Karlsøy kommunestyre ber om at det snarest bevilges statlige midler til Vannvåg fiskerihavn. 4. Karlsøy kommunestyre vil arbeide for at det innvilges statlig tilskudd til følgende kommunale fiskerihavner: a. Stakkvik b. Burøysund

12 5. De kommunale fiskerihavneprosjektene i Stakkvik og Burøysund innarbeides i økonomiplanen for Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. Karlsøy kommunestyre ber Stortinget om å øke bevilgningene til fiskerihavneformål. 2. Karlsøy kommunestyre ber om at Troms fylkeksommune arbeider for at Troms får en større del av bevilgningene til fiskerihavner. 3. Karlsøy kommunestyre ber om at det snarest bevilges statlige midler til Vannvåg fiskerihavn. 4. Karlsøy kommunestyre vil arbeide for at det innvilges statlig tilskudd til følgende kommunale fiskerihavner: a. Stakkvik b. Burøysund 5. De kommunale fiskerihavneprosjektene i Stakkvik og Burøysund innarbeides i økonomiplanen for /05 SYKETRANSPORT REINØY Karlsøy kommune viser til at helseforetaket har ansvaret for finansiering av pasienters reise i kommunehelsetjenesten. Kommunen anmoder helseforetaket om å finne løsninger slik at pasienter på Reinøy (taxiløyvefritt) ved behov for transport til øyeblikkelig hjelp, både har mulighet til å få skyss samt dekt skyssutgiftene.

13 Karlsøy kommune viser til at helseforetaket har ansvaret for finansiering av pasienters reise i kommunehelsetjenesten. Kommunen anmoder helseforetaket om å finne løsninger slik at pasienter på Reinøy (taxiløyvefritt) ved behov for transport til øyeblikkelig hjelp, både har mulighet til å få skyss samt dekt skyssutgiftene. 0092/05 VANNAVGIFT FRITIDSHUS GBNR. 1/1, TORSVÅG 1. Eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr. 1, bnr. 1 i Karlsøy får innvilget halv vannavgift. 2. Avtalen er en videreføring av avtale som ble inngått i forbindelse med Karlsøy kommunes etablering av vannforsyning i området. For meget innbetalt avgift etter tilbakebetales. Avtalen opphører ved neste eierskifte av eiendommen. Forslag til vedtak: Saken utsettes. Saken utsettes. 0098/05 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN PÅ EIENDOMMEN GBNR. 36/33+34 Klagen tas til følge:

14 I medhold av jordlovens pgf. 12 godkjennes fradeling av 2 parseller hver på 1,0 daa bebygd areal til fritidsformål fra eiendommen gnr. 36 bnr. 33 og 34 i Karlsøy kommune. Det forutsettes at det inngås langsiktig avtale, minst 20 år, for utleie av innmarksdelen til jordbruksformål. Avtalen må inneholde bestemmelser om felles adkomst til jordbruksarealene og bestemmelser om spredning av husdyrgjødsel. Avtalen må forelegges kommunen for godkjenning. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage. Klagen tas til følge: I medhold av jordlovens pgf. 12 godkjennes fradeling av 2 parseller hver på 1,0 daa bebygd areal til fritidsformål fra eiendommen gnr. 36 bnr. 33 og 34 i Karlsøy kommune. Det forutsettes at det inngås langsiktig avtale, minst 20 år, for utleie av innmarksdelen til jordbruksformål. Avtalen må inneholde bestemmelser om felles adkomst til jordbruksarealene og bestemmelser om spredning av husdyrgjødsel. Avtalen må forelegges kommunen for godkjenning. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage.

15 0101/05 PICYBU 1. Karlsøy kommune deltar i prosjektet PICYBU. Prosjektet er fullfinansiert med eksterne tilskudd og krever dermed ikke kommunal bevilgning. 1. Karlsøy kommune deltar i prosjektet PICYBU. Prosjektet er fullfinansiert med eksterne tilskudd og krever dermed ikke kommunal bevilgning. 0096/05 ÅRSMELDING 2004 Kommunestyret tar administrasjonens årsmelding for 2004 til etterretning. Forslag til vedtak: Saken utsettes. Saken utsettes. 0103/05 NOFI TROMSØ AS: UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN I DÅFJORD

16 1. Karlsøy kommune ønsker ikke å foreta investeringer i Skjæret-anlegget i Dåfjord. 2. Karlsøy kommune vil arbeide for en rask avklaring av eierforholdet til Dåvaanlegget i Dåfjord. Herunder vil kommunen vurdere ulike modeller for kommunal eierskap og engasjement i dette anlegget. 3. Karlsøy kommune inviterer NOFI A/S og framtidige eiere av Dåva-anlegget til et nært samarbeid for å utvikle industri - og næringsvirksomhet i Dåfjord. Forslag fra ordfører: Det tas kontakt med Nofi A/S for samtale angående utbygging av anlegget på Skjæret, med sikte på en langsiktig leieavtale. Forslaget ble enstemig vedtatt. Det tas kontakt med Nofi A/S for samtale angående utbygging av anlegget på Skjæret, med sikte på en langsiktig leieavtale. 0090/05 INDUSTRIOMRÅDE GLIMBUKTA Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. Det inngåes leieavtale mellom Aurora A/S og Karlsøy kommune vedrørende tomt på Glimbukta industriområde. Leien settes til kr pr år. 2. Leieavtalen inngåes for 2 år. 3. Det forutsettes at Aurora A/S betaler leie med kr pr år for den perioden som selskapet har hatt bygninger og utstyr på industriområdet, jfr. F-sak 166/ Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med utgangspunkt i dette vedtaket. Forslag til vedtak: Saken utsettes. Rådmann og ordfører opptar forhandlinger med Aurora angående andre lokaliteter.

17 Rådmann og ordfører opptar forhandlinger med Aurora angående andre lokaliteter. 0093/05 VINMONOPOL I BUTIKK Karlsøy kommune ber om at kriteriene utformes slik at det er mulig å etablere vinmonopolbutikk i Karlsøy kommune. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. Karlsøy kommune ber om at kriteriene utformes slik at det er mulig å etablere vinmonopolbutikk i Karlsøy kommune. 0097/05 1. TERTIALRAPPORT Tertialrapporten pr taes til etterretning. 2. Budsjett 2005 reguleres slik: a. Statlig rammetilskudd reduseres med kr , som følge av folketallsnedgangen med 34 personer i løpet av b. Redusert rammetilskudd finansieres ved at netto lønnsutgifter i kommunens samlede virskomheter reduseres tilsvarende. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne fordelingen på etater og avdelinger. 3. Budsjett 2005 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema. Forslag til nytt pkt. 4:

18 Administrasjonen pålegges å fremme en skisse for varige innsparinger fram til formannskapet før sommerferien. Innstillingen og nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Tertialrapporten pr taes til etterretning. 2. Budsjett 2005 reguleres slik: a. Statlig rammetilskudd reduseres med kr , som følge av folketallsnedgangen med 34 personer i løpet av b. Redusert rammetilskudd finansieres ved at netto lønnsutgifter i kommunens samlede virskomheter reduseres tilsvarende. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne fordelingen på etater og avdelinger. 3. Budsjett 2005 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema. 4. Administrasjonen pålegges å fremme en skisse for varige innsparinger fram til formannskapet før sommerferien. 0108/05 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD - TORSVÅG HAVFISKESENTER SUS Under forutsetning av full finansiering, innvilges Torsvåg Havfiskesenter ved Sonja Karlsen, Laila Lockertsen, Bjørnar Fløystad og Jan Skorge, lån kr ,- i næringsfondet til investeringer i henhold til søknad i forbindelse med oppstart av senteret. Sikkerhet: De nevnte 4 personer er solidarisk ansvarlig for lånet. Lånet gis på vanlige vilkår, det vil si 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 2,9%. Belastes konto Forslag fra Egil Fjellstad: Lånet økes til kr ,-. Innstilling med endring på lånestørrelse ble enstemmig vedtatt.

19 Under forutsetning av full finansiering, innvilges Torsvåg Havfiskesenter ved Sonja Karlsen, Laila Lockertsen, Bjørnar Fløystad og Jan Skorge, lån kr ,- i næringsfondet til investeringer i henhold til søknad i forbindelse med oppstart av senteret. Sikkerhet: De nevnte 4 personer er solidarisk ansvarlig for lånet. Lånet gis på vanlige vilkår, det vil si 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 2,9%. Belastes konto /05 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning. Referat sakene tas til etterretning. 0099/05 KARTLEGGING BIOLOGISK MANGFOLD Karlsøy kommune slutter seg til samarbeidsprosjektet mellom Skjervøy og Karlsøy kommune. Det bevilges kr ,- til prosjektet. Beløpet utgiftsføres Biologisk mangfold, med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. Innstillingen ble enstemmig vedatt.

20 Karlsøy kommune slutter seg til samarbeidsprosjektet mellom Skjervøy og Karlsøy kommune. Det bevilges kr ,- til prosjektet. Beløpet utgiftsføres Biologisk mangfold, med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. 0100/05 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER 1. Etter hvert som nåværende leasingkontrakter for kommunale biler utgår skal som hovedregel ikke leasingavtalene fornyes, men kommunen kjøper inn nye varebiler. 2. Det forutsettes at regler for kommunale innkjøp følges. 3. Nye biler finansieres med låneopptak. Lånekostnader dekkes inn ved innsparing i leasingutgifter. 4. Hvis ikke særskilte behov foreligger kjøpes inn 2 seters varebiler i prisklasse ,- ekskl. mva, evt. leasede biler overtas ved kjøp. 5. Kommunestyret godkjenner låneoptak inntil ,- for innkjøp nye biler. 1. Etter hvert som nåværende leasingkontrakter for kommunale biler utgår skal som hovedregel ikke leasingavtalene fornyes, men kommunen kjøper inn nye varebiler. 2. Det forutsettes at regler for kommunale innkjøp følges. 3. Nye biler finansieres med låneopptak. Lånekostnader dekkes inn ved innsparing i leasingutgifter. 4. Hvis ikke særskilte behov foreligger kjøpes inn 2 seters varebiler i prisklasse ,- ekskl. mva, evt. leasede biler overtas ved kjøp. 5. Kommunestyret godkjenner låneoptak inntil ,- for innkjøp nye biler.

21 0111/05 PROSJEKT LOKAL MAT Det bevilges kr ,- til prosjektet Lokal Mat. Utgiften belastes tilskudd fra næringsfondet konto Utgiftene for 2006 og 2007 innarbeides i budsjettet. Det bevilges kr ,- til prosjektet Lokal Mat. Utgiften belastes tilskudd fra næringsfondet konto Utgiftene for 2006 og 2007 innarbeides i budsjettet. 0088/05 GODKJENNING AV PROTOKOLLER Protokollene fra møtet og godkjennes. Protokollene fra møtet og godkjennes. 0095/05 REGNSKAP 2004

22 Forslag til vedtak: Saken utsettes. Saken utsettes. 0110/05 KARLSØYFESTIVALEN: SØKNAD OM NÆRINGSLÅN TIL KJØP AV LÆRERBOLIG Karlsøyfestivalen innvilges lån kr ,- i næringsfondet til kjøp av lærerboligen på Karlsøya. Sikkerhet: 2. prioritets pant i eiendom/bolig, etter Sparebank 1 sin pantobligasjon pålydende kr ,-. Vanlige lånevilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid, hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 2,9%. Belastes konto Forslag fra Egil Fjellstad: Søknaden kan ikke imøtekommes, jfr. vedtektene for næringsfondet. Søknaden kan ikke imøtekommes, jfr. vedtektene for næringsfondet. 0109/05 VIDAR JACOBSEN/FREDDY PEDERSEN: TILSKUDD OG LÅN TIL FISKEFARTØY

23 Vidar Jacobsen og Freddy Pedersen innvilges kr ,- til egenkapital til investering i fiskefartøy, 14,8 meter, byggeår Lånet innvilges med forbehold om full finansiering. Sikkerhet: Solidarisk ansvarlig for lånet. Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 2,9%. Belastes næringsfondet: Forslag til vedtak: Lånet økes til kr ,-..full finansiering og kjøpekontrakt. Vidar Jacobsen og Freddy Pedersen innvilges kr ,- til egenkapital til investering i fiskefartøy, 14,8 meter, byggeår Lånet innvilges med forbehold om full finansiering og kjøpekontrakt. Sikkerhet: Solidarisk ansvarlig for lånet. Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 2,9%. Belastes næringsfondet: /05 HENRY OG OTTO THOMASSEN: ANKE PÅ AVSLAG: LÅN TIL FORLENGELSE AV BÅT Forslag til vedtak: Anken tas ikke til følge, jfr. vedtektene i næringsfondet. Anken tas ikke til følge, jfr. vedtektene i næringsfondet.

24 0089/05 KAIAVGIFT VANNVÅG Det bevilges kr ,- til ekstra kaiutgifter i Vannvåg i henhold til avtale mellom Troms fylkeskommune og Karlsøy kommune, som følge av anløp av hurtigbåt. Utgiften belastes konto refusjon til andre, med overføring fra konto reserverte tilleggsbevilgninger. Forslag til vedtak: Saken utsettes inntil avklarende møte med Troms fylkeskommune, samferdsel er avholdt. Karlsøy kommune mener dette er en fylkeskommunal oppgave. Saken utsettes inntil avklarende møte med Troms fylkeskommune, samferdsel er avholdt. Karlsøy kommune mener dette er en fylkeskommunal oppgave. 0105/05 AVTALER MED TROMS REISELIV AS Det vises til vedtak i F-sak 201/04. Karlsøy kommune går inn som ordinært medlem i Troms Reiseliv AS fra 1. juni Kommunens tilskudd til selskapet vil for 2005 beløpe seg til kr ,- og skal belastes næringsfondet. For påfølgende år skal kommunens tilskudd til selskapet innarbeides i kommunens driftsbudsjett. Forslag til vedtak: Siste setning i innstillingen strykes.

25 Det vises til vedtak i F-sak 201/04. Karlsøy kommune går inn som ordinært medlem i Troms Reiseliv AS fra 1. juni Kommunens tilskudd til selskapet vil for 2005 beløpe seg til kr ,- og skal belastes næringsfondet. 0104/05 KJELL-IVAR ROBERTSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV FISKEFARTØY - ENDRING AV OBJEKT Viser til vedtak i F-sak 203/04, vedtatt Lånebeløpet endres til kr ,- grunnet kjøp av rimeligere båt. Kjøpekontrakt forelegges før utbetaling. For øvrig opprettholdes F-vedtak 203/04. Forslag til vedtak fra Gudmund Mikkelsen: Søknaden må fremmes på nytt sammen med kjøpekontrakt og finansieringsplan for det nye prosjektet. Søknaden må fremmes på nytt sammen med kjøpekontrakt og finansieringsplan for det nye prosjektet.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Liv Skogvoll, Egil Fjellstad,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyriket, Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Svein Harald Tårnes, Elisabeth Johansen, Frank Harry

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 11.05.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Monica Jensen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2013 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100.

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset - Øyriket : 17.04.2013 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 77746000 Formannskapet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.10.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Tromsø Rådhus Møtedato: 01.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Hanny Ditlefsen, Gunhild Johansen, Øyvind Hilmarsen, Arild

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 21.11.2007 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.08.2016 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP John

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 30.06.2009 Fra kl: 12.45 Til: 13.20 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen unntatt sak 62/09 Laila

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0020/06 04/01018 BEVILGNING TIL MEDLEMSKAPET I TROMS REISELIV AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0020/06 04/01018 BEVILGNING TIL MEDLEMSKAPET I TROMS REISELIV AS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tid: 0900 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: HANSNES KRO Møtedato: 11.11.2003 Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad Faste medlemmer: Asle

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll for Næringsstyret

Møteprotokoll for Næringsstyret ANDØY KOMMUNE Møteprotokoll for Næringsstyret Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 12 1430 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 020/16-029/16 Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 08.02.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 06/17 Til sak: PS 14/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer