KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad Fra administrasjonen møtte: Rådmann, kontorsjef, næringskonsulent, kultur-og oppvekstsjef, økonomisjef, Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Utskrift er sendt til: Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0116/04 04/00763 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0117/04 03/00199 VANNAVGIFT FRITIDSHUS GBNR. 1/1, TORSVÅG 0118/04 04/00081 SALG AV EIENDOMMEN "ØSTGÅRD" GRN. 50 BNR. 72 I VANNVÅG 0119/04 04/00313 NOR-FISHING - FISKERIMESSE 0120/04 04/00417 TILBUD KJØP AV BRYGGE 0121/04 04/00494 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING AV LOKALER TIL UNGDOMMEN 0122/04 04/00620 TILBUD/KJØP AV EIENDOM PÅ HANSNES 0123/04 04/00674 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRØNN 0124/04 04/00724 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BOLIGTOMT ANNE KRISTENSEN OG HÅVARD NILSEN

3 0125/04 04/00755 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BOLIGTOMT 0126/04 04/00770 TILSKUDD BOLIGTOMTER UTENOM KOMMUNALE FELT 0127/04 04/00735 STIFTELSEN JAN BAALSRUD- SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT 0128/04 02/01053 KOMMUNENS EIENDOM 16/2 PÅ HERSØYA 0129/04 04/00754 HYTTEBYGGING VED KOMMUNENS EIENDOM GNR. 11 BNR. 18 VED SKOGSFJORDELVA 0130/04 04/00376 SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT"FOKUS PÅ SOPPRESSURSER" 0131/04 04/00531 SØKNAD OM TILSKOTT TIL EL -GJERDE FOR SAUER 0132/04 04/00262 SØKNAD OM STØTTE TIL UTDANNING FOR BØNDER 0133/04 04/00761 HANSNES EIENDOM AS: SØKNAD OM KORTSIKTIG LÅN 0134/04 04/00460 GEIR-HELGE SCHJØLBERG: KOMMUNALT NÆR INGSLÅN - STADFESTING

4 0135/04 04/00470 VANNØY SJØCAMPING: SØKNAD OM TILSKUDD TIL MARKEDSFØRING 0136/04 04/00549 LINDA KRISTIANSEN: OPPSTART AV KAFE/KRO I VANNVÅG FORRETNINGSSENTER 0137/04 04/00575 REINØY GARTNERI: SØKNAD OM LÅN/TIL SKOTT TIL MARKEDSFØRING 0138/04 04/00613 BJØRN M. PEDERSEN: ENDRING AV VILKÅR - LÅN TIL FISKEBÅT 0139/04 04/00638 CAMILLA IREN NILSEN: SØKNAD OM STØTTE TIL OVERTAKELSE AV BUTIKK I STAKKVIK 0140/04 04/00727 HUGO KARLSEN: SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FISKEFARTØY 0141/04 04/00757 MERKURPROGRAMMET - SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLING 0142/04 04/00687 REFERATSAKER 0143/04 04/00782 SAMARBEID MELLOM SKOLENE PÅ VANNØYA

5 0144/04 04/00493 EIENDOMSSKATT KRAFTLINJER M.V. TROMS KRAFTNETT AS. 0145/04 04/00790 UTVIKLINGSSENTERET

6 0116/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 0117/04 VANNAVGIFT FRITIDSHUS GBNR. 1/1, TORSVÅG Driftsutvalget vedtar halv abonnementsavgift for eiendommen gbnr. 1/1, Torsvåg. Forslag til vedtak: 1. Eiendommen gbnr. 1/1 i Torsvåg må betale kommunale avgifter i henhold til vedtatt regulativ. 2. Administrasjonen innleder drøftelser med Kr.Fr. Figenschow med hensyn til en rimelig kompensasjon for tinglyst grunnerklæring for kommunens vannledning. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Eiendommen gbnr. 1/1 i Torsvåg må betale kommunale avgifter i henhold til vedtatt regulativ.

7 2. Administrasjonen innleder drøftelser med Kr.Fr. Figenschow med hensyn til en rimelig kompensasjon for tinglyst grunnerklæring for kommunens vannledning. 0118/04 SALG AV EIENDOMMEN "ØSTGÅRD" GRN. 50 BNR. 72 I VANNV ÅG Karlsøy kommune selger ikke eiendommen Gnr. 50, bnr. 72 i Vannvåg under takst. Forsalg fra Hanny Ditlefsen: Boligen selges for tilbudet på kr ,-. Forslag fra Svein-Egil Haugen: Administrasjonen får fullmakt til å selge boligen om nødvendig under takst. Svein Egil Haugen sitt forslag ble vedtatt mot 3 stemmer. Administrasjonen får fullmakt til å selge boligen om nødvendig under takst. 0119/04 NOR-FISHING - FISKERIMESSE

8 Det bevilges kr ,- til NOR-FISHING, fiskerimessa Utgiften belastes næringsfondet, konto Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det bevilges kr ,- til NOR-FISHING, fiskerimessa Utgiften belastes næringsfondet, konto /04 TILBUD KJØP AV BRYGGE På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt for kommunen å kjøpe den aktuelle eiendommen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt for kommunen å kjøpe den aktuelle eiendommen. 0121/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING AV LOKALER TIL UNGDOMMEN Freddy Mikkelsen erklærte seg inhabil i denne saken. Søknaden kan ikke imøtekommes.

9 Innstillingen ble enstemmoig vedtatt. Søknaden kan ikke imøtekommes. 0122/04 TILBUD/KJØP AV EIENDOM PÅ HANSNES Karlsøy kommune innleder forhandlinger med eier av gbnr. 44/6 Toften. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune innleder forhandlinger med eier av gbnr. 44/6 Toften. 0123/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRØNN Søknaden kan ikke imøtekommes.

10 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Søknaden kan ikke imøtekommes. 0124/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BOLIGTOMT ANNE KRISTENSEN OG HÅVARD NILSEN Det gis et tomtetilskudd på kr ,- til Anne Kristensen og Håvard Nilsen, jfr. K-sak 55/04. Utgiften belastes nyopprettet konto tilskudd boligtomter. Forslag til vedtak fra Bent Gabrielsen: Dokumentasjon for kjøp av tomt datert etter K-sak 55/04 må foreligge før eventuelt utbetaling av tilskudd. Bent Gabrielsen trakk forslaget sitt. Formannskapets forslag til vedtak: 1. Kommunestyrets vedtak i K-sak 55/04 7 møte om kommunalt tilskudd på kr ,- skal gjelde boligbygging som påbegynnes etter Søknaden kan derfor ikke innvilges. Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyrets vedtak i K-sak 55/04 7 møte om kommunalt tilskudd på kr ,- skal gjelde boligbygging som påbegynnes etter Søknaden kan derfor ikke innvilges.

11 0125/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BOLIGTOMT Benn-Jøran Jenssen og Trine Thomassen får et tilskudd på kr ,- til boligtomt utenfor regulert område. Utgiften belastes nyopprettet konto tilskudd boligtomter. Formannskapets forslag til vedtak: 1. Kommunestyrets vedtak i K-sak 55/04 7 møte om kommunalt tilskudd på kr ,- skal gjelde boligbygging som påbegynnes etter Søknaden kan derfor ikke innvilges. Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyrets vedtak i K-sak 55/04 7 møte om kommunalt tilskudd på kr ,- skal gjelde boligbygging som påbegynnes etter Søknaden kan derfor ikke innvilges. 0126/04 TILSKUDD BOLIGTOMTER UTENOM KOMMUNALE FELT

12 1. Det avsettes kr ,- som tilskudd til boligbygging utenfor kommunale boligfelt. 2. Beløpet finansieres ved at skatteinntekter økes tilsvarende. 3. Beløpet utgiftsføres fra nyopprettet konto tilskudd boligtomter. 4. Administrasjonen delegeres myndighet til å tildele slike tilskudd. Forslag til vedtak: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Saken utsettes 0127/04 STIFTELSEN JAN BAALSRUD- SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT 1. Det bevilges kr 5000,- til stiftelsen Jan Baalsrud. 2. Beløpet utgiftsføres konto lag og foreninger med overføring fra post Reserverte tilleggsbevilgninger. 3. Beløpet søkes innarbeid i kommende års budsjetter. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges kr 5000,- til stiftelsen Jan Baalsrud.

13 2. Beløpet utgiftsføres konto lag og foreninger med overføring fra post Reserverte tilleggsbevilgninger. 3. Beløpet søkes innarbeid i kommende års budsjetter. 0128/04 KOMMUNENS EIENDOM 16/2 PÅ HERSØYA Formannskapets forslag til vedtak: Saken ble drøftet og det ble bestemt at leder i Karlsøy jeger og fisk og leder i Hansnes og omegn båtforening blir innkalt til formannskapet for samtale i neste formannskapsmøte. Enstemmig vedtatt. Saken ble drøftet og det ble bestemt at leder i Karlsøy jeger og fisk og leder i Hansnes og omegn båtforening blir innkalt til formannskapet for samtale i neste formannskapsmøte. 0129/04 HYTTEBYGGING VED KOMMUNENS EIENDOM GNR. 11 BNR. 18 VED SKOGSFJORDELVA Saken forelegges formannskapet for drøfting.

14 Forslag fra Svein Egil Haugen: Planlegging av hyttefelt på kommunens eiendom Gnr. 11 og bnr. 18 ved Skogsfjordelva settes i gang. Forslag fra Egil Fjellstad: Kommunen går ikke på nåværende tidspunkt videre med plan om hyttebygging. Eiendommen kan være en framtidig næringseiendom. Svein Egil Haugen sitt forslag vedtatt mot 1 stemme. Planlegging av hyttefelt på kommunens eiendom Gnr. 11 og bnr. 18 ved Skogsfjordelva settes i gang. 0130/04 SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT"FOKUS PÅ SOPPRESSURSER" Tromsø og omegn forsøksring innvilges støtte inntil kr til det omsøkte prosjektet. Tilskudd gis under følgende vilkår: 1. Det forutsettes fullfinansiering slik det fremkommer i plan. 2. Det forutsettes deltakere fra Karlsøy kommune 3. Kostnadene må dokumenteres i h.h.t. finansieringsplan før evt. utbetaling skjer.

15 Belastes konto: Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. Tromsø og omegn forsøksring innvilges støtte inntil kr til det omsøkte prosjektet. Tilskudd gis under følgende vilkår: 1. Det forutsettes fullfinansiering slik det fremkommer i plan. 2. Det forutsettes deltakere fra Karlsøy kommune 3. Kostnadene må dokumenteres i h.h.t. finansieringsplan før evt. utbetaling skjer. Belastes konto: /04 SØKNAD OM TILSKOTT TIL EL -GJERDE FOR SAUER Søknad om tilskott til sperregjerde avslås, da det ikke er avsatt midler til slike formål. Vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage.

16 Forslag fra Egil Fjellstad: Det bevilges kr ,- til sperregjerde. Belastes konto Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. Søknad om tilskott til sperregjerde avslås, da det ikke er avsatt midler til slike formål. Vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage. 0132/04 SØKNA D OM STØTTE TIL UTDANNING FOR BØNDER Det innvilges tilskudd kr 500,- pr kursdeltaker fra Karlsøy kommune til deltakelse på Gjeterhundkurs del II. Utbetales mot dokumentasjon på betalt kursavgift. Belastes næringsfondet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det innvilges tilskudd kr 500,- pr kursdeltaker fra Karlsøy kommune til deltakelse på Gjeterhundkurs del II. Utbetales mot dokumentasjon på betalt kursavgift. Belastes næringsfondet:

17 0133/04 HANSNES EIENDOM AS: SØKNAD OM KORTSIKTIG LÅN Gunn Marit Andersen Opsal erklærte seg inhabil og May Jorunn Corneliussen overtok. Rådmannen legger fram innstilling i møtet: Søknaden kan ikke imøtekommes, jfr. Vedtektene i Nærings fondet samt begrensede midelr. Søknaden kan ikke imøtekommes, jfr. Vedtektene i Næringsfondet samt begrensede midelr. 0134/04 GEIR-HELGE SCHJØLBERG: KOMMUNALT NÆRINGSLÅN - STADFESTING Geir-Helge Schjølberg innvilges lån i næringsfondet, inntil kr ,- dvs. 50 % av kjøpesum, til finansiering av båt og redskap/bruk. Signert kjøpekontrakt samt full finansiering må foreligge før lånet utbetales. Sikkerhet: Pant i boligeiendom, gbnr. 41/31, etter kr ,-. Vanlige lånevilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Belastes konto Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

18 Geir-Helge Schjølberg innvilges lån i næringsfondet, inntil kr ,- dvs. 50 % av kjøpesum, til finansiering av båt og redskap/bruk. Signert kjøpekontrakt samt full finansiering må foreligge før lånet utbetales. Sikkerhet: Pant i boligeiendom, gbnr. 41/31, etter kr ,-. Vanlige lånevilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Belastes konto /04 VANNØY SJØCAMPING: SØKNAD OM TILSKUDD TIL MARKEDSFØRING Vannøy Sjøcamping innvilges kr 5000,- i markedsføringstilskudd til deltakelse på reiselivsmesse i Tyskland. Utbetales i ettertid ut fra dokumenterte kostnader. Forslag til vedtak fra formannskapet: Søknaden avslåes p.g.a. begrensede midler i næringsfondet. Enstemmig vedtatt. Søknaden avslåes p.g.a. begrensede midler i næringsf ondet.

19 0136/04 LINDA KRISTIANSEN: OPPSTART AV KAFE/KRO I VANNVÅG FORRETNINGSSENTER Linda Kristiansen innvilges et personlig lån kr ,-, investeringstilskudd kr ,-, samt markedsføringstilskudd kr 5000,- for oppstart av kafe/kro i Vannvåg Forretningssenter. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Hvis virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av kommunen i løpet av de 4 første år etter oppstart, skal investeringstilskuddet tilbakebetales Karlsøy kommunes næringsfond iht. følgende tidsintervaller: Første år 100%, andre år 75%, tredje år 50%, fjerde år 25%. Belastes næringsfondet hhv. Lån: Tilskudd: Finansiering må være i orden før lån og tilskudd utbetales. Forslag fra Egil Fjellstad: Markedsføringstilskudd strykes og investeringstilskudd økes ti l5.000,-. Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. Linda Kristiansen innvilges et personlig lån kr ,-, investeringstilskudd kr ,-, samt markedsføringstilskudd kr 5000,- for oppstart av kafe/kro i Vannvåg Forretningssenter. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Hvis virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av kommunen i løpet av de 4 første år etter oppstart, skal investeringstilskuddet tilbakebetales Karlsøy kommunes næringsfond iht. følgende tidsintervaller: Første år 100%, andre år 75%, tredje år 50%, fjerde år 25%. Belastes næringsfondet hhv. Lån: Tilskudd: Finansiering må være i orden før lån og tilskudd utbetales.

20 0137/04 REINØY GARTNERI: SØKNAD OM LÅN/TILSKOTT TIL MARKEDSFØRING 1. Reinøy Gartneri v/arne-bjørn Lockertsen innvilges lån inntil kr ,- i næringsfondet til finansiering av nybygg i Reinskar. Videre innvilges et markedsføringstilskudd på kr ,-. Finansieringsplan på foreligge før utbetaling. 2. Vanlige lånevilkår, dvs 10 år tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Sikkerhet: Pant i eiendom. 3. Belastes næringsfondet, lån , tilskudd På grunn av kommunens anstrengte økonomi, er det ikke aktuelt å bevilge midler til framføring av strøm. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Reinøy Gartneri v/arne-bjørn Lockertsen innvilges lån inntil kr ,- i næringsfondet til finansiering av nybygg i Reinskar. Videre innvilges et markedsføringstilskudd på kr ,-. Finansieringsplan på foreligge før utbetaling. 2. Vanlige lånevilkår, dvs 10 år tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Sikkerhet: Pant i eiendom. 3. Belastes næringsfondet, lån , tilskudd På grunn av kommunens anstrengte økonomi, er det ikke aktuelt å bevilge midler til framføring av strøm. 0138/04 BJØRN M. PEDERSEN: ENDRING AV VILKÅR - LÅN TIL FISKEBÅT

21 Forslag til vedtak: Krav om pant i fartøyet slettes, og lånet gjøres om til vanlig gjeldsbrevlån. Tidligere vedtak opprettholdes med ny vedtatt endring. Enstemmig vedtatt. Krav om pant i fartøyet slettes, og lånet gjøres om til vanlig gjeldsbrevlån. Tidligere vedtak opprettholdes med ny vedtatt endring. 0139/04 CAMILLA IREN NILSEN: SØKNAD OM STØTTE TIL OVERTAKELSE AV BUTIKK I STAKKVIK 1. Camilla I. Nilsen innvilges lån i næringsfondet, kr , -, til egenkapital i forbindelse med overtakelse av Stakkvik Handel. Hun innvilges i tillegg etableringstilskudd kr ,- og markedsføringstilskudd kr 5.000,-, 2. Vanlige lånevilkår, det vil si tilbakebetalingtid 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 4,7%.

22 3. Etableringstilskuddet skal tilbakebetales næringsfondet hvis driften nedlegges eller selges innen 4 år, iht. følgende forhold: Første år 100%, andre år 75%, tredje år 50 %, fjerde år 25%. 4. Belastes næringsfondet: Lån Tilskudd Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Camilla I. Nilsen innvilges lån i næ ringsfondet, kr ,-, til egenkapital i forbindelse med overtakelse av Stakkvik Handel. Hun innvilges i tillegg etableringstilskudd kr ,- og markedsføringstilskudd kr 5.000,-, 2. Vanlige lånevilkår, det vil si tilbakebetalingtid 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 4,7%. 3. Etableringstilskuddet skal tilbakebetales næringsfondet hvis driften nedlegges eller selges innen 4 år, iht. følgende forhold: Første år 100%, andre år 75%, tredje år 50 %, fjerde år 25%. 4. Belastes næringsfondet: Lån Tilskudd /04 HUGO KARLSEN: SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FISKEFARTØY Freddy Mikkelsen erklærte seg inhabil i saken. Forsalg til vedtak fra formannskapet: Søknaden avslåes da denne fartøytypen ikke er prioritert i næringssammenheng.

23 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Søknaden avslåes da denne fartøytypen ikke er prioritert i næringssammenheng. 0141/04 MERKURPROGRAMMET - SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLING Deltakere i Merkurprogrammet fra Karlsøy kommune, Nærmat R. Magnussen og Karlsøy Brygge og Sjøsportell, innvilges hver et tilskudd på kr ,-. Utbetaling skjer etter fullført alle samlingene. Belastes næringsfondet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Deltakere i Merkurprogrammet fra Karlsøy kommune, Nærmat R. Magnussen og Karlsøy Brygge og Sjøsportell, innvilges hver et tilskudd på kr ,-. Utbetaling skjer etter fullført alle samlingene. Belastes næringsfondet: Svein Egil Haugen fikk permisjon kl

24 0142/04 REFERATSAKER Referat sakene tas til etterretning. Ref.sak nr. 1 legges til neste kommunestyremøøte. Ref. sak nr. 7 legges til kommunikasjonsutvalget v/svein Egil Haugen Ref. sak nr. 24 legges til neste formannskap. Referatsakene med endringer tas til etterretning. Referat sakene med endring taes til etterretning. 0143/04 SAMARBEID MELLOM SKOLENE PÅ VANNØYA Rådmannens forsalg til vedtak: 1. Samarbeidsopplegget mellom skolen på Vannøya gjennomføres i det omfang som beskrevet i saksframlegget. Det fordrer et utvidet skyssbehov mellom skolene en dag pr. uke. 2. Ordninga gjennomføres for skoleåret 2004/2005 og evalueres våren 2005 før den eventuelt videreføres.

25 Enstemmig vedtatt. 1. Samarbeidsopplegget mellom skolen på Vannøya gjennomføres i det omfang som beskrevet i saksframlegget. Det fordrer et utvidet skyssbehov mellom skolene en dag pr. uke. 2. Ordninga gjennomføres for skoleåret 2004/2005 og evalueres våren 2005 før den eventuelt videreføres. 0144/04 EIENDOMSSKATT KRAFTLINJER M.V. TROMS KRAFTNETT AS. I h.h.t. lovverket anker Karlsøy formannskap taksten på Troms Kraft, jfr. Skattetakstnemnda sitt vedtak i sak i møte Innstillingen enstemmig vedtatt. I h.h.t. lovverket anker Karlsøy formannskap taksten på Troms Kraft, jfr. Skattetakstnemnda sitt vedtak i sak i møte

26 0145/04 UTVIKLINGSSENTERET Vurderes i sammenheng med budsjettarbeidet for neste år. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vurderes i sammenheng med budsjettarbeidet for neste år.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer