MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa Marie Pedersen Frode Lervoll Karl Idar Berg Henning Knutsen Dessuten møtte: Rådmann Håkon Jørgensen, jordbrukssjef Birger Olsen Merknader: Ingen Behandlede saker: 30/08 45/08 Møteleder: Bjørn Inge Mo Møtesekretær: Emma Vik Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet Olderdalen,

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/08 08/00253 REFERATSAKER 0031/08 08/00233 DJUPVIK FISKERIHAVN - MONTERING AV EKSTRA UTLIGGERE 0032/08 08/00120 REFERATSAK: SØKNAD OM STØTTE TIL STUDIEOPPHOLD I ENGLAND - SKOLEÅRET 2007/ /08 07/00850 SØKNAD OM TILSKUDD TIL RUNDBALLEUTSTYR 0034/08 07/01035 SØKNAD OM TILSKUDD 0035/08 07/01040 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL PRODUKSJONSUTSTYR 0036/08 08/00194 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKK I UKANTSTRØK 0037/08 08/00212 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKK I UTKANTSTRØK 0038/08 07/00933 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD BOKPROSJEKT 0039/08 07/00731 SØKNAD OM INVESTERINGS TILSKUDD TIL ETABLERING AV FRISØRSALONG 0040/08 07/00861 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BÅT 0041/08 07/00460 SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL ETABLERING AV SERVICEBYGG OG CAMPINGOPPSTILLINGSPLASS PÅ LØKVOLLSTRANDA 0042/08 07/00969 SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRINGKOMBINASJONSPROSJEKT SAUEHOLD/ HYTTEUTLEIE 0043/08 08/00269 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK M. FORSKRIFTER 0044/08 08/00225 SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV MELKEKVOTE 0045/08 08/00279 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Leder Drift Roald Elvenes orienterte om nødstrømaggregatet ved Kåfjord Helsesenter. Side 2

3 0030/08 REFERATSAKER Referatsaken tas til orientering. Instilling enst. vedtatt. Referatsaken tas til orientering. 0031/08 DJUPVIK FISKERIHAVN - MONTERING AV EKSTRA UTLIGGERE 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til innkjøp av 2 utliggere til Djupvik fiskerihavn 2. Utgiftene belastes budsjettpost , og finansieres av disposisjonsfondet 3. Rådmannen foretar budsjettregulering Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak:, Saken utsettes og vurderes senest i forbindelse med budsjett Fremtidige investeringer må påregnes finansiert via økte havneavgifter. Saken utsettes og vurderes senest i forbindelse med budsjett Fremtidige investeringer må påregnes finansiert via økte havneavgifter. 0032/08 REFERATSAK: SØKNAD OM STØTTE TIL STUDIEOPPHOLD I ENGLAND - SKOLEÅRET 2007/2008 Hoveddutvalg for oppvekst og omsorgs vedtak: Side 3

4 HOO bevilger kr til formålet, og ber Kåfjord Formannskap for fremtiden vurdere å avsette midler til denne type søknader. Det må utarbeides retningslinjer for studenter fra Kåfjord som ønsker å studere i utlandet. Formannskapet tok hovedutvalgets vedtak til orientering. Enstemmig. Tatt til orientering. 0033/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL RUNDBALLEUTSTYR Anne Nordeng, 9144 Samuelsberg, innvilges 10 % tilskudd, inntil kr ,- av dokumentert kjøp eks. mva. jfr. søknad. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling foreligger. Hvis Anne Nordeng, avslutter med jordbruk i løpet av 3 kommende år etter utbetaling, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Anne Nordeng, 9144 Samuelsberg, innvilges 10 % tilskudd, inntil kr ,- av dokumentert kjøp eks. mva. jfr. søknad. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling foreligger. Hvis Anne Nordeng, avslutter med jordbruk i løpet av 3 kommende år etter utbetaling, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /08 SØKNAD OM TILSKUDD Side 4

5 Levin Mikkelsen, 9147 Birtavarre, søknad om kr ,- i tilskudd til kjøp av revefarm og løsøre avslås. Avslaget begrunnes med at det er større pågang med søknader enn det er midler til tildeling, og at det derfor må prioriteres strengt. Investeringen er heller ikke av stor risiko for søker, og verdi av kjøpet må regnes å være langt større enn kjøpesum. Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak, pkt. 2: 2. Som alternativ tilbys søker tilbys et rentebærende lån på kr ,-. Det tas sikkerhet i fast eiendom. 1. Levin Mikkelsen, 9147 Birtavarre, søknad om kr ,- i tilskudd til kjøp av revefarm og løsøre avslås. Avslaget begrunnes med at det er større pågang med søknader enn det er midler til tildeling, og at det derfor må prioriteres strengt. Investeringen er heller ikke av stor risiko for søker, og verdi av kjøpet må regnes å være langt større enn kjøpesum. 2. Som alternativ tilbys søker tilbys et rentebærende lån på kr ,-. Det tas sikkerhet i fast eiendom. 0035/08 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL PRODUKSJONSUTSTYR Tom Lien, Nordnes, 9144 Samuelsberg, innvilges kr ,- i rentefritt lån til kjøp av ATV med utstyr kjøpesum kr ,-. Lånet er avdragsfritt de 2 første åra etter utbetaling, for så å nedbetales over 3 år. Som sikkerhet for lånet tas pant i fast eiendom med siste prioritet. Lånet utbetales over post kommunalt næringsfond, når dokumentert kjøp og skriftlig anmodning om utbetaling foreligger. Tom Lien, Nordnes, 9144 Samuelsberg, innvilges 20 % tilskudd, inntil kr ,- til kjøp av lap-top, projektor og lerret kjøpesum kr ,- Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når dokumentert kjøp og skriftlig anmodning om utbetaling foreligger. Side 5

6 Tilsagna bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Formannskapet vedtok enstemmig første avsnitt med følgende endring: Etter en særskilt vurdering av brukets meget spesielle arrondering innvilges Tom Lien kr ,- i rentefritt lån til kjøp av traktorregistrert ATV med utstyr kjøpesum kr ,-. Avsnitt 2: Avslås da det ansees som en ordinær driftskostnad. Enstemmig vedtatt. Etter en særskilt vurdering av brukets meget spesielle arrondering innvilgestom Lien, Nordnes, 9144 Samuelsberg, kr ,- i rentefritt lån til kjøp av traktorregistrert ATV med utstyr kjøpesum kr ,-. Lånet er avdragsfritt de 2 første åra etter utbetaling, for så å nedbetales over 3 år. Som sikkerhet for lånet tas pant i fast eiendom med siste prioritet. Lånet utbetales over post kommunalt næringsfond, når dokumentert kjøp og skriftlig anmodning om utbetaling foreligger. Søknad om tilskudd til kjøp av lap- top, projektor og lerret avslås da det ansees som en ordinær driftskostnad. 0036/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKK I UKANTSTRØK 1. Service-Mat Hj.P. Lyngmo s Eftf. Nordmannvik, 9146 Olderdalen, gis tilskudd kr ,- som støtte til drift av dagligvarebutikk, jfr. Retningslinjene for tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms. 2. Tilskuddet gis under forutsetning at Troms Fylkeskommune gir samme beløp, jfr retningslinjene for ordningen. 3. Tilskuddet belastes post kommunalt næringsfond. 4. Tilskuddet utbetales når det foreligger bekreftelse om at Troms Fylkeskommune har innvilget sin andel. Side 6

7 1. Service-Mat Hj.P. Lyngmo s Eftf. Nordmannvik, 9146 Olderdalen, gis tilskudd kr ,- som støtte til drift av dagligvarebutikk, jfr. Retningslinjene for tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms. 2. Tilskuddet gis under forutsetning at Troms Fylkeskommune gir samme beløp, jfr retningslinjene for ordningen. 3. Tilskuddet belastes post kommunalt næringsfond. 4. Tilskuddet utbetales når det foreligger bekreftelse om at Troms Fylkeskommune har innvilget sin andel. 0037/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKK I UTKANTSTRØK 1. Djupvik Nordmannvik S-lag, Djupvik, 9146 Olderdalen gis tilskudd med kr ,-, som støtte til drift av dagligvarebutikk, jfr. Retningslinjer for tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms. 2. Tilskuddet gis under forutsetning at Troms Fylkeskommune gir samme beløp, jfr. retningslinjene for ordningen. 3. Tilskuddet belastet post kommunalt næringsfond. 4. Tilskuddet utbetales når det foreligger bekreftelse om at Troms Fylkeskommune har innvilget sin andel. 1. Djupvik Nordmannvik S-lag, Djupvik, 9146 Olderdalen gis tilskudd med kr ,-, som støtte til drift av dagligvarebutikk, jfr. Retningslinjer for tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms. 2. Tilskuddet gis under forutsetning at Troms Fylkeskommune gir samme beløp, jfr. retningslinjene for ordningen. 3. Tilskuddet belastet post kommunalt næringsfond. 4. Tilskuddet utbetales når det foreligger bekreftelse om at Troms Fylkeskommune har innvilget sin andel. 0038/08 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD BOKPROSJEKT Side 7

8 1. Naturfoto v/jan R. Olsen, 9146 Olderdalen innvilges 20% - inntil kr ,- i rentefritt lån til gjennomføring av bokprosjekt. Lånet bevilges i hht. godkjente kostnader jmf. saksframlegget. Søknad om tilskudd til prosjekter avslås. 2. Lånet utbetales over post kommunalt utviklingsfond når prosjektet starter og sikkerhet er godkjent. Etableringskostnader trekkes fra lånet før utbetaling. Som sikkerhet for lånet tas det 2. prioritets pant i eiers bolighus. Lånet har et års betalingsutsettelse og nedbetales deretter i sin helhet i månedlige rater over 2 år. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele lånet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Naturfoto v/jan R. Olsen, 9146 Olderdalen innvilges 20% - inntil kr ,- i rentefritt lån til gjennomføring av bokprosjekt. Lånet bevilges i hht. godkjente kostnader jmf. saksframlegget. Søknad om tilskudd til prosjekter avslås. 2. Lånet utbetales over post kommunalt utviklingsfond når prosjektet starter og sikkerhet er godkjent. Etableringskostnader trekkes fra lånet før utbetaling. Som sikkerhet for lånet tas det 2. prioritets pant i eiers bolighus. Lånet har et års betalingsutsettelse og nedbetales deretter i sin helhet i månedlige rater over 2 år. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele lånet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /08 SØKNAD OM INVESTERINGS TILSKUDD TIL ETABLERING AV FRISØRSALONG 1. Silka Frisør v/silje-katrin Johansen, 9147 Birtavarre, innvilges 20 % inntil kr ,- i investeringstilskudd til kjøp av inventar og utstyr i forbindelse med etablering av frisørsalong i Birtavarre. 2. Investeringstilskuddet utbetales over post næringsfondet, ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgått kostnader i hht. investeringsplanen foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved reduksjon i oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler av investeringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. Side 8

9 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Silka Frisør v/silje-katrin Johansen, 9147 Birtavarre, innvilges 20 % inntil kr ,- i investeringstilskudd til kjøp av inventar og utstyr i forbindelse med etablering av frisørsalong i Birtavarre. 2. Investeringstilskuddet utbetales over post næringsfondet, ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgått kostnader i hht. investeringsplanen foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved reduksjon i oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler av investeringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BÅT 1. Søknad til Kåfjord kommune fra P/R Nordnesfisk ANS om tilskudd kr ,- til investering i fiske båt med kvote avslås. 2. Avslaget begrunnes med at søker har fullfinansiert investeringen med innvilget lån fra Innovasjon Norge og bruk av egenkapital og eller et evt. tilskudd fra SUF. Det vises også til kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 3. der det heter sitat; næringsfondet skal primært være et toppfinansieringsorgan. 1. Søknad til Kåfjord kommune fra P/R Nordnesfisk ANS om tilskudd kr ,- til investering i fiske båt med kvote avslås. 2. Avslaget begrunnes med at søker har fullfinansiert investeringen med innvilget lån fra Innovasjon Norge og bruk av egenkapital og eller et evt. tilskudd fra SUF. Det vises også til kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 3. der det heter sitat; næringsfondet skal primært være et toppfinansieringsorgan. Side 9

10 0041/08 SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL ETABLERING AV SERVICEBYGG OG CAMPINGOPPSTILLINGSPLASS PÅ LØKVOLLSTRANDA 1. Løkvollstranda camping v/inger Lise Pedersen og Jan-Otto Karlsen, 9144 Samuelsberg, innvilges 20 % - inntil kr ,- i rentefritt investeringslån av godkjente investeringskostnader uten mva. jmf. saksframlegget. 2. Investeringslånet utbetales over post næringsfondet. Etableringskostnader trekkes fra lånet før utbetaling. Som sikkerhet for lånet tas det 2. prioritets pant i eiendommen og bygninger til Løkvollstranda Camping/privat eiendom. Lånet har to års betalingsutsettelse og nedbetales deretter i sin helhet i månedlige rater over 5 år. 3. Investeringslånet utbetales når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på igangsatt prosjekt foreligger, men dette forutsetter at sikkerhet for lånet er godkjent. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan lånet i sin helhet blir krevd innfridd. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Lisa M. Pedersen erklærte seg inhabil og fratrådte. 1. Løkvollstranda camping v/inger Lise Pedersen og Jan-Otto Karlsen, 9144 Samuelsberg, innvilges 20 % - inntil kr ,- i rentefritt investeringslån av godkjente investeringskostnader uten mva. jmf. saksframlegget. 2. Investeringslånet utbetales over post næringsfondet. Etableringskostnader trekkes fra lånet før utbetaling. Som sikkerhet for lånet tas det 2. prioritets pant i eiendommen og bygninger til Løkvollstranda Camping/privat eiendom. Lånet har to års betalingsutsettelse og nedbetales deretter i sin helhet i månedlige rater over 5 år. 3. Investeringslånet utbetales når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på igangsatt prosjekt foreligger, men dette forutsetter at sikkerhet for lånet er godkjent. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan lånet i sin helhet blir krevd innfridd. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Lisa M. Pedersen tiltrådte igjen. Side 10

11 0042/07 SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRINGKOMBINASJONSPROSJEKT SAUEHOLD/ HYTTEUTLEIE 1. Alstad gård v/ninni Monsen, Kåfjorddalen, 9147 Birtavarre, innvilges kr ,- i tilskudd til investeringene i forbindelse med næringskombinasjonsprosjektet sauehold/hytteutleie. 2. Investeringstilskuddet utbetales over post næringsfondet, ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgått kostnader i hht. godkjent investeringsplan foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved reduksjon i oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler av etablerings-/investeringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Alstad gård v/ninni Monsen, Kåfjorddalen, 9147 Birtavarre, innvilges kr ,- i tilskudd til investeringene i forbindelse med næringskombinasjonsprosjektet sauehold/hytteutleie. 2. Investeringstilskuddet utbetales over post næringsfondet, ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgått kostnader i hht. godkjent investeringsplan foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved reduksjon i oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler av etablerings-/investeringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /08 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK M. FORSKRIFTER Kåfjord kommune gir Fjelltjenesten dispensasjon for kjøring med 3 snøscooter mellom Guolasjavri og Bitzushytta i tiden Side 11

12 Kåfjord kommune gir Fjelltjenesten dispensasjon for kjøring med 3 snøscooter mellom Guolasjavri og Bitzushytta i tiden /08 SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV MELKEKVOTE Knut Ivar Nilsen, 9146 Olderdalen, innvilges 30 % tilskudd eller kr ,- til kjøp av 2619 liter tilleggskvote geitmelk. Tilskuddet belastes post kommunalt næringsfond, som utbetales når dokumentert kjøp foreligger. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Frode Lervoll erklærte seg inhabil og fratrådte (pga. likelydende sak 45/08). Knut Ivar Nilsen, 9146 Olderdalen, innvilges 30 % tilskudd eller kr ,- til kjøp av 2619 liter tilleggskvote geitmelk. Tilskuddet belastes post kommunalt næringsfond, som utbetales når dokumentert kjøp foreligger. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen /08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Frode Lervoll, 9144 Samuelsberg, innvilges 30 % tilskudd eller kr ,- til kjøp av 5210 liter tilleggskvote kumelk. Side 12

13 Tilskuddet belastes post kommunalt næringsfond, som utbetales når dokumentert kjøp foreligger. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Frode Lervoll erklærte seg inhabil og fratrådte. Frode Lervoll, 9144 Samuelsberg, innvilges 30 % tilskudd eller kr ,- til kjøp av 5210 liter tilleggskvote kumelk. Tilskuddet belastes post kommunalt næringsfond, som utbetales når dokumentert kjøp foreligger. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Møtet hevet kl Side 13

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer