KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein Richardsen og Freddy Mikkelsen Forfall: Mari-Ann Myrvang og Svein-Egil Haugen Varamedlemmer: Jostein Richardsen og Freddy Mikkelsen Fra administrasjonen møtte: Rådmann, Teknisk sjef, Helse- og sosialsjef og Næringskonsulent Dåfjord-saken: Ordfører orienterte. Det avholdes møte med utviklingslaget og Karin Svendsen. Jostein Richardsen stilte spørsmål om kommunen har sagt opp ettersøksavtalen i forhold til vilt. Fellesmøte med Tromsø formannskap foreslås til 15.juni. Formannskapet innkalles til møte 20.mai kl utsatte næringssaker behandles før møte med samferdselskomiteen. Møtet hevet kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Laila B. Johansen næringskonsulent Utskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0047/09 09/00435 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0048/09 08/00870 FLYTEKAIANLEGG TORSVÅG: NYTT MEDLEM I DRIFTSSTYRET 0049/09 08/01080 SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ØL - U.L. ENIGHET 0050/09 09/00379 SØKNAD OM ALLMINNELIG SKJENKEBEVILLING 0051/09 09/00431 SØKNAD OM LÅN FRA NÆRINGSFONDET TIL FINANSIERING AV 1. BYGGETRINN AV TURISTANLEGGET - HAV OG FJELL A/S 0052/09 08/01474 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE 0053/09 08/01484 SØKNAD OM TILSKUDD VED KJØP AV MELKEKVOTE 0054/09 08/01514 GRENSEGANG KOMMUNENS EIENDOM PÅ REBBENESØY GBNR. 19/1, 2 OG /09 09/00157 KOMMUNALT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER SOM HAR LÆRLINGER FRA KARLSØY KOMMUNE 0056/09 09/00285

3 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LEKEAPPARATER TIL LEKEPLASS 0057/09 09/00324 SAMHANDLINGSREFORMEN 0058/09 09/00392 PETER OLSEN: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - ETABLERING AV DYKKERFIRMA 0059/09 09/00393 MATHIAS TUNGE: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - ETABLERING AV DYKKERFIRMA 0060/09 09/00411 SØKNAD OM TILSKUDD FOR KJØP AV TRAKTOR AGGREGAT 0061/09 09/00415 LENA K. BULL: SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV LIVDYR 0062/09 09/00286 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - INGRID ROSTAD 0063/09 09/00296 UTVIDELSE AV VANNAVALEN INDUSTRIOMRÅDE OG -KAI - REGULERINGSPLAN- ARBEIDET 0064/09 09/ ÅRIG OMSTILLINGSPROSJEKT I KARLSØY KOMMUNE 0065/09 09/00469 GRUSTAK GLIMMA 0066/09 08/00794 LANGSUNDFORBINDELSEN

4 0067/09 09/00470 SKJØNNSMIDLER - GJENNOMFØRING AV AREALPLAN 0068/09 09/00456 DELTAGELSE PÅ LU'S FISKERI- OG HAVBRUKSKONFERANSE - SØKNAD OM DEKNING AV KOSTNADER

5 0047/09 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen enst. vedtatt Protokollen fra møtet godkjennes 0048/09 FLYTEKAIANLEGG TORSVÅG: NYTT MEDLEM I DRIFTSSTYRET Margit Bjørke velges som nytt medlem i Driftsstyret for flytekaiankegget i Torsvåg. Hun erstatter Tove Rydningen. Innstillingen enst. vedtatt

6 Margit Bjørke velges som nytt medlem i Driftsstyret for flytekaiankegget i Torsvåg. Hun erstatter Tove Rydningen. 0049/09 SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ØL - U.L. ENIGHET Butikken v/ Trude Wosnitza, 9138 Karlsøy innvilges bevilling til salg av øl. Innstillingen enst. vedtatt Butikken v/ Trude Wosnitza, 9138 Karlsøy innvilges bevilling til salg av øl. 0050/09 SØKNAD OM ALLMINNELIG SKJENKEBEVILLING

7 Ut fra alkohollovens 3.1 kan søknad om salgsbevilling for øl og vin ikke innvilges. Innstillingen enst. vedtatt Ut fra alkohollovens 3.1 kan søknad om salgsbevilling for øl og vin ikke innvilges. 0051/09 SØKNAD OM LÅN FRA NÆRINGSFONDET TIL FINANSIERING AV 1. BYGGETRINN AV TURISTANLEGGET - HAV OG FJELL A/S 1. Hav og Fjell AS innvilges kr i lån som en del av finansieringa av 1.byggetrinn av turistanlegget. 2. Belastes næringsfondet (lån) 3. Lånet gis på følgende vilkår: Rentesats, for tiden 6,9%. Tilbakebetalingstid: 10 år. Avdragsfritt i 2 år. Sikkerhet: Gjeldsbrev Hav og Fjell AS m/selvskyldnerkausjon av Marit Mydland og Vidleiv Johansen

8 Innstillingen enst. vedtatt 1. Hav og Fjell AS innvilges kr i lån som en del av finansieringa av 1.byggetrinn av turistanlegget. 2. Belastes næringsfondet (lån) 3. Lånet gis på følgende vilkår: Rentesats, for tiden 6,9%. Tilbakebetalingstid: 10 år. Avdragsfritt i 2 år. Sikkerhet: Gjeldsbrev Hav og Fjell AS m/selvskyldnerkausjon av Marit Mydland og Vidleiv Johansen 0052/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Stakken Gård Klage kan ikke tas til følge Kjell Lekang erklærte seg inhabil. Innstillingen enst. vedtatt Klage kan ikke tas til følge

9 0053/09 SØKNAD OM TILSKUDD VED KJØP AV MELKEKVOTE Kai Morten Bull Klagen tas ikke til følge Innstillingen enst. vedtatt Klagen tas ikke til følge 0054/09 GRENSEGANG KOMMUNENS EIENDOM PÅ REBBENESØY GBNR. 19/1, 2 OG 3 Henvendelsen fra eierne forelegges formannskapet

10 Karlsøy kommune opptar drøftinger med staten via Fylkesmannen i Troms med sikte på at det offentlige erverver de aktuelle eiendommene. Enst. vedtatt Karlsøy kommune opptar drøftinger med staten via Fylkesmannen i Troms med sikte på at det offentlige erverver de aktuelle eiendommene. 0055/09 KOMMUNALT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER SOM HAR LÆRLINGER FRA KARLSØY KOMMUNE For 2009 gjelder følgende ordning: 1. Lærlingtilskott på kr pr. lærling pr. år opprettholdes under følgende vilkår: a) Lærlingen må være hjemmehørende i Karlsøy b) Lærlingkontrakten skrives med en Karlsøy-bedrift 2. Lærligtilskott på kr tildeles bedrifter utenfor kommunen som tar inn lærlinger fra Karlsøy. 3. Lærlingtilskottet finansieres gjennom næringsfondet, kto Søknadene datert fra Opplæringskontoret for Bil & Transportfag innvilges i hht. pkt. 1 3 i dette vedtak.

11 Innstillingen enst. vedtatt For 2009 gjelder følgende ordning: 1. Lærlingtilskott på kr pr. lærling pr. år opprettholdes under følgende vilkår: a. Lærlingen må være hjemmehørende i Karlsøy b. Lærlingkontrakten skrives med en Karlsøy-bedrift 2. Lærligtilskott på kr tildeles bedrifter utenfor kommunen som tar inn lærlinger fra Karlsøy. 3. Lærlingtilskottet finansieres gjennom næringsfondet, kto Søknadene datert fra Opplæringskontoret for Bil & Transportfag innvilges i hht. pkt. 1 3 i dette vedtak. 0056/09 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LEKEAPPARATER TIL LEKEPLASS Det bevilges kr ,- til lekeplass på Gamnes. Beløpet utgiftsføres konto med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger konto , jfr. vedlagte budsjettreguleringsskjema.

12 Forslag fra Kjell Lekang: Velforeningen innvilges kr Forslag fra ordfører: Saken oversendes kultur- og oppvekstutvalget for avgjørelse. Votering over ordførers forslag: Ordførerens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Saken oversendes kultur- og oppvekstutvalget for avgjørelse. 0057/09 SAMHANDLINGSREFORMEN 1. Informasjon om arbeidet med samhandlingsreformen tas til orientering. 2. Administrasjonen gis klarsignal for å delta i dialogmøte med Balsfjord og Tromsø med sikte på å drøfte mulighetene for interkommunalt samarbeid om helsetjenester. 3. Det forutsettes at tiltak som følge av reformen, også i form av interkommunalt samarbeid, forelegges politisk behandling på vanlig måte. Innstillingen ble enst.vedtatt 1. Informasjon om arbeidet med samhandlingsreformen tas til orientering.

13 2. Administrasjonen gis klarsignal for å delta i dialogmøte med Balsfjord og Tromsø med sikte på å drøfte mulighetene for interkommunalt samarbeid om helsetjenester. 3. Det forutsettes at tiltak som følge av reformen, også i form av interkommunalt samarbeid, forelegges politisk behandling på vanlig måte. 0058/09 PETER OLSEN: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET ETABLERING AV DYKKERFIRMA Saken utsettes til neste møte Saken utsettes til neste møte 0059/09 MATHIAS TUNGE: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET ETABLERING AV DYKKERFIRMA

14 Saken utsettes til neste møte Saken utsettes til neste møte 0060/09 SØKNAD OM TILSKUDD FOR KJØP AV TRAKTOR AGGREGAT Stakken Gård innvilges tilskudd inntil kr ,- til investering i traktoraggregat på 20 kw. Tilskuddet belastes konto: Tilskudd utbetales mot dokumentasjon av kostnader slik det er forelagt i søknaden. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage Kjell Lekang erklærte seg inhabil Innstillingen enst. vedtatt Stakken Gård innvilges tilskudd inntil kr ,- til investering i traktoraggregat på 20 kw. Tilskuddet belastes konto:

15 Tilskudd utbetales mot dokumentasjon av kostnader slik det er forelagt i søknaden. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage 0061/09 LENA K. BULL: SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV LIVDYR Bull gård v/ Lena Bull, innvilges lån kr ,- til livdyrkjøp - kjøp av Aberdeen Angus. Lån belases konto: Lån utbetales mot dokumentasjon av kostnader inntil kr ,-. Vanlige vilkår. Forslag fra Freddy Mikkelsen til nytt pkt. : Søknaden sees i sammenheng med de totale investeringer i gård og dyr Rådmannen endret innstillingen slik: 1. Bull gård v/ Lena Bull, innvilges lån inntil kr ,- til livdyrkjøp - kjøp av Aberdeen Angus. 2. Sikkerhet: Garanti fra Nortura BA 3. Lån belases konto: Lån utbetales mot dokumentasjon av kostnader inntil kr ex.mva. 5. For øvrig vanlige vilkår Ved votering ble rådmannens endra innstilling med Freddy Mikkelsens tillegg enst. vedtatt.

16 1. Bull gård v/ Lena Bull, innvilges lån inntil kr ,- til livdyrkjøp - kjøp av Aberdeen Angus. 2. Sikkerhet: Garanti fra Nortura BA 3. Lån belases konto: Lån utbetales mot dokumentasjon av kostnader inntil kr ex.mva. 5. For øvrig vanlige vilkår 6. Søknaden sees i sammenheng med de totale investeringer i gård og dyr. 0062/09 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - INGRID ROSTAD 1. Ingrid Rostad innvilges etableringstilskudd på kr til oppstart av akupunktør behandlingstilbud i Stakkvik 2. Belastes kto Tilskuddet gis på vanlig vilkår. Innstillingen enst. vedtatt 1. Ingrid Rostad innvilges etableringstilskudd på kr til oppstart av akupunktør behandlingstilbud i Stakkvik 2. Belastes kto Tilskuddet gis på vanlig vilkår.

17 0063/09 UTVIDELSE AV VANNAVALEN INDUSTRIOMRÅDE OG -KAI - REGULERINGSPLAN ARBEIDET 1. Tilbud fra Barlindhaug datert godkjennes 2. Reguleringsplanarbeidet starter opp umiddelbart Rådmannens endra innstilling: 1. Karlsøy kommune opptar drøftinger med Barlindhaug, utkastet til kontrakt legges fram til neste formannskap 2. Reguleringsplanen bør starte opp snarest 3. Formannskapet ber teknisk utvalg vurdere spørsmålet om oppstart av reguleringsplanarbeidet Rådmannen endra innstilling enst. vedtatt 0064/09 3-ÅRIG OMSTILLINGSPROSJEKT I KARLSØY KOMMUNE Søknaden om omstillingsmidler godkjennes.

18 Innstillingen enst. vedtatt Søknaden om omstillingsmidler godkjennes. 0065/09 GRUSTAK GLIMMA Formannskapet gir fullmakt til administrasjonen å gå i drøftinger med Herbjørn Nilsen ang. avslutning av grustaket i Glimma. Formannskapet gir fullmakt til administrasjonen å gå i drøftinger med Herbjørn Nilsen ang. avslutning av grustaket i Glimma

19 0066/09 LANGSUNDFORBINDELSEN Formannskapet innkalles til møte 20.mai ca.kl utsatte næringssaker behandles før møte med samferdselskomiteen Formannskapet drøftet tiltak for å styrke innsatsen i forbindelse med Langsundforbindelsen. Ordfører får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet. Formannskapet innkalles til møte 20.mai ca.kl utsatte næringssaker behandles før møte med samferdselskomiteen Formannskapet drøftet tiltak for å styrke innsatsen i forbindelse med Langsundforbindelsen. Ordfører får fullmakt til å knytte til seg ekstern bistand i arbeidet 0067/09 SKJØNNSMIDLER - GJENNOMFØRING AV AREALPLAN Karlsøy kommune søker sammen med Balsfjord eller Balsfjord/Tromsø om skjønnsmidler til gjennomføring av arealplanen.

20 Karlsøy kommune søker sammen med Balsfjord eller Balsfjord/Tromsø om skjønnsmidler til gjennomføring av arealplanen. 0068/09 DELTAGELSE PÅ LU'S FISKERI- OG HAVBRUKSKONFERANSE - SØKNAD OM DEKNING AV KOSTNADER Ordfører representerer Karlsøy kommune på Fiskeri- og havbrukskonferansen i Bodø mai Ordfører representerer Karlsøy kommune på Fiskeri- og havbrukskonferansen i Bodø mai

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad (tiltrådte kl. 09:45), Salve Kildahl,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad og Degernes Brandkasse, Storgata 13 Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer