KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Forfall: Gudmund Mikkelsen Varamedlemmer: Freddy Mikkelsen Fra administrasjonen møtte: Rådmann, kontorsjef, plan- og næringskonsulent Administrasjonen la fram i møte henvendelse fra Åsmund Olsen om tillatelse til å bruke kommunevåpenet til dekorasjon på husflidsprodukter. Åsmund Olsen får tillatelse til å bruke kommunevåpenet til dekorasjon på husflidprodukter. Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0026/04 04/00199 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE 0028/04 03/00907 SØKNAD OM KJØP AV NAUSTTOMT 0029/04 03/01073 REPARASJON AV TAK REINSKAR KAPELL 0030/04 04/00110 INNKJØP AV PROGRAMVARE FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN PROSESSEN 0031/04 04/00122 LEASING - KJØP AV MINIGRAVER 0032/04 04/00157 SONJA KARLSEN/LAILA LOCKERTSEN: STØTTE TIL DRIFT AV FERGEKIOSKEN 0033/04 04/00160 SØKNAD OM TILSKUDD - UL "BLÅFJELL" 0034/04 04/00194 INNVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL

3 0035/04 04/00198 LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG - DRIFTSSTYRE 0036/04 04/00200 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN 0037/04 04/00201 REFERAT SAKER 0038/04 03/01088 ETABLERINGS- OG STARTLÅN 0039/04 04/00124 AUDUN MATHIASSEN: SØKNAD OM STØTTE/LÅN FRA NÆRINGSFONDET

4 0026/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 0027/04 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE Gruppe nr. 1: Bård Eilertsen erstattes med Asle Cebakk. Hanny Ditlefsen velges igjen. Gunn Marit Opsal velges igjen som sekretær Gruppe nr. 2: Ny leder av gruppa: Gudmund Mikkelsen Medlem: Bent Gabrielsen May Jorunn Corneliussen velges igjen som sekretær. Gruppe nr. 3.

5 Gjenvalg Gruppe nr. 4: Tove Rydningen erstattes med Tove Eliassen. Trine Thomassen velges. Alf Lorentsen velges som sekretær. Gjenvalg på resten av gruppa. Harald Myreng går ut. Gruppe 1: Hanny Ditlefsen leder Asle Cebakk Gunn Marit Opsal Sekretær Gruppe 2: Gudmund Mikkelsen leder Bent Gabrielsen medlem May Jorunn Corneliussen sekretær Gruppe 3: Thor Tøllefsen leder Alf Mikkelsen Jan-Hugo Sørensen sekretær Gruppe 4: Svein Egil Haugen leder Tove Eliassen Trine Thomassen Alf Lorentsen sekretær Det bevilges kr ,- til gruppene slik at alle gruppene har samme beløp i inneværende budsjettår.

6 0028/04 SØKNAD OM KJØP AV NAUSTTOMT Administrasjonen ønsker å drøfte fremtidig arealdisponering med formannskapet, og foreløpig legger vi saken frem uten innstilling. Forsalg til vedtak: Søknaden avslås. Søknaden avslås. 0029/04 REPARASJON AV TAK REINSKAR KAPELL Rådmannens forslag til vedtak: Søknaden kan ikke imøtekommes. Thor Tøllefsen er inhabil p.g.a. svogerskap med leder av kirkeforeningen. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Søknaden innvilges med kr ,- til lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger Forsalg fra Svein Egil Haugen:

7 Det bevilges kr ,- til lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger post Forsalget fra Hanny Ditlefsen ble vedtatt mot 2 stemmer. Søknaden innvilges med kr ,- til lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger post /04 INNKJØP AV PROGRAMVARE FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN PROSESSEN Karlsøy kommune anskaffer Arena programvare for bruk til årsbudsjett og økonomiplan. Kostnadene Kr dekkes av post Programvare med overføring fra post Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune anskaffer Arena programvare for bruk til årsbudsjett og økonomiplan. Kostnadene Kr dekkes av post Programvare med overføring fra post Svein Egil Haugen fikk permisjon kl /04 LEASING - KJØP AV MINIGRAVER

8 Driftsutvalget ber formannskapet om å skaffe midler til anskaffelse av minigraver og innarbeide dette i budsjettet for Forslag fra Bent Gabrielsen: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 0032/04 SONJA KARLSEN/LAILA LOCKERTSEN: STØTTE TIL DRIFT AV FERGEKIOSKEN 1. Sola Kiosken DA, fergekiosken på M/S Malangen, ved Sonja Karlsen og Laila Lockertsen innvilges lån kr ,- og tilskudd kr ,- fra næringsfondet til investeringer iht. søknad. 2. Vanlige lånevilkår, dvs. tilbakebetalingstid 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. 3. Hvis bedriften legges ned og utstyr selges i løpet av de første 4 år etter at tilskudd er utbetalt, skal tilskudd tilbakebetales næringsfondet etter følgende satser: 1. år: 100%, 2. år: 75%, 3. år: 50%, 4. år 25%. 4. Belastes: Lån Tilskudd: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

9 1. Sola Kiosken DA, fergekiosken på M/S Malangen, ved Sonja Karlsen og Laila Lockertsen innvilges lån kr ,- og tilskudd kr ,- fra næringsfondet til investeringer iht. søknad. 2. Vanlige lånevilkår, dvs. tilbakebetalingstid 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. 3. Hvis bedriften legges ned og utstyr selges i løpet av de første 4 år etter at tilskudd er utbetalt, skal tilskudd tilbakebetales næringsfondet etter følgende satser: 1. år: 100%, 2. år: 75%, 3. år: 50%, 4. år 25%. 4. Belastes: Lån Tilskudd: /04 SØKNAD OM TILSKUDD - UL "BLÅFJELL" Karlsøy kommune kan ikke innvilge ungdomslaget Blåfjell tilskudd. Karlsøy kommune har heller ikke ordninger med rentefritt lån. Forslag fra Tove Eliassen: Ungdomslaget Blåfjell får kr ,- i tilskudd med utgiftsdekning fra lag og foreninger med overføring fra post reserverte tilleggsbevilgninger. Forslaget fra Tove Eliassen ble enstemmig vedtatt. Ungdomslaget Blåfjell får kr ,- i tilskudd med utgiftsdekning fra lag og foreninger med overføring fra post reserverte tilleggsbevilgninger.

10 0034/04 INNVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL Forslag til vedtak:administrasjonen skal utrede de juridiske og praktiske forhold angående kvotefondet fram til formannskapsmøtet Enstemmig vedtatt. Administrasjonen skal utrede de juridiske og praktiske forhold angående kvotefondet fram til formannskapsmøtet /04 LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG - DRIFTSSTYRE Sigmund Bjørndal får fritak fra vervet i driftsstyret for Torsvåg havn. Følgende velges: Forslag på vedtak: Jeremias Andersen velges. Sigmund Bjørndal får fritak fra vervet i driftsstyret for Torsvåg havn. Følgende velges: Jeremias Andersen

11 0036/04 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN Referatsakene tas til etterretning. Enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til etterretning. 0037/04 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning. Ref. sak nr. 4: Det sendes brev til avgangselevene i skolene med oppfordring om å melde sin interesse.

12 Referat sakene tas til etterretning. Ref. sak nr. 4: Det sendes brev til avgangselevene i skolene med oppfordring om å melde sin interesse. 0038/04 ETABLERINGS- OG STARTLÅN Forslag til vedtak: Punkt 2 i sak 150/03 oppheves. Forslaget enstemmig vedtatt. Punkt 2 i sak 150/03 oppheves. 0039/04 AUDUN MATHIASSEN: SØ KNAD OM STØTTE/LÅN FRA NÆRINGSFONDET 1. Partsrederiet Torsvåg v/audun Mathiassen, Benn-Jøran Jenssen og Gry Berntzen innvilges lån kr i næringsfondet til kjøp av fiskefartøyet Johnsen senior. 2. Mathiassens og Jensens tidligere lån i næringsfondet til hhv. Torsvåg og Primus innløses i juli måned, da disse fartøyene selges. 3. Vedtak i F-sak 21/04 oppheves.

13 4. Audun Mathiassen innvilges i tillegg et lån kr ,- til egenkapital til sitt nybygg, 40 fots speedsjark fra Selfa Arctic. 5. Sikkerhet: Begge lån innvilges mot pant i fartøyer. 6. Lånevilkår: Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. 7. Belastes: Freddy Mikkelsen erklærte seg inhabil i denne saken. Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. 1. Partsrederiet Torsvåg v/audun Mathiassen, Benn-Jøran Jenssen og Gry Berntzen innvilges lån kr i næringsfondet til kjøp av fiskefartøyet Johnsen senior. 2. Mathiassens og Jensens tidligere lån i næringsfondet til hhv. Torsvåg og P rimus innløses i juli måned, da disse fartøyene selges. 3. Vedtak i F-sak 21/04 oppheves. 4. Audun Mathiassen innvilges i tillegg et lån kr ,- til egenkapital til sitt nybygg, 40 fots speedsjark fra Selfa Arctic. 5. Sikkerhet: Begge lån innvilges mot pant i fartøyer. 6. Lånevilkår: Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. 7. Belastes:

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 03/00868 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 03/00868 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Vannvåg forretningssenter : 28.01.2004 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.04.2014 Tidspunkt: 12:10-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Tryggve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer