KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen Fra administrasjonen møtte: Jan Hugo Sørensen, May Jorunn Corneliussen, Harald Myreng, Alf Lorentsen og Gunn Marit A. Opsal Ingen merknader til innkalling og sakliste med tilleggssaklister. Hanny Ditlefsen erllærte seg inhabil i sak 70/04 og Svein Egil Haugen erklærte seg inhabil i sak 69/04. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Utskrift er sendt til: Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0068/04 04/00340 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0069/04 03/00520 KARLSØY I TROMS FESTIVALEN /04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET 0072/04 04/00257 FREDDY MIKKELSEN: SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL START AV PUB OG KAFE 0073/04 04/00194 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL 0074/04 04/00122 LEASING - KJØP AV MINIGRAVER 0075/04 04/00259 BUDSJETTREGULERINGER /04 04/00281 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN

3 0077/04 04/00262 SØKNAD OM STØTTTE TIL UTDANNING FOR BØNDER 0078/04 04/00277 KOMPETANSEGIVENDE KURS FOR SKJELLDYRKERE 0079/04 04/00279 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 0080/04 04/00280 OPPLÆRING VILTNEMNDA 0081/04 04/00293 E-POST LØSNIN G 0082/04 04/00306 BYGDESENTRALEN VANNØY - LEIEKONTRAKT 0083/04 04/00339 BREDBÅNDSDEKNING TIL GPG NORGE A/S, VANNAVALEN 0084/04 04/00283 REFERAT SAKER 0085/04 04/00286 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN 0086/04 04/00285 PCB SANERING LYSARMATURER KOMMUNALE BYGG 0087/04 04/00357 KURT ERIKSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET

4 0088/04 04/00363 SAMARBEIDSAVTALE 0089/04 02/01289 BOLIGFELT I STAKKVIKA

5 0068/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet og fra møtet godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet og fra møtet godkjennes. 0069/04 KARLSØY I TROMS FESTIVALEN Søknaden om økonomisk støtte kan ikke imøtekommes. Formannskapet ønsker likevel å engasjere 2 3 personer som kan være tilstede under arrangementet for å sirkulere på festivalområdet for å prate med ungdommen. Svein Egil haugen erklærte seg inhabil i saken. Forslag fra Hanny Ditlefsen: 1. Det bevilges kr ,- til festivalen. Beløpet belastes konto lag og foreninger, med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger, jfr. budsjettreguleringsskjema nr. 3. Forslag fra Gudmund Mikkelsen: 1. Karlsøy kommune vil vurdere å bevilge et beløp på inntil kr ,- dersom festivalen blir å gå med underskudd i Formannskapet engasjerer 2 personer som kan stå på stand for kommunen.

6 Forslaget fra Hanny Ditlefsen ble vedtatt mot 1 stemme. Pkt 2 i forslaget fra Gudmund Mikkelsen ble enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges kr ,- til festivalen. Beløpet belastes konto lag og foreninger, med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger, jfr. budsjettreguleringsskjema nr Formannskapet engasjerer 2 personer som kan stå på stand for kommunen. 0070/04 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE Saken legges fram uten innstilling. Hanny Ditlefsen erklærte seg inhabil p.g.a. medlem i interimstyret. Forslag fra Thor Tøllefsen. Søknaden avvises. Forslaget fra Thor Tøllefsen enstemmig vedtatt. Søknaden avvises. 0071/04 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET 1. Linda Solli innvilges lån kr ,- og tilskudd kr ,- fra næringsfondet til finansiering av maskiner og utstyr til gårdsdrifta.

7 2. Hvis Solli selger utstyret, legger ned drifta eller flytter ut av kommunen, skal tilskuddet tilbakebetales næringsfondet etter følgende forhold iht. utbetaling: 1. år 100%, 2. år 75%, 3. år 50%, 4. år 25%. 3. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. tilbakebetaling over 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Det tas pant i Sollis eiendom, gbnr. 12/ Før lån og tilskudd utbetales, skal søker utarbeide driftskalkyler. Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere disse mht. betalingsevne. 5. Belastes hhv. lån konto , tilskudd konto Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Linda Solli innvilges lån kr ,- og tilskudd kr ,- fra næringsfondet til finansiering av maskiner og utstyr til gårdsdrifta. 2. Hvis Solli selger utstyret, legger ned drifta eller flytter ut av kommunen, skal tilskuddet tilbakebetales næringsfondet etter følgende forhold iht. utbetaling: 1. år 100%, 2. år 75%, 3. år 50%, 4. år 25%. 3. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. tilbakebetaling over 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Det tas pant i Sollis eiendom, gbnr. 12/ Før lån og tilskudd utbetales, skal søker utarbeide driftskalkyler. Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere disse mht. betalingsevne. 5. Belastes hhv. lån konto , tilskudd konto /04 FREDDY MIKKELSEN: SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL START AV PUB OG KAFE 1. Freddy Mikkelsen innvilges lån kr ,- og markedsføringstilskudd kr fra næringsfondet til oppstart av kafe i Handelsgården på Vannareid. 2. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Det tas pant i eiendommen etter Sparebank1 Nord-Norge. 3. Lån belastes konto Tilskudd belastes konto

8 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Freddy Mikkelsen innvilges lån kr ,- og markedsføringstilskudd kr fra næringsfondet til oppstart av kafe i Hande lsgården på Vannareid. 2. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Det tas pant i eiendommen etter Sparebank1 Nord- Norge. 3. Lån belastes konto Tilskudd belastes konto /04 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL Fiskerigruppa får i oppdrag å føre saken videre. Et skisseutkast bør foreligge formannskapet før utgangen av juni i år. Forslag fra Gudmund Mikkelsen: 1. Administrasjonen gis fullmakt til å oppta et lån innenfor ei ramme på kr 5 mill. til investeringsfond til fiskeriformål. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta vedtektene etter at administrasjonen har kvalitetssikret disse. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Fiskerigruppa får i oppdrag å føre saken videre. Et skisseutkast bør foreligge formannskapet før utgangen av juni i år. Forslaget fra Gudmund Mikkelsen ble vedtatt mot 3 stememr.

9 1. Administrasjonen gis fullmakt til å oppta et lån innenfor ei ramme på kr 5 mill. til investeringsfond til fiskeriformål. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta vedtektene etter at administrasjonen har kvalitetssikret disse. 0074/04 LEASING - KJØP AV MINIGRAVER 1. Kommunestyret godkjenner kjøp av brukt minigraver med en kostnadsramme på kr ,- 2. Beløpet finansieres med kapitalinntekter salg av kommunale boliger. Administrasjonen trekker saken. Administrasjonen trekker saken. 0075/04 BUDSJETTREGULERINGER 2004 Kommunestyret vedtar følgende justeringer av budsjett 2004 a.. b.. c...

10 1. Følgende budsjettreguleringer vedtaes på budsjett 2004: Tekst: Innsparing Innsparing a. Karlsøy skole b. Rammetimetall reduksjon 1 t. pr klasse c. Ungdomsarbeider stilling(falt) d. 8. klasse ved Stakkvik skole e. Annonsering f. Porto SUM: g. Reduksjon frie inntekter Karlsøy formannskap vil foreslå overfor kommunestyret at hustomter selges for kr 1,- for nye etablerere. 3. Karlsøy formannskap ber administrasjonen utrede boligområder så nært grensen til Tromsø som mulig. Pkt. 1 a og b enstemmig vedtatt, pkt c falt mot 4 stemmer, pkt. d vedtatt mot 3 stemmer, pkt. e,f og g enstemmig vedtatt. Pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av budsjett Følgende budsjettreguleringer vedtaes på budsjett 2004: Tekst: Innsparing Innsparing a. Karlsøy skole b. Rammetimetall reduksjon 1 t. pr klasse c. Ungdomsarbeider stilling(falt) d. 8. klasse ved Stakkvik skole e. Annonsering

11 f. Porto SUM: g. Reduksjon frie inntekter Karlsøy formannskap vil foreslå overfor kommunestyret at hustomter selges for kr 1,- for nye etablerere. 3. Karlsøy formannskap ber administrasjonen utrede boligområder så nært grensen til Tromsø som mulig. 0076/04 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Forslag fra Hanny Ditlefsen: Saken utsettes til neste formannskap. Saken utsettes til neste formannskap. 0077/04 SØKNAD OM STØTTTE TIL UTDANNING FOR BØNDER Karlsøy kommune innvilger tilskudd kr 500,- pr. kursdeltaker fra Karlsøy kommune til deltakelse på gjeterhundkurs. I tillegg dekkes inntil 50% av kostnadene som hver enkelt kursdeltaker fra Karlsøy kommune har til avløsning de aktuelle dagene. Kostnadene til avløsning må dokumenteres, og de skal ikke overstige dagssatsen som den enkelte bruker har til avløsning. Belastes næringsfondets konto:

12 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune innvilger tilskudd kr 500,- pr. kursdeltaker fra Karlsøy kommune til deltakelse på gjeterhundkurs. I tillegg dekkes inntil 50% av kostnadene som hver enkelt kursdeltaker fra Karlsøy kommune har til avløsning de aktuelle dagene. Kostnadene til avløsning må dokumenteres, og de skal ikke overstige dagssatsen som den enkelte bruker har til avløsning. Belastes næringsfondets konto: /04 KOMPETANSEGIVENDE KURS FOR SKJELLDYRKERE Det bevilges inntil kr ,- fra næringsfondet til kompetansegivende kurs for skjelldyrkere, dvs. at deltakerne fra Karlsøy kommune får dekt kr 5000,- av kursavgiften. Utbetaling etter at kurset er avholdt og i henhold til faktura. Belastes næringsfondet Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det bevilges inntil kr ,- fra næringsfondet til kompetansegivende kurs for skjelldyrkere, dvs. at deltakerne fra Karlsøy kommune får dekt kr 5000,- av kursavgiften. Utbetaling etter at kurset er avholdt og i henhold til faktura. Belastes næringsfondet

13 0079/04 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Forslag fra Hanny Ditlefsen: Budet på kr ,- på Doktorbo aksepteres. De to andre salgene går videre som planlagt til takst. Enstemmig vedtatt. Budet på kr ,- på Doktorbo aksepteres. De to andre salgene går videre som planlagt til takst. 0080/04 OPPLÆRING VILTNEMNDA Forslag til vedtak: Karlsøy kommune henvender seg til Fylkesmannens Miljøvernavdelingen v/viltforvalter og ber om en dags opplæring med viltnemnda. Enst. vedtatt

14 Karlsøy kommune henvender seg til Fylkesmannens Miljøvernavdelingen v/viltforvalter og ber om en dags opplæring med viltnemnda. 0081/04 E-POST LØSNING Det bevilges kr ,- til ny e-postløsning for Karlsøy kommune. Beløpet utgiftsføres post Beløpet overføres fra post Rådmannen får i oppdrag å komme med forslag til neste formannskapsmøte. Innstillingen med endring enstemmig vedtatt. Det bevilges kr ,- til ny e-postløsning for Karlsøy kommune. Beløpet utgiftsføres post Rådmannen får i oppdrag å komme med forslag til inndekning til neste formannskapsmøte. 0082/04 BYGDESENTRALEN VANNØY - LEIEKONTRAKT 1. Karlsøy kommune overtar leiekontrakt med Bygdesentralen Vannøy. Kontor i bygget som Vannareid pensjonistforening disponerer. 2. Leien settes til kr 4000,- pr måned, som betales gjennom kommunalt tilskudd til Bygdesentralen.

15 3. Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide leiekontrakt. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide ny leiekontrakt for Bygdesentralen og Pensjonistforeningen på Vannareid. Enstemmig vedtatt Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide ny leiekontrakt for Bygdesentralen og Pensjonistforeningen på Vannareid. 0083/04 BREDBÅNDSDEKNING TIL GPG NORGE A/S, VANNAVALEN 1. Karlsøy kommunestyre godkjenner at kommunen går inn i et forpliktende samarbeid med Bredbåndfylket Troms A/S vedrørende utbygging av bredbåndstilbud til Vannavalen/Kristoffervalen, først og fremst for å dekke næringslivets behov i området. 2. Det forutsettes at investeringskostnadene samlet ikke overstiger kr ,- ex mva. 3. Det forutsettes at investeringskostnadene fordeles med en tredjedel på Bredbåndfylket Troms A/S, en tredjedel på Karlsøy kommune og en tredjedel på GPG Norge A/S. 4. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne avtaler om bygging/kjøp og drift av bredbåndsanlegget. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Saken utsettes, men administrasjonen fører videre samtalene med sikte på Bredbåndsdekning til Vannøya. Enstemmig vedtatt.

16 Saken utsettes, men administrasjonen fører videre samtalene med sikte på Bredbåndsdekning til Vannøya. 0084/04 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning. Kommentar fra Gudmund Mikkelsen til ref. sak 2: Mandatet gitt av KO kun kommunestyret kan gi et mandat om utredning av nytt bygg. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Referat sakene tas til etterretning. 0085/04 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN Referat sakene tas til etterretning. Enstemmig vedtatt innstilingen. Referat sakene tas til etterretning.

17 0086/04 PCB SANERING LYSARMATURER KOMMUNALE BYGG 1. Kommunestyret godkjenner at det anskaffes nye lysarmaturer til de kommunale byggene, i samsvar med forslaget fra Anleggskontoret, med kostnad kr ,- 2. Kapitalprosjektet Vannvåg skole ENØK tiltak med kr ,- i 2004 omdisponeres til oppstart av arbeidet med utskifting av nye lysarmaturer i kommunale bygg 3. De resterende kostnader til nye lysarmaturer, kr ,- innarbeides i budsjettet 4. Karlsøy kommune søker SFT om utsettelse til med utskiftingen av de resterende lysarmaturene 5. Administrasjonen legger prosjektet ut på anbud tidligst mulig i 2004, slik at kostnadssiden er mest mulig avklart når budsjett for 2005 skal utarbeides Forslag til vedtak: Saken oversendes kommunestyret. Enstemmig vedtatt. Saken oversendes kommunestyret. 0087/04 KURT ERIKSEN: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET Kurt Eriksen innvilges lån i næringsfondet kr , - til finansiering av fiskefartøyet Jan Ivar LK6974. Finansieringen må være i orden før lån utbetales. Lånevilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Sikkerhet: 2.prioritets pant i fartøyet etter Sparebank1 Nord-Norge. Belastes næringsfondet:

18 Innstillingen enstemmig vedtatt. Kurt Eriksen innvilges lån i næringsfondet kr , - til finansiering av fiskefartøyet Jan Ivar LK6974. Finansieringen må være i orden før lån utbetales. Lånevilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Sikkerhet: 2.prioritets pant i fartøyet etter Sparebank1 Nord-Norge. Belastes næringsfondet: /04 SAMARBEIDSAVTALE Samarbeidsavtalen mellom Ringvassøy Idrettslag og Karlsøy kommune godkjennes. Det bevilges kr ,- til konto tilskudd lag og foreninger, med overføring fra konto reserverte tilleggsbevilgninger, jfr. budsjettreguleringsskjema nr. 3. For 2005 må beløpet innarbeides i budsjettet. Innstillingen enstemmig vedtatt. Samarbeidsavtalen mellom Ringvassøy Idrettslag og Karlsøy kommune godkjennes. Det bevilges kr ,- til konto tilskudd lag og foreninger, med overføring fra konto reserverte tilleggsbevilgninger, jfr. budsjettreguleringsskjema nr. 3. For 2005 må beløpet innarbeides i budsjettet. 0089/04 BOLIGFELT I STAKKVIKA Karlsøy kommune inngår forhandlinger (intensjonsavtale) med grunneier om kjøp av parsell av gbnr. 38/7 til utvidelse av boligfelt i Stakkvik. Det stilles krav til regulering.

19 Innstillingen enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune inngår forhandlinger (intensjonsavtale) med grunneier om kjøp av parsell av gbnr. 38/7 til utvidelse av boligfelt i Stakkvik. Det stilles krav til regulering.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer