MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0070/04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0070/04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0068/04 04/00340 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0069/04 03/00520 KARLSØY I TROMS FESTIVALEN /04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET 0072/04 04/00257 FREDDY MIKKELSEN: SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL START AV PUB OG KAFE 0073/04 04/00194 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL 0074/04 04/00122 LEASING - KJØP AV MINIGRAVER 0075/04 04/00259 BUDSJETTREGULERINGER /04 04/00281 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN /04 04/00262 SØKNAD OM STØTTTE TIL UTDANNING FOR BØNDER

2 0078/04 04/00277 KOMPETANSEGIVENDE KURS FOR SKJELLDYRKERE 0079/04 04/00279 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 0080/04 04/00280 OPPLÆRING VILTNEMNDA 0081/04 04/00293 E-POST LØSNING 0082/04 04/00306 BYGDESENTRALEN VANNØY - LEIEKONTRAKT 0083/04 04/00339 BREDBÅNDSDEKNING TIL GPG NORGE A/S, VANNAVALEN 0084/04 04/00283 REFERAT SAKER 0085/04 04/00286 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0068/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00340 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0068/04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet og fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollene er sendt ut tidligere og legges nå fram for godkjenning. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 3

4 Sak 0069/04 KARLSØY I TROMS FESTIVALEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/00520 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0095/03 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Søknaden om økonomisk støtte kan ikke imøtekommes. Formannskapet ønsker likevel å engasjere 2 3 personer som kan være tilstede under arrangementet for å sirkulere på festivalområdet for å prate med ungdommen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0095/03 Behandling: Forslag fra ordfører: 1. Søknaden om økonomisk støtte til Karlsøy utviklingslag i forbindelse med festival på kr ,- imøtekommes. Beløpet utgiftsføres konto tilskudd lag og foreninger med overførng fra konto reserverte tilleggsbevilgninger, jfr. budsjettreguleringsskjema nr Arrangøren i samarbeid med administrasjonen planlegger et informasjonsfora til kommunens ungdom, jfr. pkt. 2 i søknaden som lyder: At kommunen bruker festivalen til å treffe ungdommen. Dette kan skje ved at man for eksempel engasjerer et par erfarne ungdomsskolelærere som kan både informere og som kan sirkulere og prate med ungdommen under festivalen. Dette vil også være til god hjelp for å legge en demper på alkoholkonsumet. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Søknaden om økonomisk støtte til Karlsøy utviklingslag i forbindelse med festival på kr ,- imøtekommes. Beløpet utgiftsføres konto tilskudd lag og foreninger med overførng fra konto reserverte tilleggsbevilgninger, jfr. budsjettreguleringsskjema nr Arrangøren i samarbeid med administrasjonen planlegger et informasjonsfora til kommunens ungdom, jfr. pkt. 2 i søknaden som lyder: At kommunen bruker festivalen til å treffe ungdommen. Dette kan skje ved at man for eksempel engasjerer et par erfarne ungdomsskolelærere som kan både informere og som kan sirkulere og prate med ungdommen under festivalen. Dette vil også være til god hjelp for å legge en demper på alkoholkonsumet. Side 4 av 4

5 Sak 0069/04 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0057/04 Behandling: Vedtak: Saksutredning: Karlsøyfestivalen skal arrangeres i august for femte år på rad. Det er Karlsøy Utviklingslag som har vært ansvarlig for festivalen tidligere, men i år vil det bli dannet ei egen arrangørforrening. Det søkes om kr ,- i økonomisk støtte fra kommunen til festivalen. I fjor bevilget formannskapet kr ,-. I tillegg vedtok formannskapet at kommunen skulle være representert med med 3 4 personer på festivalen. Disse personene fikk i oppdrag å sirkulere på festivalområd et og snakke med ungdommen under festivalen. Formannsapet bør diskutere om de også i år ønsker slike personer tilstede. Kanskje kan dette bidra til å legge en demper på alkoholkonsumet. Administrasjonen har ikke midler på budsjettet til slike søknader. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 5 av 5

6 Sak 0070/04 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 03/00944 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0134/03 Formannskapet /03 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0134/03 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Knut E. Sandersen innvilges etableringstilskudd fra næringsfondet på inntil kr 8.000,- i forbindelse med oppstart av lokalavis for Karlsøy kommune, Øyfolkets Blad. 2. Tilskuddet kan deles opp, og utbetales fortløpende iht. dokumenterte utgifter. Belastes konto: Hvis virksomheten innstilles i løpet av de første 4 år, skal tilskuddsbeløpet tilbakebetales næringsfondet etter følgende forhold: 1. år 100%, 2. år 75%, 3. år 50%, 4. år 25%, jfr. vedtekter for næringsfondet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0170/03 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Knut E. Sandersen innvilges et kortsiktig lån i næringsfondet, kr , -, til oppstartsfasen av Øyfolkets Blad. 2. Vilkår: Lånet tilbakebetales i sin helhet innen Ellers vanlige etableringskostnader. Rente f.t. 7,8%. 3. Utbetales via konto: Side 6 av 6

7 Sak 0070/04 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0058/04 Behandling: Vedtak: Saksutredning: Den nye lokalavisa, Øyfolkets Blad, sliter med lønnsomhet og likviditet, og har nå gått ut med en pressemelding om at to utgivelser innstilles til økonomien er i orden. Øyfolkets Blad ble stiftet som et enkeltmannsforetak i 2003, men med mål om å bli aksjeselskap i løpet av De jobber nå sammen med Troms Næringsservice for å skaffe en eller to investorer. Knut E. Sandersen fikk i november innvilget et kortsiktig lån, kr ,- til lokalavisprosjektet Øyfolkets Blad. Dette lånet skulle innfris på et halvt år. Beløpet skulle dekke oppstartskostnader, så som lønn til ansatt, trykkeriutgifter og porto. Bakgrunn: Øyfolkets Blad startet som et prøveprosjekt i høst med 3 utgivelser, en utgivelse i hhv. oktober, november og desember, gratis til hver husstand. Fra og med januar 2004 ble det ei abonnements- og løssalgsavis. De som abonnerer betaler fullt kvartals-, halvårs- eller helårsabonnement. Målet er å komme opp i 1000 abonnenter, noe som vil utløse pressestøtte etter to driftsår. Abonnementstallet ligger nå på vel 300 og er ifølge Sandersen stadig økende. Løssalget har vist seg å utgjøre en vesentlig del, og antallet er kommer opp i ca. 400 pr utgivelse. Det ble i oppstartsfasen opprettet et interimsstyre på fem personer. Dette bl.a. fordi Statens Medieforvaltning forlanger det. Å være medlem der er alfa og omega for ei avis. Bl.a. er det de som kontrollerer kravene iht. pressestøtte. Sandersen leide på et tidlig stadium Troms Næringsservice til å utarbeide søknadsgrunnlag for SND-søknader. Signalene derfra ble betegnet som svært positive. Da søknaden kom opp til behandling der, ble det avslag. Side 7 av 7

8 Sak 0070/04 Øyfolkets Blad ansatte en person til å ta seg av abonnement, annonser og øvrige henvendelser. Hun har også fungert som journalist. Hun ble etter hvert permittert pga. den økonomiske situasjonen. Vurdering: Kommunen har hatt stor tro på avisprosjektet til Knut Sandersen. Vi registrerer at avisa har med mye interessant stoff som gjelder lokale forhold som skulle ha stor interesse for karlsøyværinger i alle aldre og i alle bygder, også utflyttede karlsøyværinger. Avisa har også opparbeidet seg stabile annonsekunder, men annonsemarkedet utgjør fremdeles et stort potensiale, i likhet med abonnement. Ved å få en tryggere økonomi, vil arbeidsmengden igjen kunne fordeles på to personer, en som tar seg av det journalistiske og en som blir frigjort til ledelse, salg og markedsføring. Med en til to investorer vil etableringen av aksjeselskap tvinge seg fram. Her gis også Karlsøy kommune muligheten for å gå inn som aksjeeier, og kan derigjennom ha en oppfølgingsrolle mht. økonomien gjennom et styremedlemsskap. Et realistisk driftsbudsjett for den videre driften er ifølge Sandersen under utarbeiding. Om og i hvilken grad Karlsøy kommune skal involvere seg videre i dette lokalavisprosjektet bør være grunnlag for drøfting i formannskapet. Saken legges med dette fram uten innstilling. Vedlegg: Søknad fra Knut Sandersen, datert Pressemelding. Side 8 av 8

9 Sak 0071/04 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U30 Arkivsaksnr.: 04/00298 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0071/04 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Linda Solli innvilges lån kr ,- og tilskudd kr ,- fra næringsfondet til finansiering av maskiner og utstyr til gårdsdrifta. 2. Hvis Solli selger utstyret, legger ned drifta eller flytter ut av kommunen, skal tilskuddet tilbakebetales næringsfondet etter følgende forhold iht. utbetaling: 1. år 100%, 2. år 75%, 3. år 50%, 4. år 25%. 3. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. tilbakebetaling over 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Det tas pant i Sollis eiendom, gbnr. 12/ Før lån og tilskudd utbetales, skal søker utarbeide driftskalkyler. Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere disse mht. betalingsevne. 5. Belastes hhv. lån konto , tilskudd konto Saksutredning: Linda Solli skal forpakte gården gbnr. 12/15+17, et igangværende geitmelkbruk med ca. 80 melkegeiter ved Skogsfjordvatn. Linda Solli må investere i en del maskiner og utstyr, rundballerive, rundballepakker og skiveslåmaskin. I tillegg leaser hun en traktor med lesseapparat til kampanjepris, kr ,-. Hun søker tilskudd, alternativt lån i næringsfondet med følgende investeringsplan: Rundballeriver kr ,- Rundballepakker kr ,- Skiveslåmaskin kr ,- Traktor m/lesseapparat kr ,- Sum investering kr ,- Finansieringsplan: Leasing av traktor m/lesseapparat kr ,- Karlsøy kommune, lån kr ,- Karlsøy kommune, tilskudd kr ,- Egenkapital kr ,- Sum finansiering kr ,- Bakgrunn: Side 9 av 9

10 Sak 0071/04 Linda Solli har erfaring fra gårdsbruk. I tillegg til at hun er vokst opp på gård, har hun vært avløser på geitbruk i 12 år, bl.a. på denne gården som hun skal forpakte. Eieren blir boende på gården, men ønsker pga. alder ikke å drive sjøl lenger. En del maskiner hadde han allerede solgt ut før forpakting kom på tale. Vurdering: Linda Solli skulle ha store forutsetninger for å drive gården. Hun er sjøl fra bygda, og har dessuten vært avløser her. Karlsøy kommune bør støtte opp om det jordbruket som er igjen i bygdene våre. Skogsfjordvatn er ei typisk jordbruksbygd. Spesielt når unge kvinner ønsker å satse på jordbruket, vil det bety fortsatt levedyktige jordbruksbygder. Det er ikke utarbeidet driftsplan. Dette kan landbrukskontoret bistå henne med. Administrasjonen foreslår derfor, som en forutsetning for at lån og tilskudd utbetales, at det utarbeides driftsplan, og at inntektene vurderes opp mot mulighetene for å betjene lånet. Vedlegg: Søknad, datert Side 10 av 10

11 Sak 0072/04 FREDDY MIKKELSEN: SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL START AV PUB OG KAFE Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/00257 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0055/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Freddy Mikkelsen innvilges lån kr ,- og markedsføringstilskudd kr fra næringsfondet til oppstart av kafe i Handelsgården på Vannareid. 2. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Det tas pant i eiendommen etter Sparebank1 Nord- Norge. 3. Lån belastes konto Tilskudd belastes konto Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0055/04 Behandling: Vedtak: Saksutredning: Freddy Mikkelsen søker formannskapet om lån og tilskudd fra Næringsfondet til oppstart av pub og kafe i Handelsgården på Vannareid. Kafeen har vært drevet av flere gjennom de senere år, og av ulike grunner vært lagt ned eller overdratt til nye eiere/drivere. Freddy Mikkelsen eier sjøl lokalene, og ønsker i første omgang å få i gang en helgeåpen kafe, i tillegg til utleie til ulike formål. Kostnader ved oppstart: Inventar. kr Arbeid for tilrettelegging lokaler. kr Markedsføring kr Varebeholdning.. kr Sum investeringer kr Side 11 av 11

12 Sak 0072/04 Finansieringsplan: Lån kr Ordninært tilskudd kr Markedsføringstilskudd kr Egenkapital.. kr Sum finansiering. kr Vurdering: Vi har sett at flere kafe-, kro- og pubtilbud i bygdene våre ikke har vært overlevelsesdyktige. Det har sjølsagt vært ulike grunner til det. Urimelig høy husleie er en av grunnene, for høyt investeringsnivå en annen grunn. Freddy Mikkelsens konsept vil kunne være overlevelsesdyktig av minst to grunner: - Lita husleie fordi han sjøl eier bygget. - Nøktern oppstart og drift som starter med et helgetilbud samt utleie. Oppstart og drift av pub / kro i Handelsgården vil gi minst to positive virkninger: - Et trivselsskapende tilbud til befolkningen på Vannøya for både ung og gammel - Deltidsarbeidsplasser for 4 unge damer Vedlegg: Søknad datert m/investeringsbudsjett, finansieringsplan samt driftsbudsjett. Side 12 av 12

13 Sak 0073/04 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 04/00194 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0034/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Fiskerigruppa får i oppdrag å føre saken videre. Et skisseutkast bør foreligge formannskapet før utgangen av juni i år. Saksutredning til formannskapets møte : Vi har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, med tidligere fiskerirettleder Ib Jensen. Han hadde sånn umiddelbart ingenting å bemerke til vedtektsforslagene, sett ut fra fiskeribestemmelser. Vi har videre vært i kontakt med advokat Rohde Rønning -Hansen hos advokat Linnet i Tromsø. Han har, etter forespørsel fra oss, undersøkt litt omkring de juridiske forhold omkring etablering av et slikt fond. Det viser seg å være flere forhold som må utredes nærmere. Følgende opplysninger fikk vi fra advokaten: GENERELT: Finansieringsvirksomhetsloven krever konsesjon for utlånsvirksomhet. Og utlånsirksomheten må ha en utlånskapital på 5 millioner euro. Til spesielle formål kan 1 mill. euro være nok. Loven krever også oppfølging med egne regnskapsrutiner. Utredning av virksomheten kan bli et eget konsulentoppdrag. Det er to instanser vi bør rådføre oss med: 1. KRD (Kommunal- og regionaldept.) med hensyn til organiseringen: Skal det organiseres som et AS, en stiftelse, eller helt i kommunal regi slik som næringsfondet? Det spm. vil være vesentlig før videre utredning. Det kan være en ide å oversende hele saken til KRD fo r vurdering, og samtidig få hjelp med utforming. Det kan jo komme flere kommuner til gode. Rønning-Hansen kan gjerne vurdere dette før oversending. 2. Kredittilsynet bør dessuten vurdere ideskissen - og kan gi oss tilbakemelding på et tidlig stadium i prosessen. Side 13 av 13

14 Sak 0073/04 Et alternativ kan være å leie inn juridisk konsulent, men det koster. Rønning -Hansen har imidlertid tilbudt seg å være en juridisk samarbeidspartner for videre jobbing med det nye fondet. Et annet alternativ kan være å gi fiskerigruppa i oppdrag og føre saken videre. De bør starte med å rådføre seg med juristene hos fylkesmannen. Slik vi ser det, ligger det en god del utredningsarbeid framfor oss før saken er klar for videre behandling i politiske organ i kommunen. Saksutredning til formannskapets møte : Saken kom opp i kommunestyret under behandlig av kommunestruktur prosjektet, i sak 14/04 den Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Kommunestyret delegerer til formannskapet å vurdere etablering av investeringsfond som er relatert til fiskeriformål (kvote kjøp etc). Likeså hvor stort fondet skal være, samt at dette skal drives etter forretningsmessige retningslinjer. Formannskapet bør vurdere følgende: Fartøy- og fiskerrekruttering Historisk utvikling siste 20 år Kvote kjøp Ressurssituasjonen Råstofftilgang til fiskeindustrien Fartøyfond, kommunalt Infrastruktur fiskeflåten Bølgedemper/kai Burøysund Fiskerihavn Torsvåg Allmenningskaier Linefiske Egnertilskudd Lineegnestasjon Statlig eller kommunal fiskerirettledning Formannskapets forslag må deretter forelegges kommunestyret, som må godkjenne retningslinjene og vurdere bevilgningsspørsmålet. KVOTEFOND FOR FISKE - Referat fra arbeidsmøte kl : Følgende møtte: Ordfører og rådmann. Side 14 av 14

15 Sak 0073/04 Videre hadde ordfører invitert Freddy Mikkelsen fra Vannareid Samdriftskontor A/S og Gudmund Mikkelsen. Utgangspunktet var kommunestyrets vedtak , hvor formannskapet fikk i oppdrag å vurdere opprettelsen av kvotefond. Arbeidsmøtet drøftet målsettingen med et kvotefond, og formulerte dette slik: Mål: Delmål: Flere fiskekvoter til Karlsøy Bedre rekruttering til fiskerinæringen Kommunen bør ikke tape penger på utlån frakvotefondet Fiskekvotene bør sikres tilhørighet til Karlsøy Arbeidsmøtet drøftet hvordan man kunne sikre at fiskekvotene ble tilhørende Karlsøy, og man konkluderte med at dette kan skje ved at utlån fra kommunens kvotefond kun kan skje til rederi som organiseres som aksjeselskap. Videre forutsettes det at kommunen går inn som miniorietsaksjonær, oppad til 10 %, og at selskapets vedtekter utformes slik at salg av fartøy og kvote ikke kan skje uten at samtlige aksjonærer samtykker i dette. Videre må selskapets vedtekter sikre at kommunen kan få styrerepresentasjon. Kvotefondet bør være i størrelsesorden 5 millioner kroner. Rådmannen avklarer om kommunen kan oppta lån for videre utlån til dette formålet. Kvotelånene må sikres med pant i fartøyet. Aktuelle avdragstid settes til maksimum 10 år. Det er viktig at de aktuelle prosjektene vurderes nøye m.h.t.: Rederens kvalifikasjoner Driftsbudsjett Samlede finansiering, herunder egenkapital Utlån fra kvotefondet kan skje til følgende prosjekter: Selskap som kjøper fartøy m/ kvote Selskap som har fartøy og bare kjøper kvote (teknisk skjer dette ved at man kjøpe fartøy med kvote, og umiddelbart etterpå selger fartøyet tilbake. Andel lånefinansiering fra kvotefondet kan settes slik: Båt + kvote: maksimum 20 % Kvote: maksimum 30 % Andre selskapsformer utenom aksjeselskap, dvs enkeltmannsforetak og partsrederi, kan ikke søke på kvotefondet. Slike selskap må søke på det ordinære næringsfondet. Side 15 av 15

16 Sak 0073/04 Det må utarbeides vedtekter for kvotefondet som samsvarer med ovennevnte målsettinger. Forslag til! "$# %'& ( ) * ( RTS U0VWX!Y"Z [-\]0^2_4`6a"bQ\cHdfeg0_Ncheia=jlk0cB_\ mnak`poqchk;_fb6jia=kr_gcb_4ò`sjimt0_4ò_g]0_fùjvgnk;\dndnwg]0_g]4a!bojia=k;_ncb_2xya-zd`sji^yj mak\d {2 4} ~=; N Nƒ {y B }sƒv 4 q-} ~?~-~K G I~- =}O}uƒlˆ0 nš B G0 6Œ0} }6 G Hƒlˆ0 Ž 4 ỹ 4š š ỹ œ œ$ "žqÿvn NŸI B M f 0 I ªn 0ªN N G«; 2Ÿ 6 = Q u±6²q³ 4µ 6 I : ;¹G B¹4º ºu I»¼0¹4ºO¹G ¾½ MÀ ÁGÂ4ÁyÃ$Ä"Å Æ ÁyÇ È È$ÉfÊ0ËÌhÍKÎÏÐÏfÑÒIÍ-Ó4Ô ÔuÕvÖ4 nñmõvø0ø;ó ÓGÕIÓÏ ÓNÌhÓGÖGÖÖ4Ù?Ú Û?ÓGÖ4ÚyÕ $Ü É-ÎÖ0Ú2Ó4Ô6ÍÏfËØ;Í=ÕlÏ ËÒ ÓÓGÕIÓNÌBËÖ0Ú2ÓGÒ0Í:Ø;ËÒ ÝlÞ0Þ;ßfà ámâbßaãfßgâhßnägä å4æçéèêëãfß0ì2ß4í î-ámâbî:þ0ývï íoß ísývï ðqßgïlïißgâþ;ñä ò2ß4í ì;óhôqâbß0îõänä4íoñþ?è öhßgâbîk ã ðø ä0ò2ß4í ßNâãfß0ònìNñä4î=Þ;ßfísõä4ì2íëù=úißGÝIßGâBî:ÝIò2ßGäAÝ4ß4íOí ä=û0íoíëùnâb îüóüßgþríüýyî-úißnâhîkísâbñ0í6ß0ìýißgäfíuývïnþ$þ ÿú ìâbñ ò àqýiîâbß0òõ0î-ßgâbß ßGÝIßGâBñä4òNßNïIßGäfíuÝvï4ß4í ãnývänývã õãaè "!"#$ &%'()%%'+*,-./0$1( (82$9%: $;+2 <!"#&$<=>*?82$ HQFCSRUTWVCOAKF:AB HXAKY2P L<Z[AMAKH]\^_PF:L&D`MaP BB bdc&ah1defc&j B JKAḦ LAHgH;ALH1D`B>hijJC<\ kfl m n2ospq_rnst9nuwv xyu{ze 2n>}j}jn>st9z9~E nuu~e u n2o>osp'rƒz n-o9n>u S ˆ& IŠ) Œ2 ƒž ˆ Š X X ; / X IŠŒ>š ; X > Ž N gœ : S IŠ) ž Ÿd Œ 2 S - / ; ª' 9 /«2 / ƒ ± 9ª: "²" ³ &ª: µd ¹º»O¼½&¾< [¼ÀaÁIÂ)ÃÄ+Å ÄaÆ-ºÃÇ-Á9ÈÀ4»/Ƚ2»/Ⱦ ÈÀÁXºÀÁ Á1Â)þ ÁgÉ»/ÈÁ ÊdË Ì9Í:Î"Ï"ÐÑÒÓ-ÐÔÎyÕÖ Ø ÙaÚ ÛIÜ)Ý)ÝÞß9àß/áâjÛIÜ)Ýãdà:äåäæ?Ü)ß/áçç&äßWÛQæèǛ åú ÛQé&â Þß9ê4æaëåÞìí>ä î?úáæ?æþ ß/áç2ç&äßWÛ9Ú Þåì2ÞÚNïïð ñsò ó2ô-õö; ø/ öxöiùú>û ö;üûýô- øeþ:ýÿèù)þþ: aü ú2 4ø/ &öxö1ù ú>û ö; ÿ ö; ÿaüý Nö þþ: Ẍø/ý óó ò! "$#&% '() +*-,&#. + /&0!1%2, 3354! #6!7, 894&:#; 3< B C+, 3D%/!#E& F# C&+ # G, 3354! #6!*H#I=/8'(#. + 9 J8 #.#K#;L& /IC!# #;AM&#!IM*1, +, 3NM! # OAP QSR TCU+V WNW<X+YZV T8[ \.R!\U>[] ]!R ^&X!_1R TU`a bbr c9bl[&x `)\6[ _ed[ U`R TJ\;[b-O feg T.h(U+gji/b[`+\R TF^!X WN[&k/V1l5\;[l g"x!_h^&r ]!l9r TCR!\.\6[kA^&R!\.R ]&R<d7mHTl/RIc/b[TF[] n&oapcq&r.rsq!tuhrq&r.v n/w1xypo/q1z9v n!{<pcv!z9v t-v p8}-~ G ƒ! -ƒ 9 &ƒ H ƒ ˆ/ Š).ƒ S Œ1 0Ž<ƒ& 2 & ƒ Š)Œ ˆ!ƒ!. 1ƒ& /.ƒ Š).ƒ A > š! œ- &ž- + Ÿ D & &ža ŸS!œ-! œh Iš- 9 ) 9Ÿ. & &žaÿc & & 9 Jª «< H & + j & / Jª ŸF < &ž/ Ÿ1 > + 9 ŸF &Ā œ- Ÿ± ²³ Ś ŸC + Dž/! K ;! ( 1 + & 0š! µ Ÿ. & 1! ± ( > &ž/! E! &ž/! <! 1 Ÿ8¹ & ž 0 H & ) 7ḨŸ!œ &!ž9 + "!œ" > ŸC! ; Ā &!. Ÿ± º¼» ½S¾! F FÀ(ÁàÀ/Ä ÅAÆ-Ç È ÉsÇ Ê9ËÇ Ì ÉEÍ9ÈCÎ1ÏZÐZÇ Ë)É Æ Ñ ÈCÒ9Ç ÈCÇ!Ï«Ó1Ò/ÏË&ÔLÌ É±Õ(Î1ÖÒ/Ç!ÉsÇ ÈÎ Í/ÍÉ6ÔÌ JØÙÉ;ÔÌ!Ç Ê Ú>Æ-Ç ÈSÉ6ÔÒÛeÏÔË!ÈCÇ"Ö/Î1Ò Ï>ÔË&ËÇ9È8Ú&Ç!ÉEÔÊ Ê!Ç Ê!Ü7Î ÈFÈ8ÔÝ<Ç ÌÔÖ/Ç"Î1Ö2ÈCÇ&Ó ÌLÔÏËÇ Ú&Ç Ê!Ï$ÞHÊ<Ü Î ÈÇ9È Æ-Ç È7Æ5Ó!ÆjÊÞ-Ç<ÜÔÏ>ËÇ ÈCÇ!É É;ÔÖAÚ&Ç!É.Ç È±ß àsç ÈCÏ+Î ÝDÒ/Ç!ÉsÏËÓ Ì/Ñ&É;Ì Û Ê&Ç&ÏÙÏÉ.Î ÈCÇIáÇ Ì âhí1õaé;ôì9ë;ð8âhí<ó!æãíç È8Ý<Ó Ê&Ç9Ê!ÉKÜ Ó È É.â&ÞjÝ Ç!ÒÜ.ÔÏËÇ9ÈCÇ!É.É6ÔÖ(Ú!Ç!ÉÇ9È.Õ Ï>ËÓ Ì&Ò/Ç!ÉsÇ!ÉÓ á/ìç ÈCÇ!Ï<ÍÓ Ê!É.Ç&ÏÔË!ËÇ È8Ú&ÇɵÔÜ Ó È É.â&Þ-ÇÉäß åkò9ç9ê"öaècó1òó&ésüô ÏËÇ ÈCÇÉ.É;Ô Ö(Ú!Ç!ÉÇ Ê!Ç"Ç ÈSÒ9Ç!ÉsÓ Ë)É6Ô Æ-ÓeÏÎ ÝNÚ&Ó ÈÎ!Æ-Ç9È7Æ-Ç ÌÒ/Ç Ê&Ò/Ç<Æ1Ç ÈCÒ(Ô9Ô Í/ÈCÎ1ϱÐZÇ9Ë)ÉÇ!ÉZÕ(ÏË)Ó Ì Ï>ÔË&ËÇ9È8Ú&Ç!É.Ç Ê Ü:âHÈCÏÉsÎ1ÖÜ.ÈCÇ Ý<ÏÉ Æ-æjÈCÇ Ü7Î ÈCÓ Ê Ë&ÈCÇ!ÉEÔÆ1Ç&Ò/É.Ç Ë)É.Ç Ê&Ç<É;ÔÌ!Ï+Ç ÌÏ>ËÓ ÍÇ!ɱÕ1ÐÜÈSÜ Î È8È8ÔÖ/ÇIÍ-Ñ Ê9Ë)Éèç é ß Side 16 av 16

17 Sak 0073/04 êêjë<ìí î ï1ð9ñòjì&ócôõ-ô í î î!ô î"ñ>öì&ìô9ó8 &ô!øsù9ô9ócñ+ï údù/ô!øsû:ühýô&ñ0î!ü-ù1õ-ô î&ùaöðþ Side 17 av 17

18 Sak 0074/04 LEASING - KJØP AV MINIGRAVER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 600 &52 Arkivsaksnr.: 04/00122 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0030/04 Driftsutvalg /04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner kjøp av brukt minigraver med en kostnadsramme på kr ,- 2. Beløpet finansieres med kapitalinntekter salg av kommunale boliger. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0030/04 Behandling: Vedtak: Driftsutvalget ber formannskapet om å skaffe nødvendige midler til anskaffelse av minigraver og innarbeide dette i budsjettet for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0064/04 Behandling: Vedtak: Vedlegg: Tilstandsrapport Hanix 15HX Uttalelse fra kirkevergen i Karlsøy kommune Pristilbud på kirkegårdsgraving fra 1993 Tilbud på nye og brukte minigraver fra ABS-Maskin AS Tilbud på nye og brukte minigraver fra Skjetne Maskin AS Bakgrunn: Side 18 av 18

19 Sak 0074/04 Formannskapet vedtok i møte i sak 0031/04 å utsette behandlingen av saken. Det ble bedt om også å vurdere kjøp av brukt maskin. Driftsutvalget behandlet saken i møte i sak 0030/04, og gikk enstemmig inn for å anbefale formannskapet å stille nødvendige midler til disposisjon og innarbeide dette i budsjettet for Kommunens minigraver som brukes i forbindelse med gravleggelser og kommunal virksomhet er i dag i en slik forfatning at det ikke er tilrådelig å bruke den i forbindelse ved blant annet gravleggelser. Tilstandsrapport fra Traktor & anleggservice tilsier at det ikke er lønnsomt å reparere den gamle minigraveren kommunen har i dag. Saksutredning: Det ble i formannskapets møte reist kritikk for at ny minigraver ikke var tatt med i budsjettet for Kommunens minigraver er bare gått ca timer og er ca. 10 år gammel. Ut fra dette var det forventet at den enda skulle kunne være i bruk minimum 2 år til før det eventuelt ville bli behov for å bytte den ut. Tilstandsrapporten fra Traktor & Anleggservice viste dessverre noe helt annet. Som formannskapet ønsket følger vedlagt tilbud på brukte og nye minigravere. Minigraverens bruk i dag er fordelt ca. likt på kirken og kommunal drift. Den brukes blant annet til sletting og planering på kirkegårdene hver vår (ca. 1 dag pr. kirkegård), grøfterensking av sørpe og is, grøftegraving, brukes på vann- og avløpsanleggene, veiskilt, lysmaster, gjerder, løfting/flytting, planering, arbeid ved barnehager og skoler. Bruken av mingraveren vil variere fra år til år. Det kan i dag se ut til at en ny maskin vil være mulig å anskaffe til under kr , - inkl. mva. Leasing av en maskin til kr ,- over 5 år vil utgjøre ca. kr ,- pluss mva. pr. måned. Leasing over 3 år vil utgjøre ca. kr ,- pluss mva. pr. måned. Hvis kommunen ønsker å overta maskinen etter leasingperioden, er det ganske vanlig at det kan gjøres ved å betale en månedsleie. En brukt maskin kan skaffes fra ca. kr ,- til ca ,- eks. mva. alt etter kvalitet og størrelse. Drift- og vedlikeholdsutgiftene vil gå ned ved å anskaffe en ny maskin, samt at driftssikkerheten vil øke dramatisk i forhold til dagens situasjon. Det er i dag ikke satt av midler til kjøp/leasing i verken drifts- eller investeringsbudsjettet for Det er heller ikke satt av midler til ekstrautgifter i forbindelse med innleie av maskiner og mannskap. Personell ved uteteamene på Ringvassøya og Vannøya har i løpet av vinteren oppdatert seg med maskinførerbevis. Dette medfører at kommunen har muligheten til å være mer fleksibel i valg av type maskin og størrelse. Størrelsen begrenser seg imidlertid til en maskin på ca. 2,5 tonn. En større maskin vil kunne skape begrensninger ved arbeid på kirkegårdene, noe som ikke er ønskelig. Side 19 av 19

20 Sak 0074/04 Kostnader ved gravleggelser pr. år med utgangspunkt i pristilbud fra 1993 til kirkevergen: Det tas utgangspunkt i kr ,- eks. mva. pr. gravleggelse og et gjennomsnitt på 30 pr. år ,- * 30 = ,- eks. mva. Bruk av minigraver ved teknisk sektor: Det tas utgangspunkt i 75 timer pr. år. Med en innleid timepris på kr. 500,-. 75 * 500 = ,- Dette gir totale kostnader på kr ,- pr. år. Nedenfor er det foretatt en nåverdiberegning av leie av maskiner og mannskap til et beløp på kr ,- over 5 og 10 år. Det er også foretatt en nåverdi beregning av kjøp og arbeid i egen regi av minigraver til kr ,- med nødvendig drift og vedlikehold over 5 og 10 år. NNV - leie graver og mannsk , NNV - leie graver og mannsk , Kjøp av mingraver Forsikringer , Drivstoffutgifter , Vedliehold , Utrangeringsverdi , NNV - kjøp, arbeid i egen regi Kjøp av mingraver Forsikringer , Drivstoffutgifter , Vedliehold , Utrangeringsverdi , NNV - kjøp, arbeid i egen regi Vurdering: Med å øke størrelsen på en minigraver fra ca. 1,6 tonn til ca. 2,5 tonn vil det bli mulig for Karlsøy kommune å utføre mer arbeid i egen regi. Beregningene viser at med 5 års drift er besparelsene ved kjøp ca ,- kontra innleie av maskiner og mannskap. Beregningene viser at med 10 års drift er besparelsene ved kjøp ca ,- kontra innleie av maskiner og mannskap. Besparelsene vil bli større hvis det viser seg mulig å skaffe en god minigraver til under kr ,-, noe vedleggene viser skulle være fullt mulig. Side 20 av 20

21 Sak 0075/04 BUDSJETTREGULERINGER 2004 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 04/00259 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0049/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende justeringer av budsjett a.. b.. c.. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0049/04 Behandling: Forslag til vedtak: 1. Vurdere innføring av eiendomsskatt på boliger fra Vurdere justeringer i skolesektoren 3. Vurdere justeringer i barnehagesektoren 4. Vurdere endringer i investeringsbudsjettet for Endringer i brøyteomfang og standard 6. Sikre at allerede vedtatte sparetiltak i budsjett 2004 gjennomføres. Vedtak: Saken utsettes Saksutredning til formannskapets møte : Innledning Kommunestyret vedtok i sitt møte i desember 2003 budsjett for 2004 og økonomiplan for perioden Det vedtatte budsjett for 2004 og økonomiplanen var i balanse. I budsjettbehandlingen påpekte administrasjonen at det var knyttet usikkerhet til en del forutsetninger og inntektsposter i budsjettet og økonomiplanen. Side 21 av 21

22 Sak 0075/04 Forslag til statsbudsjett 2004, som ble presentert i oktober 2003, ga anslag på hvilke frie inntekter (skatt og rammetilskudd) kommunen kunne påregne i Disse anslagene tok utgangspunkt i kommunens folketall pr , men ville bli korrigert for virkelig folketall pr. 1. januar i budsjettåret. Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterte i februar d.å. folketallsopplysningene pr Disse viser at folketallet i Karlsøy er redusert med 60 personer i 2003, fra 2463 pr til 2403 pr Nedgangen i folketallet betyr at de frie inntekter blir redusert med om lag 1,5 millioner kroner. I tillegg betyr nedgangen at vi får mindre i foreldrebetaling på barnehager og SFO. Rådmannen foreslår derfor at formannskapet drøfter en omfattende regulering av budsjettet for Tiltakene bør resultere i et balansert 2004-budsjett, samtidig som vi tar høyde for å skape balanse i økonomiplanen for de nærmeste årene. Regnskap pr Regnskapet pr viser at vi i hovedsak er i rute i forhold til budsjett Størsteparten av driftsbudsjettet gjelder personalkostnadene, og vi har stort fokus på dette området. Vi har i 2004 budsjettert med kr i personalkostnader (mot kr i år 2003). Forbruk etter 3 måneder viser kr eller 25,96 %, og dette viser at forbruk er i samsvar med budsjett. Vi kommer nærmere tilbake til re gnskap hittil i år i forbindelse med 1. tertialrapport for 2004, som fremmes som egen sak. Aktuelle tiltak for å skape balanse i budsjett 2004 som følge av inntektssvikten Rådmannen mener at følgende områder må vurderes nærmere når vi skal regulere budsje ttet for 2004: 1. Vurdere innføring av eiendomsskatt på boliger fra Vurdere justeringer i skolesektoren 3. Vurdere justeringer i barnehagesektoren 4. Vurdere endringer i investeringsbudsjettet for Endringer i brøyteomfang og standard 6. Sikre at allerede vedtatte sparetiltak i budsjett 2004 gjennomføres De enkelte punkter kommenteres nærmere her: Vurdere innføring av eiendomsskatt på boliger fra Kommunestyret har allerede vedtatt eiendomsskatt på verker og bruk fra Administrasjonen forbereder nå taksering av aktuelle eiendommer. Eventuell innføring av eiendomsskatt på boliger kan tidligst gjennomføres pr , og taksering av boligene må være avsluttet innen Dette betyr at et eventuelt vedtak om eiendomsskatt på boliger må gjøres tidligst mulig i Side 22 av 22

23 Sak 0075/04 Regjeringen vil presentere forslag til ny skattereform, og ifølge Dagens Næringsliv vil reformen blant annet bestå av følgende: Fjerning av fordelsskatten på å bo i egen bolig Kommunene får utvidet rett til å skrive ut eiendomsskatt o Eiendomsskatt skal gjelde i hele kommunen, og ikke bare i bynære strøk som i dag når kommunene vedtar eiendomsskatt på boliger o Reglene om trinnvis eiendomsskatt med maksimum økning 2 promille pr. år avvikles slik at det blir mulig å trappe opp skatten raskere o Foreløpig er det uklart om høyeste sats 7 promille blir endret Vurdere justeringer i skolesektoren En nedgang i folketallet og fødselstallene betyr at antall elever i skolene reduseres. Formannskapet må drøfte konsekvensene av reduserte elevtall. For øvrig vises til særskilt sak i møtet i Driftsutvalget , sak nr 02/04. Vurdere justeringer i barnehagesektoren Nedgangen i folketallet og fødselstallene betyr at man ganske raskt vil merke redusert etterspørsel etter banehageplasser. Formannskapet må drøfte konsekvensene av denne utviklingen. For øvrig vises til særskilt sak i Driftsutvalget , sak nr 03/04. Vurdere endringer i investeringsbudsjett 2004 En innstramming i 2004-budsjettet kan også skje ved at enkelte investerings- og driftstiltak forskyves. Aktuelle prosjekter som kan skyves ut til 2005 er følgende: Ny stilling ungdomsarbeider (driftsbudsjettet) Burøysund industriområde (usikkerhet m.h.t. ny drift og leieavtale) Boligfelt Stakkvik (grunnerverv ikke avklart) Rehabilitering svømmehall Vannvåg (prosjektet skal snart ut på anbud - fortsatt usikkerhet knyttet til kostnadssiden og derved finansieringen) Rehabilitering svømmehall Hansnes (finansiering ikke klar) Endringer i brøyteomfang og standard Brøytingen av kommunale veier koster bortimot kr hver eneste måned i perioden 1. oktober 30. april. I 2004 tar man sikte på besparelser som følge av brøyting i egen regi på Hansnes og Vannareid. Videre har Anleggskontoret startet arbeidet med å stramme inn brøytekontraktene i tid. I dag betaler kommunen et fast månedsbeløp i hele 6 måneders-perioden, fra og med november til og med april. Erfaringene viser at de fleste sesongene er det lite snø og behov Side 23 av 23

24 Sak 0075/04 for brøyting i begynnelsen og slutten av brøytesesongen. I tillegg er det store geografiske forskjeller rundt omkring i kommunen med hensyn til snøforhold og tidlig vår. Både driftsutvalget, formannskapet og kommunestyret har behandlet flere saker som omhandler brøyteplanen, herunder klassifisering av hva som er kommunale veier. Driftsutvalget foreslo høsten 2003 betydelige innsparinger på brøyteplanen, men dette ble i hovedsak ikke godkjent av formannskapet og kommunestyret. På Karlsøya og Nordeidet har det vært problemer med å f å en reell anbudskonkurranse på grunn av få anbydere. Kommunestyret har de siste årene gjort vedtak om at følgende veier skal nedlegges/ikke ansees som kommunale veier: Dalveien på Nordeidet Mikkelvikveien (fra Asbjørn Johannessen og til vegende) Nakkeslettveien i nærheten av Torsvåg Kommunen bør nå drøfte følgende muligheter for innsparing i sommer- og vintervedlikehold: Hvilke veier som skal brøytes, jfr. vedtak i Driftsutvalget (Teknisk utvalg) høsten 2003 Hvilken brøytestandard vi skal sette på kommunale veier, jfr. den klassifisering som Statens Vegvesen bruker på riksveier og fylkesveier Kontraktsperioder og vilkår for øvrig Sikre at allerede vedtatte sparetiltak i budsjett 2004 gjennomføres I budsjett 2004 ligger det flere innsparingstiltak, og særlig nevnes: Veilys, færre lys og kortere lysperiode Innsparinger bilparken Oppsummering Det er av stor viktighet at kommunen makter å saldere 2004-budsjettet snarest mulig. Iverksetting av sparetiltak bør skje umiddelbart, slik at disse får størst mulig virkning i år. Når det gjelder mulighetene for økte inntekter i 2004, så anser rådmannen dette som vanskelig. Hvis man ikke makter å saldere 2004-budsjettet, så betyr det at utgangspunktet for arbeidet med 2005-budsjettet forverres. Formannskapets forslag til budsjettreguleringer 2004 må legges fram til endelig behandling i neste kommunestyremøte. Vedlegg: Saksframlegg og vedtak i Kultur- og oppvekstutvalgets sak 2/04 og 3/04 Side 24 av 24

25 Side 25 av 25 Sak 0075/04

26 Sak 0076/04 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00281 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0050/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0050/04 Behandling: Rådmannen orienterte formannskapet om arbeidet. Reduksjon på skole- og kultur: 1. Adm ,- kr 2. Rammetimetall 2004/ ,- kr 3. Vikarutgifter ,- kr 4. Karlsøy skole ,- kr 5. Barnehager ,- kr 6. Kulturskolen ,- kr 7. Kultur (nyopprettet stilling venter) ,- kr Sum ,- kr Reduksjon på helse- og sosial: I år 2000 var det 90 årsverk i etaten og i 2004 har vi redusert til 81 og med ytterligere 5 % reduksjon må vi redusere med 5 stillinger til. 1. Adm ,- kr 2. Kommunehelsetjenesten ,- kr 3. Økonomisk sosialhjelp ,- kr 4. Edruskapsvern ,- kr 5. Sykehjem ,- kr 6. Åpen omsorg ,- kr 7. Vannvåg Bosenter ,- kr 8. Barnevern 9. Psykiatri Sum: ,- kr Tekniske kontorer: 1. Anleggskontoret ,- kr 2. Park ,- kr 3. Brann ,- kr 4. Byggesak og oppmåling ,- kr 5. Felles vedlikehold ,- kr Side 26 av 26

27 Sak 0076/04 6. Havner ,- kr Sum: ,- kr Forslag til vedtak: Vedtak: Saksutredning: Det vil bli redegjort for saken i møtet. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 27 av 27

28 Sak 0077/04 SØKNAD OM S TØTTTE TIL UTDANNING FOR BØNDER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 04/00262 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0059/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Karlsøy kommune innvilger tilskudd kr 500,- pr. kursdeltaker fra Karlsøy kommune til deltakelse på gjeterhundkurs. I tillegg dekkes inntil 50% av kostnadene som hver enkelt kursdeltaker fra Karlsøy kommune har til avløsning de aktuelle dagene. Kostnadene til avløsning må dokumenteres, og de skal ikke overstige dagssatsen som den enkelte bruker har til avløsning. Belastes næringsfondets konto: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0059/04 Behandling: Vedtak: Saksutredning: Det søkes om støtte fra næringsfondet for deltakelse i gjeterhundkurs som skal arrangeres på Nordeidet den mars i år. Kurset arrangeres i regi av Reinøy sauesankelag og Troms landbruksfaglige senter. Kurset består av en teoretisk del 1. dag og praksisdager, 2. og 3. dag. Kursavgiften er oppgitt til kr. 790,- og det er oppgitt 6 søkere fra Karlsøy. Øvrige deltakere er fra Tromsø kommune. De totale kostnadene vedrørende søkere fra Karlsøy kommune er oppgitt til kr ,-. I kostnadene inngår kursavgift, avløserutgifter og losji. Side 28 av 28

29 Sak 0077/04 Vedlegg: Søknad m/vedlegg Side 29 av 29

30 Sak 0078/04 KOMPETANSEGIVENDE KURS FOR SKJELLDYRKERE Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 04/00277 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0056/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Det bevilges inntil kr ,- fra næringsfondet til kompetansegivende kurs for skjelldyrkere, dvs. at deltakerne fra Karlsøy kommune får dekt kr 5000,- av kursavgiften. Utbetaling etter at kurset er avholdt og i henhold til faktura. Belastes næringsfondet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0056/04 Behandling: Vedtak: Saksutredning: Skjellkurset, som arrangeres på Havbruksstasjonen i Kårvika, er et samarbeidsprosjekt med plan- og næringsetaten i Tromsø kommune. Interesserte deltakere (etablerere) fra Karlsøy kommune er gitt anledning til å melde seg på. Kurset er kompetansegivende, det vil si det tilfredsstiller kravet til å søke konsesjon for oppstart av skjelloppdrett. Kursarrangør er Sea Eco AS fra Harstad. Tromsø dekker kursavgift, men har vedtatt en egenandel for sine deltakere på kr 900,-. Ved å foreslå egenandel på kr 550,-, som utgjør 10% av kursavgiften, gir vi deltakerne fra Karlsøy kommune enda bedre støtte. Utgifter til reise og mat må de i tillegg besørge sjøl. Tre interesserte har meldt seg, og de er også påmeldt på kurset. Vurdering: Skjellnæringa på lik linje med oppdrettsnæringa for øvrig har e t stort potensiale i Karlsøy. Likevel har hittil få interessenter meldt seg. Dette kurset kan være med på å gi denne næringa en viktig puff framover. Vedlegg: Info. om skjellkurset. Side 30 av 30

31 Sak 0079/04 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 04/00279 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0051/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0051/04 Behandling: Vedtak: Saken utsettes Saksutredning: Karlsøy kommune har 3 boliger ute for salg via megler. Doktorbo på Hansnes har en salgstakst på kr ,-. Det er mange som har vært og sett på boligen, flere har budt, men høgste bud hittil er kr ,-. Dette har vi avvist. Tilbakemeldingen fra de som har sett på boligen er at den er i dårlig stand og at det vil koste mye å sette boligen i tilfredstillende stand. Når det gjelder Vannøy, så ertaksten kr ,-. Her har vi ingen bud. Vi legger også ut Sjøtun på Reinøya. Her er taksten kr ,-. Vi har et bud på ,- Dette budet har vi avvist. Rådmannen legger saken fram for formannskapet uten innstilling fordi rådmannen ønsker en diskusjon i forhold til disse boligene. Side 31 av 31

32 Sak 0080/04 OPPLÆRING VILTNEMNDA Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 010 Arkivsaksnr.: 04/00280 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0052/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0052/04 Behandling: Vedtak: Saksutredning: Den nye viltnemnda har ikke fått opplæring og de ønsker folkevalgt opplæring. De søker om å få ta opplæring sammen med Tromsø kommune. Tromsø kommune skal få opplæring om bord på hurtigruta. Karlsøy kommune kan være med til en pris av kr 2300, - pr. pers. Det vil si at opplæringen kommer på kr , -. Formannskapet må ta stilling til om viltnemnda skal på opplæring. Viltnemnda har ikke eget budsjett så formannskapet må bevilge nødvendige midler til denne opplæringen. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 32 av 32

33 Sak 0081/04 E-POST LØSNING Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 056 Arkivsaksnr.: 04/00293 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0061/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Det bevilges kr ,- til ny e-postløsning for Karlsøy kommune. Beløpet utgiftsføres post Beløpet overføres fra post Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0061/04 Behandling: Vedtak: Saksutredning: Karlsøy kommune ønsker å etablere en egen e-postløsning for de ansatte i administrasjon inklusivt helseadm. og skoleadm/barnehageadm. Til nå har kommunen leid en løsning. Først hos IBM så i ettertid hos ATaT. Dette har i hovedtrekk vært basert på en enkel POP3 server uten noen form for tilleggtjenester og inneholdt liten sikkerhetsgrad. Siden kommunen ikke bruker ATaT som Internettleverandør lengre har vi vært nødt til å si opp denne tjeneste n. Som erstatning har det vært vurdert leid ASP -serverløsning, Microsoft Exchange og Lotus Notes sine løsninger. Man har etterspurt tjenester som innehar gode sikkerhetsfunksjoner, felleskalender, møtekalender, Web-access og bookingfunksjon samt en mulighet for integrasjon med kommunens Alcatelsentral. Det er etterspurt 75 lisenser, men disse kan lett utvides i ettertid. Spesielt med tanke på å styrke kommunens servicekontor i deres arbeid ser vi at dette er gode verktøy. Side 33 av 33

34 Sak 0081/04 Selv om Lotus Notes er en noe dyrere løsning å implementere isolert sett som rein e- postserver innehar den integrerte funksjoner som man ellers måtte kjøpe som tillegg til Exchange. Til nå har også Notes vært regnet som den programvaren som innehar størst sikkerhet. Kommunen slipper oppgradering på OS og andre applikasjoner for å få løsningen opp å gå under Notes. Leie av ASP ble vurdert som for dyrt. Notes lar seg integrere med Outlook dvs. det samme brukerne har i dag. Man får da et minimalt opplæringsbehov. For de som kan ha behov fo r notesklienten vil dette være en enkel sak å bytte til. Kommunen har frist til ut april med å få i gang ny løsning. Det forhandles fortsatt med prising på produktet, men den vil ikke overstige kr ,- Siden summen ligger opp mot dette beløpet anbefales det bevilget kr ,- eks.mva til ny e-postløsning for Karlsøy kommune. Dvs. kr ,- inkl. mva. Side 34 av 34

35 Sak 0082/04 BYGDESENTRALEN VANNØY - LEIEKONTRAKT Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 073 Arkivsaksnr.: 04/00306 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0063/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune overtar leiekontrakt med Bygdesentralen Vannøy. Kontor i bygget som Vannareid pensjonistforening disponerer. 2. Leien settes til kr 4000,- pr måned, som betales gjennom kommunalt tilskudd til Bygdesentralen. 3. Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide leiekontrakt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0063/04 Behandling: Vedtak: Saksutredning: Bygdesentralen har hittil leid lokale hos Vannareid pensjonistforening som ifølge vedtak i F- sak 34/01 disponerer dette bygget på Vannareid. Bygdesentralen har leiekontrakt med pensjonistforeningen ut 2004, men med 2 måneders gjensidig oppsigelse. Nå ønsker Bygdesentralen i stedet å inngå leieforhold med Karlsøy kommune. For Bygdesentralen vil det være mye ryddigere å forholde seg til kommunen. Bygdesentralen eies av fire lag og foreninger på Vannøya: Vannareid Fiskarlag, Vannøy Fotballklubb, Bygdelaget Fremad og Vannareid Pensjonistforening. Sistnevnte har nå muntlig gitt uttrykk for at de ønsker å trekke seg som eiere av bygdesentralen og samtidig trekke seg fra leieforholdet. Bakgrunn: Bygdesentralen Vannøy er organisert gjennom FRISAM, et statlig organ som organiserer og gir økonomisk støtte til Frivillighetssentraler i Norge. Det var Kystsamfunn-prosjektet som i sin til fikk opprettet to frivillighetssentraler i Karlsøy kommune. I dag sitter vi igjen med den ene, Bygdesentralen Vannøy. Side 35 av 35

36 Sak 0082/04 Årlig finansierer FRISAM kr ,- av Bygdesentralens driftsbudsjett, dette utgjør 60%. De resterende 40% finansieres lokalt. Heri ligger husleie på kr ,-. Bygdesentralen betyr videre en arbeidsplass på Vannareid, samt bistand til kulturelle arrangement sammen med lag og foreninger, og hjelp av forskjellig slag overfor priavate. Vedlegg: Søknad fra Bygdesentralen med kopi av avtale. Saksprotokoll, F-sak 34/01. Side 36 av 36

37 Sak 0083/04 BREDBÅNDSDEKNING TIL GPG NORGE A/S, VANNAVALEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 056 Arkivsaksnr.: 04/00339 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0083/04 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommunestyre godkjenner at kommunen går inn i et forpliktende samarbeid med Bredbåndfylket Troms A/S vedrørende utbygging av bredbåndstilbud til Vannavalen/Kristoffervalen, først og fremst for å dekke næringslivets behov i området. 2. Det forutsettes at investeringskostnadene samlet ikke overstiger kr ,- ex mva. 3. Det forutsettes at investeringskostnadene fordeles med en tredjedel på Bredbåndfylket Troms A/S, en tredjedel på Karlsøy kommune og en tredjedel på GPG Norge A/S. 4. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne avtaler om bygging/kjøp og drift av bredbåndsanlegget. Saksutredning: Ordfører og rådmann skal drøfte saken nær mere i møte med Bredbåndfylket Troms A/S GPG Norge A/S er invitert til formannskapets møte for å drøfte et samarbeid om bredbåndsdekning i området. Side 37 av 37

38 Sak 0084/04 REFERAT SAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00283 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0053/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Referat sakene tas til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0053/04 Behandling: Referat sak nr. 2 føres opp som egen sak 67/04. Resten av sakene utsettes Vedtak: Referat sak nr. 2 føres opp som egen sak 67/04. Resten av sakene utsettes Saksutredning: Sak nr. 1: Fra: Tromsø Likningskontor Vedr: Karlsøy OSK Intensjonsavtale Sak nr. 2: Fra: Kommunikasjonsutvalget Vedr: Møtereferat Sak nr. 3: Fra: Plangruppa for gym.bygg og svømmehall, Hansnes Vedr: Møtereferat Sak nr. 4: Fra: Kommunalkomiteen Vedr: Program for besøk i Troms Sak nr. 5: Fra: Fylkesmannen Vedr: Konsesjon gnr. 40, bnr. 69 Side 38 av 38

39 Sak 0084/04 Sak nr. 6: Fra: Nord-Troms Tingrett Vedr: Dåfjord Skalldyr AS Sak nr. 7: Fra: Karlsøy Menighetsråd Vedr: Møte- og aktivitetsplan 2004 Sak nr. 8: Fra: Helse- og sosialsjefen Vedr: Overføring av ansvar for transport av helsepersonell Sak nr. 9: Fra: Stortinget Vedr: Konsesjon på vindkraft Sak nr. 10: Fra: Troms Kommunerevisjon Vedr: Melding om revisorskifte Side 39 av 39

40 Sak 0085/04 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00286 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0054/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Referat sakene tas til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0054/04 Behandling: Vedtak: Saksutredning: Sak nr. 1: Fra: Troms Kraft Produksjon A/S og Troms Kraft nett A/S. Vedr: Vindkraft på Fakken - Høring Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 40 av 40

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.2.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste.

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste. Sak 147/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.08.2012 Tid: Kl. 08.30 NB Merk tiden Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 24.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte)

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte) Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.11.2007 Tidspunkt: 09.30 Økonomiopplæring fra kl. 09.30 12.30 Saksnr Innhold PS 48/07 Ordføreren

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer