P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: Fra kl Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Medlem Monica Andersson Medlem Bjørn Saur Medlem Bernt Øistad Medlem Tove Haug Medlem Arnfinn Eng Varamedlem Mieke Punie Svein Rønningsveen NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 09. september Liv Solveig Alfstad ordfører

2 SAK NR.: 96/10 ORIENTERINGER 1. Land Hestesportsklubb utleie av areal 2. Eierskapsmelding. 3. Øygardsjordet barnehage Orienteringene tatt til etterretning. SAK NR.: 97/10 REFERAT 1. FOKSO Årsrapport Referatet tatt til etterretning. SAK NR.: 98/10 DELEGERTE SAKER 08/ DS 7/10 ORG//JON U63 &18 Torvstua AS SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE TORVSTUA AS I FORBINDELSE MED SOMMERDAGER OG ELGFESTIVAL 10/ DS 8/10 SIF//JON U63 &18 Lands Museum SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 20. JUNI / DS 9/10 SIF//JON U63 &18 Skiaker Krets SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING MIDTSOMMERFEST / DS 10/10 SIF//JON U63 &18 Valatun Krets SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ENKELT ANLEDNING - VALATUN KRETS 10/ DS 11/10 LEDER//GSL U63 &18 Marie Myrvang SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING Delegerte saker tatt til etterretning.

3 SAK NR.: 99/10 BRANNSTASJON/DRIFTSSTASJON - GODKJENNING AV TILBUD/IGANGSETTING 1. Prosjekt ny brannstasjon/verksted/vaskehall gjennomføres i henhold til innkomne priser innen en kostnadsramme på kr inkl mva. 2. Restfinansieringen på kr prioriteres som nr 1 i investeringsbudsjettet for 2011 SAK NR.: 100/10 SPÅTIND RA. DRIFT ETTER OVERTAKELSE 1. Kommunestyre bevilger kroner ,- som en ramme til å iverksette umiddelbare investeringstiltak for å sikre drift av Spåtind RA. 2. Bevilgningene finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond. 3. Det opprettes et eget sjølkostområde for Spåtind RA, med krav om 100 % selvkostgrad fra anleggets abonnenter. 4. Det stilles krav om at det installeres vannmåler hos alle abonnenter tilknyttet renseanlegget. SAK NR.: 101/10 LANDMOVEGEN DOKKA Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Avstemning: Engs forslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes. SAK NR.: 102/10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDRE LAND ASVO AS - VALG Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag: Bjørn Saur. Rådmannen fremmet følgende forslag: Kjetil Holmen.

4 Avstemning: Alfstads og rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Til styret i Nordre Land ASVO AS velges: Bjørn Saur Kjetil Holmen. SAK NR.: 103/10 TV-AKSJONEN SØKNAD OM TILSKUDD 1. Nordre Land kommune bevilger kr ,- til TV-aksjonen Beløpet dekkes av post SAK NR.: 104/10 EGENKAPITALINNSKUDD KLP Kommunestyret vedtar at egenkapitalinnskudd KLP for 2010, kr, ,- finansieres ved bruk at disposisjonsfond avsatt til pensjon. SAK NR.: 105/10 2. KVARTALSRAPPORTERING Kommunestyret tar kvartalsrapporten til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar å be rådmannen legge frem en sak for formannskapet for hvordan merforbruket skal reduseres for budsjettåret Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer: a. Det overføres kr ,- fra Dokka barneskole til Familie og helse b. Det overføres kr ,- fra Omsorg og rehabilitering til Teknisk drift og eiendom, for omorganisering av innkjøp av papir og plast. c. Budsjettet for kommunalt vedsenter overføres fra Omsorg og rehabilitering til Teknisk drift og eiendom SAK NR.: 106/10 SALG AV KONSESJONSKRAFT 2011 Unntatt offentlig Ofl 13

5 SAK NR.: 107/10 DA-MIDLER - FORSLAG OM ENDRING I FORDELINGSNØKKELEN MELLOM BEDRIFTSRETTEDE OG TILRETTELEGGINGS-/UTVIKLINGSMIDLENE 1. Fordelingsnøkkelen for DA-midlene endres til 40 % til bedriftsrettede midler og 60 % til tilretteleggings-/utviklingsmidler 2. Endringen i fordelingsnøkkelen gjelder fra Rådmannen får i oppgave å informere Oppland fylkeskommune og fylkesutvalget om vedtatte endring SAK NR.: 108/10 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGDEDAGER PÅ HOLMENJORDET SEPTEMBER 2010 Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag: Endring i pkt. 1: Underskuddsgaranti omgjøres til tilskudd. Avstemning: Engs forslag falt med 3 mot 4 stemmer avgitt for innstillingen. 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Bygdedager en underskuddsgaranti begrenset oppad til kr ,-. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. 3. Tilskuddet gis under forutsetning av at det utarbeides et regnskap for Bygdedager hvor resultatet for arrangementet fremkommer før en eventuell underskuddsgaranti utbetales. SAK NR.: 109/10 LANDSBYLAUGET BA - ELGFESTIVALEN SØKNAD OM TILSKUDD Tove Haug fratrådte som inhabil. Mieke Punie (SV) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1: Formannskapet bevilger kr ,- i underskuddsgaranti Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag: Nytt pkt. 4: Tilskuddet utbetales etter mottatt regnskap. Avstemning: I Mieke Punies forslag vedtatt med 4 mot 2 stemmer. II Innstillingens pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt. III Alfstads forslag enstemmig vedtatt.

6 1. Formannskapet bevilger kr ,- i underskuddsgaranti til Landsbylauget BA i forbindelse med Elgfestivalen Formannskapet oppfordrer Landsbylauget BA til å evaluere konseptet til Elgfestivalen sammen med aktørene i Ekte Landsbyliv m.h.t. utviklingsmulighetene i konseptet til Elgfestivalen. 3. Tilskuddet finansieres ved bevilgning av DA-midler (nettverk). 4. Tilskuddet gis under forutsetning av at det utarbeides et regnskap for Elgfestivalen hvor resultatet for arrangementet fremkommer før en eventuell underskuddsgaranti utbetales. SAK NR.: 110/10 SØKNAD OM MARKERING AV ÅPNING AV UTSALG - MAT I LAND SA Tove Haug og Monica Andersson fratrådte som inhabile. 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Mat i Land et tilskudd på kr, ,- til markeringen av åpningen av utsalgsstedet den 15. oktober Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. SAK NR.: 111/10 SØKNAD OM STØTTE TIL ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM MAT I LAND SA OG BAKSTEFJØLA A/S Tove Haug og Monica Andersson fratrådte som inhabil. 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Mat i Land et tilskudd på kr ,- til investeringer i utstyr, vekt med etikettskriver og skilt/merking av utsalgsstedet 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. 3. Tilskuddet gis under forutsetning av at det utarbeides et prosjektregnskap for etableringen av utsalgsstedet som oversendes rådmannen SAK NR.: 112/10 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPSTART AV GULLFISKEN VANNAEROBIC DA PÅ DOKKA 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Gullfisken Vannaerobic DA KR ,- i støtte til innkjøp av utstyr og musikkanlegg.

7 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. SAK NR.: 113/10 SØKNAD OM INVESTERINGSSTØTTE - BAKSTFJØLA AS 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Bakstfjøla AS kr ,- i støtte. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. 3. Tilskuddet gis under forutsetning av at det utarbeides et prosjektregnskap i henhold til budsjettet i søknaden, som sendes rådmannen. Unntatt offentlig Ofl 13 SAK NR.: 114/10 ETABLERING AV HELSEBEDRIFT - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 56/14 Til saknr.: 97/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 23.04.2013 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 14/13 Til saknr.: 22/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Møtebok. Andre: Helge Eriksen Ordfører Fra kl. 12:05 til kl. 13:00

Møtebok. Andre: Helge Eriksen Ordfører Fra kl. 12:05 til kl. 13:00 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 14:00 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 24 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Allan Johansen Medlem Christine Schybaj Antonsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr MEDL SV MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Grimstad rådhus Dato: 18.11.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Antonsen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 14.04.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 14.04.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 14.04.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer