KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil Haugen, Bent Gabrielsen Ingen merknader til innkalling og sakliste og tilleggssakliste godkjennes. Referat sak nr. 11 føres opp som egen sak nr. 109/04: Fartøyet Vannafisk II. Fra administrasjonen møtte: Rådmann, plan- og næringskonsulent, helse- og sosialsjef, kontorsjef Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0090/04 04/00518 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR /04 04/00372 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BARNEFOTBALL 0093/04 04/00460 GEIR H. SCHJØLBERG: SØKNAD OM LÅN TIL FISKEFARTØY 0094/04 02/02071 REISELIVSTILHØRIGHET, DESTINASJON TROMSØ VS. FYLKESSELSKAPET 0095/04 04/00257 FREDDY MIKKELSEN: ANKE PÅ VEDTAK, LÅN OG TILSKUDD TIL START AV PUB OG KAFE 0096/04 04/00317 BURØYSUND VINDKRAFTPARK AS: TILSKUDD TIL FORHÅNDSMELDING NVE 0097/04 04/00444 JANNICKE FJELLHAUG: LÅN/TILSKUDD TIL FJELLHAUG RESTAURANTDRIFT

3 0098/04 02/00717 HAVFANGST A/S, TK /04 03/00030 SØKNAD OM KJØP AV NÆRINGSTOMTOG LEIE AV BÅTPLASS. 0100/04 04/00024 MØTEPLAN 2. HALVÅR /04 04/00281 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN /04 04/00413 TV-AKSJONEN 2004 HJERTEROM - KOMMUNEKOMITE 0103/04 04/00466 LEIE AV GRUNN TIL SKYTEBANE 0104/04 04/00519 REFERAT SAKER ETTER JORDLOVEN 0105/04 04/00521 REFERAT SAKER 0106/04 03/00737 HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/ FLERBRUKSHUS VANNØY 0107/04 04/00539 KRISTOFFERVALEN FAMILIEBARNEHAGE - ENDRING AV BARNETALLET

4 0090/04 GODKJENNING AV PROTOKOLLER Protokollen av godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollen av godkjennes. 0091/04 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR Rådmannens forslag til retningslinjer godkjennes med den endring at gyldighetstid endres fra 6 måneder til 9 måneder, jfr. notat datert Bygging av nye boligfelt vurderes på vanlig måte i forbindelse med behandling av årsbudsjett og økonomiplan 3. Nye boligfelt skal fortsatt bygges ut med full standard, som skal inkludere: a. Asfalterte veier b. Gatelys c. Opparbeidet lekeplass Nytt pkt. 4: Forslag fra SV v/svein Egil Haugen: Tilbudet gjelder førstegangsetableringer og folk som flytter til kommunen. Forslaget trekkes. Nytt forslag: Kommunen gir et tilskudd på kr ,- til de som bygger utenom kommunale boligfelt. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Bent Gabrielsen: Nytt pkt. 5:

5 Kommunale boligtomter selges for kr 1,- i en prøveperiode som løper ut år Deretter skal den opp som sak i kommunestyret for evaluering og eventuelt videreføring. Nytt pkt. 6: Avgifter og gebyrer betales av kjøper. Enstemmig vedtatt. Saken oversendes kommunestyret. 1. Rådmannens forslag til retningslinjer godkjennes, jfr. notat datert Bygging av nye boligfelt vurderes på vanlig måte i forbindelse med behandling av årsbudsjett og økonomiplan 3. Nye boligfelt skal fortsatt bygges ut med full standard, som skal inkludere: a. Asfalterte veier b. Gatelys c. Opparbeidet lekeplass 4. Kommunen gir et tilskudd på kr ,- til de som bygger utenom kommunale boligfelt. 5. Kommunale boligtomter selges for kr 1,- i en prøveperiode som løper ut år Deretter skal den opp som sak i kommunestyret for evaluering og eventuelt videreføring. 6. Avgifter og gebyrer betales av kjøper. Saken oversendes kommunestyret. 0092/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BARNEFO TBALL Det bevilges kr 6000,- til draktsett til et fotballag i aldersbestemt fotball. Utgiften belastes konto tilskudd lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger konto , jfr. Budsjettreguleringsskjema nr. 3.

6 Forslag fra Gudmund Mikkelsen: Saken oversendes kultur- og oppvekstetaten til behandling. Vedtatt mot 1 stemme. Saken oversendes kultur- og oppvekstetaten til behandling. 0093/04 GEIR H. SCHJØLBERG: SØKNAD OM LÅN TIL FISKEFARTØY Geir-Helge Schjølberg innvilges lån i næringsfondet, inntil kr ,- dvs. 50 % av kjøpesum, til finansiering av båt og redskap/bruk. Signert kjøpekontrakt samt full finansiering må foreligge før lånet utbetales. Sikkerhet: Pant i fartøy. Vanlige lånevilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Belastes konto Forslag fra Gudmund Mikkelsen: Når søkeren har festet til et fartøykjøp, vil formannskapet vurdere en eventuell søknad. Forslag fra Bent Gabrielsen: På grunnlag av den høge låneandelen, forutsettes 1. prioritetslån. Innstillingen med tilleggsforslag fra Bent Gabrielsen ble vedtatt mot 1 stemme.

7 Geir-Helge Schjølberg innvilges lån i næringsfondet, inntil kr ,- dvs. 50 % av kjøpesum, til finansiering av båt og redskap/bruk. Signert kjøpekontrakt samt full finansiering må foreligge før lånet utbetales. Sikkerhet: Pant i fartøy. Vanlige lånevilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Belastes konto På grunnlag av den høge låneandelen forutsettes 1. prioritets lån. 0094/04 REISELIVSTILHØRIGHET, DESTINASJON TROMSØ VS. FYLKESSELSKAPET 1. Karlsøy kommune vurderer utmeldelse fra Destinasjon Tromsø fra og med Samtidig vurderes reiselivssamarbeid med Troms Reiseliv AS. 2. Medlemsskapet i Destinasjon Tromsø opprettholdes for 2004, med utbetaling av driftstilskudd kr ,- med forfall Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune vurderer utmeldelse fra Destinasjon Tromsø fra og med Samtidig vurderes reiselivssamarbeid med Troms Reiseliv AS. 2. Medlemsskapet i Destinasjon Tromsø opprettholdes for 2004, med utbetaling av driftstilskudd kr ,- med forfall /04 FREDDY MIKKELSEN: ANKE PÅ VEDTAK, LÅN OG TILSKUDD TIL START AV PUB OG KAFE Anken kan ikke imøtekommes. Vedtak i F-sak 72/04 opprettholdes.

8 Forslag fra Gudmund Mikkelsen: 1. Anken taes delvis til følge. 2. Det bevilges et tilskudd på kr 5000,-. Vedtatt mot 3 stemmer. 1. Anken taes delvis til følge. 2. Det bevilges et tilskudd på kr 5000, /04 BURØYSUND VINDKRAFTPARK AS: TILSKUDD TIL FORHÅNDSMELDING NVE Søknaden avslås. Søknaden ligger utenfor regelverket med hensyn på næringsvirksomhet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Søknaden avslås. Søknaden ligger utenfor regelverket med hensyn på næringsvirksomhet. 0097/04 JANNICKE FJELLHAUG: LÅN/TILSKUDD TIL FJELLHAUG RESTAURANTDRIFT Jannicke Fjellhaug innvilges et personlig lån i næringsfondet kr ,-, et markedsføringstilskudd kr 5.000,- samt et etableringstilskudd kr 5.000,- til oppstart av pub/kro med overnatting i gamle Vannatun. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. tilbakebetaling over 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Lån belastes , tilskudd

9 Forslag fra Tove Eliassen: Lånet reduseres til kr ,-. Etableringstilskudd økes til kr ,-. Forslaget fra Tove Eliassen enstemmig vedtatt. Jannicke Fjellhaug innvilges et personlig lån i næringsfondet kr , -, et markedsføringstilskudd kr 5.000,- samt et etableringstilskudd kr ,- til oppstart av pub/kro med overnatting i gamle Vannatun. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. tilbakebetaling over 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Lån belastes , tilskudd /04 HAVFANGST A/S, TK 3 Karlsøy kommune anbefaler at lokaliteten ved Tisneset gjøres permanent for Havfangst AS slik det er søkt om. Innstillingen falt mot 1 stemme. Søknaden avslås. 0099/04 SØKNAD OM KJØP AV NÆRINGSTOMTOG LEIE AV BÅTPLASS. 1. Søker får kjøpe tomt 44/500 på kommunens industriområde til en pris av kr 60,- pr. m2. 2. Søker får videre leie plassen i havna som Dåfjord Laks AS, leide tidligere. Prisen fastsettes til kr 5000,- pr. år. Øvrige leievilkår fastsettes av rådmannen.

10 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Søker får kjøpe tomt 44/500 på kommunens industriområde til en pris av kr 60,- pr. m2. 2. Søker får videre leie plassen i havna som Dåfjord Laks AS, leide tidligere. Prisen fastsettes til kr 5000,- pr. år. Øvrige leievilkår fastsettes av rådmannen. 0100/04 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2004 Møteplan for 2. halvår 2004 godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Møteplan for 2. halvår 2004 godkjennes. 0101/04 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Forslag fra Hanny Ditlefsen: Formannskapet har et møte bare med budsjettet før 25.august Enstemmig vedtatt. Formannskapet har et møte bare med budsjettet før 25.august 2004.

11 0102/04 TV-AKSJONEN 2004 HJERTEROM KOMMUNEKOMITE Karlsøy kommune oppretter en kommunekomitee. Følgende velges: Forslag fra Thor Tøllefsen: Sigmund Bjørndal leder Kjellaug Isaksen Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Harald Myreng Enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune oppretter en kommunekomitee. Følgende velges: Sigmund Bjørndal leder Kjellaug Isaksen Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Harald Myreng 0103/04 LEIE AV GRUNN TIL SKYTEBANE Forslag fra Hanny Ditlefsen: Saken sendes tilbake til skytebaneutvalget til uttalelse. Enstemmig vedtatt.

12 Saken sendes tilbake til skytebaneutvalget til uttalelse. 0104/04 REFERAT SAKER ETTER JORDLOVEN Referatsakene tas til etterretning. Innstillingen enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til etterretning. 0105/04 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning. Referat sak nr. 11 føres opp som egen sak nr. 109/02. Referat sakene tas til etterretning. 0106/04 HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/ FLERBRUKSHUS VANNØ Y 1. Romprogram for 1. etasje godkjennes i samsvar med vedlagte skisse og vedtak av i plan-og byggekomiteen. 2. Rådmannen bes besørge anbudsutlysning snarest.

13 3. Det vises til K.styrevedtak i sak 115/03. Dersom mottatte anbud går ut over kostnadsramme som kommunestyret har satt vedr. helsedelen kr ,- eks.mva. skal saken tilbake til kommunestyret. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Romprogram for 1. etasje godkjennes i samsvar med vedlagte skisse og vedtak av i plan-og byggekomiteen. 2. Rådmannen bes besørge anbudsutlysning snarest. 3. Det vises til K.styrevedtak i sak 115/03. Dersom mottatte anbud går ut over kostnadsramme som kommunestyret har satt vedr. helsedelen kr ,- eks.mva. skal saken tilbake til kommunestyret. 0107/04 KRISTOFFERVALEN FAMILIEBARNEHAGE - ENDRING AV BARNETALLET Kristoffervalen barnehage beholders sin status som ordinær barnehage fra Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kristoffervalen barnehage beholders sin status som ordinær barnehage fra Vedtaket refereres i kommunestyret. Sak 108/04: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - VANNATUN Forslag fra Hanny Ditlefsen: Det gis bevilgning for skjenking av øl, vin og brennevin i følge søknad. Enstemmig vedtatt. Det gis bevilgning for skjenking av øl, vin og brennevin i følge søknad. Sak 109/04: FARTØYET VANNAFISK II.

14 Forslag til vedtak: 1. Karlsøy kommune forutsetter at eieren av Vannafisk II straks fjerner fartøyet fra Hansnes kai. 2. Kommunen beregner kaileie og døgnmulkt inntil fartøyet er fjernet 3. Karlsøy kommune drøfter saken med Fiskeridirektoretet og avklarer om gjeldende regulativ er fulgt. Enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Karlsøy kommune forutsetter at eieren av Vannafisk II straks fjerner fa rtøyet fra Hansnes kai. 2. Kommunen beregner kaileie og døgnmulkt inntil fartøyet er fjernet 3. Karlsøy kommune drøfter saken med Fiskeridirektoretet og avklarer om gjeldende regulativ er fulgt.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer