KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Forfall: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen Fra administrasjonen møtte: Rådmann, kontorsjef, helse- og sosialsjef, kultur- og oppvekstsjef, plan- og næringskonsulent, Egil Fjellstad fikk permisjon kl Gudmund Mikkelsen fikk permisjon kl Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/06 06/00055 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0002/06 05/00646 INTERKOMMUNALT FRILUFTSRÅD 0003/06 02/00435 INDUSTRIOMRÅDE GLIMBUKTA 0004/06 04/00823 PETROLEUMSVIRKSOMHET I TROMSØ OG REGIONEN 0005/06 05/01092 KYSTNÆRT SNURREVADFISKE - UTTALELSE FRA FORMANNSKAPET 0006/06 05/01194 SALG AV BOLIG - SOLENG GBNR 38/83 I STAKKVIK 0007/06 05/01231 VANNVÅG NYE HAVN - GRUNNERVERV 0008/06 05/00720 NORDRE RINGVASSØY FISKARLAG: FLYTEBRYGGE I HANSNES HAVN

3 0009/06 06/00049 SMÅBÅTHAVN I KRISTOFFERVALEN: SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDELSE 0010/06 06/00035 KOU 2005:1 EGNE INNTEKTER FOR KOMMUNENE 0011/06 06/00034 STRATEGIKONFERANSEN /06 06/00003 KENNETH ROSÈN / PETTER EVANGER: SØKNAD OM LÅN TIL PALLEFABRIKKEN 0013/06 05/01022 STIAN ELIASSEN OG KRISTINE JOHANSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD NÆRINGSFONDET 0014/06 06/00054 STAKKEN GÅRD, GRUNNFJORD: DELFINANSIERING VED OVERTAKELSE 0015/06 06/00046 REFERATSAKER 0016/06 06/00073 AVTALE UNGDOMMENS HUS 0017/06 05/00792 HYTTEFELT PÅ KARLSØYA

4 0018/06 04/00207 VINTERVEDLIKEHOLD PÅ FYLKESVEIER 0019/06 05/00312 BRUKERSTYRT HUS MENTAL HELSE 0020/06 06/00098 VERNA BEDRIFT

5 0001/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollene fra møtet , og godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollene fra møtet , og godkjennes. 0002/06 INTERKOMMUNALT FRILUFTSRÅD Karlsøy kommune bevilger kr ,- til drift av interkommunalt frilutfsråd. Beløpet utgiftsføres konto Forslag fra Hanny Ditlefsen: Saken utsettes inntil forprosjektet foreligger. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes inntil forprosjektet foreligger.

6 0003/06 INDUSTRIOMRÅDE GLIMBUKTA Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. F-sak 191/05 utgår. 2. Lerøy Aurora AS bes om å fjerne alt utstyr fra industriområdet i Glimbukta innen 1. mars 2006, med unntak av eksisterende flytebrygge. Egil Fjellstad forslo slik endring: Innstillingen ble foreslått endret slik: Det settes punktum etter Med unntak av eksisterende flytebrygge går ut. Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. F-sak 191/05 utgår. 2. Lerøy Aurora AS bes om å fjerne alt utstyr fra industriområdet i Glimbukta innen 1. mars /06 PETROLEUMSVIRKSOMHET I TROMSØ OG REGIONEN 1. Karlsøy kommune slutter seg til de vurderinger som legges fram i strategidokumentet om Tromsøregionens petroleumsstrategi. Det er et godt grunnlag for det utviklingsarbeidet som skal foregå framover. 2. De utfordringer og strategier som nevnes i rapporten, må sees som et viktig ledd i den kommende nordområdesatsingen. Den viser klart hvilke muligheter Tromsø-regionen har på en rekke petroleumsrelaterte områder. Det gjelder kompetanse, miljø, transport, beredskap, sikkerhet og næringsutvikling. En velutviklet Tromsø-region kan bidra til å

7 styrke den samlede nordnorske deltakelsen i petroleumsvirksomheten. Strategiene bør derfor innarbeides i kommende regionale petroleumsplaner for Nord-Norge og være en del av den nasjonale satsingen. 3. Det er viktig at de nordnorske fylkene og byene samarbeider nært slik at petroleumsvirksomheten kan gi en god utvikling i landsdelen. Der er særlig viktig å satse på og videreutvikle etablert kompetanse i Harstad, Tromsø og Hammerfest. 4. Karlsøy kommune vil særlig arbeide for at det avsettes arealer til næringvirksomhet og for kystberedskap og sjøsikkerhet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune slutter seg til de vurderinger som legges fram i strategidokumentet om Tromsøregionens petroleumsstrategi. Det er et godt grunnlag for det utviklingsarbeidet som skal foregå framover. 2. De utfordringer og strategier som nevnes i rapporten, må sees som et viktig ledd i den kommende nordområdesatsingen. Den viser klart hvilke muligheter Tromsøregionen har på en rekke petroleumsrelaterte områder. Det gjelder kompetanse, miljø, transport, beredskap, sikkerhet og næringsutvikling. En velutviklet Tromsø-region kan bidra til å styrke den samlede nordnorske deltakelsen i petroleumsvirksomheten. Strategiene bør derfor innarbeides i kommende regionale petroleumsplaner for Nord-Norge og være en del av den nasjonale satsingen. 3. Det er viktig at de nordnorske fylkene og byene samarbeider nært slik at petroleumsvirksomheten kan gi en god utvikling i landsdelen. Der er særlig viktig å satse på og videreutvikle etablert kompetanse i Harstad, Tromsø og Hammerfest. 4. Karlsøy kommune vil særlig arbeide for at det avsettes arealer til næringvirksomhet og for kystberedskapog sjøsikkerhet.

8 0005/06 KYSTNÆRT SNURREVADFISKE - UTTALELSE FRA FORMANNSKAPET Karlsøy kommune støtter uttalelsene fra fiskarlagene i kommunen og anbefaler at det trekkes ny grense for fiske med snurrevad og andre aktive redskaper. Den nye grensa bør minimum følge grunnlinja, eventuelt flyttes 4 nautiske mil utenfor grunnlinja. Bakgrunnen for denne anbefalingen er frykt for overbeskatning av bunnfiskarter så som kveite, flyndre, steinbit og torsk i kystnære farvann. Sjarkfiske med passive redskaper på disse artene er av stor betydning for bosetning og næringsutøving i Karlsøy kommune. Av samme grunn anbefales et kysttorskevern i området Nord-Fugløya Gjestbåen. Forslag fra formannskapet: For å bedre den store stamfisken som i senere år har fått en hardere beskatning av aktive redskaper, foreslår Karlsøy kommune å frede det unike kysttorskeområdet utafor Nordfugløya i Nord Troms og ut til og med Gjestbåen på 12 mils grensen, med en begrensning for snurrevad og trål grunnere enn 120 meter på sidene av grunnrekka. Rådmannens punkt 1 ble enstemmig vedtatt som pkt. 2 og forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt som pkt. 1. Avsnitt 3 i rådmannens innstilling går ut. 1. For å bedre verne den store stamfisken som i senere år har fått en hardere beskatning av aktive redskaper, foreslår Karlsøy kommune å frede det unike kysttorskeområdet utafor Nord-Fugløya i Nord-Troms og ut til og med Gjestbåen på 12 mils grensen, med en begrensning for snurrevad og trål grunnere enn 120 meter på sidene av grunnrekka. 2. Karlsøy kommune støtter uttalelsene fra fiskarlagene i kommunen og anbefaler at det trekkes ny grense for fiske med snurrevad og aktive redskaper. Den nye grensa bør minimum følge grunnlinja, eventuelt flyttes 4 nautiske mil utenfor grunnlinja.

9 0006/06 SALG AV BOLIG - SOLENG GBNR 38/83 I STAKKVIK Eiendommen Soleng, gbnr. 38/83 i Stakkvik, tilbys Reinøy Sjømat AS til taksert verdi kr ,-. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Boligen selges ikke på nåværende tidspunkt. Rådmannen endret sin innstilling slik: 1. Eiendommen Soleng, gbnr. selges. 2. Boligen tilbys Reinøy Sjømat til takst verdi kr ,-. Forslaget fra Hanny Ditlefsen ble enstemmig vedtatt. Boligen selges ikke på nåværende tidspunkt. 0007/06 VANNVÅG NYE HAVN - GRUNNERVERV 1. Karlsøy kommune erverver grunn i Vannvåg i forbindelse med bygging av ny fiskerihavn. Berørte grunneiere betales kr 20,- pr kvadratmeter. 2. Ervervet strandlinje erstattes med kr 50,- pr meter. 3. Kommunen dekker kostnader med omlegging av avløpsledninger. 4. To naust som ligger innenfor det regulerte området, erstattes iht. takst. 5. Grunnervervene dekkes ved låneopptak, jfr. k-sak 61/05.

10 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune erverver grunn i Vannvåg i forbindelse med bygging av ny fiskerihavn. Berørte grunneiere betales kr 20,- pr kvadratmeter. 2. Ervervet strandlinje erstattes med kr 50,- pr meter. 3. Kommunen dekker kostnader med omlegging av avløpsledninger. 4. To naust som ligger innenfor det regulerte området, erstattes iht. takst. 5. Grunnervervene dekkes ved låneopptak, jfr. k-sak 61/ /06 NORDRE RINGVASSØY FISKARLAG: FLYTEBRYGGE I HANSNES HAVN Nordre Ringvassøy Fiskarlag innvilges lån kr ,- og tilskudd kr fra næringsfondet i forbindelse med utlegging av flytebrygge i Hansnes havn. Lånet gis på følgende vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav det første året er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Tilskudd utbetales mot dokumentasjon av fakturaer. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Nordre Ringvassøy Fiskarlag innvilges lån kr ,- og tilskudd kr fra næringsfondet i forbindelse med utlegging av flytebrygge i Hansnes havn. Lånet gis på følgende vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav det første året er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Tilskudd utbetales mot dokumentasjon av fakturaer.

11 0009/06 SMÅBÅTHAVN I KRISTOFFERVALEN: SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDELSE Frogner Senter AS v/øyvind Valanes innvilges næringslån kr ,- samt tilskudd fra næringsfondet, kr ,- til utvidelse av småbåthavna i Kristoffervalen. Lånet gis på følgende vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav det første er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Tilskudd utbetales når investeringene er utført og revisorgodkjent regnskap foreligger. Rådmannen endrer sin innstilling med følgende tilføyelse etter gjeldsbrev: og selvskyldnerkausjon ved Øyvind Valanes. Forslag fra Egil Fjellstad: Som rådmannens innstilling men med den endring at det ikke innvilges tilskudd på kr ,-. Under avstemming fikk Fjellstads forslag 2 stemmer og falt. For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt. Frogner Senter AS v/øyvind Valanes innvilges næringslån kr ,- samt tilskudd fra næringsfondet, kr ,- til utvidelse av småbåthavna i Kristoffervalen. Lånet gis på følgende vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav det første er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Gjeldsbrev og selvskyldnerkausjon ved Øyvind Valanes. Tilskudd utbetales når investeringene er utført og revisorgodkjent regnskap foreligger.

12 0010/06 KOU 2005:1 EGNE INNTEKTER FOR KOMMUNENE 1. Karlsøy kommune slutter seg til anbefalingene i KOU 2005:1 2. Karlsøy kommune mener at det er av stor viktighet at kommuner som stiller sine sjø- og landarealer og kystsoner til disposisjons for vindkraft, bølgekraft, oppdrett og lignende får naturressursskatt for slike anlegg. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune slutter seg til anbefalingene i KOU 2005:1 2. Karlsøy kommune mener at det er av stor viktighet at kommuner som stiller sine sjø- og landarealer og kystsoner til disposisjons for vindkraft, bølgekraft, oppdrett og lignendel får naturressursskatt for slike anlegg. 0011/06 STRATEGIKONFERANSEN 2006 Karlsøy kommune gir følgende besvarelse på de spørsmål som KS fremmer i debattheftet for Strategikonferansen Utfordringer for kommune-norge:

13 1. KS bør få anledning til å avtale kommunesektorens økonomiske rammer med regjeringen. Dette vil gi mere forutsigbarhet i kommuneøkonomien, og kan være med på å rette opp underbalansen i kommunenes økonomi. 2. Tiltak i gråsonen mellom første- og andrelinjetjenesten innen helse og omsorg: Det er behov for en opptrapping av tiltak som faller mellom første og andrelinjetjenesten. Det kan gjerne brukes øremerket tilskuddsordning for å få til dette. Karlsøy komune er enig med KS og Wisløff-utvalget i forslaget om å bevilge midler til avtalebaserte ordninger mellom helseforetak og kommuner. 3. Kommunene bør få økt lokal frihet og friere inntektsdannelse, jfr. vår uttalelse til KOU 2005:1 4. Omfanget av økt lokal frihet og friere inntektsdannelse må være moderat slik at det ikke skapes store forskjeller mellom kommunene. 5. NAV: I små kommuner med en sosialtjeneste bestående av 1 eller 2 saksbehandlere vil det verken være effektivt eller brukervennlig å dele opp sosialtjenesten (økonomisk sosialhjelp) i en førstelinjetjeneste (NAV) og et kommunalt sosialkontor. Alle funksjoner i tilknytning til økonomisk sosialhjelp bør da etableres i det nye NAV-kontoret. Da oppstår det en organisatorisk utfordring som KS bør arbeide med. Nemlig at kommunen sitter med det juridiske og økonomiske ansvar, mens saksbehandling, vedtak og utbetalinger foretas på NAV-kontoret. En kommunal leder har da budsjett og anvisningsansvar mens saksbehandlingen gjøres av en saksbehandler som administrativt har sin nærmeste overordnede som ikke er ansatt i kommunen. De avtalene som KS er med å utarbeide må ta høyde for at den organisasjonsform som passer i en stor kommune kan ha betydelige svakheter i en liten kommune. Arbeidsgiverpolitikk: 1. Framtidig arbeidskraftbehov: Kommunen har ikke estimert framtidig arbeidskraftbehov innen ulike tjenesteområder framover. Vi vet likevel at folketallsutviklingen viser at det fra 2015 og utover vil vi ha den neste eldrebølgen. For oss vil det være ei utfordring å sikre tilstrekkkelig arbeidskraft for omsorgsyrkene og også i oppvekst og utdanningssektoren. Statistikken viser videre at det er få, p.g.a. lave fødselstall, til å ta seg av de eldre. Kommunen er derfor i økende grad inne i skolen for å rekrutere ungdom til å ta helsefaglig utdanning. 2. Inntak av helsefagarbeiderlærlinger: Karlsøy kommune har ikke utarbeidet noen konkret plan. Men det arbeides med rekruttering av framtidige helsearbeidere både i kortsiktig og et mer langsiktig perspektiv. I denne sammenheng vil inntak av helsefagarbeiderlærlinger være et gunstig tiltak. 3. Omfanget av uønsket deltid:

14 Når det gjelder uønsket deltid, altså den ansatte ønsker større stilling enn det arbeidsgiver kan tilby, så er vår praksis at den ansatte har fortrinnsrett i stillinger vedkommende er kvalifisert for når vi har ledige stillinger. Dette er også hjemlet i hovedtariffavtalen. 4. Alternative arbeidstidsordninger: Vi prøver så langt mulig å legge til rette for ønske turnus. Vi legger godt til rette for at de som bor på øyene, skal kunne få ei arbeidstid som høver med fergene. Vi prøver også å legge til rette for at ansatte i perioder av arbeidslivet, kan jobbe mer fra hjemmekontor. Dette er viktig i den tiden ansatte har små barn. Vi jobber stadig med karriereplaner for den enkelte, både med tanke på jobbrullering og videreutdanning. Vår erfaring er at det i enda større grad må legges til rette for alternative arbeidstidsordninger. Ønske turnus bør i langt større grad prøves. 5. Kompetanselønnssystem for undervisningspersonalet: Det skaper visse vansker når kommunen som en arbeidsgiver må bruke flere sett av kriterier i lønns og arbeidsgiverpolitikken. KS bør derfor prioritere arbeidet med innfasing til et felles ordinært system, nedfelt i avtaler som gir rammene i forhold til alle kommunalt ansatte. 6. Arbeidstidsordning for undervisningspersonalet: I hovedsak vil nåværende avtaleverk være til å leve med i forhold til nasjonale føringer. Et hovedmål må være å forenkle gjeldende avtaleverk og få mindre særordninger. En annen forutsetning må være å få større fleksibilitet i utstrekning av arbeidsåret, slik at det ikke nødvendigvis må komprimeres til 39 uker. M.a. vil det gi større armslag for å drive kompetanseutvikling av personalet. 7. Behov for ytterligere utvikling av avtaleverket: Det bør i størst mulig grad være et felles avtaleverk for alle kommuner. Avtaleverket har de senere år hatt en utvikling som har gitt grunnlag for større lokal frihet. Det haster ikke med ytterligere utvikling av avtaleverket i denne retning. Handlingsrommet er tilstede, det handler mer om å ta det i bruk. 8. Kommunen vil prioritere følgende tiltak for å holde framtidige pensjonskostnader nede: Flere jobber fram til ordinær pensjonsalder, mindre uførepensjonering, mindre AFP-uttak og større egenandel ansatte

15 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune gir følgende besvarelse på de spørsmål som KS fremmer i debattheftet for Strategikonferansen Utfordringer for kommune-norge: 1. KS bør få anledning til å avtale kommunesektorens økonomiske rammer med regjeringen. Dette vil gi mere forutsigbarhet i kommuneøkonomien, og kan være med på å rette opp underbalansen i kommunenes økonomi. 2. Tiltak i gråsonen mellom første- og andrelinjetjenesten innen helse og omsorg: Det er behov for en opptrapping av tiltak som faller mellom første og andrelinjetjenesten. Det kan gjerne brukes øremerket tilskuddsordning for å få til dette. Karlsøy komune er enig med KS og Wisløff-utvalget i forslaget om å bevilge midler til avtalebaserte ordninger mellom helseforetak og kommuner. 3. Kommunene bør få økt lokal frihet og friere inntektsdannelse, jfr. vår uttalelse til KOU 2005:1 4. Omfanget av økt lokal frihet og friere inntektsdannelse må være moderat slik at det ikke skapes store forskjeller mellom kommunene. 5. NAV: I små kommuner med en sosialtjeneste bestående av 1 eller 2 saksbehandlere vil det verken være effektivt eller brukervennlig å dele opp sosialtjenesten (økonomisk sosialhjelp) i en førstelinjetjeneste (NAV) og et kommunalt sosialkontor. Alle funksjoner i tilknytning til økonomisk sosialhjelp bør da etableres i det nye NAV-kontoret. Da oppstår det en organisatorisk utfordring som KS bør arbeide med. Nemlig at kommunen sitter med det juridiske og økonomiske ansvar, mens saksbehandling, vedtak og utbetalinger foretas på NAV-kontoret. En kommunal leder har da budsjett og anvisningsansvar mens saksbehandlingen gjøres av en saksbehandler som administrativt har sin nærmeste overordnede som ikke er ansatt i kommunen. De avtalene som KS er med å utarbeide må ta høyde for at den organisasjonsform som passer i en stor kommune kan ha betydelige svakheter i en liten kommune. Arbeidsgiverpolitikk: 1. Framtidig arbeidskraftbehov: Kommunen har ikke estimert framtidig arbeidskraftbehov innen ulike tjenesteområder framover. Vi vet likevel at folketallsutviklingen viser at det fra 2015 og utover vil vi ha den neste eldrebølgen. For oss vil det være ei utfordring å sikre tilstrekkkelig arbeidskraft for omsorgsyrkene og

16 også i oppvekst og utdanningssektoren. Statistikken viser videre at det er få, p.g.a. lave fødselstall, til å ta seg av de eldre. Kommunen er derfor i økende grad inne i skolen for å rekrutere ungdom til å ta helsefaglig utdanning. 2. Inntak av helsefagarbeiderlærlinger: Karlsøy kommune har ikke utarbeidet noen konkret plan. Men det arbeides med rekruttering av framtidige helsearbeidere både i kortsiktig og et mer langsiktig perspektiv. I denne sammenheng vil inntak av helsefagarbeiderlærlinger være et gunstig tiltak. 3. Omfanget av uønsket deltid: Når det gjelder uønsket deltid, altså den ansatte ønsker større stilling enn det arbeidsgiver kan tilby, så er vår praksis at den ansatte har fortrinnsrett i stillinger vedkommende er kvalifisert for når vi har ledige stillinger. Dette er også hjemlet i hovedtariffavtalen. 4. Alternative arbeidstidsordninger: Vi prøver så langt mulig å legge til rette for ønske turnus. Vi legger godt til rette for at de som bor på øyene, skal kunne få ei arbeidstid som høver med fergene. Vi prøver også å legge til rette for at ansatte i perioder av arbeidslivet, kan jobbe mer fra hjemmekontor. Dette er viktig i den tiden ansatte har små barn. Vi jobber stadig med karriereplaner for den enkelte, både med tanke på jobbrullering og videreutdanning. Vår erfaring er at det i enda større grad må legges til rette for alternative arbeidstidsordninger. Ønske turnus bør i langt større grad prøves. 5. Kompetanselønnssystem for undervisningspersonalet: Det skaper visse vansker når kommunen som en arbeidsgiver må bruke flere sett av kriterier i lønns og arbeidsgiverpolitikken. KS bør derfor prioritere arbeidet med innfasing til et felles ordinært system, nedfelt i avtaler som gir rammene i forhold til alle kommunalt ansatte. 6. Arbeidstidsordning for undervisningspersonalet: I hovedsak vil nåværende avtaleverk være til å leve med i forhold til nasjonale føringer. Et hovedmål må være å forenkle gjeldende avtaleverk og få mindre særordninger. En annen forutsetning må være å få større fleksibilitet i utstrekning av arbeidsåret, slik at det ikke nødvendigvis må komprimeres til 39 uker. M.a. vil det gi større armslag for å drive kompetanseutvikling av personalet. 7. Behov for ytterligere utvikling av avtaleverket: Det bør i størst mulig grad være et felles avtaleverk for alle kommuner.

17 Avtaleverket har de senere år hatt en utvikling som har gitt grunnlag for større lokal frihet. Det haster ikke med ytterligere utvikling av avtaleverket i denne retning. Handlingsrommet er tilstede, det handler mer om å ta det i bruk. 8. Kommunen vil prioritere følgende tiltak for å holde framtidige pensjonskostnader nede: Flere jobber fram til ordinær pensjonsalder, mindre uførepensjonering, mindre AFP-uttak og større egenandel ansatte 0012/06 KENNETH ROSÈN / PETTER EVANGER: SØKNAD OM LÅN TIL PALLEFABRIKKEN 1. Polar Paller NUF, nystiftet selskap, ved Petter Evanger og Kenneth Rosèn innvilges lån i næringsfondet kr ,- til følgende nyinvesteringer: truck, lufttrykkanlegg og kostemaskin. 2. Karlsøy kommune kan ikke gi kommunal garanti til næringsvirksomhet, jfr. Kommuneloven Lånet gis på følgende vilkår: Lånet tilbakebetales over 10 år, der de to første er avdragsfri. Hvis virksomheten opphører eller flytter ut av kommunen, skal næringslånet i sin helhet tilbakebetales. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Forslag fra formannskapet: 1. Under forutsetning av at selskapet registreres i Norge, innvilges Rådmannens innstilling med formannskapets endring ble enstemmig vedtatt. 1. Under forutsetning av at selskapet registreres i Norge, innvilges lån i næringsfondet kr ,- til følgende nyinvesteringer: truck, lufttrykkanlegg og kostemaskin. 2. Karlsøy kommune kan ikke gi kommunal garanti til næringsvirksomhet, jfr.

18 Kommuneloven Lånet gis på følgende vilkår: Lånet tilbakebetales over 10 år, der de to første er avdragsfri. Hvis virksomheten opphører eller flytter ut av kommunen, skal næringslånet i sin helhet tilbakebetales. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. 0013/06 STIAN ELIASSEN OG KRISTINE JOHANSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD NÆRINGSFONDET Stian Eliassen, Nordeidet, innvilges lån kr ,- samt tilskudd kr ,- fra næringsfondet til investeringer i forbindelse med oppstart av gårdsdrift på Nordeidet. Vilkår: Lånet skal tilbakebetales over 6 år hvorav det første er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Pant i eiendom. Tilskuddet skal tilbakebetales hvis driften legges ned i løpet av de første 4 år, forholdsvis iht. følgende bestemmelse: Første år 100%, andre år 75%, tredje år 50%, fjerde år 25%. Enstemmig vedtatt som innstillingen. Stian Eliassen, Nordeidet, innvilges lån kr ,- samt tilskudd kr ,- fra næringsfondet til investeringer i forbindelse med oppstart av gårdsdrift på Nordeidet. Vilkår: Lånet skal tilbakebetales over 6 år hvorav det første er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Pant i eiendom. Tilskuddet skal tilbakebetales hvis driften legges ned i løpet av de første 4 år, forholdsvis iht. følgende bestemmelse: Første år 100%, andre år 75%, tredje år 50%, fjerde år 25%.

19 0014/06 STAKKEN GÅRD, GRUNNFJORD: DELFINANSIERING VED OVERTAKELSE Stakken Gård DA innvilges næringslån kr ,- til finansiering av driftsutstyr i forbindelse med kjøp av Stakken gård. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Pant i eiendommen etter Innovasjon Norge. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Stakken Gård DA innvilges næringslån kr ,- til finansiering av driftsutstyr i forbindelse med kjøp av Stakken gård. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Pant i eiendommen etter Innovasjon Norge. 0015/06 REFERATSAKER Referat sakene tas til etterretning. Sak nr. 9 og 15 føres opp som egen sak nr. 17. De resterende sakene tas til etterretning. Referat sakene tas til etterretning. Sak nr. 9 og 15 føres opp som egen sak nr. 17.

20 0016/06 AVTALE UNGDOMMENS HUS Forslag til vedtak: Avtalen godkjennes. Enstemmig vedtatt. Avtalen godkjennes. 0017/06 HYTTEFELT PÅ KARLSØYA Forslag til vedtak: Formannskapet ber kommunestyret gi klarsignal for å igangsette reguleringsplanprosessen på gbnr 46/1. Enstemmig vedtatt. Formannskapet ber kommunestyret gi klarsignal for å igangsette reguleringsplanprosessen på gbnr 46/1.

21 0018/06 VINTERVEDLIKEHOLD FYLKESVEIER Forslag til vedtak fra Hanny Ditlefsen: Karlsøy formannskap ber Mesta vurdere den unormale strøingen som er innført ved årets vinter vedlikehold. Ved å innføre punktvis strøing, skapes det en del farlige situasjoner. Det en opplever i dag er at man kommer ut av strødde områder og inn i områder som til tider er livsfarlig glatte. Formannskapet krever at man vurderer strøingen på nytt før det skjer alvorlige ulykker. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Karlsøy formannskap ber Mesta vurdere den unormale strøingen som er innført ved årets vinter vedlikehold. Ved å innføre punktvis strøing, skapes det en del farlige situasjoner. Det en opplever i dag er at man kommer ut av strødde områder og inn i områder som til tider er livsfarlig glatte. Formannskapet krever at man vurderer strøingen på nytt før det skjer alvorlige ulykker. 0019/06 BRUKERSTYRT HUS MENTAL HELSE Forslag til vedtak: Administrasjonen får i oppdrag å undersøke muligheten for å kjøpe trygdekontorbygget. Dette er med tanke på å starte arbeidet med å få til et hus som kan benyttes til flerbrukshus til kommunale aktiviteter, slik som aktiviteten til Mental helse og evt. Verna bedrift. Enstemmig vedtatt.

22 Administrasjonen får i oppdrag å undersøke muligheten for å kjøpe trygdekontorbygget. Dette er med tanke på å starte arbeidet med å få til et hus som kan benyttes til flerbrukshus til kommunale aktiviteter, slik som aktiviteten til Mental helse og evt. Verna bedrift. 0020/06 VERNET BEDRIFT Forslag til vedtak: Administrasjonen får i oppdrag å undersøke muligheten for å kjøpe trygdekontorene. Dette er med tanke på å starte arbeidet med å få til et hus som kan benyttes til flerbrukshus til kommunale aktiviteter, slik som aktiviteten til Mental Helse og evt. vernet bedrift. Enstemmig vedtatt. Administrasjonen får i oppdrag å undersøke muligheten for å kjøpe trygdekontorene. Dette er med tanke på å starte arbeidet med å få til et hus som kan benyttes til flerbrukshus til kommunale aktiviteter, slik som aktiviteten til Mental Helse og evt. vernet bedrift.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/06 04/00823 PETROLEUMSVIRKSOMHET I TROMSØ OG REGIONEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/06 04/00823 PETROLEUMSVIRKSOMHET I TROMSØ OG REGIONEN Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: 18.05.2005 og 20.05.2005 Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2013 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyriket, Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Svein Harald Tårnes, Elisabeth Johansen, Frank Harry

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.10.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen,

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen, PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Rådhuset i Tromsø Møtedato: 18.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Gunhild Johansen, Arild Hausberg, Gunda Johansen, Kjell Sverre Myrvoll,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Liv Skogvoll, Egil Fjellstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100.

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset - Øyriket : 17.04.2013 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 77746000 Formannskapet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 11.05.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Monica Jensen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Møterom Teknisk etat, Hansnes Møtedato: 04.03.2003 Tilstede på møtet: Linda Myrseth, Gunn Anita Kirkefjord, Asle Cebakk, Laila B.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP Side 1 av 14 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.06.2006 Tid: 11:30 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Auditoriet, Breilia skole Dato: 01.09.2008 Tid: 11:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Håkon Rønbeck Medlem H

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Vannvåg forretningsbygg Møtedato: 17.03.2004 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset _ Øyriket Møtedato: 29.01.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset _ Øyriket Møtedato: 29.01.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset _ Øyriket Møtedato: 29.01.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Landbrukskontoret, Drag Møtedato: 31.01.2008 Tid: 11.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Inge Olsen, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannvåg barnehage : 29.04.2003 Tid: Kl. 09.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46017 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:10 Saker: 14 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Berit Sørbø, Maria Sørbø, Thord Karlsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP John

Detaljer