Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 4, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder Birger Sommerseth Nestleder Malvin Nygård Medlem Monica Tranås Medlem Atle Aronsen Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Holger Larsen Odd Geir Fagerli Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Birger Storaas Jordbrukssjef John Egil Ottosen Leder utviklingsavdelingen Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hatteng Monica Tranås Birger Sommerseth

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 56/09 Referatsaker til Næringsutvalget /10110 PS 57/09 NMSK-midler Søknad om tilskudd til planting 2009/6363 PS 58/09 PS 59/09 PS 60/09 PS 61/09 PS 62/09 Næringsfondet - Landbruk Nord - Støtte til tjenester, rådgivning og veiledning Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lotten Frydenlund Næringsfondet - søknad tilskudd Skibotn saubeitelag Klagebehandling: Næringsfondet - Asgeir Heiskel - Tilskudd til kjøp av kombirundballepresse Klage - Næringsfondet - Tilskudd til rundballepresse - Odd-Bjørnar Jensen/Torgeir Olderlund 2009/ / / / /8523 PS 63/09 Oppfølging forprosjekt Ishavsbanen, etappe to. 2009/10104 PS 64/09 Profilering Lyngsfjord Adventure 2009/6483 PS 65/09 Etablering av bedrift X 2009/7511 PS 56/09 Referatsaker til Næringsutvalget Sakene ble referert. Sakene ble referert. Forslag fra næringsutvalget ref sak 1: Se på elektriske biler når biler leies inn, tas også inn i Energiplan som er under utarbeidelse. Forslaget oversendes kommunestyret. Enstemmig vedtatt. Sakene ble referert. Se på elektriske biler når biler leies inn, tas også inn i Energiplan som er under utarbeidelse. Forslaget oversendes kommunestyret.

3 PS 57/09 NMSK-midler Søknad om tilskudd til planting Øystein Bruvold innvilges et tilskudd av NMSK-midlene på inntil 70 % av kostnadene og maksimalt kr ,- i forbindelse med etablering av plantefelt på eiendommen 66/6 i Storfjord. ble enstemmig vedtatt. Øystein Bruvold innvilges et tilskudd av NMSK-midlene på inntil 70 % av kostnadene og maksimalt kr ,- i forbindelse med etablering av plantefelt på eiendommen 66/6 i Storfjord. PS 58/09 Næringsfondet - Landbruk Nord - Støtte til tjenester, rådgivning og veiledning Søknaden innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet. Tilskuddet utbetales ikke før i Saken utsettes til neste møte. Landbruk Nord inviteres til møte. Saken utsettes til neste møte. Landbruk Nord inviteres til møte.

4 PS 59/09 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lotten Frydenlund Lotten Frydenlund innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt ved salg av melkekvoten før det er gått 3 år etter tilsagnsdato. ble enstemmig vedtatt. Lotten Frydenlund innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt ved salg av melkekvoten før det er gått 3 år etter tilsagnsdato. PS 60/09 Næringsfondet - søknad tilskudd Skibotn saubeitelag Skibotn saubeitelag innvilges kr ,- i tilskudd fra næringsfondet for beitesesongen ble enstemmig vedtatt. Skibotn saubeitelag innvilges kr ,- i tilskudd fra næringsfondet for beitesesongen PS 61/09 Klagebehandling: Næringsfondet - Asgeir Heiskel - Tilskudd til kjøp av kombi-rundballepresse til møte Klagen fra Asgeir Heiskel tas til følge og han innvilges ytterligere kr ,- i tilskudd fra næringsfondet til omsøkte investering. Det vil derfor kunne gis inntil kr ,- i tilskudd fra næringsfondet, jf. vedtak i sak 52/09. Selges redskapet innen tre år, kan deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt.

5 ble enstemmig vedtatt. Klagen fra Asgeir Heiskel tas til følge og han innvilges ytterligere kr ,- i tilskudd fra næringsfondet til omsøkte investering. Det vil derfor kunne gis inntil kr ,- i tilskudd fra næringsfondet, jf. vedtak i sak 52/09. Selges redskapet innen tre år, kan deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg Forslag fra Storfjord Næringsforening v/ Atle Aronsen: Asgeir Heiskel innvilges kr 50.00,- i tilskudd fra Næringsfondet til kjøp av kombipresse. Det settes krav til tilskuddet i form av dokumentasjon av investering og at tilskuddet blir nyttiggjort før det er gått ett år fra tilsagnet er gitt. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt ved salg av investeringer før det er gått 3 år etter tilsagnsdato. ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. Asgeir Heiskel innvilges kr ,- i tilskudd fra næringsfondet til kjøp av kombirundballepresser. Det settes krav til tilskuddet i form av dokumentasjon av investeringen og at tilskuddet blir nyttiggjort før det er gått ett år fra tilsagnet er gitt. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt ved salg av investeringen før det er gått 3 år etter tilsagnsdato. PS 62/09 Klage - Næringsfondet - Tilskudd til rundballepresse - Odd-Bjørnar Jensen/Torgeir Olderlund til møte Saken legges fram uten innstilling.

6 Forslag fra Hanne Braathen/ Malvin Nygård: Tar klagen til etterretning og Odd-Bjørnar Jensen / Torgeir Olderlund får i tillegg ,- kr (Totalt kr ,-) til kjøp av rundballepakker. Tar klagen til etterretning og Odd-Bjørnar Jensen / Torgeir Olderlund får i tillegg ,- kr (Totalt kr ,-) til kjøp av rundballepakker. Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg enstemmig vedtatt. Søknaden innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet til kjøp av rundballepresse. Selges rundballepressen innen tre år, kan deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. PS 63/09 Oppfølging forprosjekt Ishavsbanen, etappe to. 1: Næringsutvalget slutter seg til søknad om finansiering av etappe 2, jamfør søknad datert fra ordfører til Troms fylkeskommune. 2: Næringsutvalget gir tilsagn om inntil kr ,- av næringsfondets midler. Kr ,- fra 2009 og kr ,- fra 2010, med forbehold om at kommunestyret gir bevilgning til næringsfondet. Under behandling av saken ble det gjort rettelser av rådmannens innstilling. 1: Næringsutvalget slutter seg til søknad om finansiering av etappe 2, jamfør søknad datert fra ordfører til Troms fylkeskommune. 2: Næringsutvalget gir tilsagn om inntil kr ,- av næringsfondets midler. Kr ,- fra 2009 og kr ,- fra 2010, med forbehold om at kommunestyret gir bevilgning til næringsfondet.

7 1: Næringsutvalget slutter seg til søknad om finansiering av etappe 2, jamfør søknad datert fra ordfører til Troms fylkeskommune. 2: Næringsutvalget gir tilsagn med inntil kr ,- av næringsfondets midler fra 2010, med forbehold om at kommunestyret gir bevilgning til næringsfondet. PS 64/09 Profilering Lyngsfjord Adventure - Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Lyngsfjord Adventure AS - Jf. de regionale fondsvedtekter punkt 14. innvilges Lyngsfjord Adventure et tilskudd med inntil kr ,- - Lyngsfjord Adventure AS må dokumentere utgifter for kr ,- før tilskuddet utbetales. - Dersom bedriften opphører eller endrer eierskap før det er gått 5 år, skal tilskuddet tilbakebetales i sin helhet Jf. de regionale fondsvedtekter. - Tilskuddets varighet er 1 år fra møteprotokoll er tilskrevet søker. Dersom søker trenger lenger tid utover 1 år før tilskuddet bes utbetalt, må dette søkes om. - Om Storfjord kommunen ikke hører noe fra søker i perioden, tilbakeføres beløpet til fondet. Forslag fra Hanne Braathen (SP/FrP/H): - Jf. de regionale fondsvedtekter punkt 14. innvilges Lyngsfjord Adventure et tilskudd med inntil kr ,- og forslag fra Hanne Braathen (SP/FrP/H) ble enstemmig vedtatt. - Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Lyngsfjord Adventure AS - Jf. de regionale fondsvedtekter punkt 14. innvilges Lyngsfjord Adventure et tilskudd med inntil kr ,- - Lyngsfjord Adventure AS må dokumentere utgifter for kr ,- før tilskuddet utbetales. - Dersom bedriften opphører eller endrer eierskap før det er gått 5 år, skal tilskuddet tilbakebetales i sin helhet Jf. de regionale fondsvedtekter. - Tilskuddets varighet er 1 år fra møteprotokoll er tilskrevet søker. Dersom søker trenger lenger tid utover 1 år før tilskuddet bes utbetalt, må dette søkes om. - Om Storfjord kommunen ikke hører noe fra søker i perioden, tilbakeføres beløpet til fondet.

8 PS 65/09 Etablering av bedrift

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen møtte ikke Nestleder STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen møtte ikke Nestleder STAP Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 11:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 14.03 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:35-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 10:00 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00 09:30

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00 09:30 Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 15:45 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Medlem Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 10:20-13.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteprotokoll Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 09:00-09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Thore

Detaljer

Moteprotokoll. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 22.07.2009 Tidspunkt: 10:15

Moteprotokoll. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 22.07.2009 Tidspunkt: 10:15 Moteprotokoll Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 22.07.2009 Tidspunkt: 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 13:15 14:45. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen MEDL KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen MEDL KVH Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. epost til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00-17:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: 23.05.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel

Detaljer