Halvtårsplan Skogtrollet høst/vinter 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvtårsplan Skogtrollet høst/vinter 2014"

Transkript

1 Halvtårsplan Skogtrollet høst/vinter 2014 Avdelingen Her på Skogtrollet dette halvåret blir vi 14 barn. Vi er to voksne i grunnbemanningen; Rune og Katarina. Vi er også så heldige å ha både Silje og Nina på avdelingen som ekstraressurser. Silje er mandag, onsdag og fredager, mens Nina er tirsdag til fredag ca Vi har også Elenita (Ella) i språkpraksis en tid fremover. De utrolige årene De aller fleste i personalgruppen har gjennomgått De utrolige årene (heretter: DUÅ) kursene. Dette er en rekke kursdager fordelt over lengre tid som vi har gjennomført, der fokuset har vært og fortsatt er hvordan vi som voksne kan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn. Dette er noe som er 1

2 en kontinuerlig prosess som vi mener aldri tar slutt. Barn er i en konstant utviklingsprosess der det er vi som voksne som skal legge til rette for at barna skal ha de beste utviklingsmulighetene. DUÅ kan sees på som en væremåte fra oss voksne i møte med barna, og andre voksne. De ulike prinsippene skal bli en del av vårt daglige arbeid, noe som tar tid. Dette vil vi ha fokus på gjennom hele dette barnehageåret. Ut i fra DUÅ årshjulet som er utarbeidet fra tidligere er august-oktober fokusmåneder for: proaktive strategier, hvordan være i forkant, regler, reaksjonsmønster v/regelbrudd. Oktober-november: bruk av ros, positiv oppmerksomhet, belønning, snakke om følelser. Januar: redusere uønsket atferd-hva kan vi overse /bruk av oppmerksomhetprinsippet? Dette er i grove trekk det vi voksne kommer til å ha fokus på dette halvåret, kanskje dere også merker noen små endringer i møte med oss voksne eller barna deres? Sosial kompetanse I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011) (heretter: R.11) handler sosial kompetanse om det å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen til å kunne gjøre dette tilegnes og utrykkes av barn i samspill med hverandre, også med oss voksne. Det er denne kompetansen barn har behov for å kunne forstå det sosiale samspill som vi gjennom hele livet har behov for i ulik grad. For å forstå hvordan en lek fungerer, forstå turtaking, gjenkjenne følelser, være en venn eller skaffe seg venner er alle ulike områder der sosial kompetanse er et nøkkelord. Vi som voksne i barnehagen skal være gode rollemodeller og se hele barnet. Barnet skal føle seg anerkjent og viktig! Som dere ser i blomsten ovenfor bygger barnets omsorg på anerkjennelse og springer ut i at barnet føler og opplever seg som ønsket, verdsatt, respektert, forstått og at vi kan være glad i det. Det er jo dette vi i Hamramyra barnehage ønsker å være en del av :) 2

3 Videre står det også i R.11 at sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd. Mobbing og diskriminering er to av områdene som vi i barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge på et tidlig stadie. Det er en del av vår samfunnsoppgave. Vennskap er en stor del av denne forebyggingen. Vi skal arbeide med dette som fokus gjennom hele året og ønsker at dette fokuset skal bli en del av vår daglige praksis :) Regler og normer i det norske samfunn kommer det også tydelig frem at vi skal ha et særlig fokus på. Vi skal formidle de gode verdier og tradisjoner. Sosial kompetanse er noe som ikke bare skal læres individuelt, det er også noe som må læres som gruppe. Hvordan vi arbeider sammen og hvordan vi inkluderer hverandre. I barnehagen er det en naturlig del av hverdagen det å være en gruppe. Derfor er det også viktig å mestre dette. Dette øver vi på og tilpasser oss i den grad det er mulig til barnas ulike behov. Barns medvirkning Vi vil også ha fokus på barns medvirkning dette halvåret. Barn har ut i fra Barnehageloven 1 rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Dette utdypes videre i 3 der det står at alle barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på den daglige virksomheten som en barnehage er. Vi skal også la barna ta del i planlegging og vurdering av barnehagen som virksomhet. Vi skal i denne forbindelse ta i bruk barneintervju. Ut i fra et barneperspektiv kan det vokse frem mange spennende og nye tanker eller ideer til den ellers så aktive hverdagen er barnehage er og kan være.vi som voksne i barnehagen skal også alltid ha en observerende grunnholdning og aktivt observere barna. Slik kan vi finne styrker og ulike måter å benytte disse på. Når barna skal få være medskapende i sin egen hverdag er det også viktig for oss å faktisk spørre dem om hva som opptar dem. Slik kan de være aktive deltakere i planleggingsfasen av månedsplaner også. Vi som voksne i barnehagen skal ikke planlegge hverdagen deres for dem alene :) Kanskje vi også avlyser alle planer en dag fordi det oppstår noe uventet som barna vil finne ut mer om. Vi skal i hverdagen legge til rette for at barna får mulighet til både å utrykke seg og få innflytelse på barnehagehverdagen. Det er jo deres barnehage. 3

4 Fagområdene I R.11 og årsplan for Hamramyra barnehage er det presentert syv fagområder som dekker ulike læringsfelt. Disse opptrer sjeldent isolert i en barnehage. Gjennom ulike aktiviteter, både ute og inne får barna erfaring på mange ulike måter med disse fagområdene. R.11 fokuserer på at dette er prosessmål og ikke læringsmål. Det er det vi lærer gjennom hele prosessen som er det viktige, ikke et produkt eller et stort og flott sluttresultat. Dette opplever vi her i barnehagen absolutt bør være hovedfokuset. Barn tilegner seg nye kunnskaper og erfaringer i aktivitetene. Vår rolle i barnehagen er å legge til rette for ulike aktiviteter ut i fra barnets mestring interesser og behov. Har barnet en aldersadekvat utvikling eller er det noe barnet opplever som vanskelig eller utfordrende? Eller noe som barnet mestrer veldig godt? Her skal vi se barnas behov, både som gruppe og individ. Dette halvåret vil vi ha ulike tema og prosjekter der disse ulike fagområdene opptrer på ulike måter. Her i halvårsplanen skisserer vi bare opp i grove trekk slik som i årsplan for Hamramyra barnehage de aktuelle temaene dette halvåret. Månedsplanene vil være en mer utfyllende informasjon om hva vi skal gjøre på avdelingen fra måned til måned. August September Oktober November Desember Bli kjent Relasjonsbygging, vennskap, Eldar og Vanja FORUT prosjekt, trafikkvennen Tarkus Høst, overgang til vinter. Urbefolkningen Juleforberedelser 4

5 Gruppedeling på avdelingen I år er vi to alderstrinn på avdelingen. Førskolebarna, f.2009 og barn f Barna vil store deler av dagene bli delt i to grupper der en er inne og en er ute. Ved dager med mye finvær blir vi gjerne ute hele dagen. Vi starter opp prosjekt om urbefolkningen i november. Vi håper på å også få opp lavvuen vår, men på det området må vi bare vente og se. Prosjektet skal ikke avhenge av denne. I skogen kommer vi til å tilbringe mye tid dette halvåret. Vi kommer til å lage oss en liten base der vi har mange av våre turdager. Mat skal vi tilberede her og rett og slett finne roen i naturen. Vi kommer til å bli kjent med urbefolkningens kultur og levemåte og kanskje prøve ut noen stilige ting herfra? Dere skal få oppdatering på hvordan prosjektet blir på løpende bånd. Kanskje det også blir videreført til neste halvår? Vi gleder oss til dette første halvåret på avdelingen både store og små. Rune, Katarina, Ella, Silje og Nina 5

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 INNLEDNING, PLATTFORM OG VISJON PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER OVERSIKT OVER PERSONALET ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan. Skeisbotnen barnehage 2014/ 2015

Årsplan. Skeisbotnen barnehage 2014/ 2015 Årsplan Skeisbotnen barnehage 2014/ 2015 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3 Pioner barnehager s. 4 Skeisbotnen barnehage s. 4 Småbarnsfløy

Detaljer

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan 2012 2013. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.skeisbotnen.barnehageside.no

Årsplan 2012 2013. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.skeisbotnen.barnehageside.no Årsplan 2012 2013 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.skeisbotnen.barnehageside.no Innholdsliste Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014 1 Fra 2013 skilte BKF ut forvaltningsområdet i organisasjonen til en egen enhet. Forvaltningsområde har i den forbindelse fått nytt navn og ny logo. Akasia

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLESTARTERNE 2014 / 2015 BILDE

ÅRSPLAN FOR SKOLESTARTERNE 2014 / 2015 BILDE ÅRSPLAN FOR SKOLESTARTERNE 2014 / 2015 BILDE Velkommen som foreldre til skolestartergruppa I denne planen vil dere få vite hva vi tenker oss hverdagen blir for skolestarterne dette barnehageåret, og høsten

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer