MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: Tidspunkt: 09: Innkalling går til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: Tidspunkt: 09: Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Silje Brandvoll varamedlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes Marianne Steinmo medlem medlem ansatt ansatt Sissel Bjørnli Øystein A. Strømsnes Hege Elise Strømsnes medlem medlem medlem ansatt student student Vigdis Moe Skarstein styreleder

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 57/13 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ /13 Regnskap pr. 2. tertial /13 Budsjett satsningsforslag 60/13 Endring av videreutdanningene i anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonsykepleie, kreftsykepleie, barnesykepleie og Master i klinisk sykepleie 61/13 Etablering nye studier /13 Endelig studieportefølje for for Universitetet i Nordland 63/13 Forlengelse av styreperiode Studentsamskipnaden i Nordland 64/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Alexander Jüterbock 65/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Gunn Elin Fedreheim 66/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.h.) - Nadezda Nazarova 67/13 Langtidsdagsorden møte 6/ /13 Referatsaker møte 6/ /13 Orienteringssaker møte 6/ /13 Eventuelt møte 6/2013

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 57/ Arkivreferanse: 2013/345/011.2 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 5/2013 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 5/2013. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

4 FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes Ingrid Fylling Marianne Steinmo Sissel Bjørnli medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student Forfall: Bodil Børset Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann medlem varamedlem medlem ekstern ekstern ansatt Paul Birger Torgnes medlem ekstern Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør økonomidirektør rådgiver/referent 1

5 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 42/13 Godkjenning av protokoll fra møte 4/ /13 Etablering av TTO/ Kommersialiseringsenhet (KA) i Nordland 44/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Alinane Priscilla Kamlongera 45/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Elena Panteleeva 46/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marit Ursin 47/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Birgit Røe Mathisen 48/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Martin Haugmo Iversen 49/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Thusitha Gunawardana 50/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carina Fjelldal Soelberg 51/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Inger Jorun Danielsen 52/13 Styrets møtekalender /13 Langtidsdagsorden møte 5/ /13 Referatsaker møte 5/ /13 Orienteringssaker møte 5/ /13 Eventuelt møte 5/2013 2

6 Alle fakultetene ved dekanene var bedt om å gå gjennom styringssignalene som var vedtatt i budsjett 2013, samt å si noe om perspektivene og satsingene fremover. Dette som et ledd i den kommende styringsdialogen mellom rektor og fakultetene. 42/13 Godkjenning av protokoll fra møte 4/2013 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 4/ /13 Etablering av TTO/ Kommersialiseringsenhet (KA) i Nordland Innstilling til vedtak: 1. Rektor gis fullmakt til å kjøpe aksjer i Kunnskapsparken Inkubator AS for inntil kr Rektor bes ivareta de formelle sider rundt kjøpet av aksjene, slik at vedtekter og styrerepresentasjon i Kunnskapsparken Inkubator AS ivaretar Universitetet i Nordland sine interesser med hensyn til TTO/KA-enhet for institusjonen. Behandling: Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt 1, samt et tilleggs pkt 3: 1. Rektor gis fullmakt til å kjøpe minimum 50% av aksjene i Kunnskapsparken Inkubator AS for inntil kr Styret ber rektor løpende vurdere hvordan institusjonen skal organisere og styre kommersialiseringsarbeidet. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Rektor gis fullmakt til å kjøpe minimum 50% av aksjene i Kunnskapsparken Inkubator AS for inntil kr Rektor bes ivareta de formelle sider rundt kjøpet av aksjene, slik at vedtekter og styrerepresentasjon i Kunnskapsparken Inkubator AS ivaretar Universitetet i Nordland sine interesser med hensyn til TTO/KA-enhet for institusjonen. 3. Styret ber rektor løpende vurdere hvordan institusjonen skal organisere og styre kommersialiseringsarbeidet. 3

7 44/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Alinane Priscilla Kamlongera Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Alinane Priscilla Kamlongera til Philosophiae Doctor (ph.d.). 45/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Elena Panteleeva Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Elena Panteleeva til Philosophiae Doctor (ph.d.). 46/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marit Ursin Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Marit Ursin til Philosophiae Doctor (ph.d.). 47/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Birgit Røe Mathisen Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Birgit Røe Mathisen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 48/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Martin Haugmo Iversen Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Marin Haugmo Iversen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 49/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Thusitha Gunawardana Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Thusitha Gunawardana til Philosophiae Doctor (ph.d.). 50/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carina Fjelldal Soelberg Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Carina Fjelldal Soelberg til Philosophiae Doctor (ph.d.). 4

8 51/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Inger Jorun Danielsen Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Inger Jorun Danielsen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 52/13 Styrets møtekalender 2014 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende datoer for styremøtene i 2014: 13. februar (telefonmøte) 5. mars 7. mai 18. juni 10. september 29. oktober 17. desember 53/13 Langtidsdagsorden møte 5/2013 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 29. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett 2015 satsingsforslag 12. desember Budsjett 2014 Studentrekruttering /13 Referatsaker møte 5/2013 Følgende referatsaker ble tatt til etterretning: Studiekvalitetsutvalget 1) Møte Forskningsutvalget 1) Møte

9 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte /13 Orienteringssaker møte 5/2013 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Etatstyring 2013 tilbakemelding til UiN, datert ) Invitasjon til styreseminar, datert ) Invitasjon til å komme med innspill til arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, datert ) Innsyn i studentdata, datert ) Opptak til grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 høsten 2013 Høgskolen i Nesna, datert Kopi til UiN. 6) Forslag til medlem i utvalget for finansiering av universiteter og høgskoler, datert Kopi til UiN 7) Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, datert Andre orienteringer 1) Brev til Statsbygg, datert ) Valg til universitetsstyret, notat datert og valgprotokoll datert Muntlige orienteringer KD s tildeling av 60 studieplasser til ingeniørutdanning 56/13 Eventuelt møte 5/2013 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 6

10 7

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 58/ Arkivreferanse: 2013/1023/133 Sak: Regnskap pr. 2. tertial 2013 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 2. tertial 2013 til orientering. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise / avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

12 SAKSUTREDNING Sak: Regnskap pr. 2. tertial 2013 Saksbehandler: Anita Eriksen/Unni Stensvik Vedlegg 1 Regnskap UiN 2. tertial Ledelseskommentar 2. tertial 2013 UNIVERSITETSLEDELSENS VURDERINGER Styret får seg i denne saken forelagt både samlet regnskap for Universitetet i Nordland (UiN) og fakultetsvis/avdelingsvis status for regnskap pr 2. tertial I saken fremlegges delårsregnskap (eksternregnskapet) som er rapportert til Kunnskapsdepartementet (KD). Saken inneholder også intern regnskap (fakultetsvise/avdelingsvise rapporter). Med unntak av vurderinger rundt bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet er det ikke foretatt særskilt vurdering av risikoområdene til rapportering pr. 2. tertial. Styringsdialogmøter med hvert fakultet er gjennomført og målsettinger og utfordringer samt styringssignal for 2014 er særskilt drøftet. Styret vil få nærmere gjennomgang av styringssignalene i budsjettsaken for Universitetsledelsen vurderer den totale økonomiske situasjonen under tilfredsstillende kontroll pr 2. tertial Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet viser fortsatt en nedadgående tendens sammenlignet med 2. tertial 2012, men korrigert for et investeringsprosjekt på ca 3,5 mill. kr. i fjor er aktiviteten omtrent på samme nivå. Avsetninger økte med 17,1 mill kr siden Dette skyldes i hovedsak utsatt virksomhet til senere periode i 2013, og er dermed ikke en reell oppbygging av avsetningen. Den økonomiske situasjonen pr enhet viser at alle fakultetene forventes å minimum styre innenfor vedtatt budsjett. PHS melder imidlertid om at de må bruke opparbeidet virksomhetskapital i 2013 for å gå i balanse. HHB antas å ikke bruke avsetningen på 3,247 mill. kr., og har i tillegg opparbeidet seg virksomhetskapital på 3,743 mill. kr. som kan være en økonomisk buffer. FSV har en avsetning på 1,427 mill. kr. som ikke planlegges brukt i 2013, i tillegg til opparbeidet virksomhetskapital på 3,273 mill. kr. som en økonomisk buffer. FBA har en avsetning på 6,123 mill. kr. hvorav 0,92 mill. kr. er planlagt brukt i FBA har i tillegg opparbeidet virksomhetskapital på 1,662 mill. kr. som en økonomisk buffer. Tidligere års underskudd for PHS ble ved avslutning av regnskapet for 2012 inndekket med 4,668 mill. kr. For fellesavdelingene legges det opp til å styre minimum mot et resultat i balanse i forhold til vedtatt budsjett. For investeringer knytter det seg en viss usikkerhet til om det er mulig å gjennomføre nødvendige investeringer innenfor de vedtatte rammer. Dette skyldes i hovedsak byggeprosjektene Campus Helgeland og Studenthotellet der vi får nye kontorlokaler høsten Overforbruk på investeringsbudsjettet kan løses ved bruk av avsatte investeringsmidler eller generelt underforbruk i fellesadministrasjonen.

13 Lønnsoppgjøret er fordelt ut til fakultet/avdelinger i henhold til kostnader, og viser et underforbruk i forhold til avsatte midler på ca 2,1 mill. kr. Pr. 2. tertial mangler ca 2,2 mill. kr. for å ha et budsjett som er saldert. Dette skyldes i hovedsak at det ble vedtatt et budsjett med underdekning. Det vil bli løst ved at underforbruket på lønnsoppgjøret brukes til saldering. BAKGRUNN Delårsregnskap for 2. tertial 2013 er stilt opp i henhold til fastsatte statlige regnskapsstandarder og oppstillingsplaner for resultatregnskapet, balanseoppstilling og kontantstrømoppstilling som er gitt av Kunnskapsdepartementet (KD). Fristen for regnskapsrapporteringen er 1. oktober 2013 og innsending skjer elektronisk til Databasen for høyere utdanning (DBH). Dette innebærer at regnskapet allerede er elektronisk tilgjengelig for KD, og styret inviteres til å ta regnskapet til orientering. Ut over den eksterne rapporteringen til KD er det utarbeidet fakultetsvise/ avdelingsvise regnskapsrapporter for intern styring. Disse er kommentert fra fakultetene/ avdelingene ut fra en intern mal, og følger som vedlegg til styresaken. Til hvert fakultet er det gitt en oppsummerende sluttkommantar fra økonomiavdelingen. DRØFTING EKSTERN REGNSKAPET Regnskapet for den samlede virksomheten pr 2. tertial 2013 med tilhørende noter er presentert i detalj i egne vedlegg til styresaken. Nedenfor presenteres hovedtallene sammenstilt med samme tidspunkt for de to foregående årene. 2. tertial tertial tertial 2011 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansposter Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Periodens resultat Investeringer Avsetninger note Virksomhetskapital Tabell: Hovedtall regnskap pr 2. tertial 2013 sammenstilt med 2012 og 2011 I rapporteringen til KD inngår kommentarer til regnskapet pr 2. tertial samt trender og utviklinger sammenlignet med forrige år. Drøftingene nedenfor er i tråd med rapportering til KD, se eget vedlegg.

14 Bekreftelse på regnskap: Det bekreftes at regnskapet for Universitetet i Nordland er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene. Vesentlige avvik periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap Det fremkommer bare et mindre avvik på sum driftsinntekter. Inntekt fra bevilgning viser et positivt avvik på 7,9 mill. kr. i forhold til budsjett. Dette skyldes delvis at en del av bevilgningen ikke er fordelt internt og et mindre avvik på investeringer og avskrivinger i forhold til budsjett. I tillegg er det noe avvik på prosjektmidler fra andre departement. Tilskudd og overføringer fra andre viser en lavere inntekt på 8 mill. kr. i forhold til budsjett. Det er vanskelig å si om dette er en faktisk lavere inntekt eller bare periodiseringsavvik. Generelt er det vanskelig å periodisere inntekt i BOA-virksomheten. Det er iverksatt et eget internt prosjekt med ambisjon om både å øke andelen ekstern finansiering ved UiN og bedre kvaliteten i driften av den eksternt finansierte virksomheten. Salgs og leieinntekter og andre driftsinntekter viser en høyere inntekt totalt på 2,2 mill. kr. i forhold til periodisert budsjett, og dette skyldes i hovedsak at det er vanskelig å periodisere denne inntekten i løpet av året. Det fremkommer et avvik og mindre forbruk på sum driftskostnader på 17,8 mill. kr. i forhold til periodisert budsjett. Lønn og sosiale kostnader viser et lavere forbruk på 6,8 mill. kr. og dette skyldes delvis forskjøvet aktivitet til senere periode på variabel lønn, delvis at tilsettinger kommer i senere perioder enn forutsatt, og delvis at refusjon sykepenger/foreldrepenger er høyere enn budsjettert. Andre driftskostnader viser et lavere forbruk på 11,2 mill. kr. og skyldes i hovedsak forskjøvet aktivitet til senere periode. Avvik på avregning statlig og bidragsfinansiert virksomhet skyldes i hovedsak at noe av aktiviteten er forskjøvet til senere periode. Utviklingen i avsetninger og virksomhetskapital Pr 2. tertial 2013 er det foretatt avregning knyttet til statlig og bidragsfinansiert virksomhet på 17,1 mill. kr. Det vil si at det er en netto økning i avsetning. Avsetningene i note 15 utgjorde pr. 2. tertial ,7 mill. kr. mot 43,6 mill. kr. ved utgangen av Økningen i avsetningen skyldes i hovedsak utsatt virksomhet til senere periode i Pr 2. tertial 2013 er det avsluttet prosjekter innen oppdragsvirksomhet med et resultat på 1,33 mill. kr., noe som øker virksomhetskapitalen med 7,7 % til 18,1 mill. kr. Gjennomførte investeringer Investeringsnivået for 2. tertial 2013 er høyere enn for samme periode i Det er investert for 11 mill. kr. i år sammenlignet med 9,5 mill. kr. samme periode i fjor. Dette har sammenheng med ferdigstillelse av nye lokaler ved Campus Helgeland. Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader De samlede inntekter er økt med 23,96 mill. kr. eller 6,6 % fra 2. tertial 2012 til 2. tertial Denne økningen kommer i hovedsak fra inntekt fra bevilgninger, de andre inntektspostene viser bare mindre endringer.

15 De samlede driftskostnader er økt med 17,22 mill. kr. eller 4,9 % fra 2. tertial 2012 til 2. tertial Økningen knyttet til lønn og sosiale kostnader er på ca 13,58 mill. kr. eller 6,4 %. Andre driftskostnader er økt med 5 mill. kr. eller 4 %. Avskrivinger er redusert med 1,38 mill. kr. eller 13,5 %. For øvrig fremkommer ikke vesentlige endringer knyttet til regnskapet Særskilt om infrastruktur Siden 2011 har det vært jobbet med interne prosjekter som skal gi større grad av langsiktighet i utvikling av infrastrukturen. I campus utviklingsrapporten som ble ferdigstilt i 2012, var vurderingene rundt arealsituasjonen for Campus Bodø at det er betydelig underdekning på arealsiden. Potensialet i tilgjengelig areal viser at det er muligheter til å doble bygningsarealene for Campus Bodø. I tett dialog med Kunnskapsdepartementet, Statsbygg, Bodø kommune og andre aktører jobbes det med campus utvikling. Den akutte utfordringen ved utflytting av Mørkvedgården for nærmere 60 medarbeidere utfordrer den løpende drift på en meget merkbar måte. Foruten nødvendig langsiktige grep på arealsiden vil vi i 2013 også få nye lokaler. Campus Helgeland ble ferdigstilt til studiestart i august Kontorarealer i det nye studenthotellet ferdigstilles før jul Arbeidet med påbygging på 3.etg. på Profesjonshøgskolen er startet opp og ferdigstilles i løpet av januar I revidert oppdragsbrev av til Statsbygg har UiN bestilt funksjonsanalyse for byggetrinn 6A med ambisjon om byggestart august/september Samlet sett utfordrer arealsituasjonen de samlede utviklingsmulighetene og ressursgrunnlaget for universitetet, og situasjonen er meget krevende i forhold til løpende drift. DRØFTING ØKONOMI INTERNT PR ENHET For å gi oversikt over økonomisk status for fakultetene viser presentasjonen nedenfor fordeling på avsetninger, ordinære budsjettildelinger for 2013 og planlagt bruk av avsetninger. Virksomhetskapitalen pr enhet presenteres også.

16 Fakultet/avd. Avsetning pr Prognose bruk Tildelt ramme avsetning Forventet avsetning pr Akkumulert Virksomhets avsetning pr kapital pr tertial tertial 2013 HHB FSV FBA (920) PHS KKS Sentral ledelse (250) Studie og forskning (217) Personal (65) Økonomi (2 079) IT Plan og utvikling Bibliotek Strategiske tiltak (1 209) Sentrale poster Ikke disp. lønnsoppgjør Ikke disp. stipendiater Sum UIN (1 835) Tabellen ovenfor viser hvilke avsetninger fakultetene/enhetene hadde ved inngangen av 2013, og hvilken budsjettramme som disponeres. Prognose bruk av avsetning 2013 viser at ett fakultet (FBA) bruker mer enn tildelt ramme. Avsetninger for strategiske tiltak gjelder sak-midler tildelt i 2010 og særskilte tildelinger til tiltak. Sentrale poster er i hovedsak bundet opp i tiltak og er i liten grad frie midler, og er ved utgangen av 2013 forventet å øke med 2 mill kr. Avsetningene og virksomhetskapitalen er eid av det enkelte fakultet iht. budsjettmodellens føringer. Tallene viser at HHB har en prognose for 2013 uten bruk av avsetninger eller virksomhetskapital. FSV har en prognose for driften der det opparbeides ytterligere avsetninger, og virksomhetskapitalen forutsettes udisponert. FBA planlegger sin virksomhet med bruk av 0,920 mill. kr. av sine avsetninger, mens virksomhetskapitalen forutsettes udisponert. For PHS viser tallene en oppbygging av avsetninger, men dette gjelder udisponerte SAK-midler. KKS vil fortsatt ha avsetninger ved utgangen av Dette vil være i størrelsesorden 3,2 mill. kr. Alle fakultetene forventes å styre minimum innenfor vedtatte budsjett for 2013, men PHS planlegger å bruke virksomhetskapital for å gå i balanse. For fellesadministrasjonen er avsetningene i hovedsak knyttet til særskilte prosjekter og tiltak, og er ikke dermed reelt reserver. Avsetningene vurderes ikke å være spesielt store sammenlignet med sektoren generelt. Institusjonens felles virksomhetskapital på 8,595 mill. kr. er presentert under økonomiavdelingen. Av dette er 5,96 mill. kr. fri virksomhetskapital. Den øvrige virksomhetskapitalen er bundet opp i aksjer. Endelig avsetning og virksomhetskapital vil avhenge av faktisk drift de siste månedene, og hvorvidt prosjekter avsluttes med positive eller negative resultat. I det følgende er internregnskapet for enhetene presentert for ordinær virksomhet og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet.

17 Vedlegg: Fakultetsvise rapporter inklusive sluttkommentarer Økonomirapportering 2. tertial 2013 for Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2013 Budsjett 2.tertial 2013 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Den økonomiske situasjon ved HHB vurderes som tilfredsstillende. Det var pr.2.tertial budsjettert et underforbruk på kr. 844, mens underforbruket ble kr , ergo et avvik på kr Underforbruket skyldes hovedsakelig lønnskostnader og driftskostnader. Det er ført mer egeninnsats på prosjekt enn budsjettert, ca Dette vises både under lønnskostnader som reduserer kostnadsbilde og under egeninnsats bidragsprosjekt. Det er også påløpt mer lønnsrefusjoner fra bidrags og oppdragsprosjekt enn antatt, ca I tillegg er det belastet mer indirekte kostnader enn budsjettert. Indirekte kostnader fra prosjekt er en usikker inntekt som er forsiktig estimert. Siste stor avviks post er andre driftskostnader med et avvik på ca Dette skyldes hovedsakelig periodisering og vil jevne seg ut gjennom regnskapsåret. Økning på sum driftsinntekt og sum driftskostnad fra samme periode i fjor skyldes hovedsakelig ny basis tildeling til NOS på kr til HHB.

18 Bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2013 Budsjett 2.tertial 2013 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler Prosjektvirksomheten forløper som normalt. Det er noen mindre avvik mot budsjett, men disse skyldes hovedsakelig mindre forsinkelser og dermed kostnadsavvik. Sammenligner man mot samme periode i fjor er det liten endring, periodens resultat er positivt for 2013 i motsetning til Ambisjoner for ekstern virksomhet og tiltak for 2013 HHB har inne flere større søknader, både hos NFR og andre. Det antas å øke BOA for 2014, men med større fokus på type prosjekter og fagligprofil ved HHB. Økonomisk prognose for 2013 Tilsetting i vakante stillinger har ikke forløpt som planlagt/budsjettert. Blant annet er tilsetting i 2 stillinger som professor/førsteamanuensis i finans stoppet på grunn av at ingen søkere ble vurdert som faglig kvalifisert. Dermed er lønnsbudsjettet justert pr. 2.tertial 2013 og det antas at HHB ikke vil bruke av tidligere års avsetninger(ubrukte midler). Sluttkommentar fra økonomi: HHB vurderes samlet sett å ha god økonomisk kontroll over virksomheten. Fakultetet antas ikke å bruke avsetninger i 2013, og har dermed reserver i avsetninger på 3,2 mill kr. og virksomhetskapital på 3,7 mill. kr. For HHB forventes økning i budsjettrammen for 2014, grunnet økt produksjon og videreføring av nye studieplasser.

19 Økonomirapportering 2. tertial 2013 for Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2013 Budsjett 2.tertial 2013 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap pr 2. tertial 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,3 mill kr, mens det er budsjettert mindreforbruk på 0,8 mill kr. Dette gir en positiv differanse på 2,5 mill kr. Forklaringene til utviklingen av driften i 2. tertial avviker ikke fra tidligere rapporteringer i år. FSV har inntekter på kr mer en budsjettert. Årsaken skyldes i hovedsak inntekter fra eksternfinansierte tiltak. Det vil påløpe kostnader på tiltakene tilsvarende. Alternativt må ubrukte midler settes av ved årsskiftet. Samlet bidrar eksternfinansierte tiltak til 0,6 mill kr av den totale besparelsen pr 2. tertial. Lønnskostnadene viser et mindreforbruk på 2,2 mill kr mot budsjett ved utgangen av august. Hovedforklaringen ligger i refusjon av lønnskostnad mot eksternfinansiert virksomhet/prosjekt. I forhold til budsjettet ligger disse refusjonene 1,7 mill kr over pr utgangen av 2. tertial. Refusjon av sykepenger er kr over budsjett. Andre driftskostnader ligger akkurat i hht budsjett pr 2. tertial. Det er en økning i reisekostnader pr 2. tertial 2013, mot samme periode i fjor, på ca kr. Dette er det imidlertid tatt høyde for i budsjettet. Kostnader til studieannonsering er betydelig høyere enn samme periode i fjor, men dette er knyttet til en bevist strategi for å prøve å rekruttere flere studenter.

20 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2013 Budsjett 2.tertial 2013 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler FSV sin eksternt finansierte virksomhet ligger ca 2 mill kr under budsjett pr 2. tertial. Samlet utgjør denne delen av virksomheten en aktivitet på 8,4 mill kr i perioden. FSV sendte i 2012 til sammen 26 søknader. Pr 2. tertial i år er det sendt 22 søknader, men bare 6 mindre prosjekt er innvilget. 13 søknader er enda ikke avgjort. Fakultetet har som mål å få et større prosjekt fra Norges Forskningsråd (NFR) pr år. FSV har sendt tre større NFRsøknader i år hvor fakultetet er prosjekteier, men ingen av søknadene er foreløpig ferdigbehandlet. I tillegg er fakultetet medsøker i flere andre NFR-søknader. Det jobbes aktivitet med å skaffe nye, større prosjekt til fakultetet, uavhengig av finansieringskilde. Målet er å få tilslag på et økende antall prosjekter pr år for å bidra til finansieringen av fakultetet. Ambisjoner for ekstern virksomhet og tiltak for 2013 FSV jobber aktivt med å øke antall aktive forskere, øke antall PhD-kandidater og øke den eksternt finansierte FoU-virksomheten. Det er i løpet av 2013 rekruttert flere nye professorer som vil starte i stillingene rundt årsskiftet. Dette forutsettes å bidra til økt antall forskningssøknader og på sikt øke den eksternfinansierte virksomheten. Fakultetet viderefører praksis med å lyse ut ledige stipendiatstillinger (UiN-finansierte) i tilknytning til prosjekt som er forankret i forskningsgruppene. I tillegg oppfordres det til at forskningsgruppene legger inn stipendiatstillinger og postdocstillinger i søknader om ekstern finansiering. I jobben med arbeidsplanene for vitenskaplig stab jobbes det videre med å sikre forskerkompetente ansatte ved fakultetet tilstrekkelig forskningstid.

21 FSV har satt et mål for 2013 om at den eksternfinansierte virksomheten skal utgjøre 20 % av samlede inntekter. Dette er et ambisiøst mål. For 2012 utgjorde disse inntektene 15,3 % av virksomheten. Fakultetet har startet arbeidet med å bygge opp kunnskap om EU-søknader og bygge nettverk for å stille sterkere i konkurransen om slike forskningsmidler. Økonomisk prognose/ utvikling for 2013 FSV har et positivt resultat pr utgangen av august på 2,5 mill kr. Det legges fremdeles til grunn en stram økonomistyring. Prodekan for undervisning og visedekan for forskning er tildelt budsjettmidler til hhv undervisning og forskning i hht ønske fra fakultetsstyret. Øvrig forbruk, som ikke er knyttet til løpende avtaler, skal fortsatt avklares med fakultetets ledelse. Ved halvårsrapporteringen ble prognosen for 2013 satt til mellom 0,5 1 mill kr. Resultatet pr 2. tertial tilsier kanskje at dette var et forsiktig anslag. 2. tertial har en lavere aktivitet enn de to andre tertialene pga sommer og ferieavvikling. Noe av den høyere aktiviteten i 3. tertial er ivaretatt gjennom periodiseringen av budsjettet. En forsiktig justering av prognosen for 2013 tilsier en besparelse rundt 1,5 mill kr. FSV har rekruttert i flere nye professorstillinger i Disse stillingene er ikke budsjettert i 2013, men tilsetting av professorer er nødvendig til å styrke de fagområdene som har for liten kapasitet i dag, samt ta høyde for avgang i forbindelse med at ansatte går av med pensjon. Stillingene vil bli besatt rundt nyttår. Dette vil medføre en økt bemanningskostnad i budsjettet for Sluttkommentar fra økonomi: Samlet sett vurderes FSV å ha god kontroll over den økonomiske situasjonen, og antas å få et underforbruk på ca 1,5 mill kr i Sammen med avsetninger fra tidligere år forventes fakultetet å ha reserver i avsetninger på ca 2,8 mill. kr og virksomhetskapital på ca 3,3 mill. kr. ved utgangen av For 2014 forventer FSV å få en vekst i budsjettrammen grunnet økning i publiseringspoeng samt videreføring av nye studieplasser.

22 Økonomirapportering 2. tertial 2013 for Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2013 Budsjett 2.tertial 2013 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap pr 2. tertial 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5.049, mens det er budsjettert mindreforbruk på kr 652. Dette gir en positiv differanse på kr I forhold til samme periode i 2012 er det en positiv differanse på kr 699. Inntektssiden viser at fakultet er på budsjett. Personalkostnader Personalkostnader viser et underforbruk på kr Budsjettenhet 130 Administrasjon er likt budsjett pr 2. tertial. 132 Mørkvedbukta forskningsstasjon har et underforbruk på kr 831 pr 2. tertial. Dette skyldes blant annet arbeidsmarkeds- og tilretteleggingstilskudd på kr 120. Refusjon av lønn fra prosjekt utgjør ca kr 280 mer enn budsjettert på Forskningsstasjonen. Det budsjettert med vikar og ekstrahjelp på vel kr 200 og disse postene er ikke belastet pr utgangen av 2. tertial. Budsjettenhet 131 Laboratorier har et underforbruk mot budsjett på kr 123, som hovedsakelig er knyttet til refusjon av sykepenger. Investeringene Investeringene fremkommer med et underforbruk på kr pr 2. tertial. Det er så langt i år ikke kostnadsført større investeringer, kun vedlikehold. Budsjetterte investeringer ved forskningsstasjonen kr er ikke satt i bestilling ennå. Noen av investeringene avhenger av at Statsbygg igangsetter påkrevd brannsikring av Styrhuset, slik at fakultetet kan igangsette planlagt utbedring av histologilaben. Ombygging av areal i Feltstasjonen til ny marin- økololab. er også forsinket grunnet liten kapasitet hos Drift. Det er også andre forsinkelser på andre HMS-tiltak og vedlikehold ventiler/pumper, men forventes utført i

23 løpet av året. Budsjetterte investeringer i akvakulturgruppen som stereomikroskop og fluorscence camera kr 350 er bestilt, mens bioreactor kr 300 ikke er satt i ordre. Budsjetterte investeringer tørrlab. som autoklav og inventar og rør/el. til forberedelsesrom samt mikroskoper til studenter er bestilt. Investeringer Leasing maskin genomikk kr 375 er kostnadsført på 1. tertial, men gjelder for hele året. Innkjøp av Biomek 4000, inkl. plateleser kr 500 for forskningsgruppen marin genomikk er bestilt. PCR-genanalyse budsjettert med kr 350 utgår siden fakultetet investerte i to tilsvarende i 2012, og midlene er omdisponert. Budsjetterte investeringer tilhørende marin økologi er i rute. Her ble det en innsparing på kr. 100 ved innkjøp av mikroskoper til ny lab. Innsparte midler vil bli benyttet til andre nødvendige investeringer ved enheten. Det forventes at hele investeringsbudsjettet for 2013 vil bli disponert, men dette avhenger av framdriften på nevnte ombygginger. Driftskostnader Andre driftskostnader har et underforbruk på kr Dette skyldes foreløpig liten bruk av budsjetterte annumsmidler. Budsjetterte midler til studieprogram utvikling på kr 250 er lite benyttet pr 2. tertial. I tillegg er budsjetterte midler til lederutviklingskurs på til sammen kr 334 ikke er belastet ennå, men vil kommet på 3. tertial. Premiering av publikasjoner på kr 334 er ennå ikke er utbetalt. Disputaskostnader er lavere enn budsjettert med kr 65. Det er budsjettert med seks disputaser i år med kr 80 på hver. Det er gjennomført fire disputaser så langt i år og det er ikke sannsynlig at det blir flere disputaser i På budsjettenheten 131 Laboratorier, er det et underforbruk på kr 200, og på 132 Mørkvedbukta er det underforbruk på kr 580. Dette gjelder i hovedsak løpende vedlikehold og service. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2013 Budsjett 2.tertial 2013 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler 0 0 0

24 Det er forsinkelser i forhold til budsjett. Blant annet er prosjektet genomikkplattformen med finansiering fra Nordland fylkeskommune ikke i rute på grunn av forsinkelser i ansettelser av en post doktorstilling og en professor II-stilling. Prosjektaktiviteten er redusert i år med 2 mill. og budsjettet er justert pr 2. tertial. Det er forventet en omsetning på 21,1 mill. for 2013 (opprinnelig årsbudsjett 2013 var 23 mill). Ambisjoner for ekstern virksomhet og tiltak for 2013 Flere større prosjekt går mot avslutning inneværende år. Det er behov for å initiere nye prosjekt. FBA har fire større prosjekt som går frem mot 2016/2017. To prosjekt i samarbeid med AkvaplanNiva: Marine Ecosystem Variation og Arctos LoVe. De andre store prosjektene er FishmiR (NFR-prosjekt) og genomikkplattformen (Nordland fylkeskommune). Det 2-årige prosjektet på algeproduksjon mot oppdragsgiver Department of Energy i USA (DoE) er igangsatt. Fakultetet er tildelt kr til et mikroalgeprosjekt finansiert av Nordland fylkeskommune, og prosjektet forventes igangsatt i løpet av kort tid og vil løpe over flere år. Når det gjelder de mindre oppdragsprosjektene som gjennomføres i Mørkvedbukta er de kortvarige, og igangsettes på kort varsel. Det er for tidlig å si hva resultatet blir av disse små oppdragene. Fakultetsledelsen arbeider mot EU-programmet Horizon 2020 og har som mål å delta i flere konsortier. Det arbeides også aktivt mot næringsliv og offentlige instanser for å få finansiering for ytterligere prosjektoppdrag. Økonomisk prognose / utvikling for 2013 På den ordinære driften på de ulike budsjettenhetene forventes aktivitet lik det budsjetterte. Når det gjelder BOA-virksomheten kan det se ut som det blir noe forsinkelse, men det er også ambisjoner om å få etablert nye prosjekt i år. Forventet utbyggingstart av marin økologi laboratoriet i Mørkvedbukta er forsinket. Innhentet kostnadsoverslag fra Norconsult viser kr inkl. mva, og inklusive kr 500 i inventar som inngår i fakultets investeringsbudsjett. Fakultetet er innvilget fra universitetsledelsen vedrørende finansiering av marin økologi laboratoriet. Fakultetet har disponert kr 920 av fjorårets avsetninger fra ordinær drift til øremerkede investeringer i år. Det foreligger ikke per i dag planer for ytterligere bruk av avsetninger, og så langt heller ikke av virksomhetskapitalen. Sluttkommentar fra økonomi: FBA har planer om å bruke 0,920 mill. kr. av avsetningene, og har fortsatt reserver i avsetninger på ca 5,2 mill. kr. og ca 1,6 mill. kr. fra virksomhetskapitalen. Det er usikkerhet rundt fremdriften i større investerings prosjekter slik at avsetningene forventes å kunne øke ytterligere. For 2014 forventer FBA å få en budsjettramme omtrent som i Samlet sett vurderes FBA å ha god kontroll over den økonomiske situasjonen.

25 Økonomirapportering 2. tertial 2013 for Profesjonshøgskolen (PHS) Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2013 Budsjett 2.tertial 2013 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap pr 2. tertial 2013 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr Korrigert for periodiseringer så er reelt merforbruk på ca. kr pr. 2. tertial. En del av forklaringen ligger i noe lavere inntekter enn budsjettert pr. 2. tertial. Dette utgjør ca. kr av differansen mellom regnskap og budsjett. Lønnskostnadene viser et merforbruk på kr Det er påløpt lønnskostnader for personell som ble ansatt fra 1. august, men som i hovedsak skal jobbe innenfor oppdragsvirksomhet. Ompostering mot prosjekter vil skje fra og med 3. tertial. I tillegg kommer en negativ effekt som skyldes at det belastes pensjonsinnskudd på all variabel lønn, mens bare deler av disse utbetalingene reelt sett skal belastes med pensjonsinnskudd. Dette vil iflg. Økonomiavdelingen bli korrigert i løpet av 3. tertial. Driftskostnader viser et merforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak reisevirksomhet, som utgjør ca. kr av dette merforbruket. I regnskapet vil det framkomme enkelte større avvik, blant annet på postene for overtid, timelærere, gjesteforelesere, øvingslærere og konsulenttjenester. Disse postene må imidlertid ses i sammenheng, da det kan være vanskelig å forutsi hvor kostnadene vil påløpe ved budsjettutarbeidelsen. Sett i sammenheng blir avvikene langt mindre. I tillegg er det et større avvik på Inntektsføring anleggsmidler. Dette er investeringsmidler, der kostnadsføring har skjedd på andre poster i regnskapet. Korrigert for dette er det et

26 avvik på ca. kr som skyldes at det ikke er mottatt faktura på alt bestilt materiell pr. 2. tertial. I tillegg er det som nevnt et større avvik når det gjelder påløpt pensjonsinnskudd. Fakultetet vil anslå at det er kostnadsført kr for mye for PHS vedkommende. Dette avviket vil i ganske stor grad utjevnes på årsbasis. Innenfor de enkelte postene for reiser framkommer det også enkelte større avvik, men samlet sett er som nevnt merforbruket på ca ,-. Det forventes at fakultetet vil ha et merforbruk når det gjelder reiser også på årsbasis, selv om enhetene ved PHS er anmodet om å begrense reisevirksomheten så mye som mulig i høstsemesteret. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2013 Budsjett 2.tertial 2013 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler Ompostering mellom ordinær virksomhet og eksternt finansierte virksomhet er i tråd med budsjett pr. 2. tertial. Tendensen er en svak nedgang fra 1. til 2. tertial, men dette skyldes at aktiviteten i 2. tertial er lavere på grunn av ferieavvikling. På årsbasis vil det bli ompostert kostnader i tråd med budsjett, muligens noe høyere. Samlet omsetning innenfor EFV målt i andel av totalt budsjett ved PHS vil likevel ligge noe under målsetningen som framgår av Rapport og planer for Ambisjoner for ekstern virksomhet og tiltak for 2013 PHS har over flere år hatt et klart mål om å øke andel ansatte på førstestillingsnivå betydelig. Fakultetet er godt på vei i dette arbeidet, og har på få år økt andelen fra 27% til over 40%. Andelen vil øke ytterligere de nærmeste årene.

27 Fakultetet har også et langsiktig mål om å øke den eksternt finansierte FoU-virksomheten, men har de siste par årene prioritert god drift og lønnsomhet i pågående prosjekter. Dette har gitt gode resultater for eksisterende oppdragsvirksomhet. Etter hvert som en større andel av total disponibel FoU-tid ved fakultetet benyttes inn imot forskningsprosjekter (og i mindre grad som et virkemiddel for å øke kompetansen internt) forutsettes dette å bidra til økt antall forskningssøknader og videre til en økning i samlet eksternt finansiert virksomhet. Økonomisk prognose/ utvikling for 2013 Det vil fortsatt være behov for stram økonomistyring. I deler av virksomheten (Sykepleie og helsefag og Senter for praktisk kunnskap) vil det i høstsemesteret påløpe noe reduserte kostnader. Dette skyldes i hovedsak enkelte tilsettingsprosesser har tatt lengre tid enn beregnet. Innenfor lærerutdanningene vil det imidlertid påløpe noe høyere kostnader enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at deler av undervisningen innenfor grunnskolelærerutdanningen ikke lar seg samkjøre i like stor grad som forutsatt, samt at andre personalmessige forhold gjør at samlede lønnskostnadene i høstsemesteret blir noe høyere enn forutsatt. Årsprognosen ved halvårsrapporteringen var et resultat i balanse. Resultatet pr. 2. tertial og kostnadsbildet for 3. tertial tilsier at fakultetet etter all sannsynlighet må benytte avsetninger for å kunne gå i balanse på årsbasis. Virksomhetskapital for PHS beløper seg til kr pr. 2. tertial, og vil etter fakultetets prognose beløpe seg til 1,1-1,2 mill. kr. pr Sluttkommentar fra økonomi: Fakultetet forventer et underskudd for ordinær virksomhet, men forventer samtidig et minst like stort overskudd fra oppdragsprosjekt, slik at samlet resultat forventes å gå i balanse. PHS har ingen reserver i avsetninger eller virksomhetskapital fra tidligere år. For 2014 er det forventet en nedgang i budsjettrammen på grunn av lavere studiepoengproduksjon. Dette er urovekkende i forhold til de økonomiske utfordringer fakultetet har hatt de senere årene.

28 Økonomirapportering 2. tertial 2013 for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2013 Budsjett 2.tertial 2013 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskapsrapporten for ordinær virksomhet tar for seg senterets grunntildeling og eget oppdragbrev av videre oppfølging av kulturløftet II. Senteret har pr størst avvik mellom budsjett og regnskap når det gjelder driftskostnadene. Her er det et underforbruk på ca 21 % i forhold til budsjett pr Årsaken til dette er blant annet at KKS har fått en faseforskyvning på utvikling av støtte- og veiledningsmateriell. Et av senterets oppdrag er å utvikle pedagogiske ressurser til bruk i barnehage og i hele opplæringsløpet. Som et ledd i dette arbeidet inviterte KKS en representant fra Utdanningsdirektoratets læreplanavdeling til Bodø, for kursing av de ansatte. Senteret har videre brukt tid på å få kontakt med ressurspersoner, som senteret i samarbeid med kan utvikle disse ressursene. Dette forarbeidet har vært nødvendig og svært viktig, men det betyr at det er blitt en faseforskyvning som har resultert i lavere forbruk enn opprinnelig estimert. Det har også vært svært utfordrende å utvikle materiell i forbindelse med de nye valgfagene i ungdomsskolen. Det er et klart mål fra Utdanningsdirektoratet at de nasjonale sentrene skal samarbeide mer om ulike oppgaver. KKS har vært initiativtaker til et slikt samarbeid, og i juni 2013 inviterte KKS Fremmedspråksenteret, Mattesenteret og Skrivesenteret på besøk. Dette ble gjort for å knytte tettere kontakt og finne felles grunnlag for utvikling av støtte- og undervisningsmateriell.

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland Dato: 28.10.2015 ca kl 1500 etter fellesmøtet Sted: Møterom 3003 Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Berit Støre Brinchmann Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 - ca kl 14.15 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Leder medlem

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland (16.12.2015) Styret for Universitetet i Nordland Dato: 16.12.2015 kl 15.00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Leder EKS Paul Birger Torgnes

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 11.10.2013 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1. 7etg. Deltakere: Ingeborg O.Kamsvåg (prodekan) Rolf Windspoll

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974)

Universitetet i Stavanger Styret. US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974) Universitetet i Stavanger Styret US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974) Saken gjelder: Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose 2009. Regnskapsmessig

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 41/16 Møtedato: 18.10.2016 Notatdato: 14.10.2016 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Økonomirapportering 2.

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

Regnskapsmessig er det ved utgangen av perioden et overforbruk på 8,9 mill. Dette er 13,9 mill mer enn ved samme periode i 2006.

Regnskapsmessig er det ved utgangen av perioden et overforbruk på 8,9 mill. Dette er 13,9 mill mer enn ved samme periode i 2006. Universitetet i Stavanger Styret Sak 81/07 Regnskapsrapport 1. halvår 2007 og årsprognose for 2007 (2007/4107) Saken gjelder: Regnskapsrapport 1. halvår 2007 og årsprognose 2007 Hovedproblemstilling: Regnskapsmessig

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 Regnskap per 30. april 2016 SAMMENDRAG Ved utgangen av første tertial er kostnader/aktivitet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 24.04.2013 Arkivreferanse: /929/133 Sak: Årsrapport pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 44 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr september 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 01. november 2016 REGNSKAP pr september 2016

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Funksjon Navn Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer