MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Marianne Steinmo medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Hege Elise Strømsnes medlem student Øystein Andreas Strømsnes medlem student Vigdis Moe Skarstein styreleder Side 1

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 20/14 Godkjenning av protokoll fra møte 2/ /14 Årsrapport pr fakultet og avdeling 22/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Fritz Johnny Nilssen 23/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Tone Gunn Stene Sørensen 24/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ingjerd Gåre Kymre 25/14 Langtidsdagsorden møte 3/ /14 Referatsaker møte 3/ /14 Orienteringssaker møte 3/ /14 Eventuelt møte 3/2014 Side 2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 20/ Arkivreferanse: 2014/337/011.2 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 2/2014 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/2014. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør Side 3

4 FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50, sak medlem ekstern 10/14)) Inge Myrvoll medlem ekstern Paul Birger Torgnes (til kl 14.50, sak medlem ekstern 10/14) Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas (fra kl 10.15, sak medlem ansatt 5/14) Allan Sande Marianne Steinmo varamedlem medlem ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student Forfall: Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør rådgiver/referent Side 4

5 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 4/14 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2014 5/14 Rapport og planer /14 Ny personalpolitikk ved Universitetet i Nordland /14 Videre campusutvikling - neste byggetrinn 8/14 Nedleggelse av MBA Business in Russia 9/14 Oppnevning av styremedlemmer Studentsamskipnaden i Nordland 10/14 Evaluering av styrearbeidet 11/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kari Djupdal 12/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Imtiaz Badshah 13/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Muhammed Arif 14/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jorid Krane Hansen 15/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Wondwesen Tafesse Eshetie 16/14 Langtidsdagsorden møte 2/ /14 Referatsaker møte 2/ /14 Orienteringssaker møte 2/ /14 Eventuelt møte 2/2014 Sak 10/14 Evaluering av styrearbeidet ble behandlet som siste sak. 4/14 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2014 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 1/2014. Side 5

6 5/14 Rapport og planer Enstemmig vedtak: 1. Universitetsstyret tar utkast til Rapport og planer til etterretning. 2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars /14 Ny personalpolitikk ved Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar vedlagte Personalpolitikk for Universitetet i Nordland, Behandling: Etter forslag fra styreleder endret rektor sin innstilling til følgende: Styret for Universitetet i Nordland tar til etterretning personalpolitikk for Universitetet i Nordland, Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland tar til etterretning vedlagte Personalpolitikk for Universitetet i Nordland, /14 Videre campusutvikling - neste byggetrinn Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetet i Nordland ber rektor iverksette ferdigprosjektering og realisering av byggetrinn 6A som kurantprosjekt. 2. Styret ber rektor iverksette prosjektering av byggetrinn 6B med mål om å realisere dette som et blått bygg, og som et ordinært byggeprosjekt i regi av Statsbygg. 3. Styret ber rektor følge opp de resterende tiltakene fra campusutviklingsplanen innenfor de rammer, prinsipper og justeringer som er redegjort for i styresaken. 4. Styret ber om at det rapporteres om status for infrastruktur og utvikling av Campus Bodø spesielt og UiN generelt ved viktige milepæler i prosjektene. 5. Styret tar utover dette, orienteringen om arbeidet med campusutvikling til orientering. Side 6

7 Behandling: Allan Sande fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6: Styret ber rektor iverksette strategisk satsing på velferd innenfor eksisterende og ny bygningsmasse. Avstemming: Forslaget falt med en stemme for og ti stemmer mot. Disse stemte for: Disse stemte mot: Sande Skarstein, Torgnes, Myrvoll, Børset, Hugaas, Brinchmann, Steinmo, Bjørnli, Strømsnes, Strømsnes. Vedtak: 1. Styret ved Universitetet i Nordland ber rektor iverksette ferdigprosjektering og realisering av byggetrinn 6A som kurantprosjekt. 2. Styret ber rektor iverksette prosjektering av byggetrinn 6B med mål om å realisere dette som et blått bygg, og som et ordinært byggeprosjekt i regi av Statsbygg. 3. Styret ber rektor følge opp de resterende tiltakene fra campusutviklingsplanen innenfor de rammer, prinsipper og justeringer som er redegjort for i styresaken. 4. Styret ber om at det rapporteres om status for infrastruktur og utvikling av Campus Bodø spesielt og UiN generelt ved viktige milepæler i prosjektene. 5. Styret tar utover dette, orienteringen om arbeidet med campusutvikling til orientering. 8/14 Nedleggelse av MBA Business in Russia Enstemmig vedtak: Universitetsstyret vedtar at studiet MBA Business in Russia legges ned fra og med høsten Studiet inngår dermed ikke lenger i studieporteføljen fra Handelshøgskolen i Bodø, og annonseres ikke på universitetets lokale opptak for høst /14 Oppnevning av styremedlemmer Studentsamskipnaden i Nordland Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland oppnevner følgende som styremedlemmer i Studentsamskipnaden i Nordland: Anita Eriksen som medlem og Stig Fossum som personlig varamedlem. Funksjonstid fra Side 7

8 Jan Atle Toska som medlem og Steinar Stene-Sørensen som personlig varamedlem. Funksjonstid fra /14 Evaluering av styrearbeidet Saken ble drøftet. 11/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kari Djupdal Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Kari Djupdal til Philosophiae Doctor (ph.d.). 12/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Imtiaz Badshah Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Imtiaz Badshah til Philosophiae Doctor (ph.d.). 13/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Muhammed Arif Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Muhammed Arif til Philosophiae Doctor (ph.d.). 14/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jorid Krane Hansen Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Jorid Krane Hanssen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 15/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Wondwesen Tafesse Eshetie Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Jorid Krane Hanssen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 16/14 Langtidsdagsorden møte 2/2014 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 7. mai Årsrapport pr fakultet og avdeling Side 8

9 18. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport 2014 Foreløpig studieportefølje Foreløpig budsjettramme 2015 Lokal lønnspolitikk 10. september Styrets møtekalender oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett satsingsforslag 17. desember Budsjett 2015 Studentrekruttering /14 Referatsaker møte 2/2014 Følgende referatsaker ble tatt til etterretning. Studiekvalitetsutvalget 1) Møte Forskningsutvalget 1) Møte ) Møte Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Side 9

10 18/14 Orienteringssaker møte 2/2014 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Statsbudsjettet for 2014 kap 260 Tildelingsbrev for Universitetet i Nordland, datert Andre orienteringer 1) Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2) Årsrapport Studiekvalitetsutvalget 3) Årsrapport - Forskningsutvalget 4) Årsrapport Internasjonalt utvalg 5) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget 6) Årsrapport - Klagenemnda Muntlige orienteringer 1) Kontaktkonferansen 2) Besøk av kunnskapsministeren 19/14 Eventuelt møte 2/2014 Disse sakene ble tatt opp: Samarbeid innen høyere utdanning i Nordland. Debatt i media vedrørende russiske studenter ved UiN. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor Side 10

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 21/ Arkivreferanse: /1023/133 Sak: Årsrapport pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for til etterretning. 2. Den framlagte rapporten viser en positiv utvikling på flere viktige satsingsområder. Det er imidlertid på noen områder behov for ytterligere oppfølging, for å sikre en videre positiv utvikling. Styret vil spesielt vise til: Behovet for en styrket forskningsproduksjon, særlig gjennom økning i publisering. Behovet for en styrket innsats for å sikre eksternt finansierte prosjekt, NFR og EU. Behovet for fortsatt å videreutvikle en relevant og attraktiv studieportefølje for å sikre god søkning og god gjennomstrømming. 3. Styret viser til sak i forrige møte om behov for nye arealer, og at arealknapphet kan hindre en videre utvikling av institusjonen. Styret ber rektor videreføre arbeidet med å sikre gode rammebetingelser for UiN, slik at institusjonen kan fylle sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør Side 11

12 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Årsrapport pr fakultet og avdeling Anita Eriksen/ Axel Pettersen/ Unni Stensvik Vedlegg 1 Forklaring til årstabellens oppbygning Universitetsledelsens kommentarer Formålet med denne styresaken er å fremlegge og avrapportere styringsinformasjon for både om totaliteten og for de enkelte fakultetene/ avdelingene ved Universitetet i Nordland (UiN). Det er utarbeidet aggregerte rapporter for i forhold til den økonomiske situasjonen og risikoområder/ komponenter finansieringsmodellen. Saken er todelt. Den første delen viser overordnet status, ambisjoner for 2014, og dels sammenligning med øvrige universitet i Norge. Den andre delen legger frem fakultetsvise årsrapporter (som også er behandlet av fakultetsstyrene) og økonomiske rapporter for fellesavdelingene. I arbeidet med rapport og planer for, og videreført i rapport og planer i 2014 er følgende risikoområder særlig vurdert: Infrastruktur, og tilstrekkelig kapasitet til faglig vekst og utvikling. Gjennomstrømning av studenter og balansen mellom tilbud og etterspørsel fra potensielle studenter Opptak og gjennomstrømning av stipendiater og doktorgradskandidater Forskningsaktiviteten særlig målt gjennom vitenskapelig publisering Ekstern finansiering, og UiN sin konkurransemessige situasjon Andel midlertidige ansatte Disse risikoområdene er i denne styresaken sammenstilt med komponentene i finansieringsmodellen. Det er gjort vurderinger innenfor følgende tre hovedområder: Studiepoengproduksjon, inkludert gjennomstrømning Forskningskomponentene, inkludert gjennomstrømning doktorgradskandidater. Personell og kompetansemessig situasjon, inkludert førstestillinger og midlertidige stillinger Under drøfting av økonomi er forholdet til ekstern finansiering særskilt vurdert under Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA). Når det gjelder utvikling av infrastrukturen henvises til egen styresak i forrige styremøte, og situasjonen omtales derfor ikke særskilt i denne saken. Arbeidet med oppfølging av tiltakene for Campusutvikling skjer iht. vedtatte planer. Side 12

13 Hovedbildet på både på institusjons- og fakultetsnivå er det god økonomistyring og økonomisk kontroll. I forhold til BOA er det en svak reduksjon i aktiviteten. Dette skyldes dels forsinkelser i oppstart og gjennomføring av prosjekt, men også faktisk færre inngående prosjekter enn tidligere. Fakultetene har opparbeidet seg ytterligere reserver i. Tre av fakultetene har betydelige avsetninger som kan bufre den økonomiske situasjonen og kunne bidra til strategiske satsninger. For PHS foreligger det en svak økonomisk buffer. Underforbruket på fellesavdelingene i har gitt rom for økte avsetninger. Det er imidlertid en stor utfordring for UiN samlet, at fakultetene har økonomiske rammer som gir grunnlag for faglige satsinger, mens fellesfunksjonene er sterkt presset. Det vil bli ytterligere forsterket i årene som kommer når nye husleieforhold skal fases inn. Det vil derfor være behov for å gjøre tilpasninger i fakultetenes basisrammer, og også i frie midler. Universitetsledelsen vil komme tilbake til dette i rammer for budsjett 2015, som planlegges lagt frem for styret i junimøtet. Totalt sett produserte UiN 3301,8 heltidsekvivalenter i. Studiepoengproduksjonen viser en positiv tendens, der 3 av 4 fakultet har økt, mens FSV viser til en nedgang på 61.1 heltidsekvivalenter. Samlet sett har UiN en økning på 53,8 heltidsekvivalenter eller 1,65 %. Ambisjonene var imidlertid høyere, og budsjettrammene for 2015 vil dermed bli noe lavere enn tidligere forventet. Nasjonalt er snittet for studiepoengproduksjonen for universitetene en vekst på 1,69 %. Gjennomstrømningen viser en svak forbedring for, men fortsatt ligger UiN svakere enn gjennomsnittet for universitetene. Forskningskomponenten viser en økning i forhold til prosjekter finansiert av NFR og EU, mens publiseringspoengene viser en nedgang på hele 31,5 %, tilsvarende 58,6 publiseringspoeng. Antall publiseringspoeng pr undervisning-, forskning- og formidlingsstilling (UFF) ligger på 0,4 for UiN, mens snittet nasjonalt for universitetene er på 0,8. Den kompetansemessige situasjonen viser en noe lavere andel av ansatte med førstestillingskompetanse (64,3 %) mot snittet for universitetene som er på 84,8 %. Her er det store forskjeller mellom fakultetene, der PHS har 46,7 % mens FBA har 91,9 %. For andelen midlertidige er snittet på 16,4 % for UiN. Dette er en forbedring og også resultat av tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansatte. Antall årsverk viser en økning, der HHB og fellesavdelingene har oppgang. Generelt ventes vekst i antall årsverk fremover, og det pågår et omfattende arbeid med rekruttering i forhold til vedtatte faglige satsninger. UiN har ambisjoner om videre utvikling av den generelle virksomhetsstyring. I forhold til denne styresaken har vi fått tilpasset at fakultetene har levert tilsvarende rapport til sine fakultetsstyrer. Dette sikrer gjenbruk og gjennomgående lik vurdering/ analyse og gjenbruk av rapporter som er utarbeidet. Tilgangen til styringsdata og muligheten til dybdeanalyse er store for sektoren. Denne styresaken har fokusert på status og utvikling innenfor økonomi og utvalgte risikoområder for. Saken må sees i sammenheng med øvrige styresaker, da særlig arbeidet med rapport og planer. Side 13

14 Side 14

15 Innhold 1. Bakgrunn Økonomi Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen Personal- og kompetansesituasjonen Overordnet for UiN Økonomi Risikoområde studiepoeng mv Risikoområde forskningskomponentene mv Risikoområde personal og kompetansesituasjonen Årsrapport Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Regnskapet for Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen Årsrapport Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Regnskapet for Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen Årsrapport 2012 for Profesjonshøgskolen (PHS) Regnskapet for Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen Årsrapport for Fakultetet for samfunnsvitenskap (FSV) Regnskapet for Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen Årsrapport for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) for Regnskap Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen Økonomirapportering fellesavdelinger Økonomiavdelingen Studie- og forskningsadministrasjonen Sentral ledelse Personal- og organisasjonsavdelingen Biblioteket Plan- og utviklingsavdelingen IT senteret Strategiske tiltak Side 15

16 1. Bakgrunn Styret har tidligere fått forelagt avlagt årsregnskap for. Styret har også behandlet rapport og planer for /2014. Riksrevisjonen er i ferd med å revidere regnskapet for. Riksrevisjonens beretning skal normalt foreligge innen utgangen av juni måned. I henhold til god økonomiforvaltning ved Universitetet i Nordland (UiN) er det til denne styresaken utarbeidet årsrapport for de respektive avdelinger/fakulteter. Styresaken skal gi styret overordnet informasjon om de enkelte avdelingene/ fakultetene. Årsrapporten redegjør for de resultater som er oppnådd, sett opp mot forventningen i henhold til den ressursrammen som er stilt til rådighet gjennom budsjettene og øvrige føringer. I tillegg gis kommentarer rundt forventningen i forhold til sentrale nøkkeltall for Kilden til de ulike delene av rapporteringen er egne økonomi-, studie-, personal- og forskningsdata, samt data som er særskilt registrert av UiN i Databasen for høyere utdanning (DBH). Denne styresaken har innledningsvis en presentasjon av overordnet situasjon for UiN. Videre presenteres de respektive fakultetene, hvor analysefokuset følger de definerte risikoområdene for institusjonen for. For fellesavdelingene fremlegges økonomisk status pr. Sakens fokusområder er lik følgende etterspurte rapporter fra aktuelle avdelinger: 1.1 Økonomi Ordinær virksomhet Gi generelle betraktninger om regnskapet for ordinær virksomhet for med eventuelle kommentarer om særskilte utviklingstrekk de siste årene. Kommenter avvik mellom regnskap og budsjett for, og årsaker til avvik. Kommentarene skal relateres til vedlagte aggregerte regnskapsrapporter som skal brukes i styresaken. Detaljerte regnskapsrapporter sendes pr mail til saksbehandlerne Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet Gi generelle betraktninger om regnskapet for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet for med eventuelle kommentarer om særskilte utviklingstrekk de siste årene. Kommenter avvik mellom regnskap og budsjett for, og årsaker til avvik. Kommentarene skal relateres til vedlagte aggregerte regnskapsrapporter som skal brukes i styresaken. Detaljerte regnskapsrapporter sendes pr mail til saksbehandlerne. Klargjør utviklingstrekkene og målsettingene som fremkommer av styringsparametrene - Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR - Andel inntekter fra BOA (% av totale inntekter). 1.2 Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen Studiepoengproduksjonen mv Kommenter studiepoengproduksjon (egenproduserte) for for fakultetet og utviklingen ut fra tabellen. Angi målsettingen for Side 16

17 Kommenter gjennomstrømming av studenter ved fakultetet for og utviklingen ut fra tabellen. Angi målsettingen for Forskningskomponentene mv Kommenter vitenskapelig publiseringspoeng for og utviklingen ut fra tabellen over. Obs for at tallene ikke er endelige. Klargjør målsettingen for Kommenter NFR tildeling for og utviklingen ut fra tabellen for fakultetet. Klargjør målsettingen for Kommenter EU tildeling for og utviklingen ut fra tabellen for fakultetet. Klargjør målsettingen for Kommenter avlagte doktorgrader i og utviklingen ut fra tabellen for fakultetet. Angi målsettingen for Kommenter også opptak av doktorgradskandidater. Kommenter resultat for på gjennomstrømning av doktorgradskandidater tatt opp på program seks år tidligere. Kommenter også utviklingen og angi målsettingen for Personal- og kompetansesituasjonen Kommenter andel førstestillinger av totalt antall undervisning, forsknings- og formidlingsstillinger. Kommenter utviklingen, status for og angi målsettingen for Kommenter andel midlertidige. Kommenter utviklingen, status for og angi målsettingen for Rapportene fra fakultetene er tatt direkte inn i styresaken, og behandlet i respektive fakultetsstyrer. Brukte forkortelser i rapporten: HHB - Handelshøgskolen i Bodø FSV - Fakultetet for Samfunnsvitenskap FBA - Fakultetet for Biovitenskap og Akvakultur PHS - Profesjonshøgskolen KKS - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen BOA - Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet UiA Universitetet i Agder UiS Universitetet i Stavanger UiT Universitetet i Tromsø NOS Nordområdesenteret UFF Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger SKU Studie- og kvalitetsutvalget. Side 17

18 2. Overordnet for UiN 2.1 Økonomi Ordinær virksomhet Nedenfor presenteres det økonomiske hovedbildet for for ordinær virksomhet, også for enhetene. Generell forklaring til oppstillingen følger som eget vedlegg. Regnskap UIN Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) HHB FSV FBA PHS KKS Sum felles og avsetninger Sum UiN Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning 1) Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder (note 15) ) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år. Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av for ordinær virksomhet (alle tall i 1000 NOK) For ordinær virksomhet består inntektene hovedsakelig av tildelinger ut fra intern fordelingsmodell, som igjen er basert på finansieringsmodellen for sektoren. Inntektene til fakultetene vil svinge etter konkret uttelling på komponentene i finansieringsmodellen. Fakultetene må selv ta hensyn til svingninger mellom årene, og styre gjennom å foreta avsetninger og bruke avsetninger. Periodens resultat vil bare vises under bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet (se pkt under) da det kun er oppdragsfinansiert virksomhet som genererer et endelig resultat som igjen føres mot virksomhetskapital. For ordinær virksomhet vises et driftsresultat gjennom endring i avsetninger. For har UiN økte avsetninger på 14,598 mil. kr, noe som viser at fakultetene/avdelingene gjennomgående har et lavere forbruk enn tildeling/inntekter i året som gikk. HHB har økt avsetningen med 2,652 mill. kr i og har samlet avsetninger på 5,903 mill. kr til senere år. FSV har økt avsetningen med 2,411 mill. kr og har samlet avsetninger på 4,663 mill. kr til senere år. Side 18

19 FBA har økt avsetningen med 2,383 mill. kr i og har samlet avsetninger på 8,506 mill. kr til senere år. PHS har økt avsetningene med 1,394 mill. kr i og har samlet avsetninger på 1,501 mill. kr til senere år. For fellesadministrasjonen og sentrale poster fremkommer det økte avsetninger på 5,903 mill. kr for, og en samlet avsetning på 33,885 mill. kr til senere år. Noe av dette er satt av særskilt til utsatt aktivitet som skal gjennomføres i UIN totalt har samlet avsatt 57,516 mill. kr til senere år. Den økonomiske situasjonen er samlet sett under tilfredsstillende kontroll. For nærmere kommentar vises til avsnitt for det enkelte fakultet Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) Framstillingen nedenfor viser aktiviteten knyttet til oppdrags- og bidragsfinansiert virksomhet fordelt på enhetene. Det er oppdragsprosjektene som skaper årsresultatet for UiN. For det enkelte fakultet er prosjektsiden viktig for å kunne håndtere fremtidige økonomiske utfordringer. Regnskap UiN Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) HHB FSV FBA PHS KKS Sum felles og avsetninger Sum UiN Prosjektinntekter Egenfinansiering og andre interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital (fri) Stipendmidler Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (alle tall i 1000 NOK) Samlet for oppdragsprosjekt og bidragsprosjekt viser alle fakultetene et positivt resultat. Resultat fra oppdragsprosjekt går mot virksomhetskapital, mens resultat fra bidragsprosjekt går mot ordinær virksomhet. For oppdragsprosjekt har fakultetene positive resultat for, og dette går til økt virksomhetskapital for fakultetene. Unntaket er FSV som har tilnærmet balanse i oppdragsvirksomheten. Side 19

20 HHB har et samlet resultat på 0,882 mill. kr, hvorav 0,803 mill. kr kommer fra oppdragsvirksomhet som tillegges virksomhetskapitalen. HHB har da en samlet virksomhetskapital på 4,412 mill. kr. FSV har et samlet resultat på 0,018 mill. kr, hvorav 0,005 mill. kr kommer fra oppdragsvirksomhet som reduserer virksomhetskapitalen. FSV har da en samlet virksomhetskapital på 3,273 mill. kr. FBA har et samlet resultat på 0,645 mill. kr, hvorav 0,530 mill. kr kommer fra oppdragsvirksomhet som tillegges virksomhetskapitalen. FBA har da en samlet virksomhetskapital på 1,431 mill. kr. PHS har et samlet resultat på 0,932 mill. kr, hvorav 0,823 mill. kr kommer fra oppdragsvirksomhet som tillegges virksomhetskapitalen. PHS har da en samlet virksomhetskapital på 0,823 mill. kr. Mange av prosjektene i har ikke kommet i gang iht. opprinnelige planer, og dette skaper forsinkelser i aktiviteten og dette påvirker den regnskapsmessige føringen av prosjektvirksomheten. Når det gjelder bidragsprosjektene, er resultatene bedre enn for Alle fakultetene kan vise til svakt positive resultater, i en størrelsesorden fra ca til Tabellen nedenfor viser andel av inntekter fra BOA uten EU og NFR samt andel av inntekter fra BOA totalt. Styringsparametre (beregnes per kalenderår) KD Andel Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (%) 1 Mål Mål UiN ØK-d 9,9 % 6,7 % 5,7 % 7,88 % 6,0 % 6,0 % FBA Dekan 19,1 % 13,8 % 11,3 % 13,86 % 18,0 % 15,0 % FSV Dekan 11,8 % 4,7 % 5,8 % 10,04 % 10,0 % 10,0 % HHB Dekan 17,7 % 11,6 % 10,4 % 17,41 % 15,0 % 20,0 % PHS Dekan 10,4 % 6,5 % 5,4 % 7,96 % 12,0 % 11,0 % UiN Andel inntekter fra BOA ØK-d 10,0 % 14,2 % 11,7 % 10,55 % 13,0 % 13,0 % (% av totale inntekter) 2 FBA Dekan 31,2 % 27,4 % 30,0 % 20,89 % 32,0 % 30,0 % FSV Dekan 24,1 % 18,0 % 15,3 % 16,22 % 20,0 % 20,0 % HHB Dekan 30,0 % 34,9 % 24,7 % 23,02 % 33,0 % 30,0 % PHS Dekan 13,1 % 10,1 % 7,8 % 8,75 % 13,0 % 12,0 % Tabell: Andel BOA 1 KD har definert denne indikatoren, og bruker styringsparameter for hele sektoren. Her foreligger avvik mht hvordan KD har beregnet denne indikatoren. 2 KD har definert denne indikatoren, og bruker styringsparameter for hele sektoren. Side 20

21 Tallene viser at det er særlig FBA og HHB som har en høy andel av inntekter fra BOA. Disse fakultetene har også høye ambisjoner når det gjelder andelen fremover. For både FSV og PHS har andelen økt, og målsettingene fremover er videre vekst Budsjett 2014 Etter endelig tildeling jf. vedtatt Statsbudsjett 2014 og tildelingsbrev ble budsjettet satt og gitt i disponeringsskrivet De enkelte avdelingene/ fakultetene har nå levert detaljerte endelige budsjett for styring av aktiviteten i HHB planlegger 2014 innenfor vedtatt budsjettramme og ved bruk av avsetninger på 5,7 mill. kr. Virksomhetskapitalen på 4,4 mill. kr er ikke planlagt brukt i, og vil kunne være en reserve for fakultetets aktivitet. FSV planlegger 2014 innenfor vedtatt budsjettramme, uten bruk av avsetninger. Fakultetet har avsetninger på 4,66 mill. kr. Virksomhetskapitalen på 3,273 mill. kr er heller ikke planlagt brukt i 2014, og vil kunne være en reserve for fakultetets aktivitet. FBA planlegger 2014 innenfor vedtatt budsjettramme. Det er ikke lagt inn bruk av avsetninger, men fakultetet vil ha reserver gjennom opparbeidede avsetninger og virksomhetskapital, på henholdsvis 8,50 mill. kr og 1,96 mill. kr. PHS planlegger 2014 innenfor vedtatt budsjettramme, og ved bruk av frie avsetninger på 0,838 mill. kr. Virksomhetskapitalen på 0,82 mill. kr er ikke planlagt i brukt i 2014, og vil kunne være en reserve for fakultetets drift. For fellesavdelingene planlegges driften innenfor vedtatte budsjettrammer. Det er ikke frihet til å disponere rammene til andre tiltak enn de som lå til grunn ved utarbeidelse av budsjettet 2014, jf. budsjettdisponeringsskrivet. Planlegging av disponering av vedtatte investeringsbudsjett er under gjennomføring. Det er totalt vedtatt 22,450 mill. kr til investering. Av disse er kr 12,50 mill. kr forutsatt disponert som fellesinvesteringer. Vedtatte rammer for investeringsmidlene er strengt prioritert, og det er store behov i 2014 med innflytting i nybygg i Bodø. Det pågår også ombygging og tilpasning av lokaler grunnet trangboddhet. Ved uforutsette investeringer vil eventuelt avsetninger måtte benyttes. Ubunden virksomhetskapital på felles er på 5,971 mill. kr og er ikke planlagt disponert i Fremover vil utviklingen av TTO Nordland AS og High North Innovation Centre kreve bruk av midler. Den samlede virksomhetskapitalen til UiN per er 19,174 mill. kr. Dette tilsvarer en økning på ca. 1,41 prosentpoeng fra I neste styremøte fremlegges både regnskap for 1. tertial 2014 og foreløpige budsjettrammer for Da vil fremtidige utfordringer med tilpasning av økonomien til de faglige ambisjonene og infrastrukturtiltakene synliggjøres nærmere. Side 21

22 2.2 Risikoområde studiepoeng mv Studiepoengproduksjon for Tabellen nedenfor viser egenfinansiert studiepoengproduksjon fordelt på enhetene: Mål Mål 2014 FBA 82,1 90,3 79,9 82,9 101,8 151,6 176,9 183,1 200,0 200,0 FSV 701,9 719,6 658,5 725,1 783,4 897,8 898,8 837,7 950,0 950,0 HHB 705,9 648,2 696,6 748,7 801,8 783,6 834,2 884,1 850,0 850,0 PHS , ,8 1415,5 1426,1 1338,1 1396,9 1500,0 1420,0 Felles 2,6 5,6 0,1 8,3 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt ,5 2840,1 3050,8 3107,6 3259,0 3248,0 3301,8 3500,0 3420,0 Tabell: Studiepoengproduksjon heltidsekvivalenter utvikling Studiepoengproduksjonen i viser en svak positiv økning i fra 2012, men er dog betydelig lavere enn måltallene for. Av fakultetene er det FBA, HHB og PHS som kan vise til en økning i studiepoengproduksjon på henholdsvis 3,5 % 6,0 % og 4,4 %, mens FSV avtar med 6,8 %. Dette gir en total økning for UiN på 1,6 %. Fakultetene er bedt om å angi sine målsettinger for 2014, og de opprettholder fjorårets nominelle måltall, med total vekst på 6,0 % for UIN. FSV har den største prosentvise ambisjonen om vekst, med 13,41 % vekst fra til For å synliggjøre om utviklingen er bra eller ikke, viser vi nedenfor en fremstilling av UiN sin utvikling som helhet sett opp mot sektoren som helhet, universitetene og utvalgte sammenlignbare universitet. Institusjon FBA 9,99 % -11,52 % 3,75 % 22,80 % 48,92 % 16,69 % 3,50 % FSV 2,52 % -8,49 % 10,11 % 8,04 % 14,60 % 0,11 % -6,80 % HHB -8,17 % 7,47 % 7,48 % 7,09 % -2,27 % 6,46 % 5,98 % PHS -10,81 % 21,04 % 5,75 % -4,73 % 0,75 % -6,17 % 4,39 % UIN -6,10 % 8,20 % 7,30 % 1,69 % 4,88 % -0,33 % 1,65 % UIA -0,50 % -0,90 % 4,90 % 5,40 % 6,00 % 3,91 % 3,65 % UIS 1,50 % -0,60 % 6,60 % 6,50 % 1,80 % 0,68 % 2,87 % UIT -1,18 % -2,66 % 33,98 % 7,14 % 5,68 % 7,73 % 2,76 % Totalt alle universitet -0,30 % 7,50 % 6,10 % 2,90 % 8,50 % 1,02 % 1,69 % Totalt hele sektoren -0,70 % -0,90 % 3,90 % 3,60 % 5,40 % 2,96 % 2,35 % Tabell: Benchmark studiepoeng vekst i total studiepoengproduksjon Fremstillingen viser at utviklingen fra 2008 til 2009 var meget bra både totalt, og sammenlignet med utvalgte institusjoner. Utviklingen fra 2009 til 2010 ble noe svakere, mens 2011 er noe bedre igjen. I 2012 har UIN en svak reduksjon i studiepoengproduksjonen, mens universitetene har en gjennomsnittlig vekst på 1,02% og sektorene samlet sett 2,96%. For ser vi at UiN igjen har positiv vekst, men veksten er likevel noe lavere enn i sektoren for øvrig. Side 22

23 Tallene viser også at det er variasjoner mellom institusjonene, og det er dermed viktig å analysere tallene nærmere i forhold til forklaringer for hvorfor noen lykkes relativt sett bedre enn andre. For å vurdere hvor effektive vi er i produksjon av studiepoeng har vi definert et internt styringsparameter som viser antall studiepoeng pr UFF (undervisning og forskningsstilling). Vi har også presentert disse tallene pr fakultet og benchmarket disse mot enkelte universitet og universitetene generelt. Styringsparametre (beregnes per kalenderår) Resultat Mål UiN - Antall studiepoeng per UFF 12,2 12,4 12,3 12,7 10,42 13,0 FBA 3,5 4,6 5,8 7,3 4,91 9,0 FSV 13,0 13,8 14,1 15,6 11,83 14,5 HHB 15,0 16,8 16,6 16,5 12,38 15,0 PHS 12,7 11,8 11,4 10,9 10,16 12,0 Snitt universitetene 8,5 8,6 8,8 8,8 5,92 UiA 12,9 13,6 14,8 14,8 12,43 UiS 11,6 12,5 12,5 12,1 9,42 UiT 5,9 6,1 6,1 6,5 4,86 Tabell: Antall studiepoeng pr UFF resultat og egne målsettinger UIN har satt et overordnet mål på 15 studiepoeng pr UFF stilling i Tabellen over viser store forskjeller både internt mellom fakultetene og store forskjeller i sektoren blant universitetene. Årsaken til dette er sammensatt, både i forhold til hvor høy andel forskningsaktiviteten er og type utdanninger som tilbys. Forhold som attraktiviteten for de enkelte utdanningene som tilbys og organisering av undervisningen har også betydning. De to mest effektive fakultetene internt er HHB og FSV. Dette er imidlertid også forhold som krever nærmere analyser for å drøfte videre strategier i forhold til den samlede ressursbruken. Det pågår diskusjoner om hvor veksten fremover skal komme hvorvidt den relativt sett skal komme mer innenfor forskningsproduksjon enn studieproduksjonen. Dette er strategiske diskusjoner som må foredles videre, før det konkluderes nærmere. 3 Antall UFF årsverk for er hentet fra DBH. Her er beregningsgrunnlaget noe avvikende fra foregående år. Fakultet UFF-årsverk FBA 37,30 FSV 70,80 HHB 71,40 PHS 137,50 UiN 317,00 Side 23

24 2.2.2 Gjennomføring på normert tid/gjennomstrømning Gjennomføring og gjennomstrømning er sentrale styringsparametre for UiN. Denne viser hvorvidt studenten har tilstrekkelig progresjon i studiene sine. Styringsparametre (beregnes per kalenderår) Resultat Mål Mål KD - Gjennomføring på normert tid Studiepoengproduksjon 4 per HE 43,5 42,0 40,6 41,2 41, FBA 41,1 37,9 37,4 43,4 39,5 39,0 45,0 FSV 34,2 36,4 36,0 34,4 34,3 38,5 38,5 HHB 37,7 42,0 36,7 42,6 41,3 42,0 42,0 PHS 51,3 48,1 47,9 46,0 49,7 50,0 50,0 Snitt universitetene 41,7 41,9 43,6 43,2 42,9 UiA 44,9 44,0 43,7 44,2 43,9 UiS 43,4 45,4 44,9 43,9 43,4 UiT 42,8 43,0 44,0 44,8 42,3 Tabell: Gjennomføring på normert tid fra målsetting 2014 Tabell ovenfor viser utviklingen i gjennomføring på normert tid gjennom å måle studiepoengproduksjon pr heltidsekvivalent. Tallene luker ut relativt store variasjoner i studentstrukturen med tanke på andel deltidsstudenter. Dette gir et godt måltall for hvor produktive studentene er implisitt om studenten blir ferdige iht. normert tid. Gjennomgående har UiN en noe lavere gjennomføring på normert tid enn snittet for universitetene. Ved UiN er det FSV som viser særlig svake resultat på denne styringsparameteren. PHS har hatt en langvarig negativ utvikling, men ser nå ut til å ha snudd trenden. 2.3 Risikoområde forskningskomponentene mv Vitenskapelig publisering Nedenfor presenteres utviklingen for forskningskomponenten vitenskapelig publisering målt i antall publiseringspoeng fra Resultat Mål Mål Antall publiseringspoeng 96,20 131,60 143,50 157,60 188,70 130,1 210,00 210,00 FBA 18,30 208,00 17,80 36,00 36,75 25,40 38,00 40,0 FSV 33,30 33,80 33,60 45,70 72,42 36,30 70,00 70,0 HHB 22,90 45,30 63,10 48,60 32,88 24,00 50,00 50,0 PHS 21,70 31,70 28,90 27,40 39,47 44,30 45,00 50,0 Tabell: Publiseringspoeng fra målsetting Kilde: DBH - Studiepoeng per student (registrerte heltidsekvivalenter) Side 24

25 UiN har hatt en nedgang på i overkant av 30% i publiseringspoeng fra 2012 til. Endringen er ulik mellom fakultetene, der FSV og FBA har hatt den største nedgangen, mens PHS faktisk viser til vekst. Institusjonen som helhet opprettholder målsettingen fra for For å sammenligne seg med sektoren viser tabellen nedenfor antall publiseringspoeng pr undervisning og forskningsstilling. Styringsparametre (beregnes per kalenderår) Resultat Mål UiN - Antall publikasjonspoeng per 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,8 UFF FBA 0,5 0,4 0,9 0,5 0,7 0,9 FSV 0,5 0,5 0,6 0,9 0,5 0,9 HHB 0,7 1,0 0,7 0,6 0,3 1,0 PHS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 Snitt universitetene 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 UiA 0,5 0,8 0,9 0,8 1,0 UiS 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 UiT 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 Tabell: Antall publiseringspoeng per UFF UiN har gjennom rapport og planer satt et overordnet mål på 0,7 publiseringspoeng pr UFF stilling i Tabellen viser at UiN har halvparten så mange publiseringspoeng pr UFF stilling som snittet i sektoren. UiN ligger også betydelig lavere enn Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø. Utviklingen i antall publiseringspoeng har i de senere år vist en positiv vekst, mens tallene for viser til betydelig nedgang. Det er viktig som universitet å synliggjøre utvikling i forskningsaktiviteten. Det er gjennomført ulike tiltak her, blant annet er det gjennomført målrettede seminarer med opplæring med formål å oppnå publisering Tildeling fra Norges forskningsråd (NFR) Tabellen nedenfor viser resultatet for tildeling fra NFR målt i henhold til i finansieringsmodellen metode. Side 25

26 Styringsparametre Mål Mål UiN Tildeling fra NFR (1 000 kr) FBA FSV HHB PHS Fellesadm Tabell: Tildeling fra NFR Tildelte NFR midler er økt fra 2012 til. Økningen er totalt sett på 33,27 %. Det er HHB og FSV som har hatt en betydelig økning i inntekter fra NFR. FBA og PHS har en reduksjon. Endringene må sees i sammenheng med etablert nivå fra tidligere, samt tilfeldige variasjoner grunnet tidspunkt for utbetaling av tildeling og tidspunkt for videreformidling. Fokuset på eksternt finansiert virksomhet er stor for UiN, og ambisjonene er en god vekst fremover. Måltallene for 2014 viser dette med tydelighet der det samlet sett er en ambisjon om 25 mill kr i inntekter fra NFR i Ved alle fakultetene jobbes det målrettet med større prosjektsøknader ovenfor NFR Tildeling fra EU Tabellen nedenfor viser resultatet for tildeling fra EU målt i henhold til i finansieringsmodellen metode. Styringsparametre Mål Mål UiN Tildeling fra EU (1 000 kr) FBA FSV HHB PHS Tabell: EU tildeling Tildelte EU midler varierer mye fra år til år og viser en kraftig økning fra 2012 til. Ambisjonene om økte EU inntekter er utfordrende. Det er kun FBA som har inntekter fra EU i. Måltallene for 2014 viser med tydelighet at særlig FBA har ambisjoner om å øke forskningsaktiviteten som er finansiert av EU. Samlet sett vurderes det som mulig at UiN oppnår 2 mill kr i inntekter i løpet av Antall doktorgrader/ gjennomstrømning Tabellen nedenfor viser at UiN hadde 19 personer som ble ferdig med doktorgraden sin i. Dette er en samlet økning på 4 kandidater, og det er FSV og HHB som har hatt en positiv utvikling i antall ferdige doktorgrader i. 5 Samlet mål for institusjonen er justert noe ned i forhold til måltallene til fakultetene. 6 Samlet mål for institusjonen er justert noe ned i forhold til måltallene til fakultetene. Side 26

27 Mål Mål Fakultet Sum Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakultet for samfunnsvitenskap Handelshøgskolen i Bodø Profesjonshøgskolen Tabell: Avlagte doktorgrader Opptaket på nye doktorgradsprogrammer er økende og høsten var i overkant av 115 personer som var tatt opp på de 4 doktorgradsutdanningene. Målsettingen for UiN for 2014 er 25 disputaser. Antallet studenter på programmene forventes å være noe høyere i løpet av 2014 enn i. Dette knytter seg til tildeling av nye stipendidatstillinger gjennom ordinært budsjett i Samtidig er det stor aktivitet for å sikre ekstern finansiering av doktorgradskandidater. For å sammenligne seg med sektoren i forhold til tilbøyelighet til å bli ferdig har vi sett på måltallet andel uteksaminerte kandidater tatt opp på programmet seks år tidligere. Tabellen nedenfor viser at ved UiN ble 58 % ferdige i forhold til opptak seks års tidligere. Det er særlig FBA og HHB som har gode resultater her. Sammenlignet med sektoren viser tallene at UiN ligger noe under sektoren i sin helhet, men likevel på høyde med UiA, UiS og UiT. Ansvar Resultat Mål Mål UiN KD - Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) SF-d 80,0 % 50,0 % 46,7 % 71,1 58,3 % 80,0% 80,0 % FBA Dekan 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 0,0 % 33,0 % FSV Dekan 0,0 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 20 % 40,0 % 40,0 % HHB Dekan 80,0 % 50,0 % 50,0 % 88,9 % 75 % 85,0 % 85,0 % PHS Dekan 0,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % Ingen tatt opp 100,0 % Snitt universitetene 66,9 % 66,0 % 64,2 % UiA 55,6 % 35,3 % 58,3 % UiS 64,1 % 52,4 % 45,3 % UiT 58,9 % 68,5 % 51,8 % Tabell: Gjennomstrømning stipendiater/doktorgrad målsetting 2014 Side 27

28 2.4 Risikoområde personal og kompetansesituasjonen For risikoområde personal- og kompetansesituasjon er det viktig å måle den kompetansemessige situasjonen for UFF stillinger. Tabellen nedenfor viser andel førstestillingskompetanse for UiN og fakultetene sammenlignet med et utvalg av universitet og generelt for universitetene. Resultat Mål Mål Andel førstestilling av UFF 57,1 % 59,2 % 60,6 % 60,2 % 64,3 % 63,0% 67,0 % FBA 90,1 % 93,3 % 93,6 % 96,1 % 91,9 % 96,1 % 96,1 % FSV 79,5 % 80,6 % 77,6 % 75,7 % 80,4 % 80,0 % 82,0 % HHB 68,7 % 78,6 % 76,3 % 74,7 % 74,1 % 75,0 % 75,0 % PHS 32,7 % 32,7 % 38,1 % 39,7 % 46,7 % 43,0 % 48,0 % Snitt universitetene 83,3 % 84,4 % 83,6 % 83,9 % 84,8 % UiA 61,6 % 65,1 % 66,7 % 67,2 % 68,5 % UiS 65,7 % 67,2 % 66,9 % 68,4 % 71,2 % UiT 76,3 % 77,3 % 76,6 % 76,6 % 76,7 % Tabell: Førstestilling 2009 målsetting 2014 For UiN fremkommer en moderat økning i andel førstestilling fra 2012 til. UiN har 64,3 % av UFF tilsatte med førstestillingskompetanse. Dette er betydelig lavere enn snittet i sektoren, men her trekker status for PHS ned i forhold til totaliteten. Ambisjonen for 2014 er en svak vekst for de fleste fakultetene. Det har vært et stort fokus på bruken av midlertidige ansatte i sektoren. For UiN viser tabellen nedenfor at UiN samlet sett har 16,4 % i midlertidige stillinger. Dette er en reduksjon fra 2012, og det er HHB og FSV som har hatt en reduksjon i antall midlertidige stillinger. Fakultet/ avdeling Mål 2014 FBA 10,6 % 10,6 % 15,7 % 10,1 % 13,8 % 15,0 % FSV 13,8 % 17,1 % 20,7 % 19,3 % 16,9 % 20,0 % HHB 32,5 % 17,9 % 27,5 % 29,8 % 27,2 % 25,0 % PHS 18,0 % 19,6 % 16,0 % 11,4 % 12,3 % 11,0 % Sum UiN 19,1 % 17,7 % 19,1 % 16,7 % 16,4 % 11,0 % Tabell: Andel midlertidig stillinger 7 7 Andel midlertidige stillinger er beregnet ut i fra NOKUTs data om tilsatte. Grunnlagstallene er basert på faglige årsverk, og tar derfor ikke hensyn til midlertidige ansatte hos fellesavdelingene eller administrativt ansatte hos fakultetene. Stipendiatstillingene er ikke med i tallmaterialet. NOKUT begrunner dette med at man vil unngå at institusjoner som satser på faglig oppbygging ved hjelp av stipendiatstillinger skal fremstå med en uforholdsmessig lav andel faste ansatte. Side 28

29 Tallene nedenfor viser utviklingen i antall årsverk totalt sett og på hvert enkelt fakultet 8. Utvikling i antall årsverk % endring til 13 FBA 65,8 72,04 76,4 72,6 75,5 74,7 74,4-0,40 % FSV 71,5 76, ,2 85,9 3,26 % HHB 74,85 80,26 77,32 82,9 83,3 79,4 91,2 14,86 % PHS 136,81 156,38 153,33 159,7 163, ,2 2,00 % Fellesadm 100,16 109,94 114,49 123,3 127,5 136,3 142,9 4,84 % Totalt 449,12 495,07 503,54 521,5 541,6 533,6 557,6 4,50 % Tabell: Utvikling i årsverk fordelt på avdelinger fra Totalt sett fremkommer en økning med 4,50 % fra 2012 til. Alle fakultetene har vekst, unntatt FBA som forholder seg lik som fjoråret. Fellesadministrasjonen har økt med ca. 5 %. Antall årsverk varierer i løpet av året og i starten av året foregår mange ansettelsesprosesser. Ut fra det økonomiske resultatet for de enkelte fakultetene, er det tydelig at det har vært forsinkelser i tilsettingene i faglige stillinger. 8 Tallene for PHS inkluderer også årsverk/ ansatte ved Nasjonalt senter for Kunst og Kultur i opplæringen. Side 29

30 3. Årsrapport Handelshøgskolen i Bodø (HHB) 3.1 Regnskapet for Ordinær virksomhet Regnskap Handelshøgskolen i Bodø Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Budsjett Regnskap. Regnskap 2012 Regnskap 2011 Avvik budsjettregnskap Endring regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning 1) Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Avsatt note 15 UiN Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder (note15) ) Endring avsetning består av bruk av midler fra tidligere år og/eller ny avsetning til senere år. Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av for ordinær virksomhet Det var en betydelig økning i bevilgningsinntekt fra 2012 til noe som i hovedsak har sammenheng med at 8 av totalt 10 millioner kroner i ny grunnbevilgning til Nordområdesenterets ble lagt til HHBs basisramme. I tillegg fikk HHB økt uttelling på noen av komponentene i finansieringsmodellen, bl.a. studiepoengproduksjonen. HHB hadde et underforbruk i noe som skyldes at ikke alle vakante og nye budsjetterte stillinger ble besatt. Flere nytilsettinger er på gang og fjorårets ubrukte midler, totalt 5 903, er budsjettert oppløst i Avviket mellom regnskap og budsjett på lønnskostnader avspeiler også de ubesatte budsjetterte stillingene. Det er også en økning på driftskostnader mot 2012, men mindre enn budsjettert. Indirekte kostnader som dekkes fra BOA virksomheten ble betydelig større enn antatt. Denne inntekten er avhengig av kostnadspådrag i BOA virksomheten og dermed forsiktig estimert og budsjettert da den er noe usikker. Egeninnsats i bidragsprosjekt ble også vesentlig større i enn budsjettert. Side 30

31 3.1.2 Bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet Regnskap Handelshøgskolen i Bodø Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Budsjett Regnskap. Regnskap 2012 Regnskap 2011 Avvik budsjettregnskap Endring regnskap Prosjektinntekter Egenfinansiering og andre interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital (fri) Stipendmidler Tabell: Økonomisk resultat og status ved utgangen av for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet 0 HHBs bidrags og oppdragsfinansierte virksomhet er forholdsvis uforandret i sammenlignet med Det er budsjettert en oppgang i BOA aktiviteten fra til 2014 siden flere nye store prosjekter vil komme i gang med aktiviteten og tilsvarende kostnadspådrag. Totalt er det noe mindre kostnadspådrag i enn budsjettert, men ikke noe av vesentlig betydning. Mindre avvik mellom budsjett og regnskap vil forekomme da fremdrift i prosjektene kan variere noe fra år til år men dette vil jevne seg ut over prosjektperioden. Styringsparametre Styringsparametre (beregnes per kalenderår) KD Andel Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (%) Mål Mål ,9 % 6,7 % 5,7 % 7,88 % 6,0 % 6,0 % FBA 19,1 % 13,8 % 11,3 % 13,86 % 18,0 % 15,0 % FSV 11,8 % 4,7 % 5,8 % 10,04 % 10,0 % 10,0 % HHB 17,7 % 11,6 % 10,4 % 17,41 % 15,0 % 20,0 % PHS 10,4 % 6,5 % 5,4 % 7,96 % 12,0 % UiN Andel inntekter fra BOA (% av totale inntekter) [2] 10,0 % 14,2 % 11,7 % 10,55 % 13,0 % 13,0 % Side 31

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 24.04.2013 Arkivreferanse: /929/133 Sak: Årsrapport pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul Birger Torgnes Bodil Børset

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul Birger Torgnes Bodil Børset MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 ca 14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland (16.12.2015) Styret for Universitetet i Nordland Dato: 16.12.2015 kl 15.00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes

Detaljer

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 - ca kl 14.15 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Leder medlem

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland Dato: 28.10.2015 ca kl 1500 etter fellesmøtet Sted: Møterom 3003 Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Berit Støre Brinchmann Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Leder EKS Paul Birger Torgnes

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 28.10.2015 kl. 10: 30 15:30 Sted: Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein,

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Virksomhetsrapport til universitetsstyret

Virksomhetsrapport til universitetsstyret Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Notat Virksomhetsrapport til universitetsstyret 1. tertial 2015 Behandles i universitetsstyret 23. juni 2015 Virksomhetsrapport 1. tertial 2015 Side 1 1.0 Innledning

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Resultater. Oppdatert AMF

Resultater. Oppdatert AMF Resultater Oppdatert 18.3.14 AMF 3 2,5 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr studieplass 2 1,5 1 HiOA UiS UiA UiN St.høgskoler,5 21 211 212 213 13 HiOA: Produksjon av studiepoengenheter (SPE) 128 126

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: Tidspunkt: 15:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: Tidspunkt: 15:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 - Innkalling går til: Navn Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Brinchmann MEDL FAG Edel Anne Norderhus NESTL EKS Lars Berg-Hansen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Brinchmann MEDL FAG Edel Anne Norderhus NESTL EKS Lars Berg-Hansen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 1/2013 Møtested: 3003, Møterom 3003, Hovedbygget Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 Til stede: Frank Larsen

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020 Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 216 underlag for fordeling 217 og langtidsbudsjettet frem mot 22 HFs resultatutvikling de siste årene har vært preget av en oppbygging av ubrukte midler. Ved utgangen

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 66/13 Sak nr.: 2010/10116 Møte: 26.09.2013 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler Bakgrunn Universitetsstyret vedtok

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE. Delmål 1.1. fagområder i henhold til prioriterte områder. Delmål 1.2

Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE. Delmål 1.1. fagområder i henhold til prioriterte områder. Delmål 1.2 Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE Delmål 1.1 Antall primærsøkere per studieplass Antall uteksaminertekandidater fordelt på utvalgte fagområder i henhold til prioriterte områder Studier

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer