MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Leder EKS Paul Birger Torgnes Medlem EKS Inge Myrvoll Medlem EKS Bodil Børset Medlem EKS Berit Støre Brinchmann Medlem ANS Ann Gøril Hugaas Medlem ANS Jan Oddvar Sørnes Medlem ANS Marianne Steinmo Medlem ANS Sissel Bjørnli Medlem ANS Øystein Andreas Strømsnes Medlem STU Hege Elise Strømsnes Medlem STU Vigdis Moe Skarstein styreleder Side 1

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 71/13 Godkjenning av protokoll fra møte 6/ /13 Budsjett /13 Nedleggelse av Spansk årstudium 74/13 Etablering nye studier (vedtak nr 2) 75/13 Studentrekruttering /13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Inge Hermanrud 77/13 Oppnevning av nytt eksternt styremedlem for fakultetsstyret ved FBA 78/13 Langtidsdagsorden møte 7/ /13 Referatsaker møte 7/ /13 Orienteringssaker møte 7/ /13 Eventuelt møte 7/2013 Side 2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 71/ Arkivreferanse: 2013/345/011.2 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 6/2013 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 6/2013. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør Side 3

4 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan- Oddvar Sørnes Marianne Steinmo medlem medlem ansatt ansatt Sissel Bjørnli Øystein A. Strømsnes Hege Elise Strømsnes medlem medlem medlem ansatt student student Forfall: Bodil Børset Silje Brandvoll Andre: Pål A. Pedersen Grete Lysfjord Anita Eriksen Jan Atle Toska Eva Skaiaa medlem varamedlem rektor prorektor økonomidirektør studie- og forskningsdirektør rådgiver/referent ekstern ekstern Side 4

5 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel 57/13 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ /13 Regnskap pr. 2. tertial /13 Budsjett satsningsforslag 60/13 Endring av videreutdanningene i anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie, barnesykepleie og Master i klinisk sykepleie 61/13 Etablering nye studier /13 Endelig studieportefølje for for Universitetet i Nordland 63/13 Forlengelse av styreperiode Studentsamskipnaden i Nordland 64/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Alexander Jüterbock 65/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Gunn Elin Fedreheim 66/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.h.) - Nadezda Nazarova 67/13 Langtidsdagsorden møte 6/ /13 Referatsaker møte 6/ /13 Orienteringssaker møte 6/ /13 Eventuelt møte 6/ /13 Godkjenning av protokoll fra møte 5/2013 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 5/2013. Side 5

6 58/13 Regnskap pr. 2. tertial 2013 Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 2. tertial 2013 til orientering. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise / avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. 59/13 Budsjett satsningsforslag Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for Behandling: Etter drøftingen i styret ble det enighet om følgende tillegg til innstillingen:.., med en bearbeidelse av teksten i forhold til debatten i styret. Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for 2015, med en bearbeidelse av teksten i forhold til debatten i styret. 60/13 Endring av videreutdanningene i anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonsykepleie, kreftsykepleie, barnesykepleie og Master i klinisk sykepleie Behandling: Saken ble trukket. 61/13 Etablering nye studier Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studium fra studieåret : Master i samfunnsvitenskap (120 eller 90 studiepoeng) Side 6

7 Årsstudium i offentlig rett (60 studiepoeng) 2. Før endelig etablering forutsettes rektors godkjenning av studieplanene for studiene i henhold til NOKUT s kravspesifikasjon. 3. Det forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes budsjettrammer. 62/13 Endelig studieportefølje for for Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: 1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret , herunder nedleggelse av studier i samsvar med saksframlegget. Fakultetene må sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2014 eventuelt viser seg å ikke rekruttere nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 2. Styrets godkjenning av studieporteføljen gjelder under forutsetning av at etablering av nye studier over 30 studiepoeng godkjennes. 3. Styrets godkjenning av studieporteføljen gjelder under forutsetning av at ny modell for Master i klinisk sykepleie godkjennes, der videreutdanningene i anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie, barnesykepleie inngår som faglige fordypinger. 4. Styret godkjenner navneendring på følgende studier: Bachelor i språk (180 stp, PHS) endrer navn til Bachelor i engelsk Kunst og håndverk, årsstudium (60 stp, PHS) endrer navn til Visuelle kunstfag, årsstudium Bedriftsøkonomi årsstudium, deltid (60 stp, HHB) endrer navn til Økonomi, markedsføring og ledelse 5. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene for studieåret foreligger. 6. Styret gir honnør til fakultet som har avklart hvilke studietilbud som kan gå i fast syklus på studiestedene Campus Vesterålen og Campus Helgeland, og hvilke studietilbud som kan alternere mellom studiestedene. Øvrige fakultet må gjøre tilsvarende avklaringer. Det er viktig å sikre at studiestedene har en bærekraftig studieportefølje i tråd med samfunnets behov i regionene. Behandling: Rektor endret sin innstilling ved å legge frem følgende tillegg til pkt. 3: Dette under forutsetning av at det etableres en master som erstatter ABIOK utdanningene. Side 7

8 Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret , herunder nedleggelse av studier i samsvar med saksframlegget. Fakultetene må sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2014 eventuelt viser seg å ikke rekruttere nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 2. Styrets godkjenning av studieporteføljen gjelder under forutsetning av at etablering av nye studier over 30 studiepoeng godkjennes. 3. Styrets godkjenning av studieporteføljen gjelder under forutsetning av at ny modell for Master i klinisk sykepleie godkjennes, der videreutdanningene i anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie, barnesykepleie inngår som faglige fordypinger. Dette under forutsetning av at det etableres en master som erstatter ABIOK utdanningene. 4. Styret godkjenner navneendring på følgende studier: Bachelor i språk (180 stp, PHS) endrer navn til Bachelor i engelsk Kunst og håndverk, årsstudium (60 stp, PHS) endrer navn til Visuelle kunstfag, årsstudium Bedriftsøkonomi årsstudium, deltid (60 stp, HHB) endrer navn til Økonomi, markedsføring og ledelse 5. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene for studieåret foreligger. 6. Styret gir honnør til fakultet som har avklart hvilke studietilbud som kan gå i fast syklus på studiestedene Campus Vesterålen og Campus Helgeland, og hvilke studietilbud som kan alternere mellom studiestedene. Øvrige fakultet må gjøre tilsvarende avklaringer. Det er viktig å sikre at studiestedene har en bærekraftig studieportefølje i tråd med samfunnets behov i regionene. 63/13 Forlengelse av styreperiode Studentsamskipnaden i Nordland Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å forlenge funksjonstiden for Anita Eriksen og Jan Atle Toska, som medlemmer og Steinar Stene-Sørensen og Stig Fossum, som varamedlemmer i Studentsamskipnaden i Nordlands styre, frem til 1. mai /13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Alexander Jüterbock Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Alexander Jüterbock til Philosophiae Doctor (ph.d.). Side 8

9 65/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Gunn Elin Fedreheim Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Gunn Elin Fedreheim til Philosophiae Doctor (ph.d.). 66/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.h.) - Nadezda Nazarova Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Nadezda Nazarova til Philosophiae Doctor (ph.d.). 67/13 Langtidsdagsorden møte 6/2013 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 12. desember Budsjett 2014 Studentrekruttering februar (telefonmøte) Foreløpig årsregnskap mars Rapport og planer mai Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling 18. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap /13 Referatsaker møte 6/2013 Følgende referater ble tatt til etterretning: Forskningsutvalget 1) Møte Studiekvalitetsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte Side 9

10 Arbeidsmiljøutvalget 1) Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte /13 Orienteringssaker møte 6/2013 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Kontaktkonferansen 2014, datert ) Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 nye standarder for årsrapport og årsregnskap i statlige virksomheter, datert ) Kunnskapsdepartementets styreseminar 2013 foreløpig program og frist for påmelding, datert ) Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2013 kap 281 post 70 styrking av matematikkfaget i lærerutdanningene, prosjekt 81192, datert Kopi av brev til UHR 5) Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning innspill fra UiN, dater Andre orienteringer 1) High North Innovation Centre HNIC. Prosjektskisse/strategisk arbeidsnotat pr 1. oktober 2013 Muntlige orienteringer 1) Statsbudsjettet 2) Representasjon i UHRs representantskap 3) Studentsamskipnaden i Nordland 4) Randsoneetableringer 70/13 Eventuelt møte 6/2013 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor Side 10

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 72/ Arkivreferanse: 2012/1840/111 Sak: Budsjett 2014 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2014 Forslag ramme 2014 HHB FSV FBA PHS Strategiske midler styret Sum fakultetene Sentral ledelse Studie Personal Økonomi Husleie og strøm IT Forskning Bibliotek Totalt fellesavdelinger Særskilte tiltak Lønnsoppgjør Investering/Utstyr Totalt UiN Beregnet ramme Andel ramme til Nesna og Narvik Innteker/ refusjoner mv Bruk tidligere års avsetninger Saldert budsjett Side 11

12 2. Budsjettet er utarbeidet på grunnlag av beregnede rammer for statsbudsjettet Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer av rammene ut fra endringer i endelig tildeling for Rektor gis også fullmakt til å foreta nødvendige endringer av øvrige vedtakspunkt i budsjettsaken; som følge av endelig tildeling Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2014: År FBA FSV HHB PHS Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2015 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2014, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. For fellesavdelingene forutsettes iverksatt en rutine med godkjenning av rektor eller den rektor bemyndiger ved disponering av budsjettrammer til andre formål enn forutsatt i detaljbudsjett. Dette for å unngå at kostnadsnivået til fellesavdelingen styres inn mot for høy aktivitet i Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2014/2015. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2014 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 6. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 7. Stipendiat/ post.doc. stillingene fordeler seg slik: - 9 stipendiatstillinger til FSV + 1 ny fra stipendiatstillinger til FBA - 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB - 9 stipendiatstillinger til PHS + 1 ny fra Ved ledige midler på stipendiatkapittelet gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. 8. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en ansatt. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 9. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2013 for det enkelte fakultet. 2 Side 12

13 10. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter strategien for Universitetet i Nordland. 11. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, jf. gjennomførte dialogmøter med fakultetene. Det vises også til vedtatt strategiplan for Universitetet i Nordland, samt de tre profilerte temaområdene: - Velferd - Innovasjon og entreprenørskap - Blå vekst Virksomheten skal også tilpasses rapport og planer for 2013/2014, inklusive vedtak rundt risikoområder. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør 3 Side 13

14 SAKSUTREDNING Sak: Budsjett 2014 Saksbehandler: Anita Eriksen / Unni Stensvik / Axel Pettersen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken fremlegges forslag til fordeling av rammer for 2014, for den ordinære virksomheten ved Universitetet i Nordland. Universitetet i Nordland (UiN) har for 2014 mottatt en foreløpig ramme fra Kunnskapsdepartementet (KD) på kr Dette er iht. foreløpig tildelingsbrev som er fremlagt av avgått regjering oktober Ny regjering har utarbeidet en tilleggsproposisjon, som ved utgangen av november er under Stortingsbehandling. Tallgrunnlaget for tilleggsproposisjon er ikke brutt ned på institusjonsnivå, og detaljene rundt resultatet av Stortingsforhandlingene er heller ikke kjent. Vi kan dermed ikke presentere endelig vedtatt budsjettramme for Det forventes imidlertid ikke større endringer på makronivå, men det er et forslag om styrking av forskningskomponenten i budsjettet (RBO) og fjerning av foreslått kategoriendring for barnevernsutdanningen. I tildelingene til fakultetene er signalene fra tilleggsproposisjonen lagt inn. Virkningen på makronivå er så lav som ca kr , så vi lar forslag til tildelingsbrev være grunnlag for beskrivelse nedenfor. Foreløpig ramme tilsier en økning på 4,7% eller 24,774 mill kr sammenlignet med Tilsvarende økning i 2013 var på 9,2%, noe som i hovedsak skyldes permanent finansiering av Nordområdesenteret og Campus Helgeland, samt en bedre uttelling på studiepoengproduksjon. Den foreløpige tildelte rammen er som forventet iht. finansieringsmodellen, men gir ikke grunnlag for nødvendig vekst og ekspansjon i forhold til infrastruktur og videre faglig bygging. Endring av rammen skjer ved at UiN har hatt negativ uttelling på studiepoengproduksjon på kr og positiv effekt på forskningsproduksjon på nærmere 1,116 mill. kr. 1 For øvrig er rammen justert for 4,53 mill kr som er videreføring av tildelte nye studieplasser i Det er også lagt inn effekt av kategoriendring for grunnskolelærerutdanning med kr To nye stipendiatstillinger innen profesjonsfag er foreslått lagt inn med 1/3 årsvirkning. Det er lagt inn forslag om kategoriendring barnevernsutdanning med effekt på kr for Den øvrige økningen er relatert til forventet lønns- og prisvekst på 3,5%. Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen under tilfredsstillende kontroll, og driften av fellesavdelingene i 2013 har et antatt underforbruk på vel kr på driften. I tillegg er omfanget av ikke direkte bundne avsetninger på institusjonsnivå vurdert til å være nærmere 16,3 mill. kr ved utgangen av Budsjettet er lagt opp med forutsetning om bruk av avsetninger på 14,146 mill. kr. 1 Det er ikke tatt hensyn til forslag om økning av resultatbasert omfordeling (RBO), som vil gi ytterligere positiv effekt. 2 Denne endring er i tilleggsproposisjon foreslåtte trukket tilbake. 4 Side 14

15 For fakultetene drifter Handelshøgskolen i Bodø (HHB), Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) og Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) med et dels betydelig underforbruk/ lavere bruk av avsetninger enn forutsatt. Disse fakultetene har også opparbeidet seg virksomhetskapital. Profesjonshøgskolen (PHS) drifter mot et resultat i balanse for De vil da ikke ha noen avsetninger eller virksomhetskapital ved utgangen av året. For UiN er det samlet sett reserver gjennom avsetninger og virksomhetskapital. De samlede avsetningene pr 2. tertial 2013 var på 60,7 mill kr (mot 43,6 mill kr pr. 2. tertial 2012), mens fri virksomhetskapital pr 2. tertial 2013 på 15,5 mill kr (mot 12,4 mill kr pr. 2. tertial 2013). Prognoser for studieproduksjon viser positiv forventning med økning på 244,8 heltidsekvivalenter fra 2013 til Effekten på institusjonsnivå vil kunne bli på 10 mill kr. Utviklingen vil variere mellom fakultetene. Det er HHB og PHS som forventes å få den største økningen, mens FBA og FSV vil ha en mindre vekst. Budsjettene for fakultetene bygger på fordeling ut fra vedtatt budsjettmodell, og rammestyring i forhold til vedtatte strategier og øvrig planverk. For fellesavdelingene er det gjennomført realbudsjettering ut fra videreføring av etablert drift, og med vurderinger av prioritert ny aktivitet som finansieres. For ny aktivitet er det tatt inn effekt av beslutninger rundt organisering som allerede er innarbeidet. Detaljerte budsjett for fellesavdelingene forutsettes endelig godkjent av rektor før iverksettelse. Fakultetene vil selv måtte gjøre endelige beslutninger om detaljbudsjetter, da innenfor gitte føringer. Ved gjennomgang av budsjettsituasjonen og de overordede utfordringene for UiN er det noen gjennomgående trekk som krever særskilt oppfølging ved gjennomføring av budsjett for Med ulik tyngde mht betydning for det enkelte fakultet kan disse oppsummeres med følgende: - UiN er helt avhengig av å videreutvikle aktiviteten med eksternt finansierte prosjekter. Samlet sett forventer UiN i 2013 å ha vel 80 mill kr i aktivitet som er finansiert av andre kilder enn ordinær bevilgning. En svekkelse her vil få store konsekvenser for den samlede drift. - UiN har kompetanse- og rekrutteringsmessige utfordringer, dels synliggjort med høy gjennomsnittsalder og noe sårbarhet i kompetansen knyttet til PhD utdanningene. Arbeidet med kompetanse- og rekrutteringsstrategier må prioriteres av alle fakultet. Her har PHS en særskilt utfordring, selv om det er en viss bedring. - Forskningsaktiviteten ligger fortsatt under ønsket nivå, sammenlignet med øvrige universitet, og innsats på forskningssiden må sikre uttelling i forhold til nasjonale indikatorer og strategier for UiN. - UiN må videreutvikle seg som attraktiv studieinstitusjon, herunder øke andel kvalifiserte søkere og hindre frafall, og øke gjennomstrømningen. 5 Side 15

16 Ut over disse generelle forholdene vises det til særskilte strategiske føringer som er gitt til de enkelte fakultet i styringsdialog som ble gjennomført høsten På institusjonsnivå er utviklingen av infrastrukturen og finansieringen av denne helt avgjørende for å sikre utviklingen videre. Det fremlagte forslaget til budsjettrammer for 2014 legger inn en offensiv bruk av avsetninger, og det er ikke lagt frem et budsjett som bygger opp reserver for å møte fremtidige husleieforpliktelser. Gitt at hele budsjettrammen for 2014 vil bli anvendt, så vil UiN ha en ikke bundet avsetning for felles på kun 3 4 mill. kr ved utgangen av For å søke å unngå en så stor nedbygging av avsetningene så forutsettes det lagt inn en strammere styring av budsjettdisponeringen for fellesavdelingene enn tidligere år. Ved frigjøring av øremerkede midler til konkrete formål, gjennom året, så vil ikke midlene kunne bli omdisponert uten særskilt godkjenning av rektor eller den rektor bemyndiger. UiN Universitetet i Nordland HHB Handelshøgskolen i Bodø FSV Fakultet for samfunnsvitenskap FBA Fakultet for biovitenskap og akvakultur PHS Profesjonshøgskolen KD Kunnskapsdepartementet 6 Side 16

17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OM BUDSJETTET OG RAMMER Situasjonen ved utgangen av Inntektsramme Utfordringer mot STATSBUDSJETTETS FØRINGER FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PRINSIPPER Budsjettprosess Budsjettmodellen Forslag til rammer for Stipendiater/ post. doc stillinger Videreføring av nye studieplasser Studieportefølje og studiepoengproduksjon FORESLÅTTE TILDELINGER FOR STRATEGISKE SATSNINGER OG SÆRSKILTE TILTAK Forskningsutvalg kr Studentvelferd kr Etikknettverk kr Kvinnenettverk- kjønn i sentrum kr Avsetning organisasjon kr Strategiske midler styret kr FAKULTETSVISE BUDSJETT OG VURDERINGER Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Profesjonshøgskolen (PHS) FELLESADMINISTRASJONEN Sentral ledelse, markeds og informasjonsavdelingen Studieavdelingen Forskning Personal- og organisasjonsavdelingen IT avdelingen Bibliotek Økonomi/Drift/Renhold/Trykkeri/Husleie/ Strøm INVESTERINGER Utstyrsmidler FSV - journalist kr Investerings- og utstyrsmidler FBA kr Investerings- og utstyrsmidler PHS - kr IT investeringer kr Nybygg, ombygging, inventar, undervisningsutstyr mv kr Vedlegg A: 51 Rammene for fakultetene med budsjettmodellen fra Vedlegg B: 59 Forskningsproduksjon finansieringsmodellen Side 17

18 Saksutredning Sak: Budsjett INNLEDNING OM BUDSJETTET OG RAMMER 1.1. Situasjonen ved utgangen av 2013 Videre ambisjoner og satsninger for å videreutvikle strategiene og innholdet i det 8. universitetet i Norge har preget budsjettarbeidet også for Både fakulteter og fellesadministrative avdelinger har ambisjoner om videre vekst og utvikling, og forbedringer av dagens drift. I arbeidet med budsjettet har det vært ønskelig å finne rom for ambisjonene som er uttrykt fra fakultetene og fellesavdelinger, fortrinnsvis ved bruk av tildelte rammer gjennom Statsbudsjettet. I det detaljerte budsjettarbeidet ser vi imidlertid ikke det som mulig å legge frem et budsjett uten bruk av avsetninger og forventet resultat fra Forslag til budsjett inkluderer bruk av 14,146 mill kr. Det er utarbeidet prognoser for 2013 for alle fakultet og fellesavdelingene. Prognosene er særlig viktige for fellesavdelingene, da eventuelt over- eller underforbruk ikke videreføres til den enkelte enhet for kommende år. Prognosene for felles viser at det kun forventes ca 0,7 mill kr i tilgjengelige midler som kan benyttes kommende år. På fakultetsnivå forventer alle fakultet å ha en drift med dels store overskudd og udisponerte midler ved utgangen av PHS er imidlertid i en særstilling ved at de kun forventer et resultat i balanse. Endelig årsregnskap for 2013 skal rapporteres til departementet 15. februar Det er for tidlig å si hva endelig regnskap for 2013 vil vise, men det ligger an til at avsetningene vil øke i forhold til utgangen av Endelige avsetninger avhenger ikke bare av ordinær virksomhet, men også av endring på avsetninger knyttet til Norges forskningsråd (NFR). Avslutning og oppgjør av eksterne prosjekter vil avgjøre endelig årsresultat for På grunn av tidligere beslutninger knyttet til anvendelse av avsetninger på note 15 og virksomhetskapital har likevel UiN ikke mye midler til å bufre kommende år. Den samlede ikke bundne virksomhetskapitalen for UiN var pr 2. tertial 2013 på 15,5 mill kr (mot 12,4 mill kr 2. tertial 2012). Avsetningene pr 2. tertial 2013 var på 60,7 mill kr, mot 43,6 mill kr ved utgangen av Denne økningen skyldes i hovedsak utsatt virksomhet til senere perioder i Samlet sett legges det frem et budsjett for 2013 som er 14,146 mill kr over tilgjengelig ramme. Denne forutsettes finansiert av ikke direkte bundne avsetninger. Dersom det ved avslutning av regnskapet for 2013 fremkommer et annet nivå på avsetninger så forutsettes det at styret senest ved behandling av regnskap 2. tertial 2014 får fremlagt hvordan dette skal håndteres. 8 Side 18

19 1.2. Inntektsramme 2014 Universitetet i Nordland utarbeider utkast til budsjett for 2014 før endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet (KD) foreligger ved årsskiftet 2013/2014. For budsjettåret 2014 er situasjonen særskilt ved at det er et regjeringsskifte og det vil komme endringer på endelig tildeling. Beregningene nedenfor tar kun hensyn til foreløpig kjente tall fra forslag til Statsbudsjett. Det forslås at rektor får fullmakt til å innarbeide de endringer som kommer iht. ramme gjennom vedtak av endelig budsjett. I utkast til Statsbudsjett fremlagt av avgått regjering er UiN tildelt kr Budsjettet er generelt justert med 3,5% for lønns- og prisvekst. Totalt er det en økning på 4,7% for UiN i forhold til budsjettforslag (blå bok) for Elementene i tildelingene med %-vis utvikling er vist i tabell på neste side. Til basisrammen er det gjort endringer knyttet til studieplasser med netto virkning på kr 3,6 mill kr. Dette gjelder 45 frie studieplasser i kategori D (tilsvarende mastergradsnivå) som ble tildelt i 2011, og 5 studieplasser lærerutdanning. Det er også foreslått endringer ved endret kategori for lærerutdanningen fra 2011 med kr og endret kategori for barnevernsutdanning fra 2014 på kr. I tilleggs proposisjon er imidlertid endring barnevern ikke foreslått innført. For det enkelte fakultet og UiN samlet er det viktig å sikre oppfyllelse av de produksjonskrav som stilles, siden tildelingene skal rapporteres særskilt til departementet. UiN har beregnet et måltall på totalt studieplasser (heltids) som har vært finansiert gjennom strategisk tildeling fra KD. Totalt hadde UiN en produksjon i 2012 på 3248,1 heltidsekvivalenter, og forventet produksjon for 2013 er 3492,8. Dette tilsier at vi i 2013 har en forventet produksjon som ligger ca 25% over måltallet. I forhold til sektormålene fra KD, og ønsket prioritering av økt kapasitet i høyere utdanning, ligger dermed UiN meget høyt mht kapasitet og produksjon. Basisrammen er ellers pris- og lønnskompensert med 12,660 mill kr. For studiekomponenten fremkommer en reduksjon på kr. Studiekomponenten er pris- og lønnskompensert med 4,672 mill kr. Detaljert utvikling av produksjon fremgår av pkt 3.6. For den resultatbaserte (RBO) delen av forskningskomponenten har UiN fått en økning på kr etter omfordeling i sektoren. Dette skyldes at UiN har marginalt høyere uttelling på forskningskomponentene sammenlignet med gjennomsnittet i sektoren. Det er gitt to nye stipendiatstillinger til UiN. Forskningskomponenten er pris og lønnskompensert med kr. Utvikling av forskningsproduksjonen fremgår av vedlegg B. Tabellen nedenfor viser endringene for 2014 innenfor de 3 hovedkomponentene. 4 3 Fra 2009 har ikke KD oppgitt måltallet for studieplasser, men her er det lagt inn økning knyttet til videreføring av studieplasser innenfor logopedi, frie studieplasser og grunnskolelærerutdanning. Måltallet er ikke endelig avstemt med KD sine interne måltall. 4 Inndelingen i kapittel i Statsbudsjettet er endret slik at det gis en samlet ramme til UH-institusjoner. Vi velger internt å opprettholde fordelingen på basis, undervisning og forskning. Dette for å synliggjøre effektene av resultatkomponentene. 9 Side 19

20 UIN 2014 Endring fra Endring i % 2013 Endring kr fra Endring i % (alle tall i 1000 NOK) 13 til til 14% 12 til til basis Pris og lønn Studieplasser Utstyr FBA Konsekvensjustering Andre endringer Totalt basis ,0 % ,2 % undervisning Pris og lønn Endring studiepoeng (713) Totalt undervisning ,0 % ,4 % forskning Pris og lønn RBO Stipendiater Totalt - forskning ,5 % ,5 % - - Totalt ,7 % ,2 % Totalt sett stiller budsjettrammene krav til prioriteringer i forhold til ressursbruken, samt fortsatt intensivert innsats for å skaffe inntekter ut over våre ordinære bevilgningsfinansierte inntekter. Det merkes også etterspørsel etter både økt kapasitet og økt kompetanse i fellesavdelingene i forhold til økt aktivitet og økt kompleksitet i institusjonen. Lønnsoppgjøret internt håndteres ved at det avsettes midler til ordinære lønnsoppgjør, og dette kompenseres ovenfor den enkelte enheten. Kompensasjon forutsettes kun innenfor avsetninger til lønnsoppgjør i Lønnsglidning utenom ordinært lønnsoppgjør kompenseres ikke verken på faglige eller administrative stillinger. Denne lønnsglidningen skyldes både kompetanseopprykk, og høyere lønn til nye ansatte enn tidligere etablert nivå. Kompetansehevingen i institusjonen er et viktig strategisk grep, men denne kompenseres ikke direkte, og er en del av prioriteringene som fakultetene må foreta innenfor tildelt ramme. For PHS foreslås imidlertid en økning i basis på 1,5 mill kr for kompetansetiltak. Den generelle situasjonen i arbeidsmarkedet har medvirket til å utfordre lønnsnivået ved rekrutteringer i administrative stillinger. Større driftsposter som husleie og strøm er realbudsjettert. I løpet av 2014 vil UiN få helårseffekt av 3 nye leieforhold. Dette gjelder Campus Helgeland, Studenthotellet med leie av kontorarealer og påbygging av lærerutdanningen med en etasje. Husleiebudsjettet er lagt opp med mindre slakk for uforutsette forhold rundt behov for nye kontrakter og generell usikkerhet grunnet indeksregulering av avtalene. Strømkostnadene er vanskelig å gi et sikkert budsjett for, da både volum og pris varierer gjennom året og avhenger av ytre forhold 5 Beregnet ramme etter tilleggsproposisjonen er kr, men her er tallene fra avgått regjering brukt. 10 Side 20

21 som kraftmarkedet generelt, og temperaturforhold. Det er budsjettert med en stabil prissituasjon på strømsiden for Resultatet for 2013 vil påvirke disponibel ramme for Det foreslås at rektor gis fullmakt til å beslutte endelig resultat for fakultetene for Konsekvensene av resultatene for fakultetene, vil være et ansvar for fakultetene å håndtere, både med positivt og eventuelt negativt resultat. Resultat for fellesavdelingene forutsettes avsatt på note 15, men med føringer for bruk knyttet til manglende finansiering gjennom rammen av aktiviteten for Øvrige avsetninger vil deretter bli disponert i forhold til særskilte satsninger. I arbeidet med budsjettet tas det forbehold om endelig tildelingsbrev. Det er ikke lagt opp til ordinær behandling av budsjettrevisjon høsten 2014, og det forutsettes at rektor får fullmakt til å foreta justeringer av rammene ut fra endringer i endelig tildeling for Utfordringer mot 2015 Fremlagte forslag til budsjettrammer viser at UiN fortsatt er i en god faglig utvikling og at aktivitetsnivået øker. Dette skyldes både økte bevilgninger ut fra uttelling i finansieringsmodellen, videreført effekt av tilførsel av nye studieplasser i 2011 og aktiv bruk av avsetninger for Budsjettrammene gjenspeiler også inntekter fra ekstern finansiert virksomhet, selv om budsjetteringen av ekstern finansiert virksomhet er mer krevende å lage sikre budsjett for. Høsten 2013 har Universitetet i Nordland utarbeidet innspill til KD i forhold til langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Her er tre profilerte temaområder foreslått for UiN: - Velferd - Innovasjon og entreprenørskap - Blå vekst Fremover har UiN ambisjoner om økt aktivitet knyttet til doktorgradssøylene, og ikke minst utviklingen innenfor profesjonsstudiene. Behovet for å skaffe seg finansielt rom for økte forpliktelser knyttet til behovet for ytterligere utvidelse av infrastrukturen er den mest krevende finansielle utfordringen fremover. Herunder hører også vurderinger rundt behovet til økte frihetsgrader for å sikre investerings- og utstyrsbehov, da særlig knyttet til aktiviteten ved FBA. Budsjettet for 2015 må forventes å ha vekst særlig for de fellesadministrative funksjonene og leiekostnader. Forskningskomponenten forventes å øke moderat, men i kroner vil denne ikke utgjøre mye. Dette er også avhengig av at UiN øker relativt sett mer enn resten av sektoren. Under pkt 3.6 fremgår forventet studiepoengproduksjon. Budsjettet for 2015 kan allerede grovsimuleres når det gjelder studiepoengproduksjonen. Prognosene for studiepoengproduksjonen viser en mulig positiv effekt på 10 mill kr. Det er forventet økning i studiepoengproduksjonen på alle fire fakultetene. Det er særlig to som vil øke mye, HHB forventer økning med 117 heltidsekvivalenter (14,05%) og PHS med 108,7 heltidsekvivalenter (8,12%). For forskningsproduksjonen foreligger et grovt anslag om 11 Side 21

22 svak positiv uttelling for Det siste anslaget er usikkert, siden dette er et nasjonalt nullsumspill, men UiN forventer økning særlig på antall ferdige doktorgradskandidater. UiN har fremmet innspill til budsjett 2015 til Kunnskapsdepartementet. UiN oppsummerte sine prioriteringer med følgende tiltak for økte bevilgninger utenfor rammen fra 2015: Tiltak 1: Forskning - rekruttering - Stipendidatstillinger - 20 stillinger - Post Doc stillinger - 20 stillinger Tiltak 2: Utdanning Nye studietilbud - Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse - Bachelor i offentlig rett - Master i samfunnsvitenskap fordypning journalistikk - Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse - MBA i teknologiledelse - Bachelor i veterinærmedisin - Bachelor i dyrepleie - Master i bioøkonomi - Master i kystsoneutvikling Strategisk satsing på fleksible utdanningstilbud i Nordland Tiltak 3: Infrastruktur - Byggetrinn 6 Campus Bodø/ akutte tiltak/ husleiemidler - Særskilt behov knyttet til driftsmidler og utstyr - Fakultet for biovitenskap og akvakultur - Forskningsfartøy - kystnært forskningsfartøy - Særskilte behov driftsmidler og utstyr maritime studier Hvorvidt UiN kan få særskilte tildelinger for 2015 vil ikke være klart før fremleggelse av statsbudsjett høsten For å bedre handlingsrommet internt er det avgjørende at det jobbes med ekstern finansiert virksomhet og studiepoengproduksjonen herunder særskilt hvordan gjennomstrømningen kan forbedres. For begge disse områdene har det vært et utredningsarbeid i løpet av 2013, som må forvente å gi resultater for 2014 og fremover mot Det har vært jobbet mye med kompetanseutvikling de senere år. Det har vært en markant økning i antall professorer både rekruttert fra egne rekker og eksternt. I forhold til alderssammensetningen i fagstaben er det viktig at UiN tidlig vurderer rekrutteringsbehovene, da tilsettingsprosesser i faglig stilling ofte er langvarige prosesser. For å videreutvikle doktorgradsområdene er rekruttering av professorkompetanse avgjørende. Også innenfor de administrative funksjonene stilles det krav om økt kompetanse 12 Side 22

23 for å møte økte krav til kvaliteten på støttefunksjonene. Arbeidet med kompetanse- og rekrutteringsstrategier må prioriteres ved alle fakultet. Uttellingen på forskningskomponentene er fortsatt lav sammenlignet med øvrige universitet. Ressursbruken må kanaliseres mot områder som gir uttelling på nasjonale indikatorer, og som er strategisk viktige for UiN. Studietilbudene og den samlede porteføljen må vurderes slik at det både sikres at tilbud med lav søkning vurderes mht sanering av tilbud, parallelt med at det etableres og utvikles konkurransedyktige og etterspurte tilbud. Driftsmessig må tiltak løpende vurderes mht effektivisering av drift og administrative rutiner. Dette må avveies mot målsettingen om økt kvalitet i driftsfunksjoner. Bruken av teknologi og nye systemer må reelt sett kunne gi mer hensiktsmessige måter å løse både kjerneoppgavene og støttefunksjonene. 2. STATSBUDSJETTETS FØRINGER FOR 2014 Fra 2012 innførte Kunnskapsdepartementet (KD) en ny og mer overordnet målstruktur for sektoren. Dette for å gi institusjonene større handlingsrom og selvstendig ansvar for å tilpasse mål- og resultatstyringen bedre til egenarten og strategiene for den enkelte institusjon. Avgått regjering presenterer en overordnet målstruktur for sektoren i Prop. 1 S ( ). Departementet legger til grunn at institusjonene fullfører arbeidet med å fastsette egne virksomhetsmål og styringsparametre som skal gjelde for Styret for UiN vil vedta disse i styresak i februar 2014 i behandlingen av rapport og planer for 2013 og Nedenfor presenteres sektormålene og nasjonale styringsparametre slik de er foreslått for Hvorvidt det blir endringer etter Stortingsbehandlingen har vi ikke kunnskap om. Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet som er i samsvar med samfunnets behov. - Kvantitativ styringsparameter: Gjennomføring på normert tid - Kvantitativ styringsparameter: Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere - Kvalitativ styringsparameter: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. - Kvalitativ styringsparameter: Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonenes egenart - Kvalitativ styringsparameter: Samspill mellom forskning og utdanning - Kvalitativ styringsparameter: Forskningsinnsats i MNT fag og profesjonsfag. Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelig samfunnsaktør og bidra til internasjonal, nasjonalt og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskapning. 13 Side 23

24 - Kvantitativ styringsparameter: Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR. - Kvalitativ styringsparameter: Samarbeid med samfunns- og næringsliv - Kvalitativ styringsparameter: Fleksibel utdanning Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. - Kvalitativ styringsparameter: Langsiktig økonomisk planlegging - Kvalitativ styringsparameter: Robuste fagmiljøer - Kvantitative styringsparameter: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger - Kvantitative styringsparameter: Andel midlertidige ansatte Innenfor disse sektormålene legger regjeringen i 2014 særskilt vekt på at sektoren prioriterer - Økt kapasitet i høyere utdanning, særlig MNT-utdanningen og profesjonutdanning - Økt forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag - Økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon Det vises til universitetets arbeid med mål og resultatstyring som bygger på disse målsettingene. Budsjettarbeidet bygger på forutsetning om ivaretakelse av disse overordnede målsettinger, samt de føringer som gis gjennom Prop. 1 S ( ), og endelig tildelingsbrev for Det er verdt å merke seg at den eneste forskjellen her er styrket fokus på MNT- fag og profesjonsfag. Her har UiN mulighet til å innta en særskilt posisjon. Universiteter og høgskoler har vide faglige, organisatoriske og økonomiske fullmakter. Under henvisning til institusjonenes frie stilling og vide fullmakter legger KD opp til en overordnet styringsmodell der styrene ved institusjonene må ta et aktivt ansvar for å fastsette mål og resultatkrav tilpasset institusjonens egenart, strategi og særskilte utfordringer. 14 Side 24

25 3. BUDSJETTPROSESSEN OG PRINSIPPER 3.1. Budsjettprosess Fra og med budsjettåret 2013 har budsjettprosessen startet tidligere, ved at foreløpige rammer gis allerede i juni foregående år. Videre ble det i 2012 innført egne styringsdialogmøter med hvert enkelt fakultet. I løpet av sommeren/ høsten er det tatt i bruk et nytt budsjettverktøy, som har gjort at tidsvinduet for utarbeidelse av forslag til detaljert budsjett har vært mindre enn tidligere. Nytt budsjettverktøy er nå en integrert del av økonomisystemet, og vil gi bedre grunnlag for styring i løpet av budsjettåret. Nedenfor presenteres hovedaktivitetene knyttet til budsjettprosessen: Dato Aktivitet Styresak: Foreløpig budsjettramme 2014 økonomisk handlingsrom Budsjettbrev nr 1 - detaljer om budsjettramme og budsjettprosess 3 arbeidsdager før styringsdialogmøtene Frist for leveranse av overordnet vurdering rundt økonomisk situasjon fra fakultetene Uke Styringsdialog med fakultetene Statsbudsjettet fremlegges Uke Evt. budsjettbrev nr 2 ut fra eventuelle vesentlige endringer av budsjettrammene Frist for leveranse av detaljbudsjett fra fakultetene og fellesavdelingene Uke Oppfølgende budsjettmøter Ferdigstillelse av styresak budsjett IDF møte Styrebehandling av budsjett 2014 xx Endelig tildelingsbrev fra KD xx Internt tildelingsbrev til fakultetene/ enhetene I bakkant av budsjettbehandlingen mottar UiN endelig tildelingsbrev fra KD, og på bakgrunn av dette vil det bli utarbeidet et endelig tildelingsbrev internt ved UiN. Budsjettrammene er fremkommet etter vedtatt intern budsjettmodell, se pkt 3.2. Dette betyr at fakultetene er korrigert for endring i studiepoengsproduksjon, inn/utveksling av studenter, nye studieplasser, forskningsproduksjon, og lønnskorrigering. Rammene for fellesavdelingene er fremkommet gjennom realbudsjettering og vurdert mot organisatoriske endringer og interne prioriteringer. For FBA er det foreslått ytterligere et rammekutt på 1 mill kr. Dette ut fra behovet for å redusere andelen basistildeling som er betydelig høyere for FBA enn øvrige fakultet. Det vises i denne sammenheng til tidligere vedtak i styret. 15 Side 25

26 3.2. Budsjettmodellen Budsjettmodellen for UiN ble vedtatt i 2006, men følgende vedtak om revisjon sommeren 2011 i sak 67/2011: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å videreføre hovedtrekkene i dagens budsjettmodell. Modellen legges til grunn for budsjettbehandlingen for Ny justert basisramme for de enkelte fakultetene uttrykt i kronestørrelser vil bli vedtatt som en del av budsjettvedtak i styremøte desember For nærmere detaljer om budsjettmodellen, vises det til styresak fra juni Utviklingen i basisrammene og de øvrige komponentene i modellen fremgår av vedlegg, og utviklingen i basisrammen med ny endelig basisramme for fakultetene for 2014 fremgår av følgende oppstilling: År FBA FSV HHB PHS Tabellen viser også utviklingen over tid. Den store veksten i basisrammen for HHB fra 2013 relaterer seg til særskilt tildeling for Nordområdesenteret. For 2014 er innarbeidet en økning på 1,5 mill kr for PHS knyttet til kompetansebygging. Ved UiN er rammestyring et bærende ansvars- og ledelsesprinsipp. Rammestyring er kombinert med overordnet kontroll over utviklingen med tilstrekkelig langsiktighet i planleggings- og analysearbeidet. Det har i liten grad vært brukt institusjonsgjennomgripende tiltak for å sikre omstilling, da dette i henhold til rammestyring er et ansvar for det enkelte fakultet. Det har heller ikke vært behov for større omstillingsprosesser. Den foreliggende budsjettmodellen for UiN gir styret muligheter for å gjøre eksplisitte føringer og bevilgninger ut fra strategiske målsettinger. Budsjettet for 2014 inneholder forslag om 5 mill kr til strategiske satsninger ut over finansieringsmodellens struktur. I forhold til disponeringen av de 5 mill kr foreslås det at rektor får fullmakt til å beslutte tildelingen av denne strategiske potten. Foreløpige drøftinger viser behov for å avsette midler til finansiering av utviklingen innenfor Open Access. Det ligger også noen langsiktige føringer rundt finansiering av særskilte stipendiatstillinger knyttet til FBA. 16 Side 26

27 3.3. Forslag til rammer for 2014 Budsjettet for 2014 er utarbeidet på grunnlag av foreløpig tildelt inntektsramme i statsbudsjettet. Følgende vurderinger og prinsipper er brukt for å foreslå et budsjett for 2014: - Fakultetene er med unntak av PHS ikke gitt kompensasjon ut over budsjettmodellen. For FBA er det foretatt et rammekutt i basis på 1 mill kr, jf målsettingen med å bygge ned basistildelingen til FBA. PHS gis et særskilt tillegg i basis på 1,5 mill kr knyttet til kompetanseutvikling. - Fellesavdelingene er vurdert ut fra levert detaljbudsjett og nye endelige rammer er fastsatt ut fra realbudsjettering. Her er vedtatte organisatoriske endringer og særskilte prioriteringer lagt inn. For øvrig er det videreføring av dagens drift for fellesavdelingene. - Lønnsoppgjøret 2013 er korrigert fullt ut i rammen. Det er foretatt en avsetning for lønnsoppgjøret for 2014 på totalt 8 mill.kr. Det er vanskelig å forutsi hva det samlede lønnsoppgjør vil utgjøre for 2014, som også er et hovedoppgjør. Det legges til grunn at eventuelt lønnsoppgjør utover avsetning må dekkes inn av det enkelte fakultet/ avdeling i felles. - Investeringsbudsjettet er lagt på 22,45 mill kr. Dette er nærmere 3,6 mill kr høyere enn investeringsbudsjettet for De meldte ønskene er på vel 28 mill kr. Investeringene er knyttet til innflytting i nye lokaler og generelt behov for å trappe opp investeringene ytterligere fremover. Dette må følges opp i langtidsplaner/ langtidsbudsjett. Investeringssiden omtales nærmere i kapittel 8. En gjennomgang av inntektssiden både fra ordinære salgsinntekter og tilbakeføring av indirekte kostnader som er beregnet på prosjektsiden, samt ulike refusjoner som går til budsjettsaldering, gir samlet forventet inntekt på 13 mill kr i 2014, noe som også er uendret fra I 2013 har det vært lavere refusjon på sykepenger enn tidligere, samt ikke vesentlig endring i indirekte kostnader. Forventet inntekt for 2014 er utarbeidet etter at prosjektaktiviteten er relativt konservativt budsjettert. Forventede nye prosjekt er ikke fullt ut reelt budsjettert på de enkelte fakultetene. Etter disse vurderingene /prinsippene fremkommer et overordnet budsjett for 2014 med en underdekning på 14,146 mill kr. Denne underdekningen foreslås dekket inn av avsetninger som ikke er direkte bundet. Selv om det i hovedsak foreligger detaljbudsjett for alle enheter innenfor foreslåtte rammer, så er det behov for en intern frist for leveranse av endelige detaljerte budsjett til 15. februar. For å opprettholde aktiviteten ved UiN er det avgjørende at UiN får enda større grad av gjennomslag på søknader om eksterne tildelinger. Samlet sett er det levert budsjett på et noe høyere nivå for 2014 enn HHB og PHS trekker oppover, mens FSV og FBA forventer ingen større endringer fra Eksternt finansiert virksomhet har ulike finansieringskilder. De viktigste inntektskildene her er Norges Forskningsråd (NFR), DA midler, Nordland Fylkeskommune, og ulike øvrige statlige og offentlige institusjoner, 17 Side 27

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2014 Møtested: Rom 3003, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2014 Møtested: Rom 3003, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2014 Møtested: Rom 3003, Universitetet i Nordland Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Styret for Nord universitet

Styret for Nord universitet 1 Møtebok: Styret for Nord universitet (06.01.2016) Styret for Nord universitet Dato: 06.01.2016 kl 08.30 Sted: Møterom 3003, Campus Bodø Til: Vigdis Moe Skarstein Reidar Bye Aslaug Mikkelsen Bjørg Tørresdal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 28.10.2015 kl. 10: 30 15:30 Sted: Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein,

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland (16.12.2015) Styret for Universitetet i Nordland Dato: 16.12.2015 kl 15.00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 08:30-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 24.04.2013 Arkivreferanse: /929/133 Sak: Årsrapport pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 - ca kl 14.15 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Leder medlem

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Ingen varamedlemmer kunne møte

Ingen varamedlemmer kunne møte MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 09.03.2016 kl. 11:00 16.20 Sted: Møterom 3003 studiested Bodø Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye (forlot kl 14.15),

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Enhet for lederstøtte / Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Marianne Løken UiOs Årshjul Sentrale

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl. 10.30-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer