MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt June Borge medlem ansatt Nina Ellingsen Høiskar medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Bea Birgitte Drage Madsen medlem student Vigdis Moe Skarstein styreleder

2 Godkjenning av innkalling og saksliste: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 122/11 Godkjenning av protokoll fra møte 10/ /11 Budsjett /11 Målstruktur for /11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) 126/11 Studentrekruttering /11 Etiske retningslinjer for Universitetet i Nordland 128/11 Langtidsdagsorden møte 11/ /11 Referatsaker møte 11/ /11 Orienteringssaker møte 11/ /11 Eventuelt møte 11/2011

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Styret 122/ Arkivreferanse: 2011/126/ Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 10/2011 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 10/2011. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

4 FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll (til kl 14.30) Bodil Børset (til kl 14.30) Berit Støre Brinchmann Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes June Borge Nina Ellingsen Høiskar Bea Birgitte Drage Madsen Håvard Olafsen Funksjon leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem ekstern ekstern ekstern ekstern ansatt ansatt ansatt ansatt ansatt student student Forfall: Stina Hiis Bergh medlem student Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Eva Helene Skaiaa rektor universitetsdirektør økonomidirektør rådgiver/referent 1

5 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: 112/11 Godkjenning av protokoll fra møte 9/ /11 Budsjett satsningsforslag 114/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) 115/11 Etablering nye studier ved UiN 116/11 Endelig studieportefølje for Universitetet i Nordland 117/11 Utsatt sensur høst /11 Langtidsdagsorden møte 10/ /11 Referatsaker møte 10/ /11 Orienteringssaker møte 10/ /11 Eventuelt møte 10/2011 I styreleders fravær ble møtet ledet av nestleder Paul Birger Torgnes i starten av møtet. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen 119, 120, 112, 113 osv. 112/11 Godkjenning av protokoll fra møte 9/2011 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 9/ /11 Budsjett satsningsforslag Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret la rektor frem følgende nye innstilling: Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for 2013, med følgende endringer: 2

6 Styret ber om at satsingsforslagene spisses ytterligere, og gjenspeiler hovedlinjene i den nye strategiplanen så langt som mulig. Dette innebærer en tydeligere prioritering av innsatsen på studieprogram-/tilbud og prioritering av stipendiatstillinger/post doc, spesielt innen profesjonsutdanningene og fagområdet akvakultur Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for 2013, med følgende endringer: Styret ber om at satsingsforslagene spisses ytterligere, og gjenspeiler hovedlinjene i den nye strategiplanen så langt som mulig. Dette innebærer en tydeligere prioritering av innsatsen på studieprogram-/tilbud og prioritering av stipendiatstillinger/post doc, spesielt innen profesjonsutdanningene og fagområdet akvakultur 114/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) Innstilling til vedtak: På bakgrunn av saksframlegget med utkast til strategiplan og diskusjonen i styret legges det fram endelig forslag til ny overordnet strategiplan ( ) på styremøtet i desember. Videre arbeid med strategi legges opp i samsvar med forslaget i saksframlegget. Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret la rektor frem følgende nye innstilling: På bakgrunn av saksframlegget med utkast til strategiplan og diskusjonen i styret legges det fram endelig forslag til ny overordnet strategiplan ( ) på styremøtet i desember. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: På bakgrunn av saksframlegget med utkast til strategiplan og diskusjonen i styret legges det fram endelig forslag til ny overordnet strategiplan ( ) på styremøtet i desember. 115/11 Etablering nye studier ved UiN Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studier fra studieåret : Maritim økonomi og ledelse, årsstudium Bachelor i lulesamisk språk Master i journalistikk 3

7 2. Før endelig etablering forutsettes rektors godkjenning av studieplanene for studiene i henhold til NOKUT s kravspesifikasjon. 3. For studier som ikke har fått særskilt tildeling over universitetets budsjett for 2012, forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting dekkes innenfor respektive fakultets budsjettrammer. Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret endret rektor innstillingens pkt. 3 til følgende: 3. Det forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting dekkes innenfor respektive fakultetets budsjettrammer. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studier fra studieåret : Maritim økonomi og ledelse, årsstudium Bachelor i lulesamisk språk Master i journalistikk 2. Før endelig etablering forutsettes rektors godkjenning av studieplanene for studiene i henhold til NOKUT s kravspesifikasjon. 3. Det forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting dekkes innenfor respektive fakultetets budsjettrammer. 116/11 Endelig studieportefølje for Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: 1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret , herunder nedleggelse av studier, i samsvar med saksframlegget. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2011 eventuelt viser seg å ikke rekruttere nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 4

8 2. Styrets godkjenning av studieporteføljen gjelder under forutsetning av at etablering og omgjøring av nye studier over 30 studiepoeng godkjennes. 3. Rektor gis myndighet til å foreta de nødvendige avklaringer om utvikling av grunnskolelærerutdanning i nord og sørfylket i samarbeid med Høgskolen i Nesna, herunder opptaksmål, med henblikk på oppstart studieåret Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene for studieåret foreligger. Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret endret rektor sin innstilling ved å legge frem følgende tillegg til pkt. 1: Styret forutsetter at heltids sykepleierutdanning i Mo i Rana videreføres som før, med opptak i Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret , herunder nedleggelse av studier, i samsvar med saksframlegget. Styret forutsetter at heltids sykepleierutdanning i Mo i Rana videreføres som før, med opptak i Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2011 eventuelt viser seg og ikke rekruttere nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 2. Styrets godkjenning av studieporteføljen gjelder under forutsetning av at etablering og omgjøring av nye studier over 30 studiepoeng godkjennes. 3. Rektor gis myndighet til å foreta de nødvendige avklaringer om utvikling av grunnskolelærerutdanning i nord og sørfylket i samarbeid med Høgskolen i Nesna, herunder opptaksmål, med henblikk på oppstart studieåret Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene for studieåret foreligger. 5

9 117/11 Utsatt sensur høst 2011 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å innvilge innkomne søknader om utsatt sensurfrist knyttet til høstsemesteret 2011: Emnekode Emnenavn Eksamens dato Opprinnelig sensurfrist Ønsket sensurfrist HHB MF105E Markedsføring og strategi, hjemmeeksamen 31. okt. 21. nov. 5. des. II311E Strategi og ledelse MBA 21. nov. 12. des. 19. des. OR317E Positivt lederskap MBA 23. nov. 14. des. 21. des. EK333E Videreg. Finans. og investering MBA 24. nov. 15. des. 22. des. OR303E Prosjektadministrasjon 25. nov. 16. des. 23. des. OR310E Organisasjon MBA 25. nov. 16. des. 23. des. MF105E Markedsføring og strategi 28. nov. 19. des. 10. jan. MF104E Markedsføring 28. nov. 19. des. 10. jan. MF307E Markedsføring MBA 28. nov. 19. des. 27. des. RG301E Regnsk.forståelse med analyse MBA 30. nov. 22. des. 29. des. BE 113E Innføring i finansregnskap 15. des. 6. jan. 20. jan. BE 206E Finansiering og investering 07. des. 29. des. 12. jan. EK 218E Regnskap og økonomistyring 9. des. 2. jan. 16. jan. EK313E Finansiering og investering MBA 12. des. 8. jan. 15. jan. RE202E Rettslære des. 3. jan. 17. jan. RE131E Rettslære 12. des. 3. jan. 17. jan. EK322E Samfunnsøkonomi MBA 14. des. 6. jan. 13. jan. BE313E Logistikk og Transport 15. des. 6. jan. 13. jan. BE314E Økonomistyring 15. des. 6. jan. 13. jan. BE315E Finansiering og investering 15. des. 6. jan. 13. jan. BE316E Økologisk økonomi 15. des. 6. jan. 13. jan. BE317E Entreprenørskap og innovasjonsledelse 15. des. 6. jan. 13. jan. BE319E Intern. business and marketing 15. des. 6. jan. 13. jan. EK335E Strategisk Økonomistyring 16. des. 10. jan. 24. jan. EK323E Bedriftsøkonomisk analyse MBA 16. des. 10. jan. 17. jan. FBA KJ100F Grunnleggende kjemi/ 16. des. 09. jan. 17. jan. KJ103F Chemistry and biophsics 16. des. 09. jan. 17. jan. PHS VT306H Vitenskapsteori og etikk HJ1 og HJ2 06. des. 28. des. 03. jan. SY+SYN183H Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus 08. des. 30. des. 06. jan. SYK110H Grunnleggende sykepleie 16. des. 09. jan. 16. jan. 118/11 Langtidsdagsorden møte 10/2011 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 14. desember Budsjett 2012 Etiske retningslinjer Endelig strategiplan Målstruktur februar Foreløpig årsregnskap 22. februar 6

10 Rapport og planer 25. april Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling Utsatt sensur Etatstyringsmøtet delegasjon Oppnevning av medlemmer til styret SSIB 20. juni Regnskap 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje 12. september Styrets møtekalender 31. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Budsjett 2014 satsingsforslag 12. desember Budsjett 2013 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene, med den endringen som fremkom i møtet: 14. desember Budsjett 2012 Etiske retningslinjer Endelig strategiplan Målstruktur 2012 Rekruttering 15. februar Foreløpig årsregnskap 22. februar Rapport og planer 25. april Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling Utsatt sensur Etatstyringsmøtet delegasjon 7

11 Oppnevning av medlemmer til styret SSIB 20. juni Regnskap 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje 12. september Styrets møtekalender 31. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Budsjett 2014 satsingsforslag 12. desember Budsjett /11 Referatsaker møte 10/2011 Følgende referatsaker ble tatt til etterretning: Fakultetsstyret HHB 1) Møte Studiekvalitetsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte /11 Orienteringssaker møte 10/2011 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering. Brev Kunnskapsdepartementet 1) Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler, datert Andre orienteringer 1) Samarbeidsavtale UiA, UiN og UiS 8

12 Muntlige orienteringer 1) NOKUT-evalueringen 2) Sparebank 1 Nord-Norge gaver 3) Akademisk årsfest 4) SAK Nordland 5) Studentsamskipnaden i Narvik 6) Stako-bygget anbudsåpning 7) Studentboliger 121/11 Eventuelt møte 10/2011 Denne saken ble tatt opp: Status Ex. phil. - undervisning. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 9

13 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Styret 123/ Arkivreferanse: 2010/1781/111 Sak: Budsjett 2012 Innstilling til vedtak: Stig Fossum 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2012 Fakultet/avdeling Ramme 2012 HHB FSV FBA PHS Totalt fagavdelinger Sentral ledelse Studie og forskning Plan/ utvikling Personal Økonomi Husleie og strøm IT Bibliotek Totalt fellesavdelinger Totalt før strategiske midler Strategiske midler Lønnsoppgjør neste år Utstyr Totalt Tildelt ramme Disponelt Inntekter/ refusjoner mv Disponibelt fra Saldert budsjett

14 2. Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2012: FBA FSV HHB PHS Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2013 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2012, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for eksternt finansiert virksomhet, og vurderes tiltak for å styrke denne aktiviteten. 4. Styret viser til vedtak i sak 116/11 om endelig studieprogram for 2012/2013. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2012 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 5. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 6. Stipendiat/ post. doc stillingene fordeler seg som tidligere: 1. 9 stipendiatstillinger til FSV 2. 2 stipendiatstillinger til FBA stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB 4. 9 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige midler på stipendiatkapittelet gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. 7. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering.

15 8. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2011 for det enkelte fakultet. 9. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter videre strategi for Universitetet i Nordland. 10. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, samt endelig vedtatt strategiplan for Universitetet i Nordland. Virksomheten skal også tilpasses rapport og planer for 2011/2012, samt vedtak rundt risikoområder. Jf. egne styresaker i møte 11/2011 Pål A. Pedersen rektor universitetsdirektør

16 SAKSUTREDNING Sak: Budsjett 2012 Saksbehandler: Anita Eriksen/ Unni Stensvik Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken fremlegges forslag til fordeling av rammer for 2012, for den ordinære virksomheten ved Universitetet i Nordland. Universitetet i Nordland (UIN) har for 2012 mottatt en foreløpig ramme fra Kunnskapsdepartementet (KD) på kr dette er en økning på 5,3% eller 24,4 mill kr sammenlignet med Den foreløpige tildelte rammen er som forventet, og tilsier videreføring av dagens drift. Det er ikke tildelt økte strategiske midler til institusjonen. Økningen skjer ved at UIN har hatt uttelling på studiepoengproduksjon på nærmere 2 mill kr og forskningsproduksjon på nærmere 0,5 mill. kr. For øvrig er rammen justert for nærmere 7 mill kr som er videreføring av tildelte nye studieplasser i 2009 og Den øvrige økningen er relatert til forventet lønns- og prisvekst på 3,1%. Ved utgangen av 2011 er den økonomiske situasjonen under tilfredsstillende kontroll, og driften av fellesavdelingene i 2011 har et antatt underforbruk på 3,3 mill kr som er lagt inn for å saldere budsjettet for For fakultetene drifter Handelshøgskolen i Bodø (HHB), Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) og Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) med et underforbruk/ lavere bruk av avsetninger enn forutsatt. Profesjonshøgskolen (PHS) drifter mot et forventet underskudd på i underkant av 1 mill kr. For UIN er det samlet sett reserver gjennom avsetninger og virksomhetskapital. Sammensetningen av avsetninger gjør at disse midlene i liten grad reelt sett er frie reserver, mens fri virksomhetskapital pr 2. tertial 2011 var på 9,66 mill kr. Prognoser for produksjon viser en forventning om et bedre budsjettår i 2013 enn Ut fra finansieringsmodellen forventes studiepoengproduksjonen å gi en merinntekt på ca 8-10 mill kr i Budsjettene for fakultetene bygger på fordeling ut fra vedtatt budsjettmodell, og rammestyring i forhold til vedtatte strategier og øvrig planverk. For fellesavdelingene forutsettes realbudsjettering med videreføring av etablert drift, og med vurderinger av prioritert ny aktivitet som finansieres. Detaljerte budsjett for fellesavdelingene forutsettes endelig godkjent av rektor før iverksettelse. For fakultetene vil de selv måtte gjøre endelige beslutninger om detaljbudsjetter, da innenfor gitte føringer.

17 Ved gjennomgang av budsjettsituasjonen og de overordede utfordringene for UIN er det noen gjennomgående trekk som krever særskilt oppfølging ved gjennomføring av budsjett for Med ulik tyngde mht betydning for det enkelte fakultet kan disse oppsummeres med følgende: - UIN er helt avhengig av å videreutvikle aktiviteten med eksternfinansierte prosjekter. Samlet sett forventer UIN i 2011 å ha nærmere 100 mill kr i aktivitet som er finansiert av andre kilder enn ordinær bevilgning. En svekkelse her vil få store konsekvenser for den samlede drift. - UIN har kompetanse- og rekrutteringsmessige utfordringer, dels synliggjort med høy gjennomsnittsalder og noe sårbarhet i kompetansen knyttet til PhD utdanningene. Arbeidet med kompetanse- og rekrutteringsplaner må prioriteres av alle fakultet. - Forskningsaktiviteten ligger fortsatt under ønsket nivå, sammenlignet med øvrige universitet, og innsats på forskningssiden må sikre uttelling i forhold til nasjonale indikatorer og strategier for UIN. - UIN må videreutvikle seg som attraktiv studieinstitusjon, herunder øke andel kvalifiserte søkere og hindre frafall. UIN Universitetet i Nordland HHB Handelshøgskolen i Bodø FSV Fakultet for samfunnsvitenskap FBA Fakultet for biovitenskap og akvakultur PHS Profesjonshøgskolen KD Kunnskapsdepartementet

18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OM BUDSJETTET OG RAMMER Situasjonen ved utgangen av Inntektsramme Utfordringer mot STATSBUDSJETTETS FØRINGER FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PRINSIPPER Budsjettprosess Budsjettmodellen Forholdet til mål/ resultat og risikostyring Forslag til rammer for Prinsipper for saldering av budsjettet tilleggsbevilgninger Stipendiater/ post. doc stillinger Videreføring av nye studieplasser Studieportefølje og studiepoengproduksjon FORESLÅTTE TILDELINGER FOR STRATEGISKE SATSNINGER Forskningsutvalg kr Studentvelferd kr Etikknettverk kr Kvinnenettverk- kjønn i sentrum kr Frie midler styret kr FAKULTETSVISE BUDSJETT OG VURDERINGER Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Profesjonshøgskolen (PHS) FELLESADMINISTRASJONEN Sentral ledelse, markeds og informasjonsavdelingen Studie- og forskningsavdelingen Plan- og utviklingsavdelingen Personal og organisasjonsavdelingen IT -avdelingen Bibliotek Økonomi/Drift/Renhold/Trykkeri/Husleie/ Strøm INVESTERINGER IT investeringer kr Utstyrsmidler FSV - journalist kr Utstyrsmidler PHS - kr Utstyrsmidler FBA kr Inventar og undervisningsutstyr, ombygging mv kr Vedlegg: 55 Rammene for fakultetene med budsjettmodellen fra Vedlegg: 60 Forskningsproduksjon finansieringsmodellen 2010, 2009, 2008,

19 Saksutredning Sak: Budsjett 2012 Saksbehandler: Anita Eriksen/ Unni Stensvik 1. INNLEDNING OM BUDSJETTET OG RAMMER 1.1. Situasjonen ved utgangen av 2011 Fra var Universitetet i Nordland en realitet. De videre ambisjonene og satsningene for å videreutvikle strategiene og innholdet i det 8. universitetet i Norge har preget budsjettarbeidet for Både fakulteter og fellesadministrative avdelinger har ambisjoner om videre vekst og utvikling, og forbedringer av dagens drift. I arbeidet med budsjettet har det vært ønskelig å finne rom for ambisjonene som er uttrykt fra fakultetene og fellesavdelinger. Ved utgangen av 2011, og som en del av budsjettarbeidet, har arbeidet med å fremskaffe sikre prognoser for 2011 vært sentralt, spesielt for fellesavdelingene. Dette for å kunne vurdere om det finnes tilgjengelige midler som kan benyttes til å saldere budsjettet for Ved utgangen av 2011 er det forsinkelser i gjennomføringen av planlagte tiltak, ansettelser mv. Årsaksbildet til dette er ikke analysert i detalj, men fortsatt preges driften av manglende kapasitet til å kunne gjøre alt samtidig. Administrasjonsordningen har vært gjenstand for drøftinger i løpet av 2011, men uten at det er gjort endelig vedtak. Dette har medført at stillinger har vært holdt vakante i påvente av beslutninger. Det vil bli gjennomført noen endringer i administrasjonsordningen våren 2012, innenfor de fullmakter som rektor og direktør har. Ved utgangen av 2011 vurderes den økonomiske situasjonen som å være tilfredsstillende og den interne styringen er rimelig god. På fakultetsnivå er det kun PHS som forventes å få et underskudd i 2011, og da med inntil 1 mill kr. Dette er tidligere omtalt i styresaker inneværende år. I løpet av 2011 har det vært et eget oppfølgingsarbeid og en egen styrebehandling om den samlede situasjonen ved PHS. Endelig årsregnskap for 2011 skal rapporteres til departementet 15. februar Det er for tidlig å si hva endelig regnskap for 2011 vil bli, men det ligger an til at avsetningene vil være omtrent på samme nivå som ved utgangen av Endelige avsetninger avhenger ikke bare av ordinær virksomhet, men også av endring på NFR-avsetninger. Avslutning og oppgjør av eksterne prosjekter vil avgjøre endelig årsresultat for På grunn av tidligere beslutninger knyttet til anvendelse av avsetninger på note 15 og virksomhetskapital har UIN ikke mye midler til å bufre Den samlede ikke bundne virksomhetskapitalen for UIN var pr 2. tertial 2011 på 9,664 mill kr, av dette var ca 6 mill kr bokført i forhold til fakultetene. Avsetningene pr 2. tertial 2011 var på 35,5 mill kr mot 26 mill kr ved utgangen av Denne økningen skyldes i hovedsak utsatt aktivitet på prosjekt finansiert av NFR samt noe utsatt aktivitet på ordinær virksomhet. Det planlegges med fortsatt bruk av avsetninger ut 2011, slik at nivået på avsetninger antas å kunne bli tilsvarende utgangen av Dersom resultatet for 2011 blir vesentlig annerledes enn prognosene tilsier, vil det bli fremmet ny sak for styret i løpet av 2012.

20 Samlet sett legges det frem et budsjett for 2012 i balanse, men med forutsetning om bruk av 3,320 mill kr fra I tillegg kommer forutsetninger på fakultetene om anvendelse av egne avsetninger i Inntektsramme 2012 Universitetet i Nordland utarbeider utkast til budsjett for 2012 før endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet (KD) foreligger ved årsskiftet 2011/2012. I utkast til Statsbudsjett er UIN tildelt kr Budsjettet er generelt justert med 3,1% for lønns og prisvekst. Totalt er det en økning på 5,3% for UIN i forhold til budsjettforslag (blå bok) for Elementene i tildelingene med %-vis utvikling er vist i tabell på neste side. Til basisrammen er det gjort endringer knyttet til studieplasser med netto virkning på kr 6,905 mill kr. Dette gjelder 20 nye studieplasser i master i logopedi og 45 frie studieplasser i kategori D (tilsvarende mastergradsnivå) som ble tildelt i Det er også lagt inn effekt av 5 nye studieplasser på lærerutdanningen. Tildelte studieplasser gjennom revidert nasjonalbudsjett 2009 er videreført, og for 2012 gjelder dette plasser på sykepleieutdanningen, bachelor i ingeniør og informasjon og frie bachelorplasser, se ellers pkt 3.7. For det enkelte fakultet og UIN samlet er det viktig å sikre oppfyllelse av de produksjonskrav som stilles, siden tildelingene skal rapporteres særskilt til departementet. UIN har et måltall på totalt 2658 studieplasser (heltids) som har vært finansiert gjennom strategisk tildeling fra KD. Totalt hadde UIN en produksjon i heltidsekvivalenter, og forventet produksjon for 2011 er på Dette tilsier at vi i 2011 har en forventet produksjon som ligger 26% over måltallet. 1 I forhold til sektormålene fra KD, og ønsket prioritering av økt kapasitet i høyere utdanning, ligger dermed UIN allerede høyt mht kapasitet og produksjon. Basisrammen er ellers pris- og lønnskompensert med 9,830 mill kr. For studiekomponenten fremkommer en økning på 1,985 mill kr. Dette skyldes samlet økning i antall heltidsekvivalenter på 57 fra 2009 til Studiekomponenten er pris- og lønnskompensert med 3,610 mill kr. Detaljert utvikling av produksjon fremgår av pkt 5. For den resultatbaserte (RBO) delen av forskningskomponenten har UIN fått en økning på kr kr etter omfordeling i sektoren. Dette skyldes at UIN har marginalt høyere uttelling på forskningskomponentene sammenlignet med gjennomsnittet i sektoren. Det er ikke gitt noen økning for nye stipendiat og/eller post doc stillinger i sektoren. Forskningskomponenten er pris og lønnskompensert med kr. Utvikling av forskningsproduksjonen fremgår av vedlegg. 1 Ved beregning av strategisk komponent (basisramme) dersom produksjonen var fullt ut dekt inn, så ville dette utgjort 42 mill kr. Dersom en regner motsatt ville en reduksjon i produksjon ned til måltallet utgjort en rammereduksjon på 28 mill kr.

21 Tabellen nedenfor viser endringene til 2012 innenfor de 3 hovedkomponentene. 2 UIN 2012 Endring kr Endring i % 2011 Endring kr Endring i % 2010 (alle tall i 1000 NOK) fra 11 til til 12 BLÅ BOK fra 10 til til 11 BLÅ BOK BLÅ BOK 50 - basis Pris og lønn Studieplasser - (2 243) (6 172) Utstyr FBA Konsekvensjustering Andre endringer 598 (808) Totalt basis ,6 % ,4 % undervisning Pris og lønn Endring studiepoeng (6 138) (112) Totalt undervisning ,8 % ,8 % forskning Pris og lønn RBO 479 (13) 492 (195) 687 Stipendiater (1 068) Totalt - forskning ,7 % ,8 % Totalt ,3 % ,7 % I hovedsak er budsjettet som forventet for Vi får den forventede positive effekten av finansieringsmodellen i forhold til studiekomponenten. For forskningskomponenten har vi en utvikling som er i tråd med den produksjon som vi har hatt. Totalt sett stiller budsjettrammene krav til prioriteringer i forhold til ressursbruken, samt fortsatt intensivert innsats for å skaffe inntekter ut over våre ordinære bevilgningsfinansierte inntekter. Det merkes også etterspørsel etter både økt kapasitet og økt kompetanse i fellesavdelingene i forhold til økt aktivitet og økt kompleksitet i institusjonen. For 2012 slår det negativt ut at pensjonskostnadene er økt fra 11,15% til 12,09 % fra Denne merkostnaden er ikke særskilt kompensert ovenfor UIN, og heller ikke ovenfor fakultetene. Lønnsoppgjøret internt håndteres ved at det avsettes midler til ordinære lønnsoppgjør, og dette kompenseres ovenfor den enkelte enheten. Kompensasjon forutsettes kun innenfor avsetninger til lønnsoppgjør i Lønnsglidning utenom ordinært lønnsoppgjør kompenseres ikke verken på faglige eller administrative stillinger. Denne lønnsglidningen skyldes både kompetanseopprykk, og høyere lønn til nye ansatte enn tidligere etablert nivå. Kompetansehevingen i institusjonen er et viktig strategisk grep, men denne kompenseres ikke direkte, og er en del av prioriteringene som fakultetene må foreta innenfor tildelt ramme. Den generelle situasjonen i arbeidsmarkedet har også medvirket til å utfordre lønnsnivået ved rekrutteringer i administrative stillinger. Større driftsposter som husleie og strøm er realbudsjettert, men det vil foreligge noe usikkerhet om hva faktiske kostnader blir. Strømkostnadene er spesielt vanskelig å gi et sikkert budsjett for, da både volum og pris varierer gjennom året og avhenger av ytre forhold som kraftmarkedet generelt, og temperaturforhold. Det er budsjettert med en stabil prissituasjon på strømsiden for Inndelingen i kapittel i Statsbudsjettet er endret slik at det gis en samlet ramme til UH-institusjoner. Vi velger internt å opprettholde fordelingen på basis, undervisning og forskning. Dette for å synliggjøre effektene av resultatkomponentene.

22 UIN har i 2011 påtatt seg nye økte husleieforpliktelser innenfor tildelt ramme, uten at dette kompenseres. Dette gjelder revidert husleiekontrakt i eksisterende leieforhold på Mo, og noen økte kostnader knyttet til nye lokaler på Stokmarknes. Husleiebudsjettet er lagt opp med kun mindre slakk for uforutsette forhold rundt behov for nye kontrakter. Økningen i budsjettet for 2012 viser at arbeidet med å få positive effekter av finansieringsmodellen har gitt resultater, men svakere i 2012 enn Budsjettrammene viser at det kreves prioriteringer internt i forhold til ressursbruken. Intensivert innsats for å skaffe inntekter ut over ordinær bevilgningsfinansiering er strategisk avgjørende for at UIN samlet sett skal ha kraft til å gjennomføre de overordnede strategiske målsettinger over tid. Resultatet for 2011 vil påvirke disponibel ramme for Det foreslås at rektor gis fullmakt til å beslutte endelig resultat for fakultetene for Konsekvensene av resultatene for fakultetene, vil være et ansvar for fakultetene å håndtere videre. Alternativt gir resultatene mulighet til disponering av fakultetene innenfor deres samlede virksomhetsområde. Resultat for fellesavdelingene ut over det som er lagt inn i rammen for 2012, avsettes på note 15. I arbeidet med budsjettet tas det forbehold om endelig tildelingsbrev. Dersom endelig tildelingsbrev skulle medføre reduksjon i rammetildelingen til UIN, vil styret få seg forelagt et forslag til budsjettrevisjon. Det er ikke lagt opp til ordinær behandling av budsjettrevisjon høsten Utfordringer mot 2013 Fremlagte forslag til budsjettrammer viser at UIN i hovedsak fortsatt er i en god utvikling og at aktivitetsnivået øker. Dette skyldes både økte bevilgninger ut fra uttelling i finansieringsmodellen, effekt av tilførsel av nye studieplasser i 2009 og 2011, inntekter fra ekstern finansiert virksomhet, samt underforbruk i Fremover har UIN ambisjoner om økt aktivitet knyttet til doktorgradssøylene, og ikke minst utviklingen innenfor profesjonsstudiene. Behovet for å skaffe seg finansielt rom for økte forpliktelser knyttet til behovet for utvidelse av infrastrukturen er også tilstede. Det vil også være nødvendig å vurdere økte frihetsgrader for å sikre investerings- og utstyrsbehov, da særlig knyttet til aktiviteten ved FBA. Budsjettet for 2013 forventes å utvikle seg positivt i forhold til at det fortsatt forventes en positiv utvikling i studiepoengproduksjonen og økt uttelling på forskningskomponenten i finansieringsmodellen. Under pkt 5 fremgår forventet studiepoengproduksjon. Budsjettet for 2013 kan allerede grovsimuleres når det gjelder studiepoengproduksjonen. Basert på gjennomgående analyser av studiepoengsendring fra 2010 til 2011 forventes en netto økning i størrelsesorden 245 heltidsekvivalenter for Dette vil tilsvare en økt bevilgning på ca 10 mill kr for 2013, se pkt 3.8. Det er forventet økning i studiepoengproduksjonen på alle fakultet, der FBA forventer økning med 54 heltidsekvivalenter (53%), og FSV med 61,6 (7,9%), HHB 9 (1,1%) og PHS med 116 heltidsekvivalenter (8,2%). For forskningsproduksjonen foreligger et grovt anslag om

23 uendret uttelling for Det siste anslaget er usikkert, siden dette er et nasjonalt nullsumspill, og der UIN forventer økning på 3 av 4 komponenter på forskningsproduksjonen. UIN har fremmet innspill til budsjett 2013 til Kunnskapsdepartementet. UIN oppsummerte sine prioriteringer med følgende tiltak for økte bevilgninger utenfor rammen fra 2013: Tiltak 1: Forskerutdanning/ kompetanseheving stipendiatstillinger/ post doc stillinger Tiltak 2: Byggetiltak, husleiemidler Tiltak 3: Investeringsmidler - Fakultet for biovitenskap og akvakultur Tiltak 4: Nye studietilbud / Internasjonale fellesgrader Tiltak 5: SAK Nordland - særskilt strategisk satsing på fleksible utdanningstilbud Tiltak 6: SAK Nordland - videreføring av oppstartet samarbeid både faglig og administrativt. Hvorvidt UIN kan få særskilte tildelinger for 2013 vil ikke være klart før fremleggelse av statsbudsjett høsten Fremover er det viktig av det jobbes med en samlet inntektsstrategi, der eksterne prosjektinntekter innarbeides i forhold til deres bidrag for den samlede virksomheten. I arbeidet med eksterne inntekter må kulturen for å skaffe ekstern finansiering videreutvikles, samtidig som det skjer en kvalitetssikring som sikrer at finansieringen dekker alle kostnader. Prosjektporteføljen fremover krever også et mer aktivt forhold til egeninnsats i prosjekter. Det jobbes også med detaljerte modeller for hvordan samspillet med Nordlandsforskning AS og SIB AS skal utvikles innenfor det samlede konsernet Universitetet i Nordland. Det har vært jobbet mye med kompetanseutvikling de senere år. Det har vært en klar økning i antall professorer både rekruttert fra egne rekker og eksternt. I forhold til alderssammensetningen i fagstaben er det viktig at UIN tidlig vurderer rekrutteringsbehovene, da tilsettingsprosesser i faglig stilling ofte er langvarige prosesser. For å videreutvikle doktorgradsområdene er rekruttering av professorkompetanse avgjørende. Også innenfor de administrative funksjonene stilles det krav om økt kompetanse for å møte økte krav til kvaliteten på støttefunksjonene. Arbeidet med kompetanse og rekrutteringsplaner må prioriteres ved alle fakultet. Forskningsaktiviteten er fortsatt lav sammenlignet med øvrige universitet. Ressursbruken må kanaliseres mot områder som gir uttelling på nasjonale indikatorer, og som er strategisk viktige for UIN. Studietilbudene og den samlede porteføljen må vurderes slik at det både sikres at tilbud med lav søkning vurderes mht sanering av tilbud, parallelt med at det etableres og utvikles konkurransedyktige og etterspurte tilbud. Driftsmessig må tiltak løpende vurderes mht effektivisering av drift og administrative rutiner. Dette må avveies mot målsettingen om økt kvalitet i driftsfunksjoner. Bruken av teknologi og nye systemer må reelt sett kunne gi mer hensiktsmessige måter å løse både kjerneoppgavene og støttefunksjonene. For husleiekostnader og strømkostnader har UIN behov for å arbeide videre med arealøkonomisering og energisparing. Parallelt med arealeffektivisering jobbes det med nye byggeprosjekter for å sikre fremtidig ekspansjon.

24 2. STATSBUDSJETTETS FØRINGER FOR 2012 Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt en overordnet målstruktur for sektoren. Denne målstrukturen danner et rammeverk for styringen ved den enkelte institusjon. Det er fastsatt 4 overordnede sektormål for 2012: Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er i samsvar med samfunnets behov. Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelig samfunnsaktør og bidra til formidling, internasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskapning. Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Innenfor disse sektormålene legger regjeringen i 2012 særskilt vekt på at sektoren prioriterer - økt kapasitet i høyere utdanning, særlig profesjonsfagene - økt forskningsinnsats i realfag, teknologifag og profesjonsfag - økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon Det vises til universitetets arbeid med mål og resultatstyring som bygger på disse målsettingene. Budsjettarbeidet bygger på forutsetning om ivaretakelse av disse overordnede målsettinger, samt de føringer som gis gjennom Prop 1. S (2011/2012), og endelig tildelingsbrev for Universiteter og høgskoler har vide faglige, organisatoriske og økonomiske fullmakter. Under henvisning til institusjonenes frie stiling og vide fullmakter legger KD opp til en overordnet styringsmodell der styrene ved institusjonene må ta et aktivt ansvar for å fastsette mål og resultatkrav tilpasset institusjonens egenart, strategi og særskilte utfordringer.

25 3. BUDSJETTPROSESSEN OG PRINSIPPER 3.1. Budsjettprosess Den interne tidsplanen frem til behandling i styremøte har vært følgende: Primo september Utsendelse av beregningsmodell for utarbeidelse av detaljert budsjett 28. sept Budsjettbrev nr 1 Foreløpige rammer for 2012 og prosess 6. okt Statsbudsjettet fremlegges 10. okt Foreløpig orientering i lederforum 13.okt Budsjettbrev nr 2 Statsbudsjettet og justerte rammer for nov Frist for leveranse av detaljbudsjett nov Budsjettmøter med fellesavdelingene 14. nov Budsjettmøte FSV 17. nov Budsjettmøter med HHB, PHS og FBA 6. des Ferdig styresak xx.des IDF møte 14.des Vedtak budsjett styresak yy.des Endelig tildelingsbrev fra KD zz.des Endelig tildelingsbrev internt UIN 15. jan Frist leveranse av endelig detaljbudsjett 3 I bakkant av budsjettbehandlingen vil UIN motta endelig tildelingsbrev fra KD, og på bakgrunn av dette vil det bli utarbeidet et endelig tildelingsbrev internt ved UIN. I år ble det gitt ut foreløpige rammer før Statsbudsjettet ble fremlagt, og det interne budsjettarbeidet startet opp i september. Dette ble gjort for å berede grunnen for en tidligere budsjettprosess for budsjettåret Arbeidet bygger på vedtatt intern budsjettmodell, se pkt 3.2. Dette betyr at fakultetene allerede i foreløpig ramme er korrigert for endring i studiepoengsproduksjon, inn/utveksling av studenter, nye studieplasser, forskningsproduksjon, rammekutt og lønnskorrigering. Foreløpig ramme til fellesavdelingene er basert på rammen for 2011, og kompensasjon foreslås når fellespostene er realbudsjettert og vurdert mot interne prioriteringer. Både for fakultetene og for fellesavdelingene er det gjort vurderinger og eventuelle økninger i rammene ut fra særskilte prioriteringer og behov. Dette omtales nærmere under den enkelte avdeling. I første utkast til budsjett der innleverte budsjettønsker var summert, fremkom et akkumulert avvik mellom meldte budsjettønsker og tilgjengelige rammer på omtrent 15 mill. kr. Ut over dette har det fremkommet investeringsønsker som bare delvis er ivaretatt. 3 Endelig detaljbudsjett for fellesavdelingene skal godkjennes av rektor. Ved fremleggelsen av styresak om budsjett 2012 er det ikke utarbeidet et detaljbudsjett som er tilpasset foreslått ramme. For fellesavdelingene er det viktig at det ikke bindes opp faste lønnskostnader uten avklarte prioriteringer på tvers av fellesavdelingene.

26 3.2. Budsjettmodellen Budsjettmodellen for UIN ble vedtatt i 2006, men følgende vedtak om revisjon sommeren 2011 i sak 67/2011: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å videreføre hovedtrekkene i dagens budsjettmodell. Modellen legges til grunn for budsjettbehandlingen for Ny justert basisramme for de enkelte fakultetene uttrykt i kronestørrelser vil bli vedtatt som en del av budsjettvedtak i styremøte desember Utviklingen i basisrammene og de øvrige komponentene i modellen fremgår av vedlegg, og utviklingen i basisrammen med ny endelig basisramme for fakultetene fra 2012 fremgår av følgende oppstilling: Basisramme År FBA FSV HHB PHS For nærmere detaljer om budsjettmodellen, vises det styresaken fra juni Forholdet til mål/ resultat og risikostyring I egen styresak fremlegges rammene for gjennomføring av mål/ resultat og risikostyring for UIN. Frem til siste styremøte i februar vil risikoområdene bli endelig definert. Disse risikoområdene vil da bli endelig vedtatt. Det foreslås at oppfølgingen av risikoområdene videreføres som en integrert del av tertial- og årsavslutningsrapporteringene til styret. Det pågår også et internt arbeid for å videreutvikle arbeidet med den samlede virksomhetsstyringen av institusjonen. I dette ligger blant annet større grad av direkte sammenheng mellom vedtak av studieprogram og budsjettrammer, samt tidsmessige grep for å starte plan og budsjettarbeidet enda tidligere på året. Ved UIN er rammestyring et bærende ansvars- og ledelsesprinsipp. Rammestyring er kombinert med overordnet kontroll over utviklingen med tilstrekkelig langsiktighet i planleggings- og analysearbeidet. Det har i liten grad vært brukt institusjonsgjennomgripende tiltak for å sikre omstilling, da dette i henhold til rammestyring er et ansvar for det enkelte fakultet. Det har heller ikke vært behov for større omstillingsprosesser. En av grunnene til det har vært relativ god løpende oversikt og analyser av situasjonen ved institusjonen.

27 3.4. Forslag til rammer for 2012 Budsjettet for 2012 er utarbeidet på grunnlag av foreløpig tildelt inntektsramme i statsbudsjettet. Budsjettsituasjonen gir oss uttelling som forventet, og kan betegnes som status quo. Ønsket vekst og utvikling av universitet må bæres av fortsatt positiv utvikling i ekstern finansiering. Det er også viktig å videreføre den langsiktige styringen av virksomheten, med videreutvikling av langtidsbudsjett som verktøy. En gjennomgang av inntektssiden både fra ordinære salgsinntekter og tilbakeføring av indirekte kostnader som er beregnet på prosjektsiden, samt ulike refusjoner som går til budsjettsaldering, gir samlet forventet inntekt på 12 mill kr i Dette forutsetter større vekst i indirekte kostnader enn fakultetene har budsjettert med, men her legges en forutsetning om at prosjektaktiviteten er konservativt budsjettert. For å saldere budsjettet og styrke fakultetene er det lagt til grunn en prognose på 3,3 mill kr i underforbruk på fellesavdelinger/ frie midler i Det forventes et ytterligere underforbruk, men ut fra behovet for å ha avsetninger, samt usikkerhet rundt endelig resultat er disse ikke disponert i saldering av budsjettet. For enkelte fakultet ligger det forutsetninger om anvendelse av avsetninger i regnskapet, og anvendelse av forventet resultat for 2011, se nærmere under det enkelte fakultet. Ut over ordinære tildelinger til UIN, er det fortsatt avsetninger knyttet til SAK tildelinger gitt i Disse SAK-midlene (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) er fordelt, og forutsettes anvendt i SAK-avsetningene vil fremgå av regnskapet for 2011, men er ikke hensyntatt i prognosene for underforbruk. Den foreliggende budsjettmodellen for UIN gir styret muligheter for å gjøre eksplisitte føringer og bevilgninger ut fra særskilte strategiske målsettinger. Budsjettet for 2012 inneholder forslag om enkelte særskilte bevilgninger ut over finansieringsmodellens struktur. Dette omtales under det enkelte fakultet. For å opprettholde aktiviteten ved UIN er det avgjørende at UIN får enda større grad av gjennomslag på søknader om eksterne tildelinger. Det er også avgjørende med god prosjektstyring som sikrer at prosjektene bidrar til dekning av infrastruktur og felleskostnader for UIN. Bidrag fra prosjektsiden er varierende mellom fakultetene, så arbeidet med en inntektsstrategi og prosjektporteføljestyring må prioriteres videre. For de enkelte fakultet og for fellesfunksjonene er aktiviteten i 2012 på prosjektsiden synliggjort ved opplisting av prosjektporteføljen. Denne oversikten er imidlertid ikke fullstendig, da det fortsatt er for tidlig å si hva som kan forventes av tilsagn på søknader som er under behandling. Selv om det hensyntas antatt konservativ budsjettering av prosjektsiden, synes det som de fremlagte oversikter viser liten grad av vekst. Dette gjelder særlig for FSV og PHS, noe som er urovekkende. Midlene fra Sparebanken Nord Norge er i liten grad lagt inn i prosjektporteføljen, jf egen oppstilling senere. Eksternt finansiert virksomhet har ulike finansieringskilder. De viktigste inntektskildene her er Norges Forskningsråd (NFR), DA midler, Nordland Fylkeskommune, og ulike øvrige statlige og offentlige institusjoner, Sparebanken Nord-Norge og øvrige bidrag fra næringslivet.

28 Finansieringen er gitt både som gave og bidrag og gjennom ren oppdragsvirksomhet. Gjennom flere år har UIN bygd opp den eksternt finansierte virksomheten. Ekstern finansiert virksomhet gir et mulig avhengighetsforhold som blir krevende å kompensere dersom det skulle oppstå vesentlige endringer. Samtidig vurderes det å være et stort potensiale fremover i økt eksternt finansiert virksomhet. Etter gjennomførte budsjettmøter er følgende vurderinger/ prinsipper brukt for å foreslå et budsjett i balanse: Fakultetene er bare i mindre grad gitt kompensasjon ut over budsjettmodellen. HHB er ikke gitt noe tillegg, men er ikke i sin helhet trukket for tidligere delfinansiering av felles satsning på ex.phil, og uttelling på ex.phil. FSV er kompensert for manglende uttelling på ex.phil for FBA har fått rammeøkning tilsvarende redusert bidrag fra DA knyttet til fagoppbyggingen ved fakultetet. Dette innebærer at ønskene fra FBA er hensyntatt innenfor rammen av videreføring av dagens driftsnivå. FBA er i tillegg foreslått tildelt en øremerket del av tidligere små driftsmidler fra NFR på kr , jf omtale under strategisk tildeling til forskningsutvalget. PHS er gitt kompensasjon for å videreføre arbeidet med kompetanseheving, da kompetanseheving er en særskilt utfordring for fakultet. For PHS legges det som en forutsetning at budsjettet utarbeides innenfor rammen av at akkumulert underskudd fra inneværende år dekkes inn i PHS vil ha et underskudd fra 2010 som fortsatt ikke er håndtert, og som må følges særskilt opp mht en inndekning fremover. Det er ikke gitt kompensasjon for forhold som rammer fakultetene likt. Eksempelvis så øker pensjonskostnader fra 2012 og ny styringsordning medfører økte kostnader. Det vises her til at det ved tidligere gjennomgripende reduksjoner ikke har vært trukket tilbake midler. For fellesavdelingene ble det gjort en detaljert gjennomgang av prognosen inneværende år for å gi et godt anslag på midler som kunne frigjøres for budsjettet 2012, jf. tidligere omtalte 3,3 mill. kr. Investeringsbudsjettet er lagt på 14,45 mill kr. Dette er nærmere 2,9 mill kr høyere enn investeringsbudsjett Akkumulert er det imidlertid behov for å trappe opp investeringene ytterligere fremover, og det vil bli fulgt opp i langtidsplaner/ langtidsbudsjett. Inntekter/ refusjoner ble vurdert nærmere og er anslått til 12 mill. kr, jf. tidligere omtale. Fellesavdelingene ble vurdert ut fra levert detaljbudsjett og nye endelige rammer ble foreslått. En forventet positiv utvikling i husleie- og strømbudsjettet tilfører budsjettet 3,2 mill kr utover forventet nivå. Etter disse vurderingene /prinsippene fremkommer et overordnet budsjett for 2012 i balanse.

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Leder EKS Paul Birger Torgnes

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Styret for Nord universitet

Styret for Nord universitet 1 Møtebok: Styret for Nord universitet (06.01.2016) Styret for Nord universitet Dato: 06.01.2016 kl 08.30 Sted: Møterom 3003, Campus Bodø Til: Vigdis Moe Skarstein Reidar Bye Aslaug Mikkelsen Bjørg Tørresdal

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2014 Møtested: Rom 3003, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2014 Møtested: Rom 3003, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2014 Møtested: Rom 3003, Universitetet i Nordland Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 28.10.2015 kl. 10: 30 15:30 Sted: Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 - ca kl 14.15 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Leder medlem

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland (16.12.2015) Styret for Universitetet i Nordland Dato: 16.12.2015 kl 15.00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 08:30-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul Birger Torgnes Bodil Børset

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul Birger Torgnes Bodil Børset MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 ca 14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 1/2012 Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 1/2012 Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 1/2012 Møtested: Telefonmøte Dato: 15.02.2012 Tidspunkt: 14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005. Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 05 Møtedato: 14. februar 2006 Notatdato: 06. februar 2006 Saksbehandler: Jan E. Aldal JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 24.04.2013 Arkivreferanse: /929/133 Sak: Årsrapport pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland Dato: 28.10.2015 ca kl 1500 etter fellesmøtet Sted: Møterom 3003 Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Berit Støre Brinchmann Ann

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Innkalling går til: Navn Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul Birger Torgnes Bodil Børset

Innkalling går til: Navn Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul Birger Torgnes Bodil Børset MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Navn Funksjon Representerer Håvard Olsen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU. Andre: Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Navn Funksjon Representerer Håvard Olsen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU. Andre: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/12 Møtested: Møterom 3003, Hovedbygget Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15:15 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje.

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4/2001 INNKALLING Møtedato: 25. april 2001. Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.30. Kl. 09.00 kl 12.00: Styringsdialog

Detaljer