Stiftelsen Utdanning Nordkalotten Årsberetning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Utdanning Nordkalotten Årsberetning 2011"

Transkript

1

2

3 2011 Innhold Direktøren om Stiftelsen Utdanning Nordkalotten... 2 Oppgaver og mål... 2 Organisasjonen... 2 Virksomheten... 3 Utdanninger... 3 Elever... 4 Fritid for elevene... 4 Markedsføring... 5 Studiebesøk fra potensielle elever... 5 Andre besøk... 5 Messer og workshops... 5 PR... 5 Utvikling av virksomheten... 7 Bransjeråd... 7 Validering... 7 Internasjonal virksomhet... 7 Kompetanseutvikling... 9 Studiereise til Oslo... 9 Investering i grønn IT... 9 Byggeprosjekt... 9 Virksomheten i tall Økonomi Utstedte vitnemål Oppfølging av elever som har fullført utdanningen Nøkkeltall Nøkkeltall Salg av annen utdanning Ansatte... 13

4

5 Direktøren om 2011 Alt i begynnelsen av året ble vi møtt med utfordringer hvor vi fant gode løsninger. Det var behov for rekruttering av tre nye stillinger for å ivareta viktige ledelsesfunksjoner. Etter en grundig og god tilsettingsprosess sammen med fagforeningene og de ansatte fikk vi gode og dyktige medarbeidere både til å ivareta lederoppgaver innen personalfeltet, kommunikasjon og markedsføring og til økonomi og økonomistyring. Blant annet fikk vi en norsk statsborger til en av lederstillingene etter denne prosessen, noe som tilhører sjeldenhetene. Litt senere på våren kom rapporten om Utdanning Nord fra Bo Bylund og Pontus Ringholm, som var en bestilling fra Regjeringen. Rapporten konkluderte med at Utdanning Nord var en profesjonell utdanningsinstitusjon med høy kvalitet på fagutdanningen, og med en god forankring i arbeidsmarkedets behov. Personalets fagdager ble etter grundig planlegging gjennomført med stor suksess i Oslo. Vårt personale deltok i et vellykket faglig program ved besøk hos Oslo voksenopplæring, opplæringskontor, videregående skoler og bedrifter. Våre ansatte fikk oppleve 17. mai i Oslo på tribuneplass foran slottet der de bivånte folketogene i tre timer, og det var en stor opplevelse. Vi klarte i tillegg å få stablet på bena to stafettlag som deltok i Holmenkollstafetten, men jeg nevner intet om prestasjonene fra vårt «olympialag». For å bedre markedsføringen av Utdanning Nord, og for å lære mer, har Utdanning Nord vært representert ved aktuelle messer, besøkt bedrifter og deltatt i ulike aktiviteter i de tre nordiske landene. Flere NAV-delegasjoner fra Finnmark og Troms har vært på besøk. De ble overveldet av det de fikk se av Utdanning Nords profesjonalitet innen yrkesutdanning. Vi fikk besøk fra voksenopplæringen SEDU i Finland, og mange potensielle svenske elever og saksbehandlere fra arbeidsformidlinger kom på studiebesøk. Gjennom EUs Leonardo-prosjekt kom det elever fra Italia og Irland som hadde yrkespraksis hos oss, noe som er en del av vår deltagelse i det internasjonale samarbeidet. Noen av våre yrkeslærere påbegynte utdanninger innen pedagogikk, og andre gjennomførte faglige kurs arrangert av bransjer og bransjeråd, og noen av lærerne deltok på messer og studiebesøk sammen med elevene. En av våre kokkeelever, Guled Abdi, fikk æren av å stå for lunsj for kronprinsessen da hun besøkte Jokkmokk. Senere på høsten ble Guled bedt om å stille som kokk for kongen og hans jaktlag i Norbotten. Bildet av Guled og kronprinsessen ble kåret til månedens bilde i Se og Hør. Åsta Modig, nasjonal koordinator for NVL, kom på besøk og var full av lovord over det hun opplevde på Utdanning Nord, spesielt i forbindelse med vårt valideringsprosjekt. Økonomien har de siste årene vært preget av soliditet og stabilitet, noe som også gjaldt dette året. Stabilitet og tilgang på antall kvoteregulerte studieplasser ble nesten maksimalt fylt opp. Høydepunktet i 2011 var selvfølgelig undertegnelsen av den nye fireårsavtalen mellom Finland, Norge og Sverige, iscenesatt av arbeidsminister Hillevi Engström, Finlands ambassadør Harry Helenius og Norges ambassadør Anne K. Lund. Den nye avtalen ga en trygghet for fire nye år fremover og virket stimulerende på stiftelsen. Avtalen bød ikke på store forandringer i forhold til tidligere avtale, men den var mer konkretisert og målfokusert var begynnelsen på en ny avtaleperiode for Utdanning Nord, og gav stiftelsen den tilliten vi er verdig. Jeg ser fram mot en spennende og utfordrende periode med mange gode utviklingsmuligheter. Jeg er veldig takknemlig for å lede en organisasjon med så mange kvalifiserte og dyktige fagfolk! Takk til alle dere! Sture Troli 1

6 Stiftelsen Utdanning Nordkalotten Oppgaver og mål Stiftelsen Utdanning Nordkalotten arrangerer utdanning og opplæring for Finland, Norge og Sverige og har som formål å fremme tiltak som skal bidra til å utvikle arbeidsmarkedet og styrke det regionale samarbeidet mellom i første rekke de nordligste delene av de tre landene. Stiftelsen skal nå målet ved blant annet å utvikle, organisere og gjennomføre yrkesfaglig voksenopplæring innenfor avtalte områder. Finland og Sverige har riksdekkende rekruttering til opplæringen, mens Norge prioriterer søkere fra de tre nordligste fylkene. Utdanningsvirksomheten skal drives fleksibelt og tilpasses behovene i de enkelte landene. Undervisningen skal være slik at den kan følges av elever som behersker enten finsk, norsk eller svensk språk. Stiftelsen skal arbeide for å gi elevene en yrkeskompetanse som sikrer bevegelighet mellom arbeidsmarkedene i de nordiske landene. I tillegg til utdanningsvirksomheten skal stiftelsen for de enkelte landenes regning sørge for boliger til elevene. Organisasjonen Stiftelsen Utdanning Nordkalotten er dannet av regjeringene i Finland, Norge og Sverige og holder til i Övertorneå. Det juridiske navnet er Stiftelsen Utdanning Nordkalotten. Som arbeidsnavn i den daglige driften brukes navnet Utdanning Nord. Virksomheten blir regulert av en fireårig avtale mellom de tre landene samt stiftelsens vedtekter. I 2011 hadde Stiftelsen Utdanning Nordkalottens styre følgende styremedlemmer: Finland: Kai Koivumäki, arbeids- og næringsdepartementet Pirkko Saarela, Lapplands ELY-sentral Norge: Per Brannsten, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arnold Eliseussen, NAV Finnmark Sverige: Karin Alm Chearnley, arbeidsmarkedsdepartementet Lena Jatko, Pajala kommune, styreleder Personalrepresentant: Bo Henriksson Elevrådet har hatt en representant på møtene i Övertorneå. Sture Troli fra Norge har siden 2010 vært direktør og hatt ansvar for stiftelsens operative virksomhet. I tillegg til direktøren har utdanningssjefene, administrasjonssjefen samt informasjons- og markedssjefen inngått i stiftelsens ledergruppe. Styre Direktør Informasjons- og markedssjef Administrasjonssjef Utdanningssjef Utdanningssjef Utdanningssjef Utdanningssjef Informasjon Internservice og eiendom Bygg håndverk IT Restaurant pleie og omsorg Teknikk industri Figur 1: Organisasjonsplan I løpet av året ble stillingen som administrasjons sjef delt inn i to nye funksjoner: personalsjef og økonomisjef. 2

7 Virksomheten Stiftelsen Utdanning Nordkalotten I 2011 arbeidet stiftelsen hovedsakelig med å arrangerea,,,arbeidsmarkedsopplæring, videregående opplæring og tilpasset bedriftsopplæring. Kursene blir planlagt i nært samarbeid med kundene. Virksomheten er sertifisert i samsvar med ISO 9001:2008. Samarbeidslandene hadde gjennom en avtale forpliktet seg til å kjøpe 285 årsplasser i 2011, fordelt mellom landene på denne måten: Norge 60, Finland 80 og Sverige 145. Sverige benyttet sin mulighet til opsjon og kjøpte ytterligere 40 plasser. Stiftelsens utdanning var delt inn i fire hovedområder: bygg håndverk; informasjonsteknologi; restaurant pleie og omsorg og teknikk industri. Undervisningen har foregått på svensk, norsk, finsk eller engelsk. Det er kontinuerlig opptak til alle kurs med unntak av helsefagarbeiderutdanningen. Opplæringen har funnet sted i sentrum av Övertorneå og Hedenäset. I samarbeid med Övertorneå kommune har stiftelsen holdt kurs i yrkesfagene fra videregående skole innenfor disse fem programmene: bygg, håndverk, hotell og restaurant, strøm og kjøretøy. I andre halvår samarbeidet stiftelsen dessuten med videregående skole innenfor yrkesfaglig voksenopplæring. Stiftelsen har også solgt tjenester innenfor yrkesfaglig høyskoleutdanning til Kalix UniverCity samt til den svenske Arbetsförmedlingen i forbindelse med kurs for kriminalomsorgen i Haparanda. Utdanninger Bygg håndverk IT Restaurant pleie og omsorg betongarbeider sertifisertsystemspesialist økonomi- og bygningsmaler sertifisert systemsupport regnskapsmedarbeider bygningssnekker ECDL (datasertifikat) institusjonskokk industrisnekker hotellservice kokk frisør kontor- og administrasjonsmedarbeider servitør gulvlegger helsefagarbeider murer økonomiassistent platesetter automasjonstekniker skomaker reklameutvikler reklametrykker sertifisert programmerer sertifisert webmaster Teknikk industri servicetekniker husholdningsmaskiner installasjonselektriker kuldemontør småmaskinmekaniker bilmekaniker lastebilmekaniker maskinmekaniker ventilasjonsmontør og blikkenslager bygningsblikkenslager isoleringsblikkenslager skjærende bearbeiding cnc-operatør Figur 2: Kurstilbudet presentert etter fagområde På neste side finner du et diagram som viser hvordan årsbestillingen for arbeidsmarkedsutdanningen fordeler seg per utdanningsområde og land. Både Norge og Sverige benyttet seg av 3

8 muligheten til å omdisponere bestillingen i løpet av året. Omdisponeringen fra uke 36 går frem av diagrammet. Norge omfordelte plasser fra restaurant pleie og omsorg og teknikk industri til IT og bygg håndverk. Sverige omdisponerte på høsten fra teknikk industri til IT. Diagram 1: Årsbestilling per utdanningsområde og land for Norges og Sveriges omdisponering av utdanningsplasser fra uke 36 fremgår også av diagrammet. Elever Gjennomsnittsalderen på de finske, norske og svenske elevene ved arbeidsmarkedsutdanning ene var henholdsvis 38, 33 og 38 år. Gjennomsnittsalderen totalt var 36 år. Sammenlignet med året før er gjennomsnittsalderen omtrent den samme (se også nøkkeltallene i tabell 4 på side 11). Som tidligere år kom de fleste elevene som avsluttet studiene i 2011, fra de nordligste delene av Finland, Norge og Sverige. Det er verdt å merke seg at en betydelig andel av de finske (25 prosent) og svenske (23 prosent) elevene kom fra de midtre og sørlige delene av henholdsvis Finland og Sverige. Cirka åtte prosent av de norske elevene kom fra Sør-Norge. Dette er en fordobling i forhold til året før. Det totale antallet elever som fullførte studiene i 2011, var 423. Av disse var 125, eller cirka 30 prosent, kvinner. På side 6 finner du et diagram som viser hvor elevene som Figur: Aktivitetsrommet i Övertorneå avsluttet utdanningen i 2011, er geografisk hjemmehørende. 1 Fritid for elevene Elevrådet har hatt et aktivt år. Turer utenfor Övertorneå er en populær aktivitet, og elevrådet arrangerte derfor et par reiser i løpet av året. Blant annet ble det arrangert turer til ishotellet i Jukkasjärvi, gokartbanen i Haparanda og nisselandet i Rovaniemi. Elevene deltok også for andre år på rad i dragebåtregattaen i Övertorneå med to lag. I løpet av året ble det arrangert to friluftsdager og midtsommerfest, og året ble avsluttet med julebord i Ylitornio. Det har vært stor interesse for å delta i elevrådet i 2011, og rådet har hatt månedlige møter med ledelsen. Elevrådet utviklet sin egen logo (se over). Det etterlengtede aktivitetsrommet i Övertorneå sto klart i desember. 4 1 Kilde: Studentregisteret. Sammenstillinger gjelder alle elever med sluttdato i Også elever som har avbrutt utdanningen, er inkludert.

9 Markedsføring Studiebesøk fra potensielle elever Arbeidsformidlingen i Sverige har en vellykket modell der de som er interessert i opplæring, får mulighet til å komme på studiebesøk før de bestemmer seg for å takke ja til utdanningstilbudet. På kartet ved siden av går det frem hvor de potensielle elevene kom fra i I løpet av året kom det 172 personer på slike studiebesøk, noe som er en liten økning i forhold til året før. Tilsvarende tall for 2010 var 157 besøk. Studiebesøk fra potensielle elever gir positivt utslag på hvorvidt den enkelte bestemmer seg for å gå inn på utdanningen eller ikke. En svært stor andel av dem som kommer på studiebesøk, begynner også på en utdanning. I tillegg til disse besøkene har stiftelsen i 2011 også tatt imot en rekke andre, lignende studiebesøk, blant annet fra den svenske arbeidsformidlingens støtteaktører, som MIROI, og fra Finland Työvoimalasäätiö i Torneå. Andre besøk Stiftelsen tok i løpet av året imot flere viktige besøk fra alle de tre landene. Fra Finland kan vi nevne at vi i mai fikk besøk fra Finlands ambassade i Stockholm. Den finske eksamenskommisjonen for bygningsteknisk blikkenslagerarbeid og teknisk isolering besøkte oss i mars. Fra Norge kan nevnes NAVs fylkesledelse fra Finnmark, Troms og Nordland, som besøkte oss i august. Fra Sverige kom Skolverket og Nätverket för vuxnas lärande (NVL), Landstingsdirektionen för Norrbottens Län så vel som styret for Högskoleförbundet Östra Norrbotten (HÖN). Figur 3: Presumtive besøk fra Sverige 2011 Messer og workshops Stiftelsen Utdanning Nordkalotten deltok i 2011 på en rekke messeaktiviteter i alle landene. I Finland prøvde stiftelsen i samarbeid med TE-byrå Tornedalen for første gang å markedsføre seg overfor vernepliktige som nærmet seg slutten av tjenesten. Det skjedde ved deltakelse i miniworkshops ved tre ulike regimenter i Nord-Finland. I Norge deltok stiftelsen på utdanningsmesser i Bodø og Tromsø og på yrkesorienteringsdager i Hammerfest, Alta og Berlevåg. I Sverige deltok stiftelsen på utdannings- og rekrutteringsmesser arrangert av arbeidsformidlingen i blant annet Sundsvall, Gävle, Söderhamn, Ånge og Haparanda. I denne sammenhengen kan vi nevne at stiftelsen også ble besøkt av to bedrifter fra IT-bransjen: PEAK-IT og Logica Norr AB, som fikk anledning til å markedsføre seg overfor ITelevene. PR Også i 2011 fikk stiftelsen god PR, særlig i norrbottenske medier. Stiftelsen fikk også tre TV-innslag: i Nordnytt og ABC Nytt samt den finske nyhetsredaksjonen fra SVT Uutiset, som laget et femminutters innslag om virksomheten på stedet om høsten. I løpet av året ble stiftelsen også presentert i to ulike utdanningsreportasjer i nettidsskriftet Nätverket för Vuxnas lärandes (NVL). I Norge ble Stiftelsen Utdanning Nordkalotten presentert på NAV Troms' nettsider med en reportasje. 5

10 Tallene i parentes viser til kartet Elever fra Finland Lappland (5) 58 % (67 %) Uleåborg (4) 18 % (13 %) Sør-Finland (1) 9 % (11 %) Vest-Finland (2) 13 % (7 %) Øst-Finland (3) 3 % (2 %) Tilsvarende tall for 2010 i parentes. Tallene i parentes viser til kartet Elever fra Norge Finnmark (20) 32 % (40 %) Troms (19) 34 % (13 %) Nordland (18) 25 % (40 %) Østfold (1) 1 % (1 %) Sogn og Fjordane (14) 4 % (1 %) Buskerud (6) 0% (1 %) Telemark (8) 0 % (1 %) Vestfold (7), Oslo (3) 3 % (0 %) Tilsvarende tall for 2010 i parentes. Bokstavene i parentes viser til kartet Elever fra Sverige Norrbottens län (BD) 50 % (58 %) Västerbottens län (AC) 12 % (9 %) Västernorrlands län (Y) 9 % (8 %) Jämtlands län (Z) 6 % (7 %) Gävleborgs län (X) 8 % (4 %) Dalarnas län (W) 2 % (2 %) Stockholms län (AB) 3 % (2 %) Västra Götalands län (O) < 1 % (2 %) Hallands län (N) 0 % (2 %) Uppsala län (C), Jönköpings län (F), Kalmar län (H), Värmlands län (S), Västmanlands län (U), Skaraborgs län (R), Örebro (T), Gotlands län (I), Östergötlands län (E), Södermanlands län (D), Kronobergs län (G), Skåne län (M) Totalt for fylkene ca. 10 prosent. 6

11 Utvikling av virksomheten Gjennomgang og ny avtale I løpet av året ble det på oppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet i Sverige gjennomført en egen gjennomgang av stiftelsens virksomhet. Formålet med gjennomgangen var at Arbetsmarknadsdepartementet og de berørte departementene i Finland og Norge skulle ha mulighet til å studere virksomheten og eventuelt omformulere stiftelsens oppgaver. Arbetsmarknadsdepartementet gav tidligere generaldirektør for Arbetsförmedlingen, Bo Bylund, jobben med å gjennomføre gjennomgangen. Rapporten ble klar i mai og var et av bilagene i den nye avtalen som ble underskrevet i Stockholm 23. november Den nye avtalen gjelder for perioden , og blant nyhetene i stiftelsens arbeidsoppgaver finner vi blant annet validering av yrkeskompetanse. Bransjeråd Utdanningsområdene kaller regelmessig inn til såkalte trenasjoners bransjeråd. Formålet med bransjerådene er å kunne hente inn bransjens synspunkter på utdanningsinnhold, lokaler og utstyr. I 2011 ble det holdt fire bransjeråd, innenfor utdanningene pleie og omsorg, restaurant, automasjon og elektriker. Figur: Den nye, fireårige avtalen ble undertegnet i Stockholm i november av den svenske arbeidsministeren Hillevi Engström, Norges ambassadør Anne K. Lind og den finske ambassadøren Harry Helenius. gjennomført en intern kartlegging av alle yrkene som stiftelsen dekker. Kartleggingen viste at behandlingen varierte på de ulike utdanningsavdelingene når det gjaldt for eksempel vurdering og dokumentasjon. Arbeidet fortsetter i 2012 med tiltak for å kvalitetssikre det interne arbeidet. Det ble utarbeidet en felles metode for å vurdere tidligere kunnskap, og den vil bli testet i et pilotprosjekt i Internasjonal virksomhet Leonardo da Vinci, mobilitetsprosjekt: Intercultural competence Figur: Helseutdanningen hadde bransjeråd i Validering Formålet med det treårige prosjektet er å utvikle stiftelsens interne vurderingssystem for å ta vare på tidligere kunnskaper, forbedre og individualisere utdanningen og være med på valideringsutviklingen i Norden og EU. I 2011, som var det andre prosjektåret, ble det Deltakerne i prosjektet er stiftelsens elever, som i fem uker får utdanning/arbeidspraksis utplassert hos bedrifter i et annet land i Europa. Prosjektet startet i 2010, og da ble også den første praksisrunden gjennomført. Praksislandene i prosjektet er Italia, Irland, Kypros, Tyskland, Portugal, Grekland og Polen. Det internasjonale programkontoret bevilget seks tilleggsplasser og ekstra prosjektstøtte til prosjektet i august I 2011 ble det gjennomført fire praksisrunder med i alt 16 elever som dro til Irland, Kypros, Tyskland og Portugal. 7

12 Leonardo da Vinci, mobilitetsprosjekt (VET- PRO): Traditions of using natural stones in constructions and interiors Formålet med prosjektet er å hente inn kunnskap om produksjon, foredling og bruk av naturstein. Bruk av stein øker i utemiljøene og både ut- og innvendig i bygg, og stiftelsen planlegger å utvikle en utdanningsplan for steinarbeid. I 2011 gjennomførte direktøren og en yrkeslærer et ukelangt besøk til Lisboa. Også til dette prosjektet bevilget det internasjonale programkontoret to tilleggsplasser samt ekstra midler. Leonardo da Vinci, partnership: New European concepts for vocational training for educationally disadvantaged groups Den koordinerende organisasjonen i prosjektet er firmaet MP-Plus GmbH i Tyskland. Prosjektlederen Michael Beck har utviklet en pedagogisk metode, Scenario Plan Method, som har til formål å stimulere personer med særlige utdanningsvansker. Hensikten er også å lære av hverandre de ulike pedagogiske løsningene og metodene som de deltakende organisasjonene bruker for å oppmuntre og aktivere mennesker i yrkesutdanning. De andre deltakerlandene i prosjektet er Tsjekkia, Liechtenstein, Italia og Tyrkia. Stiftelsens medarbeidere deltok på to av prosjektmøtene i 2011: i Nicotera i Italia i april og i Istanbul i Tyrkia i oktober. Kolarctic ENPI-prosjekt: ConEct Economical, Ecological/Environmental and Social Construction Søknaden til dette prosjektet ble levert i november Lapin Ammattiopisto i Rovaniemi er koordinator for prosjektet, og andre samarbeidsparter utenom Stiftelsen Utdanning Nordkalotten er Samisk videregående skole og reindriftsskole, Murmansk Building College og Björknäsgymnasiet. Formålet med prosjektet er blant annet å utvikle et samarbeid på Nordkalotten mellom skoler som driver yrkesutdanning, mellom skoler og arbeidsliv og mellom bedrifter innenfor bransjene bygg og gruvenæring. Den globale reisen "Den globale reisen" er et program som blir finansiert av det internasjonale programkontoret. Formålet med programmet er å gi en interkulturell utdanning som i forlengelsen kan føre til styrket skoleutvikling. Den globale reisen er en mulighet til å få utfordret sine forutinntatte meninger og få større forståelse og innblikk i andre menneskers levevilkår. I løpet av våren 2011 søkte stiftelsen sammen med Övertorneå kommune, Hietaniemi Friskola og Tornedalens Folkhögskola om deltakelse i Den globale reisen-programmet. Søknaden ble innvilget, og reisen ble gjennomført i oktober til nordøstre Sør-Afrika, Ugu District Municipality. Totalt 20 personer fra Hudiksvall i sør til Övertorneå i nord deltok på reisen. Etter reisen møttes alle deltakerne til avslutningsseminar i Hudiksvall. Der utarbeidet Övertorneå-gruppen et fremtidsdokument om bærekraftig utvikling basert på den globale reisen for skolene som deltok. Som en forlengelse av reisen til Sør-Afrika dro Sture Troli og Leif Lahti til Mosambik for å få et innblikk i yrkesutdanningen i landet og samtidig se på muligheten til å inngå samarbeid med en lokal skolemyndighet. Møtene ble holdt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå med offentlige organer innenfor utdanning, sysselsetting og humanitære organisasjoner som arbeider med utdanningsprosjekter. Reisen gav god innsikt i spørsmål knyttet til utdanning, og da særlig yrkesutdanning, og rekruttering av kvalifisert arbeidskraft i Mosambik. Lahti og Troli ble tatt vel imot hos alle organene, og møtene var preget av et åpent og fortrolig samtaleklima. Besøk fra partnerskoler i Europa Fire elever og viserektor Gerald Brennan fra St. Johns College i Cork, Irland besøkte stiftelsen i perioden 15. mai 3. juni. Tolv elever og læreren Andrea Cattaneo fra IIS Volterra Elia besøkte stiftelsen i perioden 31. mai 21. juni innenfor rammene av Leonardo da Vinci-mobilitetsprosjektet PL.AB IIS Volterra Elia. Organisasjonen som sendte dem, var La Provincia di Ancona, skoleavdelingen i Ancona-provinsen i Italia. Crossborder Tornedalen Stiftelsen er representert i styregruppen for Crossborder Tornedalen samt i partnerskapsgruppen. Stiftelsen var med på å planlegge og arrangere European Job Days i februar i Haparanda-Torneå samt seminaret Ljuset kommer från norr i finske Levi november

13 Andre aktiviteter Det internasjonale programkontoret gjennomførte et kontrollbesøk i desember, med godt resultat. 29. november 2011 ble det arrangert workshop innenfor rammene av Interreg IV A-prosjektet Nordpraktik i Luleå. Nordens dag ble markert 23. mars i samarbeid med Foreningen Nordens lokalavdeling. Stiftelsen ansatte en Nordjobbpraktikant fra Norge i vel to måneder. Kompetanseutvikling Satsingen på pedagogikk kom i gang i I løpet av året fullførte to medarbeidere yrkeslærereksamen, og ytterligere fem medarbeidere var inne i ulike faser av pedagogikkstudiene. Ni medarbeidere tok innføringskurs i pedagogikk. En medarbeider innenfor kulde ble finsk "examensmästare" (en slags spesialist på yrkesfaglig voksenopplæring). I samarbeid med Luleå Tekniska Universitet arrangerte stiftelsen en endagsforelesning om nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser, der 16 medarbeidere deltok. Studiereise til Oslo Vigelandsparken i Oslo Personalets studiedager ble lagt til Oslo i forbindelse med 17. mai-feiringen, og vel 50 av stiftelsens medarbeidere deltok. Fem intensive dager i forbindelse med en helg gav plass til besøk på opplæringskontor, videregående skole og bedrifter så vel som et sosialt program. Programmet omfattet studiebesøk til flere av Oslos mest kjent severdigheter, men også en hel dag med forebyggende helseaktiviteter. To lag fra personalet deltok i Holmenkollenstafetten med hvert sitt serviceteam. Før hjemreisen, som foregikk med buss, rakk personalet også å oppleve 17. mai-feiringen i Oslo. Bildetekst: Allan Lehto mottok diplom og blomster på restaurant Nordlys da han ble utnevnt til "Årets nordist" av Foreningen Nordens lokalavdeling. Investering i grønn IT I 2011 tok Stiftelsen Utdanning Nordkalotten et stort steg i retning grønnere IT. Stiftelsen investerte i ny teknologi, og både personalet og nesten alle elevene fikk tilgang til nye datamaskiner med det siste operativsystemet, Windows 7. Den energisparingsfunksjonen som fulgte med den nye programvaren, gav en strømbesparelse på opptil prosent. Så godt som hele driften er flyttet fra fysiske til virtualiserte servere. På den måten sparer virksomheten cirka 7 kilowatt i timen i serverhallen. Byggeprosjekt Stiftelsen totalrenoverte åtte elevboliger på Tallen og Björken samt elevkjøkkenet på Björken i På høsten startet ombyggingen av våre egne rekkehus på Tingshusvägen i Övertorneå, et prosjekt som involverer alle de byggtekniske yrkesutdanningene samt elektrikerutdanningen. Stiftelsen startet også ventilasjonsarbeidet i bygghallen i Hedenäset og fikk ordnet sprøyteboks til malerne. Til høsten skal det ferdigstilles en stor utendørs oppslagstavle som er tegnet av Mats Winsa, og som er planlagt i forbindelse med den nye hovedinngangen, som sto klar i årsskiftet. 2010/2011. Bildetekst: En stor, opplyst oppslagstavle ble klar til høsten. Både den og den nye hovedinngangen som ble ferdigstilt ved årsskiftet 2010/2011, er tegnet av Mats Winsa, Arkitekt 9

14 Virksomheten i tall Økonomi Stiftelsens virksomhet skal i hovedsak finansieres ved hjelp av inntekter fra utdanningsvirksomhet. Utdanningsvirksomheten utenom landenes faste bestillinger hadde en verdi på 7,2 millioner svenske kroner (6,9 millioner SEK) 2. Av disse utgjorde salg av videregående utdanning 4,4 millioner SEK (4,4 millioner SEK) og yrkesfaglig høyskoleutdanning 1,1 millioner SEK (1,4 millioner SEK). Annen bedriftsopplæring hadde en omsetning på 1,7 millioner SEK (1,1 millioner SEK). Stiftelsen hadde et negativt resultat på SEK, sammenlignet med det positive 2010-resultatet på SEK. Inntekter Utdanning Salg (underprodukter) Overnatting Annet Totalt Kostnader Personale Lokaler Utdanningsmateriell og tjenester Andre kostnader Avskrivninger Totalt % 5% 3% 82% Inntekt 2011 Utdanning Salg Bolig Annet 3% 10% 5% Inntekt 2010 Utdanning 82% Salg (underproduk ter) Kostnader 2011 Kostnader % 8% 3% 21% 52% Personale Lokaler Utdanningsmater iell og -tjenester Andre kostnader 16% 10% 3% 23% 48% Personale Lokaler Utdanningsmate rriell og tjenester Andre kostnader Avskrivninger Avskrivninger Diagram 2: Prosentvis fordeling av inntekts- og utgiftstyper i 2011 sammenlignet med Tallene i parentes gjelder

15 Inntektstypene for 2011 fordeler seg prosentvis på samme måte som i På kostnadssiden har personalutgiftene økt sammenlignet med Årsaken til det er hovedsakelig en pensjonskostnad fra 2010 som ble belastet 2011-resultatene, en ansettelse i forbindelse med et nytt oppdrag for kriminalomsorgen i Haparanda som ikke var budsjettert, samt ekstra administrativ hjelp i en periode. Utstedte vitnemål Antall elever som gjennomførte finsk hel- eller deleksamen Heleksamener Deleksamener VG 2 tverrfaglige eksamener (N) Tabell 2: Utstedte vitnemål elever på programmering og 48 elever på systemspesialist/ systemsupport (i alt 66 elever) gjennomførte i 2011 til sammen 233 sertifiseringstester i samsvar med den individuelle utdanningsplanen. Nasjonsvis fordelte sertifiseringstestene seg slik: Sverige: 48,5 prosent, Finland: 31,8 prosent og Norge: 19,7 prosent Oppfølging av elever som har fullført utdanningen I ble det utarbeidet et oppfølgingsverktøy 3 for elever som har fullført utdanningen. Etter en prøveperiode startet den første oppfølgingen opp høsten 2009, og den omfattet også elever som fullførte utdanningen i Den andre oppfølgingen dekket perioden fra februar 2011 til mars Oppfølgingen gjaldt elever som hadde sluttet for tre til seks måneder siden, og omfattet totalt 420 elever. Svarfrekvensen var på 25,5 prosent. Totalt har 107 elever svart på oppfølgingsundersøkelsen. Av disse svarte 89 elever på spørsmål om arbeidssituasjonen f % f % Ansettelse innenfor yrket Lærlingplass 4 4 Annet arbeid Har startet egen virksomhet Utdanning (også arbeidsmarkedsutdanning) Arbeidsmarkedstiltak (utenom utdanning) Tilfeldige vikariater / arbeidssøker 2 2 Arbeidssøker Annet 5 3 Tabell 3: Elevoppfølging tre seks måneder etter avsluttet utdanning prosent fikk arbeid som følge av tidligere praksisperiode i bedriften, 18 prosent gjennom kontakter, 12 prosent gjennom arbeidsformidlingen og 25 prosent som følge av eget initiativ. De fleste arbeider i hjemlandet sitt. 81 prosent av de tidligere elevene som svarte på oppfølgingen, regner arbeidspraksisen som ekstremt viktig eller svært viktig. 3 Årsaken til at stiftelsen har utarbeidet et eget oppfølgingsverktøy, er at det for øyeblikket ikke er mulig å få ut sammenlignbar statistikk fra arbeidsmarkedsmyndighetene i Norge, Finland og Sverige når det gjelder oppfølging av tidligere studenter altså om utdanningen førte til at de fikk arbeid. 11

16 91 prosent av elevene som svarte på oppfølgingen, mener utdanningens innhold har hatt svært stor eller stor betydning for det nåværende arbeidet eller tidligere arbeidsoppgaver. Blant de arbeidsgiverne som ble kontaktet og har deltatt i oppfølgingen av tidligere elever, mener 91 prosent at elevene er kvalifisert for arbeidsoppgavene (ikke over- eller underkvalifisert). Arbeidsgiverne setter størst pris på personlige egenskaper (89 prosent), deretter følger god utdanning (69 prosent) og annen yrkeserfaring (39 prosent). Nøkkeltall Finland Norge Sverige Totalt År Årsbestilling (antall elever) Sengeplasser Fordeling av belagte 24 % 25 % 20 % 21 % 56 % 54 % 100 % 100 % elevuker i prosent Elevbelegg i prosent 89 % 99 % 97 % 99 % 91 % % 97 % Utstedte Utdanning Nordattester/sertifikater Elevenes gjennomsnittsalder (år) 37, , , , Tabell 4: Nøkkeltall Nøkkeltall Som et tilbakeblikk og en liten kuriositet har vi fra årsberetningen 1997 hentet frem nøkkeltallene som ble presentert da, og viser dem her sammen med tilsvarende tall for I tabellen nedenfor presenterer vi en sammenligning av nøkkeltallene for disse to årene Antall elever i gjennomsnitt i løpet av året Antall elever som fullførte utdanningen sin i løpet av året Lokaler (kvm) hvorav leide/egne 6 100/ / Sengeplasser hvorav leide/egne 117/73 177/73 Omsetning 55,9 mill. SEK 76,2 mill. SEK Årsansatte Omsetning per ansatt SEK SEK Lærere/andre 45/20 50/25 Investeringer 3,62 mill. SEK 2,33 mill. SEK Kompetanseutvikling eget personale 8 2,87 mill. SEK 1,8 mill. SEK Tabell 5: Sammenligning av nøkkeltallene fra 1997 og Sveriges grunnvolum er 145 plasser. Opsjon på 40 plasser. 5 Fra studentregistret, gjennomsnittlig alder for elevene som fullførte utdanningen i Elever fra videregående skole, voksenopplæring og yrkesfaglige høyskoler er ikke inkludert. 7 Elever fra videregående skole, voksenopplæring og yrkesfaglige høyskoler er inkludert. 8 Her er det noe usikkerhet vedrørende hva som inngikk i grunnlaget for 1997, og derfor kan ikke årene sammenlignes direkte. Den store pedagogikkutdanningssatsingen pågikk i hele

17 Salg av annen utdanning I vårsemesteret tilbydde Övertorneå kommune i samarbeid med Stiftelsen Utdanning Nordkalotten seks programmer på videregående skole-nivå: hotell og restaurant, strøm, kjøretøy, industri, bygg og håndverk. Av de programmene som ble tilbudt, kunne alle settes i gang med unntak av industriprogrammet, som ikke fikk mange nok søkere. Det ble innført en videregående skole-reform i Sverige som innebar at programmene måtte endre navn og delvis fikk nytt innhold. I vårsemesteret var elevtallet 64 og i høstsemesteret 53. Av elevene i vårsemesteret var åtte jenter (12,5 prosent), og blant høstsemesterets elever var det fire jenter (7,5 prosent). Stiftelsen solgte også voksenopplæringsplasser til Övertorneå kommune i I samarbeid med Kalix kommune har stiftelsen gjennomført "Kvalificerad Yrkesutbildning" (KY) Processoperatör för massa- og pappersindustrin og "Yrkeshögskoleutbildningen" (YH) Operatör inom fjärr/kraftvärmeverk. I KY-utdanningen, som opphørte i 2011, hadde stiftelsen ansvar for de prosesstekniske emnene, som utgjorde cirka 50 prosent av utdanningsinnholdet. For YHutdanningen hadde stiftelsen stort sett ansvar for hele den ettårige utdanningen. Totalt for de to opplæringene ble det uteksaminert 38 elever våren Stiftelsen vant i 2011 anbudet for Industriell träteknisk utbildning for kriminalomsorgen i Haparanda. Utdanningen startet 1. juni, og avtalen løper ett år med mulighet for opsjon på ytterligere to år. Avtalen gjelder et garantert volum på 200 kursdeltakere per uke. Ansatte Tallene er per og inkluderer midlertidig personale samt personale med minst seks måneders sammenhengende ansettelsestid. Ledelse, inkl. adm.dir. Kvinner % kvinner Menn % menn Totalt 4 50% 4 50 % 8 Yrkeslærere % % 50 Annet 8 50 % 8 50 % 16 personale Totalt (24) 22 % (34) 30 % (48) 52 % (66) 70 % (71) 74 % Tabell 6: Antall ansatte fordelt på kjønn og personalkategori. Tallene i parentes gjelder for I 2011 ble det ansatt ny utdanningssjef til bygg og håndverk, og den avtroppende (mann) og den påtroppende (kvinne) sjefen overlappet i andre halvdel Vi har også gjennomført en organisatorisk endring i 2011 ved at funksjonen administrasjonssjef har blitt delt inn i to nye Bildetekst: Enar Triumf og Rolf Rautila fikk oppmerksomhet etter 25 års tjeneste i virksomheten. funksjoner: personalsjef og økonomisjef. Statistikken i tabell 6 ovan viser kjønns-fordelingen etter disse organisasjonsendringene. Fordelingen mellom de ulike personalkategoriene de siste årene har vært relativ stabil. Ledelsen har de siste fire årene utgjort en andel som har variert mellom åtte og elleve prosent. 13

18 Andelen annet personale har i årene ligget på mellom 20 og 22 prosent. Størst variasjon finner vi i andelen lærere, som for tilsvarende periode har variert mellom 67 og 73 prosent. Fordelingen av de ulike personalkategoriene i 2011 går frem av det venstre sektordiagrammet på denne side. Det kan være interessant en gang iblant å sammenligne med historiske data. Vi har hentet 1997-tallene for personalkategoriene fra likestillingsplanen (det høyre sektordiagrammet nedenfor). Ledelse og stab vises der som én gruppe. Det kan sammenlignes med hvordan virksomheten er organisert i dag. De tidligere stabsfunksjonene var i 2011 hovedsakelig en del av ledergruppen. Hvis vi sammenligner dagens organisasjon med de historiske dataene, kan vi konstatere at ledelsens andel har gått ned fra 18 prosent i 1997 til 11 prosent i Lærernes andel i 1997 sammenlignet med 2011 viser en økning fra 63 til 67 prosent. Annet personale ligger stort sett på samme nivå som i Personalkategoriernas andel 11% % 68% Ledelse Lærere øvrig personal Personalkategoriernas andel % 18% 63% Ledelse/stab Lærere øvrig personal Diagram 3: Andelen av de ulike personalkategoriene i 2011 sammenlignet med Prosentverdiene er avrundet oppover. 9 Stiftelsens andre likestillingsplan i rekken ble fastsatt

19

20

Rovaniemi 11-12.03 2015. Sture Troli, VD

Rovaniemi 11-12.03 2015. Sture Troli, VD Rovaniemi 11-12.03 2015 Sture Troli, VD Utdanning Nord En flernasjonal yrkes- og voksenopplæring tilbyr 285 opplæringsplasser hvert år. Voksenopplæring alder 20-60+ år Startet i 1970 og i 1991 omgjort

Detaljer

Yrkesutbildning och behörighet Nordkalottkonferansen i Kiruna, 2014 Sture Troli, direktör

Yrkesutbildning och behörighet Nordkalottkonferansen i Kiruna, 2014 Sture Troli, direktör Yrkesutbildning och behörighet Nordkalottkonferansen i Kiruna, 2014 Sture Troli, direktör Utbildning Nord Sverige, Finland och Norge Övertorneå avstånd till Haparanda-Torneå, 7 mil Rovaniemi (FIN), 11

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa?

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland På kompetansejakt i Europa? Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy for å fremme mobiliteten i Europa Et praktisk nettverk: Informasjon

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Behov for arbeidskraft innen yrkesfag. frem mot Undersøkelse gjennomført for Forskningsparken i Narvik. Politikk og samfunn

Behov for arbeidskraft innen yrkesfag. frem mot Undersøkelse gjennomført for Forskningsparken i Narvik. Politikk og samfunn frem mot 22 Undersøkelse gjennomført for Forskningsparken i Narvik prosent av bedriftene som har ansatte med yrkesfaglig bakgrunn vil ha behov for ansatte med yrkesfaglig bakgrunn de nærmeste årene Vil

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.) Spørreskjema Virksomhetsbarometeret 2017 Innledning God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om kompetanse i arbeidslivet på vegne av Kompetanse Norge,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Regionreformen - status og videre prosess. Struktur rolle oppgaver

Regionreformen - status og videre prosess. Struktur rolle oppgaver Regionreformen - status og videre prosess. Struktur rolle oppgaver KS Akershus/Østfold okt 2016 Harald K Horne Reform taking place in Finland The 18 autonomous regions are based on the existing division

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Revidert utgave av 12. oktober 2009 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Barentsregionen en kort beskrivelse 1.2 Historisk bakgrunn 2.0 Mål og innsatsområder 2.1 Hovedmål 2.2

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Personalsituasjonen Antall ansatte: 153. Herav 85 kvinner og 70 menn Antall årsverk: 124,57. Herav 67,25 kvinner og 57,32 menn Gjennomsnittsalder: 47 år Sykefravær:

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013 NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Hva er EURES? EURopean Employment Services Formelt samarbeid mellom EU

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER HøgskoleniSør-Trøndelag Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER Indikatorer inntakskvalitet Indikator 1-7: tallene er på programnivå Indikator Program for bygg og miljø

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør VA-divisjonen Region Innlandet Næringslivsringen 2 aktuelle

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

ARCTIC SKILLS 2016 SKOLEKONKURRANSE og FINNMARKSMESTERSKAP

ARCTIC SKILLS 2016 SKOLEKONKURRANSE og FINNMARKSMESTERSKAP Arctic Skills 2016 ARCTIC SKILLS 2016 SKOLEKONKURRANSE og FINNMARKSMESTERSKAP YRKES NM 2014 WORLD SKILLS - ARCTIC SKILLS I mars 2015 ble det inngått en avtale mellom regionale skolemyndigheter i Russland,

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nordmenn blant de ivrigste på kultur

Nordmenn blant de ivrigste på kultur Nordmenn blant de ivrigste på kultur Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Bedriftsseminar, Mo i Rana 7. sept. 2010 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Hva er EURES? EURopean Employment

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Vi satser på utdanning i fremtiden

Vi satser på utdanning i fremtiden Vi satser på utdanning i fremtiden www.ormnn.no Til topps med ORMNN Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland ble stiftet i 1988. Formålet er å kvalitetssikre læretiden for alle lærlinger,

Detaljer