Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet"

Transkript

1 Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fafo-seminar 7.mai 2010

2 Nye fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring tradisjonelt i håndverksfagene, etter hvert også i industrien Reform 94 fagopplæring og lærlingordning integrert i utdanningssystemet. 2+2-modellen hovedmodell i yrkesfagene Etablering av nye lærefag i nye sektorer i arbeidslivet Hvordan går det med de nye fagene? Har de funnet sin plass? Er fagopplæringen og lærlingordningen en vanlig vei inn i arbeidslivet? 2

3 Lærlinger blant sysselsatte åringer Lærlinger Bygg og anlegg Industri og bergverk Detaljhandel Hotell og restaurant Helse og sosial Kilde: NIFU STEP rapport 2/2010 3

4 Vanlig at andre med samme type jobb har samme fagbrev som en selv Kilde: Hagen, Nyen og Nadim 2009 Bygg- og anleggsfag Matfag Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Totalt Design og håndverksfag Annet Helse- og sosialfag Servicefag

5 Ulike typer arbeidsmarkeder gir ulike vilkår for fagopplæringen Bransje- eller yrkesbaserte arbeidsmarkeder dokumenterte ferdigheter på et visst nivå en forutsetning for å gå inn i et yrke gode vilkår for fagopplæring Interne arbeidsmarkeder nyansatte rekrutteres inn nederst i stillingshierarkiet, kvalifiseres gjennom intern opplæring kan gi et potensial for fagopplæring Eksterne eller åpne arbeidsmarkeder utdanning tillegges liten vekt ved rekruttering, muligheten for videre avansement begrenset gir dårlige vilkår for fagopplæring OBS: ikke statiske kategorier endres over tid 5

6 Virksomhetenes holdninger til faglært kompetanse i fem utvalgte fag Fem fag: Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget IKT-servicefaget Helsearbeiderfaget Logistikkfaget Avgrensning: ser kun på virksomhetssiden (etterspørselen etter faglært kompetanse) 6

7 Fagene skal etableres i ulike typer arbeidsmarkeder Helsearbeiderfaget yrkesbasert arbeidsmarked Salg, logistikk og delvis kontor- og administrasjon kombinasjon av interne og åpne arbeidsmarkeder IKT-service krever kompetanse, kvalifisering både gjennom formell kompetanse og internopplæring 7

8 Datagrunnlag Survey/kvantitativ undersøkelse: 554 virksomheter 57 virksomheter innen helse, pleie og omsorg Supplert med noen få personlige intervju I ni virksomheter 8

9 Hvem gjør slike jobber i dag? Kontor og adm Utdanning på lavere nivå enn videregående Fagbrev i det aktuelle faget (videregående skole nivå) Annen utdanning på videregående skole nivå Høyere utdanning 9

10 Hvem gjør slike jobber i dag? Salg Utdanning på lavere nivå enn videregående Fagbrev i det aktuelle faget (videregående skole nivå) Annen utdanning på videregående skole nivå Høyere utdanning 10

11 Hvem gjør slike jobber i dag? IKT-Service Utdanning på lavere nivå enn videregående Fagbrev i det aktuelle faget (videregående skole nivå) Annen utdanning på videregående skole nivå Høyere utdanning 11

12 Hvem gjør slike jobber i dag? Logistikk Utdanning på lavere nivå enn videregående Fagbrev i det aktuelle faget (videregående skole nivå) Annen utdanning på videregående skole nivå Høyere utdanning 12

13 Hvem gjør slike jobber i dag? 13

14 Kjennskapen til fagene er ikke spesielt god Andel virksomheter som har godt kjennskap til faget Helsearbeiderfaget Logistikk IKT-Service Salg Kontor og adm

15 Fagbrevets betydning for ansettelse Kontor og adm Ja, en forutsetning Salg Ja, en fordel Nei, har liten betydning IKT-Service Nei, vil heller ha folk med annen bakgrunn/kompetanse Logistikk

16 Helsearbeiderfaget aktuelt ved ansettelse Hvis dere skulle ansette noen i dag, ville det vært aktuelt å ansette noen med helsefagarbeiderutdanning til å utføre oppgaver innen helse, pleie og omsorg? Ja, svært aktuelt Ja, kan være aktuelt Nei, lite aktuelt 16

17 Forskjellige meninger om relevansen av fagbrevet Halvparten mener personer med fagbrev har en kompetanse som passer til oppgavene som skal løses i virksomheten Halvparten mener at det har en betydning for kvaliteten på arbeidet å bruke noen med fagbrev framfor ufaglærte 17

18 Betydning for kvaliteten på arbeidet å bruke noen med fagbrev framfor ufaglærte Har det betydning for kvaliteten på arbeidet å bruke noen med fagbrev framfor ufaglærte? Kontor og administrasjon Salg IKT-service Ja Nei Logistikk Helsearbeiderfaget

19 Høyere utdanning ofte foretrukket for IKTservice og helsefag Foretrekker normalt å ansette noen med høyere utdanning framfor noen med fagbrev Helsefagarbeider 68 Logistikk 43 IKT-Service 69 Salg 41 Kontor og adm

20 Forutsetninger for etablering av nye lærefag Gjensidig tilpasning mellom arbeidsmarked og utdanningssystem finnes institusjoner for dette Kompetanse må gi en merverdi for virksomhetene faget må tilby den kompetansen Fagopplæringen må bli en del av virksomhetenes opplærings- og kvalifiseringssystemer 20

21 Forutsetninger for etablering av nye lærefag Faget må tåle konkurransen med andre utdanninger Faget må gi en kompetanse som passer til inndelingen av arbeidsoppgaver i virksomhetene Aktører som kan være pådrivere Gode eksempler 22

22 Handlingskonsekvenser Synliggjøring av gode eksempler kan gi økt rekruttering av faglærte To av tre virksomheter som sier at det er en fordel med fagbrev har ikke selv ansatt faglærte Virksomheter som kjenner fagopplæringen godt er mer positive til å ansette faglærte Tilpasning mellom utdanningssystem og arbeidsliv som berører fagopplæringens struktur og innhold, bedriftenes interne opplærings- og kvalifiseringssystemer virksomhetenes arbeidsdeling 24

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Yrkesrettet opplæring i Spekter-området

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Yrkesrettet opplæring i Spekter-området Anna Hagen og Torgeir Nyen Yrkesrettet opplæring i Spekter-området Anna Hagen og Torgeir Nyen Yrkesrettet opplæring i Spekter-området Fafo-rapport 2010:41 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-768-2 (papirutgave)

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23

Detaljer

Rapport 16/2015. Prosjektnr. 12820487. Postboks 9359 Grønland, NO-0135 Oslo. ISBN 978-82-327-0108-7 1892-2597 (online) www.nifu.no

Rapport 16/2015. Prosjektnr. 12820487. Postboks 9359 Grønland, NO-0135 Oslo. ISBN 978-82-327-0108-7 1892-2597 (online) www.nifu.no Rapport 16/2015 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820487

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Kjedeskoler internopplæring i varehandelen

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Anna Hagen og Torgeir Nyen Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Anna Hagen og Torgeir Nyen Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Trykk: Allkopi AS

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSKONFERANSE 2014 Læringslivet 2 3 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSK ONFE RA NSE 20 14 4 Sammendrag Vi lærer gjennom hele hele livet livet; ; i utdanning, på

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Rolf K.

Detaljer

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013 Side 1 av 10 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 25.2.2012 Vår 2013/93 Deres dato: Deres SRY-møte 2 2013 Dato: 19. april 2013 Sted:

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Helsefagarbeiderutdanning for voksne

Helsefagarbeiderutdanning for voksne RAPPORT 25/2010 Helsefagarbeiderutdanning for voksne Håkon Høst Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 25/2010 ISBN 978-82-7218-692-9

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro Yrkesfag En vei til høyere utdanning Sigrid Isdal og Adeline Landro Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret administrere fagopplæring i Hordaland: Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer