(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)"

Transkript

1 Spørreskjema Virksomhetsbarometeret 2017 Innledning God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om kompetanse i arbeidslivet på vegne av Kompetanse Norge, som er en etat under Kunnskapsdepartementet. Kan jeg i den forbindelse få snakke med noen som jobber med virksomhetens kompetanse, for eksempel daglig leder eller personalleder? (TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.) (TIL INTERVJUEREN: Hvis du allerede prater med den du vil prate med, så fortsett:) Hvis virksomheten er del av et større konsern, vil jeg at du skal svare på vegne av virksomheten, og ikke for konsernet sett under ett. Til riktig person: Ny intro God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. På vegne av Kompetanse Norge, som er en etat under Kunnskapsdepartementet, vil jeg stille deg noen spørsmål om virksomhetens arbeid med kompetanseutvikling. Hvis virksomheten er del av et større konsern, vil jeg at du skal svare på vegne av virksomheten, og ikke for konsernet sett under ett. Intervjuet tar cirka minutter. Kompetansebehov 1. Aller først vil jeg spørre deg om mangel på kompetanse i din virksomhet. I hvilken grad har virksomheten i dag et udekket kompetansebehov? (Ved behov: I hvilken grad mangler virksomheten kompetanse?) SINGEL (I stor grad, i noen grad, i liten grad, ikke i det hele tatt. Ikke les opp: Vet ikke) Filter: Stilles til de som har svar «i stor grad /noen grad / liten grad» på spørsmål 1 1a. Ønsker din virksomhet per i dag å ansette personer med følgende utdanninger? Ufaglærte, yrkesfaglig videregående, allmennfag videregående, fagskole, universitet eller høyskole. (TIL INTERVJUEREN: VI VIL GJERNE AT DU LESER OPP HELE LISTEN MED UTDANNINGER FØRST, FOR SÅ Å LESE OPP ÉN OG ÉN ETTERPÅ) SINGEL GRID a. Ufaglærte (Ved behov: grunnskole eller ikke fullført videregående skole) b. Yrkesfaglig videregående (Ved behov: fagbrev eller tilsvarende / fullført yrkesfaglig videregående skole)

2 c. Allmennfaglig videregående (Ved behov: studiekompetanse, bestått studiespesialisering/allmennfag fra videregående skole d. Fagskole (ved behov: høyere yrkesfaglig utdanning altså etter videregående) e. Universitet eller høyskole Filter: Stilles til de som har svart «Ja» på universitet eller høyskole 1b. Vedrørende mangel på ansatte med utdanning på universitets- eller høyskolenivå, mangler dere kompetanse på LES OPP MULTI a. bachelornivå? b. masternivå? c. doktorgradsnivå? FILTER SLUTT 2. Innen to år, tror du virksomheten trenger flere eller færre personer med følgende utdanningsbakgrunn? Her er det de samme utdanningene som vi nettopp leste opp: Ufaglærte, yrkesfaglig videregående, allmennfag videregående, fagskole, universitet eller høyskole. (TIL INTERVJUEREN: VI VIL GJERNE AT DU LESER OPP HELE LISTEN MED UTDANNINGER FØRST, FOR SÅ Å LESE OPP ÉN OG ÉN ETTERPÅ) SINGEL GRID (Færre, som nå, flere (til intervjuer: Hvis IO sier «Ingen», plasser på «som «nå» Ikke les opp: Vet ikke) a. Ufaglærte (Ved behov: grunnskole eller ikke fullført videregående skole) b. Yrkesfaglig videregående (Ved behov: har fagbrev eller tilsvarende/ fullført yrkesfaglig videregående skole) c. Allmennfaglig videregående (ved behov: har studiekompetanse, bestått studiespesialisering/allmennfag fra videregående skole d. Fagskole (ved behov: høyere yrkesfaglig utdanning altså etter videregående) e. Universitet eller høyskole Filter: Stilles til de som har svart «Færre» med universitet eller høyskole på spørsmål 2 2a. Hvilken typeutdanning fra universitet eller høyskole er det virksomheten trenger færre av (Flere svar er mulig) a. På bachelornivå? b. På masternivå? c. På doktorgradsnivå? Filter: Stilles til de som har svart «Flere» med universitet eller høyskole på spørsmål 2

3 2b. Hvilken type utdanning fra universitet eller høyskole er det virksomheten trenger flere av? (Flere svar er mulig) a. På bachelornivå? b. På masternivå? c. På doktorgradsnivå? Filter: Stilles til de som har 7 ansatte eller flere 3. Kartlegger virksomheten de ansattes kompetanse? SINGEL Deltakelse på opplæring 4. Hvor mange av de ansatte i virksomheten har deltatt på formell utdanning som gir studiepoeng i løpet av de siste tolv månedene? SINGEL a. Ingen b. Under en fjerdedel c. En fjerdedel til halvparten d. Halvparten til tre fjerdedeler e. Mer enn tre fjerdedeler f. Alle g. Ikke les opp: Vet ikke Filter: Stilles til de som har svart a på spørsmål 4: 4a. Hva er årsakene til at ingen ansatte har deltatt på utdanning? (Roteres. Flere svar er mulig) NOTER FØRSTE NEVNT DERETTER ØVRIGE NEVNT TIL INTERVJUEREN: VI VIL GJERNE AT DU LESER OPP DE ØVRIGE ÅRSAKENE ETTER AT DEN FØRSTE ÅRSAKEN ER NEVNT OG NOTERT a) Ingen ansatte har lyst b) Vi har ikke udekket kompetansebehov blant ansatte c) Kostnaden ville være større enn nytten for virksomheten d) Det finnes ikke relevante tilbud e) Vi har ikke oversikt over tilgjengelige tilbud f) Ikke les opp: Annet

4 Filter: Stilles til de som har svart b, c, d, e eller f på spørsmål 4: 4b. Hva slags type utdanning deltok de ansatte på? (Flere svar er mulig) a. Yrkesfaglig videregående (TIL INTERVJUER: Lærlinger plasseres her) b. Allmennfaglig videregående (ved behov: studiekompetanse, studiespesialisering) c. Fagskole (ved behov: høyere yrkesfaglig utdanning altså etter videregående) d. Universitet eller høyskole på bachelornivå e. Universitet eller høyskole på masternivå f. Universitet eller høyskole på doktorgradsnivå g. Ikke les opp: Vet ikke 4c. Hvem betalte for utdanningen(e)? ROTERES. MULTI a. Virksomheten b. De(n) ansatte c. Offentlige tilskuddsordninger d. Midler fra arbeidslivsorganisasjoner e.l. e. Annet 4d. Foregikk utdanningen(e) på internett? SINGEL a. Ja, alt b. Ja, noe c. Nei, ingenting d. Ikke les opp: Vet ikke 4e. Foregikk noe av utdanningen(e) på arbeidsplassen? SINGEL a. Ja b. Nei 4f. Hvem tok initiativ til at ansatte i din virksomhet deltok på utdanning? (Roteres) SINGEL

5 a. Ledelsen b. Ansatte c. En kombinasjon av ledelsen og ansatte d. Ikke les opp: Annet Filter: Stilles til de som har svart a eller c på spørsmål 4f: 4g. Hvilken påstand passer best? (Roteres) LES OPP - SINGEL a. Virksomheten tok initiativ fordi det var strengt nødvendig å heve kompetansen til ansatte b. Virksomheten tok initiativ fordi det var en del av det faste arbeidet med å utvikle ansattes kompetanse 5. Hvor mange av de ansatte i virksomheten har deltatt på kurs som gir sertifiseringer, i løpet av de siste tolv månedene? SINGEL a. Ingen b. Under en fjerdedel c. Mellom en fjerdedel og halvparten d. Mellom halvparten og tre fjerdedeler e. Over tre fjerdedeler f. Alle g. Ikke les opp: Vet ikke Filter: Stilles til de som har svart a på spørsmål 5: 5a. Hva er årsakene til at ingen ansatte har deltatt på kurs som gir sertifiseringer? (Roteres. Flere svar er mulig) NOTER FØRSTE NEVNT DERETTER ØVRIGE NEVNT TIL INTERVJUEREN: VI VIL GJERNE AT DU LESER OPP DE ØVRIGE ÅRSAKENE ETTER AT DEN FØRSTE ÅRSAKEN ER NEVNT OG NOTERT Ingen ansatte har lyst Sertifiseringer er ikke relevant for vår virksomhet Kostnaden ville være større enn nytten for virksomheten Det finnes ikke relevante tilbud Vi har ikke oversikt over tilgjengelige tilbud Ikke les opp: Annet

6 Filter: Stilles til de som har svart b, c, d, e eller f på spørsmål 5: 5b. Hvorfor deltok ansatte i din virksomhet på sertifiseringer? (Roteres. Flere svar er mulig) (TIL INTERVJUEREN: VI VIL GJERNE AT DU LESER OPP HELE LISTEN MED MULIGE ÅRSAKER FØRST, FOR SÅ Å LESE OPP ÉN OG ÉN ETTERPÅ) a. Fordi det er krav om det fra myndighetenes side b. Fordi sertifiseringen gjør at de ansatte kan gjøre arbeidsoppgaver som de ellers ikke ville ha gjort c. Fordi ansatte selv ønsket det d. Fordi det er en del av virksomhetens planmessige arbeid med ansattes kompetanse 5c. Hvem betalte for sertifiseringen? ROTERES. MULTI a. Virksomheten b. Den ansatte c. Offentlige tilskuddsordninger d. Midler fra arbeidslivsorganisasjoner e.l. e. Annet 6. Hvor mange av de ansatte i virksomheten har i løpet av de siste 12 månedene deltatt på kortere kurs, seminarer og/eller konferanser som ikke gir studiepoeng, vitnemål eller sertifiseringer? SINGEL a. Ingen b. Under en fjerdedel c. Mellom en fjerdedel og halvparten d. Mellom halvparten og tre fjerdedeler e. Over tre fjerdedeler f. Alle g. Ikke les opp: Vet ikke Filter: Stilles til de som har svart a på spørsmål 6:

7 6a. Hva er årsakene til at ingen ansatte har deltatt på kurs eller konferanser? (Roteres. Flere svar er mulig) NOTER FØRSTE NEVNT DERETTER ØVRIGE NEVNT (TIL INTERVJUEREN: VI VIL GJERNE AT DU LESER OPP DE ØVRIGE ÅRSAKENE ETTER AT DEN FØRSTE ÅRSAKEN ER NEVNT OG NOTERT) Ingen ansatte har lyst Vi har ikke behov for den typen opplæring Kostnaden ville være større enn nytten for virksomheten Det finnes ikke relevante tilbud Vi har ikke oversikt over tilgjengelige tilbud Ikke les opp: Annet Filter: De som har svart b, c, d, e eller f på spørsmål 6: 6b. Foregikk undervisningen på internett? SINGEL a. Ja, alt b. Ja, noe c. Nei, ingenting d. Ikke les opp: Vet ikke 6c. Foregikk opplæringen som en del av gjennomføringen av de daglige arbeidsoppgavene? SINGEL a. Ja, alt b. Ja, noe c. Nei, ingenting d. Ikke les opp: Vet ikke 6d. Hvem underviste på opplæringen? (Flere svar er mulig. Roteres) a. En offentlig opplæringsinstitusjon b. En privat opplæringsinstitusjon c. Et studieforbund d. Ansatte i virksomheten 6e. Hvem betalte for opplæringen? ROTERES. MULTI

8 a. Virksomheten b. Den ansatte c. Offentlige midler eller tilskudd d. Midler fra arbeidslivsorganisasjoner e.l. e. En kombinasjon av flere f. Annet g. Ikke les opp: Vet ikke 6f. Hvem tok initiativ til at ansatte i din virksomhet deltok på opplæring? (Roteres) SINGEL a. Ledelsen b. Ansatte c. En kombinasjon av ledelsen og ansatte d. Ikke les opp: Annet Filter: Stilles til de som har svart a eller c på 6f: 6g. Hvilken påstand passer best? (Roteres) a. Virksomheten tok initiativ fordi det var strengt nødvendig å heve kompetansen til ansatte b. Virksomheten tok initiativ som en del av det faste arbeidet med ansattes kompetanse Filter til 6g slutt 6h. Hvor stor del av de ansatte i virksomheten deltar på opplæring minst en gang i året? SINGEL a. Under en fjerdedel b. Mellom en fjerdedel og halvparten c. Mellom halvparten og tre fjerdedeler d. Over tre fjerdedeler e. Alle f. Ikke les opp: Vet ikke

9 Relevans og tilgjengelighet 7. Nå vil jeg spørre om virksomhetens tilgang på opplæringstilbud. I hvilken grad er du enig i følgende påstander? (I svært stor grad i stor grad verken eller i liten grad i svært liten grad) (Roteres) SINGEL GRID a. Min virksomhet har tilgang til opplæring som er relevant med hensyn til virksomhetens behov b. Min virksomhet har tilgang til opplæring som er fleksibel med hensyn til tid (ved behov: gir de ansatte mulighet til å delta på opplæring når det passer dem, for eksempel ved bruk av internett) c. Min virksomhet har tilgang til opplæring som er fleksibel med hensyn til sted (ved behov: gir de ansatte mulighet til å delta på opplæring hvor det passer dem, for eksempel nærme der de ansatte er, på internett e.l.) d. Min virksomhet har tilgang til opplæring som ikke er for dyr 8. Er din virksomhet del av en næringshage, næringsklynge eller et lignende nettverk mellom virksomheter som samarbeider med utdanningsinstitusjoner om kompetanseutvikling? (LES OPP OM NØDVENDIG: Med utdanningsinstitusjoner mener vi offentlige, private og frivillige tilbydere av opplæring og utdanning.) SINGEL Filter: Stilles til de som har svart «Nei» på spørsmål 8: 8a. Ville din virksomhet være interessert i å delta i et slikt samarbeid? Filter: Stilles til de som har svart «Ja» på spørsmål 8: 8b. Hvilke resultater har samarbeidet ført til? (Roteres) MULTI (TIL INTERVJUEREN: VI VIL GJERNE AT DU LESER OPP HELE LISTEN MED MULIGE RESULTATER FØRST, FOR SÅ Å LESE OPP ÉN OG ÉN ETTERPÅ)

10 a. Bedre tilgang til utdanning- og opplæringstilbud b. Utvikling av utdanning- eller opplæringstilbud i tråd med virksomhetens behov c. Økt innsikt i virksomhetens kompetansebehov d. Andre resultater e. Ingen resultater f. Ikke les opp: Vet ikke 9. Har din virksomhet et direkte samarbeid med utdanningsinstitusjoner om kompetanseutvikling? (Med utdanningsinstitusjoner mener vi offentlige, private og frivillige tilbydere av opplæring og utdanning.) SINGEL Filter: Stilles til de som har svart «Nei» på spørsmål 9: 9a. Ville din virksomhet være interessert i å delta i et slikt samarbeid? SINGEL Filter: Stilles til de som har svart «Ja» på spørsmål 9: 9b. Hvilke resultater har samarbeidet ført til? (Roteres) MULTI (TIL INTERVJUEREN: VI VIL GJERNE AT DU LESER OPP HELE LISTEN MED MULIGE RESULTATER FØRST, FOR SÅ Å LESE OPP ÉN OG ÉN ETTERPÅ) a. Bedre tilgang til utdanning- og opplæringstilbud b. Utvikling av utdanning- eller opplæringstilbud i tråd med virksomhetens behov c. Økt innsikt i virksomhetens kompetansebehov d. Andre resultater e. Ingen resultater f. Ikke les opp: Vet ikke

11 10. Hvem synes du bør ha ansvaret for å sørge for et godt samarbeid mellom virksomheter og utdanningsinstitusjoner (offentlige, private og frivillige tilbydere av opplæring og utdanning? (Flere svar er mulig. Roteres) (TIL INTERVJUEREN: VI VIL GJERNE AT DU LESER OPP HELE LISTEN MED KATEGORIER FØRST, FOR SÅ Å LESE OPP ÉN OG ÉN ETTERPÅ) a. Virksomhetene b. Utdanningsinstitusjonene c. Arbeidslivsorganisasjonene d. Staten e. Kommune f. Fylkeskommune g. Ikke les opp: Vet ikke 11. I hvilken grad er det viktig for din virksomhet at de ansatte utvikler sin kompetanse kontinuerlig? SINGEL (I svært stor grad i stor grad verken eller i liten grad i svært liten grad) 12. Er din virksomhet villig til å finansiere kompetanseutvikling som ikke er direkte relatert til de ansattes utførelse av daglige arbeidsoppgaver? SINGEL Om virksomheten 13. Hva er din rolle i virksomheten? SINGEL a. Daglig leder b. Personal eller HR-ansvarlig c. Annen leder 14. Tilhører virksomheten privat, offentlig eller frivillig sektor? SINGEL a. Privat b. Offentlig c. Frivillig sektor, det vil si organisasjoner som ikke er offentlige, og som ikke har profitt som hovedmål (Ved behov: f.eks. veldedige organisasjoner, interesseorganisasjoner) Filter: Hvis b på spørsmål 14: 14a. Er virksomheten SINGEL

12 a. Kommunal? b. Fylkeskommunal? c. Statlig? 15. Er virksomheten del av et større konsern eller en kjede? (Ved behov: f.eks. franchise, eid av et moderselskap eller del av en sammenslutning av forretningseller industriforetak) SINGEL a. Ja, internasjonalt b. Ja, nasjonalt c. Nei 16. Omtrent hvor stor andel utgjør ansatte med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk i virksomheten? SINGEL (Ingen, 1 20 %, %, %, alle. Ikke les opp: Vet ikke) 17. Hvilken påstand passer best for din virksomhet? SINGEL a. Min virksomhet har flest ansatte med høyere utdanning b. Min virksomhet har flest ansatte med yrkesfaglig bakgrunn c. Min virksomhet har flest ansatte med utdanning fra allmennfaglig videregående d. Min virksomhet har flest ufaglærte ansatte e. Ingen av påstandene Filter: Stilles til de som har svar «I stor grad» / «I noen grad» / «i liten grad» på spørsmål Hvilken kompetanse mangler virksomheten? Ansatte som kan gjennomføre (Flere svar er mulig) a) manuelle og rutinepregede arbeidsoppgaver b) arbeidsoppgaver som er manuelle, men varierte c) arbeidsoppgaver som ikke er manuelle, men rutinepregede, som f.eks. sekretæroppgaver d) arbeidsoppgaver som verken er manuelle eller er rutinepregede Bakgrunnsspørsmål disse hentes fra utvalget Fylke (evt. også region) Bransje (NACE-kode, 5 siffer) Antall ansatte i virksomheten ugruppert og gruppert [2 6, 7 20, 21 50, , , 251 eller flere] Omsetning Takk for at du svarte på undersøkelsen fra Kompetanse Norge.

De fleste virksomheter i Norge har ansatte som

De fleste virksomheter i Norge har ansatte som Rapport Norske virksomheters deltakelse i opplæring De fleste virksomheter i Norge har ansatte som har deltatt i et opplæringstiltak i løpet av de siste tolv månedene. De ansatte deltar mer i ikkeformelle

Detaljer

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FORMÅL OG METODE Undersøke bruken av assistenter og lærere uten godkjent pedagogisk kompetanse i grunnopplæringen Kartlegge

Detaljer

Notat 16/2016. Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap

Notat 16/2016. Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap Notat 16/2016 Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap Forfattere: Pernille Birkeland og Simen Andreas

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

KOMPETANSELØFT FOR NORSK ARBEIDSLIV Sluttevaluering av KUP. Erik Døving Samfunns- og næringslivsforskning AS. KUP sluttkonferanse 9.

KOMPETANSELØFT FOR NORSK ARBEIDSLIV Sluttevaluering av KUP. Erik Døving Samfunns- og næringslivsforskning AS. KUP sluttkonferanse 9. KOMPETANSELØFT FOR NORSK ARBEIDSLIV Sluttevaluering av KUP Erik Døving Samfunns- og næringslivsforskning AS KUP sluttkonferanse 9. januar 2007 Sluttevaluering Mandat i hvilken grad programmet har gitt

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

De fleste virksomhetene i Norge gir uttrykk for

De fleste virksomhetene i Norge gir uttrykk for Rapport Norske virksomheters vurdering av tilgang til opplæringstilbud De fleste virksomhetene i Norge gir uttrykk for at de har tilgang til opplæring som er relevant for deres behov. De opplever i noe

Detaljer

Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008»

Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008» Vedlegg til Fafo-rapport 2009:21 Anna Hagen og Torgeir Nyen Kompetanse - for hvem? Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008»

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet Bredere

Detaljer

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Linda Berg Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-224-8 Design/produksjon: Vox VOKSENLÆRERES KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV 3

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fafo-seminar 7.mai 2010 Nye fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring tradisjonelt i håndverksfagene,

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan 2012 FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Presentasjon på Fafo-seminar 22. april 2010 Rolf K. Andersen, Anna Hagen

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning

Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning Deltakelse i etter- og videreutdanning har et stort omfang i Norge. Selv om deltakelsen generelt sett er høy, er det likevel store variasjoner mellom

Detaljer

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning?

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Regionalt utviklingsverksted 25.09.2017 bidra til økt deltakelse

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling Ingjerd Lorange Agenda Organisering nasjonalt - Nasjonal enhet for karriereveieledning Organisering lokalt

Detaljer

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Notat 15/2016 Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Forfatter: Jonas Sønnesyn Vox 2016 ISBN: 978-82-7724-242-2 Design/produksjon: Vox Innhold

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Norske bedrifters syn på universiteter og høgskoler som kompetanseleverandører

Norske bedrifters syn på universiteter og høgskoler som kompetanseleverandører Norske bedrifters syn på universiteter og høgskoler som kompetanseleverandører EVUForum 23 sep 2009 Rolf K. Andersen Fafo Dagens tekst Omfang av EVU-tiltak i norske virksomheter Hva slags EVU-tiltak benytter

Detaljer

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011 Norsk kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 1. november 211 Det er kunnskapen som er vår viktigste kapital Realkapital Nåværende og framtidig arbeidsinnsats Finanskapital Petroleumsformue

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

Vox-barometeret. Befolkningens ønsker om opplæring, utdanning og veiledning

Vox-barometeret. Befolkningens ønsker om opplæring, utdanning og veiledning Vox-barometeret Befolkningens ønsker om opplæring, utdanning og veiledning Vox-barometer befolkningen 2008 Befolkningens ønsker om opplæring, utdanning og veiledning Vox-barometer befolkningen 2008 Karl

Detaljer

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1 Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1 Opplæringskontorets vedtekter- formål Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere i reindrift. Samt videreutdanne reindriftsutøvere med sikte

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 Undersøkelse om overgang fra utdanning til arbeid Tilleggsundersøkelse i AKU 2009 Produktnummer 2090-1 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 1.1

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden?

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Ekspedisjonssjef Frøydis Vold 22.Oktober 2013 Landbruks- og matmeldingen Behov for økt rekruttering av personer med rett kompetanse til næring,

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

9.1 Ordinære søknadsrunder: Søknader og tildeling av støtte til opplæring

9.1 Ordinære søknadsrunder: Søknader og tildeling av støtte til opplæring 9Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet ble opprettet i 2006. Ordningen skal stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring i grunnleggende lese-,

Detaljer

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag Education at a Glance 16: Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 31 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 53% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside,

Detaljer

Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017

Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017 Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017 Bakgrunn og metode Norstat har på oppdrag fra IMDi gjennomført en kvantitativ undersøkelse blant næringslivsledere om integrering av flyktninger

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

NASJONALT FAGSKOLERÅD

NASJONALT FAGSKOLERÅD INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjonalt Fagskoleråd 2 Om fagskolen 3 Om fagskolen 4 NOKUT 5 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 6 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 7 Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport 2011 NASJONALT

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

Vedtatte partiprogrammer 2013-2017

Vedtatte partiprogrammer 2013-2017 Vedtatte partiprogrammer 2013-2017 Arbeiderpartiet I et arbeidsliv i stadig endring, er etter- og videreutdanning av de viktigste verktøy vi har for å sikre at vi har godt kvalifisert og kompetent arbeidskraft.

Detaljer

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Kompetansepolitiske virkemidler 30.03.17. Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kompetansepolitiske virkemidler Kompetansepluss

Detaljer

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger.

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Lærerundersøkelse Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport SNF rapport nr. 20/2008 Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport Særtrykk av sammendrag Anita E. Tobiassen Erik Døving Karen M. Olsen SNF-prosjekt nr.: 6235 Realkompetansevurdering i kommuner Prosjektet

Detaljer

Høring nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fra Høgskolen i Akershus

Høring nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fra Høgskolen i Akershus DETTE BREVET ER ELEKTRONISK GODKJENT Kunnskapsdepartementet Vår saksbehandler: Kristin Sletten Direkte tlf.: 6484 9044 Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår/our ref.: 2011/248 Deres/your ref.: Dato/date: 29.04.2011

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen -

INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen - INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen - Funn og tendenser knyttet til kvalitet i fagopplæringen Konsekvenser for struktur og innhold i opplæringen? Daniel Bødtker-Lund, Grete Haaland,

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 2 258 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 35% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Numedal videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Hvordan foregår læring i norske bedrifter?

Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Assisterende direktør Kyrre Lekve, NIFU Minikonferanse «Læringslivet», Tromsø 13. mai 2014 Læring på jobben gir mer innovasjon Læringsintensivt arbeid (EWCS)

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Mål og innhold Kompetansestrategien gjelder for perioden 2014-2020. Strategiens mål er å: rekruttere og beholde flere

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 2 124 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Program for basiskompetanse i arbeidslivet VOX Innsendt dato: 11.11.2014 Referansenummer: FZQNHD Program for basiskompetanse i arbeidslivet Søker Org.nr. 971526912 Virksomhet Studieforbundet Aof Midt-Norge Næringskode 85.593 Adresse Vestre Rosten

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

TALIS 2013 oppsummering av norske resultater

TALIS 2013 oppsummering av norske resultater TALIS 2013 oppsummering av norske resultater Faktaark juni 2014 Her er en oppsummering av noen utvalgte resultater fra OECD-studien Teaching and Learning International Survey 2013 (TALIS). Oppsummeringen

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer