På tvers av det meste, sammen med de fleste.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På tvers av det meste, sammen med de fleste."

Transkript

1 På tvers av det meste, sammen med de fleste. Psykiater og familieterapeut Unni Kristiansen.

2 SAMHANDLING - muligheter og

3 Fosen-Teamet VOP Famråd BUP RUS HABTJ LEGE PPT Trygdekontor Sosialkontor omsorg tjenest

4 Fosen-Teamet VOP Famråd BUP RUS HABTJ FOSEN-TEAMET LEGE PPT Trygdekontor Sosialkontor omsorg tjenest

5 Fosen-Teamet VOP Famråd BUP RUS HABTJ FOSEN-TEAMET LEGE PPT Trygdekontor Sosialkontor omsorg tjenest

6 Perspektiv

7

8 Det moralske og etiske ligger alltid i møtet med den andre, - ikke i idealene, ikke i verktøyene, ikke i prinsippene eller verdiene. Profesjonsetikk Svein Aage Christoffersen

9 Samvær i prosesser er bestemt av: saken det kommuniseres om situasjonen det kommuniseres i personene det kommuniseres mellom handlinger det kommuniseres gjennom

10 Makt kommunikasjon handler om : Å forvalte makt og avhengighet

11 Relasjonell kunnskap > 2 (n 1) x n 2

12 Refleksjonsøvelse (sekvensiell samtale) Når du sier det, tenker jeg at

13 Etiske verktøy Det finnes en ro og den beror på at vi er tro mot det vi tror på! Piet Hein

14 Avhengighet Avhengigheten som eksistensiell virkelighet møter meg i det jeg tør å tenke sant om det å være menneske, i det jeg tør å leve.

15 Avhengighet Avhengigheten som gjensidighet, avhengigheten som forpliktelse, avhengigheten som fellesskap definerer livsvilkårene mine som menneske

16 Avhengighet I følge Aristoteles blir jeg menneske når min klokskap brukes til å skape det gode liv for fellesskapet. Jeg er altså avhengig av deg, av dere for å bli meg selv.

17 Avhengighet Slik den andre er avhengig av meg, er jeg avhengig av den andre. Der ligger det en kilde til vekst og kjærlighet, til menneskelighet, men også en fare for uutholdelig smerte.

18 Avhengighet Hvem er jeg hvis den andre ikke gir meg det jeg trenger, er jeg da et menneske? Hvem er jeg som skal definere hva den andre skal gi meg?

19 Avhengighet En uendelig mulighet også til å såre, skade og hindre. Kan hende er det enklest å møte min egen avhengighet med å flytte den fra mennesker til ting, kan hende er det enklest å møte din avhengighet med makt.

20 Menneskesyn Slik jeg betrakter et menneske - slik behandler jeg det også Bent Falk

21 Blikket

22 Hva kjennetegner våre menneskebetraktninger Det rådende menneskesyn hemmer den etiske tanke; Mennesket er: Autonomt Uavhengig Mestrende Udødelig Har eksistensiell handlekraft Menneskesynet i helsetjenesten knytter seg til det sårbare, som fremmer den etiske tanke; Mennesket er : Avhengig Sårbart Dødelig Lever i relasjonsskjørhet Eksistensielt ensomme

23 Begrepet pasient betyr i utgangspunktet den lidende patiens: å tåle å lide Livslidelsen Sykdomslidelsen Omsorgslidelsen Katie Eriksson Hva handler dette om i et verdighetsperspektiv?

24 Den etiske fordring Løgstrup var nærhetsetiker,- det medmenneskelige (ikke plikt og nytte) Alle som har med et annet menneske å gjøre holder noe av dets liv i sin hånd. Han bygger opp en etikk 'nedenfra', fra det han kaller de suverene eller spontane livsytringer. De suverene livsytringer er universelle idet de er i alle mennesker, og de er begrepmessig positive i seg selv. Normene henter sin styrke nedenfra, i livsytringene og ikke i prinsippene. Å følge disse livsytringene føles intuitivt riktig. De suverene livsytringer ; Tillit er en god ting Den åpne tale Barmhjertigheten Kjærligheten

25 Hva er det som gjør møtet til et etisk prosjekt? Kom ut på kanten Vi kan ikke, vi er redde Kom ut på kanten Vi kan ikke, vi kommer til å falle ned Kom ut på kanten De kom, og han dyttet dem og de fløy G.Apollinaire

26 Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggen i tankene og forgylle dem med lengselen din Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og vippe dem opp En etter en Det er derfor livet har deg på mannskapslista Kolbein Falkeid

27 Avhengighet Du som er hjelper og jeg som trenger hjelp, er likeverdige mennesker. I møtet mellom oss oppstår en avhengighet. Du som er hjelper vet at avhengigheten er gjensidig. Like fullt blir et maktforhold tydelig. I dette forholdet tar du ansvar. Du vokter deg for å skape større avhengighet enn den som allerede finnes i møtet mellom oss. Ditt behov for å hjelpe balanseres mot mitt behov for å få hjelp. Tilpasset fra Verdiheftet Å komme hverandre i møte St. Olavs Hospital

28 Samhandling Go fot teorien Øv på det du er god på Dine handlinger utfyller det andre gjør Du bidrar til at de andre gjør en god jobb

29 Hva kjennetegner samhandlingskompetanse? Jeg forstår at å lytte er viktigere enn å snakke Jeg er meg bevisst at det viktigste ikke er at jeg sier det, men at det blir sagt

30 Hva kjennetegner samhandlingskompetanse? Jeg er i stand til å se egen kompetanse og egen begrensning

31 Hva kjennetegner samhandlingskompetanse? Jeg er i stand til å ta imot kontinuerlig tilbakemelding på hvordan jeg virker i samspillet med andre

32 Hva kjennetegner samhandlingskompetanse? Jeg vet hva de andre kan og hva som er de andres rolle og funksjon (derfor må jeg vite hva jeg selv kan og hva som er min funksjon)

33 Hva kjennetegner samhandlingskompetanse? Jeg har akseptert og forstått at jeg selv er ressursen jeg bruker i møtet med den andre Jeg er i stand til å stå i en vedvarende prosess Jeg evner å ta i bruk personlige styrker og egenskaper som har lite med profesjon og fag å gjøre, men mye med meg selv som person

34 hjelperstyrking I sin tid ble jeg opplært til å være en sosionom som skulle holde en profesjonell distanse, men samtidig være empatisk. Alle skjønner jo at det er relativt tøvete. Men jeg traff heldigvis noen kloke lærere på veien, som skjønte hvordan jeg skulle være folk mot folk, og samtidig bli klokere. Odd Einar Dørum

35 Hjelperen må være en kompetent ekspert et bekreftende (med)menneske som er glad i seg selv en lojal tjenesteyter og aldri bare en av delene

36 Kjennetegn relasjonell kunnskap produseres her og nå dynamisk innebærer kontrolltap forutsetter tillit, anerkjennelse, nysgjerrighet forutsetter at alle har en rolle bevissthet gyldighet forutsetter hengivenhet overfor det kollektive

37 Hvorfor er relasjonell kompetanse viktig? etiske argumenter to i et møte, gjensidighet, jevnbyrdighet, respekt bedre tjenester utveksling av kunnskap vs. fasitsvar utvikling av tjenestene kontinuerlig tilbakemelding fra brukerne forutsetning for medvirkning

38 Hvorfor er relasjonell kompetanse viktig? Endrer arbeidsmiljøet Relasjonen mellom leder og den som blir ledet Relasjonen kolleger i mellom Fører til teamdannelse Likeverd, jevnbyrdighet Tillit, trygghet, visshet og ro

39 Kom,vær og vinn Velkommen til oss på Nordpå

40 ..Stedet hvor vi setter ord på

41 TILLIT LIT TIL LITT TIL

42 Hvordan ta vare på MEG selv som helsearbeider

43 Jeg må VÆRE for å kunne VARE

44 Jeg må VÆRE for å kunne VARE

45 Jeg som skal vare Jeg forstår at å lytte er viktigere enn å snakke Jeg er meg bevisst at det viktigste ikke er at jeg sier det, men at det blir sagt

46 Jeg som skal vare Jeg er uendelig nysgjerrig Jeg slutter ikke å tro på at jeg lærer noe nytt i et hvert møte med den Andre

47 Etisk refleksjon Hva er refleksjon? En personlig prosess som endrer personens perspektiv og fremmer ny kunnskap (Carpers, the personal way of knowing) Begrepet refleksjon betyr ettertanke, overveielse,eller tilbakeblikk (tilbakekasting av lyd og lys) Verbet å reflektere betyr å overveie, tenke over, svare, reagere (Bokmålsordboka)

48 Etisk refleksjon Et middel for å forsterke / forbedre profesjonalitet i praktiske yrker. Et middel til å finslipe erfaringsbasert kunnskap. Reflection on action og refleksjon in action Deff. Schøn

49 Refleksjonsøvelse (sekvensiell samtale) Når du sier det, tenker jeg at

50

51 Etisk refleksjon Kvalitetsutvikling Forskriftsnivå retningslinjer, standard, prosedyrer Holdningsnivå Møtet, verdier, holdninger, normer, kultur. Folk klager på hvordan de blir møtt!

52 Hverdagskultur Anvendt etikk Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om det etiske felt i en travel hverdag?

53 Etisk refleksjon Veiledning Støtte og hjelp til faglig og personlig vekst (læring) Utvikling av faglig og personlig identitet Bedring av den problemløsende ferdighet (skjønn / dømmekraft )

54 Etisk refleksjon Refleksjonen i praksis må belyse ulike perspektiv (kunnskap, erfaring, normer, rutiner, dilemma, forbilder.) Det moralske og etiske ligger alltid i møtet med den andre, - ikke i idealene, ikke i verktøyene, ikke i prinsippene eller verdiene. Profesjonsetikk Svein Aage Christoffersen

55 Etisk refleksjon Refleksjon, - den sekvensielle samtalen som kommunikasjons metode..når du sier det da tenker jeg at Kommunikasjonsmetoden bygger på en systemisk tilnærming. Sekvensiell samtale eller diskusjon er både en lytteøvelse og en teknikk for hypotesedannelse. Kompetansebroen. J.Danelund og C.Jørgensen 2002 Danmarks forvaltningshøyskoles forlag

56 Etisk refleksjon Refleksjonsmodeller Den åpne refleksjonen, når du sier det da tenker jeg at. Narrativ etikk, - fortellingenes kraft Verdihefter Det etiske språk, verdiene, begrepene Refleksjonskort Rammer og rom, - Vandrende refleksjon, morgenrefleksjon, refleksjonslunsj,.ta med deg matpakka og kom

57 Anvendt etikk Hva er et etisk dilemma? Når våre bør ikke er mulig Når vi må velge det minste av flere onder (liv og lære) Når jeg går på akkord med/lærer meg å gå på akkord med? Kan jeg/vi stole på magefølelsen?

58

59 Å reflektere med hverandre- Utvikling av møtet som arbeidsredskap Utveksling av kompetanse Bevissthet om at alles viten er nyttig viten Klar og motivert utvelgelse Hvem deltar hvor når Struktur Tidsramme Spilleregler/normer

60 Etisk refleksjon Personalstøtte bør sikre Åpnere handlingsrom-kultur) Flere mellomrom-alle bidrar Faste refleksjonsrom- struktur Kontinuerlige veiledningsrom HR Verdier og verdier.forståelse for at verdier skapes ved å brukes

61

Veilederens e*ske fordring

Veilederens e*ske fordring Veilederens e*ske fordring 1. 2. 3. 4. 5. 6. E%kk i lederutvikling og veiledning Jakten på dømmekra9 Verdier og normer Mine modige møter Mi? moralsk stress Hvis jeg skal vare lenge MAa INNSIKT 18-04-15

Detaljer

Hvor nært skal vi involveres?

Hvor nært skal vi involveres? Hvor nært skal vi involveres? Sykepleie skal være pasientnær, kompetent og profesjonell. Følelsesmessig involvering kan berike og trøste, men det kan også vanskeliggjøre nødvendig avstand til pasienten.

Detaljer

Etikk og lojalitet. De modige møter i arbeidshverdagen. Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen

Etikk og lojalitet. De modige møter i arbeidshverdagen. Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen Etikk og lojalitet De modige møter i arbeidshverdagen Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen Foredrag for skoleledere i Bergen kommune 27.10.2010 Disposisjon De modige møter i arbeidshverdagen Verdier

Detaljer

En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten

En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten Sandnes i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn Mestringsenheten En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten «Vi møter personer med individuelle drømmer, verdier, ønsker og utfordringer» Steinar

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter.

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter. 2 pa s i e n t s e rv i c e 21 Alle yrkesgrupper innenfor helsesektoren yter på en eller annen måte service til andre mennesker. Når du nå har valgt å arbeide som helsesekretær, innebærer det automatisk

Detaljer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Av: Ingrid Lund, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitet i Agder. Det er lett å møte et smil, en gledestrålende jente eller

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

En profesjonell yrkesutøver

En profesjonell yrkesutøver KAPITTEL 1 Helsefagarbeiderens oppgaver og roller Kan jeg? 1 Hva er helsefagarbeiderens daglige arbeid? 2 Hvor kan helsearbeideren arbeide? 3 Hvem samarbeider helsefagarbeideren med? 4 Hva er en kompetanseplattform?

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen Å DANSE I AKADEMIA Bevegelse og teori Nina Tvedten Essay om yrkespraksis våren 2008 Eksamenskode:MP300 P 001 Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen 1 Å DANSE -

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk KRIPOS UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Foto: Politiforum Innhold Forord

Detaljer

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer