Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe"

Transkript

1 Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie

2 Kommunikasjon

3 Mottakeren Mottakeren er ingen «passiv postkasse», men en person som konstruerer sin mening og forståelse aktivt. Mottakeren henter elementer til konstruksjonen både fra tidligere erfaring, fra forståelse av omgivelser (kontekst), fra følelser og relasjoner for den andre personen, og selvsagt fra innkommende verbale og nonverbale tegn.

4 Å forstå forskjellig Både avsender og mottaker kan tro at de forstår hverandre, men kan bla pga «kulturfiltrene» ha oppfattet meningen høyst forskjellig. Resultatet kan føre til at den mening mottakeren til slutt tilskriver avsenderens melding, er helt annerledes enn det avsenderen hadde til intensjon å sende.

5 Kontekst Ansvarsgruppemøte Til stede: Pårørende/ Brukere: mor som talsperson for Per en gutt med nedsatt funksjonsevne som ikke evner å tale sin egen sak Fagpersoner: Lærer, avdelingsleder i kommende bolig (vernepleier), konsulent for hjemmeboende funksjonshemmede i bydelen (vernepleier), ergoterapeut, fysioterapeut, fastlege og representant for Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste.

6 Hva med forholdet mellom pårørende og fagpersonene? Vi lever i en tid der brukermedvirkning og informert samtykke står fast. Det er ønskelig med stor grad av medbestemmelse og påvirkning fra medlemmene i ansvarsgruppen på de beslutninger som fattes. Kan vi da tenke på ansvarsgruppen som en plass der de ulike aktørene inngår i et læringsfellesskap?

7 Partnerskap i læringssituasjonen. Pårørende/Brukere og de ulike fagpersonene inngår på mange måter gjennom ansvarsgruppearbeidet i et kontraktsfestet samarbeid mellom likeverdige partnere som arbeider mot et felles mål, der hver deltaker har sin oppgave ut fra egen styrke. Likeverdige partnere trenger ikke være like, men utfyller hverandre, har komplementære roller.

8 Å legge til rette for å skape mening sammen.. Framføre: beskrive, fortelle, argumentere, markedsføre, selge Utforske: teste ut, spørre, undersøke, slippe den andre til Du balanserer undersøkelse og fremføring for å komme til et best mulig resultat

9 God samhandlingskompetanse (Kristiansen, U. 2001) Å forstå at å lytte er viktigere enn å snakke Å være seg bevisst at det viktigste er ikke at jeg sier det, men at det blir sagt Å være i stand til å se egen kompetanse og egen begrensning Å vite hva de andre kan og hva som er deres rolle og funksjon Å evne å ta imot kontinuerlige tilbakemeldinger på hvordan jeg virker i samspill med andre Å være i stand til å stå i en vedvarende prosess Å være i stand til å bruke personlige egenskaper og styrker som ikke nødvendigvis har mye med fag og profesjon å gjøre, men som har mye med meg som person å gjøre.

10 Syv prinsipper for samarbeid mellom familier og profesjonelle (Bishop et al. 1993) 1. Å skape en relasjon der familiemedlemmer og de profesjonelle arbeider sammen for å fremme det beste tilbudet for barnet og familien. 2. Å anerkjenne og respektere kunnskapen, ferdighetene og erfaringene som familiene og de profesjonelle bringer inn i samarbeidet. 3. Å anerkjenne at utvikling av tillit er en integrert del av det samarbeidende fellesskap. 4. Å legge til rette for åpen kommunikasjon, slik at familiene og de profesjonelle føler seg fri til å utrykke meningene sine. 5. Å skape en atmosfære der kulturelle tradisjoner, verdier og ulikhet og mangfold settes pris på. 6. Å anerkjenne at forhandling er essensielt i et samarbeidende fellesskap 7. Å fremme et samvær bygd på felles enighet rundt vedtak hos familiene, de profesjonelle og tjenesteapparatet i kommunene.

11 Dybdeanalyse av kommunikasjon og samhandling Utvalg: 1 av 4 møter ble filmet og analysert (Qualitative Media Analyzer). En sekvens ble valgt: Dialog mellom mor og to vernepleiere om det å arrangere et uformelt/formelt nettverksmøte i forkant av at Per skal flytte i egen bolig.

12 Eksempel: Vernepleier 2: Jeg kan ikke se at det er min rolle å være den personen som koordinerer og starter denne prosessen akkurat nå. Dessuten, jeg har så mange uløste problem akkurat nå. Mor: Ok vel (vifter med hendene) Vernepleier 2: Men primærkontakten, hun vil trolig være en veldig sentral person når det kommer til å planlegge fremtiden Mor: Jeg føler meg både litt brydd og utfordret ved å skulle være den personen som ber folk om å komme til et både formelt og uformelt nettverksmøte på samme tid. Og folk vil synes det er rart at det er jeg som gjør det, eller er det ikke en mer formell person som kan få folk til å komme?

13 Eksempel forts. Vernepleier 1: Når noen flytter i egen bolig, hva gjør de da? De har en innflyttingsfest i sin nye bolig. Mor: Ja, de har et selskap, men jeg ønsker at dette skal skje før innflyttingsfesten. Alle nikker rundt bordet og utbryter: Så du ønsker det før! Mor: Ja jeg ønsker at en kommer til duk og dekket bord! Vernepleier 1: Fordi, når man har innvielsesfest, er det en fin måte å invitere de man kjenner., og da følger vi den vanlige måten å gjøre det på. Mor: Ja, men da har vi allerede flyttet, og når innvielsesfesten er over, er allting over.

14 Hva kan kjennetegne denne dialogen : Det kommuniseres ut fra ulike perspektiv Tjenesteyting som tyr til rutine og standardløsninger Er det ansvarsfraskrivelse, eller er det et forsøk på delt beslutningstaking vi ser? Å inneha en empatisk væremåte er ikke tilstrekkelig, dersom en ikke kan forespeile at tjenestetilbudet bedres rent konkret i framtida.

15 Utfordringer Fagpersonene trenger økt relasjonell kompetanse Fagpersonene trenger økt bevissthet rundt egne holdninger og trenger å bli bevisst egen rolle når en skal inngå i et partnerskap med pårørende og brukere Rommetveit, M (2011): The mother`s voice in interprofessional collaboration in a client support group Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 13, No4, 2011,

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Av: Ingrid Lund, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitet i Agder. Det er lett å møte et smil, en gledestrålende jente eller

Detaljer

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap En brukermedvirkningsprosess i HUSK Forord I april 2008 var brukere fra alle HUSKene med på en bevisstgjøringsprosess sammen

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Når «praksissjokket» er over

Når «praksissjokket» er over Når «praksissjokket» er over Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i læreryrket n hilde larsen damsgaard Lærerne forteller at de i stor grad ble overlatt til seg selv som nyutdannede, uten systematisk

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv?

På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv? På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv? Førstelektor Institutt for sosialfag og vernepleie Høgskolen i Bergen Prosjektet: «Inkludering gjennom samhandling, aktivitet og deltakelse»

Detaljer

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen,

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen, fagartikkel Familieterapi Bodil Grønnevik Hansen er barnevernpedagog med videreutdanning som familieterapeut. Hun har jobbet både med forebyggende barnevern og på institusjoner, og er nå familieveileder

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer