På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv?"

Transkript

1 På vei mot en yrkesrolle- som seg selv eller som noe mer enn seg selv? Førstelektor Institutt for sosialfag og vernepleie Høgskolen i Bergen

2 Prosjektet: «Inkludering gjennom samhandling, aktivitet og deltakelse» Å få utviklingshemmede ut i ordinært arbeid

3 Tverrprofesjonelt blikk inn i prosjektet I tråd med Samhandlingsreformen (St.melding nr ) skal man utnytte de beste faglige fortrinn ved den enkelte profesjonsgruppe og sørge for god koordinering av alle tjenestene. Hvilke etater og profesjoner er involvert i prosjektet? Fana botjenester for utviklingshemmede: 2 vernepleierstudenter Fana og Ytrebygda fysio-og ergoterapitjeneste: 1 ergoterapistudent Nav- Fana (kommune og stat): 1 sosionomstudent

4 Kompetansefelt Hver studentgruppe fra de ulike profesjonsgruppene kan utvikle det de er best på innen dette omfattende feltet som omhandler: Brukerkompetanse Kunnskap om aktivitet Inkluderings- og deltagerkompetanse Kunnskap om forvaltning og tilskuddsordninger Markedskunnskap Kunnskap om tilrettelegging og ulike hjelpemidler Relasjonell kompetanse Samarbeids- og samhandlingskompetanse

5 Utfordringer Prosjektet utfordrer tradisjonelle rammebetingelser innenfor hver etat Prosjektet synliggjør «manglende broer» mellom etatene Studentene er i praksis til ulike tider- stafettpinne som krever overlapping Prosjektet krever stor grad av fleksibilitet, koordinering og informasjonsflyt

6 Organisering Styringsgruppe: Høgskolen, Fana Botjenester og leder NAV stat Prosjektgruppe: Studentenes kontaktlærere, praksisveiledere samt prosjektlederne. Møtes ca. 1 gang i mnd. Mandat: Informasjonsflyt, koordinasjon, samkjøre felles faglig fokus, avklare komplementære roller og innsatsområder

7 Informasjonsinnhenting og bevisstgjøring i forhold til egen yrkesrolle I første møte i prosjektgruppen gjennomføres en strukturert samtale i gruppe med overordnet tema: Praksis og profesjonhvordan samarbeide på tvers? Forklar deltakerne om målsettingen for din praksis- er det noen delmål som kan passe inn i dette prosjektet? Gjengi i korte trekk viktige kjennetegn ved din profesjon? Hvilke sider ved din profesjon kan særlig komme til anvendelse i dette prosjektet? Gjenkjenner du områder der dere har overlappende kompetanse? Hvordan kan dere legge til rette for samarbeid på tvers i praksisperiodene og etter praksisperiodene (utenom treff i prosjektmøtene)

8 Studentenes svar om kjernekompetanse Ergo Alle aktiv og deltakende tilrettelegging Medisinsk kunnskap Autonomi kunnskap 1. Funksjon 2. Hjelpemidler Vernepleie Aktivt i brukerens/pasientens hverdag Rolle som brukerens advokat Buffer mellom instansene Medisinsk kunnskap Sykdomslære Sosionom Forvalter ivareta rettsikkerhet og brukermedvirkning Kjennskap til velferdssystemet Kunnskap om lovverk

9 Studentenes svar om overlappende kompetanse - Kartlegging av psykiske, fysiske og sosiale sider ved brukeren - Koordinering av tjenester - Ansvarsgruppemøte - Brukermedvirkning og samtaler Yrkesetiske retningslinjer

10 Koordinering Nina og Sebastien skal holde tettere kontakt under praksisperioden vår via epost, telefon og på møter. Skal forsøke å planlegge en møte som inkluderer veilederne i praksis om det er mulig. Jevnlig oppdatering av gruppen på itslearning dersom det er ny informasjon

11 Oppsummering av erfaringer i prosjektet Hva har du lært om tverrprofesjonelt samarbeid? «Jeg har sett verdien av diskusjoner med ulike synspunkt slik at man må lære seg å tenke på andre måter enn det man er vant til.» «Givende og inspirerende. Sett viktigheten av å oppsøke ny kunnskap og det å lytte til andres meninger og refleksjoner» Det er mange veier til «Rom»- dette utsagnet har fått ny betydning. Det er nødvendig å tenke ut av boksen»

12 Oppsummeringer av erfaringer forts. «Jeg har lært at det først og fremst er kjekt å samarbeide med andre profesjoner og at det å få noen andre perspektiver på ting gjør godt. Det kan også være utfordrende å møte andre sine meninger og å skulle forklare hva en selv mener.» «Eg ser at tverrfaglig samarbeid er noko som burde vært mykje meir av i studiet! Det har for meg vært veldig lærerikt å høre om alle de andre profesjonene, samtidig som eg også må sette ord på min egen kompetanse og forklare kva mi rolle er. Dette har vært nyttig for meg, og eg har og sett korleis det kan være når en kjem ut i arbeid.»

13 DISKUSJON Ser vi konturene av at studentene opplever økt profesjonsbevissthet? Blir bevisstheten om egen yrkesrolle klarere i relieff til de andre profesjonene en får erfaring i å samarbeide med? Hva handler det «å tenke ut av boksen» om? «Mange veier til Rom», «Å få nye perspektiver». Er dette noe av det vi hevder er synergieffekten av tverrprofesjonelt samarbeid?

14 På vei mot en yrkesrolle- som seg selv- eller som noe mer enn seg selv? Fortsatt et åpent og ubesvart spørsmål Harmoni-konflikt-perspektivet Prosjektarbeidsformen egnet- Veien blir til mens vi går.mot samme mål Det er stor grad av frihet i utforming av studentens bidrag ut fra den enkeltes profesjons ståsted Man må hele tiden avklare komplementære eller overlappende roller Dette fører til økt bevissthet om egen yrkesrolle Økt tverrprofesjonell samhandlingskompetanse

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner. Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen

Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner. Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen Marithaugen sykehjem 2 Velkommen til Marithaugen sykehjem 3 Innhold Planlegging - Hva er målet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

«En god barndom varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner»

«En god barndom varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner» Handlingsplan 2014-18 God oppvekst, Lardal «Vi ser deg» «En god barndom varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner» Fagdag BiR 14.4.15 Farris Bad Handlingsplan 2014-18 God oppvekst,lardal Organisering

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

- Hva er e vi driver med?

- Hva er e vi driver med? Prosjektrapport: SPoR Vestfold 2010-2013 - SAMHANDLING PSYKIATRI OG RUS Psykososial rehabilitering av RoP-pasienter: - Hva er e vi driver med? 1 siv.no/spor-prosjektrapport Om rapporten Denne rapporten

Detaljer