«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?»"

Transkript

1 «Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» Katrine Aasekjær Senter for kunnskapsbasert praksis, HIB

2 Høgskolen i Bergen Videreutdanningen Å arbeide og undervise kunnskapsbasert ble opprettet i 2004 Hensikt: å fremme bruken av oppsummert forskningsresultater i undervisning og i praksis. (Høgskolen i Bergen, 2011)

3 Mål for helsetjenesten Målet er et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, og med høy pasientsikkerhet. Forutsetning for kvalitet i helsetjenesten er en kunnskapsbasert utdanning og praksis. Meld. St. 16 ( ) Melding til Stortinget Nasjonal helse- og omsorgsplan ( )

4 Spørreskjema Helse- og sosialarbeiderne har positive holdninger til kunnskapsbasert praksis, men praktiserte i liten grad aktiviteter knyttet til kunnskapsbasert praksis

5 Bakgrunn 2004 : 15 studiepoeng i «Å arbeide og undervise kunnskapsbasert» ved HIB Hensikt: Å få økt kunnskap om helsearbeideres opplevelser og erfaringer med å implementere KBP til egen arbeidsplass. -hva er hovedutfordringen ved implementering?

6 Diskusjon Hva tror dere er utfordring ved implementering av kunnskapsbasert praksis?

7 Metode Grounded Theory Fokus på mellommenneskelige prosesser Man er opptatt av de sosiale prosessene, og det som gir mening for deltager (Glaser, 1978)

8 Metode Grounded theory Gjennomført 6 fokusgruppe intervju og ett individuelt intervju. Til sammen 20 helsearbeidere har deltatt i studien

9 Populasjonen Alle deltagerne hadde 15 studiepoeng i videreutdanningen «Å arbeide og undervise kunnskapsbasert» Sykepleiere, jordmødre, sosionom, ergoterapeut, spesialsykepleiere

10 Konsekvens av videreutdanningen Faglig trygghet og identitet de opplever i større grad at andre (leger/ledelse) lytter til kunnskap og argumenter de formidler fordi de relaterer seg til praksis med forskningsbasert kunnskap, og ikke erfaringsbasert kunnskap alene.

11 Konsekvens av videreutdanningen Argumentasjon for fagutøvelsen Får større gjennomslag i avdelingen. De har innflytelse og påvirkningskraft. De opplever at de bidrar til utvikling.

12 Konsekvens av videreutdanningen Viktig verktøy for praksis De møter praksis med et verktøy der de kan forbedre hverdagen både for pasientene og seg selv.

13 Konsekvens av videreutdanningen Økt engasjement Ved å bli møtt med respekt og anerkjennelse øker den enkeltes engasjement og drivkraft til å arbeide kunnskapsbasert

14 Konsekvens av videreutdanningen Gir nye muligheter

15 «det har vært veldig nyttig å ta videreutdanningen, det gav meg en mulighet til å se på praksis med litt nye øyne. Jeg fikk et verktøy til å utvikle både meg selv og faget mitt»

16 Resultater

17 Resultater Hovedutfordring: Hvordan vise nytten av å jobbe kunnskapsbasert

18 Resultater Hvordan løser de utfordringen? Gjennom kontinuerlig involvering i kunnskapsbasert praksis

19 Resultater Hvordan løser de utfordringen? Gjennom kontinuerlig involvering i kunnskapsbasert praksis

20 Hva gjør de? 1. Skaper forståelse og interesse for kunnskapsbasert praksis Intern undervisning Stadige påminnere Vise nytten for både helsearbeider og pasienten Tenker strategisk, hvem er positiv hvem er negativ? Starter enkelt Involverer praksis

21 Et viktig element i denne fasen er å fortsette arbeidet umiddelbart etter endt videreutdanning, og de starter denne prosessen med å skape forståelse og interesse for kunnskapsbasert praksis blant kollegaer og ledelse.

22 Hva gjør de? 2. Beslutter å jobbe kunnskapsbasert Starter fagring, arbeidsgrupper Utarbeider kunnskapsbaserte fagprosedyrer Produserer resultat

23 I dette arbeidet er det viktig at ledelsen er involvert gjennom klare mål for arbeidet for den enkelte arbeidsgruppe/fagring. Ved at de umiddelbart fortsetter å arbeide slik som de har lært gjennom videreutdanningen gjør at de opprettholder den kunnskapen som de har ervervet og lettere kan videreføre den til sine kollegaer.

24 «folk er mer positive gjennom at de ser at det ble endringer, og de ser at det nytter å stille spørsmål, og at man får svar og at endring skjer. Da er det litt vanskelig å sette seg på bakbena og si at dette er man i mot, fordi at alle ønsker jo å ha den beste praksis»

25 Hva gjør de? 3. Genererer involvering Viser at å arbeide kunnskapsbasert er hensiktsmessig for dem selv og pasienten

26 Arbeidsgruppene/fagringene var opptatt av at det arbeidet de utførte i disse gruppene skulle resultere i et produkt som praksis kunne ha nytte av.

27 «jeg tenker at dersom jeg klarer å gjøre det(kbp) mest mulig praksisnært så folk ser at det er noe man kan bruke i praksis, så er det større sjanse for at folk får et positivt forhold til det (KBP)»

28 Forhold som påvirker 1. Tid Målrettet Forpliktende Avgrenset Forhåndsbestemt

29 Forhold som påvirker 2. Ledelse Motivert Engasjert Interessert Plan/struktur Forvente resultater

30 Forhold som påvirker 3. Resultater Viser nytten Gir motivasjon Endrer holdning (på praksis/på holdninger)

31 Forhold som påvirker 4. Kollegaer Involveres Frivillighet Se nytten (for seg selv og pasienten) medbestemmelse

32 Forhold som påvirker 5. Samarbeid Relevant for egen praksis Tverrfaglig Metodesamarbeid

33 Prosess Interesse og forståelse Beslutter Involvering

34 Takk for meg

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

Strategi for intern læring - med læring som innsats

Strategi for intern læring - med læring som innsats Strategi for intern læring - med læring som innsats Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ANSVAR... 4 3. OFKS VISJON OG VERDIER... 4 3.1. Visjon... 4 3.2. Verdier... 4 4. MÅL... 5 4.1. Hovedmål...

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Vi ser det går an og vi får det til!

Vi ser det går an og vi får det til! Vi ser det går an og vi får det til! Resultater og erfaringer med opplæringsprogrammet Kvalitetsforbedring gjennom empowerment i Østre Toten kommune våren 2008 aha - kvalitet Anette Hannestad 1 Forord

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

INNHOLD. Innledning...3. CAKE er navnet på god HMS-kultur...4 Care, Awareness, Knowledge, Engagement...4

INNHOLD. Innledning...3. CAKE er navnet på god HMS-kultur...4 Care, Awareness, Knowledge, Engagement...4 NORSK MANUAL INNHOLD Innledning...3 CAKE er navnet på god HMS-kultur...4 Care, Awareness, Knowledge, Engagement...4 CAKEs visjon...5 Mål...5 Steg for steg - år for år...6 Utvelgelse av fokusområder; helhet

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Kjære kollegaer. Det har ikke bare vært en enkel oppgave å skulle kommentere

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

En faglærers bekjennelse

En faglærers bekjennelse En faglærers bekjennelse AV KJELL-ARNE DYBVIK Førstelektor HiØ, Avd. for helse- og sosialfag Forskningsbasert undervisning, det er kanskje lettere sagt enn gjort hos oss? Nedenfor vil jeg forsøke å problematisere

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer