NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.10"

Transkript

1 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.10 Oslo, sept Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som ønsker fra kunder og brukerforeningen, samt korreksjoner av innmeldte feil. Vi anbefaler at du leser versjonsbrevet nøye før du tar systemet i bruk, da kan du raskt komme i gang med å ta i bruk de nye mulighetene denne versjonen gir. Nyheter og forbedringer er kort beskrevet i dette versjonsbrevet, men du kan lese mer om de enkelte rutinene i online-hjelpen. Installasjon: NB! All installasjon og konvertering må kun foretas med en bruker inne i systemet, alle andre må logge seg ut. I Visma Contracting versjon 4.10 er det tatt i bruk nye funksjoner i programmeringsspråket ACU Cobol. Det er derfor nødvendig å oppgradere til en nyere versjon av ACU Cobol Runtime Installasjon av ACU Cobol Runtime og Visma Contracting Versjon 4.10 er beskrevet i kundebrevet som ligger på Kundesider Contracting og Nedlastinger/Versjonsaktuelt eller via menyen Fil og Oppgrader programvare (CD'er kun på forespørsmål). Det første som må gjøres er å installere ACU Cobol Runtime 8.1.0, og deretter Versjon NB! For å installere ny Runtime, er det absolutt nødvendig å ha mottatt produktkode og -nøkkel. Det kan komme et par ekstra spørsmål ved installasjonen. Dette gjelder problematikken med å skaffe adgang til hjelpen (dokumentasjonen) i Visma Contracting. Se detaljer på neste side under Generelt. Viktige punkter som må gjennomgås etter installasjon: NB! All installasjon og konvertering må kun foretas med en bruker inne i systemet, alle andre må logge seg ut. Konvertering Etter installasjonene fra vår Oppgrader programvare/nedlastingsside (CD sendes kun på forespørsel), gå til meny System - Manuelle rutiner. Kjør konvertering ved å taste KONVERT [Enter]. Har dere klientversjon konverteres alle klienter. Under konvertering vises nederst en forløpsindikator (blå stripe) for de store registrene. Det lages også en loggfil, som kan sjekkes etter konverteringen hvis problemer har oppstått (Vis logg). Tips: Hvis dere kjører i et nettverk og Visma Contracting kan kjøres fra deres server, vil konverteringen gå mye raskere. NB! Hvis dere får feil på konverteringen kan det skyldes at deres server har låst noen datafiler. (Dette kan skje ved at Visma Contracting ikke er avsluttet på normal måte et sted.) Før dere ringer til support: Lukk alle programmer, start server på nytt og kjør KONVERT på nytt. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

2 Hvis dere har kunder eller ordre hvor kundepris er satt til kostpris, vil det komme ut liste på disse. Kundepris = kostpris er fjernet se mer om dette under Ordre. Altinn Det må gjøres fra den normale oppstart av Contracting og ikke oppstart for Altinn: På hver PC som kjører Altinn må snarveien til start av Contracting for Altinn oppdateres ved i nedre venstre kant av Contractings oppstartbilde, klikke på Dann oppstart for. Deretter må komponenter registreres ved å kikke på neste felt Registrer nye komponenter her. SpeedyCraft De som kjører SpeedyCraft må oppgradere denne til siste versjon. Nyheter og forbedringer Visma Contracting 4.10 Generelt Tilgang til hjelp For å tette sikkerhetshull i Windows oppgraderer Microsoft til stadighet Windows på alle maskiner som direkte eller indirekte kobler seg opp mot et internett. Dette har medført at stadig flere brukere ikke får opp dokumentasjonen for Visma Contracting på sin skjerm, noe vi har tatt konsekvensen av og laget et program som retter opp dette. Ved oppgradering til versjon 4.10 av Contracting installeres grunnlaget for endringen. (Om dere ikke tidligere har lastet ned en av de to siste Fixene for versjon 4.01 og fått det installert da.) De fleste vil ikke merke noe, men om oppgraderingen av Contracting foregår på en server med en konfigurasjonsfil som ikke er beregnet for en enkelte PC, kan du bli bedt om å redigere en fil og kjøre et program på nytt. Om dere ikke forstår dette, kontakt vår kundesupport. Etter at vedlikeholdet av Contracting er ferdig, får hver bruker når de logger seg inn i Contracting, en ny tekst på venstre side. Under overskriften Hjelp kan de trykke på Gi tilgang til hjelp. Da kommer det opp en tekst og knapp [Gi tilgang til hjelp]. Trykker de på knappen og klikker på Kjør, Ja og OK, gis det tilgang til området (områdene) der Visma Contractings hjelpfil befinner seg. Neste gang de trykker på Hjelp Hjelp Visma Contracting skal de få opp hjelpeteksten på skjermen. Sende dokumenter (inkl. lønnsslipper) med e-post Det er innført mulighet for å sende dokumenter med e-post fra visse rutiner i Visma Contracting. Det gjelder tilbud, ordre, fakturaforslag og lønnsslipper. Åpne Meny - Systemkoder - Overføring, navnet på deres e-postserver (SMTP) angis samt et felles område hvor de dannede dokumenter blir liggende. (Lønnsslippene blir liggende på Område for lønnsdokumenter.) Deretter må de PC-ene som det skal sendes e-post fra, installere en PDF-skriver som danner et dokument fra utskrift. Til sist må bruker System, for hver bruker som skal kunne sendes e-post, legge inn vedkommendes e-postadresse eller en felles e-postadresse. De finnes egen dokumentasjon på dette. Se også under hver delrutine. Linker i hovedbildet endret I startbildet i Contracting ligger det nå under hovedmeny Fil, en link til Altinns hjemmeside og en annen link til Brønnøysundsregistrenes blankettoversikt. Her kan du finne og laste ned blanketter til bruk for sending til Altinn og se når disse er endret. Overføring til Excel Ved overføring til Excel vil verdi = 0 fremstå som blank Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

3 Regnskap Vedlikehold leverandører Det er nå innført et eget søkeregister (LSOK999.DAT), også for leverandører. Dette gjør at søk på leverandør og vedlikehold leverandører (Linjer) går raskere. Det nye søkeprogrammet har nå også flere søkemuligheter som eks. Start på navn og Start på søk. Søkeregisteret blir automatisk dannet når konvertering kjøres. Vedlikehold leverandører Hvis man setter at KID skal registreres i bilagsregistreringen og registrering av inng.faktura, så kan man nå legge inn et antall siffer denne leverandøren har i KID. Det testes mot 2 felt. Står det null i disse feltene, er det ingen sjekk i det hele tatt. Vedlikehold kunder Fjernet: Kundepris = kostpris. For å bidra til å forenkle systemet er det ikke lenger mulig å angi på kunde eller ordre at kostpris skal benyttes som utsalgspris. Hvis dere har kunder eller ordre hvor kundepris er satt til kostpris, vil det komme ut liste på disse. Skal disse kunder eller ordre benytte kostpris som kundepris, må det opprettes egne materialavtaler for disse. Bilagsregistrering Der er nå kontroll på antall siffer i KID-felt ved registrering av inngående faktura på leverandør. I vedlikehold leverandør legger man inn antall siffer (2 felt) som det sjekkes mot. Hvis det her står null, så er det ingen sjekk. Bilagsregistrering Det gis nå melding hvis bilagsår i dato ikke er lik regnskapsår. Denne testen foretas kun når kjøring på 2 år ikke er aktivert. Innførselsmoms Ved import/innførsel av varer er det krav om spesifisering og avstemming av avsetningen og grunnlaget. Denne momsen skal føres på egne konti eller avgiftskoder. Momsen skal også kunne vises på egne lister (Avgiftsspesifikasjonen) med dokumentasjon/sporing tilbake til hvilket fakturanummer/bilagsnummer den kommer fra. Avgiftsspesifikasjon Ved kjøring av avgiftsspesifikasjon ihh. til omsetningsoppgaven, (og man har butikksystem med øreavrunding), blir nå disse like på linjene 1, 2 og 4. Ved manuell føring av inng.mva mot avsetningskonto med regel 5, blir denne nå summert riktig på totalen. Spørring posteringer Ved spørring på ansattreskontro og skifte mellom årstall så kommer nå inngående og utgående saldo frem. Spørring posteringer Når man velger Posttype lik Åpne poster, er det kun restbeløp som blir summert i feltet Sum restbeløp. Spørring Saldo hovedbok Når man spør på saldo hovedbok og resultatkonti, kommer det nå null i inngående saldo. Transaksjonsliste kunder/leverandører Det er kun åpne poster som nå kommer ut ved valg av Poster Åpne. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

4 Lønn Lønnsavregning Kode på lønnsarten for henvisning til lønns- og trekkoppgave kan skrives ut på lønnsavregning. Spørring registrert lønn Ved spørring registrert lønn kom siste lønnstaker to ganger. Det er korrigert. Fraværsliste Sak: Feltet Totalt antall dager er nå utvidet til å vise dager. Sykefraværsstatistikk Sak: Når et sykefravær går over flere kvartal, fordeles dagene nå på riktige kvartal. Lønnsslipper med e-post For lønnstakere som ønsker det, kan nå lønnsslippene sende med e-post. Hver lønnstaker kan ha en e-postadresse for jobb og en privat og lønnsslipp kan valgfritt sendes til en av dem eller begge. Det kan legges inn passord for hver lønnstaker, slik at lønnsslipp kun kan åpnes ved tasting av korrekt passord. For lønnstakere hvor det ikke er angitt at de skal ha lønnsslipp på e-post, vil lønnsslipp som tidligere skrives ut på skriver. (Se også side 2 under Generelt.) Avdeling ligger igjen på lønnstakere Hos kunder som har kjørt med avdelingsregnskap, men som har fjernet dette igjen, ble avdeling som ligger igjen på lønnstaker brukt i lønnskjøring. Dette er nå korrigert, og dersom det ikke kjøres med avdelingsregnskap, brukes ikke avdeling på lønnstaker selv om denne måtte ligge igjen. Feriepengeliste På feriepengeliste vises kjøredato lik dagens dato. Hvis man ikke var oppmerksom på dette, ble beregning av feriepenger feil hvis det var foregående år det skulle beregnes feriepenger for. Nå er teksten Kjøredato endret til Feriepenger pr og man får i tillegg spørsmål om listen skal gjelde opptjente feriepenger for forrige år. Hvis man svarer Ja her, blir dato automatisk satt til foregående år. Avrunding av beløp i lønn På vedlikehold lønnsarter ligger en avrundingsregel pr. lønnsart. Det er mulig å velge ingen avrunding, avrunding opp eller avrunding ned. Funksjonen av dette har ikke tidligere vært implementert i Visma Contracting lønn. Det er nå implementert, og avrundingsregler blir fulgt. Vedlikehold lønnskjøringer, forslag til ordreår og ordreperiode Ordreår og ordreperiode har blitt foreslått av systemet, dersom de ikke er registrert på forhånd. De har imidlertid blitt foreslått fra hver sin dato. Nå er begge foreslått fra til-datoen som tastes på linjen. Linjer med kun antall kom ikke til akkumulator og lønnslipp Linjer som det kun lå antall på, og ikke sats/beløp, ble ikke behandlet korrekt videre. De ble ikke akkumulert til egendefinerte akkumulatorer, og de ble ikke skrevet på utskrift av lønnsslippene. Dette er korrigert og de blir nå oppdatert til akkumulatorer, samt at de kommer med på utskrift. Bokføring av trekk daglønn Ved bokføring av trekk daglønn ble konto for arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger benyttet i stedet for konto for arbeidsgiveravgift i henhold til valgte resultat på arten. Dette skyldtes at arten er av typen feriepengeart, og følgelig ble denne konto brukt. Det er nå gjort endring slik at programmet i tillegg tester på om det er brukt akkumulator for å hente dagslønn på arten. I slike tilfeller blir vanlig konto for arbeidsgiveravgift i henhold til valgte resultat brukt. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

5 Fakturering Kost på varer synes ikke på faktura? Det som vises av priser (kost,liste og kundepris) i reg.faktura hentes alle fra varene. Disse kan da differere med virkelig kost og kundepris registrert på faktura, pakkseddel. Reell kost og kundepris (akkumulert) vises i totalfelter hvor en også får utregnet dekning på fakturaen. Når det gjelder diversevarer registreres alle priser da det på selve varen ikke er registrerte priser. Når en henter varer fra pakksedler vil linjen inneholde "sum kost". Nå vil kostpris på diversevaren(e) beregnes (hvis de er hentet fra pakkseddel) med sum kost / antall. Denne vil så vises som kostpris. Spørring priser. Materialavtaler fra tabell benyttes ikke. Ved spørring på priser der kundenummer er angitt vil søk på avtaler vise de avtaler som er registrert på gjeldende kunde. Registrering faktura Fakturaforslag på e-post. Etter registrering kan fakturaforslag sendes med e-post ved å klikke på konvolutten øverst. Fakturaforslaget dannes som et dokument og vedlegges e-posten. E-postadresse hentes fra ordren. Hvis det ikke er lagt inn der hentes den fra opplysninger på kunde. (Se også side 2 under Generelt.) Danning av autokredit. Ved danning av autokredit og kunde er opprettet med betalingsdebitor, blir nå faktura/kreditnota oppdatert med kryssreferanse og dermed også merket som oppgjort når restbeløp er 0. Utskrift fakturabilag. Ved transport på blanketten blir nå transportsum og resterende linjer skrevet ut korrekt. Valg av ny skrifttype på varelinjer vil også bli skrevet ut korrekt. Materiell fra Autofakt som ikke skal viderefaktureres. Hvis man ikke skal viderefakturere varelinjer på autofaktura (gebyrer etc), kan man sette inntektsarten på disse varene til 0. Kundepris blir nullstilt og linjene skrives ikke ut på faktura. Innlesning av filer i Autofakt Under nedlasting av filer fra grossist blir det sjekket om fakturaen er lastet ned tidligere. Hvis dette var tilfelle fikk man spørsmål om mottaket skulle avsluttes. Hvis man her svarte Ja, ble rutinen avbrutt og de resterende fakturaene utelatt. Nå får man kontrollspørsmålet ved hver duplikat og kan avgjøre om man vil utelate denne ene fakturaen eller ikke. Pakkseddel opptatt ved utskrift av faktura Ved fakturering kunne man få melding Pakkseddel opptatt slik at faktureringen måtte brytes. Grunnen til meldingen var at når faktura på ordren var ferdig ble det sjekket om noen pakksedler var satt på vent, disse fikk endret status etter utskrift av faktura på ordren. Pakkseddel vil være opptatt om en annen bruker står inne på den når faktureringen kjøres. Valget Prøv igjen? vil gjøre det mulig å fortsette uten at en eventuell ventestatus blir resatt. Kasseoppgjør kontant med differanse. Ved oppdatering av kontantfaktura (Kasseoppgjør) kunne det oppstå en differanse på 4-5 øre mellom salgskonto og grunnlag avsetning mva. Dette er nå endret slik at det i enkelte tilfeller kun kan bli ett øre i differanse. Fakturaforslag med debitors adresse2. Ved utskrift av fakturaforslag kommer nå debitors adresse 2 (Feltnr.124) riktig ut. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

6 Ordre/Anlegg Ordrebildet Det er gjort noen endringer i ordrebildet. Det er kommet inn to nye arkfaner, Interne og Utgått Det har også kommet inn en arkfane for Fakturareserve (Se avsnitt Prosjektstyring / Fakturareserve / Anleggsvurdering lenger ned). Ved bruk av punktfakturering hentes eventuelt fastpris fra hvert punkt og kan ikke tastes inn. Inntasting av fastpris er flyttet et par linjer ned. Ny summert fastpris hentet fra punkter, faser og lignende, vil vises der i stedet. Får ikke overføre varenummer med mer enn 10 siffer til HM Varenummer inntil 12 siffer vil nå overføres. Feil rekkefølge på innkjøpsavtaler. Innkjøpsavtaler behandles nå i den rekkefølge de er registrert på ordren, slik som materialavtaler har blitt behandlet. Registrering inngående faktura Der er nå kontroll på antall siffer i KID-felt ved registrering av inngående faktura på leverandør. I vedlikehold legger leverandør man inn antall siffer (2 felt) som det sjekkes mot. Hvis det her står null, så er det ingen sjekk. Registrering inngående faktura Der er nå mulig og endre hovedopplysninger og linjeopplysninger (i hode) på tidligere registrerte inngående fakturaer. Import materiell fra Handyman Bruker på PDA vises nå som den som har registrert pakkseddelen. E-postadresser Ved oppretting ny ordre hentes nå første e-postadresse fra kundens e-postadresse (om denne finnes). Det er fritt å overskrive denne med en annen e-postadresse. Ordredokumenter på e-post. Dokumenter som er dannet og ligger under arkfane Dokumenter, kan (ett om gangen), sendes med e-post ved å høyreklikke på dokumentet i oversikten. Det kan sendes til første e-postadresse på ordre eller til begge adresser samt kundens e- postadresse (se også side 2 under Generelt). Dobbel import av timer og materiell fra Handyman. Det er innført sjekk for å forhindre at timer og materiell blir dobbelt oppdatert ved brudd i import. 1) Sjekk i rutine for import (brannmur) 2) Sjekk i rutine for oppdatering ( pakkseddel og lønnstransaksjoner) Sjekk utføres ved at alle transaksjoner i Handyman (timer / materiell) har en unik ID. Denne lagres i Contracting ved import/oppdatering og blir forsøkt lest ved neste import/oppdatering. Finnes denne fra før importeres/oppdateres ikke denne og logg blir skrevet. Oppretting av ordre fra Handyman flere ganger Hvis en fikk stopp under import av nye ordre fra Handyman, kunne ordren senere opprettes på nytt med annet nummer. Det blir nå kontrollert slik at ordren ikke kan opprettes flere ganger. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

7 Budsjettering på kostnads- og inntekstart. For å få et mer oversiktelig budsjett må nå kostnads- og inntektsarter som skal brukes til budsjettet merkes av i vedlikehold av art. Arter som ikke er merket for dette vil ikke vises ved budsjettering av ordre. Ved konvertering til Visma Contracting 4.10 vil arter som allerede er benyttet til budsjettering, automatisk krysses av. Felt arbeidssted utvidet Arbeidssted ordre utvidet til 40 tegn. Nye statuser ordre Det er innført to nye statuser for ordre: Intern ordre Utgått ordre Nye statuser anlegg Det er innført to nye statuser for anlegg: Internt anlegg Anlegg i garantiperiode, herunder nytt felt for garantidato som benyttes ved rapportering. Fjernet: Kundepris = kostpris For å bidra til en viss forenkling i prising er det ikke lenger mulig å angi på kunde eller ordre at kostpris skal benyttes som utsalgspris. Hvis dere har kunder eller ordre hvor kundepris er satt til kostpris, vil det komme ut liste på disse i konverteringen. Skal disse kunder eller ordre benytte kostpris som kundepris må det opprettes egne materialavtaler for disse. Prosjektstyring / Fakturareserve / Anleggsvurdering Fakturareserve beregnes pr: ordre anlegg (anleggsvurdering) Pr. ordre gjelder 3 ulike modeller for beregning av fakturareserve for anbud/fastprisjobber: 1 inntastet ferdigstillelsesgrad 2 fast dekningsgrad 3 dekningsbidrag pr. time For regningsjobber gjelder også 3 modeller 1 i forhold til avtaler (timer / materiell) 2 fast dekningsgrad 3 dekningsbidrag pr. time Anleggsvurderingen omfatter beregning av fakturareserve for ett anlegg. Her kan fakturareserve beregnes etter to modeller: 1 dekningsgrad 2 dekningsbidrag pr. time Rapport Fakturareserve (tidligere Varer i arbeid ) kan bokføre fakturareserven for valgt periode og stenge denne for videre føring av kostnader (timer / materiell) og inntekter. Rapporten gir en total på fakturareserven. Oppdatering fra håndholdt Ved oppdatering fra håndholdt kunne man få status varer feil hvis andre benyttet (registrerte) en vare på pakkseddel/faktura som var under oppdatering. Nå vil det komme melding om hvilken vare som er opptatt slik at registrering på denne vare kan avsluttes og oppdateringen kan fortsette. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

8 Oppdatering fra håndholdt Ved automatisk import fra håndholdt kunne man få opprettet ny ordre fra håndhold flere enn en gang hvis import ble avbrutt. Eksport kunder til Handyman Kunder merket som utgått i Contracting vil ikke bli overført til Handyman. Eksport ordre til Handyman Ved overføring av ordre til Handyman vil tilhørende anlegg / avdeling automatisk bli opprettet i Handyman hvis de ikke finnes. Import/ eksport ordre til Handyman Hvis arbeidssted på ordre i Handyman = blank vil dette ikke lenger overskrive arbeidssted registrert på ordre i Contracting. Oppdatering av import fra Handyman Hvis en ordre er opptatt når en oppdaterer data fra Handyman vil programmet nå spørre om det skal vente med å gå videre (til man har fått den som står inne på ordren til å gå ut av den) eller om en skal hoppe over oppdateringen av denne ordren. Velger en å hoppe over ordren vil postene fra Handyman bli liggende igjen i brannmuren og kan oppdateres senere. Flytting av pakkseddel fra en ordre til en annen Ved flytting av pakkseddel med opprinnelse autofakt/registrering inngående faktura ble tilhørende inngående faktura og post i leverandørreskontro ikke flyttet. Dette er korrigert. Endre kunde på ordrer som er overført Handyman Etter at kunde er endret på ordre som tidligere er overført fra Handyman blir nye opplysninger automatisk synket. Eksport lagerbeholdning SpeedyCraft Ved eksport av lagerbeholding fra Contracting kommer nå også beholdning på varer som ikke finnes i SpeedyCraft med. Arbeidssted SpeedyCraft Arbeidssted navn blir nå eksportert og importert. Fakturakommentarer SpeedyCraft Fakturakommentarer ble ved en feil splittet opp med 2-3 ord pr linje ved danning faktura. Dette er korrigert. Eskport lønnstakere SpeedyCraft Ved eksport av lønntakere, timekategorier, varer etc. fra/til nr kommer også de som er slettet eller deaktivert med. Progresjonslinje SpeedyCraft Progresjonslinje ved eksport av produkter er implementert for å gi oversikt over gjenstående tid. Felt "Registrert av" aktivert i SpeedyCraft Når det legges inn en diversevare på en ordre i SpeedyCraft, opprettes det en pakkseddel for dette når varen overføres Contracting. Feltet "Registrert av" var imidlertid tomt. Feltet er nå aktivert og viser hvem som har registrert diversevaren. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

9 Kb/punkt/faser i SpeedyCraft Disse dimensjonene har tidligere manglet i Contractings integrasjon med SpeedyCraft men er nå lagt til. Varelager Bestilling Beholdningsverdi Felt for kostverdi, snittverdi og salgsverdi er utvidet til ,99 (999 millioner) på linje og ,99 (99 milliarder) på totaler. Varetelling importert fra Handyman Det gis nå melding hvis opptalt vare fra Handyman er ukjent vare i VC. Denne oppdateres på feilliste. Spørring varelager Ved inngang til spørring varelager har tabellen blitt fylt automatisk. For kunder med store lager, har dette tatt lang tid. Det er nå endret slik at markøren stopper i feltet for lagernummer. Systemet foreslår standardlager. Tabellen fylles først når man taster <ENTER> på dette, eller velger et annet gyldig varelager. Prisbehandling Innkjøpsavtale til Excel Nå overføres også kolonne Gammel avtale til Excel. Problemer med innlesning av priser Noen grossister har lagt ut mange varenumre på spesielle prosjektavtaler. Når man skulle lese inn nye varer og det ikke lå varenumre på standardavtalen, tok innlesningen uforholdsmessing lang tid, dette er nå endret. Individuelt tilpassede påslag må tas med til ny standardavtale Hvis man glemmer å krysse av for at ny avtale skal være std.avtale ved innlesning av rabattavtale, blir ikke individuelt tilpassede påslag overført til den nye avtalen. Nå er det laget en rutine i Vedlikehold rabattavtaler som overfører påslag fra en avtale til en annen. Leveringsadresse i bestilling med valg arbeidssted fra ordre Det har vært forskjellige meninger om hvordan leveringsadresse i bestilling skal hentes dersom bestilling er til ordre. Det er nå gjennomført en vedtatt standard på dette: Ved søk/f6 i navn-feltet for leveringsadresse, hentes dette fra ordren. Dersom man taster Shift+F6 i det samme feltet, får man opp søkebilde over leveringsadresser som er registrert på aktuell kunde. Kode for utskrift pakkseddel i mottak bestilling Hvis pakkseddel ble dannet i mottak bestilling, ble denne skrevet ut automatisk. Det er nå lagt inn en ny kode på bruker Skriv ut pakkseddel i bestilling som kan slås av hvis man ikke ønsker utskrift. Kode for utskrift ordrebekreftelser etter overføring Etter overføring av ordrebekreftelser fra grossist ble en liste over ordrebekreftelser skrevet ut. Det er nå lagt inn en ny kode på bruker Skriv ut ordrebekreftelser etter overføring som må slås på hvis man fremdeles ønsker denne listen. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

10 Håndterminal Automatisk overføring fra Datalogic håndterminal Ved bruk av Datalogic håndterminal er det mulig å oppdatere overførte filer automatisk. Dokumentasjon for dette er lagt i katalog Dok under Contracting og er bl.a. beskrevet i dokumentet Automatisk overføring fra Datalogic håndterminal.doc. Automatisk henting av kostpris ved registrering retur Ved registrering av retur blir kostpris hentet fra vare/pakkseddel registrert tidligere. Hvis varen var registrert på flere pakksedler (samme ordre og grossist), ble alle aktuelle varelinjer vist og man måtte selv velge hvilken pris som skulle benyttes. Denne funksjonen er det nå mulig å slå av: I vedlikehold systemkoder under arkfane for Håndterminal er det lagt inn en ny kode: Hent kostpris automatisk ved retur. Ved å krysse av her vil henting av kostpris gå automatisk uten valg av varelinje/pakkseddel. Kalkyle Sortering av tilbud Versjonen medfører en større mulighet til behandling av tilbudene. Det er innført forskjellige status på tilbudene som både kan settes automatisk under behandling av tilbudet, og manuelt. I vedlikehold tilbud er det nå laget fliker over tabellen med tilbud til venstre i bildet, her kan man sortere tilbud etter status. I tillegg er det laget en sortering på saksbehandler eller kunde. Dette vises som radioknapper under tabellen. Man kan ikke velge både saksbehandler og kunde samtidig. Når man velger en av disse, vises et søkebilde med valg saksbehandler/kunde. Dersom man avslutter søket med ESC uten å velge, vil man få opp alle tilbud som har blank i saksbehandler/kunde. Man avslutter seleksjonen ved å velge radioknappen Alle. Konverteringen setter status på gamle tilbud. Flere av statusnivåene er vanskelig å bestemme, og man må etter konvertering gå gjennom sine tilbud og sjekke at de har fått riktig status. Status er: Opprettet - settes automatisk ved danning av tilbud Under beregning - settes automatisk ved registrering av linjer på tilbudet Sendt - kan settes automatisk ved utskrift. Mulighet å unngå status-endring Aksept - settes manuelt Avslått - settes manuelt Overført til ordre - settes automatisk ved overføring til ordre. Tilbud på e-post Tilbud og dokumenter dannet fra tilbud kan nå sendes på e-post. Fra kalkylen og vedlikehold tilbud, kan det genereres et tilbudsdokument som sendes kunde på e-post til adresse som er angitt i Vedlikehold Tilbud. Fra kalkylen kan også tidligere dannede og lagrede dokumenter sendes ved å høyreklikke på dokumentet i oversikten. (Se også side 2 under Generelt.) Behandlingskoder som ikke har time-art Det ble feil når man brukte behandlingskoder som ikke hadde en timeart med koding for timer, for eksempel kjøring i antall kilometer. I slike tilfeller ble antallet fra denne allikevel lagt til som antall timer. Det er ikke korrekt, og er korrigert slik at disse behandlingskodene ikke blir summert til antall timer på tilbudet. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

11 Tilbudsutskrifter til wordmal med over 100 linjer Ved utskrift av tilbud til word-mal med over 100 varelinjer kunne man risikere at kun en linje ble skrevet ut. Dette er korrigert. System Import av kunder Ved import av kunder hentes nå standardverdier for purring, renter åpne poster og renter bet.poster fra purre/rente-opplysninger og legges i kundeopplysninger. Eksport til eksterne regnskap Ved eksport av regnskap og lønn til Visma Business, så blir dette nå splittet i to filer XREGN999.TXT og XLONN999.TXT (999=klientnr). Utskrift av logo / bilder Det er innført mulighet for utskrift av logo / bilder til blanketter. Dette gjøres ved å legge til en linje i blankettdefinisjon for logo. Linjen har ny type 10 Definisjon av logo/bilde. Ved bruk av denne typen blir linjen spesialbehandlet. Bane til- og filnavn til logo angis i kolonnen Tekst, og størrelse angis i Format. Logo kan justeres mot venstre, høyre eller sentreres ut fra posisjon. Utskriften fungerer på alle blanketter (med unntak av Lønns- og trekkoppgaver og lignende) Visma Software AS Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

12 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.10 Oslo, sept Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som ønsker fra kunder og brukerforeningen, samt korreksjoner av innmeldte feil. Vi anbefaler at du leser versjonsbrevet nøye før du tar systemet i bruk, da kan du raskt komme i gang med å ta i bruk de nye mulighetene denne versjonen gir. Nyheter og forbedringer er kort beskrevet i dette versjonsbrevet, men du kan lese mer om de enkelte rutinene i online-hjelpen. Installasjon: NB! All installasjon og konvertering må kun foretas med en bruker inne i systemet, alle andre må logge seg ut. I Visma Contracting versjon 4.10 er det tatt i bruk nye funksjoner i programmeringsspråket ACU Cobol. Det er derfor nødvendig å oppgradere til en nyere versjon av ACU Cobol Runtime Installasjon av ACU Cobol Runtime og Visma Contracting Versjon 4.10 er beskrevet i kundebrevet som ligger på Kundesider Contracting og Nedlastinger/Versjonsaktuelt eller via menyen Fil og Oppgrader programvare (CD'er kun på forespørsmål). Det første som må gjøres er å installere ACU Cobol Runtime 8.1.0, og deretter Versjon NB! For å installere ny Runtime, er det absolutt nødvendig å ha mottatt produktkode og -nøkkel. Det kan komme et par ekstra spørsmål ved installasjonen. Dette gjelder problematikken med å skaffe adgang til hjelpen (dokumentasjonen) i Visma Contracting. Se detaljer på neste side under Generelt. Viktige punkter som må gjennomgås etter installasjon: NB! All installasjon og konvertering må kun foretas med en bruker inne i systemet, alle andre må logge seg ut. Konvertering Etter installasjonene fra vår Oppgrader programvare/nedlastingsside (CD sendes kun på forespørsel), gå til meny System - Manuelle rutiner. Kjør konvertering ved å taste KONVERT [Enter]. Har dere klientversjon konverteres alle klienter. Under konvertering vises nederst en forløpsindikator (blå stripe) for de store registrene. Det lages også en loggfil, som kan sjekkes etter konverteringen hvis problemer har oppstått (Vis logg). Tips: Hvis dere kjører i et nettverk og Visma Contracting kan kjøres fra deres server, vil konverteringen gå mye raskere. NB! Hvis dere får feil på konverteringen kan det skyldes at deres server har låst noen datafiler. (Dette kan skje ved at Visma Contracting ikke er avsluttet på normal måte et sted.) Før dere ringer til support: Lukk alle programmer, start server på nytt og kjør KONVERT på nytt. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

13 Hvis dere har kunder eller ordre hvor kundepris er satt til kostpris, vil det komme ut liste på disse. Kundepris = kostpris er fjernet se mer om dette under Ordre. Altinn Det må gjøres fra den normale oppstart av Contracting og ikke oppstart for Altinn: På hver PC som kjører Altinn må snarveien til start av Contracting for Altinn oppdateres ved i nedre venstre kant av Contractings oppstartbilde, klikke på Dann oppstart for. Deretter må komponenter registreres ved å kikke på neste felt Registrer nye komponenter her. SpeedyCraft De som kjører SpeedyCraft må oppgradere denne til siste versjon. Nyheter og forbedringer Visma Contracting 4.10 Generelt Tilgang til hjelp For å tette sikkerhetshull i Windows oppgraderer Microsoft til stadighet Windows på alle maskiner som direkte eller indirekte kobler seg opp mot et internett. Dette har medført at stadig flere brukere ikke får opp dokumentasjonen for Visma Contracting på sin skjerm, noe vi har tatt konsekvensen av og laget et program som retter opp dette. Ved oppgradering til versjon 4.10 av Contracting installeres grunnlaget for endringen. (Om dere ikke tidligere har lastet ned en av de to siste Fixene for versjon 4.01 og fått det installert da.) De fleste vil ikke merke noe, men om oppgraderingen av Contracting foregår på en server med en konfigurasjonsfil som ikke er beregnet for en enkelte PC, kan du bli bedt om å redigere en fil og kjøre et program på nytt. Om dere ikke forstår dette, kontakt vår kundesupport. Etter at vedlikeholdet av Contracting er ferdig, får hver bruker når de logger seg inn i Contracting, en ny tekst på venstre side. Under overskriften Hjelp kan de trykke på Gi tilgang til hjelp. Da kommer det opp en tekst og knapp [Gi tilgang til hjelp]. Trykker de på knappen og klikker på Kjør, Ja og OK, gis det tilgang til området (områdene) der Visma Contractings hjelpfil befinner seg. Neste gang de trykker på Hjelp Hjelp Visma Contracting skal de få opp hjelpeteksten på skjermen. Sende dokumenter (inkl. lønnsslipper) med e-post Det er innført mulighet for å sende dokumenter med e-post fra visse rutiner i Visma Contracting. Det gjelder tilbud, ordre, fakturaforslag og lønnsslipper. Åpne Meny - Systemkoder - Overføring, navnet på deres e-postserver (SMTP) angis samt et felles område hvor de dannede dokumenter blir liggende. (Lønnsslippene blir liggende på Område for lønnsdokumenter.) Deretter må de PC-ene som det skal sendes e-post fra, installere en PDF-skriver som danner et dokument fra utskrift. Til sist må bruker System, for hver bruker som skal kunne sendes e-post, legge inn vedkommendes e-postadresse eller en felles e-postadresse. De finnes egen dokumentasjon på dette. Se også under hver delrutine. Linker i hovedbildet endret I startbildet i Contracting ligger det nå under hovedmeny Fil, en link til Altinns hjemmeside og en annen link til Brønnøysundsregistrenes blankettoversikt. Her kan du finne og laste ned blanketter til bruk for sending til Altinn og se når disse er endret. Overføring til Excel Ved overføring til Excel vil verdi = 0 fremstå som blank Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

14 Regnskap Vedlikehold leverandører Det er nå innført et eget søkeregister (LSOK999.DAT), også for leverandører. Dette gjør at søk på leverandør og vedlikehold leverandører (Linjer) går raskere. Det nye søkeprogrammet har nå også flere søkemuligheter som eks. Start på navn og Start på søk. Søkeregisteret blir automatisk dannet når konvertering kjøres. Vedlikehold leverandører Hvis man setter at KID skal registreres i bilagsregistreringen og registrering av inng.faktura, så kan man nå legge inn et antall siffer denne leverandøren har i KID. Det testes mot 2 felt. Står det null i disse feltene, er det ingen sjekk i det hele tatt. Vedlikehold kunder Fjernet: Kundepris = kostpris. For å bidra til å forenkle systemet er det ikke lenger mulig å angi på kunde eller ordre at kostpris skal benyttes som utsalgspris. Hvis dere har kunder eller ordre hvor kundepris er satt til kostpris, vil det komme ut liste på disse. Skal disse kunder eller ordre benytte kostpris som kundepris, må det opprettes egne materialavtaler for disse. Bilagsregistrering Der er nå kontroll på antall siffer i KID-felt ved registrering av inngående faktura på leverandør. I vedlikehold leverandør legger man inn antall siffer (2 felt) som det sjekkes mot. Hvis det her står null, så er det ingen sjekk. Bilagsregistrering Det gis nå melding hvis bilagsår i dato ikke er lik regnskapsår. Denne testen foretas kun når kjøring på 2 år ikke er aktivert. Innførselsmoms Ved import/innførsel av varer er det krav om spesifisering og avstemming av avsetningen og grunnlaget. Denne momsen skal føres på egne konti eller avgiftskoder. Momsen skal også kunne vises på egne lister (Avgiftsspesifikasjonen) med dokumentasjon/sporing tilbake til hvilket fakturanummer/bilagsnummer den kommer fra. Avgiftsspesifikasjon Ved kjøring av avgiftsspesifikasjon ihh. til omsetningsoppgaven, (og man har butikksystem med øreavrunding), blir nå disse like på linjene 1, 2 og 4. Ved manuell føring av inng.mva mot avsetningskonto med regel 5, blir denne nå summert riktig på totalen. Spørring posteringer Ved spørring på ansattreskontro og skifte mellom årstall så kommer nå inngående og utgående saldo frem. Spørring posteringer Når man velger Posttype lik Åpne poster, er det kun restbeløp som blir summert i feltet Sum restbeløp. Spørring Saldo hovedbok Når man spør på saldo hovedbok og resultatkonti, kommer det nå null i inngående saldo. Transaksjonsliste kunder/leverandører Det er kun åpne poster som nå kommer ut ved valg av Poster Åpne. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

15 Lønn Lønnsavregning Kode på lønnsarten for henvisning til lønns- og trekkoppgave kan skrives ut på lønnsavregning. Spørring registrert lønn Ved spørring registrert lønn kom siste lønnstaker to ganger. Det er korrigert. Fraværsliste Sak: Feltet Totalt antall dager er nå utvidet til å vise dager. Sykefraværsstatistikk Sak: Når et sykefravær går over flere kvartal, fordeles dagene nå på riktige kvartal. Lønnsslipper med e-post For lønnstakere som ønsker det, kan nå lønnsslippene sende med e-post. Hver lønnstaker kan ha en e-postadresse for jobb og en privat og lønnsslipp kan valgfritt sendes til en av dem eller begge. Det kan legges inn passord for hver lønnstaker, slik at lønnsslipp kun kan åpnes ved tasting av korrekt passord. For lønnstakere hvor det ikke er angitt at de skal ha lønnsslipp på e-post, vil lønnsslipp som tidligere skrives ut på skriver. (Se også side 2 under Generelt.) Avdeling ligger igjen på lønnstakere Hos kunder som har kjørt med avdelingsregnskap, men som har fjernet dette igjen, ble avdeling som ligger igjen på lønnstaker brukt i lønnskjøring. Dette er nå korrigert, og dersom det ikke kjøres med avdelingsregnskap, brukes ikke avdeling på lønnstaker selv om denne måtte ligge igjen. Feriepengeliste På feriepengeliste vises kjøredato lik dagens dato. Hvis man ikke var oppmerksom på dette, ble beregning av feriepenger feil hvis det var foregående år det skulle beregnes feriepenger for. Nå er teksten Kjøredato endret til Feriepenger pr og man får i tillegg spørsmål om listen skal gjelde opptjente feriepenger for forrige år. Hvis man svarer Ja her, blir dato automatisk satt til foregående år. Avrunding av beløp i lønn På vedlikehold lønnsarter ligger en avrundingsregel pr. lønnsart. Det er mulig å velge ingen avrunding, avrunding opp eller avrunding ned. Funksjonen av dette har ikke tidligere vært implementert i Visma Contracting lønn. Det er nå implementert, og avrundingsregler blir fulgt. Vedlikehold lønnskjøringer, forslag til ordreår og ordreperiode Ordreår og ordreperiode har blitt foreslått av systemet, dersom de ikke er registrert på forhånd. De har imidlertid blitt foreslått fra hver sin dato. Nå er begge foreslått fra til-datoen som tastes på linjen. Linjer med kun antall kom ikke til akkumulator og lønnslipp Linjer som det kun lå antall på, og ikke sats/beløp, ble ikke behandlet korrekt videre. De ble ikke akkumulert til egendefinerte akkumulatorer, og de ble ikke skrevet på utskrift av lønnsslippene. Dette er korrigert og de blir nå oppdatert til akkumulatorer, samt at de kommer med på utskrift. Bokføring av trekk daglønn Ved bokføring av trekk daglønn ble konto for arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger benyttet i stedet for konto for arbeidsgiveravgift i henhold til valgte resultat på arten. Dette skyldtes at arten er av typen feriepengeart, og følgelig ble denne konto brukt. Det er nå gjort endring slik at programmet i tillegg tester på om det er brukt akkumulator for å hente dagslønn på arten. I slike tilfeller blir vanlig konto for arbeidsgiveravgift i henhold til valgte resultat brukt. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

16 Fakturering Kost på varer synes ikke på faktura? Det som vises av priser (kost,liste og kundepris) i reg.faktura hentes alle fra varene. Disse kan da differere med virkelig kost og kundepris registrert på faktura, pakkseddel. Reell kost og kundepris (akkumulert) vises i totalfelter hvor en også får utregnet dekning på fakturaen. Når det gjelder diversevarer registreres alle priser da det på selve varen ikke er registrerte priser. Når en henter varer fra pakksedler vil linjen inneholde "sum kost". Nå vil kostpris på diversevaren(e) beregnes (hvis de er hentet fra pakkseddel) med sum kost / antall. Denne vil så vises som kostpris. Spørring priser. Materialavtaler fra tabell benyttes ikke. Ved spørring på priser der kundenummer er angitt vil søk på avtaler vise de avtaler som er registrert på gjeldende kunde. Registrering faktura Fakturaforslag på e-post. Etter registrering kan fakturaforslag sendes med e-post ved å klikke på konvolutten øverst. Fakturaforslaget dannes som et dokument og vedlegges e-posten. E-postadresse hentes fra ordren. Hvis det ikke er lagt inn der hentes den fra opplysninger på kunde. (Se også side 2 under Generelt.) Danning av autokredit. Ved danning av autokredit og kunde er opprettet med betalingsdebitor, blir nå faktura/kreditnota oppdatert med kryssreferanse og dermed også merket som oppgjort når restbeløp er 0. Utskrift fakturabilag. Ved transport på blanketten blir nå transportsum og resterende linjer skrevet ut korrekt. Valg av ny skrifttype på varelinjer vil også bli skrevet ut korrekt. Materiell fra Autofakt som ikke skal viderefaktureres. Hvis man ikke skal viderefakturere varelinjer på autofaktura (gebyrer etc), kan man sette inntektsarten på disse varene til 0. Kundepris blir nullstilt og linjene skrives ikke ut på faktura. Innlesning av filer i Autofakt Under nedlasting av filer fra grossist blir det sjekket om fakturaen er lastet ned tidligere. Hvis dette var tilfelle fikk man spørsmål om mottaket skulle avsluttes. Hvis man her svarte Ja, ble rutinen avbrutt og de resterende fakturaene utelatt. Nå får man kontrollspørsmålet ved hver duplikat og kan avgjøre om man vil utelate denne ene fakturaen eller ikke. Pakkseddel opptatt ved utskrift av faktura Ved fakturering kunne man få melding Pakkseddel opptatt slik at faktureringen måtte brytes. Grunnen til meldingen var at når faktura på ordren var ferdig ble det sjekket om noen pakksedler var satt på vent, disse fikk endret status etter utskrift av faktura på ordren. Pakkseddel vil være opptatt om en annen bruker står inne på den når faktureringen kjøres. Valget Prøv igjen? vil gjøre det mulig å fortsette uten at en eventuell ventestatus blir resatt. Kasseoppgjør kontant med differanse. Ved oppdatering av kontantfaktura (Kasseoppgjør) kunne det oppstå en differanse på 4-5 øre mellom salgskonto og grunnlag avsetning mva. Dette er nå endret slik at det i enkelte tilfeller kun kan bli ett øre i differanse. Fakturaforslag med debitors adresse2. Ved utskrift av fakturaforslag kommer nå debitors adresse 2 (Feltnr.124) riktig ut. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

17 Ordre/Anlegg Ordrebildet Det er gjort noen endringer i ordrebildet. Det er kommet inn to nye arkfaner, Interne og Utgått Det har også kommet inn en arkfane for Fakturareserve (Se avsnitt Prosjektstyring / Fakturareserve / Anleggsvurdering lenger ned). Ved bruk av punktfakturering hentes eventuelt fastpris fra hvert punkt og kan ikke tastes inn. Inntasting av fastpris er flyttet et par linjer ned. Ny summert fastpris hentet fra punkter, faser og lignende, vil vises der i stedet. Får ikke overføre varenummer med mer enn 10 siffer til HM Varenummer inntil 12 siffer vil nå overføres. Feil rekkefølge på innkjøpsavtaler. Innkjøpsavtaler behandles nå i den rekkefølge de er registrert på ordren, slik som materialavtaler har blitt behandlet. Registrering inngående faktura Der er nå kontroll på antall siffer i KID-felt ved registrering av inngående faktura på leverandør. I vedlikehold legger leverandør man inn antall siffer (2 felt) som det sjekkes mot. Hvis det her står null, så er det ingen sjekk. Registrering inngående faktura Der er nå mulig og endre hovedopplysninger og linjeopplysninger (i hode) på tidligere registrerte inngående fakturaer. Import materiell fra Handyman Bruker på PDA vises nå som den som har registrert pakkseddelen. E-postadresser Ved oppretting ny ordre hentes nå første e-postadresse fra kundens e-postadresse (om denne finnes). Det er fritt å overskrive denne med en annen e-postadresse. Ordredokumenter på e-post. Dokumenter som er dannet og ligger under arkfane Dokumenter, kan (ett om gangen), sendes med e-post ved å høyreklikke på dokumentet i oversikten. Det kan sendes til første e-postadresse på ordre eller til begge adresser samt kundens e- postadresse (se også side 2 under Generelt). Dobbel import av timer og materiell fra Handyman. Det er innført sjekk for å forhindre at timer og materiell blir dobbelt oppdatert ved brudd i import. 1) Sjekk i rutine for import (brannmur) 2) Sjekk i rutine for oppdatering ( pakkseddel og lønnstransaksjoner) Sjekk utføres ved at alle transaksjoner i Handyman (timer / materiell) har en unik ID. Denne lagres i Contracting ved import/oppdatering og blir forsøkt lest ved neste import/oppdatering. Finnes denne fra før importeres/oppdateres ikke denne og logg blir skrevet. Oppretting av ordre fra Handyman flere ganger Hvis en fikk stopp under import av nye ordre fra Handyman, kunne ordren senere opprettes på nytt med annet nummer. Det blir nå kontrollert slik at ordren ikke kan opprettes flere ganger. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

18 Budsjettering på kostnads- og inntekstart. For å få et mer oversiktelig budsjett må nå kostnads- og inntektsarter som skal brukes til budsjettet merkes av i vedlikehold av art. Arter som ikke er merket for dette vil ikke vises ved budsjettering av ordre. Ved konvertering til Visma Contracting 4.10 vil arter som allerede er benyttet til budsjettering, automatisk krysses av. Felt arbeidssted utvidet Arbeidssted ordre utvidet til 40 tegn. Nye statuser ordre Det er innført to nye statuser for ordre: Intern ordre Utgått ordre Nye statuser anlegg Det er innført to nye statuser for anlegg: Internt anlegg Anlegg i garantiperiode, herunder nytt felt for garantidato som benyttes ved rapportering. Fjernet: Kundepris = kostpris For å bidra til en viss forenkling i prising er det ikke lenger mulig å angi på kunde eller ordre at kostpris skal benyttes som utsalgspris. Hvis dere har kunder eller ordre hvor kundepris er satt til kostpris, vil det komme ut liste på disse i konverteringen. Skal disse kunder eller ordre benytte kostpris som kundepris må det opprettes egne materialavtaler for disse. Prosjektstyring / Fakturareserve / Anleggsvurdering Fakturareserve beregnes pr: ordre anlegg (anleggsvurdering) Pr. ordre gjelder 3 ulike modeller for beregning av fakturareserve for anbud/fastprisjobber: 1 inntastet ferdigstillelsesgrad 2 fast dekningsgrad 3 dekningsbidrag pr. time For regningsjobber gjelder også 3 modeller 1 i forhold til avtaler (timer / materiell) 2 fast dekningsgrad 3 dekningsbidrag pr. time Anleggsvurderingen omfatter beregning av fakturareserve for ett anlegg. Her kan fakturareserve beregnes etter to modeller: 1 dekningsgrad 2 dekningsbidrag pr. time Rapport Fakturareserve (tidligere Varer i arbeid ) kan bokføre fakturareserven for valgt periode og stenge denne for videre føring av kostnader (timer / materiell) og inntekter. Rapporten gir en total på fakturareserven. Oppdatering fra håndholdt Ved oppdatering fra håndholdt kunne man få status varer feil hvis andre benyttet (registrerte) en vare på pakkseddel/faktura som var under oppdatering. Nå vil det komme melding om hvilken vare som er opptatt slik at registrering på denne vare kan avsluttes og oppdateringen kan fortsette. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

19 Oppdatering fra håndholdt Ved automatisk import fra håndholdt kunne man få opprettet ny ordre fra håndhold flere enn en gang hvis import ble avbrutt. Eksport kunder til Handyman Kunder merket som utgått i Contracting vil ikke bli overført til Handyman. Eksport ordre til Handyman Ved overføring av ordre til Handyman vil tilhørende anlegg / avdeling automatisk bli opprettet i Handyman hvis de ikke finnes. Import/ eksport ordre til Handyman Hvis arbeidssted på ordre i Handyman = blank vil dette ikke lenger overskrive arbeidssted registrert på ordre i Contracting. Oppdatering av import fra Handyman Hvis en ordre er opptatt når en oppdaterer data fra Handyman vil programmet nå spørre om det skal vente med å gå videre (til man har fått den som står inne på ordren til å gå ut av den) eller om en skal hoppe over oppdateringen av denne ordren. Velger en å hoppe over ordren vil postene fra Handyman bli liggende igjen i brannmuren og kan oppdateres senere. Flytting av pakkseddel fra en ordre til en annen Ved flytting av pakkseddel med opprinnelse autofakt/registrering inngående faktura ble tilhørende inngående faktura og post i leverandørreskontro ikke flyttet. Dette er korrigert. Endre kunde på ordrer som er overført Handyman Etter at kunde er endret på ordre som tidligere er overført fra Handyman blir nye opplysninger automatisk synket. Eksport lagerbeholdning SpeedyCraft Ved eksport av lagerbeholding fra Contracting kommer nå også beholdning på varer som ikke finnes i SpeedyCraft med. Arbeidssted SpeedyCraft Arbeidssted navn blir nå eksportert og importert. Fakturakommentarer SpeedyCraft Fakturakommentarer ble ved en feil splittet opp med 2-3 ord pr linje ved danning faktura. Dette er korrigert. Eskport lønnstakere SpeedyCraft Ved eksport av lønntakere, timekategorier, varer etc. fra/til nr kommer også de som er slettet eller deaktivert med. Progresjonslinje SpeedyCraft Progresjonslinje ved eksport av produkter er implementert for å gi oversikt over gjenstående tid. Felt "Registrert av" aktivert i SpeedyCraft Når det legges inn en diversevare på en ordre i SpeedyCraft, opprettes det en pakkseddel for dette når varen overføres Contracting. Feltet "Registrert av" var imidlertid tomt. Feltet er nå aktivert og viser hvem som har registrert diversevaren. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

20 Kb/punkt/faser i SpeedyCraft Disse dimensjonene har tidligere manglet i Contractings integrasjon med SpeedyCraft men er nå lagt til. Varelager Bestilling Beholdningsverdi Felt for kostverdi, snittverdi og salgsverdi er utvidet til ,99 (999 millioner) på linje og ,99 (99 milliarder) på totaler. Varetelling importert fra Handyman Det gis nå melding hvis opptalt vare fra Handyman er ukjent vare i VC. Denne oppdateres på feilliste. Spørring varelager Ved inngang til spørring varelager har tabellen blitt fylt automatisk. For kunder med store lager, har dette tatt lang tid. Det er nå endret slik at markøren stopper i feltet for lagernummer. Systemet foreslår standardlager. Tabellen fylles først når man taster <ENTER> på dette, eller velger et annet gyldig varelager. Prisbehandling Innkjøpsavtale til Excel Nå overføres også kolonne Gammel avtale til Excel. Problemer med innlesning av priser Noen grossister har lagt ut mange varenumre på spesielle prosjektavtaler. Når man skulle lese inn nye varer og det ikke lå varenumre på standardavtalen, tok innlesningen uforholdsmessing lang tid, dette er nå endret. Individuelt tilpassede påslag må tas med til ny standardavtale Hvis man glemmer å krysse av for at ny avtale skal være std.avtale ved innlesning av rabattavtale, blir ikke individuelt tilpassede påslag overført til den nye avtalen. Nå er det laget en rutine i Vedlikehold rabattavtaler som overfører påslag fra en avtale til en annen. Leveringsadresse i bestilling med valg arbeidssted fra ordre Det har vært forskjellige meninger om hvordan leveringsadresse i bestilling skal hentes dersom bestilling er til ordre. Det er nå gjennomført en vedtatt standard på dette: Ved søk/f6 i navn-feltet for leveringsadresse, hentes dette fra ordren. Dersom man taster Shift+F6 i det samme feltet, får man opp søkebilde over leveringsadresser som er registrert på aktuell kunde. Kode for utskrift pakkseddel i mottak bestilling Hvis pakkseddel ble dannet i mottak bestilling, ble denne skrevet ut automatisk. Det er nå lagt inn en ny kode på bruker Skriv ut pakkseddel i bestilling som kan slås av hvis man ikke ønsker utskrift. Kode for utskrift ordrebekreftelser etter overføring Etter overføring av ordrebekreftelser fra grossist ble en liste over ordrebekreftelser skrevet ut. Det er nå lagt inn en ny kode på bruker Skriv ut ordrebekreftelser etter overføring som må slås på hvis man fremdeles ønsker denne listen. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 Oslo, desember 2009. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som

Detaljer

Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer 4.21.03)

Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer 4.21.03) Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer 4.21.03) Generelt Får ikke startet Contracting etter oppdatering Gå til katalog P:\Contracting\Etc\ (Disken kan være noe annet enn P:\

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning. Oslo, juni 2010 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, august 2009 3. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Info Marina. Medlemsadministrasjon for båtforeninger og båthavner. Versjonsnotat

Info Marina. Medlemsadministrasjon for båtforeninger og båthavner. Versjonsnotat Info Marina Medlemsadministrasjon for båtforeninger og båthavner Versjonsnotat Beskrivelse av ny funksjoner, forbedringer og feilrettinger i nye versjoner Sist oppdatert 6. juli 2015 Info Marina, beskrivelse

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Mars 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.0 Pr. 19.11.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 27 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Introduksjon til Mamut Butikkdata

Introduksjon til Mamut Butikkdata // Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold Nyheter i Mamut Butikkdata versjon 3.5... 3 Om Mamut Butikkdata... 4 Definisjoner

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, april 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL Enkelt Pålitelig Morsomt JULI 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE PROFESSIONAL---------------------------------------------3 BRUKERGRENSESNITT ----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Februar 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2014 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer