NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11"

Transkript

1 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 Oslo, desember Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som ønsker fra kunder og brukerforeningen, samt korreksjoner av innmeldte feil. Vi anbefaler at du leser versjonsbrevet nøye før du tar systemet i bruk, da kan du raskt komme i gang med å ta i bruk de nye mulighetene denne versjonen gir. Nyheter og forbedringer er kort beskrevet i dette versjonsbrevet, men du kan lese mer om de enkelte rutinene i online-hjelpen. Installasjon: NB! All installasjon og konvertering må kun foretas med en bruker inne i systemet, alle andre må logge seg ut Brukere av epockets Handyman må ha versjon 6.2 av den for å kunne kjøre mot Visma Contracting. Viktige punkter som må gjennomgås etter installasjon: NB! Siden det ofte glemmes å kjøre konvertering etter en oppgraderingen vil nå brukere som logger seg inn Contracting etter oppgraderingen få spørsmål om de skal kjøre konvertering. Blanketter for Lønns- og trekkoppgaver og Årsoppgave, kommer i neste versjon (versjon 4.12) til jul. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

2 Nyheter og forbedringer Visma Contracting 4.11 Generelt Autentisering av utgående e-post En del kunder rapporterte at de ikke fikk sendt e-post ut av huset. Det gikk fint med interne e-post adresser, men ikke eksterne. Årsaken var at enkelte leverandører av e-post tjenere krever autentisering av utgående e-post. Vi har nå lagt inn muligheten for å registrere nødvendige opplysninger for disse. De nødvendige opplysningene registreres sammen med den tidligere epost tjener (SMTP). Alt dette er nå flyttet til en egen fane i vedlikehold systemkoder. Fanen heter e-post. Dersom man er usikker på opplysningene, må man sende en forespørsel til sin leverandør av e- post tjenester. Teksten kan være: Hva er adressen til SMTP serveren for utgående e-post? -> svar legges inn i feltet "e-post tjener (SMTP)" Hvilken port brukes for utgående e-post? -> svar legges inn i feltet "Serverportnr. for utgående e-post" Kreves autentisering for utgående e-post? -> svar legges inn i feltet "Krever e-post leverandør autentisering" Brukes SSL kryptering for utgående e-post? -> svar legges inn i feltet "Bruker e-post leverandør SSL kryptering". Hvilket brukernavn har jeg/vi for autentisering av utgående e-post? -> svar legges inn i feltet "Brukernavn/e-post adresse for autentisering". Hvilket passord har jeg/vi for autentisering av utgående e-post? -> svar legges inn i feltet "Passord for autentisering". Se ellers i dokumentasjonen i Contractings hovedmeny: Hjelp - Hjelp Visma Contracting og dokument under \Contracting\Dok\ Regnskap Melding om at årsavslutning ikke er kjørt. Ved regnskapsoppdatering (posteringsliste) fra bilagsregistrering, fakturering, momsoppdatering o.s.v. kommer det nå melding om at Årsavslutning for år... ikke er kjørt når man kommer til måned = 11 (November). Åpne/merke poster. Det lages nå Xref: ved manuell merking åpne poster og fjernes ved Åpne merkede poster. Transaksjonsliste åpne poster. Ved utskrift transaksjonsliste åpne poster og tilbakedatering av periode/år, så kommer nå ikke gamle betalte poster med. Transaksjonsliste åpne poster. Ved utskrift transaksjonsliste åpne poster og sortering på kategori, blir sum forfalt beløp pr kategori skrevet ut. Transaksjonsliste åpne poster. Ukeoversikt for 2009 blir nå skrevet ut. Ukeoversikten uteble etter årsavslutning når antall år for posteringer var større enn 10. Spørring posteringer. Ved spørring på posteringer og opphenting/detaljer på faktura, virker nå Esc og piltaster ved retur fra detalje spørring på faktura. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

3 Sperring av regnskapsperiode. Hvis man ikke ønsker å bruke rutinen for testing av avsluttet regnskapsperiode, må man legge null i Avsluttet regnskapsperiode i System Vedlikehold Systemkoder, arkfane Regnskap. I Omsetningsoppgave og valget Avslutt oppgaveperiode vil ikke spørsmål om sperre av regnskap komme. Avsluttet mva-måned vil allikevel bli oppdatert. Lønn Autoimport av Lønns- og Trekkoppgaver. I fjor innførte vi automatisk import av blanketten for årsoppgave. I år har vi gjennomført automatisk import av Lønns- og trekkoppgaver også. Aktuell lønns- og trekkoppgave importeres ved oppstart av programmet for LT-oppgaver. Man kan imidlertid velge tre alternativer, og velger man et som ikke er standard, må det importeres manuelt. Systemet setter automatisk korrekt blankett definisjon for utskriften ved import. Blankettene for Lønns- og trekkoppgaver og Årsoppgave 2009, kommer i neste versjon (versjon 4.12) til jul. Spørring akkumulator utvalg bruker avdeling. Rutinen for spørring akkumulator utvalg har vært mye brukt etter at den ble innført. Det er kommet ønske om at den også tar med lønnstakers avdeling, og at man kan selektere på denne. Det er innført i versjonen. Man kan velge avdeling fra-til, og avdeling dukker også opp i tabellen som en egen kolonne. Kolonnen kan sorteres, og nå vil sortering både på lønnstakernummer og avdelingsnummer bli lagret og tatt hensyn til ved utskrift og overføring til Excel. Spørring akkumulator utvalg med flere kolonner. Rutinen for spørring akkumulator utvalg har vært mye brukt etter at den ble innført. Det er kommet ønske om en utvidelse til 25 kolonner for akkumulator/beregninger. Det er gjennomført i denne versjonen. Merk at ved bruk av mange kolonner, kan listen bli for bred for papiret på skriverne. Dette må bruker selv kontrollere. Overføring til Excel vil fungere med alle kolonner. Akkumulator ble blank. Hos enkelte kunder har system-akkumulatorer blitt blank. Det har i noen tilfeller medført blank linje på lønnsslipp, og at det ikke er summert korrekt til den aktuelle akkumulatoren. Dette skjedde da brukeren forsøkte i vedlikehold akkumulator å taste ett nummer under 100. Varsel om at egendefinerte akkumulatorer må ha tall over 100 ble vist. Men, ved retur til tabellen ble akkumulatoren lagret allikevel. Dette er nå korrigert. For kunder som har fått sine systemakkumulatorer blanket, er det laget en importfil for alle systemakkumulatorer. Det er også laget en eksport / import mulighet, som man får tilgang til ved å være pålogget som systembruker. Filen for systemakkumulatorer heter SysAkku.txt Lønns- og trekktotaler med avdeling. Det har vært ønske om å inkludere avdeling i rutinene for lønns- og trekktotaler. Både spørring og lister. Dette er nå gjennomført. I utvalgene er avdeling tatt med. Man kan selektere på fra - til. I visningsbildene på skjerm er det ingen endringer I rapportene / listene er det lagt til kolonne for avdeling. Varsel ved utilgjengelige filer i oppdateringen. Ved rutinen Avslutt lønnskjøring oppdateres både saldotall lønn, og det oppdateres til regnskap. Regnskapsoppdateringen har i noen tilfeller stoppet på grunn av filer som er utilgjengelige. Dette har ført til at rutinen har blitt kjørt på nytt, og det har blitt dobbelt oppdatert av saldotall lønn. Det er nå lagt inn en test på om alle filer er tilgjengelige før noe som helst oppdateres. I slike tilfeller fil ett varsel gis, og rutinen avbryter før noe er oppdatert. Man må da kontrollere den eller de filene det er gitt varsel om, og kjøre rutinen på nytt. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

4 Transaksjonsbaserte LT-oppgaver og filnavn til GAXDFLT Dersom bedriften har lønnstakere som har jobbet i avvikende sone gjennom året, skal man kjøre LT-oppgaver og årsoppgave transaksjonsbasert. Dersom dette gjaldt kun en termin, kan man glemme dette. Nå er det lagt inn en kontroll i systemet på dette. Dersom det er registrert avvikende sone i løpet av året, er haken for transaksjonsbasert kjøring satt på som standard. Man får heller ikke endret den. Samtidig er det nå innført godkjenning av filnavn med mellomrom til GAXDFLT. En kontroll etter manuell inntasting sjekker nå også om området man har tastet finnes. Feil ved overføring av lønnstakerliste til fil. Ved overføring av lønnstakerliste til fil ble ufullstendige tekster skrevet. Kun deler av for eksempel navn eller telefonnummer ble skrevet til filen og slikt som mellomrom i telefonnummer ble fjernet. Dette er nå korrigert, lønnstakerlister skriver ut til fil på korrekt måte med fullstendige felter. Utskrift av terminoppgave til fil godtar mellomrom. Ved utskrift av terminoppgave til fil (OT-fil) ble ikke mellomrom godtatt. Det er nå lagt inn mulighet for mellomrom i filnavnet. Dersom man velger å skrive inn navnet på området manuelt, vil også systemet kontrollere om området finnes. Finnes det ikke, gis det varsel om dette. Test på avvikende sone i terminoppgave. Dersom bedriften har lønnstakere med avvikende soner i den terminen som man skal skrive terminoppgave for, vil haken for Transaksjonsbasert settes på automatisk. Man vil ikke få fjernet denne. Årsaken er at man da må kjøre oppgaven transaksjonsbasert, og dette er en sikkerhet på at man husker dette. Tvunget inntasting av termin på terminoppgave. Mange har skrevet feil terminoppgave da terminen som er foreslått som regel er en termin for høy. Derfor blir det nå ikke foreslått termin i det hele tatt, slik at man må taste inn denne. Det sørger for at det blir korrekt termin i alle tilfeller. Det er lagt inn test slik at man ikke kan taste en ugyldig termin, eller glemme å taste inn noe. Endring av linje på LT-oppgaver. Ved endring av felt på en linje i LT-oppgaver på skjerm, er det en hake hvor man kan angi om feltet skal beregnes på nytt eller ikke ved danning av tall. Dersom haken settes på, vil feltet ikke bli berørt ved danning nye tall. Denne blir nå satt på automatisk ved endring av feltet slik at man slipper å huske å gjøre det manuelt. Øreavrunding i lønnsberegning. Øreavrunding er ikke så aktuelt lenger, og dette skapte mulig differanse i banklisten. Derfor er avrunding fjernet. Det er derfor også fjernet fra vedlikehold lønnsarter. Endring av restbeløp frikort under oppdatering. I enkelte tilfeller har skatteberegning blitt uforklarlig feil. Dette gjerne i forbindelse med feriepengekjøring, eller kjøringen etter denne. Dette bunnet ut i at restbeløp frikort ble endret da det ikke skulle endres. For eksempel på en feriepengelønning der kun ett trekk var skattepliktig. Det medførte at fribeløpet oppnådde en positiv verdi, som igjen forstyrret skattetrekket neste kjøring. Dette er nå korrigert slik at dersom fribeløpet er null, så endres det ikke senere. Det medfører at dersom man kjører en korrigering der fribeløpet virkelig skal endres fra null til en positiv verdi, så må dette endres manuelt i etterkant. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

5 Fakturering Autokredit Hvis det er registrert (ikke oppdatert) autokredit på en faktura og det forsøkes en gang til med autokredit på denne fakturaen vil melding bli gitt at der allerede er registrert kreditnota (autokredit) på gjeldende faktura og rutinen stoppes. Det vil også bli gitt melding hvis manuell kreditnota er registrert på ordre og valg om å fortsette eller ikke blir gitt. Velger man her å forsette, sjekkes fremdeles alle registrerte (ikke oppdaterte) kreditnotaer. Utskrift faktura - skriv varenr. Hvis kode på vare er satt for ikke å skrive varenummer, vil nå ikke varenummer skrives på faktura selv om varen var hentet fra pakkseddel/håndholt PC. Utskrift faktura periode. Perioden endres nå IKKE automatisk hvis fakturadato endres, men det kommer melding hvis perioden er større eller mindre enn måned i fakturadato. Overføring til Eksterne regnskap. Ved overføring til Visma Global og også andre eksterne regnskap så kunne det ved enkelte tilfeller bli feil på øreavrundingen. Nytt KID-felt ved overføring til Visma Global. Ved overføring av regnskap til Visma Global kan nå KID-felt tilpasses Globals standard KID-felt: KIlientnr: 4 siffer, fakturanr: 8 siffer, kundenr: 8 siffer, sjekksiffer: 1 siffer modulus 11. For å få dette til å virke må man legge inn et 4-siffert klientnr under System Vedlikkehold Systemkode, arkfane Overføring, avsnitt Regnskapsoverføringer, Klientid hos mottaker. Eks: 0004 (Viktig med nuller foran). På fakturablanketten må format på feltnr 110 være A21. Hvis man i Global mottar OCR-filer, så bør man også melde fra til BBS at KID-felt er endret til lengde 21 som er inkl. modulus 11 siffer. Kontantregistrering og kunde-display. Ved bruk av kundedisplay og sletting av linjer og hele fakturaen, legges velkomstmeldingen fram når det ikke er flere linjer igjen på kontantfakturaen eller hvis man står på en blank linje. Overføring timeavtaler til Excel. Fra vedlikehold/utskrift timeavtaler kan man overføre avtalene til Excel. Oppsettet for Excel er annerledes enn utskriften: Under hver avtale dannes en linje for hver lønnstakertype. For hver lønnstakertype vises alle benyttede lønnsarter. Autofakt Antall klipp i Autofakt. Hvis resterende antall klipp er under 200 ved oppdatering Autofakt, kommer en påminnelse om å bestille flere klipp. Ordrenummer/Lagernummer Hvis det tastes inn ordrenummer slipper man nå å slå tomslag på lagernummer. Utskrift etter nedlasting fakturaer i Autofakt. Frem til denne versjonen har det blitt skrevet ut liste over mottatte fakturaer samt en liste med kontroll av priser hvis det har vært differanser. Disse listene kan nå velges bort for den enkelte bruker ved å slå av kode Skriv ut lister etter hentet Autofakt (System Vedlikehold Brukere). Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

6 Ordre/Anlegg Dekningsrapport til Excel. Kolonnen Hittil i år i dekningsrapport ordre i ordrebehandlingen blir nå med over til Excel. Ordrestatus avkrysning for avsluttet ordre. Under vedlikehold av ordrestatus har en hake for å avslutte ordren feilaktig blitt vist dersom bruker har SpeedyCraft. Haken fungerte ikke, men den var ikke ment å vises for SpeedyCraft kunder. Denne haken er nå fjernet. NELFO Digitalpenn. For de som har kjøpt denne koblingen: Ny rutine (systemkode) med innlesing av timer, materiell og dokumenter fra NELFO digitalpenn. Rutinen er mye lik Handymann/SpeedyCraft men data sendes IKKE tilbake til Digitalpenn. Se egen dokumentasjon på område Dok. Ordrerapporter. I initieringsbildet er valg av status 1 Arbeidsordre skrevet og 2 Jobb tildelt fjernet. Dette gjelder samtlige rapporter der det er valg av status, bortsett fra Budsjettrapporten. Dette er gjort fordi rapportene er oversikter over kostnader, inntekter og jobber uten påførte kostnader eller inntekter skal ikke vises i rapportene. Dette gjelder selv om det er lagt inn fastpris på jobben. Registreringer fra PDA til avsluttede ordre. Når det kommer registreringer inn fra PDA eller digitalpenn til en avsluttet regningsordre vil en før oppdatering kunne merke om den skal faktureres eller ikke. Dette synes gjennom en ny kolonne som heter Faktureres? Mottas data til avsluttede ordre vil det dukke opp en avkryssingsboks i denne kolonnen. Krysses den av vil ordrestatus settes til I arbeid og det dannes fakturagrunnlag. Merkes det ikke av for fakturering, vil ordren kun bli påført kost uten danning av fakturagrunnlag og ordrestatus forblir uforandret. Spørring på internordre feilet. Hvis en ikke stod i fanen Interne i ordrebehandling feilet spørring på internordre. Dette er korrigert. Punktordre uten punkt og overføring PDA. Hvis en ordre merket med punkter skal overføres til PDA og det ikke er opprettet punkter på denne vil melding gis og overføring kan avbrytes. Fakturareserve. Ordre som har ordredato senere enn perioden man skal behandle, skal ikke være med på listen for inntasting av ferdigstillelsesgrad. Flytting av pakksedler fra en ordre til en annen Flytting av pakksedler kan nå gjøres uavhengig om ordre har punkt, fase eller kb. Varelager Sletting av varer fra/til Hvis på grossist var endret Varetype kunne gamle varer av denne typen ligge igjen. Nå slettes alle varer på grossisten uansett Varetype. Hvis det ikke tastes noe i fra og til, vil programmet spørre om alle varer skal slettes. Danne EAN-kode på varer. Man kan nå taste fra til grossist når EAN-koder skal dannes på grunnlag av varen. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

7 Prisbehandling Sletting av utgåtte rabattgrupper. Når en ny rabattavtale leses inn, vil eksisterende rabattgrupper, som ikke finnes i avtalen som leses inn, bli slettet. Tilsvarende vil rabatter pr varenummer bli slettet hvis varens rabattavtale er slettet og varen ikke leses inn på nytt. Varsel når mottaksområde for pris- og rabattfiler ikke er tomt. Når man skal laste ned pris- og rabattfiler fra grossistens ftp-server og mottaksområdet angitt i Contracting ikke er tomt, får man nå mulighet til å slette de filene som ligger der slik at man kan komme videre og laste ned nye filer fra grossisten. Hvis man svarer nei og det er en pris- eller rabattfil, får man valget om den skal brukes ved oppdateringen og deretter slettes den. Påslag i rabattmatrise pr varenummer. Grossistene legger ut mange varenumre i rabattmatrisen og når disse ble dannet i matrisen for første gang, ble påslaget hentet fra standard påslag (påslag nye rabattgrupper) i initieringsbildet. Dette er ikke nødvendig siden det kun er avvik fra rabattgruppen som skal ligge i matrisen pr varenummer. Oppdateringen er nå endret slik at påslaget ikke overføres. Det er også laget et program for å nullstille påslag på varenumrene der påslaget er identisk med påslaget på rabattgruppen. Programmet heter NullPaa og kjøres fra manuelle rutiner. Overføring EAN-koder fra Comfort prisfil. Ved innlesning av prisfil fra Comfort blir varens EAN-kode lagt over på varen i Contracting. For å danne link mellom vare og EAN-koder, må brukeren selv gå inn i Varelager Vedlikehold EAN-koder og danne EAN-koder for de aktuelle grossistene. Innlesning av egne varer definert i Nelfo 4.0 rabattfil. Varer merket med varemrk = 3 i rabattfilen (produsentens varenummer) kan nå leses inn i rabattavtale pr varenummer. Bestilling Automatisk nedlasting av ordrebekreftelser fra ftp. Det er laget en rutine for å laste ned ordrebekreftelser automatisk fra grossistens ftp-server. Rutinen startes utenfor Visma Contracting og vil starte nedlasting fra grossisten automatisk i et gitt intervall. Dokumentasjonen for nærmere beskrivelse: 1. Se i vanlig on-line hjelp fra Contractings hoved,meny: Hjelp Hjelp i Visma Contractig 2. Se eget dokument under den lokale katalog Dok under mappe Contracting. Håndterminal Returer. Når retur oppdateres fra terminalen, hentes kostprisen fra den pakkseddelen som denne varen er registrert på. Hvis varen finnes på flere pakksedler, vil man få frem et bilde med aktuelle pakksedler og man kan velge hvilken seddel kostprisen skal hentes fra. Hvis det er mye returer, kan en slippe å godkjenne hver enkelt varelinje ved i Systemkoder Håndterminal å krysse av for Hent kostpris automatisk ved retur. Da vil kostprisen automatisk hentes fra den første pakkseddel hvor varen finnes, uten at man må velge på forhånd. Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

8 Kalkyle Inntasting av 7-siffrede tilbud. Ved inntasting av tilbudsnummer i rutinen for å kalkulere tilbud, fikk man ikke tastet mer enn 6 siffer. Det er korrigert, og man får nå tastet alle 7 siffer. Overføring av tilbuds dokumenter til ordre. Det har vært ønske at dokumenter som er tilknyttet tilbudet skal tilknyttes ordren ved overføring til ordre. Dette er nå løst, og dokumentene som ligger på tilbudet blir automatisk tilknyttet ordren ved overføring til ordre. Ubevisst sletting av tilknyttede dokumenter. Noen kunder har rapportert at dokumenter tilknyttet ett tilbud har blitt ubevisst slettet ved sending av dokumentet på e-post. Dette er etter en del forskjellige forsøk blitt rekonstruert, og korrigert. System Blanketter via e-post. Ved bruk av blanketter via e-post er det nå noen nye felter som må fylles inn. Dette gjøres under Systemkoder og arkfane e-post. Se under Generelt på starten av dette dokumentet. (Nærmare beskrivelse finnes også i Hjelp Visma Contracting under Systemmeny og e-post.) Årsavslutning regnskap. Ved årsavslutning regnskap vises det nå en teller når transaksjoner (poster) for hovedbok, leverandører og kunder behandles. Dette skal gjøre så programmet ikke mister kontakten med skjermen (systeme) og man får meldingen "Pprogrammet svarer ikke". Eksport Overføring kunder til CRM. Kunder som er merket utgått i Contracting overføres ikke lenger til CRM 2009 Visma Software AS Visma Contracting Nyheter og forbedringer versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer 4.21.03)

Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer 4.21.03) Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer 4.21.03) Generelt Får ikke startet Contracting etter oppdatering Gå til katalog P:\Contracting\Etc\ (Disken kan være noe annet enn P:\

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.20

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.20 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.20 Oslo, sept. 2010. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som ønsker

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.10

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.10 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.10 Oslo, sept. 2009. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som ønsker

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.00

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.00 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.00 Oslo, okt. 2008. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som ønsker

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen.

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen. 1. Fakturareserve Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.10

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.10 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.10 Oslo, oktober 2012. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Av hovedsakene i versjonen er forbedringer av timeregistrering og elektronisk

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.20

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.20 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.20 Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Oslo, oktober 2013. Denne versjonen inneholder end del nye funksjoner, ønskede utvidelser samt

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Systeminnstilling settes under Fil, Systeminnstillinger og kode delsystem.

Systeminnstilling settes under Fil, Systeminnstillinger og kode delsystem. Serviceavtaler: Systemkoder for oppstart Det er en overordnet systeminnstilling som styrer bruk av punkt og deretter en systemkode pr. klient. Begge deler kan du sette selv uten å bestille nye lisensfiler

Detaljer

FUNKSJONSMATRISE - JOBOFFICE / JOBOFFICE POCKETLINK

FUNKSJONSMATRISE - JOBOFFICE / JOBOFFICE POCKETLINK PRODUKTKATALOG Importer prisbok/rabattavtale direkte fra grossist/kjedens FTP. (Ubegrenset antall prisbøker kan importeres) Importer prisbok fra fil på harddisk Ferdig definerte importmaler for prisbøker

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Nyheter og forbedringer Scenario Professional

Nyheter og forbedringer Scenario Professional Nyheter og forbedringer Scenario Professional Kundenummer i bruksrettskoden Det er lagt inn et nytt felt under bruksrett som heter Kundenr hos Visma. Dette er kun et informasjonsfelt som det er ønskelig

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

JUNI 2014 HVA ER NYTT I JOBOFFICE. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 06.06.2014)

JUNI 2014 HVA ER NYTT I JOBOFFICE. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 06.06.2014) JUNI 2014 HVA ER NYTT I JOBOFFICE Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 06.06.2014) GROSSIST Flere bestillingskundenr og andre betingelser Nyheter i JOBOFFICE JUNI 2014 Innhold GROSSIST Flere

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, november 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 14.2... 4 Sortering av kolonner og bedre visning der det

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Forsendelse i Zirius

Forsendelse i Zirius Forsendelse i Zirius Forsendelse er en måte for å sende data fra Zirius til kunde eller andre systemer på en automatisert måte. Dette kan for eksempel være Ordrebekreftelse på epost eller Fakturajournal

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 FAQ.... 4 Hvorfor

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31)

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) 20.01.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utbedringer... 2 10.00.38... 2 Maskinell innlesning av eskattekort 2014... 2 Forhåndsvisning

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, desember 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Oppgradering av Handyman til ny versjon

Oppgradering av Handyman til ny versjon Oppgradering av Handyman til ny versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 F.A.Q.... 5 Hvorfor får jeg

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Selskapsstruktur Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Malselskap... 4 3 Opprett nytt selskap... 5 3.1 Selskapsbildet,

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer