Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer 4.21.03)"

Transkript

1 Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer ) Generelt Får ikke startet Contracting etter oppdatering Gå til katalog P:\Contracting\Etc\ (Disken kan være noe annet enn P:\ men det er disken hvor Contracting ligger.) Endre navnet på fil Default.htm til for eksempel DefaultNY.htm Endre navnet på fil DefaultOld.htm til Default.htm Forsøk å starte Contracting på nytt. (Om dere fikk problemet og løste det på denne måten, send allikevel en beskjed til oss.) Regnskap Omsetningsoppgave (MVA-oppgave) Altinn har nylig lansert sin versjon 2, noe som medfører nye rutiner i kommunikasjonen med dem. Etter oppdatering må alle som skal overføre til Altinn, kjøre rutinen som er vist nederst til venstre i startbildet: Dann oppstart for Contracting med Altinn på denne PC. Hvis denne ikke fungerer, forsøk følgende: 1) Hvis du har Windows 7 eller Windows Vista: Gå ut av Contracting. Høreklikk på snarveien til Contracting og velg Kjør som administrator Svar Ja på å starte Contracting og forsøk på nytt. 2) Hvis det ikke virket eller du ikke har Windows 7, Windows Vista eller har valget Kjør som administrator : Sjekk om det på PC-en ligger en katalog på disk C:\ som heter xetc a. I så fall sjekk om fil Visma.Services.altinn.dll ligger der i. Hvis ikke, kopier innholdet av P:\Contracting\Etc\ til C:\xEtc (Disken kan være noe annet enn P:\ men det er den disken hvor Contracting ligger.) b. På C:\xEtc, start rutine ManRegDLLs.Bat ved å dobbeltklikke på den. Se om du har fått registrert 4 DLL-er successfully. 3) Fungerer fortsatt ikke Altinn, ring support. (NB! Som tidligere beskrevet, må dere også ha lest inn Altinns siste formularer og sertifikater.) Det er gjort noen endringer i bildet for innsending av oppgaver til Altinn. Komplett dokumentasjon for dette ligger, etter oppgraderingen, under \Contracting\Dok\ og heter AltinnII.doc Prisbehandling Innlesing priser Prisfiler (NELFO 4.0) hvor varene er merket nettopris (Felt 20 Pristype = N) behandles nå som nettovarer hvor varens kostpris settes lik grossistpris. Tidligere ble dette behandlet som kampanjevarer. NB! Hvis en prisfil nå skal leses inn som kampanjevarer, må dette krysses av i valget før innlesingen. Regnskap Spørring posteringer Inngående faktura som er bokført på et annet år enn fakturadato kan nå åpnes fra spørrebildet. Bilagsregistrering Overføring av store bunter til Excel skal nå virke. Ved merking av betaling mot faktura ved å taste fakturanummer og stjerne i beløpsfelt kommer nå henføringsbeløpet igjen i avmerkingsvinduet.

2 Ordre Resultatrapport Ordre som er akontofakturert uten påførte kostnader ble nå skrevet ut på rapporten. SpeedyCraft Ved import fra SpeedyCraft til Contracting kunne det oppstå ukjent ordre hvis ordren var i bruk av noen. Dette er rettet. Digitalpenn Ved import av større dokumentmengder på en saksbehandler forsvinner ikke de andre dokumentene fra vinduet. Ordre/Fakturering Pakkseddel Det har tidligere hendt at varelinjer på pakksedler dannet fra bestilling, har blitt sperret (hengelås) selv om kundepris ikke var overstyrt. Dette er rettet. Ordre/Autofakt Prisberegning Diversevarer som kommer fra Autofakt får nå riktig kundepris om kostpris fra faktura benyttet som prisgrunnlag for påslag på pakkseddel. Varelager Prisliste lagervarer Liste skal ikke lenger vise flere linjer for samme varenummer. Lister Lister for varer og priser kommer nå ut med varenummer på opptil 12 siffer. Lønn Fraværsstatistikk Ved bruk av fraværskode 9 - fravær over 16 dager, vil nå antall dager akkumuleres i denne kolonnen (>16dg) selv om dager er mindre enn 16. (Dette skyldes at fraværet kan registreres over flere perioder med under 16 dager per registrering.) Håndterminal Automatisk overføring Hvis linkprogrammet for Datalogic håndterminal mistet kontakt med server ble det stående en feilmelding på skjermen som sperret for videre behandling. Nå legges det kun ut en melding på skjerm og i logg om at kontakt er brutt og programmet fortsetter. Når kontakten er gjenopprettet gis melding om dette. NB! Linkprogrammet må stoppes (helst før oppdatering) og startes igjen etter oppdatering for at endringen skal trå i kraft.

3 Visma Contracting versjon 4.21 Fix februar 2011 (Versjonsnummer ) Ordre Ordrebehandling Enkelte timer kom ikke med på spørring etter versjon Det er nå rettet. Ved kopiering av ordre med fastpris får man nå spørsmål om fastpris skal kopieres. Fakturareserve ved anleggsvurdering skal nå bli korrekt på anbudsordre uten fastpris, men med påførte kostnader. Behandlingsmåte fakturareserve på ordre med anbud/fastpris kan nå overstyres hvis kode for dette er satt i systemopplysninger. Registrering inngående faktura I feltet Regnskapsår vises nå kun forrige og inneværende årstall. Det gis nå advarsel hvis år på Føringsdato er forskjellig fra Regnskapsår. På noen skjermer forsvant deler av kundeprisen utenfor bildet. Det er rettet. Håndholdt PC Ordre uten materiell eller arbeid som ferdigmeldes på håndholdt PC vil nå vises i Contracting som ferdigmeldt. SpeedyCraft Om kode for inkasso er satt på kunde i SpeedyCraft blir den heretter opphevet om den fjernes på kunde i Contracting. Digitalpenn På systemer med Digitalpenn, men hvor det er klienter som ikke benytter Digitalpenn vill ikke vanlige brukere få opp meldinger eller dialogbokser med Digitalpenn. Det er ingen kode for dette per klient så det gjelder der hvor det på klienten ikke er lagt inn Importkatalog og FTP-adresse. Bestilling / Autofakt Hvis en bestilling er avsluttet av Autofakt settes 0 i rest antall varelinjene på bestillingen. Overføring til Visma Business Ved føring på inntekts- og utgiftskonti som ikke er salgs- og kjøpskonti ble ikke kontoklasse og omsetningsklasse overført. Det er rettet. Fakturering Pakkseddel - registrering Diversevarer med manuell pris hvor kundepris inkluderer MVA skal nå beregnes korrekt. Kontant Varen med kode for Direkte beløp og Kundepris inkludert MVA får nå korrekt utsalgspris. Regnskap Bilagsregistrering Føring med Bilagstype = Alle typer bruker nå riktig fortegn ved føring mot ordre/anlegg. Føring mot ordre/anlegg viser nå navn på arbeidssted. Transaksjonsliste kunder Liste åpne poster forstår nå tilbakedatert periode/år (fra/til) når man kjørte fra/til kundenummer. Ved delbetaling på innbetaling vises nå korrekt restbeløp. Transaksjonsliste leverandører I feltet Debet/Kredit blir nå inngående saldo i perioden korrekt når man kjørte fra/til leverandørnummer.

4 Spørring posteringer Ved spørring på inngående fakturaer hvor på samme leverandør, det er flere som har samme referanse, vises nå de som er fra året som er valgt. Spørring saldo/omsetning Ved kjøring på 2 år vises nå også data for inneværende år. Tidregistering Timelister Ved valg av på ordrenummer (fra - til) så kommer nå alle linjer med. Tidligere kunne enkelte linjer forsvinne fra listene hvis man valgte en rekke med noen ordre. I listevalget dukket det opp spørsmål om avdeling og håndholdt PC uten at man hadde det. Det er nå fjernet. Lønn Feriepengeliste Feriepenger for ekstra ferieuke ble beregnet og skrevet ut på liste. Nå blir de også oppdatert på lønnstaker. Påleggstrekk Påleggstrekk skal avrundes ned til nærmeste krone. Dette ble gjort i regnskap, men ikke ved overføring til bankliste, trekkliste og saldo påleggstrekk. Dette er korrigert. Varelager Beholdningsverdi Liste over beholdningsverdi fra menyvalg eller varetelling stopper ikke lenger ved overføring til Excel. (Dette skjedde kun ved utlistting med flere varetyper.) Håndterminal Lagerbevegelser Ved bruk av autolink blir nå fil for senere utskrift dannet. Ved overføring fra/til lager vises nå bevegelsen som en lagertransaksjon. Til lagernummer kommer nå også ut ved utskrift. Visma Dokumentsenter Åpning av dokumenter i Contracting Bruker får ikke lenger feilmelding om brukernavnet inneholder norske tegn (æøå). NELFO Digitalpenn Dato på Dokumenter hentet fra Digitalpenn og registrering av Fase/Punkt på Time- og Materiallister er klargjort i Contracting. Generelt Overføring til Excel Feil ved overføring til Excel når programtittel var langer enn 31 tegn er korrigert. Annet Windows Visma Contracting kan nå startes fra PC-er med Windows 7 Home Premium (forutsatt at Contracting ligger på lokal disk). Visma garanterer ikke at Contracting fungerer over et nettverk på maskiner som kjører Windows med Home -versjoner.

5 Visma Contracting versjon 4.21 Fix januar 2011 (Versjonsnummer ) Ordre SpeedyCraft Ordre tilbakeføres nå fra Contracting til SpeedyCraft (det glapp i versjon ). Ordre som er avsluttet i SpeedyCraft blir ikke aktivert ved oppdatering fra Contracting. (I versjon ble avsluttede ordre reaktivert igjen.) Handyman Importbildet for Handyman viser nå timesatsene på riktig linje. (I versjon ble timesatsene vist forskjøvet til neste linje, mens overføringen videre var korrekt.) Digitalpenn I visse tilfelle har det vært problemer med å få slettet nedlastede dokumenter fra leverandørens server. Det er nå laget en mulighet for manuelt å slette dokumenter: - En må være logget inn som SYSTEM-bruker. - Når man har åpnet bildet av dokumentene kan man krysse av de man ønsker å slette og så trykke F3. - Svar Ja (eller Nei) på spørsmål om de skal slettes. Ordrebekreftelse Automatisk nedlasting av Ordrebekreftelse startet ikke hvis de lå igjen filnavn på grossisten. Det er rettet. (Filnavnet på grossisten benyttes ikke lenger fra versjon ) Jobbseddel / Arbeidsorde Muligheten for å redigere teksten Melding er forbedret. Det er imidlertid ikke noe tekstbehandlingsprogram så redigeringen tåler ikke avansert redigering. Visma Document Center Hvis det i Dokumentsenter ikke var lagt inn diversevarenummer for Contracting, kunne det bli feil ved rekalkulereing av ordre i Contracting. Har lagt inn test slik at ingen overføring fra Dokumentsenter til Contracting kan bli foretatt før det i Dokumentseter er registrert et gyldig diversevarenummer for Contracting. NB! Visma Workflowserver, som går som en tjeneste på serveren, må stoppes før installasjon av Contracting og startes etterpå. Visma Travel Expence Hvis lønnsperiode går over to år vil den nå havne på perioden for siste år. (I versjon ble fra-dato benyttet i stedet fro til-dato og det ble feil.) Utskriften er forbedret så overskriften ikke er forskjøvet i forhold til kolonnene under. Fakturering Registrering faktura. Endring av varelinjer som er hentet fra pakkseddel og inn på faktura har medført at sum fakturabeløp fra fakturaene ikke overensstemmer med summen av pakksedlene. Inntil videre vil det bli sperret for å endre varelinjer på faktura hvis de er hentet fra pakkseddel. Endringene må foretas på pakkseddel.

6 Lønn Lønnsberegning og noen listeprogrammer. Årstall vises nå riktig. (I versjon ble 2010 vist selv om det var 2011.) Timeliste Utskrift av timeliste er nå mer nøyaktige ved årsskiftet. Den bruker nå datoer fra registrering på linje og ikke fra lønnsperioden. Håndterminal Symbol håndterminal Vareretur registrert på Symbol gir nå korrekt fortegn på returseddel.

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 Oslo, desember 2009. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, april 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, august 2009 3. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Mars 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Februar 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Nyheter og forbedringer Scenario Professional

Nyheter og forbedringer Scenario Professional Nyheter og forbedringer Scenario Professional Kundenummer i bruksrettskoden Det er lagt inn et nytt felt under bruksrett som heter Kundenr hos Visma. Dette er kun et informasjonsfelt som det er ønskelig

Detaljer

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588 Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2 V.13 - build 3588 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland salg@paperless.no www.paperless.no PaperLess Innovation Ltd.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Innhold Fakturering... 3

Innhold Fakturering... 3 i Innhold Fakturering... 3 Innledning.... 3 Innstillinger... 3 Ordre/Fakturering verktøylinje.... 4 Kjøreplan fakturering... 5 Oppdater kontraktstatus.... 5 Oppdater Kundenes aktiv/inaktiv-status... 6

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE NYHETSLISTE Opus Dental MAKING IT SIMPLE Endringer i Opus Dental 7.1.320 (03.07.2015) Journal: Nytt: Nå kan man registrere defekter på fire flater på røtter i grafikken ved å markere direkte på roten,

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE NYHETSLISTE Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer i Opus Dental 7.1 295... 4 (25.03.2015)... 4 Endringer i Opus Dental 7.1 289 (25.02.2015)... 5 Endringer

Detaljer