reklamebørsen oktober 2014 tv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "reklamebørsen oktober 2014 tv"

Transkript

1 rlambrs otobr 2014 tv rlambrs otobr 2014 t v m la r rs brs m blam rla lam r rs rbrs brslam m brslambrlamrlarsrbrs m m la r rs brs mb lam rla r rs b lam la rrs brsmb m la rs brslambrlam r rs r b b lam la r rs lam r rs rbrs brslam lamr rsrbrsmb lam b lam lam r rsr brs b lam rla r rs r rsrbrsmb lamrlam r rs brs b lam b lam rla r rs brs b lam lamr r rs brs b lam lamr rsrbrs b lam lam r rsr brs b lam r rsrbrsmb lamrlam r rs b lam rla r rs brs b r rs brs b lam lam b lam lam r rsr r rsrbrs mb b lam rla r rs b Idu Prigls Hoffs opphgd pottr Norgsautomat Trivago Midr sur ga tomatsusss E lasrigsampaj for tchup md midr sur slo a hos tv-sr. Rlamfilm for Idu Tomattchup r måds vir av Rlambrs. Rlambrs prstrs i samarbid md 1/6

2 rlambrs otobr 2014 tv Gjbru på sjrm Tr av d målt rlamfilm har itrasjoal osr i rygg, o som prgr dt rativ uttryt. M dt r vitig å gjr ommuiasjo og rlvas så loal som mulig, sir PR-topp i Btsso. Av d totalt fm rlamfilm som har blitt målt i d utgav av rlambrs, har tr vært itrasjoal rlamfilmr som har blitt tilpasst dt ors mardt. Dt gjldr pottgullprodust Prigls, spillslsapt Norgsautomat (id av Btsso) og risopratr Trivago. D sist rlamfilm som har blitt målt i d omgag r Hoffs Opphgd pottr. Rlamfilm som Norgsautomat sdr på ors sjrmr, r byggt ovr mal som også brus i d adr lad Btsso Group tilbyr diss tjst. NorgsAutomat har sstr i Svrig, mlig SvrigsAutomat som har gjort o ligd. M dt r vitig å gjr ommuiasjo og rlvas så loal som mulig. Tv r str mdiaal for å mrvar jsap og dssut å ut til all vår udr som fis ovr hl Norg. Dt r fftiv måt å dl vår tilbud PR-maagr Mial Mllqvist i Btsso Group, som ir Norgsautomat. Btsso lggr hovdsalig igj si aosror på tv. I 2013 btydd dtt 17,3 millior brutto aosror, iflg Nils Mdia. Blpt r fr fratrud rabattr, og iludrr all mdiaalr utatt itrtt. For priod jauar til og md august i år, har Norgsautomat brut 11,1 millior brutto aosror utlud på tv. Hvorfor fugrr tv bst for dr? Frm til Norg vtult avsaffr spillmoopolt og ifrr t lissrgim dr all spillslsapr får ourrr på li vilår, har vi dl utfordrigr på mardssid. Dt gjr at vi i a rlamr i avisr og ttmdir, m må fousr på TV-aalr som sds fra utladt, sir Mllqvist. Rlamfilm til Norgsautomat får rlativt lavt sår. Ku 13 prost av rspodt a hus å ha stt rlamfilm, og av diss igj r dt u 3 prost som husr at Norgsautomat r avsdr. Liig r også lav, md u 6 prost som oppgir at d lir film godt llr svært godt. Mst på Facboo Tall fra Nils visr at Prigls var ærmst fraværd som aosr i ors, tradisjoll mdir i Pottgull-mrt brut i fjor u rudt brutto aosror i dt ors mardt og diss bl utlud plassrt i avis. Vi gjr oppmrsom på at tall fra Nils i iludrr digital aalr, og r altså brutto aosror fr fratrud rabattr. Hittil i år har Prigls itsivrt aosrig, og av d tradisjoll aal har ma u satst på tv. Fra jauar til og md august brut Prigls i ovrat av 7,8 millior brutto aosror på tv-rlam. I -post-ommtar fra Klloggs mardsavdlig i Tyslad, ommr dt frm at mag Prigls-aosror lggs igj på Facboo E vitig dl av Prigls mrvararatr, r å gld fol md «ovrrasd moro». Så hvr plattform som passr til dtt, passr til Prigls-mrvar. M l-plattform r Facboo, hvor Prigls r av d strst mrvar md st 30 millior fas, sir Dirctor Corporat & Lgal Affairs Northr Europ, Dr. Marus Drißigacr. Liig av Prigls-rlamfilm r hlt på dt jv. 55 prost av rspodt oppgir at d lit film godt llr svært godt. Gjomsittt var på 56 prost. Til Kampaj oppgir Drißigacr at rlamampajr til viss grad tilpasss d loal mard. Livl r utsdt på filmr og ampajmatrill oså lit uavhgig av hvilt lad dt sal jr i. Mrvars aratr og budsap i aos r utvilt stralt og drttr adaptrt i d uli lad for å ta hsy til loal mardr, sir Drißigacr. Risopratr Trivago lggr igj mag aosror hos ors tv-aalr, visr tall fra Nils. I priod jauar til og md august i år har d lagt igj hl 43 millior bruttoror alt på tv. Dtt gjr Trivago til d lart strst aosr av d fm som r målt i d rlambrs. Kampaj r godt hust, slv om rspodt i midr grad hust at dt var aurat Trivago som var avsdr. Liig av film var mgt god hl 67 prost, ms gjomsittt var på 56 prost. Rlamfilm for Hoffs «Opphgd pottr», har rlamoppmrsomht litt udr gjomsittt, m tar igj md båd avsdridtitt og liig ovr gjomsittt. Også Hoff brur mst aosror på tv. Tall fra Nils visr at dt bl brut rudt 5,7 millior brutto aosror for «Hoff Opphgd» iværd år fra jauar til og md august. PRINGLES Rlambyrå Mdibyrå HOFFS OPPHØGDE POTETER Rlambyrå Frsva Mdibyrå Mdiacom NORGESAUTOMATEN Rlambyrå Rdloop Mdibyrå Vizum TRIVAGO Rlambyrå Mdibyrå Tst Hild Nyma Rlambrs prstrs i samarbid md 2/6

3 rlambrs otobr 2014 tv am l r brs ms r b am la lam rl rs r rs r b m brsmb lam rla s r s b m la r s r am rlarsr rs br lambrlam l r b am s brslamb lam rl s r rs brsamr b am r r rs br amb lam rl s l s r lam l b r rs r brs br lam lamr rsr brsmb lam b lam lam r rsrbrs b lam rla r rs r rsr brsmb lam rlam r rs brs b lam b lam rla r rs brs b lam lamr r rs brs b lam lamr rsr brs b lam lam r rsrbrs b lam r rsr brsmb lam rlam r rs b lam rla r rs brs b r rs brs b lam lam b lam lam r rsr r rsr brsmb b lam rla r rs ANNONSØR b Tomatsusss på tv-sjrm Tomatr i amp md surbit slo a på tv-sjrm. Idu Tomattchup vat d omgag av Rlambrs. D origial Idu Tomattchup har vært i produsjo sid 1960-tallt (rd or). D surfri variat (gr or) har vært på mardt sid Rlamfilm til Idu Tomattchup startr md t brg av surbitr som rivs d av rulld tomatr. Film bl lagt på start av årt for å lasr d y tchupvariat md 50 prost midr tilsatt sur. Ettr o mådr om film i y vrsjo ttr at båd origialtchup og d y variat bl tstvir i blidtst. Dt r d film som r målt i d utgav av rlambrs. Idu origial fi bst i tst og trigast ss i blidtst, ms yht Idu Tomattchup Midr Sur fi trigast fm. I tst bl tomatsma frmhvt, og vi r stolt ovr å ha d tchup md mst tomatr, sid mag o tr at Hiz r d tchup md mst tomatr, sir produtasvarlig L Sadm i Orla Foods. I d y film bl dt lagt y voic-ovr samt at tst «Bst i tst» og to trigr bl lagt til i sist svs av rlamfilm. I d rud av rlambrs r dt forut Idu diss aosr som r målt; Hoffs Opphgd pottr, Norgsautomat, Prigls og Trivago. Satsr på tv I 2013 brut Orla Foods rudt 19 millior ror brutto på aosrig for Idu tomattchup i ors mdiaalr. Tall r fr fratrud rabattr og iludrr i aosrig i digital aalr. Tv var lart strst aal md i udrat av 14 millior ror brutto, fulgt av utdrsaosr for rudt tr millior ror. I priod jauar til og md august har Orla Foods brut i millior brutto aosror hovdsalig på tv. Ku o småpgr bl brut på fagbladr. Idus tomattchup r lart mardsldd på i dt ors tchupmardt, md mardsadl på hl 78 prost. I Norg r vi vldig hldig, sid vi har sli str posisjo. Itrasjoalt r dt Hiz som r d stor atr, og vi mrr ourras. M vi r glad for at d ors forbrur lir vårt produt, og spsilt bar lsr vår tchup, sir Sadm. Når rspodt r spurt om d a hus å ha stt d tchuprlam, r dt litt udr gjomsittt som svarr ja; 29 prost. Gjomsittt var på 32 prost. Av d som har stt film, husr hl 70 prost at dt r Idu Tomattchup som r avsdr. Dtt r lagt ovr gjomsittt på 43 prost. Idu har hatt tchup sid start av 60-tallt, og fabri dr tchup blir produsrt, liggr på Rygg. Også i forrig utgav av Rlambrs, gjord Idu dt bra. Da var dt utdrsaos for Idu Drssigr som bl målt. vir idu KANAL tv Rlambyrå Qvist aimasjo Mdibyrå OMD Hva blir d vitigst drig dr gjr i mdi mis fra i år til st år? Mdimis r da i satt for 2015, m vi vurdrr å gjr litt mr digitalt. I år bl forlpig sist tilsudd i famili lasrt, Idu Tomattchup md 50 prost midr sur. Tror på tv Hva r bagru for at dr vlgr å vær så tugt tilstd på tv? Dt har vi ommt frm til i disusjor md OMD, og vi sr jo at dt r md tv-aosr vi år flst msr og i mist målgrupp til Idu Tomattchup. Slv om vi også jrr dl baraosr for tchup, har vi fortsatt tro på tv, sir hu til Kampaj. Idus tchuprlam r godt lit. Hl 75 prost av rspodt oppgir at d lit rlamfilm godt llr svært godt. Gjomsittt var på 56 prost. Vi r glad for at d ors forbrur lir vårt produt, sir produtasvarlig L Sadm i Orla Foods om Idu Tomattchup. Vil vær barfamilis favoritt Kampaj stt udr tt har også bstått av dmostrasjor i buti, i tillgg til rlamfilm og baraosr på VG. Vi har god rfarig md flr aalr samtidig. Dt r vldig fit å ha t stttmdium vd sid av tv. I ampaj igår også baraosr. Hr aos sli d frmsto på VG Ntt. Tst Hild Nyma Rlambrs prstrs i samarbid md 3/6

4 rlambrs otobr 2014 tv Avsdr idtitt Husr du hvm dtt var rlam for? Hjulpt rlamoppmrsomht I dt sist har d rlamfilm vært vist på tv. Ka du hus å ha stt d? Liig Hvor godt llr dårlig lit du d rlam? idu prigls Hoffs opphgd pottr Norgs automat trivago «Vi sr jo at dt r md tv-aosr vi år flst msr og i mist målgrupp» L Sadm, Idu / Orla Foods Rlambrs prstrs i samarbid md 4/6

5 rlambrs otobr 2014 tv AVSENDERIDENTITET tv LIKING tv HJULPET REKLAMEOPPMERKSOMHET tv Rlambrs prstrs i samarbid md 5/6

6 rlambrs otobr 2014 tv Iois Idu I dags multiplattform-samfu a tv trigg umiddlbart rspos og prvig via familis mag tablts og mobilr. Tv brus også hyppig, og fugrr bra, for å sap oppmrsomht for varr som i sal jps umiddlbart, smplvis dagligvarr. Ruds rlambrs har god rprstatr for bgg fusjor. Idus iois tchup-flas r t strt mrvarsymbol. D jt flas sirr solid l til aosr Idu - også, som hr, i variat md «Midr sur». Publium sttr pris på dt osis og iformativ uttryt, og blr film md ruds bst liig. Et midrtall r sptis til trovrdight i budsapt, m Idu får godt gjomslag hos fol flst. I sjitt ba Idu r dt ttt. Prigls aratristis produt og paig gir mgt god avsdridtifiasjo for film som lt oppfordrr til å l md mat. Tatt i btratig at dt i r uvalig for utlads filmr å strv md å å gjom mot t ors publium, a dt fort oppfatts solid at ovr halvpart lir film og fir d udrholdd. Trivago brur tv til å bygg oppmrsomht og mrjsap. Oppmrsomhtsmssig fugrr dt bra, m bradigmssig har slsapt da t sty vi å gå, år bar hvr fjrd publiummr larr å idtifisr aosr. Drmd risirr Trivago å aosr for ourrt frmfor sg slv. Kosptult a livl Trivagos rativ lsig vær på ritig spor år flgood-film hstr ruds st bst liig-scor og budsapsforståls sittr godt. Dt jovial og follig uttryt som sal slg Hoffs Opphgd pottr md lrigr lis godt, slv om yviig i sapr d hlt stor oppmrsomhtsivå. Til å vær såpass tydlig i pottt-atgori, u ma asj forvtt at ovr halvpart av folt hust aosr. Norgsautomats vtyratig film strvr md lav mrvarjsap og grll atgorispsis. Få husr aosr, ms d flst sjr spill-budsapt. Så r dt utfordrig at ttopp budsapt sdr liig til bus. Idus iois idtittsbærr gjr jobb md å hjlp osumt til å ta ritig valg fora tchup-hylla, også 20 timr ttr at rlam r osumrt på tv. REKLAMEBØRSEN Rlambrs r lvrt av Ptrac og Omicom Mdia Group. Fltarbidt r utfrt av Ipsos MMI. Fltpriod: Sptmbr Atall rspodtr: 506. Ti gagr i årt vlgr vi d fm strst ampaj i tt av flgd mdir: tv, radio, itrtt, prit og utdrs. E ampaj a u måls é gag. UTGIVER Kampaj Forlag AS, Priss gat 22, 0157 Oslo, tl.: DESIGN Øvr Vollgat 6, 0158 Oslo, tl.: Ygv Karls Aalyssjf i Omicom Mdia Group og Kampajs fast ommtator for Rlam brs. copyright Kampaj 2014 Mdlm av D ors Fagprsss Forig ISSN: Rlambrs prstrs i samarbid md 6/6

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012 R 0/ - Kittl :. frur. frur 0 Tommy & Tigr id sid ø ølgr og rr: ølgr og rr r mtmtis mr som sillr sg dl fr dr. Egtlig u dt vært udrvist i dt llrd tidlig i grusol sjøl om mt li gs vidløftig. r følg vi hr

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4 B-blad Rturadrss Fagorbundt Postbos 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSALGTE NOEMBER N R. 7 07 ÅRGANG 5 Nå sal v jobb md valtt SIDE 4 I dtt nummr: Når lønna utblr...................

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

reklamebørsen august 2014

reklamebørsen august 2014 Verdi inntil kr. 1400 for enstyrke / kr. 2400 for progressive Tilbudet gjelder tom 5. juli og inkluderer standard glass (Brilliant og Performance sol 1,5 ubehandlet). Gjelder ikke databriller og kan ikke

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer