SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti Sikkerhetsutstyr... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4"

Transkript

1

2 Innhold 1. Garanti Sikkerhetsutstyr Transport og montering av maskinen Valg av maskinområde og fundamentplan Maskinvekt Transport av maskinen Transport av innmatingsmagasin type M Transport av underdel til innmatingsmagasin type M Transport av innmatingsmagasin type BM Transport av underdel til innmatingsmagasin type BM Transport av sagmaskin MEC 120 CNC Transport av utmatingsenhet for sagmaskin MEC 120 CNC Vatring av maskinen Montering av innmatingsmagasin Innmatingsmagasin type M og BM Innmatingsmagasin type CM Montering av utmatingsenhet Montering av standard utmatingsenhet med 2 sorteringsposisjoner Montering av belte utmatingsenhet Hydraulisk tilkobling Pneumatisk tilkobling Elektrisk tilkobling Belte innmatingsmagasin type - NNT-20ECDV Generell beskrivelse Produksjon og tekniske data Brudd og strammingsdata Brudd test kontroll av løfte beltene utført av Simec Montering av belter på innmatingsmagasin type BM Bytte av løftebelter ved innmatingsmagasin Bytte av horisontal innmatingsbelter Drift og betjening av maskinen Beskrivelse av betjeningspanel Beskrivelse av styringspanel (datamaskin) Oppstart av maskinen Ufrivilling avslutning av datamaskinen Slå av maskinen Utføre omstart av datamaskinen Programmering av maskinen Grunnleggende tastatur og mus beskrivelse Valg av språk Beskrivelse av betjeningsprogrammet "GALILEO" Beskrivelse av menysider Starte prosessering av et kutte program Feilmeldinger oversikt "F9" Feilmeldinger Lagre et program Åpne et program Avbryte et program Side : 1

3 Endre et lagret program Filbehandling Manuell modus "F10" Maskin parametere Menyside for maskin parametere Liste over maskin parametere Endre en maskin parameter Program eksempel Manuell optimalisering og programmering Manuell optimalisering Prosedyre for å endre parametere og verdier fra menyside F Prosedyre for åpne og lagre program fra menyside F Spesial stikke kjever - Innstillinger Feilsøking Feilmeldinger og alarmer Resette (nullstille) maskinen Elektronisk sagblad sikkerhetsenhet Sagblad Sliping av sagblad Tanning Skjærehastighet Standard tabeller for sagblader Sagblad type "STOCK" Sagblad type "PLUS" Sagblad type "TOP" Sagblad tann- og skjærevinkel Tabell for valg av sagblad Vedlikehold og service av maskinen Periodisk smøring av maskinen Sentral smøreenhet for hoved føringer Smøreenhet ved det pneumatiske systemet Kjølesmøre olje Smørepunkt ved materialmagasin type BM Olje sammenligningstabell Mikro-kjølesmøre system Beskrivelse av mikro-kjølesmøre systemet Beskrivelse av drift ved systemet Tabell for volum/stempel innstilling Justering ved frekvens generatoren (slag pr. minutt) Feilsøking ved pumpe av typen CMV - 15 CE Viktig informasjon Tekniske data Beskrivelse av pumpe type CMV - 15 CE Side : 2

4 1. Garanti 1. Produsenten garanterer at maskinen som er illustrert i denne bruksanvisningen er testet og funnet i orden med hensyn til å inneha korrekt funksjonalitet og sikkerhet. 2. Denne garantien er gyldig i et år eller 2000 driftstimer; elektriske motorer, verktøy og andre maskindeler som har blitt utsatt for unormal bruk eller slitasje dekkes ikke av garantien. 3. Kjøperen har rett til å kreve erstatning for en defekt del. Frakt og håndterings kostander må dekkes av kjøper. 4. Dersom det utføres modifikasjon, spesielt med hensyn til sikkerhetsutstyr og beskyttelse deksler, vil garantien bortfalle og produsent fraskriver seg et hvert orm for ansvar med hensyn til eventuelle ulykker eller skader som kan oppstå. 5. Garantien dekke ikke transport skader eller skader som er forårsaket av feil eller bruk av maskinen utenfor maskinens angitte bruksområde eller skader påført maskinen når den er ved kjøpers lokaliteter. 6. Garantien dekker ikke eventuelle produksjonstap eller tilsvarende som følge av at maskinen er ute av drift. OPPMERKSOM Denne maskinen er konstruert i samsvar med sikkerhetsforskrifter som var gjeldende når maskinen ble produsert. Alle tilleggs lov sertifisering må etter forspørsel utføres av en kvalifisert organisasjon og kjøper er selv ansvarlig for at nødvendige sertifiseringer utføres og kostnader forbundet med dette. For at en skal oppnå best resultat, anbefaler vi at instruksjoner og angivelser i bruksanvisningen nøye følges. Dersom instruksjoner og angivelser i bruksanvisningen følges nøye, vil en oppnå en problemfri drift og unngår dermed unødige driftsstanser ved korrekt betjening og bruk av maskinen. Følg også instruksjoner og angivelser vedlagt maskinen. Selv om alle instruksjoner og angivelser i bruksanvisningen følges, kan det være behov for assistanse fra vår tekniske avdeling. Det har spesial kompetanse med hensyn til å detektere unormaliteter og kan bistå med å finne frem til årsak og løsning på problem i tilfelle det skulle oppstå eventuelle garantikrav. Kopi av alle instruksjonsbøker er tilgjengelig på forespørsel. Side : 3

5 2. Sikkerhetsutstyr Maskinen er utstyrt med beskyttelsedeksler. De sørger for at maskinoperatøren ikke kommer i kontakt med maskinens bevegelige deler ved et uhell. Beskyttelsedekslene er montert fast til maskinen ved hjelp av skruer, bortsett fra front maskindøren. Beskyttelsedekslene kan enkelt fjernes fra maskinen ved å skru ut festeskruene. Front maskindøren er sikret ved hjelp av en sikkerhetsbryter, slik at maskinen stoppes som ved nødstopp funksjon dersom maskindøren åpnes når maskinen er i drift. Det er ikke tillatt å foreta noe form for modifikasjon av sikkerhetsbryter. Dersom det ved spesielle behov er behov for å sette maskinen i drift med åpen maskindør, skal dette bare utføres av autorisert personell. Det er OBLIGATORISK ved betjening av SIMEC saganlegg at operatøren benytter vernbriller. Dersom det også er påbudt ved den aktuelle bedriften å benytte vernehansker, vernesko og hjelm, skal også dette benyttes. Vær oppmerksom på avgitt støy fra maskinen ved kutte sykluser av bestemte material legeringer. For eksempel, vil maskinen ved aktiv drift avgi mer enn 85 db. Da er det påbudt å benytte hørselvern. Følg også alltid gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter og instruksjoner. 1. Maskinen skal bare betjenes av en operatør av gangen. 2. Dersom det ved spesielle drifts tilfeller er behov for å ha to operatører ved maskinen, skal den mest erfarne være ansvarlig for drift av maskinen. 3. Det er strengt forbudt å benytte stenger, skrujern eller lignende for å betjene maskinens betjeningspanel. 4. Det er strengt forbudt å føre eller plassere andre gjenstander enn det aktuelle materialet som skal kuttes ved maskinens prosesseringsområde. 5. Ikke utfør mekaniske justeringer ved maskinen når den prosesserer ved automatisk syklus. 6. Det er ikke tillatt å holde eller på annen måte gripe materialet som prosesseres i maskinen. 7. Hold alltid maskinområdet rent og ryddig. 8. Ved slutten av vært arbeidsskift skal det utføres grundig rengjøring ved maskinen og maskinområdet, ved behov må dette utføres oftere. Det er forbudt å benytte maskinen når det utføres vedlikehold av maskiner som er plassert ved siden av eller i nærheten av maskinen ettersom maskinoperatøren kan bli uoppmerksom eller bli distrahert av den eventuelle unormale vedlikeholdsprosesseringen. Side : 4

6 Utmatingsområdet ved sagmaskiner kan ikke beskyttes fullstendig. Derfor kan det ved et uhell oppstå at operatøren kan bli truffet av materiale som mates ut av maskinen. Derfor er følgende svært viktig: Maskinen skal bare betjenes av en operatør av gangen og han/hun skal bare oppholdes seg ved de avmerkede områdene ved maskinen som tegningen nedenfor viser. Side : 5

7 3. Transport og montering av maskinen 3.1 Valg av maskinområde og fundamentplan Maskinen må plasseres i tørre driftsomgivelser som er beskyttet mot vær og vind. Maskinområdet må velges slik at transport av materiale til og fra maskinen kan utføres enkelt og sikkert uten at det maskinoperatøren utsettes for noe form for fare. Sørg for at maskinområdet er tilstrekkelig stort nok og egnet slik at nødvendig service, vedlikehold og reparasjonsarbeid kan utføres på en sikker og enkel måte. Se tegning av nødvendig maskinområde nedenfor: Når maskinen prosesserer i automatisk syklus vil maskinen avgi uunngåelig støy, derfor skal maskinområdet merkes med varselskilt om at det er påbudt å benytte hørselvern. Ved valg av maskinområde, sørg for at maskinen ikke plasseres i nærheten av sveisemaskiner eller lignende som kobles til samme strømforsyning som sagmaskinen. Slike maskiner vil kunne forårsake elektriske forstyrrelser ved maskinen. Hele maskinanlegget må plasseres på en fundamentflate av betong som er minimum 100 mm tykk, og som er dimensjonert i henhold til angitt maskinvekt inkludert materiale. Mål opp maskin plasseringen først, plasser deretter maskinens hovedkomponen (saghode), og kontroller lengdeaksene når du plasserer maskinen slik at du ikke trenger å flytte den igjen. Plasser deretter de andre komponentene som layout tegningen viser. All transport og løfting av maskinen må skje i samsvar med instruksjoner og veiledninger angitt i denne bruksanvisningen. Side : 6

8 3.2 Maskinvekt Maskinen leveres i følgende komponenter: Innmatingsmagasin BM / M Sagmaskin enhet Utmatingsenhet Maskin komponent Innmatingsmagasin type M (5 deler) uten underdel av typen 3 fot konstruksjon Underdel for innmatingsmagasin type M (3 fot konstruksjon type) Innmatingsmagasin type BM (5 deler) uten underdel av typen 5 fot konstruksjon Underdel for innmatingsmagasin type BM (5 fot konstruksjon type) Sagmaskin enhet MEC CNC CORSA 2000 Utmatingsenhet type 3 MT Vekt 800 Kg (Hver del veier minimum 150 Kg) 120 Kg (Hver del veier minimum 40 Kg) 1300 Kg (Hver del veier minimum 250 Kg) 500 Kg (Hver del veier minimum 100 Kg) 3100 Kg 500 Kg Side : 7

9 3.3 Transport av maskinen Transport av innmatingsmagasin type M For å redusere størrelse mål ved transport, leveres underdel i egen forsendelse. Monter underdelen til innmatingsenheten ved hjelp av festeskruene som er levert i lag med forsendelsen. For løfting av enheten må en benytte to løftestropper med en minimum lengde på 2.5 m, som festes som tegningen nedenfor viser. Løftestroppene må inneha tilstrekkelig løftekapasitet i forhold til maskinvekten. Maskinvekt for standard Innmatingsmagasin type M er 800 Kg. Løft Innmatingsmagasinet ved to løftepunkt, og vær forsiktig og sørg for at den er i horisontal balanse. Side : 8

10 Dersom du løfter maskinen ved hjelp av en gaffel-truck, kontroller at gaffel-trucken innehar tilstrekkelig løfte kapasitet. Plasser gaflene som tegningen nedenfor viser slik at maskinen hviler på de to løfte punktene. Minimum gaffel lengde er 1 meter. Kontroller at gaflene plasseres i lik avstand fra midten slik at enheten balanseres i horisontal retning. Side : 9

11 3.3.2 Transport av underdel til innmatingsmagasin type M Underdelen til innmatingsenhet type M leveres ferdig montert. Dersom du demonterer den, må du transportere de slik som bildet under viser ved hjelp av en løftestropp. Minimum lengde på løftestropp er 2 meter. Løftestroppen må ha en minimum løfte kapasitet på 120 kg. Side : 10

12 3.3.3 Transport av innmatingsmagasin type BM For å redusere størrelse mål ved transport, leveres underdel i egen forsendelse. Monter underdelen til innmatingsenheten ved hjelp av festeskruene som er levert i lag med forsendelsen. For løfting av enheten må en benytte to løftestropper med en minimum lengde på 2.5 m, som festes som tegningen nedenfor viser. Løftestroppene må inneha tilstrekkelig løftekapasitet i forhold til maskinvekten. Maskinvekt for standard Innmatingsmagasin type BM er 1300 Kg. Løft Innmatingsmagasinet ved to løftepunkt, og vær forsiktig og sørg for at den er i horisontal balanse. Side : 11

13 Dersom du løfter maskinen ved hjelp av en gaffel-truck, kontroller at gaffel-trucken innehar tilstrekkelig løfte kapasitet. Plasser gaflene som tegningen nedenfor viser slik at maskinen hviler på de to løfte punktene. Minimum gaffel lengde er 1.2 meter. Side : 12

14 3.3.4 Transport av underdel til innmatingsmagasin type BM Underdelen til innmatingsenhet type BM leveres ferdig montert. Dersom du demonterer den, må du transportere de slik som bildet under viser ved hjelp av en løftestropp. Minimum lengde på løftestropp er 2 meter. Løftestroppen må ha en minimum løfte kapasitet på 500 kg. Side : 13

15 3.3.5 Transport av sagmaskin MEC 120 CNC For å løfte maskinen må det benyttes 4 løftestropper med en minimum lengde 3 meter. Løftestroppene festes fast ved de fire løftepunktene. Løfte maskinen og vær forsiktig slik at den holdes horisontal. Kontroller at løftestroppene innehar til strekkelig løfte kapasitet i samsvar med maskinvekten. Standard maskin utførelse har en vekt på omlag kg. Side : 14

16 Dersom du benytter en gaffel-truck til å transportere maskinen, kontroller først at gaffel-trucken innehar tilstrekkelig løftekapasitet. Plasser gaflene med en minimum lengde på 1.35 meter under maskin rammesokkelen, slik som bildene nedenfor viser. Side : 15

17 Side : 16

18 3.3.6 Transport av utmatingsenhet for sagmaskin MEC 120 CNC For løfting og transport av utmatingsenheten, må det benyttes to løftestropper med en minimum lengde på 3 meter. Monter løftestroppene under sokkelen slik som tengingen nedenfor viser. Kontroller at løftestroppene innehar nødvendig løfte kapasitet. Løft maskinen forsiktig og sørg for at den er i horisontal balanse. Standard utførelse av utmatingsenheten har en vekt på omlag 500 Kg. Side : 17

19 3.4 Vatring av maskinen Plasser en maskinvater ved rullebord planet ved maskinen og juster maskinføttene som er montert ved maskinsokkelen for vatring av maskinen. Vi anbefaler at en justerer maskinen slik at den blir svakt skrående (omlag 0.2 %) mot utmatingsenheten. Dette for at kjølevæsken som benyttes ved kutting ikke renner mot innmatingssiden ettersom den da vil dryppe ned på gulvet hvor det da vil oppstå fare for at kjølevæsken kan renne ned i vanlig avløp. Kjølevæske skal avfallsdeponeres i henhold til gjeldende miljøforskrifter. Utfør også vatring av maskinen i sideveis retning, slik som tegningen nedenfor viser. Kontroller at maskinen er korrekt vatret, og fest den så fast til fundamentflaten ved hjelp av betongskruer M12, og foreta deretter en ny kontroll av at maskinen er korrekt vatret. Side : 18

20 3.5 Montering av innmatingsmagasin Innmatingsmagasin type M og BM Plasser innmatingsmagasinet inn mot maskinen, sett fra støyskjermen skal den plasseres slik at den er omlag 150 mm fra sentrum til innmatingsrullen, se tegning nedenfor. Bruk en fin rettesnor, og spenn opp denne langs maskinen og utfør korrekt innretting av innmatingsmagasinet i sideveis retning, slik at rullebane planet blir korrekt innrettet i forhold til maskinens kutte plan. For å forenkle denne operasjonen, roteres håndratt "B", og posisjoner sentreringsenheten for materialstavene "A" ved innmatingsmagasinet nært opptil verdien 10. Strekk ut rettesnoren langs hele saglinjen og kontroller at den er ved samme akse som kutte planet. Kontroller deretter at de to distansene "X" ved rullebane planet, de skal være lik. Etter at innmatingsmagasinet er korrekt innrettet, må en utføre vatring av innmatingsmagasinet. Sørg også for samme forsiktige helling på 0.2 % ved innmatingsmagasinet som ved sagmaskinen. Kontroller tilslutt at innmatingsmagasin rullene er ved samme høyde som rullene ved sagmaskinen. Fest fast innmatingsmagasinet til fundamentet ved hjelp av betongskruer M12 tilsvarende som ved sagmaskinen. Kontroller deretter at den er korrekt innrettet og vatret. Monter så sammen de 5 elementene som buntmagasinet består av og utfør vatring i horisontal retning, og fest fast føttene til fundamentet ved hjelp av betongskruer M12. Side : 19

21 Dersom innmatingsmagasinet er av typen M, kan installasjonen anses som utført. Dersom innmatingsmagasinet er av typen BM, må en i tillegg utføre montering av reimene som skal løfte materialstavene. Men dette utføres først etter at innmatingsmagasinet er ferdig elektrisk tilkoblet. Side : 20

22 3.5.2 Innmatingsmagasin type CM Plasser innmatingsmagasinet inn mot maskinen, sett fra støyskjermen skal den plasseres slik at den er omlag 150 mm fra sentrum til innmatingsrullen, se tegning nedenfor. Bruk en fin rettesnor langs hele rullebane planet ved hele saglinjen slik at kantene ved de fritt løpende rullene ved innmatingsmagasinet innrettes i forhold til kantene ved rullene ved sagmaskinen, se tegning nedenfor. Juster deretter de fritt løpende rullene til samme høyde som rullene ved sagmaskinen. fest fast innmatingsmagasinet til fundamentet ved hjelp av M12 skruer. Kontroller deretter at innrettingen er korrekt. Side : 21

23 Montering av front og bakside materialstøtter: Etter at innmatingsmagasinet, sagmaskinen og utmatingsenheten er vatret, må du montere materialstøttene til kjede innmateren: For å montere disse materialstøttene, fest fast skruene som er levert i lag med materialstøtte enheten som illustrert nedenfor: Når skruene er festet, justeres høyden til føttene slik at det blir korrekt i forhold til fundamentflaten. Fest føttene til fundamentflaten ved hjelp av betongskruer M12 som tidligere. Side : 22

24 3.6 Montering av utmatingsenhet Montering av standard utmatingsenhet med 2 sorteringsposisjoner Plasser utmatingsenheten inntil maskinen, og plasser en rettesnor i lengderetning slik at utmatingsplaten blir rett i forhold til platen ved utmatingsstikken. Med hensyn til vertikal innretting, kontroller at utmatingsplaten er ved samme høyde som utmatingsstikke platen. Fest utmatingsenheten til fundamentflaten ved hjelp av noen skruer, og utfør deretter kontroll av innrettingen igjen. Side : 23

25 3.6.2 Montering av belte utmatingsenhet Plasser belte utmatingsenheten inntil maskinen, og juster den slik at den blir korrekt innrettet i forhold til lengdeaksen ved maskinen. Med hensyn til vertikal innretting av belte utmatingsenheten, plasseres belte utmatingsenheten som tegningen nedenfor viser. Sørg for 5 mm klaring ved beltet slik at det ikke utsettes for urimelig slitasje. Juster høyden ved belte utmatingsenheten ved å regulere høyden på foten. Løsne justeringsskruen ved foten og juster foten i forhold til fundamentflaten. Når belte utmatingsenheten er korrekt vatret, festes enheten til fundamentflaten ved hjelp av noen skruer. Kontroller deretter på nytt at enheten er korrekt vatret. Side : 24

26 3.7 Hydraulisk tilkobling Maskinen er utstyrt med en separat hydraulikk system enhet, og derfor må det utføres tilkobling av de hydrauliske rørene til og fra maskinen. Rørene som er merket med "P" skal tilkobles "TRYKK" siden ved den hydrauliske pumpen, som også er merket "P". Rørene som er merket "T" skal kobles direkte til varmeveksleren. Side : 25

27 Hydraulikk tanken er levert uten påfylt olje fra Simec. Oljetanken har en kapasitet på 150 liter, og skal påfylles opptil maksimums nivå merket. Påfylling av hydraulikk olje må utføres igjennom returfilter påfyllingshullet. Dette sørger for at ikke eventuelle forurensinger kommer inn i hydraulikk systemet. Påfyllingen utføres igjennom påfyllingshullet ved returfilteret merket "A". For å utføre dette, må deksel "B" fjernes. Ikke fjern filteret, oljen skal fylles på igjennom filteret slik at eventuelle forurensinger ikke kommer inn i systemet. Med hensyn til olje typer og merker, vennligst se hydraulikk olje sammenligningstabell. Side : 26

28 3.8 Pneumatisk tilkobling Maskinen skal tilkobles trykkluft forsyning - tørr trykkluft foretrekkes - med et driftstrykk som ikke overstiger 8 bar, og ikke er lavere enn 6 bar. Koble til trykkluft forsyningen til kobling "A". Utfør deretter de pneumatiske tilkoblingene til innmatingsmagasinet og utmatingsenheten i samsvar med merking som er angitt ved de ulike trykkluft forsyningslinjene. Side : 27

29 3.9 Elektrisk tilkobling Når anlegget er korrekt montert til fundamentflaten, utføres den elektriske tilkoblingen. Maskinen må tilkobles elektrisk strømforsyning som er i samsvar med angitte spennings og strøm verdier. Maskinen må tilkobles strømforsyning med spenning på 400 volt, kobles til strømforsyningskabelen ved rekkeklemmen R, S og T i maskinens elektroskap. Strømforsyningskabelen må være dimensjonert i henhold til angitte strøm verdier. Dersom maskinen er tilpasset spesielle strømforsyningskrav, kontrolleres dette slik at strømforsyningen velges i samsvar med angivelser på maskinen. Maskinen må jordes korrekt, slik at det ikke oppstår noe form for forstyrrelser ved den elektriske koblingen. Når installasjon av maskinen utføres, skal hovedstrømbryter og trykkluft ventil være plassert i AV posisjon. Side : 28

30 For å utføre tilkobling av motor "B", kobles de respektive kablene korrekt i henhold til merking ved rekkeklemme koblingen ved motoren. Side : 29

31 Ved innmatingsmagasin av typen BM, utføres tilkobling av multi-fase kabelen som kommer fra baksiden av elektroskapet til elektroboksen som er montert på innmatingsmagasinet. Etter at alle tilkoblingene (trykkluft, elektrisk og hydrauisk) er utført, kan en fjerne maskin låse enhetene og deretter kan en slå på de ulike enhetene. For du slår på maskinen, kontroller at strømforsyningen som er tilkoblet rekkeklemmen ved elektroskapet er korrekt ved hjelp av et multimeter. Slå deretter på hovedstrømbryteren. SVÆRT VIKTIG! SLÅ ALDRI PÅ ELLER AV MASKINEN UTEN AT DU VENTER MINIMUM SEKUNDER. DETTE ER EN SIKKERHETSREGEL FOR Å HINDRE AT DET OPPSTÅR SKADE PÅ ELEKTRISKE MASKINDELER. Slå deretter på det hydrauliske systemet, og kontroller at pumpemotoren innehar korrekt rotasjonsretning. Pumpemotoren skal rotere med klokken når en ser på motoren fra ventilasjonsvifte siden. Dersom motoren har feil rotasjonsretning må to av fasene byttes om ved den elektriske tilkoblingen. Dersom alle motorene ved maskinen innehar korrekt rotasjonsretning (se pil), er maskinen korrekt tilkoblet den elektriske strømforsyningen. Dersom noen av motorene innehar feil rotasjonsretning, må to av strømfasene byttes om. Side : 30

32 3.10 Belte innmatingsmagasin type - NNT-20ECDV Tekniske data er angitt av belte produsent. Benytter belte for å transportere jernholdig materiale. Optimal resistens mot olje og kjemikalier Generell beskrivelse Fleksible polyester stoff, impregnert med lav friksjonskoffesient komponent, slik at maksimal slitestyrke oppnåes Produksjon og tekniske data Belt antall 3 Stoffmateriale Fleksibel Bære side Impregnert Farge Tykkelse Grønn 0.1 Drivverk side Impregnert Total tykkelse 4 mm Vekt 4.5 Kg/m2 Antistatisk Nei Maks bredde 3000 mm Maksimal temperatur som beltene innehar toleranse for ved bruk over lengre tid: C Brudd og strammingsdata Slitepunkt Maksimal stramming (anbefalt) Strekk stramming - 1% 330 da N/cm2 200 da N/cm2 25 da N/cm2 L = Belte bredde Tr = Slitepunkt Sp = Belte tykkelse Tc = Maks. anbefalt stramming S = Belte seksjoner Eksempel på beregninger: L = 60 Sp = 4 Belte seksjoner : S = L x Sp = 60 x 4 = 240 mm2 = 2.4 cm2 Brudd last : S x Tr = 2.4 x 330 = 792 da N Anbefalt last : S x Tc = 2.4 x 200 = 480 da N Side : 31

33 Brudd test kontroll av løfte beltene utført av Simec Etter utført test ved Simec, med standard driftsforhold og nye belter, konkluderer vi med at brudd ved beltene oppstår med en belastning på da N. Som en konsekvens av denne testen, sertifiserer vi at standard innmatingsmagasin med 5 belter kan løfte opptil 3 tonn materiale Montering av belter på innmatingsmagasin type BM For å montere beltene, må du demontere deksel "A" ved boksen som inneholder endebryterene for "Belter opp" og "Belter ned". Kontroller endebryterene med hensyn til eventuelle skader og eventuelle unormaliteter. Slå på maskinen, og velg manuell modus. Senk beltene ved hjelp av funksjonen "Senk belter ved innmatingsmagasin" inntil senkingen stoppes ved hjelp av endebryteren. Plasser så den frie enden av beltet under styreplaten som vist nedenfor. Merknad: Beltene må være helt utrullet. Når beltene er trekt igjennom styreplatene som vist ovenfor, strammer du til de 4 skruene ved platen inntil platen er korrekt plassert slik at beltet kan beveges med minimal kraft. Side : 32

34 Nå hever du beltet (ved hjelp av manuell kjøring med maskinen), og kontroller at beltet rulles opp korrekt uten at det oppstår noe form for vikling eller fast hekting. Juster skruen "A", som mekanisk aktiviserer endebryteren for når beltene er i opp posisjon. Til slutt, skru så fast alle boltene ved styreplatene. Side : 33

35 Velg senking av beltene ved manuell betjening av maskinen, og sørg for at du ikke lar de nye stive beltene vikle seg. En god forholdsregel er å plassere et rundt rør med en diameter på omlag 2" på beltene når de senkes. Vi anbefaler at en alltid lar det være igjen en eller to rør i innmatingsmagasinet, ettersom dette vil bidra til mindre fare for at det oppstår problem når prosessering utføres. Når beltene er senket ned inntil endebryter for nedre posisjon aktiveres, kontrollere du at alle beltene tilstrekkelig lange. Det betyr at alle beltene skal berøre rammen hele veien rundt. Dermed er montering av beltene utført. Side : 34

36 Bytte av løftebelter ved innmatingsmagasin Bruks slitasjen ved løftebeltene er avhengig av både tid og hvilken driftstype maskinen har vært benyttet til. Derfor må en bytte løftebeltene når de er utslitt, og selvfølgelig må de byttes dersom det oppstår brudd ved et eller flere løftebelter. Skru ut de to skruene "A" og fjern "belte holder" braketten. Skru også ut de fire skruene "B" som fester beltet til bakside innfestingen. Fjern det utslitte eller avslitte løftebeltet. Plasser den perforerte ende delen til det nye løftebeltet (se tegning) mellom fremtrekk "C" og rulle "belte holder" "D". Monter også tilbake "belte holder" braketten ved å tre feste skruene igjennom de tilpassede innfestingshullene i beltet og skru de deretter fast. Side : 35

37 Tre den andre enden av løftebeltet under "belte holder" braketten ved magasinet og fest den manuelt ved hjelp av de 4 skruene "B". Utfør deretter manuell mating av løfte delen til beltet og kontroller at endebryteren for når løftebeltet er i opp posisjon aktiveres ved korrekt posisjon. Tilslutt strammes så de 4 festeskruene "B" fast. Side : 36

38 Bytte av horisontal innmatingsbelter Ettersom disse beltene transporterer tung last, må de byttes ved behov. For å gjøre dette, demonteres kjedekassen "A" ved drivkjeden som overfører rotasjonskraft til aksling "B" ved de horisontale innmatingsbeltene. Side : 37

39 Skru ut de fire skruene "C" som fester giroverføringen "D", slik at du kan løsne kjede. Dermed kan kjedet fjernes fra motor akselen. Ved hvert element ved innmateren, løsnes skruene "E", og ved hjelp av en sekskantnøkkel dreies innfestingsboltene "F" ved styre valsene. Side : 38

40 Fjern beltene fra drivvalsene. Fjern skruene "G" som sørger for innfestingen av drivakselen til drivvalsene. Løft drivakselen rett oppover og utføre bytte av de utslitte beltene. Plasser deretter drivakselen tilbake til sin opprinnelige posisjon. Monter tilbake skruene "G". Monter beltene ved drivvalsene. Stram deretter beltene ved hjelp belte strammeren og lås fast posisjonen ved hjelp av festeskruene "E". Monter tilbake drivkjedet og skru på plass igjen giroverføringen. Monter tilbake kjedekassen slik at drivkjede beskyttes. Side : 39

41 4. Drift og betjening av maskinen 4.1 Beskrivelse av betjeningspanel 1 UNI OP E TOP 05 Tastaturet UniOP og TOP05 fungerer ved hjelp av en "Touch-Pad" som brukergrensesnitt mellom operatøren og maskinen. PARAMETERS: Ved denne menysiden kan vi foreta oppsett av antall stykker, tellere, og en mengde andre data som er nødvendig for å utføre automatisk syklus. WORK: Ved denne menysiden kan en angi informasjon med hensyn til sagblad, kjølesmøre type som skal benyttes, material diameter etc. MANUAL: Ved denne menysiden kan en utføre manuell kjøring av alle bevegelige maskindeler. Dette kan eksempelvis benyttes for å kontrollere at enheten utfører korrekt forflytning. INFO AUTOMATIC: Denne menysiden benyttes for å visualisere antall stykker som er ferdig kuttet, syklus drifstidene, akse posisjoner ved material innmatingen og maskinens driftstimer. RESET: Ved denne menysiden kan enforeta nullstilling av maskinen eller innmateren. 3 DATAMASKIN Galileo datamaskin programvare optimaliserer kuttene og sørger for at du for tilgang til nødvendig betjeningsfunksjoner ved manuell kjøring av maskinen. 4 ELEKTRONISK SAGBLAD OVERVÅKING Sagblad overvåking: Denne elektroniske enheten visualiserer og måler den elektriske kraften som benyttes ved sagbladmotoren (virtuelt ved hjelp av ledlamper). Når sagblad belastningen øker, vil også strømforbruket øke, og dermed vil dette vises ved at flere ledlamper lyser. Dersom enheten er innstilt korrekt, vil det stoppe maskinen fra videre prosessering dersom belastningen blir for høy. Se mer informasjon senere i bruksanvisningen. 5 STRØMFORSYNING LYS Strømforsynings indikator lys: Dette indikator lyset vil lyse når maskinen er tilført strøm fra strømforsyningen. 6 MANUELL OPERASJON Når valgbryter 14 plasseres fra automatisk til manuell, kan en utføre manuell kjøring ved de ulike maskindelene. Denne bryteren vil aktivisere litt ulike komponenter avhengig av hvor en er plassert i menyen ved OP7 styringen. 7 MANUELL REST Denne trykk bryteren benyttes når maskinen prosesserer i manuell modus. Ved å trykke på denne bryteren STOPPER og REVERSERES prosesseringen som indikeres på OP7 displayet. 8 AUT. SYKLUS PROSESSERER Når dette indikator lyset lyser, arbeider maskinen med utførelse av en automatisk syklus. Dersom maskinen stoppes, trenger en bare å trykke på "Start automatisk syklus" for å forsette videre prosessering fra det punktet hvor maskinen ble stoppet. 9 SAGBLAD HASTIGHET Potensiometer som benyttes for å justere sagblad hastighet. 10 MAN. 1 Trykk bryter som benyttes for manuelle funksjoner. Funksjonen ved denne trykk bryteren er avhengig av valgt Side : 40

42 meny ved OP7 styringen. Normalt benyttes disse to bryterne Man.1 og Man.2 til å aktivisere og reversere manuell kjøring ved de enkelte maskin komponentene. 11 MAN. 2 Trykk bryter som benyttes for manuelle funksjoner. Funksjonen ved denne trykk bryteren er avhengig av valgt meny ved OP7 styringen. Normalt benyttes disse to bryterne Man.1 og Man.2 til å aktivisere og reversere manuell kjøring ved de enkelte maskin komponentene. 12 HOMING (REFERANSE) Ved trykke på denne trykk bryteren, starter "homing" referanse kjøringsprosedyren ved lengdestopp aksen. 13 RESET (NULLSTILL) Denne blå trykk bryteren trykkes ved behov for å nullstille maskinen, som eksempel etter at NØDSTOPP har vært aktivisert eller en annen feilmelding som vises på displayet til styringen som krever at en nullstiller. 14 MAN - AUT Med denne nøkkelbryteren velger om en ønsker å prosessere i manuell eller automatisk modus. 15 START Denne trykk bryteren benyttes for å starte en automatisk syklus, eller for å fortsette en syklus som har blitt avbrutt. 16 STOPP Denne bryteren benyttes for å stoppe / avbryte en automatisk syklus. 17 NØDSTOPP Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP bryteren slik at maskinen settes i stillstands. For å starte opp igjen maskinen, må NØDSTOPP bryteren nullstilles, ved at en dreier med klokke retningen slik at den spretter opp igjen. 18 HOVEDSTRØM BRYTER Denne bryteren benyttes for å slå på strømforsyning til maskinen. 19 SAGBLAD MATEHASTIGHET Med denne justeringsrattet reguleres sagblad matehastigheten (senking av saghode) nedover i materialet. 20 STIKKE TRYKKLUFT REN BLÅSING Ved hjelp av denne reguleringsenheten, justerer en mengden trykkluft som benyttes for ren blåsing av stikken. 21 INNMATINGS BELTER Denne valgbryteren benyttes til styring av innmatings belter oppover og nedover ved manuell og automatisk syklus. 22 MANUELL KJØRING AV SPONTRANSPORTØR Denne benyttes for manuell kjøring av spontransportøren fremover eller bakover. 23 MANOMETER VALGBRYTER P1-P2 (P3) Ved å vri på denne valgbryteren, velger vi hvilken komponent vi ønsker å avlese trykket for ved manometeret (24). Vri til ønsket posisjon, og trykk valgbryteren nedover for å avlese det aktuelle trykket. 24 MANOMETER Side : 41

43 Manometer som benyttes for å avlese trykket ved de respektive enhetene P1-P2 (P3). 25 P1 - STIKKE TRYKK REGULERING Dette justeringsrattet benyttes for å regulere ønsket trykk som stikken skal spenne fast materialet med. Ved å sette valgbryter 23 til P1, og deretter trykke valgbryter nedover, kan vi lese av det aktuelle stikke trykket ved manometer P2 - MATESTIKKE TRYKK REGULERING Dette justeringsrattet benyttes for å regulere ønsket trykk som matestikken skal spenne fast materialet med. Ved å sette valgbryter 23 til P2, og deretter trykke valgbryter nedover, kan vi lese av det aktuelle matestikke trykket ved manometer P1 - TRYKK REGULERING VED FØRSTE STIKKE Dette justeringsratte benyttes for å regulere ønsket trykk som den første stikken skal spenne fast materialet med. Trykket kan avleses ved manometer 24, dersom valgbryter 23 er korrekt posisjonert. 28 P2 - TRYKK REGULERING VED ANDRE STIKKE Dette justeringsratte benyttes for å regulere ønsket trykk som den andre stikken skal spenne fast materialet med. Trykket kan avleses ved manometer 24, dersom valgbryter 23 er korrekt posisjonert. 29 P1 - TRYKK REGULERING VED MATESTIKKE (GRIPER) Benyttes for å regulere låse trykket ved matestikken (griper). Det aktuelle trykket vises på manometeret. 30 P2 - TRYKK REGULERING VED STIKKEN Benyttes for å regulere låse trykket ved stikken. Det aktuelle trykket vises på manometeret. 31 TRYKK REGULERING VED 1. INNMATINGS RULL Denne benyttes for å regulere trykket ved den 1. innmatings rullen. 32 TRYKK REGULERING VED 2. INNMATINGS RULL Denne benyttes for å regulere trykket ved den 2. innmatings rullen. 33 TRYKK REGULERING VED 1. STIKKE Denne benyttes for å regulere låse trykket ved den 1. stikken. Det aktuelle trykket kan avleses ved det pneumatiske mamometeret TRYKK REGULERING VED 2. STIKKE Denne benyttes for å regulere låse trykket ved den 2. stikken. Det aktuelle trykket kan avleses ved det pneumatiske mamometeret MANOMETER FOR 1. INNMATINGS RULL Ved hjelp av dette manometeret kan du lese av trykk innstillingen som regulert ved MANOMETER FOR 2. INNMATINGS RULL Ved hjelp av dette manometeret kan du lese av trykk innstillingen som regulert ved MANOMETER FOR 1. STIKKE Ved hjelp av dette manometeret kan du lese av trykk innstillingen som regulert ved MANOMETER FOR 2. STIKKE Ved hjelp av dette manometeret kan du lese av trykk innstillingen som regulert ved 34. Side : 42

44 39 REGULERING AV MATESTIKKE (GRIPER) HASTIGHET Ved hjelp av denne kan du justere matestikke (griper) hastigheten. 40 REGULERING AV TRYKK VED INNMATINGS GRIPER Denne benyttes til å regulere trykket ved innmatings griper. 41 MANOMETER FOR INNMATINGS GRIPER Manometer som viser trykket ved innmatings griper. 42 REGULERING AV TRYKKET VED RULLER Denne benyttes for å regulere trykket ved rullene. Trykket vises på manometer MANOMETER FOR RULLER Manometeret viser trykket som er innstilt ved REGULERING AV TRYKKET VED MOTORISERT RULLE Benyttes for å regulere trykket ved den motoriserte rullen. Denne rullen benyttes for å transportere material bjelker fra innmatingsmagasinet. 45 MANOMETER FOR MOTORISERT RULLE Manometeret viser det innstilte trykket ved den motoriserte rullen som transporterer material bjelker fra innmatingsmagasinet. 46 REGULERING AV INNMATINGS RULLE HASTIGHET Potensiometer som benyttes for å regulere hastigheten til innmatings rullene. 48 REGULERING AV HURTIG SAGHODE SENKE HASTIGHET (OPSJON) Denne reguleringen styrer hurtig saghode senke hastigheten, altså ved hurtig senking av saghode ned til materiale. 49 REGULERING AV TRYKKET VED VERTIKAL STIKKE Denne reguleringen benyttes til å justere trykket ved vertikal stikken. 50 MANOMETER FOR VERTIKAL STIKKE Manometer for avlesing av det innstilte trykket ved vertikal stikken. 51 ELGO Z-16 Digital display av typen ELGO for avlesing og justering av kutte lengden. Se kapittel som omhandler justering av maskinen for mer infromasjon. 52 REGULERING AV TRYKK VED UTMATINGS STIKKE Denne benyttes for regulering av trykket ved utmatings stikken. 53 MANOMETER FOR UTMATINGS STIKKE Manometer som viser det innstilte trykket ved utmatingsstikken. 54 BELTE HASTIGHET Potensiometer som benyttes til å justere belte hastigheten med hensyn til innmating av materialstaver. Side : 43

45 Side : 44

46 Side : 45

47 4.2 Beskrivelse av styringspanel (datamaskin) Her beskrives funksjonene til styringspanelet ved datamaskinen: 1. Skjerm hvor alle program menyene / sidene blir vist. 2. Gruppe med funksjonstaster (F1, F2, F3,...F12). Disse funksjonstastene vil ha ulik betydning avhengig av hvilken menyside som er aktiv. 3. Mus som benyttes for å navigere pekeren på skjermen. Betjening av musen utføres ved at en bruker en finger til å peke og bevege i ønsket retning for at muse pilen skal flytte seg. De to tastene, en på hver side, er høyre og venstre musetast, som benyttes for å aktivisere ulike operasjoner der hvor muse pilen er plassert. Side : 46

48 4. Diskett stasjon "A:\", 3.5" som du kan benytte til å lagre / hente programmer fra diskett til maskinen. - Standard tastatur (A, B, C,...1,2,3) som benyttes for inntasting av tall og bokstaver. Side : 47

49 4.3 Oppstart av maskinen 1. Slå på hovedstrøm bryteren slik at maskinen blir tilført elektrisk strømforsyning. 2. For å slå på datamaskinen, slå på bryteren "Computer on/off" ved betjeningspanelet. Betjenings- og styringsprogrammet "Galileo" vil da starte automatisk etter en liten stund. NB! Datamaskinen er bare tiltenkt benyttet til styring og programmering av program til sagmaskinen. SIMEC fraskriver seg et hvert form for ansvar for feil som skyldes at dette ikke overholdes. Dersom det foretas endringer eller modifiseringer av datamaskinen, vil garantien opphøre øyeblikkelig. VIKTIG! Dersom maskinen blir slått av uten at prosedyre for å slå av datamaskinen er fulgt (se beskrivelse senere i bruksanvisningen), men eksempelvis slått av ved hjelp bryteren for datamaskinen eller det har oppstår strømbrudd, vil det fremkomme følgende melding på skjermen ved neste oppstart: "Windows was not properly shut down. One or more of your disks may have errors on it. Press any key to run SCANDISK on these drives...". Ved slike tilfeller, trykk en tast og la SCANDISK utføre kontroll av de aktuelle diskene. Dersom SCANDISK finner eventuelle feil, vil den forsøke å rette på disse, men først vil systemet spørre om du vil opprette en UNDO diskett. Plasser da en tom diskett i diskettstasjonen og velg ja på dette valget. Dette slik at du har en sikkerhetskopi ved behov for å gjenopprette endringene. Oppstart av betjeningsprogram "GALILEO" fra skrivebordet Dersom vi avslutter betjeningsprogrammet "GALILEO" og skrivebordet (Desktop) for Windows98 vises på skjermen, må vi starte programmet på nytt for å komme tilbake til betjeningsprogrammet. Velg ikonet "GALILEO" på skrivebordet (Desktop), og klikk en gang på venstre musetast når pilen er plassert over ikonet. Trykk "Invio" for å starte programmet. Side : 48

50 3. Når datamaskinen er slått på og Galileo programmet er aktivt, utføres kontroll med hensyn til at NØDSTOPP bryter ikke er aktivert eller at noen av sikkerhetsdekslene ikke er korrekt lukket. 4. Trykk den blå RESET (Nullstill) bryteren og hold den trykket en liten stund slik at eventuelle feilmeldinger nullstilles og for å starte opp hydraulikk systemet. 5. Posisjoner nøkkelbryteren "MAN-0-AUTOMATISK" til "MANUELL" posisjon. 6. Trykk på den gule "HOMING" (Referanse) bryteren for å nullstille aksene til referanse posisjoner. Matestikken og saghodet vil da utføre referanse kjøringsprosedyre. Når referanse kjørings prosedyren er ferdig utført, vil de gule lyset ved "HOMING" bryteren slutte å lyse. Når referanse kjørings prosedyren utføres, vil lampen lyse fast. 4.4 Ufrivilling avslutning av datamaskinen Datamaskinen har en elektrisk nødstrømsenhet som kan holde datamaskinen i drift i omlag 5 minutter etter at det oppstår et eventuelt strømbrudd. Dette er tilstrekkelig tid for at du skal kunne lagre det aktuelle programmet og videre foreta en kontrollert nedkjøring av datamaskinen. Utføres på følgende måte: 1. Trykk "F4" eller klikk på følgende ikon ved hjelp av musen: og angi et nytt navn (eller nummer) for programmet som har blitt avbrutt som du ønsker å fortsette utførelsen av. 2. Når så den elektriske strømforsyningen kommer tilbake, må vi utføre en spesiell oppstarts prosedyre. (Det er ikke mulig å utføre nullstilling/referanse kjøring og deretter ta opp igjen kjøringen fra det punktet hvor avbruddet oppstod uten den spesielle prosedyren). a) Avslutt betjeningsprogrammet GALILEO ved å velge "Exit" på menyen "file". b) Start så på nytt GALILEO programmet fra skrivebordet, som beskrevet tidligere i bruksanvisningen. 3. Åpne så det avbrutte kutte programmet som du lagret og fortsett som om det skulle være et nytt program: Utfør optimalisering, trykk F12 for å generere den nye CN koden, og start deretter den automatiske syklusen (Se kapittel med eksempel program). Side : 49

51 4.5 Slå av maskinen Før du slår av maskinen, må du slå av datamaskinen i henhold til korrekt prosedyre: 1. Lagre kutte programmet som er aktivt ved å trykke på tast F4. 2. Avslutt betjeningsprogrammet GALILEO: 3. Kontroller at all aktivitet ved harddisken er ferdig avsluttet. 4. Ved skrivebordet trykker på på START tasten i nedre venstre hjørnet med musen, og velg deretter "Shut down": 5. Deretter vil det komme frem et nytt vindu med tre valg alternativer: "Shut down the computer" = Slå av maskinen "Restart the computer" = For å utføre omstart av maskinen "Restart the computer i MS-DOS mode" = Starte maskinen i MS-DOS modus. Velg det første alternativet "Shut down the computer" for å slå av maskinen. Side : 50

52 På denne måten vil alle programmene bli avsluttet korrekt. NB! Det er absolutt ikke tillatt å slå av datamaskinen bare ved slå av bryteren ved datamaskinen. Dette vil føre tap av data, og kan føre til at maskinen ikke starter opp korrekt. 6. Slå av periferi utstyr dersom slikt er tilkoblet (printer, modem... etc). 7. Når teksten "Now it is safe to turn off the computer" vises på skjermen, slår du av datamaskinen ved hjelp av bryteren. 8. Tilslutt slår du av sagmaskin hovedstrøm bryteren som er plassert ved elektroskapet. Dersom hovedstrøm bryteren blir slått av før datamaskinen er korrekt avsluttet, vil du allikevel kunne utføre korrekt avslutning av datamaskinen ettersom den innehar en sikkerhets strømenhet som holder i 5 minutter etter at strømforsyningen forsvinner. Dette gir deg nok tid til å kunne utføre korrekt avslutnings prosedyre. 4.6 Utføre omstart av datamaskinen Noen ganger vil det kanskje være behov for å forta omstart av datamaskinen, eksempelvis dersom datamaskinen ikke svarer (fryser) av en eller annen grunn. Det er mulig å utføre omstart av datamaskinen på to forskjellige måter: 1. Trykk på Start tasten ved Windows98 skrivebordet og velg menypunkt "Shut down". Dette er ikke alltid mulig dersom datamaskinen ikke svarer. 2. Dersom datamaskinen ikke svarer på noen kommandoer, trykker du tastene CTRL+ALT+DEL samtidig, og hold de trykket inntil datamaskinen utfører omstart. Side : 51

53 4.7 Programmering av maskinen Innledning For å forstå instruksjonene i bruksanvisningen er det nødvendig at en forstår grunnleggende forståelse vedrørende tastatur beskrivelse. Når de ulike maskin funksjonene forklares, benytter vi taste symbolene som skal trykkes for å aktiviser og utføre de ulike funksjonene Grunnleggende tastatur og mus beskrivelse Indikerer "Enter" tasten Indikerer TAB (Tabulator) tasten som er plassert til venstre for tasten "Q" ved datamaskin tastaturet. Indikerer "Escape" tasten. Mus beskrivelse Klikk med venstre musetast på ikonet/symbolet betyr at en først plasserer musepilen over det aktuelle ikonet / symbolet og klikker deretter en gang på venstre musetast. Dobbel klikk med venstre musetast på ikonet/symbolet betyr at en først plasserer musepilen over det aktuelle ikonet / symbolet og klikker deretter to ganger på venstre musetast. Når du dobbel klikker må dette gjøres hurtig slik at en ikke overstiger 0.5 sekund mellom hvert klikk. Generelle taster [F1..F12] Indikerer de respektive funksjonstastene [Ctrl+...] [Shift+...] [Alt+...] Indikerer at en skal holde Ctrl-tasten trykket mens en trykker den andre angitte tasten. Eksempel: Ctrl+P betyr at en først trykker og holder nede Ctrl tasten hvor en deretter trykker tasten P mens Ctrl tasten er trykket. Indikerer at en skal holde Shift-tasten trykket mens en trykker den andre angitte tasten. Eksempel: Shift+P betyr at en først trykker og holder nede Shift tasten hvor en deretter trykker tasten P mens Shift tasten er trykket. Indikerer at en skal holde Alt-tasten trykket mens en trykker den andre angitte tasten. Eksempel: Alt+P betyr at en først trykker og holder nede Alt tasten hvor en deretter trykker tasten P mens Alt tasten er trykket. Side : 52

54 4.7.2 Valg av språk Fra menyen "Tool" velger vi menypunktet "Lingua (eller "Language")", og velger deretter ønsket språk med referanse til landets flagg som en ønsker å benytte i menyen. Ved eksempelet nedenfor, er det Tyske (Dutch) språket plassert nedenfor Portugal. For at valg av språk skal bli aktivt, må vi foreta omstart av betjeningsprogrammet GALILEO. Dette gjøres ved å klikke på menyen "File" og velg deretter menypunktet "Exit". Programmet blir da avsluttet og Windows skrivebord vil komme frem på skjermen. Start så programmet på nytt ved å klikke på ikonet "GALILEO". Vi kommer da tilbake til betjeningsprogrammet for maskinen igjen, og da vil språket som vi valgte være aktiv. Side : 53

55 4.7.3 Beskrivelse av betjeningsprogrammet "GALILEO" Betjeningsprogrammet er inndelt i en serie med ulike vindu, hvor vi kan angi ønskede data, kommando funksjoner, visualisere det optimaliserte kutte resultatet med mer. La oss beskrive betydningen av de ulike områdene ved et typisk skjermvindu: For eksempel, skjermvinduet for programmering av stavene som skal kuttes, som vi åpner med å trykke på funksjonstast F5: Side : 54

56 Vi ser at skjermvinduet er inndelt i fire områder: Menylinje Dette området inneholder menylinjen med de fire menyene: "File, Tools, Times og Help", som kan åpnes ved å klikke på de ved hjelp av musen. MENY: FILE (Fil) Ved denne menyen er det fire menyvalg: New Ny: Benyttes for å opprette et nytt kutte program Open Save Save with name Åpne: Benyttes for å åpne et tidligere lagret kutte program Lagre: Benyttes for å lagre det aktive kutte programmet på harddisken Lagre som: Benyttes for å lagre det aktive kutte programmet under et annet filnavn MENY: TOOLS (Verktøy) Ved denne menyen er det to menyvalg: Colours Farger: Benyttes for å tilpasse de ulike fargene som benyttes ved de ulike skjermområdene Language Språk: Benyttes for å velge ønsket språk som skal benyttes i menyene, se tidligere beskrivelse i kapittel MENY: TIMES (Tid) Denne menyen eksisterer ikke ved nåværende versjon. Tiltenkt brukt ved fremtidig utvikling. MENY: HELP (Hjelp) Denne menyen har ingen operativ applikasjon her Verktøylinje Denne delen av skjermvinduet er inndelt i to deler, den første delen er verktøylinjen: Verktøylinjen består av ulike symboler for forskjellige kommandoer som benyttes for å styre sagen. Side : 55

57 Den andre delen ved verktøylinjen er et vindu hvor viktig driftsinformasjon vises: Rød rektangel Bar to cut Piece Nr. Blinkende lyseblå rektangel Grønn rektangel Dersom det vises en rød rektangel ved dette feltet, betyr det at det har oppstått en feil ved maskinen. Se kapittel som omhandler beskrivelse av de ulike feilmeldingene. Antall materialstaver: Når det eksempelvis er angitt 1/3, betyr det at kutting av den første av i alt 3 materialstaver er under utførelse. Antall stykker: Når det eksempelvis er angitt 18/52, betyr det at stykke nr. 18 av i alt 52 stykker som skal kuttes ved det aktuelle programmet er under utførelse. Betyr at data overføring mellom datamaskinen og PLS styreenheten utføres korrekt. Gir infromasjon om overføringsmodus mellom datamaskinen og PLS styreenheten. Normalt angis det enten 11, 01 eller 10. Beskrivelse av verktøylinje symbol De ulike symbolene indikerer de ulike kommandoene, og kan aktiviseres ved hjelp av et museklikk. Samtidig er hvert valgfelt også angitt med respektive funksjonstaster, slik at en kan aktivisere de ulike kommandoene ved å trykke på de respektive funksjonstastene. De første ti symbolene (valgfeltene) er lik ved alle skjermvinduene: [F1] : Benyttes for å få tilgang til Hjelpefunksjon [F2] : Opprette et nytt kutte program [F3] : Åpne et kutte program som er tidligere lagret på harddisken [F4] : Lagre det aktive kutte programmet på harddisken [F5] : Åpner menyvinduet for angivelse av materialstaver som skal kuttes. [F6] : Åpner menyvinduet for angivelser av materialstykker som skal kuttes. Side : 56

58 [F7] : Åpner menyvinduet for innstilling av maskin parametere. [F8] : Initialiserer optimaliseringsfunksjon. [F9] : Åpner menyvinduet som viser oversikt over maskinen hvor eventuelle feilmeldinger indikeres. [F10] : Åpner menyvinduet for manuell styring av maskinen. De resterende symboler vil variere avhengig av hvilken menyvindu du er ved. Nedenfor beskrives de ulike symboler og deres respektive funksjoner. [F11] : Dette symbolet finner du på menysidene F5, 6, F6. Ved å klikke på dette symbolet vil skjermside for visualisering av manuell optimalisering. [F12] : Dette symbolet er tilgjengelig ved to menysider: under menysidene "Innstilling av maskin parametere" (F7) og under "Feilmeldinger oversikt" (F9). Funksjonen til dette symbolet er å nullstille eventuelle feilmeldinger som har oppstått under kutte prosessering. [F11] : Dette symbolet er tilgjengelig ved menysiden "Innstilling av maskin parametere" (F7). Funksjonen til symbolet er å lagre de angitte parameterene. [F11] :Dette symbolet er tilgjengelig fra menysiden "Optimaliseringsresultat" (F8) og (F11), og funksjonen til symbolet er å aktivere utskrift av det aktuelle optimaliseringsresultatet. Forutsetter at en skriver er korrekt tilkoblet datamaskinen. [F12] : Dette symbolet er tilgjengelig fra menysiden "Optimaliseringsresultat" (F8). Funksjonen til symbolet er å generere CNC kode for det aktuelle kutte programmet og deretter overføre dette til PLS-enheten på maskinen. Side : 57

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle instruksjoner... 3 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen... 4 3.1 Beskrivelse av maskinen... 4 3.2 Tekniske data... 5 3.3 Bruksområde... 7 3.4 Standardutstyr...

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Brukermanual SCAN COIN CDS 720

Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Innskuddsautomat Mynt og sedler 2 Innholdsfortegnelse Bytte seddelboks... 7 FEILKODER - FEILSØK... 12 FEILSØK - SEDDELLESER N2... 13 FEILKODER - SEDDELLESER N2... 13 Generell

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)...

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)... Innhold 1. Beskrivelse av styringen... 2 2. Referanseposisjon (Origin)... 3 3. Alarmer... 4 4. Manuell driftsmodus... 4 5. Innstillinger / programmering... 5 5.1 Punkt-til-Punkt... 6 5.2 Flenser... 7 5.3

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer