AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord Innledning Garantibetingelser Maskin beskrivelse...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse..."

Transkript

1

2 Innhold 1. Forord Innledning Garantibetingelser Maskin beskrivelse Tekniske data Maskinens bruksområde Advarsel merkeskilt montert på maskinen Typeskilt montert på maskinen Montering av maskinen Oppstart av maskinen Drift av maskinen Driftsmoduser Betjeningspanel Generell vedlikehold av maskinen Periodisk kontroll Rengjøring Vedlikehold Sikkerhetsforskrifter Støy Pneumatisk diagram Tilkobling av elektrisk strømforsyning PLS programmering Elektriske skjema Maskinalarmer for feiltilstander Fotocelle Knivgap justerings diagram Vedlegg Side : 1

3 1. Forord Kjære kunde! Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om montering, drift og vedlikehold av RodaTech CA 54 Automatisk kutte maskin for båndsagblad. Vi vil gratulerer deg med ditt valg av maskin, og anbefaler at du først leser denne bruksanvisningen grundig. Dersom det noe skulle være uklart, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med oss for veiledning. Med hilsen RodaTech Roda Renzo VIKTIG INFORMASJON! Før utførelse av montering og oppstart av maskinen, vennligst les først denne bruksanvisningen grundig! Dersom noe skulle være uklart, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med P. Meidell AS for veiledning. Side : 2

4 2. Innledning Hoved hensikten ved denne bruksanvisningen er å beskrive hvordan den AUTOMATISKE KUTTE maskinen er tiltenkt benyttet, inkludert de tekniske egenskapene og driftsinstruksjoner som er nødvendig for å korrekt kunne utføre montering, drift og vedlikehold av maskinen. Det kreves en profesjonell bruk av maskinen; med dette menes det at maskinoperatøren må inneha nødvendige faglige kvalifikasjoner til å kunne betjene denne type maskiner. Selvfølgelig, må alle instruksjoner som er angitt i denne bruksanvisningen og eventuelle lokale forskrifter som er gjeldende i det landet hvor maskinen benyttes til en hver tid følges. Denne bruksanvisningen er å betrakte som en integrert del av maskinen, og må oppbevares lett tilgjengelig ved maskinen slik at den alltid er tilgjengelig. Sørg også for at bruksanvisningen alltid er i god tilstand. Dersom du skulle ha behov for en kopi eller oppdatert versjon (dersom forefinnes) av bruksanvisningen, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS eller se Det vil glede oss å kunne veilede dem. Vennligst merk, at ettersom den aktuelle bruksanvisningen alltid er i samsvar med de tekniske spesifikasjonen til den aktuelle maskinen, vil eventuelle oppdaterte versjoner av bruksanvisningen kunne fravike noe samsvarende med den tekniske utviklingen. Maskinen er kontinuerlig gjenstand for tekniske forbedringer på bakgrunn av de tilbakemeldingene og erfaringene vi får fra våre kunder. Alle merknader og forslag med hensyn til forbedring av denne bruksanvisningen mottas med takk. Produsenten forbeholder seg retten til eventuelle oppdateringer/endringer av den Automatiske Kutte maskinen og/eller denne bruksanvisningen uten noen form for tilbakevirkende krav verken for maskin eller bruksanvisning som er levert. Dersom det skulle oppstå noe form for problem med hensyn til den leverte maskinen eller dokumentasjonen, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med P. Meidell AS. Side : 3

5 3. Garantibetingelser 1. Roda Renzo firma-piacenza er forpliktet til å levere maskiner i samsvar med avtalte leveringsbetingelser som er fri for feil eller mangler, som kan føre til at de ikke er egnet til normal drift i forhold til maskinens bruksområde. 2. Roda Renzo firma-piacenza kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle mulige feil eller mangler ved elektriske/elektroniske deler, likeledes ved ukompatibilitet ved slike deler, likeledes feil som eventuelt oppstår på bakgrunn av normal slitasje ved maskindeler som er å betrakte som slitasjedeler. Videre kan produsenten ikke holdes ansvarlig for eventuelle maskin konformitets feil som skyldes manglede samsvar med informasjonen angitt i denne bruksanvisningen og/eller forårsaket av feil drift eller håntering av maskinen. I tillegg fraskriver produsenten seg et hvert ansvar for eventuelle konformitets feil og skader som eventuelt oppstår på grunn av neglisjering og/eller feil bruk av maskinen av kjøperen eller på grunn av modifikasjoner eller reparasjoner som utføres eller er utført uten skriftlig samtykke fra produsenten. Roda Renzo firma-piacenze fraskriver seg et hvert ansvar med hensyn til maskinens plassering og installasjon. 3. Når kjøpskontrakten ikke inkluderer at produsent foretar montering og i gangkjøring av maskinen, gies det 12 (tolv) måneders garanti regnet fra leveringsdato. Garanti vedrørende maskindeler som er byttet eller reparert i garantiperioden utløper samtidig med maskinens garanti. 4. Kjøperen må skriftlig informere produsenten om detaljer vedrørende eventuelle maskinfeil eller ikke konformiteter innen 7 (sju) dager fra datoen hvor feilen eller ikke konformiteten er oppdaget eller skulle ha vært oppdaget ved en korrekt maskin kontroll og test. Dersom dette ikke overholdes bortfaller garantibetingelsene. Videre, garantibetingelsene bortfaller dersom kjøper ikke tillater noen form for nødvendige kontroller som produsenten ber om eller dersom på produsenten's forespørsel om å returnere tilbake for hans regning de defekte delene, vil kjøperen tape retten til å motta respektive deler. 5. Når kjøper har kommunisert med produsent som angitt i punkt 4, vil det være opp til produsent å avgjøre en av følgende handlinger, straks feilen har blitt bekreftet. a. Tilby kjøper, kostnadsfritt, de nødvendige maskindelene for erstatning av de defekte, eller b. Reparere maskinen enten direkte eller indirekte for produsentens kostnad. Levering av reservedeler og retur av de defekte angies til å gjelde fra produsentens fabrikk lokaler. I tilfeller hvor det produsentens servicepersonell er direkte involvert i reparasjon, må kjøper dekke kostnadene forbundet med reise, opphold og diett. 6. Med unntak av forsettlige (eller betydlige feil) av produsenten, skal ikke eventuell kompensasjon for eventuelle skader til kjøperen overstige verdien til de aktuelle delene som angitt i punkt 5. VIKTIG! Garantien er overordnet og erstatter garantiene og ansvarsbetingelsene som er angitt ved lov, ekskluderende hvilken som helst annen leverandør ansvar som oppstår på bakgrunn av de leverte varene, og den ekskluderer ansvar for manglende skatter og/eller produksjonstap; spesielt vil kjøper ikke være berettiget til å kreve annen skade kompensasjon, pris reduksjon eller kontrakts endringer. Ved utløp av garantiperioden, skal ingen form for erstatningskrav rettes mot leverandør/produsent. Dersom det skulle oppstå en konflikt og det skulle være behov for en rettslig avgjørelse, så skal rettslige konflikter fremmes og avgjøres av domstol i PIACENZA (ITALIA). Side : 4

6 4. Maskin beskrivelse Den Automatiske kutte maskin modell CA54 PLC kan fullstendig integreres i en industrialisert type produksjons prosess, takket være dens driftssikkerhet og robuste egenskaper. Maskinen er hovedsaklig sammensatt av følgende enheter: en båndsagblad coil retting-strekke enhet, en kutte enhet, en vende enhet, og en matings enhet og en båndsagblad trekke enhet. Alle maskindelene som benyttes for å rette, strekke, trekke, kutte og lagre prosesser ved kutte til innstilt lengde ved båndsagblad er sikret til en metallisk ramme hvor dens form er designet for å sikre en ergonomisk arbeidsstilling for maskinoperatøren. Alle maskin operasjonene er spesielt enkle og intuitive og kjøres ved hjelp av manuelt betjente brytere som er plassert ved betjeningspanelet til maskinen. Båndsagblad coil trekke bevegelsen utføres ved hjelp av en elektro motor inkludert tilpasset girutveklsing. Start og stopp operasjonene ved trekke bevegelsen utføres ved hjelp av en manuell bryter. Etter hvert sagbladbånd kutt med ønsket lengde, blir båndene samlet opp på innsiden av båndinnfestingen korrekt plassert på høyre siden av maskinen. Denne båndinnfestingen, på grunn av et par lavt trykk penumatiske sylindere, vender om bånd stykkene (innfestet i bånd innfestingen) til fremføringsenheten korrekt posisjonert av operatøren. Selvfølgelig, kan vende funksjonen eksluderes, dersom ikke nødvendig, avhengig av maskinoperatørens valg. Rette-strekke enheten, likeledes trekke enheten og kutte enheten er fullstendig beskyttet ved hjelp av passende deksler, sikret til maskin rammen, slik at ikke maskinoperatøren utsettes for fare. Type deksler som er montert kan variere noe avhengig av materialet som skal benyttes i den aktuelle produksjonen, uansett vil funksjonen alltid være den samme. Side : 5

7 5. Tekniske data Kutte kapasitet Maks kutte tykkelse Driftstyper Justeringer Gjennomsnittlig syklus tid (3180x27x0.9 bånd) Hastighets justering Trykkluft Trykkluft forbruk Strømforsyning Frekvens Maskinvekt Maskinstørrelse (bredde x lengde) Maskin ramme 0-54 mm mm Halvautomatisk, automatisk Se denne bruksanvisning for mer informasjon 15" (ved gjennomsnittlig hastighet) 0 ~ 50 m/min 8 / 9 bar 10 l/min 230 VAC (380 VAC på forespørsel) 50 / 60 Hz 170 kg 1200 x 1000 mm Konstruksjons plate Standard utførelse av maskinen inkluderer en 4m pneumatisk vende enhet, standard coil-holder. TILLEGGSUTSTYR PÅ FORESPØRSEL Automatisk bånd merke system (eksempelvis med produsent logo, bånd størrelse etc). Manuell bånd rettings enhet Pneumatisk bånd rettings enhet Støtte vende enhet med 2 m sektor Sirkulær coil-holder med justerbar låsing Side : 6

8 6. Maskinens bruksområde Den Automatiske kutte maskinen CA 54 er konstruert for å trekke ut, rette og kutte variable størrelser av båndsagblad bånd på coil (opptil maksimal høyde 54 mm, maksimal tykkelse 1.6 mm og maksimal lengde 70 m, med referanse til blad størrelse 54 mm). Maskinen er konstruert for å kunne prosessere stål materialer av ulike typer (Carbon eller Bi-Metall blad). Uansett må båndene ha spesifikke fysiske karakteristikker, slik som elastisitet og strekkfasthet som ikke skaper sikkerhets farer for maskinoperatøren, under prosesseringen. Det vil alltid være maskinoperatørens ansvar å kontrollere grundig material karakteristikkene for materialet som spoles av og kuttes til ønsket lengde, slik at en forhindrer at det oppstår selv den minste risiko for fare. Forholdsregler Utøv alltid den største forsiktighet ved håntering av båndruller (coiler). Bruk alltid egnede vernehansker ved håntering av sagblad bånd. Ved produksjons slutt, fjernes forsiktig båndrullene (coilene) og båndenden festes fast til rullen. Når maskinen er konfigurert, er den klar til bruk for å kutte båndsagblad bånd stykker i ønskede lengder. Etter kutte prosesseringen vil båndene bli sveiset ved ende til ende (og forsiktig slipt) slik at de danner en "ring" som da blir et båndsagblad bånd med ønsket lengde. DET ER IKKE TILLATT TIL Å BRUKE MASKINEN TIL ANDRE FORMÅL EN HVA SOM ER BESKREVET OVENFOR! ADVARSEL! Den Automatiske Kutte Maskinen modell CA 54 kan ikke benyttes i omgivelser hvor den kan være fare for eksplosjon eller brann. Det er maskinopertørens ansvar at maskinen ikke benyttes i områder som inneholder brennbare og/eller eksplosive gasser / damp. 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen Advarsel merkeskiltene angitt nedenfor er montert på maskinen av produsenten og må aldri fjernes: ADVARSEL, POTENSIELT FARLIG UTSTYR: Les grundig denne bruksanvisningen før det utføres montering, drift eller vedlikehold av maskinen. ADVARSEL, HÅND KLEMFARE: Nærm deg aldri de bevegelig delene, oppretthold alltid nødvendig sikkerhets avstand. Arbeid med den største forsiktighet og konsentrasjon. Side : 7

9 ADVARSEL, ELEKTRISK STERKSTRØM: Åpne aldri elektroskapet før du har koblet fra strømforsyningen først. Bare autorisert elektropersonell har tillatelse til å utføre arbeid på det elektriske anlegget. SMØRING, RENGJØRING OG VEDLIKEHOLDS ARBEID ER IKKE TILLATT NÅR MASKINEN ER I DRIFT: Det er ikke tillatt å utføre smøring og/eller rengjørings arbeid på maskinen når den er i drift. ADVARSEL: DET ER ABSOLUTT FORBUDT Å BETJENE ELLER UTFØRE NOEN FORM FOR ARBEID PÅ MASKINEN I NÆRHETEN AV SAGBLAD BÅNDET NÅR DET ER I BEVEGELSE. FJERNING AV SIKKERHETSUTSTYR ER FORBUDT: Det er absolutt forbudt å fjerne og/eller forrigle sikkerhetsutstyr som er installert på maskinen. For at maskinoperatøren skal kunne betjene maskinen under sikre forhold, må maskinoperatøren alltid betjene maskinen i henhold til produsentens angivelser. (Se neste kapittel). UVEDKOMMENDE MÅ IKKE OPPHOLDE SEG INNENFOR MASKINOMRÅDET: Bare autorisert personell har tillatelse til å oppholde seg innenfor maskinområdet. Ingen andre uvedkommende har tillatelse til å oppholde seg ved maskinområdet, og selve maskinen er konstruert for en mannsbetjening. Maskinoperatøren har ansvar for å kontrollere at ingen uvedkommende oppholder seg ved maskinområdet før oppstart av maskinen. 6.2 Typeskilt montert på maskinen Nedenfor vises et eksempel på et typeskilt som er montert på maskinen av produsenten. Side : 8

10 7. Montering av maskinen Maskinen må monteres i normale driftsomgivelser (verksted), tilstrekkelig belysning, og må monteres på en fundementflate som innehar tilstrekkelig kapasitet, og i samsvar med gjeldende lokale forskrifter. Maskinen må festes fast til fundamentflaten med ankerbolter eller lignende, og under montering, anbefaler vi at en kontrollerer nøye maskinens stabilitet og vatring. Forholdsregler: Monter maskinen i henhold til prosedyre beskrevet nedenfor: Vatre hele maskinanlegget (rull utspolings overflaten + maskin + bånd sammenføyings enhet). Plasser forsiktig og vatre rull-holder bord enheten med maskin rammen. Plasser og vatre vende enheten (bånd sammenføyings enheten) med maskin rammen. Sikre hele maskin anlegget til fundamentflaten ved hjelp av feste hullene i nærheten av ramme føttene. Bruk bolter med passende størrelse. Spesielle merknader til personell med ansvar for monteringen Etter utført montering av maskinen skal personell med ansvar for monteringen bekrefte at alle maskin delene er perfekt montert sammen (uten sprekker eller andre skader, spesielt, kontroller fremtrekk enheten, kontroller kutte enheten, kontroller betjeningspanelet, beskyttelse deksler og annet sikkerhetsutstyr, etc) De skal samsvare med angivelser i denne bruksanvisningen og må være fullstendig integrert sammen. Dersom det har oppstått skader eller ikke samsvarer med angivelser i denne bruksanvisningen, må ansvarlig personell for montering av maskinen øyeblikkelig informere (i skriftlig form) P. Meidell AS, som vil finne frem til nødvendige løsninger, avhengig av hvert enkelt tilfelle. Oppmerksom: Dersom det har oppstått skade eller oppdaget maskindeler som ikke passer sammen, er det ikke tillatt å utføre i gangkjøring eller oppstart av maskinen før problemet er utbedret. 8. Oppstart av maskinen Når du har utført montering av maskinen i henhold til instruksjonene angitt i forrige kapittel, kan du utføre i gangkjøring og oppstart av maskinen under sikre forhold. Det anbefales at følgende forholdsregler taes: 1. Kontroller tilstanden til kutte KNIVENE, og likeledes tilstanden til innfestingssystemet til knivene. Kontroller at det ikke forefinnes løse mekaniske deler. Forholdsregel: Kontrollen må bare utføres når maskinen er i avslått tilstand og strømforsyningen er frakoblet; åpne alle sikkerhets boksene og kontroller alle de mekaniske delene for eventuelle skader o.l. og at maskinen er korrekt festet til fundamentflaten. 2. Utfør elektrisk tilkobling av maskinen. 3. Foreta oppstart av kutte-enheten, etter at du har kontrollert at alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert. 4. Utfør noen test klippinger, se kapittel som omhandler innstilling av kutte enheten. Dette gir deg mulighet til å evaluere nøyaktigheten av driftssyklusen som skal utføres, og spesielt å evaluere den korrekte rotasjons retningen til utspolings-rettings enheten. Side : 9

11 Før en starter drifts prosessering, er det en god rutine å kontrollere maskinens sykliske bevegelse faser. Kontroller alltid, før prosesserings oppstart, at båndsagblad rullene er korrekt plassert på holderbordet levert med maskinen. ADVARSEL: For å redusere fare risiko for maskinoperatøren, må alltid nødvendig verneutstyr i samsvar med bedriftens HMS-forskrift benyttes når en arbeider ved maskinen (eksempelvis vernehansker, vernebriller, vernesko, etc.) ADVARSEL: Maskinoperatøren må utøve den største forsiktighet i forhold til båndsagblad tennen under fremtrekkings bevegelsen som er nødvendig ved oppmålings prosedyren før utførelse av kutte operasjonen. Selv ved den lave fremtrekkings hastigheten, kan de skarpe sagbladtennene være svært farlige. For å oppnå korrekt bruk av maskinen, er det viktig at tilstanden til kutte knivene alltid er svært god (herdede eller hardmetall kniver) og, hovedsaklig, kontrollere at de er tilstrekkelig skarpe og at avstanden mellom de er korrekt (se kapittel som omhandler justering av kutte knivene). For å oppnå den beste helhetlige driftseffektivitet ved maskinen, er det viktig å ta følgende faktorer i betraktning. Gjør deg kjent med betjening av maskinen, og likeledes maskinens justerings muligheter. Gjør deg kjent med materialet som skal prosesseres (fysiske karakteristikker og relatert risiko) Bruk bare kutte kniver med god kvalitet som er presist kvesset. Bruk egnet bånd innmatings hastighet (For å oppnå en nøyaktig bånd stramming, uten bruk av for kraftig fremtrekkings kraft). Ettersmør periodisk alle glidende maskindeler (bruk smørefett og/eller normal smøreolje). Kontroller ofte drivaksling mellom bladet og stempelhendel, smør med tilstrekkelig mengde smørefett slik at du unngår rask utsliting av akslingen. Merknad: En god rengjøring av maskinen og alle dens komponenter og likeledes kontroll av maskinen etter drift av maskinen, er godt forebyggende vedlikehold av maskinen, og vil sikre en optimalisert drift og lang levetid for maskinen. Side : 10

12 9. Drift av maskinen 1. Plasser båndrullen på den flyttbare overflaten (på venstre siden når en ser maskinen fra fremsiden). 2. Kontroller at båndsagtennene peker oppover og at sagtann tuppen peker mot venstre, ved bruk av høyrehånds maskin (sett fra fremsiden av maskinen, dette spoler av rullen mot høyre). Ellers, kontroller at sagtann tuppen peker mot høyre, ved venstrehånds maskin (sett fra fremsiden av maskinen, dette spoler av rullen mot venstre). 3. Spol av manuelt en del av båndsagblad båndet, slik at dette kan trekkes frem til fremdrifts rullene. 4. Plasser fremkanten av båndet inn i rette rullene, og kontroller at båndet er korrekt plassert i forhold til høyden på båndet. 5. Plassert modus valgbryter i manuell posisjon. 6. Trykk og hold tasten "press", trykk deretter "Motor kjør"-tasten for å mate båndet inn under saks knivene. Du vil nå kunne utføre et forkutt. 7. Programmer inn ønsket bånd lengde og ønsket antall (Se instruksjonene for PLS-programmering i denne bruksanvisningen). 8. Plasser modus valgbryteren enten i halvautomatisk eller automatisk modus avhengig av behov, f.eks halvautomatisk modus dersom du ønsker å utføre en mate syklus (styrt av maskinoperatøren), eller en fullstendig automatisk syklus. 9. Trykk tasten "Start syklus" (cycle), for å starte innmating av bånd. 10. Juster innmatings hastigheten til ønsket verdi, ved hjelp av "høy hastighetsmating" (fast feeding) potensiometeret. 11. Juster tilkjørings hastigheten inntil den valgte lengden, ved hjelp av "lav hastighetsmating" (slow feeding) potensiometeret. Denne justeringen gjør at du kan oppnå en bedre presisjon i forhold til kutte lengden for de ulike båndene. MERKNAD: DET ER IKKE ANBEFALT Å ENDRE HASTIGHETER SOM ER SATT AV PRODUSENTEN. 10. Driftsmoduser Halvautomatisk syklus: Halvautomatisk syklus er valgt når modus valgbryteren er plassert i halvautomatisk posisjon. Denne opsjonen tillater at du kan kutte bånd med store tenner, og stoppe maskin prosesseringen ved avslutningen til hver enkelt syklus slik at du får mulighet til å kutte båndet ved ønsket punkt, slik at en oppnår uniform tanning med hensyn til sveise prosessen. (Se betjeningspanel). Ved denne syklus formen, utføres selve kutte operasjonen ved hjelp av fotpedalen. Automatisk syklus: Automatisk syklus er valgt nå modus valgbryter er plassert i automatisk posisjon. Denne opsjonen tillater at du kan kutte bånd i sammenhengende modus, både ved store og små tanninger. (Se betjeningspanel). Under denne syklusen trekker maskinen båndet fremover, utfører måling og kutter det i ønsket lengde i fullstendig automatisk modus. Side : 11

13 11. Betjeningspanel Utenom trykk-tastene med respektive beskrivelse merkelapper, inneholder betjeningspanelet en lampe med tre status tilstander som benyttes ved maskinbetjening og diagnose funksjoner. Som eksempelvis: Grønn lampe: Indikerer at maskinen er slått PÅ og er klar til å prosesserer. Orange+grønn lampe: Indikerer at maskinen utfører en prosessering. Rød lampe: Indikerer at maskinen er i alarm eller feil status. 12. Generell vedlikehold av maskinen 12.1 Periodisk kontroll En periodisk kontroll av alle maskindelene, med tidsintervall avhengig av driftstid, vil sikre en best mulig optimal og driftssikker maskin Rengjøring Det er viktig å utføre generell rengjøring av maskinen, ikke bare ved de aktuelle arbeidssonene til maskinen. Fjern rester fra smuss og støv fra maskinen, og rengjør alle maskindelene ved maskinen periodisk. Rengjør også periodisk maskinområde rundt selve maskinen Vedlikehold Maskinen krever ikke spesielle vedlikeholds prosedyrer. Kontroller periodisk, og tapp av ved behov kondensert vann som har samlet seg opp på innsiden av trykkluft tilførsels regulerings beholderen. Kontroller alltid at saks knivene er i perfekt tilstand. Utfør periodisk smøring med smørefett og/eller normal oljesmøring hengslene til svingbordet, sleideføringene ved trykkrullene, drivakslingen og andre glidende/roterende maskindeler. Forholdsregler: Personell som er ansvarlig for vedlikehold av maskinen, har ansvar for at personell som utfører vedlikehold benytter nødvendig verneutstyr avhengig av type arbeid som utføres, eksempelvis når det benyttes trykkluft eller lignende systemer. Bytte og/eller justering av saks knivene: 1. Sikre at maskinen er frakoblet både strømforsyning og pneumatisk trykkluftforsyning. 2. Plasser et skilt ved maskinen som informerer om at maskinen er fra koblet de ulike forsyningene på bakgrunn av at det skal utføres vedlikeholdsarbeid. 3. Fjern de øvre gjennomsiktige beskyttelse dekslene ved at du fjerner feste skruene. 4. Bytt og/eller endre prosisjonen til saks knivene. 5. Juster alltid saks knivene etter hvert bytte og/eller posisjons endring av knivene. 6. Plasser og lås fast kniven ved den øver bevegelige delen. 7. Løsne bolten og flytt bakover holderen til den nedre kniven. 8. Plasser og lås fast den nedre kniven. 9. Koble tilbake strømforsyningen og trykkforsyningen til maskinen. 10. Trykk "sakskniv"-tasten. Side : 12

14 11. Forflytt holderen til den nedre kniven fremover inntil det øvre knivbladet, og lås fast posisjonen til den nedre kniven. 12. Start så opp maskinen og utfør en generell test kjøring. KONTROLLER AT GAPET MELLOM KNIVENE ER I SAMSVAR MED KNIVGAP JUSTERINGS DIAGRAMMET ANGITT I DENNE BRUKSANVISNINGEN. Forholdsregler: Ved bytte av mekaniske deler (Spesielt ved bytte av saks-kniver, etc) må det alltid benyttes nødvendig verneutstyr (vernehansker, vernebriller, vernesko, etc). Før du utfører noe form for vedlikeholdsarbeid ved maskinen, må du alltid kontrollere at følgende er oppfylt: Maskienen er slått av. Maskinen må være frakoblet strømforsyning og pneumatisk trykkluftforsyning. Kontroller at det ikke finnes noen farer ved eller over maskinområdet som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for vedlikeholdsarbeidet. 13. Sikkerhetsforskrifter VIKTIG INFORMASJON: Før en starter utførelse av noen form for vedlikeholdsarbeid må følgende være utført: Kontroller at hovedstrøm bryteren for maskinen er satt i AV posisjon. Kontroller at maskinen er frakoblet strømforsyningen og den pneumatiske trykkluftforsyningen. Kontroller at det er satt opp merkeskilt som informerer om at det utføres vedlikeholds/reparasjons arbeid ved maskinen. Sikkerhetsutstyr montert på maskinen: NØDSTOPP-bryter (sopp formet), sørger for at strømforsyningen kuttes når den aktiveres under en nødsituasjon. Signallampe som indikerer om maskinen er slått på eller av. Pneumatisk motor betjeningspedal utformet i samsvar med gjeldende regelverk. Beskyttelse deksler som beskytter tilgang til bevegelige maskindeler. Beskyttelse deksel som beskytter kutte sonen ved saks-knivene. Signallampe system som indikerer maskin status og diagnose. 14. Støy Ved dødgangskjøring ved den Automatiske Kutte maskinen for båndsagblad bånd av modell "CA 54", skaper ikke maskinen akustisk støy av noe relativ relevans. Støy generert under en aktuell kutte syklus, er hovedsaklig avhengig av effektiviteten til saks-knivene som benyttes. Selvfølgelig vil støynivået øke dersom knivene slitte. Målinger utført under funksjonstest av maskinen, detekterer alltid støynivå verdier under 75 dba. Side : 13

15 15. Pneumatisk diagram Se vedlegg. 16. Tilkobling av elektrisk strømforsyning Elektrisk tilkobling må bare utføres av autorisert personell som innehar nødvendige kvalifikasjoner. Elektrotavlen er plassert i elektroskapet som er tilfredsstillende innkapslet. Kontroller at strømforsyningskabelen er i samsvar med elektriske data angitt for maskinen. Utfør deretter den fysiske tilkoblingen i henhold til angitte elektriske kretsskjema. Minimum tverrsnitt areal for strømforsyningskabelen må være i samsvar med gitte retningslinjer basert på spenning, strømeffekt, og avstanden mellom strømforsyningen og maskinen. Kontroller at strømforsyningen er i samsvar elektriske data angitt for maskinen som eksempel spenning og frekvens som er angitt på typemerke skiltet montert på maskinen. Dersom spenning og frekvens ikke samsvarer med hva som er angitt på typemerke skiltet, vennligst ta kontakt med P. Meidell As for veiledning, ettersom dette blant annet vil føre til endring av motor og andre spesifikke elektriske komponenter. Utfør den elektriske tilkoblingen i henhold til elektriske forskrifter. Alle strømforsyningskabler må ha jordkabel (all metalliske konstruksjoner må korrekt jordes). Alle tilkoblingskablene (fase+jord), må tilkobles på en sikker måte slik at en hindrer uønsket slitasje eller skader (dette gjelder også lavspennings signalkabler). Når tilkoblingen er utført, slåes maskinen PÅ, og kontroller at den hvite signallampen lyser som en indikasjon på at maskinen har tilført korrekt strømforsyning. Bruk separate kabler for jord og nøytral, sikre at bare jordkabelen benyttes til jord formål. Side : 14

16 17. PLS programmering Den automatiske kutte maskinen mod CA 54 PLC er utstyrt med et betjenings vennlig PLS betjeningspanel. Dette gir deg tilgang til å programmere alle nødvendige operasjonene og parameterene for drift av maskinen. Oppstart skjermbilde. R O D A t e c h PIaCENZA ITALY PFC3E /.I STATUS T.I. RST Trykk program tasten, for å få tilgang til programmerings skjermbildet for programmering av bånd lengde og antall som skal kuttes Programering Band lengde: Antall: Lagre status Ved program. skjermbildet, kan du benytte piltastene for navigering og de numeriske tastene for innstilling av ulike parameter verdier. Piltaster For å bekrefte de nye dataene og hoppe til neste elle forrige programsetning må du trykke tasten ENTER. ENTER Enter-tast Side : 15

17 Når du har angitt verdiene for band lengde og antall stykk som skal kuttes, må du bekrefte verdiene ved hjelp av å trykke på Lagre tasten slik at dataene lagres i maskinen. Under utførelse av denne prosedyren vil den grønne HJELP ledlampen lyse "PÅ". Ved å trykke på den korresponderende HJELP tasten, vil hjelpetekst for den aktuelle prosedyren fremkomme på skjermen. HJELP Hjelp-tast Nå er maskinen klar til å settes i drift; ved å trykke på status tasten vil et nytt skjermbilde komme frem på skjermen, som inneholder informasjon om maskinens driftsstatus: Satt lengde Kutt lengde Antall stk total Antall stk kuttet Drift status TOT. lengde KUTT lengde TOT. antall Antall utført Nå er alle data som er nødvendig for å sette maskinen i drift angitt. Ved å trykke på tasten ESC, vil du hoppe tilbake til oppstart skjermbildet. Side : 16

18 Ved å trykke på T.I. (Tid og Parameter Innstilling) tasten ved oppstart skjermbildet, Vil du få tilgang til menyen som inneholder alle innstillings og tids parameterene som benyttes ved automatisk drift. * VENNLIGST IKKE ENDRE PÅ PARAMETERENE SOM ER INNSTILT AV MASKIN PRODUSENTEN* TID OG PARAMETER INNSTILLING AKS. LENGDE RET. LENGDE KORR LENGDE 0007 ENKODER : TID T TID T TID T TID T Ved dette skjermbildet kan du benytte PILTASTENE for å navigere og ENTER tasten for å lagre de nye angitte verdiene. Alle verdiene som vises ved dette skjermbildet, som korresponderer med følgende parametere kan endres: AKS. LENGDE (mm) Denne verdien angir hvor mange mm (etter start) maskinen må kjøre med redusert hastighet. Den kan justeres ved å justere på potensiometer P1 ved betjeningspanelet. RET. LENGDE (mm.) Denne verdien angir (hvor mange mm før en kommer frem til ønsket total lengde) når maskinen må retardere hastigheten, for å kunne utføre en nøyaktig posisjonering. KORR LENGDE (mm.) Denne verdien angir lengden som må legges til band lengden ved kuttingen for at en skal kunne utføre påfølgende sveise operasjon slik at angitt total lengde blir korrekt. ENKODER: Dette er en multiplikasjons parameter for band posisjonering. Denne parameteren er invers proporsjonal. Ved at en øker verdien, reduseres band posisjoneringen i henhold til satt verdi. Dersom verdien reduseres, vil band posisjoneringen økes. TID T1: (Sekunder) Dette er forsinkelse tid angitt for tiden fra en trykker START tasten til den aktuelle maskin starten utføres. TID T2: (Sekunder) Dette er kutte tiden. TID T3: (Sekunder) Dette er forsinkelse tid mellom kutte operasjonen og drei om bevegelsen. TID T4: (Sekunder) Dette er drei om tiden. Side : 17

19 18. Elektriske skjema Se vedlegg. 19. Maskinalarmer for feiltilstander Når maskinen oppdager en feil tilstand, aktiviserer den nødstilfelle status (RØD signallampe = PÅ). Mulige feil er som følger: Tomt for materiale (detektert ved hjelp av en laser fotocelle). Sikkerhetsdeksel har blitt åpnet. NØDSTOPP-bryter har blitt aktivert. Alle feil som nevnt ovenfor, vil forårsake at maskinen stoppes opp. Maskinen kan startes igjen etter at feilen er utbedret ved å trykke på ALARM RESET tasten på betjeningspanelet. Dersom ikke alarm reset tasten trykkes, er det ikke mulig å starte maskinen igjen. 20. Fotocelle Oppover inntrekkings enheten, er det plassert en laser fotocelle som detekterer om det er båndmateriale tilstede, og eventuelle bruddfeil. To ledlamper indikerer følgende tilstander: Grønn ledlampe: Fotocelle er OK. Gul ledlampe: Båndmateriale er tilstede. Dersom ikke båndmateriale kan detekteres (den gule ledlampen lyser ikke), vil dette føre til en alarmtilstand ved maskinen som angir at båndmateriale mangler, og maskinen kan dermed ikke prosessere. Side : 18

20 21. Knivgap justerings diagram Avstand mellom knivene (knivgap) BÅND TYKKELSE KNIVGAP mm 0.05 mm mm 0.1 mm mm 0.15 mm mm 0.2 mm Båndtykkelse Side : 19

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer