AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord Innledning Garantibetingelser Maskin beskrivelse...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse..."

Transkript

1

2 Innhold 1. Forord Innledning Garantibetingelser Maskin beskrivelse Tekniske data Maskinens bruksområde Advarsel merkeskilt montert på maskinen Typeskilt montert på maskinen Montering av maskinen Oppstart av maskinen Drift av maskinen Driftsmoduser Betjeningspanel Generell vedlikehold av maskinen Periodisk kontroll Rengjøring Vedlikehold Sikkerhetsforskrifter Støy Pneumatisk diagram Tilkobling av elektrisk strømforsyning PLS programmering Elektriske skjema Maskinalarmer for feiltilstander Fotocelle Knivgap justerings diagram Vedlegg Side : 1

3 1. Forord Kjære kunde! Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om montering, drift og vedlikehold av RodaTech CA 54 Automatisk kutte maskin for båndsagblad. Vi vil gratulerer deg med ditt valg av maskin, og anbefaler at du først leser denne bruksanvisningen grundig. Dersom det noe skulle være uklart, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med oss for veiledning. Med hilsen RodaTech Roda Renzo VIKTIG INFORMASJON! Før utførelse av montering og oppstart av maskinen, vennligst les først denne bruksanvisningen grundig! Dersom noe skulle være uklart, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med P. Meidell AS for veiledning. Side : 2

4 2. Innledning Hoved hensikten ved denne bruksanvisningen er å beskrive hvordan den AUTOMATISKE KUTTE maskinen er tiltenkt benyttet, inkludert de tekniske egenskapene og driftsinstruksjoner som er nødvendig for å korrekt kunne utføre montering, drift og vedlikehold av maskinen. Det kreves en profesjonell bruk av maskinen; med dette menes det at maskinoperatøren må inneha nødvendige faglige kvalifikasjoner til å kunne betjene denne type maskiner. Selvfølgelig, må alle instruksjoner som er angitt i denne bruksanvisningen og eventuelle lokale forskrifter som er gjeldende i det landet hvor maskinen benyttes til en hver tid følges. Denne bruksanvisningen er å betrakte som en integrert del av maskinen, og må oppbevares lett tilgjengelig ved maskinen slik at den alltid er tilgjengelig. Sørg også for at bruksanvisningen alltid er i god tilstand. Dersom du skulle ha behov for en kopi eller oppdatert versjon (dersom forefinnes) av bruksanvisningen, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS eller se Det vil glede oss å kunne veilede dem. Vennligst merk, at ettersom den aktuelle bruksanvisningen alltid er i samsvar med de tekniske spesifikasjonen til den aktuelle maskinen, vil eventuelle oppdaterte versjoner av bruksanvisningen kunne fravike noe samsvarende med den tekniske utviklingen. Maskinen er kontinuerlig gjenstand for tekniske forbedringer på bakgrunn av de tilbakemeldingene og erfaringene vi får fra våre kunder. Alle merknader og forslag med hensyn til forbedring av denne bruksanvisningen mottas med takk. Produsenten forbeholder seg retten til eventuelle oppdateringer/endringer av den Automatiske Kutte maskinen og/eller denne bruksanvisningen uten noen form for tilbakevirkende krav verken for maskin eller bruksanvisning som er levert. Dersom det skulle oppstå noe form for problem med hensyn til den leverte maskinen eller dokumentasjonen, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med P. Meidell AS. Side : 3

5 3. Garantibetingelser 1. Roda Renzo firma-piacenza er forpliktet til å levere maskiner i samsvar med avtalte leveringsbetingelser som er fri for feil eller mangler, som kan føre til at de ikke er egnet til normal drift i forhold til maskinens bruksområde. 2. Roda Renzo firma-piacenza kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle mulige feil eller mangler ved elektriske/elektroniske deler, likeledes ved ukompatibilitet ved slike deler, likeledes feil som eventuelt oppstår på bakgrunn av normal slitasje ved maskindeler som er å betrakte som slitasjedeler. Videre kan produsenten ikke holdes ansvarlig for eventuelle maskin konformitets feil som skyldes manglede samsvar med informasjonen angitt i denne bruksanvisningen og/eller forårsaket av feil drift eller håntering av maskinen. I tillegg fraskriver produsenten seg et hvert ansvar for eventuelle konformitets feil og skader som eventuelt oppstår på grunn av neglisjering og/eller feil bruk av maskinen av kjøperen eller på grunn av modifikasjoner eller reparasjoner som utføres eller er utført uten skriftlig samtykke fra produsenten. Roda Renzo firma-piacenze fraskriver seg et hvert ansvar med hensyn til maskinens plassering og installasjon. 3. Når kjøpskontrakten ikke inkluderer at produsent foretar montering og i gangkjøring av maskinen, gies det 12 (tolv) måneders garanti regnet fra leveringsdato. Garanti vedrørende maskindeler som er byttet eller reparert i garantiperioden utløper samtidig med maskinens garanti. 4. Kjøperen må skriftlig informere produsenten om detaljer vedrørende eventuelle maskinfeil eller ikke konformiteter innen 7 (sju) dager fra datoen hvor feilen eller ikke konformiteten er oppdaget eller skulle ha vært oppdaget ved en korrekt maskin kontroll og test. Dersom dette ikke overholdes bortfaller garantibetingelsene. Videre, garantibetingelsene bortfaller dersom kjøper ikke tillater noen form for nødvendige kontroller som produsenten ber om eller dersom på produsenten's forespørsel om å returnere tilbake for hans regning de defekte delene, vil kjøperen tape retten til å motta respektive deler. 5. Når kjøper har kommunisert med produsent som angitt i punkt 4, vil det være opp til produsent å avgjøre en av følgende handlinger, straks feilen har blitt bekreftet. a. Tilby kjøper, kostnadsfritt, de nødvendige maskindelene for erstatning av de defekte, eller b. Reparere maskinen enten direkte eller indirekte for produsentens kostnad. Levering av reservedeler og retur av de defekte angies til å gjelde fra produsentens fabrikk lokaler. I tilfeller hvor det produsentens servicepersonell er direkte involvert i reparasjon, må kjøper dekke kostnadene forbundet med reise, opphold og diett. 6. Med unntak av forsettlige (eller betydlige feil) av produsenten, skal ikke eventuell kompensasjon for eventuelle skader til kjøperen overstige verdien til de aktuelle delene som angitt i punkt 5. VIKTIG! Garantien er overordnet og erstatter garantiene og ansvarsbetingelsene som er angitt ved lov, ekskluderende hvilken som helst annen leverandør ansvar som oppstår på bakgrunn av de leverte varene, og den ekskluderer ansvar for manglende skatter og/eller produksjonstap; spesielt vil kjøper ikke være berettiget til å kreve annen skade kompensasjon, pris reduksjon eller kontrakts endringer. Ved utløp av garantiperioden, skal ingen form for erstatningskrav rettes mot leverandør/produsent. Dersom det skulle oppstå en konflikt og det skulle være behov for en rettslig avgjørelse, så skal rettslige konflikter fremmes og avgjøres av domstol i PIACENZA (ITALIA). Side : 4

6 4. Maskin beskrivelse Den Automatiske kutte maskin modell CA54 PLC kan fullstendig integreres i en industrialisert type produksjons prosess, takket være dens driftssikkerhet og robuste egenskaper. Maskinen er hovedsaklig sammensatt av følgende enheter: en båndsagblad coil retting-strekke enhet, en kutte enhet, en vende enhet, og en matings enhet og en båndsagblad trekke enhet. Alle maskindelene som benyttes for å rette, strekke, trekke, kutte og lagre prosesser ved kutte til innstilt lengde ved båndsagblad er sikret til en metallisk ramme hvor dens form er designet for å sikre en ergonomisk arbeidsstilling for maskinoperatøren. Alle maskin operasjonene er spesielt enkle og intuitive og kjøres ved hjelp av manuelt betjente brytere som er plassert ved betjeningspanelet til maskinen. Båndsagblad coil trekke bevegelsen utføres ved hjelp av en elektro motor inkludert tilpasset girutveklsing. Start og stopp operasjonene ved trekke bevegelsen utføres ved hjelp av en manuell bryter. Etter hvert sagbladbånd kutt med ønsket lengde, blir båndene samlet opp på innsiden av båndinnfestingen korrekt plassert på høyre siden av maskinen. Denne båndinnfestingen, på grunn av et par lavt trykk penumatiske sylindere, vender om bånd stykkene (innfestet i bånd innfestingen) til fremføringsenheten korrekt posisjonert av operatøren. Selvfølgelig, kan vende funksjonen eksluderes, dersom ikke nødvendig, avhengig av maskinoperatørens valg. Rette-strekke enheten, likeledes trekke enheten og kutte enheten er fullstendig beskyttet ved hjelp av passende deksler, sikret til maskin rammen, slik at ikke maskinoperatøren utsettes for fare. Type deksler som er montert kan variere noe avhengig av materialet som skal benyttes i den aktuelle produksjonen, uansett vil funksjonen alltid være den samme. Side : 5

7 5. Tekniske data Kutte kapasitet Maks kutte tykkelse Driftstyper Justeringer Gjennomsnittlig syklus tid (3180x27x0.9 bånd) Hastighets justering Trykkluft Trykkluft forbruk Strømforsyning Frekvens Maskinvekt Maskinstørrelse (bredde x lengde) Maskin ramme 0-54 mm mm Halvautomatisk, automatisk Se denne bruksanvisning for mer informasjon 15" (ved gjennomsnittlig hastighet) 0 ~ 50 m/min 8 / 9 bar 10 l/min 230 VAC (380 VAC på forespørsel) 50 / 60 Hz 170 kg 1200 x 1000 mm Konstruksjons plate Standard utførelse av maskinen inkluderer en 4m pneumatisk vende enhet, standard coil-holder. TILLEGGSUTSTYR PÅ FORESPØRSEL Automatisk bånd merke system (eksempelvis med produsent logo, bånd størrelse etc). Manuell bånd rettings enhet Pneumatisk bånd rettings enhet Støtte vende enhet med 2 m sektor Sirkulær coil-holder med justerbar låsing Side : 6

8 6. Maskinens bruksområde Den Automatiske kutte maskinen CA 54 er konstruert for å trekke ut, rette og kutte variable størrelser av båndsagblad bånd på coil (opptil maksimal høyde 54 mm, maksimal tykkelse 1.6 mm og maksimal lengde 70 m, med referanse til blad størrelse 54 mm). Maskinen er konstruert for å kunne prosessere stål materialer av ulike typer (Carbon eller Bi-Metall blad). Uansett må båndene ha spesifikke fysiske karakteristikker, slik som elastisitet og strekkfasthet som ikke skaper sikkerhets farer for maskinoperatøren, under prosesseringen. Det vil alltid være maskinoperatørens ansvar å kontrollere grundig material karakteristikkene for materialet som spoles av og kuttes til ønsket lengde, slik at en forhindrer at det oppstår selv den minste risiko for fare. Forholdsregler Utøv alltid den største forsiktighet ved håntering av båndruller (coiler). Bruk alltid egnede vernehansker ved håntering av sagblad bånd. Ved produksjons slutt, fjernes forsiktig båndrullene (coilene) og båndenden festes fast til rullen. Når maskinen er konfigurert, er den klar til bruk for å kutte båndsagblad bånd stykker i ønskede lengder. Etter kutte prosesseringen vil båndene bli sveiset ved ende til ende (og forsiktig slipt) slik at de danner en "ring" som da blir et båndsagblad bånd med ønsket lengde. DET ER IKKE TILLATT TIL Å BRUKE MASKINEN TIL ANDRE FORMÅL EN HVA SOM ER BESKREVET OVENFOR! ADVARSEL! Den Automatiske Kutte Maskinen modell CA 54 kan ikke benyttes i omgivelser hvor den kan være fare for eksplosjon eller brann. Det er maskinopertørens ansvar at maskinen ikke benyttes i områder som inneholder brennbare og/eller eksplosive gasser / damp. 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen Advarsel merkeskiltene angitt nedenfor er montert på maskinen av produsenten og må aldri fjernes: ADVARSEL, POTENSIELT FARLIG UTSTYR: Les grundig denne bruksanvisningen før det utføres montering, drift eller vedlikehold av maskinen. ADVARSEL, HÅND KLEMFARE: Nærm deg aldri de bevegelig delene, oppretthold alltid nødvendig sikkerhets avstand. Arbeid med den største forsiktighet og konsentrasjon. Side : 7

9 ADVARSEL, ELEKTRISK STERKSTRØM: Åpne aldri elektroskapet før du har koblet fra strømforsyningen først. Bare autorisert elektropersonell har tillatelse til å utføre arbeid på det elektriske anlegget. SMØRING, RENGJØRING OG VEDLIKEHOLDS ARBEID ER IKKE TILLATT NÅR MASKINEN ER I DRIFT: Det er ikke tillatt å utføre smøring og/eller rengjørings arbeid på maskinen når den er i drift. ADVARSEL: DET ER ABSOLUTT FORBUDT Å BETJENE ELLER UTFØRE NOEN FORM FOR ARBEID PÅ MASKINEN I NÆRHETEN AV SAGBLAD BÅNDET NÅR DET ER I BEVEGELSE. FJERNING AV SIKKERHETSUTSTYR ER FORBUDT: Det er absolutt forbudt å fjerne og/eller forrigle sikkerhetsutstyr som er installert på maskinen. For at maskinoperatøren skal kunne betjene maskinen under sikre forhold, må maskinoperatøren alltid betjene maskinen i henhold til produsentens angivelser. (Se neste kapittel). UVEDKOMMENDE MÅ IKKE OPPHOLDE SEG INNENFOR MASKINOMRÅDET: Bare autorisert personell har tillatelse til å oppholde seg innenfor maskinområdet. Ingen andre uvedkommende har tillatelse til å oppholde seg ved maskinområdet, og selve maskinen er konstruert for en mannsbetjening. Maskinoperatøren har ansvar for å kontrollere at ingen uvedkommende oppholder seg ved maskinområdet før oppstart av maskinen. 6.2 Typeskilt montert på maskinen Nedenfor vises et eksempel på et typeskilt som er montert på maskinen av produsenten. Side : 8

10 7. Montering av maskinen Maskinen må monteres i normale driftsomgivelser (verksted), tilstrekkelig belysning, og må monteres på en fundementflate som innehar tilstrekkelig kapasitet, og i samsvar med gjeldende lokale forskrifter. Maskinen må festes fast til fundamentflaten med ankerbolter eller lignende, og under montering, anbefaler vi at en kontrollerer nøye maskinens stabilitet og vatring. Forholdsregler: Monter maskinen i henhold til prosedyre beskrevet nedenfor: Vatre hele maskinanlegget (rull utspolings overflaten + maskin + bånd sammenføyings enhet). Plasser forsiktig og vatre rull-holder bord enheten med maskin rammen. Plasser og vatre vende enheten (bånd sammenføyings enheten) med maskin rammen. Sikre hele maskin anlegget til fundamentflaten ved hjelp av feste hullene i nærheten av ramme føttene. Bruk bolter med passende størrelse. Spesielle merknader til personell med ansvar for monteringen Etter utført montering av maskinen skal personell med ansvar for monteringen bekrefte at alle maskin delene er perfekt montert sammen (uten sprekker eller andre skader, spesielt, kontroller fremtrekk enheten, kontroller kutte enheten, kontroller betjeningspanelet, beskyttelse deksler og annet sikkerhetsutstyr, etc) De skal samsvare med angivelser i denne bruksanvisningen og må være fullstendig integrert sammen. Dersom det har oppstått skader eller ikke samsvarer med angivelser i denne bruksanvisningen, må ansvarlig personell for montering av maskinen øyeblikkelig informere (i skriftlig form) P. Meidell AS, som vil finne frem til nødvendige løsninger, avhengig av hvert enkelt tilfelle. Oppmerksom: Dersom det har oppstått skade eller oppdaget maskindeler som ikke passer sammen, er det ikke tillatt å utføre i gangkjøring eller oppstart av maskinen før problemet er utbedret. 8. Oppstart av maskinen Når du har utført montering av maskinen i henhold til instruksjonene angitt i forrige kapittel, kan du utføre i gangkjøring og oppstart av maskinen under sikre forhold. Det anbefales at følgende forholdsregler taes: 1. Kontroller tilstanden til kutte KNIVENE, og likeledes tilstanden til innfestingssystemet til knivene. Kontroller at det ikke forefinnes løse mekaniske deler. Forholdsregel: Kontrollen må bare utføres når maskinen er i avslått tilstand og strømforsyningen er frakoblet; åpne alle sikkerhets boksene og kontroller alle de mekaniske delene for eventuelle skader o.l. og at maskinen er korrekt festet til fundamentflaten. 2. Utfør elektrisk tilkobling av maskinen. 3. Foreta oppstart av kutte-enheten, etter at du har kontrollert at alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert. 4. Utfør noen test klippinger, se kapittel som omhandler innstilling av kutte enheten. Dette gir deg mulighet til å evaluere nøyaktigheten av driftssyklusen som skal utføres, og spesielt å evaluere den korrekte rotasjons retningen til utspolings-rettings enheten. Side : 9

11 Før en starter drifts prosessering, er det en god rutine å kontrollere maskinens sykliske bevegelse faser. Kontroller alltid, før prosesserings oppstart, at båndsagblad rullene er korrekt plassert på holderbordet levert med maskinen. ADVARSEL: For å redusere fare risiko for maskinoperatøren, må alltid nødvendig verneutstyr i samsvar med bedriftens HMS-forskrift benyttes når en arbeider ved maskinen (eksempelvis vernehansker, vernebriller, vernesko, etc.) ADVARSEL: Maskinoperatøren må utøve den største forsiktighet i forhold til båndsagblad tennen under fremtrekkings bevegelsen som er nødvendig ved oppmålings prosedyren før utførelse av kutte operasjonen. Selv ved den lave fremtrekkings hastigheten, kan de skarpe sagbladtennene være svært farlige. For å oppnå korrekt bruk av maskinen, er det viktig at tilstanden til kutte knivene alltid er svært god (herdede eller hardmetall kniver) og, hovedsaklig, kontrollere at de er tilstrekkelig skarpe og at avstanden mellom de er korrekt (se kapittel som omhandler justering av kutte knivene). For å oppnå den beste helhetlige driftseffektivitet ved maskinen, er det viktig å ta følgende faktorer i betraktning. Gjør deg kjent med betjening av maskinen, og likeledes maskinens justerings muligheter. Gjør deg kjent med materialet som skal prosesseres (fysiske karakteristikker og relatert risiko) Bruk bare kutte kniver med god kvalitet som er presist kvesset. Bruk egnet bånd innmatings hastighet (For å oppnå en nøyaktig bånd stramming, uten bruk av for kraftig fremtrekkings kraft). Ettersmør periodisk alle glidende maskindeler (bruk smørefett og/eller normal smøreolje). Kontroller ofte drivaksling mellom bladet og stempelhendel, smør med tilstrekkelig mengde smørefett slik at du unngår rask utsliting av akslingen. Merknad: En god rengjøring av maskinen og alle dens komponenter og likeledes kontroll av maskinen etter drift av maskinen, er godt forebyggende vedlikehold av maskinen, og vil sikre en optimalisert drift og lang levetid for maskinen. Side : 10

12 9. Drift av maskinen 1. Plasser båndrullen på den flyttbare overflaten (på venstre siden når en ser maskinen fra fremsiden). 2. Kontroller at båndsagtennene peker oppover og at sagtann tuppen peker mot venstre, ved bruk av høyrehånds maskin (sett fra fremsiden av maskinen, dette spoler av rullen mot høyre). Ellers, kontroller at sagtann tuppen peker mot høyre, ved venstrehånds maskin (sett fra fremsiden av maskinen, dette spoler av rullen mot venstre). 3. Spol av manuelt en del av båndsagblad båndet, slik at dette kan trekkes frem til fremdrifts rullene. 4. Plasser fremkanten av båndet inn i rette rullene, og kontroller at båndet er korrekt plassert i forhold til høyden på båndet. 5. Plassert modus valgbryter i manuell posisjon. 6. Trykk og hold tasten "press", trykk deretter "Motor kjør"-tasten for å mate båndet inn under saks knivene. Du vil nå kunne utføre et forkutt. 7. Programmer inn ønsket bånd lengde og ønsket antall (Se instruksjonene for PLS-programmering i denne bruksanvisningen). 8. Plasser modus valgbryteren enten i halvautomatisk eller automatisk modus avhengig av behov, f.eks halvautomatisk modus dersom du ønsker å utføre en mate syklus (styrt av maskinoperatøren), eller en fullstendig automatisk syklus. 9. Trykk tasten "Start syklus" (cycle), for å starte innmating av bånd. 10. Juster innmatings hastigheten til ønsket verdi, ved hjelp av "høy hastighetsmating" (fast feeding) potensiometeret. 11. Juster tilkjørings hastigheten inntil den valgte lengden, ved hjelp av "lav hastighetsmating" (slow feeding) potensiometeret. Denne justeringen gjør at du kan oppnå en bedre presisjon i forhold til kutte lengden for de ulike båndene. MERKNAD: DET ER IKKE ANBEFALT Å ENDRE HASTIGHETER SOM ER SATT AV PRODUSENTEN. 10. Driftsmoduser Halvautomatisk syklus: Halvautomatisk syklus er valgt når modus valgbryteren er plassert i halvautomatisk posisjon. Denne opsjonen tillater at du kan kutte bånd med store tenner, og stoppe maskin prosesseringen ved avslutningen til hver enkelt syklus slik at du får mulighet til å kutte båndet ved ønsket punkt, slik at en oppnår uniform tanning med hensyn til sveise prosessen. (Se betjeningspanel). Ved denne syklus formen, utføres selve kutte operasjonen ved hjelp av fotpedalen. Automatisk syklus: Automatisk syklus er valgt nå modus valgbryter er plassert i automatisk posisjon. Denne opsjonen tillater at du kan kutte bånd i sammenhengende modus, både ved store og små tanninger. (Se betjeningspanel). Under denne syklusen trekker maskinen båndet fremover, utfører måling og kutter det i ønsket lengde i fullstendig automatisk modus. Side : 11

13 11. Betjeningspanel Utenom trykk-tastene med respektive beskrivelse merkelapper, inneholder betjeningspanelet en lampe med tre status tilstander som benyttes ved maskinbetjening og diagnose funksjoner. Som eksempelvis: Grønn lampe: Indikerer at maskinen er slått PÅ og er klar til å prosesserer. Orange+grønn lampe: Indikerer at maskinen utfører en prosessering. Rød lampe: Indikerer at maskinen er i alarm eller feil status. 12. Generell vedlikehold av maskinen 12.1 Periodisk kontroll En periodisk kontroll av alle maskindelene, med tidsintervall avhengig av driftstid, vil sikre en best mulig optimal og driftssikker maskin Rengjøring Det er viktig å utføre generell rengjøring av maskinen, ikke bare ved de aktuelle arbeidssonene til maskinen. Fjern rester fra smuss og støv fra maskinen, og rengjør alle maskindelene ved maskinen periodisk. Rengjør også periodisk maskinområde rundt selve maskinen Vedlikehold Maskinen krever ikke spesielle vedlikeholds prosedyrer. Kontroller periodisk, og tapp av ved behov kondensert vann som har samlet seg opp på innsiden av trykkluft tilførsels regulerings beholderen. Kontroller alltid at saks knivene er i perfekt tilstand. Utfør periodisk smøring med smørefett og/eller normal oljesmøring hengslene til svingbordet, sleideføringene ved trykkrullene, drivakslingen og andre glidende/roterende maskindeler. Forholdsregler: Personell som er ansvarlig for vedlikehold av maskinen, har ansvar for at personell som utfører vedlikehold benytter nødvendig verneutstyr avhengig av type arbeid som utføres, eksempelvis når det benyttes trykkluft eller lignende systemer. Bytte og/eller justering av saks knivene: 1. Sikre at maskinen er frakoblet både strømforsyning og pneumatisk trykkluftforsyning. 2. Plasser et skilt ved maskinen som informerer om at maskinen er fra koblet de ulike forsyningene på bakgrunn av at det skal utføres vedlikeholdsarbeid. 3. Fjern de øvre gjennomsiktige beskyttelse dekslene ved at du fjerner feste skruene. 4. Bytt og/eller endre prosisjonen til saks knivene. 5. Juster alltid saks knivene etter hvert bytte og/eller posisjons endring av knivene. 6. Plasser og lås fast kniven ved den øver bevegelige delen. 7. Løsne bolten og flytt bakover holderen til den nedre kniven. 8. Plasser og lås fast den nedre kniven. 9. Koble tilbake strømforsyningen og trykkforsyningen til maskinen. 10. Trykk "sakskniv"-tasten. Side : 12

14 11. Forflytt holderen til den nedre kniven fremover inntil det øvre knivbladet, og lås fast posisjonen til den nedre kniven. 12. Start så opp maskinen og utfør en generell test kjøring. KONTROLLER AT GAPET MELLOM KNIVENE ER I SAMSVAR MED KNIVGAP JUSTERINGS DIAGRAMMET ANGITT I DENNE BRUKSANVISNINGEN. Forholdsregler: Ved bytte av mekaniske deler (Spesielt ved bytte av saks-kniver, etc) må det alltid benyttes nødvendig verneutstyr (vernehansker, vernebriller, vernesko, etc). Før du utfører noe form for vedlikeholdsarbeid ved maskinen, må du alltid kontrollere at følgende er oppfylt: Maskienen er slått av. Maskinen må være frakoblet strømforsyning og pneumatisk trykkluftforsyning. Kontroller at det ikke finnes noen farer ved eller over maskinområdet som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for vedlikeholdsarbeidet. 13. Sikkerhetsforskrifter VIKTIG INFORMASJON: Før en starter utførelse av noen form for vedlikeholdsarbeid må følgende være utført: Kontroller at hovedstrøm bryteren for maskinen er satt i AV posisjon. Kontroller at maskinen er frakoblet strømforsyningen og den pneumatiske trykkluftforsyningen. Kontroller at det er satt opp merkeskilt som informerer om at det utføres vedlikeholds/reparasjons arbeid ved maskinen. Sikkerhetsutstyr montert på maskinen: NØDSTOPP-bryter (sopp formet), sørger for at strømforsyningen kuttes når den aktiveres under en nødsituasjon. Signallampe som indikerer om maskinen er slått på eller av. Pneumatisk motor betjeningspedal utformet i samsvar med gjeldende regelverk. Beskyttelse deksler som beskytter tilgang til bevegelige maskindeler. Beskyttelse deksel som beskytter kutte sonen ved saks-knivene. Signallampe system som indikerer maskin status og diagnose. 14. Støy Ved dødgangskjøring ved den Automatiske Kutte maskinen for båndsagblad bånd av modell "CA 54", skaper ikke maskinen akustisk støy av noe relativ relevans. Støy generert under en aktuell kutte syklus, er hovedsaklig avhengig av effektiviteten til saks-knivene som benyttes. Selvfølgelig vil støynivået øke dersom knivene slitte. Målinger utført under funksjonstest av maskinen, detekterer alltid støynivå verdier under 75 dba. Side : 13

15 15. Pneumatisk diagram Se vedlegg. 16. Tilkobling av elektrisk strømforsyning Elektrisk tilkobling må bare utføres av autorisert personell som innehar nødvendige kvalifikasjoner. Elektrotavlen er plassert i elektroskapet som er tilfredsstillende innkapslet. Kontroller at strømforsyningskabelen er i samsvar med elektriske data angitt for maskinen. Utfør deretter den fysiske tilkoblingen i henhold til angitte elektriske kretsskjema. Minimum tverrsnitt areal for strømforsyningskabelen må være i samsvar med gitte retningslinjer basert på spenning, strømeffekt, og avstanden mellom strømforsyningen og maskinen. Kontroller at strømforsyningen er i samsvar elektriske data angitt for maskinen som eksempel spenning og frekvens som er angitt på typemerke skiltet montert på maskinen. Dersom spenning og frekvens ikke samsvarer med hva som er angitt på typemerke skiltet, vennligst ta kontakt med P. Meidell As for veiledning, ettersom dette blant annet vil føre til endring av motor og andre spesifikke elektriske komponenter. Utfør den elektriske tilkoblingen i henhold til elektriske forskrifter. Alle strømforsyningskabler må ha jordkabel (all metalliske konstruksjoner må korrekt jordes). Alle tilkoblingskablene (fase+jord), må tilkobles på en sikker måte slik at en hindrer uønsket slitasje eller skader (dette gjelder også lavspennings signalkabler). Når tilkoblingen er utført, slåes maskinen PÅ, og kontroller at den hvite signallampen lyser som en indikasjon på at maskinen har tilført korrekt strømforsyning. Bruk separate kabler for jord og nøytral, sikre at bare jordkabelen benyttes til jord formål. Side : 14

16 17. PLS programmering Den automatiske kutte maskinen mod CA 54 PLC er utstyrt med et betjenings vennlig PLS betjeningspanel. Dette gir deg tilgang til å programmere alle nødvendige operasjonene og parameterene for drift av maskinen. Oppstart skjermbilde. R O D A t e c h PIaCENZA ITALY PFC3E /.I STATUS T.I. RST Trykk program tasten, for å få tilgang til programmerings skjermbildet for programmering av bånd lengde og antall som skal kuttes Programering Band lengde: Antall: Lagre status Ved program. skjermbildet, kan du benytte piltastene for navigering og de numeriske tastene for innstilling av ulike parameter verdier. Piltaster For å bekrefte de nye dataene og hoppe til neste elle forrige programsetning må du trykke tasten ENTER. ENTER Enter-tast Side : 15

17 Når du har angitt verdiene for band lengde og antall stykk som skal kuttes, må du bekrefte verdiene ved hjelp av å trykke på Lagre tasten slik at dataene lagres i maskinen. Under utførelse av denne prosedyren vil den grønne HJELP ledlampen lyse "PÅ". Ved å trykke på den korresponderende HJELP tasten, vil hjelpetekst for den aktuelle prosedyren fremkomme på skjermen. HJELP Hjelp-tast Nå er maskinen klar til å settes i drift; ved å trykke på status tasten vil et nytt skjermbilde komme frem på skjermen, som inneholder informasjon om maskinens driftsstatus: Satt lengde Kutt lengde Antall stk total Antall stk kuttet Drift status TOT. lengde KUTT lengde TOT. antall Antall utført Nå er alle data som er nødvendig for å sette maskinen i drift angitt. Ved å trykke på tasten ESC, vil du hoppe tilbake til oppstart skjermbildet. Side : 16

18 Ved å trykke på T.I. (Tid og Parameter Innstilling) tasten ved oppstart skjermbildet, Vil du få tilgang til menyen som inneholder alle innstillings og tids parameterene som benyttes ved automatisk drift. * VENNLIGST IKKE ENDRE PÅ PARAMETERENE SOM ER INNSTILT AV MASKIN PRODUSENTEN* TID OG PARAMETER INNSTILLING AKS. LENGDE RET. LENGDE KORR LENGDE 0007 ENKODER : TID T TID T TID T TID T Ved dette skjermbildet kan du benytte PILTASTENE for å navigere og ENTER tasten for å lagre de nye angitte verdiene. Alle verdiene som vises ved dette skjermbildet, som korresponderer med følgende parametere kan endres: AKS. LENGDE (mm) Denne verdien angir hvor mange mm (etter start) maskinen må kjøre med redusert hastighet. Den kan justeres ved å justere på potensiometer P1 ved betjeningspanelet. RET. LENGDE (mm.) Denne verdien angir (hvor mange mm før en kommer frem til ønsket total lengde) når maskinen må retardere hastigheten, for å kunne utføre en nøyaktig posisjonering. KORR LENGDE (mm.) Denne verdien angir lengden som må legges til band lengden ved kuttingen for at en skal kunne utføre påfølgende sveise operasjon slik at angitt total lengde blir korrekt. ENKODER: Dette er en multiplikasjons parameter for band posisjonering. Denne parameteren er invers proporsjonal. Ved at en øker verdien, reduseres band posisjoneringen i henhold til satt verdi. Dersom verdien reduseres, vil band posisjoneringen økes. TID T1: (Sekunder) Dette er forsinkelse tid angitt for tiden fra en trykker START tasten til den aktuelle maskin starten utføres. TID T2: (Sekunder) Dette er kutte tiden. TID T3: (Sekunder) Dette er forsinkelse tid mellom kutte operasjonen og drei om bevegelsen. TID T4: (Sekunder) Dette er drei om tiden. Side : 17

19 18. Elektriske skjema Se vedlegg. 19. Maskinalarmer for feiltilstander Når maskinen oppdager en feil tilstand, aktiviserer den nødstilfelle status (RØD signallampe = PÅ). Mulige feil er som følger: Tomt for materiale (detektert ved hjelp av en laser fotocelle). Sikkerhetsdeksel har blitt åpnet. NØDSTOPP-bryter har blitt aktivert. Alle feil som nevnt ovenfor, vil forårsake at maskinen stoppes opp. Maskinen kan startes igjen etter at feilen er utbedret ved å trykke på ALARM RESET tasten på betjeningspanelet. Dersom ikke alarm reset tasten trykkes, er det ikke mulig å starte maskinen igjen. 20. Fotocelle Oppover inntrekkings enheten, er det plassert en laser fotocelle som detekterer om det er båndmateriale tilstede, og eventuelle bruddfeil. To ledlamper indikerer følgende tilstander: Grønn ledlampe: Fotocelle er OK. Gul ledlampe: Båndmateriale er tilstede. Dersom ikke båndmateriale kan detekteres (den gule ledlampen lyser ikke), vil dette føre til en alarmtilstand ved maskinen som angir at båndmateriale mangler, og maskinen kan dermed ikke prosessere. Side : 18

20 21. Knivgap justerings diagram Avstand mellom knivene (knivgap) BÅND TYKKELSE KNIVGAP mm 0.05 mm mm 0.1 mm mm 0.15 mm mm 0.2 mm Båndtykkelse Side : 19

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier.

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. side 1 Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. Forstner har utviklet og produsert maskiner for profesjonell bearbeiding av coiler siden 1960. Helt fra starten, har enkel håndtering av coilene

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle instruksjoner... 3 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen... 4 3.1 Beskrivelse av maskinen... 4 3.2 Tekniske data... 5 3.3 Bruksområde... 7 3.4 Standardutstyr...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Mercury / MerCruiser SmartCraft - Plug & Play

Mercury / MerCruiser SmartCraft - Plug & Play Mercury / MerCruiser SmartCraft - Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Mercury Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk service... 7 Garanti... 7 Frakt og levering... 8 I mer

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer