STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2"

Transkript

1

2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen Transport og montering av maskinen Transport av maskinen Montering av maskinen Fundamentplan Beskrivelse av akser og retninger ved prosessering Drift og betjening av maskinen Beskrivelse av betjeningspanel Start og stopp av maskinen Betjening av berøringsskjerm (Touch-display) Rengjøring og vedlikehold Innledning Mappestruktur (katalogstruktur) Delstykker (parts) Materialstaver (Bars) Prosessering av materialstav Prosessering av en samling materialstaver Manuell prosessering Justering og innstilling av maskinen Konfigurasjon ved berøringsskjerm (Touch-display) Bytte av stanseverktøy Bytte av stansetapp verktøy Bytte av dyne verktøy Bytte av klippeverktøy Service og vedlikehold Periodisk vedlikehold Hydraulikk system Smørepunkt Feilmeldinger og alarmer Feilsøking Konstruksjonstegninger og reservedelslister Mekaniske reservedeler Hydraulikk skjema Pneumatiske skjema Elektriske skjema...52 Side : 1

3 1. Beskrivelse av maskinen Maskinen C2PL er en helautomatisk stanse og klippelinje for vinkeljern. Kapasitet vedrørende Modell C2PL-65 Kapasitets angivelsene er oppgitt i henhold til materiale med materialstrekkfasthet opptil 45 kg/mm2 Vinkeljern (90 ) med sidekanter fra 40 x 40 x 4 mm opptil 65 x 65 x 6 mm. Material med lengde opptil 12 meter (som opsjon kan denne forlenges) Karakteristikk Innmating system Vinkeljernet mates inn i maskinen ved hjelp av ruller som drives av en børsteløs motor. Innmatingslengde kontroleres ved hjelp av en enkoder. Material innmatingshastighet kan justeres opptil 38 m/min Prosesserings enhet 2 stanse sylindre med en stansekraft på 130 KN montert på ved hver sin sidekant ved vinkeljern materialet. Stanse type endres ved at en bytter stansetapp og tilhørende dyne. Hydraulisk klippe stasjon med en klippekraft på 320 KN. Programmering Inntasting og programmering av data til PLS utføres ved bruk av spesial tilpasset GEKA programvare. Kapasitet vedrørende Modell C2PL-80 Kapasitets angivelsene er oppgitt i henhold til materiale med materialstrekkfasthet opptil 45 kg/mm2 Vinkeljern (90 ) med sidekanter fra 40 x 40 x 4 mm opptil 80 x 80 x 8 mm. Material med lengde opptil 12 meter (som opsjon kan denne forlenges) Karakteristikk Innmating system Vinkeljernet mates inn i maskinen ved hjelp av ruller som drives av en børsteløs motor. Innmatingslengde kontroleres ved hjelp av en enkoder. Material innmatingshastighet kan justeres opptil 38 m/min Prosesserings enhet 2 stanse sylindre med en stansekraft på 300 KN montert på ved hver sin sidekant ved vinkeljern materialet. Stanse type endres ved at en bytter stansetapp og tilhørende dyne. Hydraulisk klippe stasjon med en klippekraft på 600 KN. Programmering Inntasting og programmering av data til PLS utføres ved bruk av spesial tilpasset GEKA programvare. Side : 2

4 2. Transport og montering av maskinen 2.1 Transport av maskinen Maskinen transporteres i følgende forpakninger: Betjeningspanel konsoll og maskin leveres i en kolli. Rullebaner (flere kolli) Rullebanene kan forflyttes til ønsket plassering ved hjelp av en gaffel truck. Ved forflytting av maskinen til ønsket maskin plassering, benyttes kran med innfesting i løftepunktene som tegningen nedenfor viser: Modell C2PL-65 Side : 3

5 Modell C2PL Montering av maskinen Maskinen må tilkobles nødvendige elektriske og lufttrykk forsyninger som angitt i tabell nedenfor. Strøm effekt Elektrisk spenning Trykkluft tilkobling 7.5 kw 380 V min. 6 bar 2.3 Fundamentplan Fundamentplanet vil variere noe avhengig av plassering og antall innmatingsrullebaner som benyttes. Ved neste side vises fundamentplan for en maskin hvor det benyttes 1 innmatingsrullebane. Side : 4

6 Fundamentplan Side : 5

7 3. Beskrivelse av akser og retninger ved prosessering Tegningen nedenfor beskriver de ulike aksene som benyttes ved prosessering med maskingen. Retningen til de ulike pilene viser positiv retning med hensyn til verdiene for de ulike aksene X, Y og Z. Nullpunktet til aksene Y og Z er ved vinkel bunnen, og kan bare justeres ved bytting av stansetapp og dyne. Nullpunktet til X-aksen er ved material fremkanten når den mates inn i maskinen. Side : 6

8 4. Drift og betjening av maskinen 4.1 Beskrivelse av betjeningspanel A - Valgbryter manuell / automatisk D - NØDSTOPP G - Stopp hydraulikk system B - Start program E - Start hydraulikk system H - I drift ledlampe C - Stopp program F - Berørings skjerm (Touch display) 4.2 Start og stopp av maskinen Strømtilførselen og hovedstrømbryteren er plassert på den ene siden av betjeningspanel konsollen. Ved å slå på hovedstrømbryteren blir alle enhetene ved maskinen tilført strøm. Plasser hovedstrømbryteren i posisjon "PÅ". I drift ledlampen vil da lyse grønt, som indikerer at maskinen er slått på. Før du foretar oppstart av hydraulikk systemet, kontroller at ingen av NØDSTOPP bryterene er aktivert. Trykk på bryteren E - "Start hydraulikk system". 4.3 Betjening av berøringsskjerm (Touch-display) Rengjøring og vedlikehold Rengjør berøringsskjermen regelmessig slik at det holdes i optimal tilstand. Bruk en myk og tørr klut for daglig rengjøring av berøringsskjermen. Dersom det forfinnes større tilsmussing, må en ikke benytte en tørr klut Side : 7

9 ettersom det vil kunne føre til striper. Ved slike tilfeller benyttes en lett fuktig klut med nøytral rengjøringsmiddel (omlag 2 %) og tørk deretter forsiktig berøringsskjermen slik at den blir ren. Materialer som gummi, vinyl eller sterk tape som festes til skjermen kan forårsake permanente merker. MERKNAD: Bruk aldri benzen, løsemiddel eller andre sterke kjemiske stoffer ved rengjøring av berøringsskjermen Innledning Når maskinen slåes på, vil følgende velkomst bilde vises på skjermen: Trykk på skjermen for å komme til hovedmenyen Ved 15 minutter inaktivitet, aktiveres skjermspare funksjonen, og skjermen blir dermed svart. Trykk på skjermen for å aktivere den igjen. Side : 8

10 4.3.3 Mappestruktur (katalogstruktur) PLS-kontrolleren som styrer maskinen har et minnekort, hvor delstykker (parts) og materialstaver (bars) som maskinoperatøren har angitt blir lagret som uavhengige datafiler. For å lette organiseringen av de ulike filene (delstykker og materialstaver), kan maskinoperatøren opprette mapper og under mapper ved minnekortet. Maskinoperatøren finner selv frem til den beste mappe strukturen i henhold til sine organiserings kriterier: Kunder, prosjekter, ordrer, etc. Nedenfor vises skjermbildet for oversikt over delstykke (parts) filer. Et tilsvarende finnes for materialstaver (bars). Navnet på den aktuelle mappen som vises på skjermen til en hver tid er angitt nederst på skjermen. I dette eksempelet vises mappen "\PROJECT.001". Når mappen leses, vises ikonet "ÅPNE MAPPE" i søke modusen. Oversikt over undermapper som er lagret under aktuell mappe "\PROJECT.001" vises i den venstre kolonnen. Ved dette eksempelet finnes det en undermappe med navn "AB". For å åpne denne mappen velger du den fra listen. Den valgte mappen vil vises nedenfor den venstre kolonnen. Side : 9

11 Klikk deretter på ikonen "ÅPNE MAPPE" som er plassert i venstre hjørnet på skjermen. Den markerte mappen vil nå bli den aktive mappen, ved dette eksempelet vil det være undermappen "AB" som er lagret under mappen "\PROJECT.001". I midten nederst i skjermbildet, vil hele mappestien vises: "\PROJECT.001\AB". Ved dette eksempelet, inneholder ikke denne mappen flere undermapper eller delstykke filer. Totalt antall undermapper og filer ved den aktuelle mappen er angitt ved begge kolonne sidene. For å gå tilbake til forrige skjermbilde, trykkes ikonet. Dette vil føre til at en returnerer tilbake til forrige mappe. Dersom en trykker gjentatte ganger på gå tilbake ikonet, vil en tilslutt returnere tilbake til rot-mappen, som vil vises som blank. Side : 10

12 Eksempel: Maskinoperatøren ønsker å lage en ny mappe med navn "AB" under mappen "\PROJECT.003". For å opprette en ny mappe, trykkes ikonet på venstre side av skjermen. (Ikonene på venstre side er med referanse til mappene, og ikonene på høyre side er med referanse i forhold til delstykke og materialstav filene). Maksimal antall undermapper en mappe eller rotmappen kan inneholde er 100. Dersom det er opprettet 100 undermapper ved en mappe eller rotmappen, vil ikonet forsvinne. Tilbake til eksempelet vårt, følgende skjermbilde vil vises etter at en har trykket ikonet for å opprette en ny mappe slik at en kan taste inn ønsket mappe navn. Operatøren kan opprette undermapper med en maksimal mappesti lengde på 64 tegn. Navnet til hver enkelt mappe må følge formatet til systemet MS-DOS: Navnet kan inneholde maksimalt 8 tegn, pluss et valgfritt tilleggsnavn på opptil 3 tegn. Mellom navnet og tilleggsnavnet må det plasseres et punktum. Side : 11

13 Dersom den fullstendige stien til den nye mappen er over 64 tegn totalt, eller at det angitte navnet ikke er i samsvar med MS-DOS formatet, vil ikke mappen bli opprettet, og følgende feilmelding vil vises i skjermen: "Name of folder not valid" (Mappe navn ikke gyldig). Ved det aktuelle eksempelet, etter at navnet "AB" er tastet inn, trykkes ikonet, og dermed er undermappen opprettet og den vil vises i listen over undermapper ved mappen "\PROJECT.003". For å slette en mappe, trykkes ikonet på venstre side av skjermen. Dersom en skal slette en mappe, må den ikke inneholde noen undermapper eller filer. Dersom operatøren prøver å slette en mappe som ikke er tom, vil følgende feilmelding bli vist på skjermen: Delstykker (parts) Når undermappen er opprettet, kan en begynne med å opprette filer for de ulike delstykker (parts). For å opprette et nytt delstykke (parts), trykkes ikonet på høyre side av skjermen (Ikonene på venstre side er med referanse til mappene, og ikonene på høyre side er med referanse i forhold til delstykke og Side : 12

14 materialstav filene). Maksimalt antall delstykker (parts) som en mappe eller rotmappe kan inneholde, er 400. Dersom denne grenseverdien for maksimalt antall delstykker (parts) oppnås, vil ikonet forsvinne. Skjermbildet for å taste inn navnet for det nye delstykket (parts) vil vises på skjermen etter at en har trykket ikonet for å opprette et nytt delstykke. Filnavnet for det nye delstykket kan maksimalt være 8 tegn. Ved dette eksempelet, taster vi inn navnet "PART02". Deretter trykker en på ikonet. Programvaren vil da spørre om du ønsker å opprette det nye delstykket ved å kopiere et allerede opprettet delstykke som en deretter kan foreta endringer ved, eller om du ønsker å starte helt fra begynnelsen av. Dersom det angitte filnavnet allerede eksisterer i mappen, vil følgende feilmelding vises: "Part already exists" (Delstykket eksisterer allerede). Dersom filnavnet ikke eksisterer i mappen, vil det nye delstykket vises i listen over delstykker for mappe "\PROJECT.001". I høyre kolonne vises en oversikt over alle delstykkene som er lagret i mappen "\PROJECT.001". For å åpne et delstykke, velges dette helt enkelt fra listen. navnet på det valgte delstykket vil da vises under kolonnen (listen). Side : 13

15 Trykk deretter på ikonet på høyre side av skjermen. Dersom valget med hensyn til å kopiere et allerede tidligere opprettet delstykke ikke velges, vil delstykke ikke inneholde noen data som bildet nedenfor viser. Første data som må angies, er lengden til delstykket. Stanse prosesseringen bli avgrenset i henhold til lengden for det aktuelle delstykket. Derfor må dette feltet angies først. Trykk på lengde feltet og tast inn ønsket lengde, i dette eksempelet, 250 mm. Side : 14

16 Etter at en har angitt lengden, vil en kunne angi ønskede stanse prosesseringer. Trykk helt enkelt ikonet. Skjermbildet for å angi stanse prosesseringer vil da fremkomme på skjermen. De avmerkede feltene ved hver av aksene, er de som benyttes for å angi hver enkel prosesseringer med absolutt mål angivelse. Tast inn ønsket verdi, og trykk deretter tasten. Den aktuelle prosesseringen vil da bli lagt til listen over de programmerte prosesseringene for det aktuelle delstykket, og videre vil verdiene i skjermbildet bli nullstilt igjen. Dermed har en mulighet til å kunne legge til ytterligere stanse prosesseringer ved behov. Det finnes også en valgmulig for å kunne angi et ønsket antall stanse prosesseringer med en bestemt avstanden mellom de respektive stanse hullene. Side : 15

17 Dersom størrelsen eller antall stanse prosesseringer overstiger delstykke lengden, vil følgende feilmelding vises i skjermen: "Punching out of the part" (Stansing utenfor delstykket), og deretter vil verdien bli nullstilt igjen. For å slette inntastet data, trykkes ikonet. Når et delstykke leses, vil ikonet for å legge til vise søke status. Side : 16

18 Ved det forrige eksempelet, trykkes ikonet, og dermed legges den aktuelle prosesseringen til listen, verdiene i skjermbildet vil igjen bli nullstilt. Når du avslutter inntastingsmenyen, returnerer du tilbake til "Edit" menyen som inneholder detaljer om de enkelte prosesseringene som er lagt til delstykket. Hver enkelt prosessering ved det aktuelle delstykket kan endres. Dette gjøres ved at en først markerer feltet for prosesseringen som en ønsker å endre, og deretter utfører en endring av verdi. Dersom du ønsker å slette en prosessering, angir en 0 ved verdien for prosesseringen som en ønsker å slette. Dermed vil den aktuelle prosesseringen forsvinne fra skjermbildet. Dersom det er flere enn 10 prosesseringer ved delstykket, vil det fremkomme piler på siden av hver akse slik at en kan navigere oppover og nedover med hensyn til visning av de ulike prosesseringene. Hver gang en verdi endres ved en prosessering, vil listen over de ulike prosesseringene automatisk bli organisert på nytt. Når denne operasjonen utføres, vil følgende ikonene for aksene vises som følger:. Dersom du ønsker å ignorere alle endringene som har blitt utført ved et delstykke, kan en trykke ikonet som vil hente tilbake delstykket slik det er lagret på minnekortet. Endringer som er utført ved delstykket bli automatisk lagret når en avslutter delstykke editeringen ved hjelp av å trykke på ikonet Materialstaver (Bars) Etter at maskinoperatøren har valgt mappen hvor en ønsker å lagre materialstav filene, kan operatøren begynne med å opprette materialstav filer. Ved etterfølgende eksempel er mappen "\PROJECT.001" valgt. Side : 17

19 Når en går inn i delstykke (parts) område ved menyen, vil bare delstykke filer vises, og tilsvarende vil bare materialstav (bars) filene vises når en går inn i materialstav (bars) område ved menyen. Dette sørger for at en kan lagre både delstykke filer og materialstav filer i samme mappe uten at det blir noe form for konflikt eller forvirring mellom dem. For å opprette en ny materialstav (bars), trykkes ikonet på høyre side av skjermen. Ikonene på venstre side er med referanse til mappene, og ikonene på høyre side er med referanse i forhold til materialstav filene. Maksimalt antall materialstaver (bars) som en mappe eller rotmappe kan inneholde, er 400. Dersom denne grenseverdien for maksimalt antall materialstaver (bars) oppnås, vil ikonet forsvinne. Skjermbildet for å taste inn navnet for den nye materialstaven (bars) er identisk med den som benyttes for å taste inn navn for delstykker, og vil vises på skjermen etter at en har trykket ikonet for å opprette en ny materialstav. Filnavnet for den nye materialstaven kan maksimalt være 8 tegn. Side : 18

20 Ved dette eksempelet, taster vi inn navnene "BAR01" og "BAR02". Deretter trykker en på ikonet. Programvaren vil da spørre om du ønsker å opprette den nye materialstaven ved å kopiere et allerede opprettet materialstav som en deretter kan foreta endringer ved, eller om du ønsker å starte helt fra begynnelsen av. Dersom det angitte filnavnet allerede eksisterer i mappen, vil følgende feilmelding vises: "The bar already exists" (Materialstaven eksisterer allerede). Dersom filnavnet ikke eksisterer i mappen, vil den nye materialstaven vises i listen over materialstaver for mappe "\PROJECT.001". I høyre kolonne vises en oversikt over alle materialstavene som er lagret i mappen "\PROJECT.001". For å åpne en materialstav, velges denne helt enkelt fra listen. Navnet på den valgte materialstaven vil da vises under kolonnen (listen). Trykk deretter på ikonet på høyre side av skjermen. Dersom valget med hensyn til å kopiere en allerede tidligere opprettet materialstav ikke velges, vil materialstaven ikke inneholde noen data som bildet nedenfor viser. Side : 19

21 En materialstav består av en samling med delstykker, med et antall enheter av hver type, og organisert i en sekvens som da blir å betrakte som en prosesseringssekvens. Fra øvre venstre hjørne, er materialstav dataene som følger: Prosesseringslengde i samsvar med de aktuelle lengdene, og deretter den aktuelle materialstav lengden. Når systemet kalkulerer prosesseringslengde blir alle delstykkene medregnet pluss forkuttet og etterkuttet. Profil kvalitet, her kan en angi maksimalt 15 tegn til å beskrive kvaliteten. Forkuttet kan justeres til ønsket lengde, eneste begrensning er at forkuttet ikke er lengre enn selve materialstaven. Antall materialstaver som skal prosesseres. Hele navnet og mappestien til den aktuelle materialstaven som editeres. Type og størrelse stansing ved hver sidekant. Posisjonen til hullene i forhold til front størrelsen til sidekanten. Ved nedre del vises informasjon om de ulike delstykkene som den aktuelle materialstaven omfatter. Her vises dataene som 0 ettersom ingen delstykker ennå er angitt ved den aktuelle materialstaven. For å legge til et delstykke til materialstaven, trykkes ikonet. Når en trykker på dette ikonet, vil skjermmenyen for å administrere delstykker frem. Velg ønsket delstykke fra den valgte mappen, og returner deretter tilbake til materialstavmenyen. Det valgte delstykket vil da bli lagt til nederste på listen over delstykker som den aktuelle materialstaven skal omfatte. Ved dette eksempelet, er delstykke "PART02" ved mappe "PROJECT.001" valgt: Trykk på antall enheter for å angi ønsket antall delstykker som skal prosesseres av denne typen. For å slette dette delstykket fra listen, settes ønsket antall delstykker til null. Etterhvert som flere og flere delstykker legges til, vil data for "antall delstykker" og "antall typer delstykker" bli automatisk oppdatert. Ved dette eksempelet blir antall delstykker da 2. Side : 20

22 Data for de aktuelle delstykkene blir lagret ved materialstav dataene. Delstykkene blir identifisert ved hjelp av sin kode og kan ikke modifiseres. Det er bare mulig å slette eller endre ønsket antall delstykker. En materialstav kan inneholde opptil 24 forskjellige delstykker. Bruk pilene for å bla frem og tilbake mellom de ulike delstykkene som materialstaven omfatter. Dersom du ønsker å ignorere alle endringene som har blitt utført ved en materialstav, kan en trykke ikonet som vil hente tilbake materialstaven slik den er lagret på minnekortet. Endringer som er utført ved materialstaven bli automatisk lagret når en avslutter materialstav editeringen ved hjelp av å trykke på ikonet. Når en materialstav leses, vil ikonet for å legge til vise søke status. Side : 21

23 4.3.6 Prosessering av materialstav Skjermbildet som vises ved prosessering av materialstav er som vist nedenfor: Skjermbildet viser informasjon om to materialstaver (bars): "Next bar" (neste materialstav) og "Running bar" (prosesserende materialstav). "Next bar" (Neste materialstav) er den neste materialstaven som skal utføres, og som en har vært valgt fra materialstav administrasjon skjermmenyen. "Running bar" (prosesserende materialstav) eller materialstav under utførelse kan være en annen en, noe som gjør at en kan editere nye materialstaver eller modifisere eksisterende mens maskinen utfører prosessering av en annen materialstav. Selv om materialstaven er under utførelse, kan den modifiseres eller slettes, men modifiseringene vil ikke tre i kraft før materialstaven på nytt prosesseres. Det er mulig å kontrollere eller modifisere neste materialstav data. Ved å trykke ved feltet "Next bar", vil materialstav editoren komme frem på skjermen. Prosesserende data kan også kontrolleres, men bare data vedrørende antall og lengde kan endres. Ved å trykke på ikonet så åpnes menyen for materialstav administrasjon, hvor en kan velge hvilken materialstav en ønsker skal utføres som neste prosessering. Ved å trykke på dette ikonet, så blir neste materialstav satt til prosesserende materialstav. Ved dette eksempelet som skjermbildene viser, er materialstav "BAR02", som er lagret i mappe "\PROJECT.001" valgt som materialstav som skal prosesseres. Side : 22

24 Med en gang materialstaven er under prosessering, blir dataene lagret i automat minnet. På denne måten vil materialstaven kunne fortsette prosessering, selv om en plutselig fjerner minnekortet. Når materialstaven prosesseres, vises ikonet som og forblir inaktiv. Materialstaven som prosesseres, kan ikke byttes ut med en annen. Maskinens funksjonsutførelse er forskjellig avhengig av om vi trykker ikonet (automatisk) eller om en velger å benytte (manuell) hvor prosesseringen da utføres trinn for trinn. I automatisk modus blir materialstaven utført uten noe stopp. Dersom manuell modus velges, blir materialstav prosesseringen stoppet etter hver operasjon, inkludert innmating og utmating operasjoner. Innmating operasjon utføres alltid ved oppstart av materialstav prosesseringen. Systemet antar at en ny materialstav begynner når: Maskinen slåes på, forrige materialstav er ferdig utført, en ny materialstav er valgt for prosessering, eller at en har trykket reset (nullstill) tasten ved prosesseringsmenyen. Innmating operasjonen inkluderer lukking av innmatingsrullene, kjøring av materialet fremover dersom referanse fotocelle registreres som deaktiv, kjøring av materialet bakover inntil referanse fotocellen veksler til deaktiv igjen. Med en gang referanse fotocellen deaktiveres, blir X-akse verdien satt til den angitte referanse verdien som er angitt ved konfigurasjon av maskinen. Verdien som settes ved maskin konfigurasjonen som referanse verdi, må samsvare med at når X-akse er 0, skal fronten til materialet være posisjonert inntil kniven ved klippestasjonen. Mens delstykkene prosesseres, vil antallet ferdig utførte delstykker (klippet) bli vist som aktuell delstykke. Når all delstykke prosesseringen ved materialstaven er ferdig utført, blir utmatings operasjonen utført. Denne operasjonen inkluderer utmating av materiale (programmerbar ved maskin konfigurasjon menyen) og åpning av rullen, slik at restmateriale fjernes og dermed er det mulig å utføre ny materialstav innmating. Ved hvert av verktøyene, er det et felt som legger sammen alle operasjonene. For å nullstille denne telleren til null, trykkes helt enkelt det korresponderende ikonet. Side : 23

25 Ved venstre side av skjermen vises "Current part" symbolet fotocellen ikke registrerer noe materiale, og med fargen hvit med fargen svart når referanse når materiale registreres Prosessering av en samling materialstaver Denne driftsmodusen benyttes for å prosessere alle materialstavene i alfabetisk rekkefølge som er lagret i en spesifikk mappe. Velg ved "bars" materialstav menyen den første materialstaven som ønskes utført, og trykk på ikonet at dette ikonet skal være operativt, kan ikke maskinen arbeide med prosessering av en materialstav.. For Dette skjermbilde vil vises under prosesseringsmodus. Ved denne modusen vises istedenfor neste materialstav data, antall materialstaver som er utført med forhold til hvor mange som totalt skal utføres. Side : 24

26 Når antall utførte materialstaver når antall programmerte materialstaver for den aktuelle materialstaven, vil maskinen automatisk gå videre med utførelse av neste materialstav type som er lagret i mappen. Når alle materialstavene som er lagret i mappen er ferdig utført, vil skjermen veksle tilbake til skjermbilde for normal status. Når modus for utføring av en samling materialstaver er aktiv, vil ikonet som viser at en samling materialstaver er under utførelse vises på skjermen. Ved å trykke på dette ikonet, blir modusen avbrutt Manuell prosessering Skjermbildet for manuell prosessering tillater to typer operasjoner, avhengig av posisjonen til valgbryter for manuell/automatisk. Når valgbryter er plassert i automatisk posisjon, vil følgende skjermbilde vises: Side : 25

27 Dette betyr at det ikke er mulig å forta forflytning av materialet. For at det skal være mulig å utføre forflytning av materialet, må alle verktøy stasjonene være posisjonert til sine utgangsposisjoner og ingen alarm kan heller være aktivert. Den andre betingelsen er at innmatingsrullene er lukket. Ikonene ved forrige skjermbildet gir mulighet for åpning og lukking av innmatingsrullene. Når innmatingsrullene er lukket, og dersom betingelse for forflytning er oppfylt, vil skjermbildet vise følgende ikoner som etterfølgende skjermbilde viser: Ved å trykke på ikonet kjøres materialet frem til programmert posisjon. Trykk på verdien "Programmed X" (programmert X) og tast inn ønsket posisjons verdi. Når dette ikonet trykkes, vil altså materialet kjøres frem til programmert posisjons verdi, med en forflytningshastighet som er tilsvarende hastighet ved automatisk modus. Dersom du ønsker å kjøre materiale manuelt fremover eller bakover uten at du programmerer noen bestemt posisjon på forhånd, kan du benytte på ikonene og som da vil utføre kjøring av materiale med en hastighet som er angitt i % av normal hastighet ved samme skjermbilde. OPPMERKSOM: Når valgbryter er plassert i automatisk modus, vil pedalen aktivere en klippe operasjon. Side : 26

28 Når valgbryter er plassert i manuell posisjon, vil følgende skjermbilde vises: Ved dette skjermbildet er det mulig å aktivere verktøystasjonene med hensyn til stansing og klipping ved hjelp av fotpedalen. Velg ønsket verktøystasjon som du ønsker å prosessere. Bare en av de tre verktøystasjonene (to for stansing og en for klipping) kan velges. Material holdestemplene kan velges til å prosessere i lag med den valgte verktøystasjonen, eller velges slik at de aktiveres uavhengig. De aktuelle prosesseringene som aktiviseres ved hjelp av pedalen kan utføres med redusert eller fullt trykk avhengig av om dette ikonet har blitt aktivisert eller ikke. Når valgbryter er plassert i manuell posisjon, vil ikke verktøyet returnere tilbake til utgangsposisjon (posisjonen hvor øvre endebryter aktiveres) før nedre endebryter aktiveres. Når verktøystasjonen kjøres tilbake til utgangsposisjonen, vil også holdestempelene bli kjørt tilbake til utgangsposisjon, med mindre de er satt til å prosessere uavhengig. Dersom de er satt til å prosessere uavhengig, må dette ikonet trykkes for at holdestempelene skal kjøres opp igjen til utgangsposisjon. Dette ikonet er også svært nyttig for å kunne kjøre holdestempelene opp til øvre mekaniske endeposisjon slik at en da for større åpning dersom en har behov for å få tilgang til maskinens indre deler. Dette ikonet benyttes for å kjøre den valgte stansetappen oppover, utover programmerte grenseverdier, helt opp til mekaniske endeposisjon slik at en da for større åpning dersom en har behov for å få tilgang til maskinens indre deler. Etter at denne manuelle prosesseringen er utført, husk at stansetapp verktøyet da må kjøres tilbake til sin øvre eller nedre programmerte endeposisjon, før valgbryter kan plasseres tilbake i automatisk Side : 27

29 posisjon. Dersom dette ikke utføres, vil stansetapp verktøyet kjøres oppover og presse mot øvre mekaniske endeposisjon til sylinderen når valgbryter plasseres i automatisk posisjon. I en bestemt tidsperiode, vil verktøystasjonen da altså kjøre oppover med mål om å komme til utgangsposisjonen. Men siden utgangsposisjonen er nedenfor, vil korresponderende feilmelding fremkomme på skjermen. Når maskinen er utstyrt med "Rest material system" (opsjon) vil det vises et ikon av en pil mot høyre ved øvre del av skjermen. Ved hjelp av dette ikonet får en tilgang til meny for "Rest material system" Ved denne skjermmenyen er det 4 ikoner som kan benyttes for manuell kjøring av åpning og lukking av innmatingsruller, kjøring av innmatingsruller motor, åpning og lukking av materialstikken. Side : 28

30 5. Justering og innstilling av maskinen 5.1 Konfigurasjon ved berøringsskjerm (Touch-display) Konfigurasjonsmenyen gir tilgang til innstilling av parametere ved behov for justering av maskinen. Bilde av konfigurasjonsmenyen vises nedenfor: FINAL REST (rest materiale) Dette er rest materiale ved materialstaven som ikke blir prosessert. Dersom maskinen er utstyrt med "Rest material system" (opsjon), kan denne verdien justeres til hvilken som helst verdi av maskinoperatøren. Dersom maskinen ikke har slikt system, og dersom en verdi mindre enn "Not actionable Zone" (Ikke prosesserbar sone) settes, vil ikke maskinen utføre de programmerte prosesseringene ved enden av materialstaven. FINAL MOVEMENT (rest material utmating) Dette er forflytningen, ved inkrementell modus, som skal utføres ved enden av materialstaven når prosesseringen er utført slik at rest materialet mates ut av maskinen. REFERANCE VALUE (referanse verdi) Dette er referanse posisjons verdien som angir avstanden fra hvor materialet posisjoneres ved innmating og frem til knivene ved klippestasjonen. Når en starter utførelsen av et program (Reset + Start), og ved enkel prosessering, blir materialet matet inn i maskinen og posisjonert akkurat ved punktet hvor fotocellen som registrerer materialet veksler mellom aktiv til deaktiv. Verdien som angies ved denne parameteren er derfor avstanden mellom material enden ved denne posisjonen og knivene ved klippestasjonen (avstanden angies med negativt fortegn ettersom materialet er posisjonert på baksiden av klippestasjonen). Dersom manuell modus er valgt, programmerer operatøren forflytning til X = 0, og da skal materialet mates frem og stoppe ved posisjonen til knivene ved klippestasjonen. CORRECTOR Y eller CORRECTOR Z (Y eller Z korreksjonsverdi) Dette er avstanden mellom klippeknivene og senter ved stanseverktøyet ved Y eller Z aksen (angies med negativ verdi ettersom de befinner seg bakenfor klippeknivene). De må innstilles slik at stanse operasjonene i Y eller Z utføres ved korrekt posisjon fra hvor delstykket klippes. Side : 29

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)...

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)... Innhold 1. Beskrivelse av styringen... 2 2. Referanseposisjon (Origin)... 3 3. Alarmer... 4 4. Manuell driftsmodus... 4 5. Innstillinger / programmering... 5 5.1 Punkt-til-Punkt... 6 5.2 Flenser... 7 5.3

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2 Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper...3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...5

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

CNC-Styring Modell DT-7. 1. Nytt program - Veiviser... 3

CNC-Styring Modell DT-7. 1. Nytt program - Veiviser... 3 Innhold 1. Nytt program - Veiviser... 3 2. Forkortelser... 4 3. Generell beskrivelse av DT-7 CNC-styring... 4 4. Kalibrering... 5 5. Menyside for drift av maskinen... 6 5.1 Topp menylinje... 6 5.2 Driftsmodus

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7 Innhold Generell beskrivelse... 3 Transport og installasjon av maskinen... 5 Generelle maskinstørrelser... 7 Beskrivelse av akser på maskinen... 9 Beskrivelse av betjeningspanel... 10 Start og stopp av

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

UNIVERSALSAKS HYDRACROP. 0. Innledning... 2. 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...

UNIVERSALSAKS HYDRACROP. 0. Innledning... 2. 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk... Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk... 4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS Dette dokumentet er ment som et supplement til de originale manualene for produktene. Benytt derfor dette som en hjelp til å bli kjent med produktet, og ikke som en oppskrift for en ferdig installasjon.

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING?

ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING? PAKKEMASKINER ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING? AVM-500 + KT-1000 AVC Empack Sealing Solutions er en bedrift med årelang erfaring og en klar ambisjon: vi skal være best i markedet.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Brukerveiledning Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Viktig å tenke på side 3 Hvordan bruke TIDSKONTROLL side 3 Dag side 3 Kveld side

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4 Innhold 1. Garanti... 3 2. Sikkerhetsutstyr... 4 3. Transport og montering av maskinen... 6 3.1 Valg av maskinområde og fundamentplan...6 3.2 Maskinvekt...7 3.3 Transport av maskinen...8 3.3.1 Transport

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS Brukerveiledning JAWS og Braillex EL Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws og Braillex EL leselister Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower Art. nr. 555 170 KOMPLETT DELELISTE Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Brukerhåndbok LogiComm styringssystem

Brukerhåndbok LogiComm styringssystem Brukerhåndbok LogiComm styringssystem P/N 7977 - Norwegian - Hovedmeny Denne brukerhåndboken beskriver vanlige oppgaver innen mønstergenerering, verifisering av produkter og trykkstyringsinnstilling. En

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

9000 Series Processors

9000 Series Processors Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processors Drift, Egenskaper og fordeler MAR-MKL-R 1 9000 Series Processors, September 2006 Operation (Section 2-1) Slå strømmen "På" i systemet: Bruker 12

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukermanual SCAN COIN CDS 720

Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Innskuddsautomat Mynt og sedler 2 Innholdsfortegnelse Bytte seddelboks... 7 FEILKODER - FEILSØK... 12 FEILSØK - SEDDELLESER N2... 13 FEILKODER - SEDDELLESER N2... 13 Generell

Detaljer

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:03 02 05 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM

Detaljer

Følgende gjelder når du skal gjøre din første måling:

Følgende gjelder når du skal gjøre din første måling: Anritsu modell MT9083A er en mini OTDR for måling på optiske fibre. Instrumentet finnes i multi mode og single mode utgaver og har samme brukerprosedyre uavhengig av bølgelengde du ønsker å måle på. Instrumentet

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier.

Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. side 1 Forstner coil-bearbeidingslinjer sikrer varige verdier. Forstner har utviklet og produsert maskiner for profesjonell bearbeiding av coiler siden 1960. Helt fra starten, har enkel håndtering av coilene

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05 TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER Versjon 1.05 Triple Winner Etterfylling: Bruk etterfyllingsnøkkelen (nøkkelen til venstre). Vri etterfyllingsnøkkelen med dørene lukket og disse fem mulighetene blir presentert.

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer