PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005"

Transkript

1 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of Geoconsult AS, 4 vessels and custom-made equipment for subsea operations. The acquisition carried out with financial effect as of March31 st In June, DOF transferred 5 of its vessels, hereunder one newbuilding, to GEO. GEO has agreed with DOF to take over Skandi Neptune as soon as final accept from leasing company exists. Skandi Neptune was rebuilt into construction support vessel in July, and is expected to be transferred to GEO during Q4. In September, GEO took over Geosund (ex Far Swan ), and in October, Geo Challenger (ex Ocean Challenger ) was taken over. Furthermore, 7 ROV-systems are ordered for installation on the company s vessels. After these acquisitions, GEO owns a modern fleet of 12 vessels, and 12 ROV-systems. Application for listing on Oslo Stock Exchange is submitted, and it is expected that the Company will be listed at Oslo Stock Exchange in November Profit /Loss 3rd quarter 2005 GEO reached during the periode a revenue totalling NOK 189,2 mill. Operating profit before depreciation is NOK 79,1 mill., which is NOK 1,00 pr. share. Pre-tax profit is NOK 39,0 mill. (NOK 0,50 pr. share) The cashflow (pre-tax profit + depreciation) is NOK 64,7 mill. (NOK 0,82 pr share). In connection with change of tasks, maintenance and classification, some of the vessels have been offhire for shorter periodes. This is normal, but reduces the revenue in relation to 2 nd quarter. Profit /Loss per September 30 th 2005 per September 30 th GEO recorded net revenue totalling NOK 381,4 mill. Operating profit before depreciation is NOK 154,1 mill., which is NOK 1,96 per. share. Pre-tax profit is NOK 39,0 mill. (NOK 1,19 per share). The cashflow (pre-tax profit + depreciation) is NOK 132,7 mill. (NOK 1,68 per share). Financing GEO completed a 3 year 300 mill Bond issue in September. Furthermore, it has during the periode been working with a refunding of the fleet, and this is now settled. This has strengthened the company s cash position, which gives foundation for further expansion. Charter 4 of the company s vessels have during the period mainly been operating for Norsk Hydro, Statoil and Technip. The other vessels have continued on long-term contracts with Fugro and Total. For Geofjord, equipped with Triton ROV, it is during the period signed a 6 months contract with Amerada Hess in Equatorial Guinea. For Geosea, equipped with AUV, a strategic important contract with Covus/Woodside in Australia, commencing in November 05, is signed. Prospect The company has secured its fleet employment for major part of Board of Directors, GEO ASA October 25th 2005

2 Financial statements Q GEO ASA

3 RESULT Q Q 2005 (Figures in NOK 000) Revenue Total revenue Operating costs vessels Total operating costs Operating profit before tax Depreciation Operating result Net finance costs Result before tax Taxes Net result Cash flow 2)

4 BALANCE Intagible assets Fixed assets Finacial assets Receivables Cash and bank deposit Total assets Subscribed equity Retained earnings Other comprehensive income Provisions for commitment Other long-term liabilities Current liabilities Total debt and equity CHANGES IN EQUITY Incorporation Contribution in kind Private placement Result Other changes Total equity

5 CASH FLOW STATEMENT Q 2005 Cash flow from operation Cash flow from investment activities Cash flow from financial activities * Change in cash over the period Liquid assets at the beginning of period Liquid assets at the end of period * private placement NOK 687 mill was paid in July 05

6 Key figures Q 2005 Profit per share/diluted profit per share 1) 1,19 0,50 Cash flow per share 2) 1,68 0,82 Equity ratio 43,4 % 43,4 % Net interest-bearing debt No. of shares Face value per share ) Result before tax 2) Result before tax + depr. + unrealized loss/gain

7 RAPPORT RESULTAT GEO ASA 3. kvartal 2005 Innledning GEO ASA (GEO) ble stiftet av DOF ASA i forbindelse med oppkjøpet av Geo Group AS. På oppkjøpstidspunktet bestod Geo Group AS av Geoconsult AS, 4 skip og spesialutstyr for undervannsoperasjoner. Kjøpet ble gjennomført med regnskapsmessig virkning pr. 31. mars DOF overførte i juni 5 av sine skip, herunder ett nybygg, til GEO. Det foreligger avtale med DOF om overtagelse av Skandi Neptune når endelig aksept fra lease selskap foreligger. Skandi Neptune ble ombygget til konstruksjonsstøtte-fartøy i juli, og forventes å bli overført til GEO i løpet av 4. kvartal. I september overtok GEO Geosund (ex Far Swan ) og i oktober er Geo Challenger (ex Ocean Challenger ) overtatt. Videre er det i perioden bestilt 7 ROV-system for installering på selskapets skip. GEO eier etter dette en moderne flåte på til sammen 12 skip, og 12 ROV-system. Søknad om børsnotering av selskapet er sendt, og en regner med å bli notert ved Oslo børs i løpet av november Resultat for 3. kvartal 2005 GEO oppnådde i perioden netto driftsinntekter på NOK 189,2 mill. Driftsresultat før avskrivninger utgjorde NOK 79,1 mill., som utgjør NOK 1,00 pr. aksje. Resultat før skatt utgjør NOK 39,0 mill. (NOK 0,50 pr. aksje) Kontantstrøm (resultat før skatt + avskrivninger) utgjør NOK 64,7 mill. (NOK 0,82 pr aksje). I forbindelse med skifte av oppdrag, verkstedsopphold og klassing er det i perioden blitt noen dager offhire for enkelte av skipene. Dette er ikke unormalt, og er med på å redusere driftsinntektene i forhold til andre kvartal. Resultat pr Pr har GEO oppnådd netto driftsinntekter på NOK 381,4 mill. Driftsresultat før avskrivninger utgjorde NOK 154,1 mill., som utgjør NOK 1,96 pr. aksje. Resultat før skatt utgjør NOK 39,0 mill. (NOK 1,19 pr. aksje) Kontantstrøm (resultat før skatt + avskrivninger) utgjør NOK 132,7 mill. (NOK 1,68 pr aksje). Finansiering GEO tok i september opp et 3 årig obligasjonslån på NOK 300 mill. Videre har det vært arbeidet med en refinansiering av flåten, og denne er nå på plass. Dette har styrket selskapets likviditet, noe som gir grunnlag for fortsatt vekst. Beskjeftigelse 4 av selskapets skip har i perioden hovedsakelig gått for Norsk Hydro, Statoil og Technip. De øvrige skipene har fortsatt på på langsiktige kontrakter med Fugro og Total. For Geofjord, utstyrt med Triton ROV er det i perioden inngått en 6 måneders kontrakt med Amerada Hess i Equatorial Guinea. For Geosea, utstyrt med AUV, er det inngått strategisk viktig kontrakt med Covus/Woodside i Australia med oppstart i november 05. Fremtidsutsikter Selskapet har sikret flåten beskjeftigelse for store deler av Styret i GEO ASA 25 oktober 2005

8 Regnskap 3. kvartal 2005 GEO ASA

9 RESULTAT Kvartal Kvartal 2005 (Tall i NOK 000) Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader skip Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skattekostnader Skatter Resultat Kontantstrøm 2)

10 BALANSE Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Fordringer Bankbeholdning Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sikringsreserve Avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital ENDRING I EGENKAPITAL Stiftelseskapital Kapitalendring v/tingsinnskudd Rettet emisjon Resultat Andre endringer Sum egenkapital

11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Q 2005 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansielle aktiviteter * Endring i kontanter i perioden Likvider i begynnelsen av perioden Livider i slutten av perioden * emisjon NOK 687 mill er utbetalt i juli 05

12 NØKKELTALL Kvartal 2005 Resultat pr. aksje/utvannet resultat pr. aksje1) 1,19 0,50 Kontantstrøm pr. aksje 2) 1,68 0,82 Egenkapitalandel 43,4 % 43,4 % Netto rentebærende gjeld Antall aksjer Pålydende verdi pr. aksje ) Resultat før skatt 2) Resultat før skatt + avskrivninger

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 Driftsinntekter

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report Storfusjon Major merger Kvartalsrapport/Quarterly report Andre kvartal 2006/Second quarter 2006 Hovedtrekk AKVAsmart fusjonerer med Polarcirkel og Wavemaster danner AKVA group ASA som blir den klart største

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

Årsrapport 2001 Annual Report 2001

Årsrapport 2001 Annual Report 2001 Årsrapport 2001 Annual Report 2001 2 Historikk History Da Hydralift ASA investerte i aksjer i Ocean Rig ASA høsten 1999, var dette tenkt som en kortsiktig finansiell investering. Hydralift ASA hadde allerede

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA Q1 2013 1 Reach Subsea ASA // KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER // HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL ANSETTELSER REACH har i første kvartal mottatt et

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Visma ASA. Financial report. 4 th quarter 2004. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan

Visma ASA. Financial report. 4 th quarter 2004. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan Visma ASA Financial report 4 th quarter 2004 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan Phone: + 47 46 40 40 00 IR Liv Marit Lundby Fax: + 47 23 15

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer