MI Pro QTS2 QTS3 QTS3 QTS3 WEBID. 1 Prosjekt. 2 Listegrunnlag. 3 Dato. TYPE1 Type institusjon 1. TYPE2 Type institusjon 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "+ + + 20 14 MI Pro 001 + QTS2 QTS3 QTS3 QTS3 WEBID. 1 Prosjekt. 2 Listegrunnlag. 3 Dato. TYPE1 Type institusjon 1. TYPE2 Type institusjon 2."

Transkript

1 + + Prosjekt Skjemanummer QTS2 Starttidspunkt QTS3 Startdato QTS3 Uke QTS3 Ukedag WEBID Web id Prosjekt Listegrunnlag Ordinært basetrekk (Ipsos MMIs Nettforum) Kundeliste Vervet på Cati Vervet fra E-base Dato Dato TYPE Type institusjon Universitet Høyskole TYPE2 Type institusjon 2 Universiteter Statlige høgskoler Vitenskapelige høgskoler Private Høgskoler MI Pro 00 +

2 TITTEL Tittel leder Administrativ leder Daglig leder/instituttleder Dekan Dekan/instituttleder Direktør/instituttleder Instituttleder Instituttleder/avdelingsleder Instituttleder/prorektor Leder for studieavdelinga Prorektor/avdelingsleder Seksjonsleder Studiedekan Studiesjef Utdanningssjef OMKOD Omkoda fagområde Humanistiske og estetiske fag Samfunnsfag og juridiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Økonomiske og administrative fag Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag Helse, sosial og idrettsfag (inkludert medisin) Annet QS Hvor mange studenter er tilknyttet ditt institutt /din avdeling? Fyll inn ca. antall studenter: Q2S Hvor mange fagansatte (med undervisningsoppgaver) er tilknyttet ditt institutt/ din avdeling? Fyll inn ca. antall fagansatte: Q3S Hvilket av følgende fagområder vil du si at dominerer ditt institutt / din avdeling? Humanistiske og estetiske fag Samfunnsfag og juridiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Økonomiske og administrative fag Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag Helse, sosial og idrettsfag (inkludert medisin) Blank MI Pro 002 +

3 FYLKE Fylkesfordeling Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Digital tilstand 204, Norgesuniversitetets monitor Denne undersøkelsen kartlegger bruk av digitale verktøy/medier i høyere utdanning. Med digitale verktøy/medier mener vi både datamaskiner, nettbrett og annet utstyr, samt ulike måter å bruke internett og digital teknologi på. Dette kan være alt fra bruk av tekstbehandling, digitale tester, blogg og videoforelesninger, bruk av sosiale medier som Facebook, til for eksempel bruk av læringsplattformer som Fronter, itslearning og andre. Undersøkelsen støttes av Kunnskapsdepartementet. Det tar ca 5 minutter å besvare undersøkelsen, og undersøkelsen bør helst besvares ved bruk av PC/Mac nettbrett/ipad. Dersom du får tekniske problemer med å fylle ut spørsmålene kan du prøve å navigere i undersøkelsen ved å bruke piltastene på tastaturet og spacebar (mellomromstasten) til å markere ønskede svaralternativer. Ipsos MMI gjennomfører datainnsamlingen på vegne av Norgesuniversitetet. Alle svar behandles konfidensielt, og det vil kun bli rapportert på en slik måte at personvernet ivaretas. Takk for at du tar deg tid til å besvare undersøkelsen! 4 Hvor passer følgende utsagn om digitale verktøy/medier i høyere utdanning generelt? Høyere utdanning bør gi studentene opplæring i variert bruk av digitale verktøy/medier Høyere utdanning skal sørge for at studenter har kompetanse i å bruke digitale verktøy/medier som svarer til arbeidslivets forventninger Høyere utdanning må sikre at studenter utvikler relevant digital kompetanse Det legges for mye vekt på bruk av digitale verktøy/medier i høyere utdanning MI Pro 003 +

4 5 Hvilke muligheter ser du for å bruke digitale verktøy/medier i utdanningene ved ditt institutt/avdeling? Økt kvalitet i utdanningene , Enklere å variere undervisningen , Mer studentaktiv undervisning , Bedre tilrettelegging av undervisning for ulike studenter , Nye måter å vurdere/evaluere studenter på , Enklere kommunikasjon med studenter , Forenkler deling og gjenbruk av læringsressurser , Bedre rekruttering av studenter , Administrative forbedringer , Bedre informasjonsflyt , Bedre ressursutnyttelse , Utvikle fleksible utdanningstilbud , Samarbeide med andre institusjoner om utdanningstilbud , Andre muligheter: , Ingen muligheter Hvilke(t) av følgende utsagn om bruk av digitale verktøy/medier i utdanning passer best for instituttet/avdelingen du er leder for? Bruk av digitale verktøy/medier i undervisning og studier inngår i våre strategier og/ handlingsplaner , Vi har tiltak og/ prosjekter som omfatter bruk av digitale verktøy/medier i utdanning , Vi jobber med å utforme en strategi plan for bruk av digitale verktøy/medier i utdanning , Vi har en strategi for bruk av digitale verktøy/medier i utdanning , Omtales noen av følgende temaer i strategier og handlingsplaner ved ditt institutt/avdeling? Bruk av digitale bibliotekressurser , Bruk av digitale verktøy/medier ved eksamen , Bruk av åpne digitale læringsressurser i undervisning , Digital kompetanse hos studentene , Kompetanseheving for fagansatte i bruk av digitale verktøy/medier , Normer for sr teknologibruk (nettvett, personvern og lignende) , Retningslinjer for kildebruk (kildekritikk, referanseteknikk og opphavsrett) , Bruk av digital læringsplattform (Fronter, itslearning og lignende) til administrative oppgaver , Bruk av digital læringsplattform (Fronter, itslearning og lignende) til formidling av fagstoff , Bruk av digital læringsplattform (Fronter, itslearning og lignende) for å øke studentaktivitet og samhandling mellom studenter , Fleksible utdanningstilbud , Bruk av mobile verktøy (smarttelefon, nettbrett og liknende) i undervisningen , Gjenbruk og deling av digitale ressurser , Kvalitetskriterier for bruk av digitale verktøy/medier i undervisningen , Ingen av disse MI Pro 004 +

5 8 Hvor passer følgende når det gjelder valg og implementering av digitale verktøy/medier ved ditt institutt/avdeling? Kun ett svar per linje Som leder har jeg en viktig rolle i arbeidet med å implementere bruk av digitale verktøy/medier i undervisning Bruk av digitale verktøy/medier drives fram av de fagansatte Fagansatte involveres i kartleggingen av behov for digitale verktøy/medier Fagansatte involveres i valg av hvilke digitale verktøy/medier som skal implementeres Det jobbes aktivt fra instituttledelsen for at fagansatte skal ta i bruk digitale verktøy/medier Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av studenters utstyr / Bring Your Own Device (BYOD) (PC/Mac, smarttelefon, nettbrett/ipad etc) i undervisning Hvordan organiseres arbeidet med å bruke digitale verktøy/medier i utdanning ved ditt institutt/avdeling? Den enkelte fagansatte vurderer selv bruk av digitale verktøy/medier , Arbeidet med å ta i bruk digitale verktøy/medier drives fram av ildsjeler , Fagansatte deler erfaringer om bruk av digitale verktøy/medier i utdanningene , Bruk av digitale verktøy/medier i undervisning vurderes når utdanningene kvalitetssikres , Økonomiske virkemidler benyttes for å få fagansatte til å ta i bruk digitale verktøy/medier i undervisning , Fagansatte frikjøpes for utviklingsprosjekter knyttet til bruk av digitale verktøy/medier i utdanningene , Fagansatte pålegges obligatoriske kurs i bruk av digitale verktøy/medier , Bruk av digitale verktøy/medier i undervisningen er tema i personal- og medarbeidersamtaler , Bruk av digitale verktøy/medier i undervisning vektlegges positivt ved lønnsforhandlinger , Ved ansettelser vurderes kompetanse i bruk av digitale verktøy/medier , Institusjonen har et kompetansesenter på feltet som støtter fagansatte i bruk av digitale verktøy/medier i undervisningen , Institusjonen har en mentorordning som støtter fagansatte i bruk av digitale verktøy/medier i undervisningen , Ingen passer , Hvor passer følgende utsagn om ditt institutt/din avdeling? Vi gjør opptak av forelesninger og podcaster disse til studentene Vi vurderer å gjøre forsøk med opptak og podcasting av forelesninger.. 2 Pensum gjøres tilgjengelig digitalt Vi vurderer å gjøre forsøk med digital pensumlitteratur Vi tilbyr digital eksamen i alle fag Vi tilbyr digital eksamen i noen fag Vi vurderer å tilby digital eksamen MI Pro 005 +

6 Angi hvor mange studietilbud ved ditt institutt/avdeling som gjennomføres på følgende måte: Ingen Få Halvparten Nesten alle Alle Campusundervisning (ansikt-til-ansikt) Web/nettundervisning Blandet undervisning (campus og web/nett) Samlingsbasert på campus og/ desentralisert Arbeidsplassbasert undervisning Hvordan tilrettelegges det for kompetanseheving i bruk av digitale verktøy/medier for fagansatte ved ditt institutt/avdeling? Frikjøp av tid til selvstudier/kompetanseheving , Frivillige kurs , Konferanser/seminarer , Utviklingsprosjekter , Obligatoriske kurs , Annet Ingen ordning , Hvor får fagansatte hjelp til bruk av digitale verktøy/medier i forbindelse med undervisning og studierelatert arbeid? Teknisk brukerstøtte på arbeidsplassen , Teknisk brukerstøtte hos leverandør , Kolleger , Egne ressursperson(er)/mentorordning , Bibliotek/læringssenter , Felles pedagogisk støtteenhet/kompetansesenter , Annet Ingen ordning , Brukes det en digital læringsplattform (Fronter, itslearning og lignende) ved ditt institutt / avdeling? Ja Nei ( 7 ) ( 7 ) MI Pro 006 +

7 5 Hvor passer følgende utsagn om bruk av den digitale læringsplattformen? Den digitale læringsplattformen brukes aktivt i alle våre studietilbud Læringsplattformen brukes aktivt for å formidle studieadministrativ informasjon til studentene Læringsplattformen brukes aktivt for å formidle fagstoff til studentene.. 3 Læringsplattformen er brukervennlig og tilpasset våre behov Læringsplattformen er tilpasset digital eksamen/vurdering Læringsplattformen bidrar til en mer fleksibel undervisning Jobber dere aktivt for å utnytte potensialet til digitale læringsplattformer i læringsaktiviteter for studenter? Beskriv eventuelt hvordan: Annet, notér 7 MOOC (Massive Open Online Courses) er en benevnelse på kurs som gjennomføres online/på nett. Disse kursene er skalerbare i forhold til antall deltakere, og de er tilgjengelige. Det vil si at hvem som helst kan melde seg på/delta på en MOOC. Hvilke utsagn om MOOC gjelder for ditt institutt/din avdeling? Vi tilbyr MOOC-kurs på norsk , Vi tilbyr MOOC-kurs på engelsk annet språk , Vi har vurdert å utvikle MOOC-kurs , MOOC-kurs er nedfelt som satsningsområde i vår strategi , MOOC-kurs er en integrert del av undervisningen i minst ett studietilbud , Vi oppfordrer fagansatte til å gjøre seg kjent med MOOC-fenomenet , Ingen passer Hvordan vil du beskrive teknologi-ressursene ved ditt institutt/din avdeling? God tilgang til trådløst nett på hele instituttet/avdelingen Gode systemer for oppdatering av programvare og relevante funksjoner 2 Tilstrekkelig med strømuttak/kontakter for studenter Digitale/interaktive tavler i aktuelle undervisningsrom Relevant utstyr for fremvisning av lyd og video i aktuelle undervisningsrom Opptaksutstyr i aktuelle undervisningsrom som er enkle å betjene Projektor er tilgjengelig i aktuelle undervisningsrom MI Pro 007 +

8 9 Hvor viktig tror du følgende forhold vil være for å øke bruken av digitale verktøy/medier i utdanninger ved din institusjon? Strategier og handlingsplaner Meget viktig Ganske viktig Litt viktig Ikke viktig Forankring i ledelse og organisasjon Engasjerte ansatte/ildsjeler Bruk av digitale verktøy/medier integreres i fagplaner/emnebeskrivelser og arbeidskrav Obligatorisk opplæring av ansatte Bedre tilgang til teknisk utstyr ved institusjonen Økonomiske insentiver Utviklingsprosjekter Forventninger om bedre ressursutnyttelse Dokumentert gode erfaringer Utvikling av fleksible utdanningstilbud Forventninger fra studenter Økt konkurranse om studentene Hva er, etter din mening, de viktigste faktorene for at bruk av digitale verktøy/medier skal kunne bidra til kvalitet i undervisning? Annet, notér 2 Bakgrunnsspørsmål Er du mann kvinne? Mann Kvinne Hva er din alder: Antall år: Hvilken stilling har du? Instituttleder/avdelingsleder/dekan Studieleder/utdanningsleder Annet Hvor mange år har du fungert i den stillingen du har nå? Antall år: Hvor mange år har du jobbet innen høyere utdanning? Antall år: MI Pro 008 +

9 26 Hvilket av følgende fagområder vil du si dominerer ditt institutt / din avdeling? Dersom det er flere muligheter, velger du det faget som du mener dominerer. Humanistiske og estetiske fag Samfunnsfag og juridiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Økonomiske og administrative fag Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag Helse, sosial og idrettsfag (inkludert medisin) Komplett OK Screened OK Sluttid Sluttidspunkt Sluttdato Sluttdato Hvis du har kommentarer til denne undersøkelsen, kan du skrive dem her. Tusen takk for hjelpen - trykk neste for å lagre og avslutte. Annet, notér Takk for at du deltok i undersøkelsen! MI Pro 009 +

Er vi i bevegelse? Betingelser og begrunnelser for bruk av digitale verktøy og medier. Janne Wilhelmsen og Hilde Ørnes

Er vi i bevegelse? Betingelser og begrunnelser for bruk av digitale verktøy og medier. Janne Wilhelmsen og Hilde Ørnes Er vi i bevegelse? Betingelser og begrunnelser for bruk av digitale verktøy og medier Janne Wilhelmsen og Hilde Ørnes Betingelser for bruk Organisatoriske Individuelle Strategi Muligheter Virkemidler Begrunnelser

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Rapport forstudie Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Ingeborg Amundrud 13.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 2 2 MANDATET 4 3 LØSNING AV OPPGAVEN 5 4 UTDANNINGSKVALITET OG E-LÆRING

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Det kan se ut som om det er et bedre grunnlag for å starte opp med tysk, fransk og spansk enn det har sett ut som tidligere. Det er satt i gang et nasjonalt

Detaljer

IKT-strategi. for videregående opplæring i Oppland 2014-2016

IKT-strategi. for videregående opplæring i Oppland 2014-2016 v IKT-strategi for videregående opplæring i Oppland 2014-2016 2 Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 5 Visjon for IKT-satsingen videregående opplæring i Oppland... 7 1. Infrastruktur... 9 1.1 Overordnet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 04.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet - Hva, hvorfor og hvordan?

Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet - Hva, hvorfor og hvordan? Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved - Hva, hvorfor og hvordan? 2014 Det helsevitenskapelige fakultet Rigmor Furu Prosjektleder ecampus/sjefsrådgiver NST/helsekompetanse 10.07.2014 Forord

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Styringsgruppen for Fleksibel utdanning Februar 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets forankring... 4 1.1. Styringsgruppens mandat og sammensetning...

Detaljer

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S.

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning Cathrine Tømte Dorothy S. Olsen Rapport 32/2013 IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse

Detaljer

Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no

Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no 16.10.2014 Høringsuttalelse NOU 2014:5 Mooc til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Fleksibel utdanning Norge (tidligere Norsk forbund for fjernundervisning)

Detaljer

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Utredningsrapport til høgskolens ledelse mai 2011 Versjon 16.6.11 2 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Oppdraget og prosessen... 6 2.1 Oppdraget...

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Rapport fra følgeforskning. Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein

Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Rapport fra følgeforskning. Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark Rapport fra følgeforskning Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 37/2013 Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark Rapport

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 Innhold: 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 2.1 Delmål... 3 3. Ledelse og styring... 4 4. IKT-funksjoner... 4 5. Infrastruktur... 5 5.1

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Notat 7/2012 Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Nasjonal undersøkelse om status i 2011 Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Nasjonal undersøkelse om status i 2011 Camilla Alfsen

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Hovedmål... 2 2.1 Delmål... 2 3. Ledelse og styring... 3 4. IKT-funksjoner... 3 5. Infrastruktur... 4 5.1

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Veikart for Avdeling for IT

Veikart for Avdeling for IT Veikart for Avdeling for IT 2013-2017 Administrasjon, Avdeling for IT Revidert versjon av veikartet godkjent av universitetsdirektøren 27.01.2015 Foto: Trond A. Jenssen Veikart 2.0 for Avdeling for IT

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer