HR - undersøkelsen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon"

Transkript

1 HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1

2 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar bedrifter/konsern deltok, med til sammen ansatte fordelt på 10 store bedrifter > mellomstore bedrifter mellom små bedrifter (kalt liten ) < 100 Innhold: Alders- og kjønnsfordeling Utdanningsbakgrunn Turnover i 2008 Rekruttering i 2008 Rekrutteringsbehov de neste 3-5 år Lærlinger Aktiviteter rettet mot skoler og utdanningsinstitusjoner Fornybar energi og Grønn Boks som rekrutteringsverktøy Finanskrisens påvirkning på rekruttering 2

3 ALDERS- OG KJØNNSFORDELING 3

4 Aldersprofil og gjennomsnittsalder 2006 til 2008 Aldersprofil Under 35 år: Fra år eller eldre: Fra % Gjennomsnittsalder Fra 48 til 45 år 35 % 30 % 25 % 15 % 10 % % 0 % Under

5 Aldersprofil for regionene Nord Midt Vest Øst Øst: Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo Vest: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Nord: Nordland, Troms og Finnmark 30 % 10 % 0 % Under 25 år år år år år 65 år + 5

6 Kjønnsfordeling 35 % Kvinner Menn Kjønnssammensetningen i bransjen: 30 % 2007: 18 % kvinner 78 % menn 2008: kvinner 80 % menn 25 % 15 % 24 % 18 % 10 % 11 % 5 % 0 % 5 % 6 % 5 % 4 % 4 % 2 % Under 25 år år år år år 65 år + 6

7 Kjønnsfordeling i hver aldersgruppe Kvinner Menn Under 25 år 7 % 93 % år 26 % 74 % år 24 % 76 % år 18 % 82 % år 18 % 82 % 65 år + 13 % 87 % 7

8 Kjønnsfordeling i regionene N= ansatte Fordeling i forhold til antall ansatte i regionen 5637 Kvinner Menn 90 % 80 % 80 % 78 % 82 % 78 % 70 % 60 % 50 % % 10 % 22 % 18 % 22 % Øst Vest Midt Nord 0 % Øst Vest Midt Nord 8

9 Kjønnsfordeling i små og store bedrifter Kvinner Menn % 80 % 81 % 83 % 78 % 70 % 60 % % % 10 % 0 % 19 % 17 % 22 % Liten bedrift Mellomstor bedrift Stor bedrift Liten bedrift Mellomstor bedrift Stor bedrift Liten bedrift: < 100 ansatte Mellomstor bedrift: ansatte Stor bedrift: >499 ansatte N=

10 UTDANNINGSBAKGRUNN 10

11 Sammensetning av utdanningsbakgrunn De tekniske utdanningsgruppene utgjør 69 % 1 % 11 % 19 % 41 % Fagbrev Ingeniør Sivilingeniør Økonom Samf/Hum Andre 9 % 19 % N =

12 Fordelingen av faggruppene i store, mellomstore og små bedrifter Stor Mellomstor Liten 100 % 80 % 60 % 10 % 9 % 5 % 38 % 38 % 11 % 9 % 9 % 15 % 38 % 35 % 51 % 53 % 75 % 51 % 55 % 76 % 0 % Fagbrev Ingeniør Sivilingeniør Økonom Samf/Hum Andre 12

13 Sammensetningen av de ulike faggruppene i store, mellomstore og små bedrifter 100 % 80 % 60 % 28 % 1 % 9 % 9 % 17 % 10 % 1 % 13 % 5 % 22 % 19 % 1 % 1 % 12 % 11 % 4 % 9 % 18 % 19 % Andre Samf/Hum Økonom Sivilingeniør Ingeniør Fagbrev 36 % 50 % 46 % 41 % 0 % Stor Mellomstor Liten Alle 13

14 Fordeling av hver faggruppe mellom regionene Øst Vest Midt Nord 100 % 80 % 12 % 15 % 16 % 21 % 7 % 11 % 17 % 14 % 9 % 25 % 4 % 28 % 60 % 35 % 35 % 19 % 24 % 37 % 50 % 0 % 46 % 51 % 37 % 42 % 27 % 18 % Fagbrev Ingeniør Sivilingeniør Økonom Samf/Hum Andre 14

15 TURNOVER 15

16 Turnover fordelt på utdanningsgruppene Turnover i 2008 var på 5,8 % * 1,7 % pensjonerte seg 4,1 % sluttet 30 % Pensjonert Sluttet 25 % 25 % 16 % Avgang til pensjon utgjør 29 % Andelen som sluttet utgjør 71% N= % 10 % 5 % 0 % 4 % 14 % 1 % 6 % 13 % 11 % 3 % 4 % 1 % * I prosent av arbeidsstyrken 16

17 Turnover per utdanningsgruppe fordelt på pensjonert og sluttet Pensjonert Sluttet Fagarbeider 39 % 61 % Ingeniør 24 % 76 % Sivilingeniør 19 % 81 % Økonom 23 % 77 % Samf/Hum 80 % Andre 23 % 77 % Alle 29 % 71 % 17

18 Turnover i stor, mellomstor og liten bedrift Total turnover 5,8 % Pensjonert Sluttet 5,0 % Stor bedrift 5,8 % Mellomstor bedrift 6,2 % Liten bedrift 4,7 % 4,5 % 4,0 % 4,4 % 3,6 % 3,5 % 3,0 % 2,6 % 2,7 % 2,5 % 2,0 % 2,0 % 1,5 % 1,4 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Stor bedrift Mellomstor bedrift Liten bedrift 18

19 Turnover i regionene Pensjonert Sluttet 5 % 4,1 % 4,5 % 4 % 3 % 3,3 % 3,0 % 2 % 2,1 % 2,0 % 1,8 % 1,2 % 1 % 0 % Nord Midt Vest Øst 19

20 REKRUTTERING

21 Rekruttering 2008 Totalt antall rekrutterte: 1435 (10 % av arbeidsstyrken) Fagarbeider 349 Kjønnsfordeling: 22 % kvinner 78 % menn Ingeniør Sivilingeniør Økonom Antall rekrutterte: 2006: : 1292 Samf/Hum Andre N= (49 bedrifter) 21

22 Kjønnsfordelingen av rekrutterte i hver utdanningsgruppe fra 2007 til Fagarbeider 99,5 % 0,5 % Fagarbeider 95 % 5 % Ingeniør 92 % 8 % Ingeniør 89 % 11 % Sivilingeniør 90 % 10 % Sivilingeniør 78 % 22 % Økonom 43 % 57 % Økonom 53 % 47 % Andre 66 % 34 % Andre 71 % 29 % Menn Kvinner 22

23 Rekruttering i perioden ,1 % 10,1 % 6,9 % Tallene er målt i % av den totale arbeidsstyrke i gjeldende år 23

24 Kjønnsfordeling av nyrekrutterte fordelt på bedriftsstørrelser (i hele tall) 1000 Menn Kvinner Stor bedrift Mellomstor bedrift Liten bedrift 24

25 Rekruttering fordelt på utdanningsgrupper 30 % Menn Kvinner 25 % 1 % 7 % 2 % 8 % 15 % 10 % 3 % 5 % 0 % 23 % 17 % 9 % 9 % 0,5 % 18 % 1 % Fagarbeider Ingeniør Sivilingeniør Økonom Samf/Hum Andre 25

26 Sammensetningen av de rekrutterte utdanningsgruppene i de ulike bedriftsstørrelsene Fagarbeider Ingeniør Sivilingeniør Økonom Samf/Hum Andre 100 % 80 % 60 % 30 % 2 % 18 % 15 % 12 % 16 % 1 % 17 % 1 % 18 % 5 % 2 % 25 % 16 % 18 % 47 % 17 % 0 % Stor Mellomstor Liten Liten bedrift <100 ansatte Mellomstor bedrift ansatte Stor bedrift >499 ansatte 26

27 Fordelingen av rekrutterte mellom store, mellomstore og små bedrifter Stor Mellomstor Liten 100 % 80 % 11 % 5 % 30 % 1 % 11 % 6 % 4 % 4 % 11 % 17 % 23 % 39 % 60 % 50 % 66 % 88 % 71 % 79 % 85 % 0 % Fagarbeider Ingeniør Sivilingeniør Økonom Samf/Hum Andre 27

28 Sammensetningen av de rekrutterte utdanningsgruppene i de ulike regionene Fagarbeider Ingeniør Sivilingeniør Økonom Samf/Hum Andre 100 % 80 % 10 % 2 % 18 % 23 % 1 % 30 % 24 % 1 % 60 % 4 % 27 % 2 % 21 % 8 % 22 % 5 % 10 % 14 % 23 % 27 % 14 % 27 % 22 % 24 % 0 % Nord Midt Vest Øst 28

29 Rekrutterte faggrupper fordelt på regioner (i hele tall N= 1435) 400 Øst Vest Midt Nord Fagarbeider Ingeniør Sivilingeniør Økonom Samf/Hum Andre 29

30 Teknisk profil for rekrutterte i store, mellomstore og små bedrifter Andelen rekrutterte til tekniske stillinger: Stor: 50 % Mellomstor: 70 % Liten: 65 % 50 % Fagarbeider Ingeniør Sivilingeniør 47 % 30 % 25 % 18 % 17 % 15 % 16 % 10 % 5 % 2 % 0 % Stor Mellomstor Liten 30

31 Teknisk profil for de rekrutterte for hver regionene 60 % 57 % Fagarbeider Ingeniør Sivilingeniør 38 % 49 % 41 % 37 % 46 % 46 % 27 % 27 % 18 % 5 % 10 % 0 % Nord Midt Vest Øst 31

32 REKRUTTERING 3-5 ÅR 32

33 Forventet rekrutteringsbehov de neste 3 5 år Fagbrev Høyskole/universitet 22 % 28 % 31 % 17 % 50 % 52 % Mindre enn 2008 Likt 2008 Mer enn

34 100 % 80 % Forventet rekrutteringsbehov de neste 3-5 år i store, mellomstore, og små bedrifter 30 % 6 % Fagbrev 29 % 100 % 80 % 30 % Høyskole 13 % 45 % 60 % 75 % 38 % 60 % 69 % 60 % 36 % 0 % 30 % 33 % 19 % Stor Mellomstor Liten Mer enn % 10 % 19 % 18 % Stor Mellomstor Liten Likt 2008 Mindre enn

35 Forventet rekrutteringsbehov de neste 3-5 år i de forskjellige regionene Fagbrev 100 % 100 % Høyskole 80 % 27 % 23 % 28 % 80 % 25 % 33 % 28 % 63 % 60 % 60 % 55 % 46 % 44 % 63 % 50 % 56 % 0 % 38 % 31 % 28 % 18 % Nord Midt Vest Øst 0 % 13 % 17 % 17 % Mer enn 2008 Nord Midt Vest Øst Likt 2008 Mindre enn

36 OPPLEVELSE REKRUTTERING 36

37 Fordeling av vanskelighetsgrad i hver faggruppe Vanskelig Ganske vanskelig Verken/Eller Ganske lett Lett 100 % 80 % 60 % 0 % 6 % 19 % 14 % 11 % 13 % 27 % 27 % 24 % 43 % 29 % 43 % 50 % 27 % 29 % 33 % 26 % 34 % 27 % 45 % 38 % 29 % 30 % 12 % 13 % 11 % 2 % Fagarbeider Ingeniør Sivilingeniør Økonom Samfunnsfag Humaniora Andre 37

38 Opplevelse av rekrutteringssituasjonen i forhold til bedriftsstørrelsene 6 Store bedrifter Mellomstore bedrifter Små bedrifter 5 Vanskelighetsgrad Fagarbeider Ingeniør Sivilingeniør Økonom Samfunnsfag Humaniora Andre Vanskelighetsgrad: 1=svært lett, 2=ganske lett, 3=verken/eller, 4=ganske vanskelig, 5=svært vanskelig 38

39 Opplevelse av rekrutteringssituasjonen i regionene 5 Øst Vest Midt Nord 4 Vanskelighetsgrad Vanskelighetsgrad: 1=svært lett, 2=ganske lett, 3=verken/eller, 4=ganske vanskelig,5=svært vanskelig 39

40 LÆRLINGER 40

41 Lærekontrakter i 2008, fordelt på fagområder Antall lærekontrakter i 2008: 511 (3,6 % av arbeidsstyrken) Antall lærekontrakter i 2007: 457 (3,2 % av arbeidsstyrken) Det tilsvarer en økning i antall lærekontrakter fra på 12 % 14 % 6 % 2 %2 % 4 % Energimontør Energi operatør Elektriker Industrimekaniker Bil/Tele/Tavle -montør Kontor/IKT Andre Byggfag ligger under kategorien Andre 5 % 67 % 41

42 Lærlinger fordelt på bedriftsstørrelser 12 % Stor bedrift Mellomstor bedrift 8 % Liten bedrift 27 % Andel av alle ansatte 52 % 36 % 66 % Andel av alle lærlinger 42

43 Lærlinger fordelt på regioner Nord 10 % Midt 42 % 8 % 15 % 23 % Vest Øst 50 % Andel av alle ansatte 27 % 26 % Andel av alle lærlinger 43

44 Forventet lærlingbehov de neste 3-5 år Mindre enn 2008 Likt som 2008 Mer enn % 6 % 77 % 44

45 SOMMERJOBBER 45

46 Tilbys sommerjobber i bedriften? 81 % svarte at de tilbød sommerjobber Store bedrifter Mellomstore bedrifter Små bedrifter Nei Det var til sammen 384 sommerjobber tilbudt i 2008 Nei En bedrift (i region Midt) tilbød 90 sommerjobber 16 % 71 % 14 % Ja 81 % 46

47 Tilbud om sommerjobber i forhold til bedriftens andel av hele arbeidsstyrken Store bedrifter Mellomstore bedrifter Små bedrifter 16 % 7 % 14 % 27 % Prosent av alle ansatte 66 % 71 % Prosent av alle sommerjobber tilbudt 47

48 Tilbud av sommerjobber i de ulike regionene i forhold til regionens andel av arbeidsstyrken 44 % av bedriftene som svarte at de ikke tilbød sommerjobber var i region Midt. En bedrift utgjør de fleste sommerjobbene Nord Midt Vest Øst 4 % 8 % 37 % 15 % 28 % 50 % Andel av alle ansatte 27 % 30 % Andel av sommerjobber 48

49 AKTIVITET MOT SKOLER 49

50 Grad av aktiviteter rettet mot skole i hver region Nord Ingen Liten Noe Stor 100 % 100 % 80 % 80 % 60 % 60 % 0 % 0 % Vest 100 % 80 % 60 % 0 % Midt 100 % 80 % 60 % 0 % Øst 50

51 Profil: Grad av aktivitet rettet mot høyere utdanning i hver region Ingen Liten Noe Stor Øst Vest Midt Nord 50 % 4 % 30 % 13 % 6 % 2 % 23 % 30 % 2 % 8 % 10 % 0 % 2 % 8 % 13 % 6 % 4 % 4 % 8 % 8 % 4 % 6 % Nord Midt Vest Øst 10 % 0 % 8 % 4 % 8 % 6 % 23 % 6 % 6 % 4 % 2 % 4 % 4 % Ingen Liten Noe Stor N = 48 51

52 100 % Grad av aktivitet rettet mot skole i forhold til bedriftsstørrelse Små bedrifter 100 % Ingen Liten Noe Stor Mellomstore bedrifter 100 % Store bedrifter 80 % 80 % 80 % 60 % 60 % 60 % 0 % 0 % 0 % 52

53 Profil: Grad av aktivitet rettet mot høyere utdanning i forhold til region og bedriftsstørrelse 100 % Ingen Liten Noe Stor 100 % 80 % 80 % 60 % 60 % 0 % Nord Midt Vest Øst 0 % Store Mellomstore Små 53

54 FORNYBAR ENERGI GRØNN BOKS 54

55 Vektlegging av fornybar energi ved rekruttering 17 % 2 % 28 % Ingen Liten Noe Stor 53 % N=47 bedrifter 55

56 Vektlegging av fornybar energi ved rekruttering i store, mellomstore, og små bedrifter Ingen Liten Noe Stor Liten bedrift Mellomstor bedrift Stor bedrift 56

57 Vektlegging av fornybar energi ved rekruttering i hver region Ingen Liten Noe Stor Øst Vest Midt Nord 57

58 Benyttelse av elementer fra "Grønn Boks" ved rekruttering 4 % 24 % Ingen Liten Noe Stor 42 % 30 % Det var 50 bedrifter som besvarte denne delen av undersøkelsen 58

59 Benyttelse av elementer fra "Grønn Boks" ved rekruttering i store, mellomstore, og små bedrifter Ingen Liten Noe Stor Liten bedrift Mellomstor bedrift Stor bedrift 59

60 Benyttelse av elementer fra "Grønn Boks" ved rekruttering i hver region Ingen Liten Noe Stor Øst Vest Midt Nord 60

61 FINANSKRISEN 61

62 Påvirker uroen i finansmarkedene bedriftenes rekrutteringsbehov? JA NEI 80 % 62

63 Påvirker uroen i finansmarkedene rekrutteringsbehovene til store, mellomstore og små bedrifter? Påvirket Ikke påvirket Store bedrifter Mellomstore bedrifter Små bedrifter Påvirket Påvirket 19 % Påvirket 21 % Ikke påvirket 80 % Ikke påvirket 81 % Ikke påvirket 79 % 63

64 Påvirker uroen i finansmarkedene rekrutteringsbehovene i regionene? Nord Påvirket 13 % Vest Påvirket 8 % Ikke påvirket 88 % Midt Ikke påvirket 92 % Øst Påvirket 27 % Påvirket 28 % Ikke påvirket 73 % Ikke påvirket 72 % 64

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

1. FORORD... 2 2. METODE OG GJENNOMFØRING... 3 3. SAMMENDRAG... 4 BEGREPER OG DEFINISJONER... 6 4. INNLEDNING... 7

1. FORORD... 2 2. METODE OG GJENNOMFØRING... 3 3. SAMMENDRAG... 4 BEGREPER OG DEFINISJONER... 6 4. INNLEDNING... 7 Arbeidsmarkedsundersøkelse n E k s a m e n s k a n d i d a t e r v å r e n 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 2 2. METODE OG GJENNOMFØRING... 3 3. SAMMENDRAG... 4 BEGREPER OG DEFINISJONER... 6 4. INNLEDNING...

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004 Modul 1 Timepriser for advokattjenester Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Innhold

Detaljer