Årsplan i matematikk 4.klasse,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016"

Transkript

1 Årsplan i matematikk 4.klasse, Antall timer pr uke: 5. timer Lærere: Marte Fjelddalen, Helene V. Foss, Evelyn Haugen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 4A og 4B + Oppgavebok 4 Nettstedet: Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i matematikk er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Uttrykke seg muntlig: Forklare en tankegang knyttet til et matematisk problem. Drøfte løsningsstrategier med andre. Uttrykke seg skriftlig: Skrive ned et matematisk problem ved hjelp av tall og symboler. Lage diagrammer og skisser. Kunne lese: Lese og tolke tabeller, diagrammer og formler. Kunne forstå hva tekster handler om og oversette til matematikk, med tegn, bokstaver og tall Kunne regne: Problemløsning og utforsking av dagligdagse og praktiske situasjoner og matematiske problem Kunne bruke digitale verktøy: Bruke slike verktøy til mattematiskespill og utforsking og samle/behandle informasjon Fremdriftsplan: Tidsplan Innhold og Arbeidsmåter, aktiviteter og Læringsmål Læreverket uke fagmomenter læringsstrategier Koordinatsystemet: Hoppematte Elevene skal lese av, plassere og Grunnbok 4a - rutenett Spill beskrive posisjoner i rutenett, på s.2 - s.17 - koordinater Kartarbeid Skattejakt -Les og si noe kart og i koordinatsystem, både med og uten digitale verktøy Oppgavebok. s.2- s.6 Tidsplan Innhold og Arbeidsmåter, aktiviteter og Læringsmål Læreverket

2 uke fagmomenter læringsstrategier Mer enn 1000 og mindre enn 0: -regning med penger -avrunding -store tall -negative tall Monopol lekepenger Posisjons-spillet Bruke gradestokk og følge med på temperaturen -Les og si noe Elevene skal skrive og bruke plassverdisystemet for de hele talla, bruke positive og negative hele tall. Eleven skal utvikle, bruke og samtale om ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret Grunnbok 4a s.18 s.43 Oppgavebok 4 s.7-s Høstferie Legge sammen og trekke fra: -hoderegning -tall-linje -likt og ulikt -legge sammen -trekke fra Tiervenn-bingo Spill med kortstokk - Matematiskskjema Eleven skal måle temperatur, de skal samtale om resultata og Eleven skal utvikle, bruke og samtale om ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret Eleven skal gjøre overslag over og finne tall ved hjelp av hoderegning, tellematerielle og skriftlig notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar s.44-s.67 s.20-s Tid, klokka: -minutter og sekunder -timer og minutter -tidsforskjeller Bruke bussrute-tabell Tegneserie -Matematisk skjema Eleven skal måle tid. De skal samtale om resultatene og s.68-s.87 s.32-s.38 Tidsplan Innhold og Arbeidsmåter, aktiviteter og Læringsmål Læreverket Årsplan i matematikk 4.kl Side 2

3 uke fagmomenter læringsstrategier Ganging og deling 1: -tallinje -6,7,8 og 9-gangen -rutenett -deling Praktisk og konkret deling/ ganging Multiplikasjons-sanger Mill-oppgaver Yatzy Gangeleken Bowling Ringspill - Venndiagram Eleven skal utvikle og bruke varierte metoder for multiplikasjon og divisjon, bruke de i praktiske situasjoner og bruke den lille multiplikasjonstabellen i hoderegning og i oppgaveløsing s.88-s.113 s.39-s Symmetri og mønster: -symmetrilinje -forskyvning -rotasjon Lage julelenker og julekort - Venndiagram Juleferie 3-6 Omkrets og areal: -lengdemåling -ulike geometriske figurer -kvadratcentimeter -kvadratmeter Praktisk erfaring med målestokk Måle ting i kl.rommet Sammenligne ulike rom på skolen -Ordkart Eleven skal kjenne igjen, bruke og beskrive speilsymmetri og parallellforskyvning i konkrete situasjoner Eleven skal sammenligne størrelser ved hjelp av fornuftige måleredskaper og enkel beregning, presentere resultatene og vurdere om de er rimelige. Eleven skal gjøre overslag over og måle lengde og areal, samtale om resultatene og vurdere om de er rimelige. s s.51-s.52 s.4 - s.23 s.53 s.62 Eleven skal kjenne igjen, beskrive trekk ved og sortere sirkler og mangekanter Tidsplan Innhold og Arbeidsmåter og aktiviteter Læringsmål Læreverket Årsplan i matematikk 4.kl Side 3

4 uke fagmomenter 7-10 Ganging og deling 2: -gjentatt addisjon -multiplikasjon med lommeregner -tallmønstre -posisjonssystemet -oppstilt multiplikasjon og divisjon Praktisk bruk av multiplikasjon og divisjon Multiplikasjonsbingo Gangeleken Yatzy -Matematikskjema Eleven skal finne informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger, velge regneart og begrunne valget, bruke tabellkunnskap og utnytte sammenhenger mellom regneartene, vurdere resultatet og presentere løsningen s.24-s.47 s.63-s.75 8 Vinterferie Målinger og desimaltall: -volum -vekt -lengdemål -omgjøring av enheter Matlaging Tippe vekt Finne steiner i bestemte vekter Eleven skal kjenne igjen, eksperimentere med, beskrive og videreføre strukturer i tallmønster Eleven skal bruke ikkestandariserte måleenheter og forklare formålet med å standarisere måleenheter og bruke og omgjøre mellom vanlige måleenheter Eleven skal gjøre overslag over og måle lengde, volum og masse, samtale om resultatene og s.48-s.69 s.76-s.86 Tidsplan Innhold og Arbeidsmåter og aktiviteter Læringsmål Læreverket Årsplan i matematikk 4.kl Side 4

5 uke fagmomenter Brøk: -en del av helheten -antall i en mengde -brøk på tall-linja -brøknavn -likeverdige brøker -teller, brøkstrek og nevner -sammenligne brøker Konkretiseringsmateriale -Venndiagarm 12 Påskeferie Regning Repetisjon -praktisk regning -klokke og tid -posisjonssystemet -flersifrede tall -tieroverganger oppstilling -hoderegning -tall på utvidet form -avrunding og overslag -de fire regningsartene -problemløsning Statistikk: Repetisjon -samle data Gjennomføre spørreundersøkelse -lese og lage tabeller -søylediagram -spørreundersøkelse -ordne data/sortere tall i stigende rekkefølge Eleven skal beskrive og bruke enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger og uttrykke tallstørrelser på varierte måter Eleven skal vite hva teller og nevner er Eleven skal samle, sortere, notere og illustrere data på formålstjenlige måter med tellestreker, tabeller og søylediagram, med og uten digitale verktøy, og samtale om prosess og verktøy. s.70-s.91 s.87-s.97 s.92-s.115 s.98-s.109 s s.128 s Årsplan i matematikk 4.kl Side 5

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Elev- og læringssyn MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Fridalen skole skal være en målrettet og inkluderende skole med rom for alle. Matematikkopplæring på Fridalen skole skal ta utgangspunkt i at elevene

Detaljer

MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE

MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrerte i kompetansemålene, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE.

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar. bruke tallinja til

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Antall timer pr uke: 5 Lærere: Adeleid K Amundsen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Oppgavebok 2 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Tidsplan- Innhold

Detaljer

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell:

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell: Hva betyr kompetanseene i Kunnskapsløftet for vårt arbeid? Alle ene i K 06 er kompetanse, og hvert omfatter tre komponenter som til sammen utgjør kompetansen. De tre komponentene er ferdigheter, forståelse

Detaljer

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 4 timer Lærere: Ida Nystuen Askjer og Elise G. Solberg Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 1A og 1B + Oppgavebok 1 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 Faglærer: Hanna Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius SYNLIG LÆRING som metode: Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN MATEMATIKK FOR 2 TRINN 2014/2015. Læreverk: Multi 2a, 2b og oppgavebok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kapittelprøve s. 26 35 Bruke tallinja til Kap. 1 s. 2-29 Tallene

Detaljer

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmål i regning Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 1 Trinn 8 Hovedtema 1 og 2 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærere: Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag AS Undervisningen bygger på K0. Karsten Grytnes, David Romero, Torild Varhaug Arbeidsmåter Skriftlig

Detaljer

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster Årsplan skoleåret 01/ 01 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer 10 1-1 Torild A. Varhaug Matematikk Læreverk: Grunntall 10 Opplysninger om organisering av eksamen (individuelt, par eller gruppe, spesiell tilrettelegging)

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17

Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17 Ekrehagen Skole Årsplan i matematikk 7. klasse 2008/2009 GENERELLE MÅL: Undervisningen vil ta sikte på å skape en undring hos den enkelte elev for livet i sin helhet og for de grunnleggende spørsmål som

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Grunntall 2a og 2b, Bakke og Bakke Ressursperm og nettsted Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet,

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE EMNE 1 TALL OG ALGEBRA Sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter. DE FIRE REGNINGSARTENE

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole.

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole. 1 2 INNHOLD Innledning.. s. 4 Regneferdigheter kan læres... s. 5 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 8 Overgang barnehage skole s. 11 Regning i alle fag

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN Lærerveiledning 6+ Aschehoug Læremidlet er en del av læreverket Regnereisen 1 7. Verket

Detaljer

Halva rsplaner 4. trinn, høst 2014.

Halva rsplaner 4. trinn, høst 2014. Halva rsplaner 4. trinn, høst 2014. Sørskogbygda skole Her finner du alle halvårsplaner for høstsemesteret for 4. trinn skoleåret 2014. 22.09.2014 Innhold FAG: Matte... 2 FAG: Norsk... 5 FAG: Engelsk...

Detaljer