Multi 4A s.1-17 Oppgavebok s. 2-6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multi 4A s.1-17 Oppgavebok s. 2-6"

Transkript

1 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Hilde Marie Bergfjord Læreverk: Multi 4 UK TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING E 34 Repetisjon Koordinatsystemet Multi 4A s.1-17 Oppgavebok s. 2-6 Prøve i Multi 4A s. 15 Målprøve -beskrive plassering og bevegelse i rutenett. -plassere i et koordinatsystem og beregne avstander langs aksene -lære å plassere og lese av rutenett og koordinatsystemer. -lære å beregne avstander langs aksene. -lære om bevegelse i rutenett.

2 37 Mer enn 1000 og -om plassverdisystemet, -utvikle tallforståelsen, Multi 4A s mindre enn 0 å dele opp tall i enere, plassverdisystemet, Oppgavebok s tiere, hundrere og enere, tiere, hundrer og 39 tusener tusener 40 -uttrykke tall på ulike - lære å runde av måter, rangere dem og Lære om negative tall, plassere dem på tallinje og enkel regnemåte -om negative tall, med med negative tall fokus på tallinjen, og -lære å bruke tallinje elevene lærer og utføre med negative tall enkel regning med negative tall -løse oppgaver med addisjon og subtraksjon av flersifrede tall, på tallinjen, i hodet og med skriftlige metoder, som standardalgoritme -runde av tall til nærmeste tier og hundrer og bruke det til å gjøre overslag -løse oppgaver ved å hoppe på tallinjen 41 HØSTFERIE OKTOBER Legge sammen og trekke fra -om plassverdisystemet, å dele opp tall i enere, tiere, hundrere og tusener -løse oppgaver med addisjon og subtraksjon av flersifrede tall, på tallinjen, i hodet og med skriftlige metoder, som standardalgoritme -lære å løse oppgaver med addisjon og subtraksjon av flersifrede tall -arbeide med å regne i hodet, på tallinje og med skriftlige metoder Multi 4a s Oppgavebok s Alle teller test 4.trinn Prøve i Multi 4a s. 39 og 40. Prøve i multi 4a s. 64

3 Tid og klokka Ganging og deling 1 Symmetri og mønster -lese av klokkeslett, både på analoge og digitale klokker -beregne hvor lang tid det er mellom to klokkeslett i timer og minutter -måle tid og anslå ulike tidsintervaller, som timer, minutter og sekunder -om multiplikasjon som gjentatt addisjon og i rutenett, og om divisjon både som delings- og målingsdivisjon - dele opp gangestykker i enklere deler - forklare at multiplikasjon er kommutativt -gjenkjenne og beskrive trekk ved sirkler og mangekanter -kjenne igjen speilsymmetri, påvise symmetrilinjer, også i figurer der det er flere, og selv lage og utforske symmetriske mønstre -lage og beskrive enkle mønstre ved å gjenta og forskyve en form -rotere og på den måten fremskaffe sentrale vinkler, som 90,180,270 og 360 grader - lære å måle tid i minutter og sekunder, og de skal utvikle fornemmelse for slike tidsintervaller. Lære å angi klokkeslett både digitalt og analogt -lære å regne med klokkeslett knyttet til timer og minutter JULEFERIE lære om multiplikasjon og divisjon rutenett, hopping på tallinjer, og som målings- og delingsdivisjon - lære praktisk bruk av ganging og deling - repetere 1-5 gangen, og det legges vekt på gangen -lære om speilsymmetri, rotasjonssymmetri og parallellforskyvning -skal kjenne igjen speilsymmetri, påvise symmetrilinjer, også i figurer der det er flere,og selv lage og utforske symmetriske mønstre -lære å lage og beskrive geometriske mønstre -Lære om vinkler knyttet til rotasjon Multi 4a s Oppgavebok s Multi 4A s Oppgavebok s Multi 4a s Oppgavebok s Multi kopiperm 1-4. Praktisk arbeid med tid Prøve i Multi 4a s. 84 Prøve i Multi 4A s. 110 Prøve i Multi 4a, side 126. Halvårsprøve i Multi

4 -- kjenne att og bruke spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar Kjenne igjen, bruke og utforske speilsymmetri, rotasjonssymmetri og parallellforskyvning. -- lage og utforske geometriske mønster og beskrive dei munnleg 8 VINTERFERIE februar 7 9 Omkrets og areal - gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar Måle omkrets rundt figurer. Måle areal i m2 og cm2 Multi 4b, kapittel 7, side Multi kopiperm 1-4 Prøve i Multi 4b, side Ganging og deling 2 - bruke den vesle multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjonar - velje rekneart og grunnegje valet, bruke tabellkunnskapar om rekneartane og utnytte enkle samanhengar mellom rekneartane - eksperimentere med, kjenne att, beskrive og vidareføre strukturar i enkle talmønster Skal se sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon. multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjoner, i gjentatt addisjon og i rutenett. Forklare at multiplikasjon er kommutativt. Multi 4b, kapittel 8, side Multi kopiperm 1-4. Prøve i Multi 4b, s. 44.

5 12 13 Målinger og desimaltall. - beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskapar og enkel berekning med og utan digitale hjelpemiddel Måle lengde, vekt og volum. Gjennomføre måling i praktiske situasjoner. Lære om ulike måleenhheter og omgjøring av enheter. Multi 4b, kapittel 9, side Multi kopiperm Prøve i Multi 4b, side PÅSKEFERIE 30. mars - 6. april Brøk -beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar Lære at brøk er en del av en helhet. Likeverdige brøker. Brøkstrek, teller og nevner. Multi 4b, kapittel 10, side Multi kopiperm 1-4 Prøve i Multi 4b side 88

6 Regning - beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar - gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning med enkle tal og vurdere svar - utvikle og bruke ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret - eksperimentere med, kjenne att, beskrive og vidareføre strukturar i enkle talmønster De fire regneartene. Tallforståelse og plassverdisystemet. Avrunding og overslag. Praktisk matematikk. Multiplikasjon og divisjon. Multi 4b side Multi kopiperm. Ute - matematikk. Prøve i Multi 4b side Statistikk - samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram, og kommentere illustrasjonane Kategorisere, telle opp og illustrere data i tabeller og søylediagram. Kunne lese av søylediagrammer og tabeller. Multi 4b side Multi kopiperm. Gruppearbeid Prøve i Multi 4b side 126. Årsprøve i Multi 26 SISTE SKOLEDAG TIRSDAG 23. JUNI SOMMERFERIE

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE.

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar. bruke tallinja til

Detaljer

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Antall timer pr uke: 5. timer Lærere: Marte Fjelddalen, Helene V. Foss, Evelyn Haugen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 4A og 4B + Oppgavebok 4 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN MATEMATIKK FOR 2 TRINN 2014/2015. Læreverk: Multi 2a, 2b og oppgavebok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kapittelprøve s. 26 35 Bruke tallinja til Kap. 1 s. 2-29 Tallene

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE

MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrerte i kompetansemålene, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Elev- og læringssyn MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Fridalen skole skal være en målrettet og inkluderende skole med rom for alle. Matematikkopplæring på Fridalen skole skal ta utgangspunkt i at elevene

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 1 Trinn 8 Hovedtema 1 og 2 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK Fastset som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjeld frå: 1. august 2010 Føremål i faget Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket

Detaljer

FORUM FOR MATEMATIKKMESTRING

FORUM FOR MATEMATIKKMESTRING Numicon Ofoten 26. oktober 2010 Espen Daland & Hilde Skaar Davidsen FORUM FOR MATEMATIKKMESTRING Tone Dalvang Olav Lunde Espen Daland Hilde Skaar Davidsen Gjermund Torkildsen www.statped.no/sorlandet/matematikk

Detaljer

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 3.-4. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 5.-7. ÅRSTRINN

Detaljer

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærere: Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag AS Undervisningen bygger på K0. Karsten Grytnes, David Romero, Torild Varhaug Arbeidsmåter Skriftlig

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK FELLESFAG Høyringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I MATEMATIKK FELLESFAG Høyringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I MATEMATIKK FELLESFAG Høyringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utvikla matematikk for å systematisere

Detaljer

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY INNHOLD 1. INNLEDNING s. 4 2. REGNEKOMPETANSE s. 6 3. HOVEDMÅL.s. 7 4. KARTLEGGING OG OPPFØLGING.s. 7 4.1 Kartlegging

Detaljer

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell:

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell: Hva betyr kompetanseene i Kunnskapsløftet for vårt arbeid? Alle ene i K 06 er kompetanse, og hvert omfatter tre komponenter som til sammen utgjør kompetansen. De tre komponentene er ferdigheter, forståelse

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster Årsplan skoleåret 01/ 01 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer 10 1-1 Torild A. Varhaug Matematikk Læreverk: Grunntall 10 Opplysninger om organisering av eksamen (individuelt, par eller gruppe, spesiell tilrettelegging)

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Grunntall 2a og 2b, Bakke og Bakke Ressursperm og nettsted Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet,

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Antall timer pr uke: 5 Lærere: Adeleid K Amundsen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Oppgavebok 2 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Tidsplan- Innhold

Detaljer

Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B

Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B Kapittel 1 God start Læreplanen Ifølge Kunnskapsløftet skal elevene etter 4. trinn kunne beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative

Detaljer

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM Detaljert oversikt over innhold 1 Tall og tallsystemer (1) Innhold (stikkord) Spill og verktøy Læreplanmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Plassverdisystemet Brøk Desimaltall og prosent

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering trinn 2015 /2016 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen,

Detaljer

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn Tall og regning Hva siffer, tall og tallsystem er Hva partall, oddetall, primtall og sammensatte tall er Kunne primtallfaktorisering

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 Faglærer: Hanna Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius SYNLIG LÆRING som metode: Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart

Detaljer

bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser

bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser Årsplan i matematikk, 2. trinn Læreplanteksten hentet og ovsatt til bokmål fra Utdanningdirektoratets forslag til revidt læreplan pr. 10. april 2013. Fra læreplanen: Matemagisk 2A: Matemagisk 2B: Tall

Detaljer